XSMB 300 ngày

 
 
Hôm qua- Chủ Nhật, 21/7 Hôm nay- Thứ Hai, 22/7
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 300 ngày
Giải ĐB10190
Giải Nhất86296
Giải Nhì3320600021
Giải Ba066967945442036
151222365478466
Giải Tư 8027529266059745
Giải Năm688122321351
607365803976
Giải Sáu592230142
Giải Bảy07892196
KH trúng ĐB: (QG) 20 18 15 12 10 8 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 7 5 1, 4, 4
1 6 6
2 1, 1, 2, 7 7 3, 6
3 0, 2, 6 8 0, 1, 9
4 2, 5 9 0, 2, 2, 6, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 148425
Bộ số 230
Bộ số 3428
XSMB 30 ngày
 
 
Giải ĐB01882
Giải Nhất99877
Giải Nhì6996051715
Giải Ba007759181877152
620977814522258
Giải Tư 2336948914049201
Giải Năm516547674964
930767729807
Giải Sáu239703602
Giải Bảy16624290
KH trúng ĐB: (QF) 19 16 13 12 9 8 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 4, 7, 7 5 2, 8
1 5, 6, 8 6 0, 2, 4, 5, 7
2 7 2, 5, 7
3 6, 9 8 2, 9
4 2, 5 9 0, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10905804
Bộ số 26512
Bộ số 314017
Bộ số 418
Bộ số 519
Bộ số 631
XSMB 90 ngày
Giải ĐB23877
Giải Nhất86129
Giải Nhì4357815885
Giải Ba320842565261324
717206143613632
Giải Tư 0924566627459173
Giải Năm959881909399
305267075148
Giải Sáu194088792
Giải Bảy39605222
KH trúng ĐB: (QE) 20 17 15 13 9 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 2, 2
1 6 0, 6
2 0, 2, 4, 4, 9 7 3, 7, 8
3 2, 6, 9 8 4, 5, 8
4 5, 8 9 0, 2, 4, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 159786
Bộ số 283
Bộ số 3303
XSMB 100 ngày
Giải ĐB12559
Giải Nhất30645
Giải Nhì8070572880
Giải Ba705563005515476
137765203733922
Giải Tư 4395673174317487
Giải Năm139219731714
197706691729
Giải Sáu849257368
Giải Bảy02449720
KH trúng ĐB: (QD) 20 19 17 16 13 9 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 5, 6, 7, 9
1 4 6 8, 9
2 0, 2, 9 7 3, 6, 6, 7
3 1, 1, 7 8 0, 7
4 4, 5, 9 9 2, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 112827
Bộ số 247
Bộ số 3689
XSMB 200 ngày
Giải ĐB79496
Giải Nhất54389
Giải Nhì1487999309
Giải Ba863010217009978
474418320910665
Giải Tư 6962079753440621
Giải Năm776621890312
585050038386
Giải Sáu359794639
Giải Bảy45126022
KH trúng ĐB: (QB) 19 18 11 9 7 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 9, 9 5 0, 9
1 2, 2 6 0, 2, 5, 6
2 1, 2 7 0, 8, 9
3 9 8 6, 9, 9
4 1, 4, 5 9 4, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131893
Bộ số 219
Bộ số 3659
XSMB 300 ngày
Giải ĐB43030
Giải Nhất44299
Giải Nhì0034025339
Giải Ba076844511822380
380637716379753
Giải Tư 4649784159463334
Giải Năm682896819694
225230355230
Giải Sáu700124697
Giải Bảy67416681
KH trúng ĐB: (QA) 16 15 11 10 9 8 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 3
1 8 6 3, 3, 6, 7
2 4, 8 7
3 0, 0, 4, 5, 9 8 0, 1, 1, 4
4 0, 1, 1, 6, 9 9 4, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176279
Bộ số 211
Bộ số 3155
XSMB 10 ngày
Giải ĐB81707
Giải Nhất44574
Giải Nhì7283105924
Giải Ba805492919830206
652798197038879
Giải Tư 6754716390947920
Giải Năm795964095695
081040625469
Giải Sáu754323701
Giải Bảy20993318
KH trúng ĐB: (PZ) 20 18 17 13 8 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 7, 9 5 4, 4, 9
1 0, 8 6 2, 3, 9
2 0, 0, 3, 4 7 0, 4, 9, 9
3 1, 3 8
4 9 9 4, 5, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198086
Bộ số 235
Bộ số 3578
XSMB 20 ngày
Giải ĐB83060
Giải Nhất19484
Giải Nhì6151436996
Giải Ba861011992067112
399372886849815
Giải Tư 2833727658521955
Giải Năm103377826976
285382656672
Giải Sáu365270589
Giải Bảy35848297
KH trúng ĐB: (PY) 16 11 9 6 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 3, 5
1 2, 4, 5 6 0, 5, 5, 8
2 0 7 0, 2, 6, 6
3 3, 3, 5, 7 8 2, 2, 4, 4, 9
4 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15649508
Bộ số 29010
Bộ số 327516
Bộ số 425
Bộ số 534
Bộ số 635
XSMB 40 ngày
Giải ĐB92619
Giải Nhất11319
Giải Nhì9819929744
Giải Ba270671197808680
338932215271172
Giải Tư 8758254063251020
Giải Năm573776141159
314817695866
Giải Sáu359476412
Giải Bảy66367206
KH trúng ĐB: (PX) 19 13 11 7 6 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 8, 9, 9
1 2, 4, 9, 9 6 6, 6, 7, 9
2 0, 5 7 2, 2, 6, 8
3 6, 7 8 0
4 0, 4, 8 9 3, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134521
Bộ số 273
Bộ số 3689
XSMB 50 ngày
Giải ĐB91323
Giải Nhất70916
Giải Nhì9438663833
Giải Ba666531838337645
541395695927652
Giải Tư 6957410218519729
Giải Năm487147055200
263288117332
Giải Sáu352707121
Giải Bảy33659987
KH trúng ĐB: (PV) 20 17 15 12 11 10 9 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 7 5 1, 2, 2, 3, 7, 9
1 1, 6 6 5
2 1, 3, 9 7 1
3 2, 2, 3, 3, 9 8 3, 6, 7
4 5 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 151914
Bộ số 280
Bộ số 3900
XSMB 60 ngày
Giải ĐB09466
Giải Nhất96676
Giải Nhì0899343413
Giải Ba295077714213259
051594825963945
Giải Tư 7304200180735968
Giải Năm800355042222
125213989231
Giải Sáu955966994
Giải Bảy72787348
KH trúng ĐB: (PT) 18 17 11 10 9 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 4, 4, 7 5 2, 5, 9, 9, 9
1 3 6 6, 6, 8
2 2 7 2, 3, 3, 6, 8
3 1 8
4 2, 5, 8 9 3, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111872
Bộ số 250
Bộ số 3372
XSMB 500 ngày
Giải ĐB40957
Giải Nhất85011
Giải Nhì4481691475
Giải Ba688405518996603
523287859776511
Giải Tư 0449292319565319
Giải Năm612612724973
224830559627
Giải Sáu243424253
Giải Bảy88675078
KH trúng ĐB: (PS) 18 16 11 9 5 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 3, 5, 6, 7
1 1, 1, 6, 9 6 7
2 3, 4, 6, 7, 8 7 2, 3, 5, 8
3 8 8, 9
4 0, 3, 8, 9 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 143380
Bộ số 278
Bộ số 3079
XSMB 1 ngày
Giải ĐB04973
Giải Nhất13645
Giải Nhì9375880311
Giải Ba082699523698299
056165676384794
Giải Tư 4486113738000678
Giải Năm912826260814
109416921102
Giải Sáu876217170
Giải Bảy77798180
KH trúng ĐB: (PR) 18 14 13 10 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 8
1 1, 4, 6, 7 6 3, 9
2 6, 8 7 0, 3, 6, 7, 8, 9
3 6, 7 8 0, 1, 6
4 5 9 2, 4, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135169
Bộ số 213
Bộ số 3052
XSMB 2 ngày
Giải ĐB30003
Giải Nhất52054
Giải Nhì2162847381
Giải Ba822219532976777
835566238974592
Giải Tư 2127324074895748
Giải Năm526779207688
252912462007
Giải Sáu884437996
Giải Bảy13086151
KH trúng ĐB: (PQ) 18 16 15 13 9 8 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7, 8 5 1, 4, 6
1 3 6 1, 7
2 0, 1, 7, 8, 9, 9 7 7
3 7 8 1, 4, 8, 9, 9
4 0, 6, 8 9 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17812113
Bộ số 21814
Bộ số 382720
Bộ số 423
Bộ số 524
Bộ số 634
XSMB 3 ngày
Giải ĐB49735
Giải Nhất38572
Giải Nhì7514620529
Giải Ba526689484125676
793093412605236
Giải Tư 4465966017578299
Giải Năm972480251801
015008319196
Giải Sáu818731990
Giải Bảy00398549
KH trúng ĐB: (PN) 20 19 18 15 13 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 9 5 0, 7
1 8 6 0, 5, 8
2 4, 5, 6, 9 7 2, 6
3 1, 1, 5, 6, 9 8 5
4 1, 6, 9 9 0, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 164996
Bộ số 245
Bộ số 3035
XSMB 4 ngày
Giải ĐB35313
Giải Nhất32522
Giải Nhì8780239795
Giải Ba206987913538543
171737880652559
Giải Tư 4027838624061977
Giải Năm036943674620
932085645971
Giải Sáu208138426
Giải Bảy78362889
KH trúng ĐB: (PM) 20 16 9 8 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 6, 8 5 9
1 3 6 4, 7, 9
2 0, 0, 2, 6, 7, 8 7 1, 3, 7, 8
3 5, 6, 8 8 6, 9
4 3 9 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 173656
Bộ số 287
Bộ số 3391
XSMB 5 ngày
Giải ĐB77620
Giải Nhất88861
Giải Nhì5480192539
Giải Ba114633675240043
377316371235521
Giải Tư 6614984347778339
Giải Năm521897360989
878302277844
Giải Sáu994721669
Giải Bảy95748907
KH trúng ĐB: (PK) 19 17 16 14 11 8 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 2
1 2, 4, 8 6 1, 3, 9
2 0, 1, 1, 7 7 4, 7
3 1, 6, 9, 9 8 3, 9, 9
4 3, 3, 4 9 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 118965
Bộ số 210
Bộ số 3653
XSMB 6 ngày
Giải ĐB94818
Giải Nhất99104
Giải Nhì6684881867
Giải Ba291141677890410
485862065902222
Giải Tư 4553101274851902
Giải Năm753807826890
788292821345
Giải Sáu765560599
Giải Bảy80344816
KH trúng ĐB: (PH) 20 18 17 12 9 6 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 3, 9
1 0, 2, 4, 6, 8 6 0, 5, 7
2 2 7 8
3 4, 8 8 0, 2, 2, 2, 5, 6
4 5, 8, 8 9 0, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111856
Bộ số 254
Bộ số 3205
XSMB 7 ngày
Giải ĐB44529
Giải Nhất97547
Giải Nhì4407629381
Giải Ba589586848151093
991062324561102
Giải Tư 9146448274115298
Giải Năm372951745314
297966820037
Giải Sáu523819023
Giải Bảy46714856
KH trúng ĐB: (PG) 20 19 18 17 14 7 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 6, 8
1 1, 4, 9 6
2 3, 3, 9, 9 7 1, 4, 6, 9
3 7 8 1, 1, 2, 2
4 5, 6, 6, 7, 8 9 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 114934
Bộ số 236
Bộ số 3020
XSMB 1000 ngày
Giải ĐB78049
Giải Nhất78125
Giải Nhì7135456545
Giải Ba855300146142672
623400770500214
Giải Tư 9704492538368243
Giải Năm082388425739
577842418133
Giải Sáu656085359
Giải Bảy00900466
KH trúng ĐB: (PF) 16 14 13 11 8 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 4, 5 5 4, 6, 9
1 4 6 1, 6
2 3, 5, 5 7 2, 8
3 0, 3, 6, 9 8 5
4 0, 1, 2, 3, 5, 9 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18008711
Bộ số 27319
Bộ số 345420
Bộ số 421
Bộ số 524
Bộ số 634
Giải ĐB71368
Giải Nhất37047
Giải Nhì8444256225
Giải Ba694178905936448
340543139257409
Giải Tư 9191786624179124
Giải Năm857376836096
353469759627
Giải Sáu151127565
Giải Bảy04841882
KH trúng ĐB: (PE) 17 16 14 10 8 7 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 1, 4, 9
1 7, 7, 8 6 5, 6, 8
2 4, 5, 7, 7 7 3, 5
3 4 8 2, 3, 4
4 2, 7, 8 9 1, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 125104
Bộ số 236
Bộ số 3203
Giải ĐB51599
Giải Nhất63081
Giải Nhì9197036583
Giải Ba221011953128466
473097211636463
Giải Tư 2523272679703522
Giải Năm538956559126
676771079342
Giải Sáu604892995
Giải Bảy45954614
KH trúng ĐB: (PD) 20 18 17 16 12 11 8 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 7, 9 5 5
1 4, 6 6 3, 6, 7
2 2, 3, 6, 6 7 0, 0
3 1 8 1, 3, 9
4 2, 5, 6 9 2, 5, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144966
Bộ số 247
Bộ số 3611
Giải ĐB60082
Giải Nhất56295
Giải Nhì5887142384
Giải Ba843367492828100
899353035015825
Giải Tư 0820235691754416
Giải Năm389421688203
820000979537
Giải Sáu945843698
Giải Bảy76280992
KH trúng ĐB: (PB) 19 15 8 7 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 9 5 0, 6
1 6 6 8
2 0, 5, 8, 8 7 1, 5, 6
3 5, 6, 7 8 2, 4
4 3, 5 9 2, 4, 5, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115915
Bộ số 287
Bộ số 3641
Giải ĐB50550
Giải Nhất86177
Giải Nhì5203456446
Giải Ba525441156160576
322218050130750
Giải Tư 2437456745861462
Giải Năm883306957341
032643792475
Giải Sáu429580654
Giải Bảy34127520
KH trúng ĐB: (PA) 20 19 16 14 9 7 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 0, 4
1 2 6 1, 2, 7
2 0, 1, 6, 9 7 5, 5, 6, 7, 9
3 3, 4, 4, 7 8 0, 6
4 1, 4, 6 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 155080
Bộ số 261
Bộ số 3804
Giải ĐB28501
Giải Nhất82333
Giải Nhì7075512632
Giải Ba666794509622032
034945677844165
Giải Tư 3608490839792964
Giải Năm065716058402
015564596512
Giải Sáu582872699
Giải Bảy16364349
KH trúng ĐB: (NZ) 20 19 12 11 10 9 8 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 8, 8 5 5, 5, 7, 9
1 2, 6 6 4, 5
2 7 2, 8, 9, 9
3 2, 2, 3, 6 8 2
4 3, 9 9 4, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193608
Bộ số 225
Bộ số 3043
Giải ĐB24362
Giải Nhất36143
Giải Nhì8075988565
Giải Ba865848492360925
166114743294039
Giải Tư 2964191567060171
Giải Năm724911793059
963684234066
Giải Sáu803059596
Giải Bảy70871001
KH trúng ĐB: (NY) 19 14 11 9 7 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 6 5 9, 9, 9
1 0, 1, 5 6 2, 4, 5, 6
2 3, 3, 5 7 0, 1, 9
3 2, 6, 9 8 4, 7
4 3, 9 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13903202
Bộ số 24907
Bộ số 335913
Bộ số 427
Bộ số 529
Bộ số 632
Giải ĐB14296
Giải Nhất22522
Giải Nhì1641377472
Giải Ba128450483556642
038060778515529
Giải Tư 0992554710990542
Giải Năm068945198337
672898975595
Giải Sáu389051276
Giải Bảy11521761
KH trúng ĐB: (NX) 15 12 9 8 7 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 2
1 1, 3, 7, 9 6 1
2 2, 8, 9 7 2, 6
3 5, 7 8 5, 9, 9
4 2, 2, 5, 7 9 2, 5, 6, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 161502
Bộ số 290
Bộ số 3420
Giải ĐB81439
Giải Nhất72590
Giải Nhì7194514138
Giải Ba063550631977494
799762195883540
Giải Tư 9583104988339394
Giải Năm251992666072
015149028572
Giải Sáu683444632
Giải Bảy17044068
KH trúng ĐB: (NV) 17 16 14 13 11 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 1, 5, 8
1 7, 9, 9 6 6, 8
2 7 2, 2, 6
3 2, 3, 8, 9 8 3, 3
4 0, 0, 4, 5, 9 9 0, 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192327
Bộ số 200
Bộ số 3337
Giải ĐB74990
Giải Nhất57985
Giải Nhì7748433052
Giải Ba813645867412602
836953177454774
Giải Tư 0166149935619098
Giải Năm856136865040
924988683006
Giải Sáu726553932
Giải Bảy70105646
KH trúng ĐB: (NT) 18 17 15 13 8 7 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 2, 3, 6
1 0 6 1, 1, 4, 6, 8
2 6 7 0, 4, 4, 4
3 2 8 4, 5, 6
4 0, 6, 9 9 0, 5, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192689
Bộ số 248
Bộ số 3611
Giải ĐB00002
Giải Nhất89539
Giải Nhì6519614242
Giải Ba367911746517396
808347469849217
Giải Tư 1790490935327588
Giải Năm846462308652
513808537207
Giải Sáu959746249
Giải Bảy22721703
KH trúng ĐB: (NS) 17 14 13 12 9 8 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 7, 9 5 2, 3, 9
1 7, 7 6 4, 5
2 2 7 2
3 0, 2, 4, 8, 9 8 8
4 2, 6, 9 9 0, 1, 6, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 118468
Bộ số 263
Bộ số 3093
Giải ĐB17597
Giải Nhất14213
Giải Nhì8205725910
Giải Ba340169562066695
910891914996769
Giải Tư 6324937193419350
Giải Năm251624375066
683996694629
Giải Sáu254366156
Giải Bảy70329681
KH trúng ĐB: (NR) 19 18 17 14 13 8 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 4, 6, 7
1 0, 3, 6, 6 6 6, 6, 9, 9
2 0, 4, 9 7 0, 1
3 2, 7, 9 8 1, 9
4 1, 9 9 5, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 143630
Bộ số 246
Bộ số 3737
Giải ĐB40369
Giải Nhất61635
Giải Nhì8588589164
Giải Ba823630511815616
003830111213463
Giải Tư 4569184513534889
Giải Năm217304780898
715917693106
Giải Sáu121026567
Giải Bảy13779652
KH trúng ĐB: (NQ) 17 16 13 10 9 8 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 3, 9
1 2, 3, 6, 8 6 3, 3, 4, 7, 9, 9, 9
2 1, 6 7 3, 7, 8
3 5 8 3, 5, 9
4 5 9 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 11049311
Bộ số 26619
Bộ số 313727
Bộ số 428
Bộ số 534
Bộ số 636
Giải ĐB80287
Giải Nhất34741
Giải Nhì1660476482
Giải Ba801633302210306
289505294414753
Giải Tư 8777054534014633
Giải Năm210801418279
622881456843
Giải Sáu716160396
Giải Bảy59091290
KH trúng ĐB: (NP) 19 16 14 12 11 8 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 6, 8, 9 5 0, 3, 9
1 2, 6 6 0, 3
2 2, 8 7 7, 9
3 3 8 2, 7
4 1, 1, 3, 4, 5, 5 9 0, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 166454
Bộ số 227
Bộ số 3673
Giải ĐB29826
Giải Nhất13498
Giải Nhì6332115802
Giải Ba277385616393997
371901259230960
Giải Tư 7699285061914221
Giải Năm071894335262
198157780943
Giải Sáu179216075
Giải Bảy98354802
KH trúng ĐB: (NM) 20 19 18 12 8 7 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 0
1 6, 8 6 0, 2, 3
2 1, 1, 6 7 5, 8, 9
3 3, 5, 8 8 1
4 3, 8 9 0, 1, 2, 7, 8, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 138313
Bộ số 228
Bộ số 3607
Giải ĐB17409
Giải Nhất34794
Giải Nhì0249177554
Giải Ba051507760092021
429317334440793
Giải Tư 6405997337429996
Giải Năm252277553264
263792157973
Giải Sáu460970823
Giải Bảy07535214
KH trúng ĐB: (NK) 19 17 12 11 7 5 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7, 9 5 0, 2, 3, 4, 5
1 4, 5 6 0, 4
2 1, 2, 3 7 0, 3, 3
3 1, 7 8
4 2, 4 9 1, 3, 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 150170
Bộ số 216
Bộ số 3777
Giải ĐB44465
Giải Nhất74590
Giải Nhì4278045659
Giải Ba291963430414475
537246163714983
Giải Tư 2658718793748323
Giải Năm658200094547
542959500984
Giải Sáu646461869
Giải Bảy33067692
KH trúng ĐB: (NH) 20 19 17 14 10 7 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 9 5 0, 8, 9
1 6 1, 5, 9
2 3, 4, 9 7 4, 5, 6
3 3, 7 8 0, 2, 3, 4, 7
4 6, 7 9 0, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 187624
Bộ số 263
Bộ số 3393
Giải ĐB29226
Giải Nhất12081
Giải Nhì0497889159
Giải Ba757650876658006
280800924462832
Giải Tư 7153694432783322
Giải Năm012094189965
989897011674
Giải Sáu166197692
Giải Bảy22538419
KH trúng ĐB: (NG) 20 18 16 15 10 9 7 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 3, 3, 9
1 8, 9 6 5, 5, 6, 6
2 0, 2, 2, 6 7 4, 8, 8
3 2 8 0, 1, 4
4 4, 4 9 2, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 109795
Bộ số 281
Bộ số 3172
Giải ĐB63333
Giải Nhất06115
Giải Nhì0360447710
Giải Ba208141288790480
761290540967246
Giải Tư 8973263640153549
Giải Năm260586191376
646477305679
Giải Sáu140887883
Giải Bảy24895866
KH trúng ĐB: (NF) 20 16 14 13 9 8 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 9 5 8
1 0, 4, 5, 5, 9 6 4, 6
2 4, 9 7 3, 6, 9
3 0, 3, 6 8 0, 3, 7, 7, 9
4 0, 6, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17920002
Bộ số 24505
Bộ số 377606
Bộ số 419
Bộ số 522
Bộ số 634
Giải ĐB04651
Giải Nhất66342
Giải Nhì0391251761
Giải Ba534847645006690
809446452599819
Giải Tư 3903916694597593
Giải Năm304304404161
733391268586
Giải Sáu047611685
Giải Bảy32965701
KH trúng ĐB: (NE) 19 18 12 11 8 5 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 0, 1, 7, 9
1 1, 2, 9 6 1, 1, 6
2 5, 6 7
3 2, 3 8 4, 5, 6
4 0, 2, 3, 4, 7 9 0, 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183478
Bộ số 262
Bộ số 3830
Giải ĐB66688
Giải Nhất12104
Giải Nhì7120688217
Giải Ba422664466312063
028160501655725
Giải Tư 4250482361108859
Giải Năm455650417581
750745398341
Giải Sáu320047190
Giải Bảy28071410
KH trúng ĐB: (ND) 18 15 11 9 8 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7, 7 5 0, 6, 9
1 0, 0, 4, 6, 6, 7 6 3, 3, 6
2 0, 3, 5, 8 7
3 9 8 1, 8
4 1, 1, 7 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198223
Bộ số 279
Bộ số 3108
Giải ĐB86127
Giải Nhất95915
Giải Nhì8684137274
Giải Ba108291945885562
075218570170057
Giải Tư 1080380962675179
Giải Năm526061109746
151865044996
Giải Sáu942278257
Giải Bảy15821855
KH trúng ĐB: (NB) 20 18 13 12 11 9 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 9 5 5, 7, 7, 8
1 0, 5, 5, 8, 8 6 0, 2, 7
2 1, 7, 9 7 4, 8, 9
3 8 0, 2
4 1, 2, 6 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 158808
Bộ số 261
Bộ số 3304
Giải ĐB35024
Giải Nhất46369
Giải Nhì7660327648
Giải Ba555103278654609
394792971406833
Giải Tư 7020867630895912
Giải Năm928802773980
864146897198
Giải Sáu225813825
Giải Bảy78484515
KH trúng ĐB: (NA) 20 19 16 13 11 7 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5
1 0, 2, 3, 4, 5 6 9
2 0, 4, 5, 5 7 6, 7, 8, 9
3 3 8 0, 6, 8, 9, 9
4 1, 5, 8, 8 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 157430
Bộ số 266
Bộ số 3724
Giải ĐB27070
Giải Nhất02994
Giải Nhì3629252317
Giải Ba079371460810458
062135886817285
Giải Tư 6972549620270066
Giải Năm943813079291
673607770712
Giải Sáu000718703
Giải Bảy99904811
KH trúng ĐB: (MZ) 20 12 10 9 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7, 8 5 8
1 1, 2, 3, 7, 8 6 6, 8
2 7 7 0, 2, 7
3 6, 7, 8 8 5
4 8 9 0, 1, 2, 4, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 170484
Bộ số 279
Bộ số 3638
Giải ĐB12612
Giải Nhất12229
Giải Nhì5244578001
Giải Ba355408418627880
367308678311313
Giải Tư 4189885579702800
Giải Năm848278011359
665954414180
Giải Sáu019239877
Giải Bảy70496819
KH trúng ĐB: (MY) 20 17 16 12 8 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1 5 5, 9, 9
1 2, 3, 9, 9 6 8
2 9 7 0, 0, 7
3 0, 9 8 0, 0, 2, 3, 6, 9
4 0, 1, 5, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13609408
Bộ số 24915
Bộ số 303421
Bộ số 424
Bộ số 525
Bộ số 633
Giải ĐB06102
Giải Nhất01933
Giải Nhì0598582337
Giải Ba660920977831470
863445133993810
Giải Tư 6817011585279928
Giải Năm878621823849
879428603424
Giải Sáu109070092
Giải Bảy35729004
KH trúng ĐB: (MX) 19 18 16 15 14 13 11 8
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 9 5
1 0, 5, 7 6 0
2 4, 7, 8 7 0, 0, 2, 8
3 3, 5, 7, 9 8 2, 5, 6
4 4, 9 9 0, 2, 2, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172719
Bộ số 212
Bộ số 3087
Giải ĐB98932
Giải Nhất74989
Giải Nhì6394368861
Giải Ba143715996235608
246259981603229
Giải Tư 5752124435263796
Giải Năm983192483552
919227681230
Giải Sáu512138128
Giải Bảy12846832
KH trúng ĐB: (MV) 19 17 13 12 11 10 7 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2, 2
1 2, 2, 6 6 1, 2, 8, 8
2 5, 6, 8, 9 7 1
3 0, 1, 2, 2, 8 8 4, 9
4 3, 4, 8 9 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116274
Bộ số 215
Bộ số 3915
Giải ĐB47490
Giải Nhất72043
Giải Nhì0983029003
Giải Ba308791515762025
167552335705880
Giải Tư 8291695399811132
Giải Năm081103412380
493549148694
Giải Sáu232937880
Giải Bảy63297512
KH trúng ĐB: (MT) 18 16 15 14 12 10 9 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3, 5, 7, 7
1 1, 2, 4 6 3
2 5, 9 7 5, 9
3 0, 2, 2, 5, 7 8 0, 0, 0, 1
4 1, 3 9 0, 1, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 177842
Bộ số 279
Bộ số 3139
Giải ĐB72578
Giải Nhất03162
Giải Nhì2994649185
Giải Ba106943937583675
965219450849856
Giải Tư 5521755906988712
Giải Năm179349001219
254104753049
Giải Sáu322063620
Giải Bảy40073252
KH trúng ĐB: (MS) 19 16 15 14 12 8 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7, 8 5 2, 6, 9
1 2, 9 6 2, 3
2 0, 1, 1, 2 7 5, 5, 5, 8
3 2 8 5
4 0, 1, 6, 9 9 3, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 169625
Bộ số 286
Bộ số 3295
Giải ĐB53398
Giải Nhất12478
Giải Nhì1438506275
Giải Ba503690711573615
527523778090972
Giải Tư 1340320831521799
Giải Năm557078345867
517329691012
Giải Sáu288878459
Giải Bảy61920833
KH trúng ĐB: (MR) 20 19 13 12 8 5 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8 5 2, 2, 9
1 2, 5, 5 6 1, 7, 9, 9
2 7 0, 2, 3, 5, 8, 8
3 3, 4 8 0, 5, 8
4 0 9 2, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131414
Bộ số 224
Bộ số 3377
Giải ĐB09743
Giải Nhất80957
Giải Nhì5879538612
Giải Ba301659947559693
266478099467715
Giải Tư 7348372394687032
Giải Năm119237503229
426314127585
Giải Sáu192342319
Giải Bảy43551023
KH trúng ĐB: (MQ) 20 18 17 16 7 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 5, 7
1 0, 2, 2, 5, 9 6 3, 5, 8
2 3, 3, 9 7 5
3 2 8 5
4 2, 3, 3, 7, 8 9 2, 2, 3, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10245211
Bộ số 23213
Bộ số 333318
Bộ số 423
Bộ số 525
Bộ số 635
Giải ĐB70098
Giải Nhất97488
Giải Nhì8187742410
Giải Ba781644121993046
135101878103112
Giải Tư 1380581115799803
Giải Năm482134306260
160958719504
Giải Sáu065714870
Giải Bảy82600222
KH trúng ĐB: (MP) 14 10 8 7 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 4, 9 5
1 0, 0, 1, 2, 4, 9 6 0, 0, 4, 5
2 1, 2 7 0, 1, 7, 9
3 0 8 0, 1, 2, 8
4 6 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 194533
Bộ số 235
Bộ số 3558
Giải ĐB13182
Giải Nhất64473
Giải Nhì5897680232
Giải Ba655555321045207
148371130447605
Giải Tư 1946665621476690
Giải Năm248458607889
626822678394
Giải Sáu272701862
Giải Bảy51874160
KH trúng ĐB: (MN) 20 14 13 11 8 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 5, 7 5 1, 5, 6
1 0 6 0, 0, 2, 7, 8
2 7 2, 3, 6
3 2, 7 8 2, 4, 7, 9
4 1, 6, 7 9 0, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142574
Bộ số 266
Bộ số 3679
Giải ĐB55200
Giải Nhất18539
Giải Nhì6901879701
Giải Ba777752710644932
694634935874462
Giải Tư 6188988534289737
Giải Năm124510614589
030988672047
Giải Sáu832502909
Giải Bảy79735087
KH trúng ĐB: (MK) 20 19 17 11 10 9 8 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 6, 9, 9 5 0, 8
1 8 6 1, 2, 3, 7
2 8 7 3, 5, 9
3 2, 2, 7, 9 8 5, 7, 8, 9
4 5, 7 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 121957
Bộ số 288
Bộ số 3776
Giải ĐB05966
Giải Nhất60275
Giải Nhì7272590891
Giải Ba566529118616367
648450904906322
Giải Tư 0220662293530452
Giải Năm951093723898
478193692390
Giải Sáu695561208
Giải Bảy24508952
KH trúng ĐB: (MH) 19 17 9 8 6 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 2, 2, 2, 3
1 0 6 1, 6, 7, 9
2 0, 2, 2, 4, 5 7 2, 5
3 8 1, 6, 9
4 5, 9 9 0, 1, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 137466
Bộ số 262
Bộ số 3047
Giải ĐB14478
Giải Nhất08543
Giải Nhì8312592133
Giải Ba927967663997895
590020326878862
Giải Tư 0077196248248339
Giải Năm989260355510
576913484280
Giải Sáu198786996
Giải Bảy68850596
KH trúng ĐB: (MG) 20 16 12 9 6 5 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5
1 0 6 2, 2, 8, 8, 9
2 4, 5 7 7, 8
3 3, 5, 9, 9 8 0, 5, 6
4 3, 8 9 2, 5, 6, 6, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 190770
Bộ số 284
Bộ số 3102
Giải ĐB91322
Giải Nhất34422
Giải Nhì5458791207
Giải Ba653702896987605
863042526147953
Giải Tư 8722356536229776
Giải Năm979460343664
480458471109
Giải Sáu439382725
Giải Bảy17181980
KH trúng ĐB: (MF) 16 15 13 12 9 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 5, 7, 9 5 3
1 7, 8, 9 6 1, 4, 5, 9
2 2, 2, 2, 2, 5 7 0, 6
3 4, 9 8 0, 2, 7
4 7 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14390809
Bộ số 29311
Bộ số 301713
Bộ số 431
Bộ số 535
Bộ số 636
Giải ĐB51468
Giải Nhất36545
Giải Nhì2574088471
Giải Ba712705919024080
027381455491467
Giải Tư 1610728014493711
Giải Năm199028234099
153106626554
Giải Sáu811467195
Giải Bảy45416232
KH trúng ĐB: (ME) 19 15 13 12 10 7 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 4
1 0, 1, 1 6 2, 2, 7, 7, 8
2 3 7 0, 1
3 1, 2, 8 8 0, 0
4 0, 1, 5, 5, 9 9 0, 0, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126953
Bộ số 222
Bộ số 3139
Giải ĐB61034
Giải Nhất71290
Giải Nhì6234850106
Giải Ba884422046898125
529006065131992
Giải Tư 2338906899448906
Giải Năm205212826872
139535938574
Giải Sáu165824844
Giải Bảy30920925
KH trúng ĐB: (MD) 19 17 13 12 9 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 6, 9 5 1, 2
1 6 5, 8, 8
2 4, 5, 5 7 2, 4
3 0, 4, 8 8 2
4 2, 4, 4, 8 9 0, 2, 2, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 163205
Bộ số 261
Bộ số 3628
Giải ĐB16880
Giải Nhất28703
Giải Nhì3952563916
Giải Ba150960869126638
165189352628481
Giải Tư 8610714808581031
Giải Năm159729145213
464566619199
Giải Sáu934848328
Giải Bảy66634565
KH trúng ĐB: (MB) 20 19 14 13 11 10 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 8
1 0, 3, 4, 6, 8 6 1, 3, 5, 6
2 5, 6, 8 7
3 1, 4, 8 8 0, 1
4 5, 5, 8, 8 9 1, 6, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 162677
Bộ số 208
Bộ số 3888
Giải ĐB84396
Giải Nhất64440
Giải Nhì1284484462
Giải Ba396908830654902
805903716566935
Giải Tư 3100791388624260
Giải Năm812795496572
768373371419
Giải Sáu007667359
Giải Bảy63622026
KH trúng ĐB: (MA) 17 15 14 9 7 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6, 7 5 9
1 3, 9 6 0, 2, 2, 2, 3, 5, 7
2 0, 6, 7 7 2
3 5, 7 8 3
4 0, 4, 9 9 0, 0, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 118112
Bộ số 227
Bộ số 3034
Giải ĐB54105
Giải Nhất06147
Giải Nhì7485997508
Giải Ba739579948289320
245902670666538
Giải Tư 7963946500767088
Giải Năm586293520691
248015194340
Giải Sáu751430989
Giải Bảy75332197
KH trúng ĐB: (LZ) 20 18 17 14 12 10 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 8 5 1, 2, 7, 9
1 9 6 2, 3, 5
2 0, 1 7 5, 6
3 0, 3, 8 8 0, 2, 8, 9
4 0, 7 9 0, 1, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193871
Bộ số 237
Bộ số 3818
Giải ĐB98076
Giải Nhất10832
Giải Nhì3406956100
Giải Ba993452138223746
715992538285169
Giải Tư 0930158793022080
Giải Năm050640794286
628196506402
Giải Sáu526321995
Giải Bảy64520077
KH trúng ĐB: (LY) 20 14 13 10 9 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 2, 6 5 0, 2
1 6 4, 9, 9
2 1, 6 7 6, 7, 9
3 0, 2 8 0, 1, 2, 2, 6, 7
4 5, 6 9 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19526519
Bộ số 21722
Bộ số 317223
Bộ số 430
Bộ số 532
Bộ số 633
Giải ĐB78736
Giải Nhất18262
Giải Nhì5095532467
Giải Ba236713629805252
865701603092419
Giải Tư 9864239642709528
Giải Năm381461594915
656959753971
Giải Sáu157788615
Giải Bảy61254081
KH trúng ĐB: (LX) 20 17 15 14 11 10 9 7
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 5, 7, 9
1 4, 5, 5, 9 6 1, 2, 4, 7, 9
2 5, 8 7 0, 0, 1, 1, 5
3 0, 6 8 1, 8
4 0 9 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 124593
Bộ số 260
Bộ số 3967
Giải ĐB60325
Giải Nhất15349
Giải Nhì3236062341
Giải Ba752106235651398
757455757385987
Giải Tư 1468815523443177
Giải Năm410113146459
547633619112
Giải Sáu358053489
Giải Bảy34306271
KH trúng ĐB: (LV) 20 15 10 9 8 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3, 5, 6, 8, 9
1 0, 2, 4 6 0, 1, 2, 8
2 5 7 1, 3, 6, 7
3 0, 4 8 7, 9
4 1, 4, 5, 9 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 157911
Bộ số 272
Bộ số 3766
Giải ĐB12317
Giải Nhất81118
Giải Nhì7567955486
Giải Ba536401164198550
516973575758353
Giải Tư 4876803963939366
Giải Năm107390986376
614934730458
Giải Sáu004560330
Giải Bảy28170122
KH trúng ĐB: (LT) 15 13 12 10 8 7 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 0, 3, 7, 8
1 7, 7, 8 6 0, 6
2 2, 8 7 3, 3, 6, 6, 9
3 0, 9 8 6
4 0, 1, 9 9 3, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153158
Bộ số 221
Bộ số 3690
Giải ĐB87661
Giải Nhất22441
Giải Nhì1894447884
Giải Ba626696103264782
292580067555196
Giải Tư 6456630107119193
Giải Năm500013345056
512435818603
Giải Sáu322497371
Giải Bảy45329867
KH trúng ĐB: (LS) 20 19 18 17 11 9 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3 5 6, 6, 8
1 1 6 1, 7, 9
2 2, 4 7 1, 5
3 2, 2, 4 8 1, 2, 4
4 1, 4, 5 9 3, 6, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165309
Bộ số 242
Bộ số 3169
Giải ĐB80183
Giải Nhất07373
Giải Nhì4886730896
Giải Ba175208676830554
761458718383127
Giải Tư 7227685212369205
Giải Năm539518825795
557338150478
Giải Sáu889493030
Giải Bảy67225263
KH trúng ĐB: (LR) 20 16 14 12 11 10 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 2, 4
1 5 6 3, 7, 7, 8
2 0, 2, 7, 7 7 3, 3, 8
3 0, 6 8 2, 3, 3, 9
4 5 9 3, 5, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185515
Bộ số 286
Bộ số 3110
Giải ĐB90869
Giải Nhất86258
Giải Nhì9630301790
Giải Ba138695457271317
128104752503020
Giải Tư 0761456278330419
Giải Năm667428305075
686704779992
Giải Sáu950395845
Giải Bảy12283255
KH trúng ĐB: (LQ) 19 18 17 14 11 10 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 5, 8
1 0, 2, 7, 9 6 1, 2, 7, 9, 9
2 0, 5, 8 7 2, 4, 5, 7
3 0, 2, 3 8
4 5 9 0, 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14419702
Bộ số 23207
Bộ số 364712
Bộ số 414
Bộ số 533
Bộ số 635
Giải ĐB64857
Giải Nhất31913
Giải Nhì2009544000
Giải Ba920696702152931
482771104689999
Giải Tư 1085387886822686
Giải Năm561100785218
230049821733
Giải Sáu245377183
Giải Bảy57988943
KH trúng ĐB: (LP) 18 14 13 11 10 7 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 7, 7
1 1, 3, 8 6 9
2 1 7 7, 7, 8, 8
3 1, 3 8 2, 2, 3, 5, 6, 9
4 3, 5, 6 9 5, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 152711
Bộ số 278
Bộ số 3895
Giải ĐB27567
Giải Nhất98924
Giải Nhì5186396125
Giải Ba323946454984234
200368761889421
Giải Tư 7865619095409899
Giải Năm192912913732
449905010023
Giải Sáu237365872
Giải Bảy39637420
KH trúng ĐB: (LN) 20 15 14 6 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 8 6 3, 3, 5, 5, 7
2 0, 1, 3, 4, 5, 9 7 2, 4
3 2, 4, 6, 7, 9 8
4 0, 9 9 0, 1, 4, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 147070
Bộ số 247
Bộ số 3801
Giải ĐB44624
Giải Nhất05886
Giải Nhì7518144812
Giải Ba092113988751882
985921310035623
Giải Tư 3810536633523783
Giải Năm944273354865
870294540153
Giải Sáu064111819
Giải Bảy47595428
KH trúng ĐB: (LK) 20 17 12 10 8 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 2, 3, 4, 4, 9
1 0, 1, 1, 2, 9 6 4, 5, 6
2 3, 4, 8 7
3 5 8 1, 2, 3, 6, 7
4 2, 7 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153793
Bộ số 225
Bộ số 3080
Giải ĐB15877
Giải Nhất86391
Giải Nhì8127481676
Giải Ba905753204864302
417459554013428
Giải Tư 1937268912421612
Giải Năm851808045532
356428595321
Giải Sáu460330803
Giải Bảy08610382
KH trúng ĐB: (LH) 16 15 14 12 10 9 8 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 4, 8 5 9
1 2, 8 6 0, 1, 4
2 1, 8 7 4, 5, 6, 7
3 0, 2, 7 8 2, 9
4 0, 2, 5, 8 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 179669
Bộ số 262
Bộ số 3443
Giải ĐB37696
Giải Nhất21957
Giải Nhì2204636692
Giải Ba645606607518325
291660952799349
Giải Tư 8645677233612640
Giải Năm477355556771
603596251386
Giải Sáu601374875
Giải Bảy79730295
KH trúng ĐB: (LG) 20 17 16 14 9 6 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 5, 7
1 6 0, 1, 6
2 5, 5, 7 7 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 9
3 5 8 6
4 0, 5, 6, 9 9 2, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123734
Bộ số 242
Bộ số 3436
Giải ĐB25842
Giải Nhất31827
Giải Nhì5184973421
Giải Ba084186496034316
243911697095866
Giải Tư 9943864823566102
Giải Năm161188978947
259976719757
Giải Sáu380430919
Giải Bảy93892535
KH trúng ĐB: (LF) 19 18 16 10 8 6 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6, 7
1 1, 6, 8, 9 6 0, 6
2 1, 5, 7 7 0, 1
3 0, 5 8 0, 9
4 2, 3, 7, 8, 9 9 1, 3, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12217306
Bộ số 29714
Bộ số 344727
Bộ số 432
Bộ số 533
Bộ số 634
Giải ĐB57620
Giải Nhất82135
Giải Nhì8891047085
Giải Ba317186548284174
349778459237002
Giải Tư 6912235970649067
Giải Năm023035574878
429231793749
Giải Sáu551477460
Giải Bảy19937737
KH trúng ĐB: (LE) 19 16 12 11 10 6 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 7, 9
1 0, 2, 8, 9 6 0, 4, 7
2 0 7 4, 7, 7, 7, 8, 9
3 0, 5, 7 8 2, 5
4 9 9 2, 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 188097
Bộ số 291
Bộ số 3292
Giải ĐB36594
Giải Nhất90713
Giải Nhì4883035403
Giải Ba243766335049922
467648239056362
Giải Tư 0777913666982988
Giải Năm758173234178
970075301657
Giải Sáu095465777
Giải Bảy08627160
KH trúng ĐB: (LD) 20 18 17 12 11 8 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 8 5 0, 7
1 3 6 0, 2, 2, 4, 5
2 2, 3 7 1, 6, 7, 7, 8
3 0, 0, 6 8 1, 8
4 9 0, 4, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133014
Bộ số 210
Bộ số 3364
Giải ĐB12681
Giải Nhất26928
Giải Nhì8456879326
Giải Ba605977744198277
621913032297918
Giải Tư 5890939463388901
Giải Năm491697711007
280652928652
Giải Sáu815466192
Giải Bảy33160817
KH trúng ĐB: (LB) 16 14 10 9 8 7 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 7, 8 5 2
1 5, 6, 6, 7, 8 6 6, 8
2 2, 6, 8 7 1, 7
3 3, 8 8 1
4 1 9 0, 1, 2, 2, 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165384
Bộ số 225
Bộ số 3484
Giải ĐB15525
Giải Nhất29914
Giải Nhì8340068369
Giải Ba965227410684523
664847656365685
Giải Tư 7662349351519395
Giải Năm685666431321
410821536831
Giải Sáu369495636
Giải Bảy82937937
KH trúng ĐB: (LA) 20 17 14 13 12 10 9 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 8 5 1, 3, 6
1 4 6 2, 3, 9, 9
2 1, 2, 3, 5 7 9
3 1, 6, 7 8 2, 4, 5
4 3 9 3, 3, 5, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 182495
Bộ số 204
Bộ số 3653
Giải ĐB19980
Giải Nhất85986
Giải Nhì4757769280
Giải Ba980922582581059
579323383071715
Giải Tư 5543138469755836
Giải Năm232643220703
716245090470
Giải Sáu191392571
Giải Bảy11599139
KH trúng ĐB: (KZ) 20 19 18 16 12 9 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 9, 9
1 1, 5 6 2
2 2, 5, 6 7 0, 1, 5, 7
3 0, 2, 6, 9 8 0, 0, 4, 6
4 3 9 1, 1, 2, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 171090
Bộ số 203
Bộ số 3592
Giải ĐB29379
Giải Nhất29822
Giải Nhì2493327395
Giải Ba632546582939579
269172006391422
Giải Tư 9186176393851320
Giải Năm545132890892
429014487357
Giải Sáu899689390
Giải Bảy05609933
KH trúng ĐB: (KY) 17 14 9 8 7 5 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 4, 7
1 7 6 0, 3, 3
2 0, 2, 2, 9 7 9, 9
3 3, 3 8 5, 6, 9, 9
4 8 9 0, 0, 2, 5, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12519205
Bộ số 26006
Bộ số 382808
Bộ số 417
Bộ số 521
Bộ số 627
Giải ĐB26592
Giải Nhất38838
Giải Nhì4377491819
Giải Ba087586377115724
913148695947543
Giải Tư 1370701057925856
Giải Năm995752458757
201941326316
Giải Sáu222106949
Giải Bảy71268523
KH trúng ĐB: (KX) 19 16 12 9 8 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 6, 7, 7, 8, 9
1 0, 4, 6, 9, 9 6
2 2, 3, 4, 6 7 0, 1, 1, 4
3 2, 8 8 5
4 3, 5, 9 9 2, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 166662
Bộ số 269
Bộ số 3680
Giải ĐB62904
Giải Nhất16351
Giải Nhì9210984405
Giải Ba502158232654744
811576094693661
Giải Tư 7880357309169336
Giải Năm944392415284
979842777296
Giải Sáu591346154
Giải Bảy69529537
KH trúng ĐB: (KV) 19 18 14 6 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 9 5 1, 2, 4, 7
1 5, 6 6 1, 9
2 6 7 3, 7
3 6, 7 8 0, 4
4 1, 3, 4, 6, 6 9 1, 5, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111956
Bộ số 234
Bộ số 3559
Giải ĐB96850
Giải Nhất66671
Giải Nhì5131074053
Giải Ba366421917258381
144336281692024
Giải Tư 4787821777610665
Giải Năm845208693282
071048047663
Giải Sáu366886216
Giải Bảy12519118
KH trúng ĐB: (KT) 19 17 14 13 12 8 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0, 1, 2, 3
1 0, 0, 2, 6, 6, 7, 8 6 1, 3, 5, 6, 9
2 4 7 1, 2
3 3 8 1, 2, 6, 7
4 2 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 106968
Bộ số 259
Bộ số 3779
Giải ĐB99369
Giải Nhất13829
Giải Nhì5986127481
Giải Ba653037770489049
500133452533222
Giải Tư 3926054626513393
Giải Năm093738841948
167991052079
Giải Sáu334673600
Giải Bảy54339829
KH trúng ĐB: (KS) 19 13 12 10 9 8 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4, 5 5 1, 4
1 3 6 1, 9
2 2, 5, 6, 9, 9 7 3, 9, 9
3 3, 4, 7 8 1, 4
4 6, 8, 9 9 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183474
Bộ số 246
Bộ số 3030
Giải ĐB71396
Giải Nhất20801
Giải Nhì7347083615
Giải Ba593185465790221
194942041877848
Giải Tư 2581637188501300
Giải Năm030923421961
661655695870
Giải Sáu496635489
Giải Bảy52228990
KH trúng ĐB: (KR) 19 18 13 12 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 9 5 0, 2, 7
1 5, 6, 8, 8 6 1, 9
2 1, 2 7 0, 0, 1
3 5 8 1, 9, 9
4 2, 8 9 0, 4, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 136952
Bộ số 297
Bộ số 3434
Giải ĐB90649
Giải Nhất71212
Giải Nhì5572056680
Giải Ba647619439209089
570150692083467
Giải Tư 1452523050832320
Giải Năm409082410310
637815753896
Giải Sáu756690503
Giải Bảy58283564
KH trúng ĐB: (KQ) 18 15 12 9 8 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 6, 8
1 0, 2, 5 6 1, 4, 7
2 0, 0, 0, 8 7 5, 8
3 0, 5 8 0, 3, 9
4 1, 9 9 0, 0, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16201803
Bộ số 29814
Bộ số 397617
Bộ số 423
Bộ số 532
Bộ số 635
Giải ĐB12073
Giải Nhất92837
Giải Nhì2862202259
Giải Ba530101439179427
132477697260599
Giải Tư 6594582168582983
Giải Năm099354838027
691652134770
Giải Sáu850036185
Giải Bảy27831680
KH trúng ĐB: (KP) 18 17 16 14 12 11 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 8, 9
1 0, 3, 6, 6 6
2 1, 2, 7, 7, 7 7 0, 2, 3
3 6, 7 8 0, 3, 3, 3, 5
4 7 9 1, 3, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130800
Bộ số 279
Bộ số 3456
Giải ĐB69356
Giải Nhất22552
Giải Nhì3514015293
Giải Ba350102813333342
655787443657981
Giải Tư 4851276189933587
Giải Năm690926932363
175033287628
Giải Sáu753388635
Giải Bảy73804286
KH trúng ĐB: (KN) 14 13 11 10 9 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 1, 2, 3, 6
1 0 6 1, 3
2 8, 8 7 3, 8
3 3, 5, 6 8 0, 1, 6, 7, 8
4 0, 2, 2 9 3, 3, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 188959
Bộ số 265
Bộ số 3604
Giải ĐB16510
Giải Nhất57524
Giải Nhì4621099866
Giải Ba593269759541257
027240096952074
Giải Tư 0760166833133684
Giải Năm629978984768
621033554816
Giải Sáu717130568
Giải Bảy69622741
KH trúng ĐB: (KL) 20 19 16 15 14 9 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 7
1 0, 0, 0, 3, 6, 7 6 0, 2, 6, 8, 8, 8, 9, 9
2 4, 4, 6, 7 7 4
3 0 8 4
4 1 9 5, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 137439
Bộ số 257
Bộ số 3128
Giải ĐB30147
Giải Nhất37755
Giải Nhì6141389550
Giải Ba209045176151163
319839102278447
Giải Tư 5498329467202059
Giải Năm467906156473
380721320360
Giải Sáu567190316
Giải Bảy15610532
KH trúng ĐB: (KH) 18 12 10 9 5 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 7 5 0, 5, 9
1 3, 5, 5, 6 6 0, 1, 1, 3, 7
2 0, 2 7 3, 9
3 2, 2 8 3
4 7, 7 9 0, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 186179
Bộ số 265
Bộ số 3690
Giải ĐB93374
Giải Nhất18300
Giải Nhì5954937037
Giải Ba742660756923624
783970651335761
Giải Tư 1734863207572118
Giải Năm732423696427
819618254339
Giải Sáu185275044
Giải Bảy65177250
KH trúng ĐB: (KG) 19 17 16 10 9 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 7
1 3, 7, 8 6 1, 5, 6, 9, 9
2 4, 4, 5, 7 7 2, 4, 5
3 2, 4, 7, 9 8 5
4 4, 9 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 138971
Bộ số 232
Bộ số 3436
Giải ĐB00312
Giải Nhất44708
Giải Nhì8828364571
Giải Ba917982114605250
095239254973943
Giải Tư 1449239978717371
Giải Năm584833899405
830174202661
Giải Sáu142732198
Giải Bảy21599503
KH trúng ĐB: (KF) 18 17 16 13 12 10 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5, 8 5 0, 9
1 2 6 1
2 0, 1, 3 7 1, 1, 1
3 2 8 3, 9
4 2, 3, 6, 8, 9, 9 9 5, 8, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12365410
Bộ số 26811
Bộ số 325813
Bộ số 415
Bộ số 525
Bộ số 626
Giải ĐB72666
Giải Nhất96992
Giải Nhì5291821197
Giải Ba210344576573219
290100237006089
Giải Tư 0372629140990369
Giải Năm700703156233
701026116123
Giải Sáu270306325
Giải Bảy05134919
KH trúng ĐB: (KE) 20 18 16 15 11 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 7 5
1 0, 0, 1, 3, 5, 8, 9, 9 6 5, 6, 9
2 3, 5 7 0, 0, 2
3 3, 4 8 9
4 9 9 1, 2, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165110
Bộ số 280
Bộ số 3228
Giải ĐB69389
Giải Nhất34052
Giải Nhì4809195190
Giải Ba286428726512540
991282229124399
Giải Tư 6903445732786776
Giải Năm457862285858
061145407296
Giải Sáu788031386
Giải Bảy01426589
KH trúng ĐB: (KD) 19 17 13 11 7 6 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 2, 7, 8
1 1 6 5, 5
2 8, 8 7 6, 8, 8
3 1 8 6, 8, 9, 9
4 0, 0, 2, 2 9 0, 1, 1, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199840
Bộ số 297
Bộ số 3146
Giải ĐB62909
Giải Nhất09387
Giải Nhì2390206705
Giải Ba056491192885591
778572477273380
Giải Tư 1057495519818866
Giải Năm890623140248
677731838562
Giải Sáu262654029
Giải Bảy65865435
KH trúng ĐB: (KB) 19 18 17 13 12 8 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 6, 9 5 4, 4, 5, 7, 7
1 4 6 2, 2, 5, 6
2 8, 9 7 2, 7
3 5 8 0, 1, 3, 6, 7
4 8, 9 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126351
Bộ số 293
Bộ số 3036
Giải ĐB19052
Giải Nhất64293
Giải Nhì6691037980
Giải Ba031540529737583
243575061256159
Giải Tư 1490621276792105
Giải Năm443827634042
106673021099
Giải Sáu559345633
Giải Bảy09930638
KH trúng ĐB: (KA) 15 10 9 7 6 5 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 6, 9 5 2, 4, 7, 9, 9
1 0, 2, 2 6 3, 6
2 7 9
3 3, 8, 8 8 0, 3
4 2, 5 9 0, 3, 3, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123621
Bộ số 268
Bộ số 3962
Giải ĐB36909
Giải Nhất46217
Giải Nhì5667932203
Giải Ba297269055754987
597276844757932
Giải Tư 5581490230357503
Giải Năm205978714346
099172747688
Giải Sáu183311228
Giải Bảy69902881
KH trúng ĐB: (HZ) 20 19 15 13 12 11 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 9 5 7, 9
1 1, 7 6 9
2 6, 7, 8, 8 7 1, 4, 9
3 2, 5 8 1, 1, 3, 7, 8
4 6, 7 9 0, 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 166811
Bộ số 273
Bộ số 3142
Giải ĐB62135
Giải Nhất21141
Giải Nhì4585786656
Giải Ba704174729917041
288678784403831
Giải Tư 7920902371318460
Giải Năm337257650633
832638114220
Giải Sáu752057840
Giải Bảy96942909
KH trúng ĐB: (HY) 20 18 9 8 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 6, 7, 7
1 1, 7 6 0, 5, 7
2 0, 0, 3, 6, 9 7 2
3 1, 1, 3, 5 8
4 0, 1, 1, 4 9 4, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10966402
Bộ số 27306
Bộ số 311910
Bộ số 416
Bộ số 523
Bộ số 625
Giải ĐB37869
Giải Nhất01431
Giải Nhì0790066341
Giải Ba810799562776989
105473748634353
Giải Tư 4618554118540752
Giải Năm499020295211
977972497896
Giải Sáu717867363
Giải Bảy05678762
KH trúng ĐB: (HX) 20 16 13 12 8 7 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 2, 3, 4
1 1, 7, 8 6 2, 3, 7, 7, 9
2 7, 9 7 9, 9
3 1 8 6, 7, 9
4 1, 1, 7, 9 9 0, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 139497
Bộ số 202
Bộ số 3818
Giải ĐB49879
Giải Nhất61196
Giải Nhì5581326560
Giải Ba666283945853044
668839498504961
Giải Tư 0689125279701626
Giải Năm409595038586
702634914985
Giải Sáu800015450
Giải Bảy07829890
KH trúng ĐB: (HV) 20 18 16 12 10 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7 5 0, 2, 8
1 3, 5 6 0, 1
2 6, 6, 8 7 0, 9
3 8 2, 3, 5, 5, 6, 9
4 4 9 0, 1, 5, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 181794
Bộ số 241
Bộ số 3338
Giải ĐB59619
Giải Nhất57086
Giải Nhì9693720940
Giải Ba235156335989273
675801210465171
Giải Tư 6781849224320942
Giải Năm405913087139
757849151820
Giải Sáu728921919
Giải Bảy82179907
KH trúng ĐB: (HT) 20 19 18 14 11 9 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 8 5 9, 9
1 5, 5, 7, 9, 9 6
2 0, 1, 8 7 1, 3, 8
3 2, 7, 9 8 0, 1, 2, 6
4 0, 2 9 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165483
Bộ số 242
Bộ số 3163
Giải ĐB16342
Giải Nhất75754
Giải Nhì2891337346
Giải Ba866424553581914
946965232196022
Giải Tư 8692883897021399
Giải Năm701972377661
949258600770
Giải Sáu425940549
Giải Bảy39421177
KH trúng ĐB: (HS) 20 19 18 13 12 10 8 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4
1 1, 3, 4, 9 6 0, 1
2 1, 2, 5 7 0, 7
3 5, 7, 8, 9 8
4 0, 2, 2, 2, 6, 9 9 2, 2, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 175312
Bộ số 299
Bộ số 3737
Giải ĐB88274
Giải Nhất06693
Giải Nhì5335057784
Giải Ba040718989775341
983487531233461
Giải Tư 9003595201159805
Giải Năm306921895874
345414907942
Giải Sáu935713633
Giải Bảy29093239
KH trúng ĐB: (HR) 17 15 12 9 8 6 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 9 5 0, 2, 4
1 2, 3, 5 6 1, 9
2 9 7 1, 4, 4
3 2, 3, 5, 9 8 4, 9
4 1, 2, 8 9 0, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172998
Bộ số 217
Bộ số 3759
Giải ĐB59882
Giải Nhất35161
Giải Nhì8000990230
Giải Ba278507827976809
326213085565708
Giải Tư 4114790003010473
Giải Năm654071278212
953221606720
Giải Sáu460122532
Giải Bảy85514216
KH trúng ĐB: (HQ) 18 16 14 11 10 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 8, 9, 9 5 0, 1, 5
1 2, 4, 6 6 0, 0, 1
2 0, 1, 2, 7 7 3, 9
3 0, 2, 2 8 2, 5
4 0, 2 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13772602
Bộ số 28106
Bộ số 317315
Bộ số 419
Bộ số 534
Bộ số 636
Giải ĐB95371
Giải Nhất07286
Giải Nhì2399854295
Giải Ba309278118468459
293609767118598
Giải Tư 3721610263636756
Giải Năm758214711256
742333226997
Giải Sáu840527579
Giải Bảy21910369
KH trúng ĐB: (HP) 20 18 16 14 12 6 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 6, 6, 9
1 6 0, 3, 9
2 1, 1, 2, 3, 7, 7 7 1, 1, 1, 9
3 8 2, 4, 6
4 0 9 1, 5, 7, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198195
Bộ số 222
Bộ số 3077
Giải ĐB81866
Giải Nhất15018
Giải Nhì9773852425
Giải Ba469843939323620
456490777932333
Giải Tư 6001769858795739
Giải Năm282004268268
436360072889
Giải Sáu843426191
Giải Bảy87135256
KH trúng ĐB: (HN) 18 14 12 8 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 2, 6
1 3, 8 6 3, 6, 8
2 0, 0, 5, 6, 6 7 9, 9
3 3, 8, 9 8 4, 7, 9
4 3, 9 9 1, 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 175523
Bộ số 244
Bộ số 3265
Giải ĐB78723
Giải Nhất05913
Giải Nhì4297847997
Giải Ba127792592366649
288087900851224
Giải Tư 4813162762764906
Giải Năm649577292690
738994231047
Giải Sáu902463762
Giải Bảy82292553
KH trúng ĐB: (HK) 20 18 16 14 12 11 10 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 8, 8 5 3
1 3, 3 6 2, 3
2 3, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9 7 6, 8, 9
3 8 2, 9
4 7, 9 9 0, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/03/2024
Thần tài 4
Bộ số 14459

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 300 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,