XSMB 30 ngày

Hôm qua- Thứ Năm, 18/10 Hôm nay- Thứ Sáu, 19/10
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB22850
Giải Nhất82277
Giải Nhì8109693261
Giải Ba028777468595175
309251258486409
Giải Tư 2427120579781079
Giải Năm412260965939
741209499477
Giải Sáu722510017
Giải Bảy81903544
KH trúng ĐB: 4BK 2BK 1BK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5 0
1 0, 2, 7 6 1
2 2, 2, 5, 7 7 5, 7, 7, 7, 8, 9
3 5, 9 8 1, 4, 5
4 4, 9 9 0, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 158363
Bộ số 230
Bộ số 3623
 
 
Giải ĐB82524
Giải Nhất34244
Giải Nhì3407044290
Giải Ba973577647143109
974965308593333
Giải Tư 2648883213197867
Giải Năm567514497035
637300236964
Giải Sáu961460921
Giải Bảy11490176
KH trúng ĐB: 8BG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 7
1 1, 9 6 0, 1, 4, 7
2 1, 3, 4 7 0, 1, 3, 5, 6
3 2, 3, 5 8 5
4 4, 8, 9, 9 9 0, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176408
Bộ số 234
Bộ số 3141
Giải ĐB47019
Giải Nhất34645
Giải Nhì7563581081
Giải Ba012379757541873
715188115548459
Giải Tư 9165511204707877
Giải Năm896418255654
101458952811
Giải Sáu480737264
Giải Bảy90889622
KH trúng ĐB: 9BF 8BF 2BF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 5, 9
1 1, 2, 4, 8, 9 6 4, 4, 5
2 2, 5 7 0, 3, 5, 7
3 5, 7, 7 8 0, 1, 8
4 5 9 0, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115437
Bộ số 237
Bộ số 3438
Giải ĐB35128
Giải Nhất62713
Giải Nhì2035973758
Giải Ba535647732865062
908519003024099
Giải Tư 1226224616037879
Giải Năm735766414876
584739923457
Giải Sáu853512498
Giải Bảy86644653
KH trúng ĐB: 12BE 11BE 10BE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 3, 3, 7, 7, 8, 9
1 2, 3 6 2, 4, 4
2 6, 8, 8 7 6, 9
3 0 8 6
4 1, 6, 6, 7 9 2, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 106866
Bộ số 251
Bộ số 3737
Giải ĐB48145
Giải Nhất09500
Giải Nhì3010515223
Giải Ba309696148896739
780295754212101
Giải Tư 5337147895755666
Giải Năm238266513181
970314666514
Giải Sáu804724288
Giải Bảy88970790
KH trúng ĐB: 10BD 7BD 6BD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3, 4, 5, 7 5 1
1 4 6 6, 6, 9
2 3, 4, 9 7 5, 8
3 7, 9 8 1, 2, 8, 8, 8
4 2, 5 9 0, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15437807
Bộ số 29810
Bộ số 375712
Bộ số 418
Bộ số 521
Bộ số 623
Giải ĐB68218
Giải Nhất50910
Giải Nhì3235628617
Giải Ba781484052288944
494061273706385
Giải Tư 3360386809323969
Giải Năm477028273145
137599878178
Giải Sáu599727961
Giải Bảy69634334
KH trúng ĐB: 14BC 5BC 1BC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 6
1 0, 7, 8 6 0, 1, 3, 8, 9, 9
2 2, 7, 7 7 0, 5, 8
3 2, 4, 7 8 5, 7
4 3, 4, 5, 8 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126645
Bộ số 214
Bộ số 3064
Giải ĐB75705
Giải Nhất94181
Giải Nhì7727626909
Giải Ba318963313242108
098508657125972
Giải Tư 6007213953771913
Giải Năm888953497432
530578793096
Giải Sáu719343312
Giải Bảy18217490
KH trúng ĐB: 4AZ 2AZ 1AZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 7, 8, 9 5 0
1 2, 3, 8, 9 6
2 1 7 1, 2, 4, 6, 7, 9
3 2, 2, 9 8 1, 9
4 3, 9 9 0, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 148898
Bộ số 211
Bộ số 3099
Giải ĐB99135
Giải Nhất03401
Giải Nhì2241669194
Giải Ba410067909934228
399317470624633
Giải Tư 4730105679130835
Giải Năm386208762311
354291761023
Giải Sáu899448545
Giải Bảy86837395
KH trúng ĐB: 14AX 9AX 1AX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 6 5 6
1 1, 3, 6 6 2
2 3, 8 7 3, 6, 6
3 0, 1, 3, 5, 5 8 3, 6
4 2, 5, 8 9 4, 5, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176517
Bộ số 224
Bộ số 3307
Giải ĐB06832
Giải Nhất53145
Giải Nhì5376329084
Giải Ba665002009152922
880075552597918
Giải Tư 3072255840300316
Giải Năm705414711182
761873031810
Giải Sáu144284920
Giải Bảy43563975
KH trúng ĐB: 13AV 10AV 5AV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7 5 4, 6, 8
1 0, 6, 8, 8 6 3
2 0, 2, 5 7 1, 2, 5
3 0, 2, 9 8 2, 4, 4
4 3, 4, 5 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130520
Bộ số 256
Bộ số 3154
Giải ĐB99739
Giải Nhất89184
Giải Nhì4092160155
Giải Ba581627979479465
854719644774152
Giải Tư 0887013273474588
Giải Năm097006065011
541132952986
Giải Sáu776786485
Giải Bảy21989658
KH trúng ĐB: 8AT 2AT 1AT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 5, 8
1 1, 1 6 2, 5
2 1, 1 7 0, 1, 6
3 2, 9 8 4, 5, 6, 6, 7, 8
4 7, 7 9 4, 5, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 166275
Bộ số 277
Bộ số 3096
Giải ĐB68515
Giải Nhất39283
Giải Nhì4668556957
Giải Ba755954678086941
338733094982343
Giải Tư 8143731139503152
Giải Năm663786846086
125070634772
Giải Sáu290672167
Giải Bảy02932961
KH trúng ĐB: 15AS 3AS 2AS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 0, 2, 7
1 1, 5 6 1, 3, 7
2 9 7 2, 2, 3
3 7 8 0, 3, 4, 5, 6
4 1, 3, 3, 9 9 0, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13408907
Bộ số 24414
Bộ số 338816
Bộ số 420
Bộ số 522
Bộ số 625
Giải ĐB04926
Giải Nhất29442
Giải Nhì5220231234
Giải Ba963682026906381
054832047305250
Giải Tư 2447028062088060
Giải Năm875231127347
063388879357
Giải Sáu283335709
Giải Bảy41953338
KH trúng ĐB: 15AR 5AR 4AR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8, 9 5 0, 2, 7
1 2 6 0, 8, 9
2 6 7 3
3 3, 3, 4, 5, 8 8 0, 1, 3, 3, 7
4 1, 2, 7, 7 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 145416
Bộ số 241
Bộ số 3612
Giải ĐB26134
Giải Nhất43013
Giải Nhì0085299445
Giải Ba857670105646047
749377766559979
Giải Tư 7369810160115587
Giải Năm409772359374
143522145075
Giải Sáu712026966
Giải Bảy68722677
KH trúng ĐB: 5AQ 4AQ 3AQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 6
1 1, 2, 3, 4 6 5, 6, 7, 8, 9
2 6, 6 7 2, 4, 5, 7, 9
3 4, 5, 5, 7 8 7
4 5, 7 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 148804
Bộ số 234
Bộ số 3650
Giải ĐB75644
Giải Nhất57606
Giải Nhì6367436148
Giải Ba866563479459282
084135051235447
Giải Tư 3119867090211453
Giải Năm987440415134
601031759653
Giải Sáu926153257
Giải Bảy85823955
KH trúng ĐB: 14AN 11AN 10AN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 3, 3, 3, 5, 6, 7
1 0, 2, 3, 9 6
2 1, 6 7 0, 4, 4, 5
3 4, 9 8 2, 2, 5
4 1, 4, 7, 8 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115658
Bộ số 249
Bộ số 3161
Giải ĐB29665
Giải Nhất98527
Giải Nhì6314087660
Giải Ba236735824172142
723304429598541
Giải Tư 5762547445969590
Giải Năm749242161493
424709935481
Giải Sáu398244570
Giải Bảy36162202
KH trúng ĐB: 10AM 8AM 4AM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 6, 6 6 0, 2, 5
2 2, 7 7 0, 3, 4
3 0, 6 8 1
4 0, 1, 1, 2, 4, 7 9 0, 2, 3, 3, 5, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/10/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191977
Bộ số 206
Bộ số 3955
Giải ĐB68455
Giải Nhất71702
Giải Nhì2163580267
Giải Ba109133051943767
436603987244129
Giải Tư 7747630712368129
Giải Năm779725143675
924275720525
Giải Sáu156230899
Giải Bảy53800870
KH trúng ĐB: 11AL 5AL 3AL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 8 5 3, 5, 6
1 3, 4, 9 6 0, 7, 7
2 5, 9, 9 7 0, 2, 2, 5
3 0, 5, 6 8 0
4 2, 7 9 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 125772
Bộ số 266
Bộ số 3154
Giải ĐB08030
Giải Nhất38852
Giải Nhì5613606754
Giải Ba217107417838100
567982042537888
Giải Tư 9110424326538836
Giải Năm828549623660
607720089786
Giải Sáu099733521
Giải Bảy66400733
KH trúng ĐB: 10AK 4AK 2AK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7, 8 5 2, 3, 4
1 0, 0 6 0, 2, 6
2 1, 5 7 7, 8
3 0, 3, 3, 6, 6 8 5, 6, 8
4 0, 3 9 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12779409
Bộ số 25010
Bộ số 358227
Bộ số 433
Bộ số 535
Bộ số 636
Giải ĐB79356
Giải Nhất52734
Giải Nhì9089293815
Giải Ba054905755719697
570256301112902
Giải Tư 2298473781808424
Giải Năm268527560492
910551706907
Giải Sáu620158866
Giải Bảy32966867
KH trúng ĐB: 14AH 5AH 4AH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 7 5 6, 6, 7, 8
1 1, 5 6 6, 7, 8
2 0, 4, 5 7 0
3 2, 4, 7 8 0, 5
4 9 0, 2, 2, 6, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 132517
Bộ số 298
Bộ số 3099
Giải ĐB14915
Giải Nhất55465
Giải Nhì9322631112
Giải Ba594422963710137
053776146634610
Giải Tư 0008788049624784
Giải Năm559096276847
781417335166
Giải Sáu210716940
Giải Bảy70132453
KH trúng ĐB: 14AG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3
1 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6 6 2, 5, 6, 6
2 4, 6, 7 7 0, 7
3 3, 7, 7 8 0, 4
4 0, 2, 7 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142046
Bộ số 289
Bộ số 3203
Giải ĐB69654
Giải Nhất16245
Giải Nhì3322502470
Giải Ba231479473486411
417234945535449
Giải Tư 0081296951082015
Giải Năm433715046374
500865491387
Giải Sáu676179850
Giải Bảy51120154
KH trúng ĐB: 15AE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 8, 8 5 0, 1, 4, 4, 5
1 1, 2, 5 6 9
2 3, 5 7 0, 4, 6, 9
3 4, 7 8 1, 7
4 5, 7, 9, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 137679
Bộ số 262
Bộ số 3122
Giải ĐB69569
Giải Nhất61203
Giải Nhì7326318649
Giải Ba849018937586751
786695138634091
Giải Tư 7443468715816032
Giải Năm458644616519
210139492044
Giải Sáu542992717
Giải Bảy25746796
KH trúng ĐB: 10AD 6AD 3AD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 3 5 1
1 7, 9 6 1, 3, 7, 9, 9
2 5 7 4, 5
3 2 8 1, 6, 6, 7
4 2, 3, 4, 9, 9 9 1, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 152660
Bộ số 201
Bộ số 3356
Giải ĐB12662
Giải Nhất00576
Giải Nhì9378732156
Giải Ba424312924941410
549616076561044
Giải Tư 0648983544715979
Giải Năm611698694838
422085751003
Giải Sáu621691365
Giải Bảy28234617
KH trúng ĐB: 14AC 13AC 9AC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 6
1 0, 6, 7 6 1, 2, 5, 5, 9
2 0, 1, 3, 8 7 1, 5, 6, 9
3 1, 5, 8 8 7
4 4, 6, 8, 9 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 184251
Bộ số 232
Bộ số 3192
Giải ĐB29578
Giải Nhất41490
Giải Nhì7730719069
Giải Ba421483879709499
913188613656087
Giải Tư 9297795049712306
Giải Năm215773543010
731753756870
Giải Sáu012497756
Giải Bảy83657727
KH trúng ĐB: 12AB 5AB 4AB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 0, 4, 6, 7
1 0, 2, 7, 8 6 5, 9
2 7 7 0, 1, 5, 7, 8
3 6 8 3, 7
4 8 9 0, 7, 7, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17869101
Bộ số 28207
Bộ số 347611
Bộ số 415
Bộ số 523
Bộ số 625
Giải ĐB31221
Giải Nhất67255
Giải Nhì4406984551
Giải Ba967673935909902
172846739024710
Giải Tư 0412170415492348
Giải Năm525267177041
521375699200
Giải Sáu772023654
Giải Bảy83032913
KH trúng ĐB: 12ZA 7ZA 4ZA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3, 4 5 1, 2, 4, 5, 9
1 0, 2, 3, 3, 7 6 7, 9, 9
2 1, 3, 9 7 2
3 8 3, 4
4 1, 8, 9 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 110287
Bộ số 260
Bộ số 3473
Giải ĐB03096
Giải Nhất58682
Giải Nhì0457829574
Giải Ba248775253680289
133311563253890
Giải Tư 3136032900635939
Giải Năm999986750488
785536999768
Giải Sáu128326981
Giải Bảy82366241
KH trúng ĐB: 15ZB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 6 2, 3, 8
2 6, 8, 9 7 4, 5, 7, 8
3 1, 2, 6, 6, 6, 9 8 1, 2, 2, 8, 9
4 1 9 0, 6, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 128149
Bộ số 290
Bộ số 3931
Giải ĐB91720
Giải Nhất46238
Giải Nhì8543702342
Giải Ba961581908821463
573105333274117
Giải Tư 6645553754007620
Giải Năm967454979306
992051324091
Giải Sáu126655658
Giải Bảy34909619
KH trúng ĐB: 4ZD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 5, 8, 8
1 0, 7, 9 6 3
2 0, 0, 0, 6 7 4
3 2, 2, 4, 7, 7, 8 8 8
4 2, 5 9 0, 1, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 119770
Bộ số 267
Bộ số 3159
Giải ĐB93143
Giải Nhất33294
Giải Nhì3619484505
Giải Ba058548783478812
976402371818009
Giải Tư 8272788985995444
Giải Năm674304767810
637129717325
Giải Sáu687928176
Giải Bảy03946300
KH trúng ĐB: 15ZE 5ZE 3ZE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5, 9 5 4
1 0, 2, 8 6 3
2 5, 8 7 1, 1, 2, 6, 6
3 4 8 7, 9
4 0, 3, 3, 4 9 4, 4, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 155956
Bộ số 258
Bộ số 3252
Giải ĐB32963
Giải Nhất57442
Giải Nhì2252901533
Giải Ba349237958327961
681313292711825
Giải Tư 2738621590180622
Giải Năm738761209926
565884990672
Giải Sáu763207045
Giải Bảy75778882
KH trúng ĐB: 10ZF 3ZF 2ZF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 8
1 5, 8 6 1, 3, 3
2 0, 2, 3, 5, 6, 7, 9 7 2, 5, 7
3 1, 3, 8 8 2, 3, 7, 8
4 2, 5 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 148143
Bộ số 286
Bộ số 3610
Giải ĐB59077
Giải Nhất60870
Giải Nhì4453240380
Giải Ba468071200103419
301236278094445
Giải Tư 3932831892104290
Giải Năm839338831102
265648608068
Giải Sáu888948794
Giải Bảy37175978
KH trúng ĐB: 8ZG 3ZG 1ZG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 7 5 6, 9
1 0, 7, 8, 9 6 0, 8
2 3 7 0, 7, 8
3 2, 2, 7 8 0, 0, 3, 8
4 5, 8 9 0, 3, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19303801
Bộ số 22709
Bộ số 398922
Bộ số 427
Bộ số 530
Bộ số 636
Giải ĐB21588
Giải Nhất03788
Giải Nhì5214659004
Giải Ba441734781262516
293392034794610
Giải Tư 0479785477311964
Giải Năm681785679628
209599234249
Giải Sáu939863933
Giải Bảy79921371
KH trúng ĐB: 15ZH 13ZH 7ZH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4
1 0, 2, 3, 6, 7 6 3, 4, 7
2 3, 8 7 1, 3, 9, 9
3 1, 3, 9, 9 8 8, 8
4 6, 7, 9 9 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/09/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133912
Bộ số 249
Bộ số 3208
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/