XSMB 200 ngày

 
 
Hôm qua- Chủ Nhật, 14/4 Hôm nay- Thứ Hai, 15/4
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 200 ngày
Giải ĐB71396
Giải Nhất20801
Giải Nhì7347083615
Giải Ba593185465790221
194942041877848
Giải Tư 2581637188501300
Giải Năm030923421961
661655695870
Giải Sáu496635489
Giải Bảy52228990
KH trúng ĐB: (KR) 19 18 13 12 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 9 5 0, 2, 7
1 5, 6, 8, 8 6 1, 9
2 1, 2 7 0, 0, 1
3 5 8 1, 9, 9
4 2, 8 9 0, 4, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 136952
Bộ số 297
Bộ số 3434
XSMB 30 ngày
 
 
Giải ĐB90649
Giải Nhất71212
Giải Nhì5572056680
Giải Ba647619439209089
570150692083467
Giải Tư 1452523050832320
Giải Năm409082410310
637815753896
Giải Sáu756690503
Giải Bảy58283564
KH trúng ĐB: (KQ) 18 15 12 9 8 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 6, 8
1 0, 2, 5 6 1, 4, 7
2 0, 0, 0, 8 7 5, 8
3 0, 5 8 0, 3, 9
4 1, 9 9 0, 0, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16201803
Bộ số 29814
Bộ số 397617
Bộ số 423
Bộ số 532
Bộ số 635
XSMB 90 ngày
Giải ĐB12073
Giải Nhất92837
Giải Nhì2862202259
Giải Ba530101439179427
132477697260599
Giải Tư 6594582168582983
Giải Năm099354838027
691652134770
Giải Sáu850036185
Giải Bảy27831680
KH trúng ĐB: (KP) 18 17 16 14 12 11 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 8, 9
1 0, 3, 6, 6 6
2 1, 2, 7, 7, 7 7 0, 2, 3
3 6, 7 8 0, 3, 3, 3, 5
4 7 9 1, 3, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130800
Bộ số 279
Bộ số 3456
XSMB 100 ngày
Giải ĐB69356
Giải Nhất22552
Giải Nhì3514015293
Giải Ba350102813333342
655787443657981
Giải Tư 4851276189933587
Giải Năm690926932363
175033287628
Giải Sáu753388635
Giải Bảy73804286
KH trúng ĐB: (KN) 14 13 11 10 9 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 1, 2, 3, 6
1 0 6 1, 3
2 8, 8 7 3, 8
3 3, 5, 6 8 0, 1, 6, 7, 8
4 0, 2, 2 9 3, 3, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 188959
Bộ số 265
Bộ số 3604
XSMB 200 ngày
Giải ĐB16510
Giải Nhất57524
Giải Nhì4621099866
Giải Ba593269759541257
027240096952074
Giải Tư 0760166833133684
Giải Năm629978984768
621033554816
Giải Sáu717130568
Giải Bảy69622741
KH trúng ĐB: (KL) 20 19 16 15 14 9 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 7
1 0, 0, 0, 3, 6, 7 6 0, 2, 6, 8, 8, 8, 9, 9
2 4, 4, 6, 7 7 4
3 0 8 4
4 1 9 5, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 137439
Bộ số 257
Bộ số 3128
XSMB 300 ngày
Giải ĐB30147
Giải Nhất37755
Giải Nhì6141389550
Giải Ba209045176151163
319839102278447
Giải Tư 5498329467202059
Giải Năm467906156473
380721320360
Giải Sáu567190316
Giải Bảy15610532
KH trúng ĐB: (KH) 18 12 10 9 5 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 7 5 0, 5, 9
1 3, 5, 5, 6 6 0, 1, 1, 3, 7
2 0, 2 7 3, 9
3 2, 2 8 3
4 7, 7 9 0, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 186179
Bộ số 265
Bộ số 3690
XSMB 10 ngày
Giải ĐB93374
Giải Nhất18300
Giải Nhì5954937037
Giải Ba742660756923624
783970651335761
Giải Tư 1734863207572118
Giải Năm732423696427
819618254339
Giải Sáu185275044
Giải Bảy65177250
KH trúng ĐB: (KG) 19 17 16 10 9 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 7
1 3, 7, 8 6 1, 5, 6, 9, 9
2 4, 4, 5, 7 7 2, 4, 5
3 2, 4, 7, 9 8 5
4 4, 9 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 138971
Bộ số 232
Bộ số 3436
XSMB 20 ngày
Giải ĐB00312
Giải Nhất44708
Giải Nhì8828364571
Giải Ba917982114605250
095239254973943
Giải Tư 1449239978717371
Giải Năm584833899405
830174202661
Giải Sáu142732198
Giải Bảy21599503
KH trúng ĐB: (KF) 18 17 16 13 12 10 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5, 8 5 0, 9
1 2 6 1
2 0, 1, 3 7 1, 1, 1
3 2 8 3, 9
4 2, 3, 6, 8, 9, 9 9 5, 8, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12365410
Bộ số 26811
Bộ số 325813
Bộ số 415
Bộ số 525
Bộ số 626
XSMB 40 ngày
Giải ĐB72666
Giải Nhất96992
Giải Nhì5291821197
Giải Ba210344576573219
290100237006089
Giải Tư 0372629140990369
Giải Năm700703156233
701026116123
Giải Sáu270306325
Giải Bảy05134919
KH trúng ĐB: (KE) 20 18 16 15 11 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 7 5
1 0, 0, 1, 3, 5, 8, 9, 9 6 5, 6, 9
2 3, 5 7 0, 0, 2
3 3, 4 8 9
4 9 9 1, 2, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165110
Bộ số 280
Bộ số 3228
XSMB 50 ngày
Giải ĐB69389
Giải Nhất34052
Giải Nhì4809195190
Giải Ba286428726512540
991282229124399
Giải Tư 6903445732786776
Giải Năm457862285858
061145407296
Giải Sáu788031386
Giải Bảy01426589
KH trúng ĐB: (KD) 19 17 13 11 7 6 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 2, 7, 8
1 1 6 5, 5
2 8, 8 7 6, 8, 8
3 1 8 6, 8, 9, 9
4 0, 0, 2, 2 9 0, 1, 1, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199840
Bộ số 297
Bộ số 3146
XSMB 60 ngày
Giải ĐB62909
Giải Nhất09387
Giải Nhì2390206705
Giải Ba056491192885591
778572477273380
Giải Tư 1057495519818866
Giải Năm890623140248
677731838562
Giải Sáu262654029
Giải Bảy65865435
KH trúng ĐB: (KB) 19 18 17 13 12 8 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 6, 9 5 4, 4, 5, 7, 7
1 4 6 2, 2, 5, 6
2 8, 9 7 2, 7
3 5 8 0, 1, 3, 6, 7
4 8, 9 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126351
Bộ số 293
Bộ số 3036
XSMB 500 ngày
Giải ĐB19052
Giải Nhất64293
Giải Nhì6691037980
Giải Ba031540529737583
243575061256159
Giải Tư 1490621276792105
Giải Năm443827634042
106673021099
Giải Sáu559345633
Giải Bảy09930638
KH trúng ĐB: (KA) 15 10 9 7 6 5 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 6, 9 5 2, 4, 7, 9, 9
1 0, 2, 2 6 3, 6
2 7 9
3 3, 8, 8 8 0, 3
4 2, 5 9 0, 3, 3, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123621
Bộ số 268
Bộ số 3962
XSMB 1 ngày
Giải ĐB36909
Giải Nhất46217
Giải Nhì5667932203
Giải Ba297269055754987
597276844757932
Giải Tư 5581490230357503
Giải Năm205978714346
099172747688
Giải Sáu183311228
Giải Bảy69902881
KH trúng ĐB: (HZ) 20 19 15 13 12 11 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 9 5 7, 9
1 1, 7 6 9
2 6, 7, 8, 8 7 1, 4, 9
3 2, 5 8 1, 1, 3, 7, 8
4 6, 7 9 0, 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 166811
Bộ số 273
Bộ số 3142
XSMB 2 ngày
Giải ĐB62135
Giải Nhất21141
Giải Nhì4585786656
Giải Ba704174729917041
288678784403831
Giải Tư 7920902371318460
Giải Năm337257650633
832638114220
Giải Sáu752057840
Giải Bảy96942909
KH trúng ĐB: (HY) 20 18 9 8 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 6, 7, 7
1 1, 7 6 0, 5, 7
2 0, 0, 3, 6, 9 7 2
3 1, 1, 3, 5 8
4 0, 1, 1, 4 9 4, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10966402
Bộ số 27306
Bộ số 311910
Bộ số 416
Bộ số 523
Bộ số 625
XSMB 3 ngày
Giải ĐB37869
Giải Nhất01431
Giải Nhì0790066341
Giải Ba810799562776989
105473748634353
Giải Tư 4618554118540752
Giải Năm499020295211
977972497896
Giải Sáu717867363
Giải Bảy05678762
KH trúng ĐB: (HX) 20 16 13 12 8 7 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 2, 3, 4
1 1, 7, 8 6 2, 3, 7, 7, 9
2 7, 9 7 9, 9
3 1 8 6, 7, 9
4 1, 1, 7, 9 9 0, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 139497
Bộ số 202
Bộ số 3818
XSMB 4 ngày
Giải ĐB49879
Giải Nhất61196
Giải Nhì5581326560
Giải Ba666283945853044
668839498504961
Giải Tư 0689125279701626
Giải Năm409595038586
702634914985
Giải Sáu800015450
Giải Bảy07829890
KH trúng ĐB: (HV) 20 18 16 12 10 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7 5 0, 2, 8
1 3, 5 6 0, 1
2 6, 6, 8 7 0, 9
3 8 2, 3, 5, 5, 6, 9
4 4 9 0, 1, 5, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 181794
Bộ số 241
Bộ số 3338
XSMB 5 ngày
Giải ĐB59619
Giải Nhất57086
Giải Nhì9693720940
Giải Ba235156335989273
675801210465171
Giải Tư 6781849224320942
Giải Năm405913087139
757849151820
Giải Sáu728921919
Giải Bảy82179907
KH trúng ĐB: (HT) 20 19 18 14 11 9 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 8 5 9, 9
1 5, 5, 7, 9, 9 6
2 0, 1, 8 7 1, 3, 8
3 2, 7, 9 8 0, 1, 2, 6
4 0, 2 9 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165483
Bộ số 242
Bộ số 3163
XSMB 6 ngày
Giải ĐB16342
Giải Nhất75754
Giải Nhì2891337346
Giải Ba866424553581914
946965232196022
Giải Tư 8692883897021399
Giải Năm701972377661
949258600770
Giải Sáu425940549
Giải Bảy39421177
KH trúng ĐB: (HS) 20 19 18 13 12 10 8 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4
1 1, 3, 4, 9 6 0, 1
2 1, 2, 5 7 0, 7
3 5, 7, 8, 9 8
4 0, 2, 2, 2, 6, 9 9 2, 2, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 175312
Bộ số 299
Bộ số 3737
XSMB 7 ngày
Giải ĐB88274
Giải Nhất06693
Giải Nhì5335057784
Giải Ba040718989775341
983487531233461
Giải Tư 9003595201159805
Giải Năm306921895874
345414907942
Giải Sáu935713633
Giải Bảy29093239
KH trúng ĐB: (HR) 17 15 12 9 8 6 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 9 5 0, 2, 4
1 2, 3, 5 6 1, 9
2 9 7 1, 4, 4
3 2, 3, 5, 9 8 4, 9
4 1, 2, 8 9 0, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172998
Bộ số 217
Bộ số 3759
XSMB 1000 ngày
Giải ĐB59882
Giải Nhất35161
Giải Nhì8000990230
Giải Ba278507827976809
326213085565708
Giải Tư 4114790003010473
Giải Năm654071278212
953221606720
Giải Sáu460122532
Giải Bảy85514216
KH trúng ĐB: (HQ) 18 16 14 11 10 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 8, 9, 9 5 0, 1, 5
1 2, 4, 6 6 0, 0, 1
2 0, 1, 2, 7 7 3, 9
3 0, 2, 2 8 2, 5
4 0, 2 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13772602
Bộ số 28106
Bộ số 317315
Bộ số 419
Bộ số 534
Bộ số 636
Giải ĐB95371
Giải Nhất07286
Giải Nhì2399854295
Giải Ba309278118468459
293609767118598
Giải Tư 3721610263636756
Giải Năm758214711256
742333226997
Giải Sáu840527579
Giải Bảy21910369
KH trúng ĐB: (HP) 20 18 16 14 12 6 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 6, 6, 9
1 6 0, 3, 9
2 1, 1, 2, 3, 7, 7 7 1, 1, 1, 9
3 8 2, 4, 6
4 0 9 1, 5, 7, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198195
Bộ số 222
Bộ số 3077
Giải ĐB81866
Giải Nhất15018
Giải Nhì9773852425
Giải Ba469843939323620
456490777932333
Giải Tư 6001769858795739
Giải Năm282004268268
436360072889
Giải Sáu843426191
Giải Bảy87135256
KH trúng ĐB: (HN) 18 14 12 8 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 2, 6
1 3, 8 6 3, 6, 8
2 0, 0, 5, 6, 6 7 9, 9
3 3, 8, 9 8 4, 7, 9
4 3, 9 9 1, 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 175523
Bộ số 244
Bộ số 3265
Giải ĐB15636
Giải Nhất19173
Giải Nhì8568179930
Giải Ba130444440218216
839957818687187
Giải Tư 6448859947831398
Giải Năm695999322256
737344006765
Giải Sáu996855572
Giải Bảy33442251
KH trúng ĐB: (HL) 20 17 15 9 8 7 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 1, 5, 6, 9
1 6 6 5
2 2 7 2, 3, 3
3 0, 2, 3, 6 8 1, 3, 6, 7
4 4, 4, 8 9 5, 6, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 108362
Bộ số 298
Bộ số 3946
Giải ĐB78723
Giải Nhất05913
Giải Nhì4297847997
Giải Ba127792592366649
288087900851224
Giải Tư 4813162762764906
Giải Năm649577292690
738994231047
Giải Sáu902463762
Giải Bảy82292553
KH trúng ĐB: (HK) 20 18 16 14 12 11 10 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 8, 8 5 3
1 3, 3 6 2, 3
2 3, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9 7 6, 8, 9
3 8 2, 9
4 7, 9 9 0, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144590
Bộ số 299
Bộ số 3683
Giải ĐB39399
Giải Nhất50264
Giải Nhì0586193264
Giải Ba272093800589679
638293430728483
Giải Tư 4711863070596601
Giải Năm855405830657
352334941252
Giải Sáu639625190
Giải Bảy02502030
KH trúng ĐB: (HG) 20 16 11 8 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 7, 9 5 0, 2, 4, 7, 9
1 1 6 1, 4, 4
2 0, 3, 5, 9 7 9
3 0, 0, 9 8 3, 3
4 9 0, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 119696
Bộ số 202
Bộ số 3060
Giải ĐB05667
Giải Nhất42692
Giải Nhì2683413884
Giải Ba411974818330209
406503897731619
Giải Tư 6327752688138004
Giải Năm008333629225
611571797774
Giải Sáu970842546
Giải Bảy49582620
KH trúng ĐB: (HF) 20 18 15 12 11 9 8 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 0, 8
1 3, 5, 9 6 2, 7
2 0, 5, 6, 6, 7 7 0, 4, 7, 9
3 4 8 3, 3, 4
4 2, 6, 9 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17998802
Bộ số 24303
Bộ số 340516
Bộ số 420
Bộ số 522
Bộ số 626
Giải ĐB12334
Giải Nhất51885
Giải Nhì9434178676
Giải Ba863723616153081
611572525483626
Giải Tư 9449729995943832
Giải Năm003566007679
948581257951
Giải Sáu784939809
Giải Bảy91025966
KH trúng ĐB: (HE) 20 19 15 13 12 7 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 9 5 1, 4, 7, 9
1 6 1, 6
2 5, 6 7 2, 6, 9
3 2, 4, 5, 9 8 1, 4, 5, 5
4 1, 9 9 1, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 101991
Bộ số 292
Bộ số 3099
Giải ĐB69169
Giải Nhất64118
Giải Nhì4708442711
Giải Ba638591472877445
279496474281409
Giải Tư 9407448909991759
Giải Năm401497271414
905722993594
Giải Sáu630802403
Giải Bảy03649472
KH trúng ĐB: (HD) 16 12 8 5 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 7, 9 5 7, 9, 9
1 1, 4, 4, 8 6 4, 9
2 7, 8 7 2
3 0 8 4, 9
4 2, 5, 9 9 4, 4, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 184899
Bộ số 219
Bộ số 3683
Giải ĐB00212
Giải Nhất02044
Giải Nhì5449432692
Giải Ba375254221018702
872513379701356
Giải Tư 3464336212683795
Giải Năm638975347475
029147191601
Giải Sáu593102749
Giải Bảy76926478
KH trúng ĐB: (HB) 20 17 16 15 11 8 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2 5 1, 6
1 0, 2, 9 6 2, 4, 4, 8
2 5 7 5, 6, 8
3 4 8 9
4 4, 9 9 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115916
Bộ số 233
Bộ số 3278
Giải ĐB68333
Giải Nhất15214
Giải Nhì4143719271
Giải Ba813670517583589
475866964607575
Giải Tư 7285168897079289
Giải Năm014063999619
323934289131
Giải Sáu438211465
Giải Bảy99791072
KH trúng ĐB: (HA) 20 19 17 13 7 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5
1 0, 1, 4, 9 6 5, 7
2 8 7 1, 2, 5, 5, 9
3 1, 3, 7, 8, 9 8 5, 6, 8, 9, 9
4 0, 6 9 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116821
Bộ số 284
Bộ số 3732
Giải ĐB98352
Giải Nhất69888
Giải Nhì0739071903
Giải Ba652583030867847
241386690528830
Giải Tư 7379807384808743
Giải Năm868008680855
716326155429
Giải Sáu906799400
Giải Bảy57886426
KH trúng ĐB: (GZ) 20 16 13 12 8 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5, 6, 8 5 2, 5, 7, 8
1 5 6 3, 4, 8
2 6, 9 7 3, 9
3 0, 8 8 0, 0, 8, 8
4 3, 7 9 0, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198603
Bộ số 211
Bộ số 3828
Giải ĐB97041
Giải Nhất66285
Giải Nhì6133903320
Giải Ba976848137867753
206131321964710
Giải Tư 5334185498688120
Giải Năm781928697366
579771106682
Giải Sáu110477078
Giải Bảy86292810
KH trúng ĐB: (GY) 19 15 11 9 8 7 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 4
1 0, 0, 0, 0, 3, 9, 9 6 6, 8, 9
2 0, 0, 8, 9 7 7, 8, 8
3 4, 9 8 2, 4, 5, 6
4 1 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12136103
Bộ số 23608
Bộ số 321710
Bộ số 417
Bộ số 522
Bộ số 630
Giải ĐB71307
Giải Nhất20243
Giải Nhì1709460989
Giải Ba315279238296787
367944848277297
Giải Tư 5626665002117778
Giải Năm102288639869
712452251665
Giải Sáu011087756
Giải Bảy52144443
KH trúng ĐB: (GX) 16 14 13 9 7 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 2, 6
1 1, 1, 4 6 3, 5, 9
2 2, 4, 5, 6, 7 7 8
3 8 2, 2, 7, 7, 9
4 3, 3, 4 9 4, 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 107650
Bộ số 202
Bộ số 3172
Giải ĐB03047
Giải Nhất58941
Giải Nhì4744256737
Giải Ba559677594824885
077360209356900
Giải Tư 7490015253007005
Giải Năm817550376867
742585007138
Giải Sáu385939306
Giải Bảy33864982
KH trúng ĐB: (GV) 15 14 9 7 6 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 0, 5, 6 5 2
1 6 7, 7
2 5 7 5
3 3, 6, 7, 7, 8, 9 8 2, 5, 5, 6
4 1, 2, 7, 8, 9 9 0, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 149807
Bộ số 292
Bộ số 3391
Giải ĐB87122
Giải Nhất64388
Giải Nhì5168445089
Giải Ba157021186995889
954123584575289
Giải Tư 3651784801029621
Giải Năm195185830029
969202789912
Giải Sáu300105083
Giải Bảy75261899
KH trúng ĐB: (GT) 19 16 14 12 10 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 5 5 1, 1
1 2, 2, 8 6 9
2 1, 2, 6, 9 7 5, 8
3 8 3, 3, 4, 8, 9, 9, 9
4 5, 8 9 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140402
Bộ số 217
Bộ số 3455
Giải ĐB58535
Giải Nhất12691
Giải Nhì0063831420
Giải Ba577707387109120
813365527035872
Giải Tư 7247394313668508
Giải Năm470734216900
721612336993
Giải Sáu264316608
Giải Bảy42626551
KH trúng ĐB: (GS) 16 15 13 11 8 7 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7, 8, 8 5 1
1 6, 6 6 2, 4, 5, 6
2 0, 0, 1 7 0, 0, 1, 2
3 3, 5, 6, 8 8
4 2, 3, 7 9 1, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 147511
Bộ số 272
Bộ số 3406
Giải ĐB17632
Giải Nhất94774
Giải Nhì1618817377
Giải Ba048177747239263
022165166323400
Giải Tư 4505334730037595
Giải Năm579312993483
981162648486
Giải Sáu695008399
Giải Bảy40144437
KH trúng ĐB: (GR) 19 16 12 10 9 8 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5, 8 5
1 1, 4, 6, 7 6 3, 3, 4
2 7 2, 4, 7
3 2, 7 8 3, 6, 8
4 0, 4, 7 9 3, 5, 5, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 147407
Bộ số 286
Bộ số 3546
Giải ĐB77433
Giải Nhất74982
Giải Nhì8622774919
Giải Ba785196512447963
107661618787960
Giải Tư 9494189838877871
Giải Năm079169330328
358212078431
Giải Sáu741053377
Giải Bảy93950691
KH trúng ĐB: (GQ) 19 18 13 12 11 10 9 7
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 3
1 9, 9 6 0, 3, 6
2 4, 7, 8 7 1, 7
3 1, 3, 3 8 2, 2, 7, 7
4 1 9 1, 1, 3, 4, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10523403
Bộ số 24305
Bộ số 315506
Bộ số 423
Bộ số 529
Bộ số 630
Giải ĐB71961
Giải Nhất83331
Giải Nhì7782634607
Giải Ba420631514267205
328297258404871
Giải Tư 7471102307965943
Giải Năm660034162788
215364253770
Giải Sáu386092940
Giải Bảy21236546
KH trúng ĐB: (GP) 18 13 10 8 7 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7 5 3
1 6 6 1, 3, 5
2 1, 3, 3, 5, 6, 9 7 0, 1, 1
3 1 8 4, 6, 8
4 0, 2, 3, 6 9 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 127123
Bộ số 288
Bộ số 3181
Giải ĐB39648
Giải Nhất89254
Giải Nhì8331067194
Giải Ba175531651390168
819666740822446
Giải Tư 2546112678893202
Giải Năm865427272819
496088838030
Giải Sáu429531092
Giải Bảy28922399
KH trúng ĐB: (GN) 20 14 13 12 10 9 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 3, 4, 4
1 0, 3, 9 6 0, 6, 8
2 3, 6, 7, 8, 9 7
3 0, 1 8 3, 9
4 6, 6, 8 9 2, 2, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 175598
Bộ số 219
Bộ số 3620
Giải ĐB36209
Giải Nhất22265
Giải Nhì9762079071
Giải Ba170636165447294
396978559798822
Giải Tư 5624540231670381
Giải Năm787893503316
809709867762
Giải Sáu378568805
Giải Bảy85806176
KH trúng ĐB: (GL) 20 19 18 17 16 11 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 9 5 0, 4
1 6 6 1, 2, 3, 5, 7, 8
2 0, 2, 4 7 1, 6, 8, 8
3 8 0, 1, 5, 6
4 9 4, 7, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116215
Bộ số 269
Bộ số 3039
Giải ĐB27234
Giải Nhất61620
Giải Nhì2944271430
Giải Ba712853798962482
674756570334114
Giải Tư 4653987844711839
Giải Năm013372928297
064646523382
Giải Sáu424832419
Giải Bảy63882456
KH trúng ĐB: (GK) 17 14 13 9 7 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 3, 6
1 4, 9 6 3
2 0, 4, 4 7 1, 5, 8
3 0, 2, 3, 4, 9 8 2, 2, 5, 8, 9
4 2, 6 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 113255
Bộ số 231
Bộ số 3927
Giải ĐB15545
Giải Nhất85710
Giải Nhì1741030692
Giải Ba776416354740180
610705956702946
Giải Tư 5607798988061262
Giải Năm068944105587
524776198861
Giải Sáu204487280
Giải Bảy16069851
KH trúng ĐB: (GH) 15 12 11 10 7 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 6, 7 5 1
1 0, 0, 0, 6, 9 6 1, 2, 7
2 7 0
3 8 0, 0, 7, 7, 9, 9
4 1, 5, 6, 7, 7 9 2, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134870
Bộ số 298
Bộ số 3572
Giải ĐB57333
Giải Nhất81369
Giải Nhì3050476199
Giải Ba336512294566456
461823929034970
Giải Tư 7837686036366890
Giải Năm161972241740
422214960442
Giải Sáu247752331
Giải Bảy43443545
KH trúng ĐB: (GF) 20 16 14 10 5 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 2, 6
1 9 6 0, 9
2 2, 4 7 0
3 1, 3, 5, 6, 7 8 2
4 0, 2, 3, 4, 5, 5, 7 9 0, 0, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18142703
Bộ số 20507
Bộ số 310712
Bộ số 416
Bộ số 520
Bộ số 631
Giải ĐB16053
Giải Nhất88635
Giải Nhì2533763488
Giải Ba597752943927290
240408253067189
Giải Tư 0547674179417289
Giải Năm782454698625
716812045983
Giải Sáu308973820
Giải Bảy79009345
KH trúng ĐB: (GE) 19 18 15 14 11 10 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 8 5 3
1 6 8, 9
2 0, 4, 5 7 3, 5, 9
3 0, 5, 7, 9 8 3, 8, 9, 9
4 0, 1, 1, 5, 7 9 0, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 108686
Bộ số 259
Bộ số 3971
Giải ĐB82488
Giải Nhất52311
Giải Nhì0707242726
Giải Ba404814986776166
293993619363578
Giải Tư 9404283460121448
Giải Năm412613471048
729578208038
Giải Sáu450637460
Giải Bảy25709013
KH trúng ĐB: (GD) 18 12 11 10 7 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0
1 1, 2, 3 6 0, 6, 7
2 0, 5, 6, 6 7 0, 2, 8
3 4, 7, 8 8 1, 8
4 7, 8, 8 9 0, 3, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 160205
Bộ số 295
Bộ số 3042
Giải ĐB57406
Giải Nhất97758
Giải Nhì3721624939
Giải Ba300327875031430
438224334122605
Giải Tư 7939858071310783
Giải Năm086696567260
451575733621
Giải Sáu592419079
Giải Bảy68187800
KH trúng ĐB: (GB) 20 17 13 12 7 6 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 6 5 0, 6, 8
1 5, 6, 8, 9 6 0, 6, 8
2 1, 2 7 3, 8, 9
3 0, 1, 2, 9, 9 8 0, 3
4 1 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 106487
Bộ số 234
Bộ số 3286
Giải ĐB75801
Giải Nhất19995
Giải Nhì9321956742
Giải Ba134592126002582
010539250227859
Giải Tư 1440102040249170
Giải Năm005762153858
814435598224
Giải Sáu554331982
Giải Bảy64852466
KH trúng ĐB: (GA) 18 17 11 10 9 7 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 3, 4, 7, 8, 9, 9, 9
1 5, 9 6 0, 4, 6
2 0, 4, 4, 4 7 0
3 1 8 2, 2, 5
4 0, 2, 4 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 170843
Bộ số 219
Bộ số 3400
Giải ĐB39903
Giải Nhất64007
Giải Nhì9469149556
Giải Ba478519174387428
636459761097288
Giải Tư 0270517931094524
Giải Năm384991900418
695010983962
Giải Sáu093429132
Giải Bảy56971464
KH trúng ĐB: (FZ) 20 19 17 14 12 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7, 9 5 0, 1, 6, 6
1 0, 4, 8 6 2, 4
2 4, 8, 9 7 0, 9
3 2 8 8
4 3, 5, 9 9 0, 1, 3, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 197259
Bộ số 279
Bộ số 3765
Giải ĐB58294
Giải Nhất03133
Giải Nhì8421614018
Giải Ba879424267733889
803514224929632
Giải Tư 4666549589056655
Giải Năm582114078445
761297211589
Giải Sáu062725757
Giải Bảy73926267
KH trúng ĐB: (FY) 17 16 15 14 8 5 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 1, 5, 7
1 2, 6, 8 6 2, 2, 6, 7
2 1, 1, 5 7 3, 7
3 2, 3 8 9, 9
4 2, 5, 9 9 2, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16278704
Bộ số 20617
Bộ số 386022
Bộ số 428
Bộ số 530
Bộ số 636
Giải ĐB34864
Giải Nhất00693
Giải Nhì9733118776
Giải Ba569955580526599
224355809835835
Giải Tư 8683166174508941
Giải Năm869529546320
027626661431
Giải Sáu720634467
Giải Bảy98295884
KH trúng ĐB: (FX) 20 19 16 13 11 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 4, 8
1 6 1, 4, 6, 7
2 0, 0, 9 7 6, 6
3 1, 1, 4, 5, 5 8 3, 4
4 1 9 3, 5, 5, 8, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 168907
Bộ số 262
Bộ số 3893
Giải ĐB48331
Giải Nhất33214
Giải Nhì9556575869
Giải Ba850355095842526
306627740894544
Giải Tư 6513172661792439
Giải Năm224157186452
702250617065
Giải Sáu333911376
Giải Bảy51102070
KH trúng ĐB: (FV) 18 17 16 12 5 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 1, 2, 8
1 0, 1, 3, 4, 8 6 1, 2, 5, 5, 9
2 0, 2, 6, 6 7 0, 6, 9
3 1, 3, 5, 9 8
4 1, 4 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172328
Bộ số 292
Bộ số 3676
Giải ĐB39100
Giải Nhất22276
Giải Nhì2154714250
Giải Ba251237788746966
346207331114277
Giải Tư 6749371067058203
Giải Năm105006800240
071152037214
Giải Sáu944182395
Giải Bảy63993102
KH trúng ĐB: (FT) 16 15 13 10 7 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3, 3, 5 5 0, 0
1 0, 1, 1, 4 6 3, 6
2 0, 3 7 6, 7
3 1 8 0, 2, 7
4 0, 4, 7, 9 9 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 163598
Bộ số 284
Bộ số 3554
Giải ĐB85852
Giải Nhất17339
Giải Nhì8150461590
Giải Ba119233995106845
018159373955388
Giải Tư 9488738822089004
Giải Năm957052763461
738853036573
Giải Sáu473597056
Giải Bảy42312127
KH trúng ĐB: (FS) 19 17 15 12 9 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 4, 8 5 1, 2, 6
1 5 6 1
2 1, 3, 7 7 0, 3, 3, 6
3 1, 9, 9 8 8, 8, 8, 8
4 2, 5 9 0, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 128794
Bộ số 291
Bộ số 3966
Giải ĐB91267
Giải Nhất65567
Giải Nhì4958327981
Giải Ba289416381168505
684579849231709
Giải Tư 1990113674616895
Giải Năm231246962846
020688733910
Giải Sáu017320886
Giải Bảy52598415
KH trúng ĐB: (FQ) 19 18 15 13 9 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 9 5 2, 7, 9
1 0, 1, 2, 5, 7 6 1, 7, 7
2 0 7 3
3 6 8 1, 3, 4, 6
4 1, 6 9 0, 2, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130938
Bộ số 275
Bộ số 3846
Giải ĐB69876
Giải Nhất47161
Giải Nhì5477983038
Giải Ba540354052622723
040169254230851
Giải Tư 1932107135596332
Giải Năm214049076780
837561022349
Giải Sáu806060590
Giải Bảy07358122
KH trúng ĐB: (FP) 17 14 12 7 6 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7, 7 5 1, 9
1 6 6 0, 1
2 2, 3, 6 7 1, 5, 6, 9
3 2, 2, 5, 5, 8 8 0, 1
4 0, 2, 9 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 187398
Bộ số 237
Bộ số 3629
Giải ĐB13300
Giải Nhất06268
Giải Nhì6779898842
Giải Ba092513729778533
056613086626814
Giải Tư 4278142051129414
Giải Năm153414788664
115970813687
Giải Sáu446627656
Giải Bảy44049741
KH trúng ĐB: (FN) 20 18 15 13 11 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 1, 6, 9
1 2, 4, 4 6 1, 4, 6, 8
2 0, 7 7 8, 8
3 3, 4 8 1, 7
4 1, 2, 4, 6 9 7, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 105983
Bộ số 246
Bộ số 3307
Giải ĐB33389
Giải Nhất80369
Giải Nhì5538069435
Giải Ba929429429336365
341620964110284
Giải Tư 0221163317166658
Giải Năm012222972514
836571923441
Giải Sáu236119442
Giải Bảy12358818
KH trúng ĐB: (FM) 18 13 12 10 9 7 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 2, 4, 6, 8, 9 6 2, 5, 5, 9
2 1, 2 7
3 3, 5, 5, 6 8 0, 4, 8, 9
4 1, 1, 2, 2 9 2, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 11967401
Bộ số 24107
Bộ số 356110
Bộ số 411
Bộ số 514
Bộ số 618
Giải ĐB28174
Giải Nhất06876
Giải Nhì6647138080
Giải Ba941633379750042
946356590804190
Giải Tư 8084721803843702
Giải Năm255148677331
879666775394
Giải Sáu755539280
Giải Bảy93556805
KH trúng ĐB: (FL) 20 17 16 14 13 9 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 8 5 1, 5, 5
1 8 6 3, 7, 8
2 7 1, 4, 6, 7
3 1, 5, 9 8 0, 0, 4, 4
4 2 9 0, 3, 4, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183967
Bộ số 235
Bộ số 3607
Giải ĐB87444
Giải Nhất41182
Giải Nhì9495951442
Giải Ba933016218740592
474706952879028
Giải Tư 7292411807775462
Giải Năm825444162280
915450799784
Giải Sáu115186944
Giải Bảy32617799
KH trúng ĐB: (FK) 20 19 18 16 14 11 9 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 4, 9
1 5, 6, 8 6 1, 2
2 8, 8 7 0, 7, 7, 9
3 2 8 0, 2, 4, 6, 7
4 2, 4, 4 9 2, 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140381
Bộ số 270
Bộ số 3593
Giải ĐB08524
Giải Nhất80556
Giải Nhì0205655365
Giải Ba933631650350553
554364414619053
Giải Tư 3556768860960141
Giải Năm493246834211
635798715990
Giải Sáu921194760
Giải Bảy38268395
KH trúng ĐB: (FG) 19 16 15 12 8 7 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3, 3, 6, 6, 6, 7
1 1 6 0, 3, 5
2 1, 4, 6 7 1
3 2, 6, 8 8 3, 3, 8
4 1, 6 9 0, 4, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192802
Bộ số 267
Bộ số 3511
Giải ĐB75346
Giải Nhất98171
Giải Nhì2354190743
Giải Ba981897115209412
864141103595289
Giải Tư 2771347453140609
Giải Năm091272389154
875010110265
Giải Sáu156432799
Giải Bảy81830985
KH trúng ĐB: (FE) 18 17 15 11 5 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 0, 2, 4, 6
1 1, 2, 2, 4, 4 6 5
2 7 1, 1, 4
3 2, 5, 8 8 1, 3, 5, 9, 9
4 1, 3, 6 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 171053
Bộ số 277
Bộ số 3301
Giải ĐB68274
Giải Nhất93911
Giải Nhì2548447616
Giải Ba110039398615302
612781391623900
Giải Tư 1710144546789751
Giải Năm549602283343
547941268089
Giải Sáu221438853
Giải Bảy87654941
KH trúng ĐB: (FD) 20 19 17 14 11 9 7 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3 5 1, 3
1 0, 1, 6, 6 6 5
2 1, 6, 8 7 4, 8, 8, 9
3 8 8 4, 6, 7, 9
4 1, 3, 5, 9 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 174765
Bộ số 268
Bộ số 3516
Giải ĐB61579
Giải Nhất32521
Giải Nhì7333711395
Giải Ba597159473728391
770409548036972
Giải Tư 1670377072230876
Giải Năm609454174724
562057163868
Giải Sáu049531791
Giải Bảy27759110
KH trúng ĐB: (FC) 19 17 16 8 6 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 0, 5, 6, 7 6 8
2 0, 1, 3, 4, 7 7 0, 0, 2, 5, 6, 9
3 1, 7, 7 8 0
4 0, 9 9 1, 1, 1, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16536709
Bộ số 28014
Bộ số 343418
Bộ số 419
Bộ số 523
Bộ số 633
Giải ĐB20347
Giải Nhất29197
Giải Nhì1921863399
Giải Ba825608054817544
733964510710888
Giải Tư 4359656848111038
Giải Năm182384472579
249123528442
Giải Sáu947733318
Giải Bảy58562006
KH trúng ĐB: (FB) 20 10 8 7 6 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 2, 6, 8, 9
1 1, 8, 8 6 0, 8
2 0, 3 7 9
3 3, 8 8 8
4 2, 4, 7, 7, 7, 8 9 1, 6, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 156832
Bộ số 203
Bộ số 3362
Giải ĐB77375
Giải Nhất14114
Giải Nhì9940453941
Giải Ba452399232758366
845177115813890
Giải Tư 9479864804939881
Giải Năm396135994206
262522018153
Giải Sáu912735727
Giải Bảy56245742
KH trúng ĐB: (FA) 20 18 13 6 5 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 6 5 3, 6, 7, 8
1 2, 4, 7 6 1, 6
2 4, 5, 7, 7 7 5, 9
3 5, 9 8 1
4 1, 2, 8 9 0, 3, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 154246
Bộ số 299
Bộ số 3389
Giải ĐB87441
Giải Nhất45966
Giải Nhì0622188252
Giải Ba277454581668217
415174191232545
Giải Tư 7691497599116182
Giải Năm609710466006
257522986725
Giải Sáu022468449
Giải Bảy74004911
KH trúng ĐB: (EY) 17 16 15 14 12 8 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 2
1 1, 1, 2, 6, 7, 7 6 6, 8
2 1, 2, 5 7 4, 5, 5
3 8 2
4 1, 5, 5, 6, 9, 9 9 1, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 151550
Bộ số 260
Bộ số 3685
Giải ĐB36910
Giải Nhất79118
Giải Nhì2826337729
Giải Ba393443678197614
337355183641688
Giải Tư 7547343379823523
Giải Năm677995635686
219173743556
Giải Sáu252534420
Giải Bảy60136517
KH trúng ĐB: (EX) 19 18 16 12 9 6 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 6
1 0, 3, 4, 7, 8 6 0, 3, 3, 5
2 0, 3, 9 7 4, 9
3 3, 4, 5, 6 8 1, 2, 6, 8
4 4, 7 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129878
Bộ số 222
Bộ số 3083
Giải ĐB45819
Giải Nhất88820
Giải Nhì9231788686
Giải Ba030645843511519
647595295688514
Giải Tư 1349092735280716
Giải Năm117916416637
902123111232
Giải Sáu765742034
Giải Bảy28761813
KH trúng ĐB: (EV) 18 17 14 10 9 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 9
1 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9 6 4, 5
2 0, 1, 7, 8, 8 7 6, 9
3 2, 4, 5, 7 8 6
4 1, 2, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115077
Bộ số 227
Bộ số 3503
Giải ĐB70964
Giải Nhất63165
Giải Nhì2851601426
Giải Ba220008101157868
698902033875326
Giải Tư 6639653983478500
Giải Năm484426309577
065949156153
Giải Sáu652729810
Giải Bảy77933913
KH trúng ĐB: (EU) 20 11 8 7 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 2, 3, 9
1 0, 1, 3, 5, 6 6 4, 5, 8
2 6, 6, 9 7 7, 7
3 0, 8, 9, 9, 9 8
4 4, 7 9 0, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12256101
Bộ số 29809
Bộ số 359412
Bộ số 413
Bộ số 523
Bộ số 627
Giải ĐB14609
Giải Nhất36645
Giải Nhì1273535132
Giải Ba856466323496221
059505152675074
Giải Tư 6682963876313787
Giải Năm783378937435
841101556886
Giải Sáu075481224
Giải Bảy17698861
KH trúng ĐB: (ET) 19 13 11 9 8 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 5
1 1, 7 6 1, 9
2 1, 4, 6 7 4, 5
3 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8 8 1, 2, 6, 7, 8
4 5, 6 9 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 197961
Bộ số 291
Bộ số 3604
Giải ĐB54998
Giải Nhất54578
Giải Nhì9291481659
Giải Ba674867617628243
256909732527064
Giải Tư 0717573617477684
Giải Năm399886103999
474987009998
Giải Sáu933271914
Giải Bảy77231148
KH trúng ĐB: (ES) 19 16 14 12 11 8 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 9
1 0, 1, 4, 4, 7 6 4
2 3, 5 7 1, 6, 7, 8
3 3, 6 8 4, 6
4 3, 7, 8, 9 9 0, 8, 8, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199236
Bộ số 221
Bộ số 3415
Giải ĐB95539
Giải Nhất74503
Giải Nhì3742862493
Giải Ba552156274275409
132092822302871
Giải Tư 3363540767818041
Giải Năm350138556093
339260024492
Giải Sáu236215743
Giải Bảy90793758
KH trúng ĐB: (EQ) 19 12 8 5 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 7, 9, 9 5 5, 8
1 5, 5 6 3
2 3, 8 7 1, 9
3 6, 7, 9 8 1
4 1, 2, 3 9 0, 2, 2, 3, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 138249
Bộ số 285
Bộ số 3501
Giải ĐB63261
Giải Nhất52395
Giải Nhì5422154937
Giải Ba216427262046915
409396697595237
Giải Tư 9526944448556097
Giải Năm314560731774
933521930747
Giải Sáu934367864
Giải Bảy94596721
KH trúng ĐB: (EP) 17 16 15 14 11 10 9 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 9
1 5 6 1, 4, 7, 7
2 0, 1, 1, 6 7 3, 4, 5
3 4, 5, 7, 7, 9 8
4 2, 4, 5, 7 9 3, 4, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 162134
Bộ số 271
Bộ số 3725
Giải ĐB91138
Giải Nhất42203
Giải Nhì1672762518
Giải Ba402123818155475
989842031405059
Giải Tư 8841403609479799
Giải Năm957623166534
061811252257
Giải Sáu115313503
Giải Bảy71913485
KH trúng ĐB: (EN) 19 18 16 14 12 11 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3 5 7, 9
1 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 6
2 5, 7 7 1, 5, 6
3 4, 4, 6, 8 8 1, 4, 5
4 1, 7 9 1, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 181377
Bộ số 246
Bộ số 3460
Giải ĐB68586
Giải Nhất68404
Giải Nhì0071537358
Giải Ba424873593184669
001955019147172
Giải Tư 7115949068135843
Giải Năm431723157929
363218446497
Giải Sáu990475786
Giải Bảy17996385
KH trúng ĐB: (EM) 20 18 17 13 12 11 9 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8
1 3, 5, 5, 5, 7, 7 6 3, 9
2 9 7 2, 5
3 1, 2 8 5, 6, 6, 7
4 3, 4 9 0, 0, 1, 5, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16443604
Bộ số 28710
Bộ số 348712
Bộ số 431
Bộ số 535
Bộ số 636
Giải ĐB13113
Giải Nhất39786
Giải Nhì6620015781
Giải Ba577160560089058
374773112585815
Giải Tư 2872421030557656
Giải Năm597598654483
498498339996
Giải Sáu906600547
Giải Bảy02935359
KH trúng ĐB: (EL) 12 10 8 7 5 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 0, 2, 6 5 3, 5, 6, 8, 9
1 0, 3, 5, 6 6 5
2 5 7 2, 5, 7
3 3 8 1, 3, 4, 6
4 7 9 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133202
Bộ số 235
Bộ số 3423
Giải ĐB28285
Giải Nhất45785
Giải Nhì1406597397
Giải Ba202455061386575
832919710929793
Giải Tư 1447832173435081
Giải Năm332215786731
239036873549
Giải Sáu185547711
Giải Bảy82232884
KH trúng ĐB: (EK) 17 16 14 13 12 11 10 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 1, 3 6 5
2 1, 2, 3, 8 7 5, 8
3 1 8 1, 2, 4, 5, 5, 5, 7
4 3, 5, 7, 7, 9 9 0, 1, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153462
Bộ số 253
Bộ số 3143
Giải ĐB48877
Giải Nhất34321
Giải Nhì6295965902
Giải Ba266833104998561
682293757153782
Giải Tư 0360537030544853
Giải Năm414379621775
202304553683
Giải Sáu287175670
Giải Bảy77680891
KH trúng ĐB: (EG) 18 14 13 12 11 8 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 3, 4, 5, 9
1 6 0, 1, 2, 8
2 1, 3, 9 7 0, 0, 1, 5, 5, 7, 7
3 8 2, 3, 3, 7
4 3, 9 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 100469
Bộ số 246
Bộ số 3768
Giải ĐB91089
Giải Nhất52095
Giải Nhì2429886032
Giải Ba117021246864339
842136396415587
Giải Tư 0375198866752621
Giải Năm902350302454
626188312653
Giải Sáu721356691
Giải Bảy19777840
KH trúng ĐB: (EF) 15 13 11 8 7 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3, 4, 6
1 3, 9 6 1, 4, 8
2 1, 1, 3 7 5, 5, 7, 8
3 0, 1, 2, 9 8 7, 8, 9
4 0 9 1, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 151098
Bộ số 201
Bộ số 3815
Giải ĐB69618
Giải Nhất77903
Giải Nhì1060127302
Giải Ba643696711339541
919897039806419
Giải Tư 2465529987055568
Giải Năm127926719902
214231126408
Giải Sáu615603561
Giải Bảy85677512
KH trúng ĐB: (ED) 20 19 18 16 13 12 7 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2, 3, 3, 5, 8 5
1 2, 2, 3, 5, 8, 9 6 1, 5, 7, 8, 9
2 7 1, 5, 9
3 8 5, 9
4 1, 2 9 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 141065
Bộ số 235
Bộ số 3823
Giải ĐB72794
Giải Nhất84069
Giải Nhì2160416014
Giải Ba040124049662097
071658560643931
Giải Tư 8124432621752281
Giải Năm978129170303
982468366036
Giải Sáu428187412
Giải Bảy74965803
KH trúng ĐB: (EC) 16 14 13 12 9 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 4, 6 5 8
1 2, 2, 4, 7 6 5, 9
2 4, 4, 6, 8 7 4, 5
3 1, 6, 6 8 1, 1, 7
4 9 4, 6, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13697603
Bộ số 27604
Bộ số 354712
Bộ số 418
Bộ số 532
Bộ số 633
Giải ĐB38267
Giải Nhất08715
Giải Nhì7136328859
Giải Ba504690080401569
473043654791458
Giải Tư 5367671796521153
Giải Năm920124262161
895067935932
Giải Sáu011537441
Giải Bảy96636945
KH trúng ĐB: (EB) 20 17 13 12 11 8 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 4 5 0, 2, 3, 8, 9
1 1, 5, 7 6 1, 3, 3, 7, 7, 9, 9, 9
2 6 7
3 2, 7 8
4 1, 5, 7 9 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115336
Bộ số 292
Bộ số 3361
Giải ĐB10240
Giải Nhất34474
Giải Nhì5041844965
Giải Ba096941206398849
110968066243064
Giải Tư 1261993412677227
Giải Năm011353203130
497202716073
Giải Sáu278247228
Giải Bảy62123602
KH trúng ĐB: (EA) 19 18 16 15 14 12 11 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 2, 3, 8 6 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7
2 0, 7, 8 7 1, 2, 3, 4, 8
3 0, 4, 6 8
4 0, 7, 9 9 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191480
Bộ số 201
Bộ số 3800
Giải ĐB10956
Giải Nhất44230
Giải Nhì1143521121
Giải Ba290012934814423
050751346949804
Giải Tư 3705383909989020
Giải Năm140854222848
490440732200
Giải Sáu387850383
Giải Bảy35441059
KH trúng ĐB: (DY) 20 16 14 13 12 11 10 9
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 4, 4, 5, 8 5 0, 6, 9
1 0 6 9
2 0, 1, 2, 3 7 3, 5
3 0, 5, 5, 9 8 3, 7
4 4, 8, 8 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 128278
Bộ số 243
Bộ số 3584
Giải ĐB42932
Giải Nhất66272
Giải Nhì2737068541
Giải Ba557880499782222
029808374618098
Giải Tư 5667808659340473
Giải Năm185110060384
613180655365
Giải Sáu255166353
Giải Bảy53734579
KH trúng ĐB: (DX) 20 18 17 16 14 13 9 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 3, 3, 5
1 6 5, 5, 6, 7
2 2 7 0, 2, 3, 3, 9
3 1, 2, 4 8 0, 4, 6, 8
4 1, 5, 6 9 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/01/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 179409
Bộ số 227
Bộ số 3831
Giải ĐB73758
Giải Nhất80689
Giải Nhì7515242067
Giải Ba699057980028338
297362816824917
Giải Tư 3277983116861236
Giải Năm284867438909
856524897595
Giải Sáu292586465
Giải Bảy42820243
KH trúng ĐB: (DV) 18 17 14 11 9 7 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 9 5 2, 8
1 7 6 5, 5, 7, 8
2 7 7
3 1, 6, 6, 8 8 2, 6, 6, 9, 9
4 2, 3, 3, 8 9 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 147518
Bộ số 283
Bộ số 3231
Giải ĐB59380
Giải Nhất24170
Giải Nhì4990846745
Giải Ba876197634411483
198539731005180
Giải Tư 8176549820681389
Giải Năm226471260265
316988035141
Giải Sáu563723137
Giải Bảy38648243
KH trúng ĐB: (DU) 20 19 18 17 11 7 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 3
1 0, 9 6 3, 4, 4, 5, 8, 9
2 3, 6 7 0, 6
3 7, 8 8 0, 0, 2, 3, 9
4 1, 3, 4, 5 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16008602
Bộ số 23310
Bộ số 305117
Bộ số 419
Bộ số 522
Bộ số 633
Giải ĐB36120
Giải Nhất01808
Giải Nhì2414389224
Giải Ba545870930757960
577213901639494
Giải Tư 5586657477505640
Giải Năm155982017221
958689386743
Giải Sáu847456145
Giải Bảy95938584
KH trúng ĐB: (DT) 20 17 11 9 8 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 8 5 0, 6, 9
1 6 6 0
2 0, 1, 1, 4 7 4
3 8 8 4, 5, 6, 6, 7
4 0, 3, 3, 5, 7 9 3, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 184222
Bộ số 213
Bộ số 3056
Giải ĐB15131
Giải Nhất17201
Giải Nhì2397259182
Giải Ba385688398395738
341666703860011
Giải Tư 6923149395792063
Giải Năm805166250511
401405256554
Giải Sáu435920911
Giải Bảy12395271
KH trúng ĐB: (DS) 18 17 16 12 10 7 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 2, 4
1 1, 1, 1, 2, 4 6 3, 6, 8
2 0, 3, 5, 5 7 1, 2, 9
3 1, 5, 8, 8, 9 8 2, 3
4 9 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183503
Bộ số 250
Bộ số 3317
Giải ĐB94636
Giải Nhất47326
Giải Nhì9614287117
Giải Ba279036031688517
901293805218824
Giải Tư 6196314955986656
Giải Năm012020735725
974127756044
Giải Sáu216472185
Giải Bảy29813130
KH trúng ĐB: (DQ) 20 18 14 12 7 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 6
1 6, 6, 7, 7 6
2 0, 4, 5, 6, 9, 9 7 2, 3, 5
3 0, 1, 6 8 1, 5
4 1, 2, 4, 9 9 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131352
Bộ số 260
Bộ số 3977
Giải ĐB08225
Giải Nhất66151
Giải Nhì3485956161
Giải Ba016628108774454
480517000540811
Giải Tư 3581128872401453
Giải Năm166761209163
778471192947
Giải Sáu162862534
Giải Bảy40618884
KH trúng ĐB: (DP) 20 18 14 12 7 5 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 1, 3, 4, 9
1 1, 9 6 1, 1, 2, 2, 2, 3, 7
2 0, 5 7
3 4 8 1, 4, 4, 7, 8, 8
4 0, 0, 7 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140013
Bộ số 249
Bộ số 3843
Giải ĐB01243
Giải Nhất37916
Giải Nhì5948235038
Giải Ba849476631933665
089434717878546
Giải Tư 7854333690837212
Giải Năm112083819628
596270043248
Giải Sáu498694995
Giải Bảy65924457
KH trúng ĐB: (DN) 18 15 14 12 8 7 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4, 7
1 2, 6, 9 6 2, 5, 5
2 0, 8 7 8
3 6, 8 8 1, 2, 3
4 3, 3, 4, 6, 7, 8 9 2, 4, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 164526
Bộ số 234
Bộ số 3489
Giải ĐB51416
Giải Nhất85332
Giải Nhì1336446775
Giải Ba926417850830249
108345493263927
Giải Tư 5847158085878272
Giải Năm519583321395
954405067689
Giải Sáu733236963
Giải Bảy20621044
KH trúng ĐB: (DM) 20 18 17 15 14 10 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5
1 0, 6 6 2, 3, 4
2 0, 7 7 2, 5
3 2, 2, 2, 3, 4, 6 8 0, 7, 9
4 1, 4, 4, 7, 9 9 5, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16462508
Bộ số 20024
Bộ số 317925
Bộ số 426
Bộ số 529
Bộ số 632
Giải ĐB76711
Giải Nhất52564
Giải Nhì4921238823
Giải Ba932620719079116
447164739184559
Giải Tư 9818202033768782
Giải Năm183293605435
087909518128
Giải Sáu539899078
Giải Bảy14685292
KH trúng ĐB: (DL) 20 19 18 15 11 7 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 9
1 1, 2, 4, 6, 6, 8 6 0, 2, 4, 8
2 0, 3, 8 7 6, 8, 9
3 2, 5, 9 8 2
4 9 0, 1, 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 138685
Bộ số 242
Bộ số 3044
Giải ĐB88485
Giải Nhất81423
Giải Nhì4839307890
Giải Ba519460798363690
092006826108586
Giải Tư 8909198046979087
Giải Năm968796176090
852632799866
Giải Sáu403775949
Giải Bảy83214181
KH trúng ĐB: (DK) 20 15 12 10 8 7 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 9 5
1 7 6 1, 6
2 1, 3, 6 7 5, 9
3 8 0, 1, 3, 3, 5, 6, 7, 7
4 1, 6, 9 9 0, 0, 0, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 196677
Bộ số 299
Bộ số 3560
Giải ĐB14577
Giải Nhất66388
Giải Nhì7250657508
Giải Ba003056588284801
386473090112566
Giải Tư 2019706170629014
Giải Năm120257189539
920453790370
Giải Sáu308532193
Giải Bảy40829057
KH trúng ĐB: (DG) 15 14 11 5 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 8 5 7
1 4, 8, 9 6 1, 2, 6
2 7 0, 7, 9
3 2, 9 8 2, 2, 8
4 0, 7 9 0, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185504
Bộ số 241
Bộ số 3636
Giải ĐB56732
Giải Nhất82355
Giải Nhì2909460755
Giải Ba550432365113729
657840676672289
Giải Tư 9490440719107277
Giải Năm274817042614
226772591637
Giải Sáu758160919
Giải Bảy88896594
KH trúng ĐB: (DF) 14 11 10 9 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 1, 5, 5, 8, 9
1 0, 4, 9 6 0, 5, 6, 7
2 9 7 7
3 2, 7 8 4, 8, 9, 9
4 3, 8 9 0, 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142769
Bộ số 266
Bộ số 3501
Giải ĐB03257
Giải Nhất14988
Giải Nhì2186530155
Giải Ba628580077081163
910663249288398
Giải Tư 6066835772209032
Giải Năm553258992304
286246681049
Giải Sáu347930724
Giải Bảy90594361
KH trúng ĐB: (DE) 20 18 16 13 10 8 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5, 7, 7, 8, 9
1 6 1, 2, 3, 5, 6, 6, 8
2 0, 4 7 0
3 0, 2, 2 8 8
4 3, 7, 9 9 0, 2, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131094
Bộ số 258
Bộ số 3316
Giải ĐB74825
Giải Nhất27434
Giải Nhì0657972188
Giải Ba231162983395690
821143230585706
Giải Tư 7725775612947069
Giải Năm538977717486
937184945009
Giải Sáu478396881
Giải Bảy89674262
KH trúng ĐB: (DC) 20 19 17 11 9 8 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 9 5 6
1 4, 6 6 2, 7, 9
2 5, 5 7 1, 1, 8, 9
3 3, 4 8 1, 6, 8, 9, 9
4 2 9 0, 4, 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14676405
Bộ số 23809
Bộ số 380414
Bộ số 415
Bộ số 523
Bộ số 633
Giải ĐB36904
Giải Nhất34735
Giải Nhì4203338294
Giải Ba204738220445516
498649350966033
Giải Tư 8906814795722463
Giải Năm006053128432
627388092106
Giải Sáu133594076
Giải Bảy56132039
KH trúng ĐB: (DB) 18 13 12 11 9 7 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 6, 6, 9, 9 5 6
1 2, 3, 6 6 0, 3, 4
2 0 7 2, 3, 3, 6
3 2, 3, 3, 3, 5, 9 8
4 7 9 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134842
Bộ số 221
Bộ số 3730
Giải ĐB06245
Giải Nhất38517
Giải Nhì4064470647
Giải Ba815206970311751
711848227725595
Giải Tư 7806386138362974
Giải Năm828408851003
456516751006
Giải Sáu364482020
Giải Bảy15867649
KH trúng ĐB: (DA) 20 19 18 16 13 10 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 6, 6 5 1
1 5, 7 6 1, 4, 5
2 0, 0 7 4, 5, 6, 7
3 6 8 2, 4, 4, 5, 6
4 4, 5, 7, 9 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 188208
Bộ số 254
Bộ số 3668
Giải ĐB62970
Giải Nhất39467
Giải Nhì4062804048
Giải Ba858285005117798
879416411564474
Giải Tư 6711832406215607
Giải Năm105861466328
559359177918
Giải Sáu954545397
Giải Bảy63292851
KH trúng ĐB: (CY) 20 19 16 15 13 8 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 1, 4, 8
1 1, 5, 7, 8 6 3, 7
2 1, 4, 8, 8, 8, 8, 9 7 0, 4
3 8
4 1, 5, 6, 8 9 3, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 110566
Bộ số 220
Bộ số 3848
Giải ĐB38038
Giải Nhất02475
Giải Nhì0384653934
Giải Ba909568978113882
015617350193779
Giải Tư 8318698186159513
Giải Năm832838370107
953298791742
Giải Sáu729766938
Giải Bảy85123348
KH trúng ĐB: (CX) 20 19 15 11 7 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 6
1 2, 3, 5, 8 6 1, 6
2 8, 9 7 5, 9, 9
3 2, 3, 4, 7, 8, 8 8 1, 1, 2, 5
4 2, 6, 8 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191017
Bộ số 201
Bộ số 3255
Giải ĐB87360
Giải Nhất29463
Giải Nhì5967085173
Giải Ba594527357210791
730373091385255
Giải Tư 4173111237631888
Giải Năm151803928758
221845045669
Giải Sáu163177086
Giải Bảy95450863
KH trúng ĐB: (CV) 19 16 14 12 9 8 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 2, 5, 8
1 2, 3, 8, 8 6 0, 3, 3, 3, 3, 9
2 7 0, 2, 3, 3, 7
3 7 8 6, 8
4 5 9 1, 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 170782
Bộ số 220
Bộ số 3371
Giải ĐB57057
Giải Nhất21341
Giải Nhì4619643234
Giải Ba704330484722751
812252358586601
Giải Tư 5292692110132912
Giải Năm259482966698
177939896487
Giải Sáu499353222
Giải Bảy52240004
KH trúng ĐB: (CU) 20 19 13 11 10 9 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 4 5 1, 2, 3, 7
1 2, 3 6
2 1, 2, 4, 5 7 9
3 3, 4 8 5, 7, 9
4 1, 7 9 2, 4, 6, 6, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18241707
Bộ số 24008
Bộ số 361314
Bộ số 417
Bộ số 518
Bộ số 621
Giải ĐB38223
Giải Nhất77286
Giải Nhì9018584473
Giải Ba085847969795286
765064307576662
Giải Tư 7394060544715963
Giải Năm112781864005
210685076915
Giải Sáu706481999
Giải Bảy06399397
KH trúng ĐB: (CT) 20 17 14 13 12 10 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7 5
1 5 6 2, 3
2 3, 7 7 1, 3, 5
3 9 8 1, 4, 5, 6, 6, 6
4 9 3, 4, 7, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 103470
Bộ số 233
Bộ số 3482
Giải ĐB35627
Giải Nhất13260
Giải Nhì9621717317
Giải Ba283406087347641
192969379158846
Giải Tư 1425087802696048
Giải Năm411459737447
095102131899
Giải Sáu568558529
Giải Bảy44243761
KH trúng ĐB: (CS) 20 17 10 9 8 7 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 8
1 3, 4, 7, 7 6 0, 1, 8, 9
2 4, 5, 7, 9 7 3, 3, 8
3 7 8
4 0, 1, 4, 6, 7, 8 9 1, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/12/2023
Thần tài 4
Bộ số 18246

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 200 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,