XSMB 90 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 2/12 Hôm nay- Chủ Nhật, 3/12
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 90 ngày
Giải ĐB87485
Giải Nhất17336
Giải Nhì5113312554
Giải Ba071352152253104
808269436561619
Giải Tư 1255446115123977
Giải Năm717251654923
767825302804
Giải Sáu427937452
Giải Bảy85250717
KH trúng ĐB: (CM) 18 17 14 11 8 6 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 7 5 2, 4, 5
1 2, 7, 9 6 1, 5, 5
2 2, 3, 5, 6, 7 7 2, 7, 8
3 0, 3, 5, 6, 7 8 5, 5
4 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14005004
Bộ số 20713
Bộ số 390222
Bộ số 429
Bộ số 532
Bộ số 633
XSMB 30 ngày
 
 
Giải ĐB12301
Giải Nhất78982
Giải Nhì0263094374
Giải Ba191878491712364
346413598438101
Giải Tư 0620686253007618
Giải Năm091860259110
374908948079
Giải Sáu074487042
Giải Bảy28433242
KH trúng ĐB: (CL) 19 17 16 15 12 6 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1 5
1 0, 7, 8, 8 6 2, 4
2 0, 5, 8 7 4, 4, 9
3 0, 2 8 2, 4, 7, 7
4 1, 2, 2, 3, 9 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130173
Bộ số 275
Bộ số 3254
XSMB 90 ngày
Giải ĐB07426
Giải Nhất98379
Giải Nhì3665542158
Giải Ba205471942660986
168875363279116
Giải Tư 8229961917057002
Giải Năm243612816999
014474071184
Giải Sáu391898713
Giải Bảy73071343
KH trúng ĐB: (CK) 20 19 17 15 11 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 7, 7 5 5, 8
1 3, 3, 6, 9 6
2 6, 6, 9 7 3, 9
3 2, 6 8 1, 4, 6, 7
4 3, 4, 7 9 1, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142618
Bộ số 291
Bộ số 3509
XSMB 100 ngày
Giải ĐB11913
Giải Nhất00010
Giải Nhì4574826907
Giải Ba213832921236806
315830643205215
Giải Tư 5903849952184870
Giải Năm203652011028
117166092730
Giải Sáu782009902
Giải Bảy01549939
KH trúng ĐB: (CG) 19 18 17 15 11 8 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9 5 4
1 0, 2, 3, 5, 8 6
2 8 7 0, 1
3 0, 2, 6, 9 8 2, 3, 3
4 8 9 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 184469
Bộ số 221
Bộ số 3813
XSMB 200 ngày
Giải ĐB84757
Giải Nhất74703
Giải Nhì1190012554
Giải Ba197910427046759
595474618141018
Giải Tư 6537827820591059
Giải Năm392712724079
540310369546
Giải Sáu292100737
Giải Bảy77108617
KH trúng ĐB: (CF) 20 18 16 12 11 8 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 3 5 4, 7, 9, 9, 9
1 0, 7, 8 6
2 7 7 0, 2, 7, 8, 9
3 6, 7, 7 8 1, 6
4 6, 7 9 1, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 189579
Bộ số 230
Bộ số 3576
XSMB 300 ngày
Giải ĐB11873
Giải Nhất79812
Giải Nhì4728288599
Giải Ba709432298259952
371174525221860
Giải Tư 1123400234962068
Giải Năm438809453653
595721439067
Giải Sáu706799886
Giải Bảy20530784
KH trúng ĐB: (CE) 16 14 13 11 8 7 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7 5 2, 2, 3, 3, 7
1 2, 7 6 0, 7, 8
2 0, 3 7 3
3 8 2, 2, 4, 6, 8
4 3, 3, 5 9 6, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 149535
Bộ số 220
Bộ số 3594
XSMB 10 ngày
Giải ĐB08816
Giải Nhất27324
Giải Nhì1195324697
Giải Ba691100456534068
510500150734991
Giải Tư 6108549177186815
Giải Năm036996068760
710451790112
Giải Sáu833331214
Giải Bảy44736326
KH trúng ĐB: (CD) 20 18 15 14 11 9 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7, 8 5 0, 3
1 0, 2, 4, 5, 6, 8 6 0, 3, 5, 8, 9
2 4, 6 7 3, 9
3 1, 3 8
4 4 9 1, 1, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16359403
Bộ số 27307
Bộ số 351716
Bộ số 423
Bộ số 529
Bộ số 630
XSMB 20 ngày
Giải ĐB20952
Giải Nhất00044
Giải Nhì0913665520
Giải Ba376609197435253
521862620332691
Giải Tư 4463963299585680
Giải Năm696413622611
020362729010
Giải Sáu327990476
Giải Bảy81094061
KH trúng ĐB: (CB) 19 18 16 8 6 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 9 5 2, 3, 8
1 0, 1 6 0, 1, 2, 3, 4
2 0, 7 7 2, 4, 6
3 2, 6 8 0, 1, 6
4 0, 4 9 0, 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 119113
Bộ số 233
Bộ số 3160
XSMB 40 ngày
Giải ĐB57999
Giải Nhất27345
Giải Nhì5701450063
Giải Ba324668897522112
694636261265221
Giải Tư 2456807312319668
Giải Năm025607295497
295854244777
Giải Sáu068473251
Giải Bảy01621610
KH trúng ĐB: (CA) 18 16 12 11 8 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 6, 6, 8
1 0, 2, 2, 4, 6 6 2, 3, 3, 6, 8, 8
2 1, 4, 9 7 3, 3, 5, 7
3 1 8
4 5 9 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140451
Bộ số 268
Bộ số 3519
XSMB 50 ngày
Giải ĐB17948
Giải Nhất51570
Giải Nhì9126322132
Giải Ba005230362743013
065753040770045
Giải Tư 4513619982463789
Giải Năm860172851129
014501420079
Giải Sáu926913865
Giải Bảy55662916
KH trúng ĐB: (BY) 18 17 14 12 11 7 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 5
1 3, 3, 3, 6 6 3, 5, 6
2 3, 6, 7, 9, 9 7 0, 5, 9
3 2 8 5, 9
4 2, 5, 5, 6, 8 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191898
Bộ số 264
Bộ số 3733
XSMB 60 ngày
Giải ĐB49071
Giải Nhất99401
Giải Nhì2178288421
Giải Ba200819563213518
481914992522550
Giải Tư 6986872835056493
Giải Năm218242993534
538979606436
Giải Sáu260949169
Giải Bảy92678872
KH trúng ĐB: (BX) 19 17 16 15 14 12 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 0
1 8 6 0, 0, 7, 9
2 1, 5, 8 7 1, 2
3 2, 4, 6 8 1, 2, 2, 6, 8, 9
4 9 9 1, 2, 3, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 108825
Bộ số 284
Bộ số 3713
XSMB 500 ngày
Giải ĐB38429
Giải Nhất02633
Giải Nhì3749840297
Giải Ba143319563882894
727235199485732
Giải Tư 1243025483839997
Giải Năm213673896623
622468339192
Giải Sáu062766980
Giải Bảy28199064
KH trúng ĐB: (BV) 18 14 12 11 9 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 9 6 2, 4, 6
2 3, 3, 4, 8, 9 7
3 1, 2, 3, 3, 6, 8 8 0, 3, 9
4 3 9 0, 2, 4, 4, 7, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172165
Bộ số 236
Bộ số 3553
XSMB 1 ngày
Giải ĐB98371
Giải Nhất77855
Giải Nhì1065879326
Giải Ba087683538963003
450132589658159
Giải Tư 7512357362526597
Giải Năm127022349849
941445418794
Giải Sáu558262712
Giải Bảy84599082
KH trúng ĐB: (BU) 20 17 15 12 9 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 5, 8, 8, 9, 9
1 2, 2, 3, 4 6 2, 8
2 6 7 0, 1, 3
3 4 8 2, 4, 9
4 1, 9 9 0, 4, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13824102
Bộ số 27106
Bộ số 312908
Bộ số 410
Bộ số 518
Bộ số 621
XSMB 2 ngày
Giải ĐB95110
Giải Nhất91230
Giải Nhì2584837352
Giải Ba465969239175545
863952874658992
Giải Tư 7879224490016647
Giải Năm478223350826
911729815762
Giải Sáu366704757
Giải Bảy38446852
KH trúng ĐB: (BT) 16 15 13 12 10 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 2, 2, 7
1 0, 7 6 2, 6, 8
2 6 7 9
3 0, 5, 8 8 1, 2
4 4, 4, 5, 6, 7, 8 9 1, 2, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 120124
Bộ số 253
Bộ số 3160
XSMB 3 ngày
Giải ĐB54869
Giải Nhất34677
Giải Nhì8058317410
Giải Ba121197537969729
451960646306180
Giải Tư 9936056559641109
Giải Năm735692731879
601541253336
Giải Sáu959344804
Giải Bảy36207321
KH trúng ĐB: (BS) 17 15 14 12 11 9 8 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 6, 9
1 0, 5, 9 6 3, 4, 5, 9
2 0, 1, 5, 9 7 3, 3, 7, 9, 9
3 6, 6, 6 8 0, 3
4 4 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 118232
Bộ số 211
Bộ số 3718
XSMB 4 ngày
Giải ĐB85800
Giải Nhất00197
Giải Nhì4269264848
Giải Ba291006305236810
406394234975155
Giải Tư 3675249836696507
Giải Năm958738983298
530246433914
Giải Sáu066614953
Giải Bảy36974157
KH trúng ĐB: (BQ) 20 15 11 10 6 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 7 5 2, 3, 5, 7
1 0, 4, 4 6 6, 9
2 7 5
3 6, 9 8 7
4 1, 3, 8, 9 9 2, 7, 7, 8, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 114952
Bộ số 217
Bộ số 3009
XSMB 5 ngày
Giải ĐB19412
Giải Nhất85667
Giải Nhì2690622710
Giải Ba095909624853294
433954987653705
Giải Tư 0546866415728719
Giải Năm567815991893
684407499130
Giải Sáu503719868
Giải Bảy31114335
KH trúng ĐB: (BP) 17 14 13 7 6 5 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6 5
1 0, 1, 2, 9, 9 6 4, 7, 8
2 7 2, 6, 8
3 0, 1, 5 8
4 3, 4, 6, 8, 9 9 0, 3, 4, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191078
Bộ số 203
Bộ số 3382
XSMB 6 ngày
Giải ĐB98375
Giải Nhất76516
Giải Nhì9616975327
Giải Ba433301576427087
137049783625835
Giải Tư 9431196258104897
Giải Năm911904907211
205830740453
Giải Sáu290942079
Giải Bảy29030528
KH trúng ĐB: (BN) 20 18 17 15 8 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5 5 3, 8
1 0, 1, 6, 9 6 2, 4, 9
2 7, 8, 9 7 4, 5, 9
3 0, 1, 5, 6 8 7
4 2 9 0, 0, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 145533
Bộ số 286
Bộ số 3786
XSMB 7 ngày
Giải ĐB08391
Giải Nhất10466
Giải Nhì9883712660
Giải Ba320139778299924
148553639462547
Giải Tư 2966098073460935
Giải Năm564178245937
509619702117
Giải Sáu033357377
Giải Bảy54603199
KH trúng ĐB: (BM) 20 19 13 10 8 7 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 5, 7
1 3, 7 6 0, 0, 6, 6
2 4, 4 7 0, 7
3 1, 3, 5, 7, 7 8 0, 2
4 1, 6, 7 9 1, 4, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16485603
Bộ số 26312
Bộ số 362116
Bộ số 420
Bộ số 529
Bộ số 634
XSMB 1000 ngày
Giải ĐB94670
Giải Nhất63617
Giải Nhì0651767183
Giải Ba732648150835774
707401336249497
Giải Tư 6748037635929574
Giải Năm745773872244
344190815173
Giải Sáu578528643
Giải Bảy02102135
KH trúng ĐB: (BL) 15 13 9 7 6 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 7
1 0, 7, 7 6 2, 4
2 1, 8 7 0, 3, 4, 4, 6, 8
3 5 8 1, 3, 7
4 0, 1, 3, 4, 8 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 101525
Bộ số 231
Bộ số 3906
Giải ĐB34562
Giải Nhất39661
Giải Nhì6795716661
Giải Ba062431040980709
632473336251297
Giải Tư 7945134910371650
Giải Năm461528963092
915488156908
Giải Sáu744249840
Giải Bảy22449709
KH trúng ĐB: (BK) 20 19 17 14 13 12 9 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9, 9, 9 5 0, 4, 7
1 5, 5 6 1, 1, 2, 2
2 2 7
3 7 8
4 0, 3, 4, 4, 5, 7, 9, 9 9 2, 6, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 194594
Bộ số 252
Bộ số 3143
Giải ĐB10949
Giải Nhất97813
Giải Nhì4024897258
Giải Ba171725372616571
150185084354542
Giải Tư 2387710570240996
Giải Năm837079105928
100426938577
Giải Sáu045513973
Giải Bảy27902403
KH trúng ĐB: (BG) 16 15 13 10 9 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5 5 8
1 0, 3, 3, 8 6
2 4, 4, 6, 7, 8 7 0, 1, 2, 3, 7
3 8 7
4 2, 3, 5, 8, 9 9 0, 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193163
Bộ số 258
Bộ số 3773
Giải ĐB91484
Giải Nhất12495
Giải Nhì3973855566
Giải Ba411410229653869
510076089156212
Giải Tư 5822934685598819
Giải Năm689464447848
879901147238
Giải Sáu514305030
Giải Bảy01825288
KH trúng ĐB: (BF) 19 18 12 9 8 7 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 7 5 2, 9
1 2, 4, 4, 9 6 6, 9
2 2 7
3 0, 8, 8 8 2, 4, 8
4 1, 4, 6, 8 9 1, 4, 5, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 132475
Bộ số 217
Bộ số 3729
Giải ĐB13484
Giải Nhất62472
Giải Nhì9764730290
Giải Ba966836464565882
833822046422682
Giải Tư 6452910231703977
Giải Năm752869963815
778315290445
Giải Sáu698485457
Giải Bảy02443377
KH trúng ĐB: (BE) 19 18 16 14 13 11 10 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 2, 7
1 5 6 4
2 8, 9 7 0, 2, 7, 7
3 3 8 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5
4 4, 5, 5, 7 9 0, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 124850
Bộ số 217
Bộ số 3476
Giải ĐB55858
Giải Nhất39587
Giải Nhì1469914801
Giải Ba692062157779651
941558358676878
Giải Tư 7685848564295975
Giải Năm277522209758
788047049335
Giải Sáu407429044
Giải Bảy71722808
KH trúng ĐB: (BD) 16 14 12 11 7 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 6, 7, 8 5 1, 5, 8, 8
1 6
2 0, 8, 9, 9 7 1, 2, 5, 5, 7, 8
3 5 8 0, 5, 5, 6, 7
4 4 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16273502
Bộ số 21013
Bộ số 366027
Bộ số 432
Bộ số 534
Bộ số 635
Giải ĐB65761
Giải Nhất49344
Giải Nhì8292555230
Giải Ba100319948824592
441930153602935
Giải Tư 9661344312560653
Giải Năm251042083379
393676395952
Giải Sáu932355850
Giải Bảy87622469
KH trúng ĐB: (BC) 19 18 15 13 9 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 2, 3, 5, 6
1 0 6 1, 1, 2, 9
2 4, 5 7 9
3 0, 1, 2, 5, 6, 6, 9 8 7, 8
4 3, 4 9 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133584
Bộ số 250
Bộ số 3103
Giải ĐB93127
Giải Nhất54327
Giải Nhì2528302829
Giải Ba300790545264446
739451659087922
Giải Tư 2606961112210026
Giải Năm066869407478
843517255577
Giải Sáu276183585
Giải Bảy14126984
KH trúng ĐB: (BA) 18 14 13 12 11 9 8 7
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2
1 1, 2, 4 6 8, 9
2 1, 2, 5, 6, 7, 7, 9 7 6, 7, 8, 9
3 5 8 3, 3, 4, 5
4 0, 5, 6 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131669
Bộ số 243
Bộ số 3636
Giải ĐB39267
Giải Nhất84582
Giải Nhì6286395065
Giải Ba791141310779397
077727305325712
Giải Tư 2594214132251854
Giải Năm587256135111
022292991476
Giải Sáu340709936
Giải Bảy06089870
KH trúng ĐB: (AY) 14 13 12 10 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 8, 9 5 3, 4
1 1, 2, 3, 4 6 3, 5, 7
2 2, 5 7 0, 2, 2, 6
3 6 8 2
4 0, 1 9 4, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 156390
Bộ số 291
Bộ số 3754
Giải ĐB34684
Giải Nhất07449
Giải Nhì6854368556
Giải Ba252832951954803
069746594563081
Giải Tư 7503118363181975
Giải Năm218697016753
948742444899
Giải Sáu401623609
Giải Bảy36225083
KH trúng ĐB: (AX) 19 18 15 10 8 7 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 3, 3, 9 5 0, 3, 6
1 8, 9 6
2 2, 3 7 4, 5
3 6 8 1, 3, 3, 3, 4, 6, 7
4 3, 4, 5, 9 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 122216
Bộ số 227
Bộ số 3080
Giải ĐB38050
Giải Nhất04168
Giải Nhì8379674143
Giải Ba461753302487212
079849965449740
Giải Tư 4498524839276097
Giải Năm969808618674
742283673774
Giải Sáu521297393
Giải Bảy20267353
KH trúng ĐB: (AV) 20 18 17 13 9 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 3, 4
1 2 6 1, 7, 8
2 0, 1, 2, 4, 6, 7 7 3, 4, 4, 5
3 8 4
4 0, 3, 8 9 3, 6, 7, 7, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176406
Bộ số 298
Bộ số 3879
Giải ĐB07157
Giải Nhất12258
Giải Nhì7807322472
Giải Ba157553865608969
865984261430508
Giải Tư 6489092565371677
Giải Năm559819777565
987765285059
Giải Sáu598063808
Giải Bảy93748397
KH trúng ĐB: (AU) 20 19 16 14 13 10 8 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8 5 5, 6, 7, 8, 9
1 4 6 3, 5, 9
2 5, 8 7 2, 3, 4, 7, 7, 7
3 7 8 3, 9
4 9 3, 7, 8, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18277004
Bộ số 29015
Bộ số 338917
Bộ số 419
Bộ số 527
Bộ số 628
Giải ĐB74036
Giải Nhất90111
Giải Nhì3120823123
Giải Ba807820555011973
667099486790198
Giải Tư 2407977296959048
Giải Năm185566418290
969824133207
Giải Sáu913820360
Giải Bảy02144941
KH trúng ĐB: (AT) 16 15 13 11 10 8 7 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 7, 8, 9 5 0, 5
1 1, 3, 3, 4 6 0, 7
2 0, 3 7 2, 3
3 6 8 2
4 1, 1, 8, 9 9 0, 5, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 170509
Bộ số 202
Bộ số 3740
Giải ĐB26788
Giải Nhất71079
Giải Nhì7963389149
Giải Ba554546617686152
374722152779572
Giải Tư 0476883813842211
Giải Năm530611108681
736806193206
Giải Sáu623382600
Giải Bảy94004395
KH trúng ĐB: (AS) 19 18 17 15 7 6 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 6, 6 5 2, 4
1 0, 1, 9 6 8
2 3, 7 7 2, 2, 6, 6, 9
3 3, 8 8 1, 2, 4, 8
4 3, 9 9 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 146110
Bộ số 214
Bộ số 3399
Giải ĐB91388
Giải Nhất78862
Giải Nhì7723216765
Giải Ba831989407376943
752834251884151
Giải Tư 2559055727185845
Giải Năm965558877722
287665403629
Giải Sáu908426722
Giải Bảy09295916
KH trúng ĐB: (AQ) 16 14 10 9 8 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 1, 5, 7, 9, 9
1 6, 8, 8 6 2, 5
2 2, 2, 6, 9, 9 7 3, 6
3 2 8 3, 7, 8
4 0, 3, 5 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153830
Bộ số 203
Bộ số 3788
Giải ĐB45844
Giải Nhất81410
Giải Nhì3982716925
Giải Ba909918098317191
176022531606849
Giải Tư 6536020425603746
Giải Năm090867173361
850086198362
Giải Sáu244890441
Giải Bảy88118135
KH trúng ĐB: (AP) 19 18 17 14 12 11 8 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4, 8 5
1 0, 1, 6, 7, 9 6 0, 1, 2
2 5, 7 7
3 5, 6 8 1, 3, 8
4 1, 4, 4, 6, 9 9 0, 1, 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 154662
Bộ số 200
Bộ số 3723
Giải ĐB91918
Giải Nhất71417
Giải Nhì8876904327
Giải Ba514140073672340
979887217571832
Giải Tư 6133517926109379
Giải Năm577631541993
803047211483
Giải Sáu740282296
Giải Bảy92252411
KH trúng ĐB: (AN) 18 11 10 9 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 0, 1, 4, 7, 8 6 9
2 1, 4, 5, 7 7 5, 6, 9, 9
3 0, 2, 3, 6 8 2, 3, 8
4 0, 0 9 2, 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191887
Bộ số 224
Bộ số 3755
Giải ĐB57349
Giải Nhất28088
Giải Nhì0586583567
Giải Ba764247990337682
725408941755043
Giải Tư 6576540200654215
Giải Năm907653874193
723308183906
Giải Sáu110455727
Giải Bảy84945456
KH trúng ĐB: (AM) 20 18 16 12 7 6 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 6 5 4, 5, 6
1 0, 5, 7, 8 6 5, 5, 7
2 4, 7 7 6, 6
3 3 8 2, 4, 7, 8
4 0, 3, 9 9 3, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 11496402
Bộ số 20016
Bộ số 331621
Bộ số 422
Bộ số 532
Bộ số 636
Giải ĐB42888
Giải Nhất28038
Giải Nhì6616837238
Giải Ba348379281631859
413518743039622
Giải Tư 0360670382827240
Giải Năm938635380380
708905707341
Giải Sáu515213302
Giải Bảy41604379
KH trúng ĐB: (AL) 17 16 15 14 12 9 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 1, 9
1 3, 5, 6 6 0, 0, 8
2 2 7 0, 9
3 0, 7, 8, 8, 8 8 0, 2, 6, 8, 9
4 0, 1, 1, 3 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165778
Bộ số 240
Bộ số 3794
Giải ĐB45305
Giải Nhất95559
Giải Nhì3889987603
Giải Ba921201812736684
437857611164948
Giải Tư 8908690447817686
Giải Năm287331674112
669588266672
Giải Sáu924485836
Giải Bảy46066242
KH trúng ĐB: (AK) 18 17 15 14 13 12 8 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5, 6, 8 5 9
1 1, 2 6 2, 7
2 0, 4, 6, 7 7 2, 3
3 6 8 1, 4, 5, 5, 6
4 2, 6, 8 9 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115771
Bộ số 218
Bộ số 3965
Giải ĐB70876
Giải Nhất93617
Giải Nhì2699544394
Giải Ba647643783738294
866565578007378
Giải Tư 5076552538883630
Giải Năm579383712703
898350473767
Giải Sáu707310747
Giải Bảy67060791
KH trúng ĐB: (AG) 20 19 17 15 14 10 8 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7, 7 5 6
1 0, 7 6 4, 7, 7
2 5 7 1, 6, 6, 8
3 0, 7 8 0, 3, 8
4 7, 7 9 1, 3, 4, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 159808
Bộ số 289
Bộ số 3314
Giải ĐB94540
Giải Nhất26829
Giải Nhì8481986465
Giải Ba003294853296915
815169605036616
Giải Tư 1631057431960906
Giải Năm015500297713
033988440000
Giải Sáu176285680
Giải Bảy77224759
KH trúng ĐB: (AF) 19 15 12 11 10 9 7 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 0, 5, 9
1 3, 5, 6, 6, 9 6 5
2 2, 9, 9, 9 7 4, 6, 7
3 1, 2, 9 8 0, 5
4 0, 4, 7 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 147698
Bộ số 215
Bộ số 3675
Giải ĐB15013
Giải Nhất43153
Giải Nhì4074563082
Giải Ba647455722604843
263870342495773
Giải Tư 2455097151751254
Giải Năm858611906393
697242326650
Giải Sáu999997294
Giải Bảy29607977
KH trúng ĐB: (AE) 19 15 13 9 8 6 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 3, 4, 5
1 3 6 0
2 4, 6, 9 7 1, 2, 3, 5, 7, 9
3 2 8 2, 6, 7
4 3, 5, 5 9 0, 3, 4, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 159930
Bộ số 280
Bộ số 3449
Giải ĐB59454
Giải Nhất00486
Giải Nhì0275543379
Giải Ba995500528768380
326409413833448
Giải Tư 6838036175345331
Giải Năm685395536500
135961605750
Giải Sáu481321424
Giải Bảy03398158
KH trúng ĐB: (AD) 19 18 17 16 11 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 0, 0, 3, 3, 4, 5, 8, 9
1 6 0, 1
2 1, 4 7 9
3 1, 4, 8, 8, 9 8 0, 1, 1, 6, 7
4 0, 8 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13354905
Bộ số 20112
Bộ số 305118
Bộ số 425
Bộ số 528
Bộ số 632
Giải ĐB40620
Giải Nhất36972
Giải Nhì9768399909
Giải Ba080475025563076
616177687927383
Giải Tư 6459022458955108
Giải Năm129337448119
943525359742
Giải Sáu794879397
Giải Bảy86358468
KH trúng ĐB: (AC) 17 16 8 7 5 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 5, 9
1 7, 9 6 8
2 0, 4 7 2, 6, 9, 9
3 5, 5, 5 8 3, 3, 4, 6
4 2, 4, 7 9 3, 4, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144024
Bộ số 287
Bộ số 3961
Giải ĐB50875
Giải Nhất95632
Giải Nhì3989234582
Giải Ba505570301238198
209711389623153
Giải Tư 0633198120324676
Giải Năm786614809846
320215390475
Giải Sáu884935151
Giải Bảy25652003
KH trúng ĐB: (AB) 20 19 17 16 14 12 10 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 1, 3, 7
1 2 6 5, 6
2 0, 5 7 1, 5, 5, 6
3 2, 2, 3, 5, 9 8 0, 1, 2, 4
4 6 9 2, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 146500
Bộ số 266
Bộ số 3096
Giải ĐB84521
Giải Nhất59398
Giải Nhì0695597174
Giải Ba768613867996018
065785362581976
Giải Tư 9277482206963467
Giải Năm534948659875
962322137340
Giải Sáu604563431
Giải Bảy93922719
KH trúng ĐB: (ZB) 20 17 9 6 5 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5
1 3, 8, 9 6 1, 3, 5, 7
2 1, 2, 3, 5, 7 7 4, 5, 6, 7, 8, 9
3 1 8
4 0, 9 9 2, 3, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134519
Bộ số 265
Bộ số 3380
Giải ĐB91245
Giải Nhất31903
Giải Nhì8489201956
Giải Ba063560387636672
241112636530725
Giải Tư 0051435163404970
Giải Năm748442289564
175078292650
Giải Sáu690719504
Giải Bảy35301768
KH trúng ĐB: (ZC) 20 18 17 14 9 8 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 0, 0, 1, 1, 6, 6
1 1, 7, 9 6 4, 5, 8
2 5, 8, 9 7 0, 2, 6
3 0, 5 8 4
4 0, 5 9 0, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 128384
Bộ số 271
Bộ số 3593
Giải ĐB75188
Giải Nhất80266
Giải Nhì5260261671
Giải Ba439937720047305
511891118150779
Giải Tư 9062262274822405
Giải Năm559632735134
636987901351
Giải Sáu920046064
Giải Bảy14186860
KH trúng ĐB: (ZD) 18 17 16 14 13 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 5 5 1
1 4, 8 6 0, 2, 4, 6, 8, 9
2 0, 2 7 1, 3, 9
3 4 8 1, 2, 8, 9
4 6 9 0, 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111571
Bộ số 230
Bộ số 3364
Giải ĐB26547
Giải Nhất41670
Giải Nhì4374483152
Giải Ba100565963827910
487113758774483
Giải Tư 3920131838265229
Giải Năm711297066852
053033709649
Giải Sáu482573168
Giải Bảy38137935
KH trúng ĐB: (ZE) 18 17 15 14 10 8 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 2, 6
1 0, 1, 2, 3, 8 6 8
2 0, 6, 9 7 0, 0, 3, 9
3 0, 5, 8, 8 8 2, 3, 7
4 4, 7, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14224612
Bộ số 29816
Bộ số 339418
Bộ số 419
Bộ số 520
Bộ số 634
Giải ĐB73121
Giải Nhất55217
Giải Nhì5865116695
Giải Ba335668864133460
215085652007750
Giải Tư 1730991621249960
Giải Năm604354270070
400264935809
Giải Sáu332983794
Giải Bảy64680756
KH trúng ĐB: (ZF) 20 14 13 10 9 6 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 8, 9 5 0, 1, 6
1 6, 7 6 0, 0, 4, 6, 8
2 0, 1, 4, 7 7 0
3 0, 2 8 3
4 1, 3 9 3, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 149264
Bộ số 298
Bộ số 3641
Giải ĐB88733
Giải Nhất73302
Giải Nhì2420185392
Giải Ba288936175756710
037910643162727
Giải Tư 8037660393563574
Giải Năm515617477121
165721103407
Giải Sáu487227763
Giải Bảy79142544
KH trúng ĐB: (ZG) 19 16 15 10 9 8 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 7 5 6, 6, 7, 7
1 0, 0, 4 6 3
2 1, 5, 7, 7 7 4, 9
3 1, 3, 7 8 7
4 4, 7 9 1, 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153056
Bộ số 225
Bộ số 3764
Giải ĐB34556
Giải Nhất36657
Giải Nhì5720024205
Giải Ba364237816358672
873559477355715
Giải Tư 1239830506463939
Giải Năm583008002419
505739284018
Giải Sáu773025899
Giải Bảy32475653
KH trúng ĐB: (ZK) 18 15 14 13 12 11 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 5, 5 5 3, 5, 6, 6, 7, 7
1 5, 8, 9 6 3
2 3, 5, 8 7 2, 3, 3
3 0, 2, 9, 9 8
4 6, 7 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 125160
Bộ số 254
Bộ số 3782
Giải ĐB80973
Giải Nhất56435
Giải Nhì7402776063
Giải Ba787098957324399
099697519984560
Giải Tư 5054883242625291
Giải Năm727473819109
380990024784
Giải Sáu450400279
Giải Bảy64691159
KH trúng ĐB: (ZL) 20 12 11 10 7 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 9, 9, 9 5 0, 4, 9
1 1 6 0, 2, 3, 4, 9, 9
2 7 7 3, 3, 4, 9
3 2, 5 8 1, 4
4 9 1, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116329
Bộ số 255
Bộ số 3005
Giải ĐB07289
Giải Nhất57908
Giải Nhì1890669144
Giải Ba517297665254656
927566823332508
Giải Tư 0871531556947563
Giải Năm013254070788
033308704833
Giải Sáu359623838
Giải Bảy03742587
KH trúng ĐB: (ZM) 19 18 17 16 15 14 9 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7, 8, 8 5 2, 6, 6, 9
1 5 6 3
2 3, 5, 9 7 0, 1, 4
3 2, 3, 3, 3, 8 8 7, 8, 9
4 4 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130933
Bộ số 217
Bộ số 3969
Giải ĐB19237
Giải Nhất00802
Giải Nhì6906273744
Giải Ba286686717414711
136174601110279
Giải Tư 6557542964151454
Giải Năm431621446966
986081124610
Giải Sáu104844320
Giải Bảy79713853
KH trúng ĐB: (ZN) 14 13 6 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 3, 4, 7
1 0, 1, 1, 2, 5, 6, 7 6 0, 2, 6, 8
2 0, 9 7 1, 4, 9, 9
3 7, 8 8
4 4, 4, 4 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16627606
Bộ số 27412
Bộ số 324913
Bộ số 420
Bộ số 524
Bộ số 635
Giải ĐB07044
Giải Nhất88675
Giải Nhì4509740581
Giải Ba450217616414457
240675778944804
Giải Tư 7218104160893633
Giải Năm875220669926
143326052330
Giải Sáu109055432
Giải Bảy79885919
KH trúng ĐB: (ZP) 18 9 7 6 5 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 9 5 2, 5, 7, 9
1 8, 9 6 4, 6, 7
2 1, 6 7 5, 9
3 0, 2, 3, 3 8 1, 8, 9, 9
4 1, 4 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 122587
Bộ số 260
Bộ số 3754
Giải ĐB11698
Giải Nhất77996
Giải Nhì4438648900
Giải Ba505560202373169
911883940488068
Giải Tư 2092614307365575
Giải Năm907886977078
562236625048
Giải Sáu924443417
Giải Bảy61162084
KH trúng ĐB: (ZQ) 15 11 6 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 6
1 6, 7 6 1, 2, 8, 9
2 0, 2, 3, 4 7 5, 8, 8
3 6 8 4, 6, 8
4 3, 3, 8 9 2, 6, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 124242
Bộ số 221
Bộ số 3671
Giải ĐB45236
Giải Nhất33099
Giải Nhì9224885832
Giải Ba199638659404650
579035110334001
Giải Tư 9605817486953932
Giải Năm110098356748
345258169380
Giải Sáu003883109
Giải Bảy34778481
KH trúng ĐB: (ZS) 15 12 10 9 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3, 3, 3, 5, 9 5 0, 2
1 6 6 3
2 7 4, 7
3 2, 2, 4, 5, 6 8 0, 1, 3, 4
4 8, 8 9 4, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 136257
Bộ số 281
Bộ số 3262
Giải ĐB68779
Giải Nhất71548
Giải Nhì8247084221
Giải Ba030653752736975
087615991652871
Giải Tư 9605600596278751
Giải Năm289751560016
270736039705
Giải Sáu665493022
Giải Bảy83146877
KH trúng ĐB: (ZT) 14 11 7 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 5, 5, 7 5 1, 6
1 4, 6, 6 6 1, 5, 5, 8
2 1, 2, 7, 7 7 0, 1, 5, 7, 9
3 8 3
4 8 9 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144905
Bộ số 258
Bộ số 3639
Giải ĐB62778
Giải Nhất20839
Giải Nhì2922865528
Giải Ba223147346617819
709059708767176
Giải Tư 8299120207888971
Giải Năm575902163733
236089841505
Giải Sáu067617701
Giải Bảy40443051
KH trúng ĐB: (ZU) 13 12 10 9 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 5 5 1, 9
1 4, 6, 7, 9 6 0, 6, 7
2 8, 8 7 1, 6, 8
3 0, 3, 9 8 4, 7, 8
4 0, 4 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 120772
Bộ số 237
Bộ số 3563
Giải ĐB76922
Giải Nhất99878
Giải Nhì6005042231
Giải Ba701972402917888
420247128833727
Giải Tư 5488959622923714
Giải Năm957179532680
065363413334
Giải Sáu075832375
Giải Bảy92424010
KH trúng ĐB: (ZV) 13 12 8 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 3, 3
1 0, 4 6
2 2, 4, 7, 9 7 1, 5, 5, 8
3 1, 2, 4 8 0, 8, 8, 8
4 0, 1, 2 9 2, 2, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19747108
Bộ số 23914
Bộ số 390015
Bộ số 427
Bộ số 529
Bộ số 635
Giải ĐB22714
Giải Nhất66480
Giải Nhì3649079715
Giải Ba566835492179449
805502495286607
Giải Tư 8307143504840941
Giải Năm186306755349
996915034197
Giải Sáu826983510
Giải Bảy80006731
KH trúng ĐB: (ZX) 15 12 8 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7, 7 5 0, 2
1 0, 4, 5 6 3, 7, 9
2 1, 6 7 5
3 1, 5 8 0, 0, 3, 3, 4
4 1, 9, 9 9 0, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134630
Bộ số 206
Bộ số 3377
Giải ĐB52566
Giải Nhất34841
Giải Nhì5152793225
Giải Ba117282515180780
492175512057854
Giải Tư 0466498005636846
Giải Năm618953809292
670347589247
Giải Sáu104794694
Giải Bảy64632191
KH trúng ĐB: (ZY) 13 12 9 7 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 1, 4, 8
1 7 6 3, 3, 4, 6, 6
2 0, 1, 5, 7, 8 7
3 8 0, 0, 0, 9
4 1, 6, 7 9 1, 2, 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 168996
Bộ số 294
Bộ số 3194
Giải ĐB50925
Giải Nhất75781
Giải Nhì9507245895
Giải Ba415718904212852
474560081862562
Giải Tư 8894561531655278
Giải Năm194270553612
478051383630
Giải Sáu212766598
Giải Bảy41288540
KH trúng ĐB: (YB) 11 10 6 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 5, 6
1 2, 2, 5, 8 6 2, 5, 6
2 5, 8 7 1, 2, 8
3 0, 8 8 0, 1, 5
4 0, 1, 2, 2 9 4, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165361
Bộ số 229
Bộ số 3614
Giải ĐB43104
Giải Nhất28261
Giải Nhì9469754948
Giải Ba948174684280937
934318403868623
Giải Tư 9898356695763523
Giải Năm296784070472
808721420254
Giải Sáu564906826
Giải Bảy92195244
KH trúng ĐB: (YC) 13 11 9 7 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7 5 2, 4
1 7, 9 6 1, 4, 6, 7
2 3, 3, 6 7 2, 6
3 1, 7, 8 8 7
4 2, 2, 4, 8 9 2, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 106690
Bộ số 289
Bộ số 3200
Giải ĐB22365
Giải Nhất80585
Giải Nhì5123318206
Giải Ba960192804133335
844054776656983
Giải Tư 0662976436499731
Giải Năm903439663093
177578981925
Giải Sáu266316572
Giải Bảy97505324
KH trúng ĐB: (YD) 15 13 12 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 0, 3
1 6, 9 6 2, 4, 5, 6, 6, 6
2 4, 5 7 2, 5
3 1, 3, 4, 5 8 3, 5
4 1, 9 9 3, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 122044
Bộ số 245
Bộ số 3757
Giải ĐB11724
Giải Nhất98298
Giải Nhì1991753982
Giải Ba098948568921669
685135067077330
Giải Tư 1580715467512983
Giải Năm798901744014
895354938885
Giải Sáu459607700
Giải Bảy95974099
KH trúng ĐB: (YE) 15 12 10 8 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 1, 3, 4, 9
1 3, 4, 7 6 9
2 4 7 0, 4
3 0 8 0, 2, 3, 5, 9, 9
4 0 9 3, 4, 5, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16178903
Bộ số 23806
Bộ số 388913
Bộ số 427
Bộ số 535
Bộ số 636
Giải ĐB13720
Giải Nhất08293
Giải Nhì3985399463
Giải Ba409021829967472
711970960298672
Giải Tư 6266787775311382
Giải Năm853380410107
177522429568
Giải Sáu692139713
Giải Bảy00901461
KH trúng ĐB: (YF) 19 14 13 10 8 7 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 7 5 3
1 3, 4 6 1, 3, 6, 8
2 0 7 2, 2, 5, 7
3 1, 3, 9 8 2
4 1, 2 9 0, 2, 3, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129910
Bộ số 293
Bộ số 3555
Giải ĐB59722
Giải Nhất39954
Giải Nhì8271003209
Giải Ba786243200143234
627577078181883
Giải Tư 8076879190560768
Giải Năm645210963635
630562238703
Giải Sáu457589380
Giải Bảy92337038
KH trúng ĐB: (YG) 14 10 8 5 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5, 9 5 2, 4, 6, 7, 7
1 0 6 8
2 2, 3, 4 7 0, 6
3 3, 4, 5, 8 8 0, 1, 3, 9
4 9 1, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144032
Bộ số 296
Bộ số 3906
Giải ĐB73132
Giải Nhất07023
Giải Nhì2068011439
Giải Ba908233489466864
317635691632737
Giải Tư 7532137255544557
Giải Năm933939540197
947034783924
Giải Sáu827958726
Giải Bảy03315210
KH trúng ĐB: (YK) 11 7 5 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 4, 4, 7, 8
1 0, 6 6 3, 4
2 3, 3, 4, 6, 7 7 0, 2, 8
3 1, 2, 2, 7, 9, 9 8 0
4 9 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/09/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133504
Bộ số 253
Bộ số 3974

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 90 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,