XSMB 30 ngày

Hôm qua- Chủ Nhật, 29/3 Hôm nay- Thứ Hai, 30/3
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB28914
Giải Nhất63988
Giải Nhì6699290797
Giải Ba990952620916780
193115883767813
Giải Tư 5147218960510363
Giải Năm359774799223
458322664751
Giải Sáu342556502
Giải Bảy24665288
KH trúng ĐB: 6EP 5EP 3EP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 1, 1, 2, 6
1 1, 3, 4 6 3, 6, 6
2 3, 4 7 9
3 7 8 0, 3, 8, 8, 9
4 2, 7 9 2, 5, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199248
Bộ số 272
Bộ số 3991
 
 
Giải ĐB91159
Giải Nhất40109
Giải Nhì8745966379
Giải Ba973146087930091
109085790696546
Giải Tư 6281040256377531
Giải Năm352833636791
795311956735
Giải Sáu815758345
Giải Bảy74031023
KH trúng ĐB: 14EQ 7EQ 2EQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 6, 8, 9 5 3, 8, 9, 9
1 0, 4, 5 6 3
2 3, 8 7 4, 9, 9
3 1, 5, 7 8 1
4 5, 6 9 1, 1, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17030208
Bộ số 28719
Bộ số 396721
Bộ số 422
Bộ số 525
Bộ số 629
Giải ĐB33555
Giải Nhất52557
Giải Nhì5089451062
Giải Ba170674122831970
920483657126045
Giải Tư 4978920989328979
Giải Năm992327936344
113856795484
Giải Sáu204276911
Giải Bảy82389954
KH trúng ĐB: 11ER 5ER 3ER
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 4, 5, 7
1 1 6 2, 7
2 3, 8 7 0, 1, 6, 8, 9, 9
3 2, 8, 8 8 2, 4
4 4, 5, 8 9 3, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 101253
Bộ số 234
Bộ số 3374
Giải ĐB94135
Giải Nhất22095
Giải Nhì0974836993
Giải Ba726760361318638
000044929578138
Giải Tư 0172350354648693
Giải Năm451283548195
325875069634
Giải Sáu910855136
Giải Bảy06938280
KH trúng ĐB: 12ES 11ES 2ES
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6, 6 5 4, 5, 8
1 0, 2, 3 6 4
2 7 2, 6
3 4, 5, 6, 8, 8 8 0, 2
4 8 9 3, 3, 3, 5, 5, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 152243
Bộ số 239
Bộ số 3184
Giải ĐB31578
Giải Nhất73112
Giải Nhì3479313159
Giải Ba493205222239477
628630002173974
Giải Tư 7605874339314385
Giải Năm111607888887
143725650929
Giải Sáu448498085
Giải Bảy99425995
KH trúng ĐB: 14EU 10EU 7EU
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 9, 9
1 2, 6 6 3, 5
2 0, 1, 2, 9 7 4, 7, 8
3 1, 7 8 5, 5, 7, 8
4 2, 3, 8 9 3, 5, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111107
Bộ số 286
Bộ số 3637
Giải ĐB36123
Giải Nhất74096
Giải Nhì7496390401
Giải Ba720388961592996
486547477428017
Giải Tư 5815985282190411
Giải Năm397583106703
455705047487
Giải Sáu551090914
Giải Bảy56870793
KH trúng ĐB: 11EV 10EV 9EV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 4, 7 5 1, 2, 4, 6, 7
1 0, 1, 4, 5, 5, 7, 9 6 3
2 3 7 4, 5
3 8 8 7, 7
4 9 0, 3, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 159745
Bộ số 236
Bộ số 3182
Giải ĐB46024
Giải Nhất31360
Giải Nhì4643327853
Giải Ba979522927639119
020954450012422
Giải Tư 0613281381359527
Giải Năm143441040658
736999220272
Giải Sáu191310917
Giải Bảy48098708
KH trúng ĐB: 9EX 5EX 4EX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 8, 9 5 2, 3, 8
1 0, 3, 3, 7, 9 6 0, 9
2 2, 2, 4, 7 7 2, 6
3 3, 4, 5 8 7
4 8 9 1, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 109652
Bộ số 217
Bộ số 3910
Giải ĐB55521
Giải Nhất17703
Giải Nhì7559849924
Giải Ba568969601537437
743982527285690
Giải Tư 1428044379214724
Giải Năm331430351677
775183347586
Giải Sáu612214306
Giải Bảy91489026
KH trúng ĐB: 14EY 11EY 3EY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 1
1 2, 4, 4, 5 6
2 1, 1, 4, 4, 6, 8 7 2, 7
3 4, 5, 7 8 6
4 3, 8 9 0, 0, 1, 6, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16460501
Bộ số 21919
Bộ số 313521
Bộ số 432
Bộ số 534
Bộ số 636
Giải ĐB85736
Giải Nhất50768
Giải Nhì0777801694
Giải Ba951556766471816
056758044619342
Giải Tư 6841356202683456
Giải Năm259117911714
710143064871
Giải Sáu831374331
Giải Bảy74738921
KH trúng ĐB: 11EZ 8EZ 2EZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 5, 6
1 4, 6 6 2, 4, 8, 8
2 1 7 1, 3, 4, 4, 5, 8
3 1, 1, 6 8 9
4 1, 2, 6 9 1, 1, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 148246
Bộ số 241
Bộ số 3098
Giải ĐB85074
Giải Nhất33372
Giải Nhì8698536432
Giải Ba110740115129579
692511386322942
Giải Tư 7227612308046806
Giải Năm800483893963
182249293867
Giải Sáu110971212
Giải Bảy81193679
KH trúng ĐB: 12DA 7DA 1DA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 6 5 1, 1
1 0, 2, 9 6 3, 3, 7
2 2, 3, 7, 9 7 1, 2, 4, 4, 9, 9
3 2, 6 8 1, 5, 9
4 2 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 114461
Bộ số 242
Bộ số 3884
Giải ĐB52267
Giải Nhất49403
Giải Nhì9434997172
Giải Ba147467226973511
341275203582697
Giải Tư 7351708445660590
Giải Năm934307888915
623849121830
Giải Sáu382411324
Giải Bảy93257465
KH trúng ĐB: 15DC 7DC 5DC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1
1 1, 1, 2, 5 6 5, 6, 7, 9
2 4, 5, 7 7 2, 4
3 0, 5, 8 8 2, 4, 8
4 3, 6, 9 9 0, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 155332
Bộ số 258
Bộ số 3285
Giải ĐB28322
Giải Nhất07557
Giải Nhì6570227990
Giải Ba642638840071845
112560242845940
Giải Tư 2686104459889434
Giải Năm101005741724
056640757615
Giải Sáu998974058
Giải Bảy30770029
KH trúng ĐB: 15DE 14DE 8DE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2 5 6, 7, 8
1 0, 5 6 3, 6
2 2, 4, 8, 9 7 4, 4, 5, 7
3 0, 4 8 6, 8
4 0, 4, 5 9 0, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 164407
Bộ số 293
Bộ số 3849
Giải ĐB18901
Giải Nhất74415
Giải Nhì3116120773
Giải Ba235145564606937
730461263649186
Giải Tư 1400583282517684
Giải Năm547129882124
351440157120
Giải Sáu530898156
Giải Bảy85102418
KH trúng ĐB: 13DF 10DF 8DF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 1, 6
1 0, 4, 4, 5, 5, 8 6 1
2 0, 4, 4 7 1, 3
3 0, 2, 6, 7 8 4, 5, 6, 8
4 6, 6 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153544
Bộ số 232
Bộ số 3801
Giải ĐB18915
Giải Nhất50209
Giải Nhì4636069622
Giải Ba710285197015750
013165867185924
Giải Tư 4090586147102972
Giải Năm018102743505
871541138599
Giải Sáu714187621
Giải Bảy98350215
KH trúng ĐB: 13DG 9DG 8DG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 9 5 0
1 0, 3, 4, 5, 5, 5, 6 6 0, 1
2 1, 2, 4, 8 7 0, 1, 2, 4
3 5 8 1, 7
4 9 0, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12179712
Bộ số 23813
Bộ số 343723
Bộ số 425
Bộ số 530
Bộ số 634
Giải ĐB73118
Giải Nhất09141
Giải Nhì9808740822
Giải Ba523317252422989
130055874098211
Giải Tư 8423171971009083
Giải Năm138492629040
840050814900
Giải Sáu852814387
Giải Bảy92820299
KH trúng ĐB: 11DH 4DH 2DH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 0, 2, 5 5 2
1 1, 4, 8, 9 6 2
2 2, 3, 4 7
3 1 8 1, 2, 3, 4, 7, 7, 9
4 0, 0, 1 9 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153299
Bộ số 260
Bộ số 3070
Giải ĐB74951
Giải Nhất27007
Giải Nhì5572108593
Giải Ba133395736172694
548539302966362
Giải Tư 4054858245323578
Giải Năm423181985918
733261212635
Giải Sáu209821619
Giải Bảy44560147
KH trúng ĐB: 13DK 12DK 10DK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 9 5 1, 3, 4, 6
1 8, 9 6 1, 2
2 1, 1, 1, 9 7 8
3 1, 2, 2, 5, 9 8 2
4 4, 7 9 3, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185930
Bộ số 297
Bộ số 3116
Giải ĐB83549
Giải Nhất12329
Giải Nhì9254235165
Giải Ba597644648197051
578511391477505
Giải Tư 6407601967970379
Giải Năm299088961664
559019552214
Giải Sáu206597471
Giải Bảy99011763
KH trúng ĐB: 11DM 10DM 2DM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 6, 7 5 1, 1, 5
1 4, 4, 7, 9 6 3, 4, 4, 5
2 9 7 1, 9
3 8 1
4 2, 9 9 0, 0, 6, 7, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129747
Bộ số 244
Bộ số 3374
Giải ĐB95973
Giải Nhất03777
Giải Nhì4309602288
Giải Ba325793785322678
408649686118906
Giải Tư 6471658166022389
Giải Năm795668797209
521424370928
Giải Sáu182761885
Giải Bảy64807695
KH trúng ĐB: 8DN 6DN 4DN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 9 5 3, 6
1 4 6 1, 1, 4, 4
2 8 7 1, 3, 6, 7, 8, 9, 9
3 7 8 0, 1, 2, 5, 8, 9
4 9 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183879
Bộ số 283
Bộ số 3246
Giải ĐB55060
Giải Nhất09692
Giải Nhì3524233557
Giải Ba852438437731610
460020539484921
Giải Tư 1848158562921640
Giải Năm999587222765
273545430129
Giải Sáu461055185
Giải Bảy03733353
KH trúng ĐB: 12DP 11DP 3DP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 3, 5, 7
1 0 6 0, 1, 5
2 1, 2, 9 7 3, 7
3 3, 5 8 5, 5
4 0, 2, 3, 3, 8 9 2, 2, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 159936
Bộ số 264
Bộ số 3548
Giải ĐB87368
Giải Nhất73173
Giải Nhì2703654544
Giải Ba778125940872899
823447311419856
Giải Tư 5565253182035162
Giải Năm138717303015
327675777061
Giải Sáu910058275
Giải Bảy06838512
KH trúng ĐB: 12DQ 11DQ 5DQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 8 5 6, 8
1 0, 2, 2, 4, 5 6 1, 2, 5, 8
2 7 3, 5, 6, 7
3 0, 1, 6 8 3, 5, 7
4 4, 4 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17379510
Bộ số 20112
Bộ số 358122
Bộ số 428
Bộ số 529
Bộ số 634
Giải ĐB78854
Giải Nhất13173
Giải Nhì6290203693
Giải Ba453321630090057
900037557323758
Giải Tư 6138632604239311
Giải Năm320463730188
002158474798
Giải Sáu677363157
Giải Bảy00837117
KH trúng ĐB: 10DR 7DR 6DR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 3, 4 5 4, 7, 7, 8
1 1, 7 6 3
2 1, 3, 6 7 1, 3, 3, 3, 7
3 2, 8 8 3, 8
4 7 9 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192400
Bộ số 274
Bộ số 3928
Giải ĐB52991
Giải Nhất47359
Giải Nhì4455154484
Giải Ba256666870540379
604767783835907
Giải Tư 6198179393905253
Giải Năm486670979363
238041774853
Giải Sáu483781539
Giải Bảy33260504
KH trúng ĐB: 14DS 9DS 5DS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 5, 7 5 1, 3, 3, 9
1 6 3, 6, 6
2 6 7 6, 7, 9
3 3, 8, 9 8 0, 1, 3, 4
4 9 0, 1, 3, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199799
Bộ số 207
Bộ số 3776
Giải ĐB38823
Giải Nhất33276
Giải Nhì1293737028
Giải Ba365003549985025
815146922978054
Giải Tư 8592164049262018
Giải Năm928899102811
428176534235
Giải Sáu998658806
Giải Bảy66167235
KH trúng ĐB: 15DU 11DU 6DU
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 3, 4, 8
1 0, 1, 4, 6, 8 6 6
2 3, 5, 6, 8, 9 7 2, 6
3 5, 5, 7 8 1, 8
4 0 9 2, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 170395
Bộ số 297
Bộ số 3355
Giải ĐB73787
Giải Nhất32978
Giải Nhì8236565300
Giải Ba320783555619862
707566181540242
Giải Tư 2323938248125049
Giải Năm457728200337
951847588860
Giải Sáu247296506
Giải Bảy85667494
KH trúng ĐB: 11DV 9DV 7DV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 6, 6, 8
1 2, 5, 8 6 0, 2, 5, 6
2 0, 3 7 4, 7, 8, 8
3 7 8 2, 5, 7
4 2, 7, 9 9 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111433
Bộ số 218
Bộ số 3164
Giải ĐB04635
Giải Nhất24477
Giải Nhì9250448155
Giải Ba917889664601218
094169244938877
Giải Tư 3072366936897911
Giải Năm260907081715
501374019860
Giải Sáu062672747
Giải Bảy18308119
KH trúng ĐB: 14DX 12DX 4DX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 8, 9 5 5
1 1, 3, 5, 6, 8, 8, 9 6 0, 2, 9
2 7 2, 2, 7, 7
3 0, 5 8 1, 8, 9
4 6, 7, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/03/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 117040
Bộ số 283
Bộ số 3382
Giải ĐB80805
Giải Nhất71818
Giải Nhì8876613763
Giải Ba557507893852389
717024442282346
Giải Tư 7287143397867570
Giải Năm956829546203
332666453852
Giải Sáu915810212
Giải Bảy94100501
KH trúng ĐB: 13DY 5DY 1DY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 5, 5 5 0, 2, 4
1 0, 0, 2, 5, 8 6 3, 6, 8
2 2, 6 7 0
3 3, 8 8 6, 7, 9
4 5, 6 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/02/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18085013
Bộ số 27423
Bộ số 393329
Bộ số 430
Bộ số 532
Bộ số 634
Giải ĐB45982
Giải Nhất62271
Giải Nhì7618259955
Giải Ba722416485542396
767800540718088
Giải Tư 0834092414156482
Giải Năm060950701146
415791393659
Giải Sáu804723789
Giải Bảy65982796
KH trúng ĐB: 12DZ 11DZ 6DZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 9 5 5, 5, 7, 9
1 5 6 5
2 3, 4, 7 7 0, 1
3 4, 9 8 0, 2, 2, 2, 8, 9
4 1, 6 9 6, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/02/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116820
Bộ số 232
Bộ số 3425
Giải ĐB26422
Giải Nhất29343
Giải Nhì3538377943
Giải Ba628529348253844
551777957340786
Giải Tư 3712069156622082
Giải Năm389199057400
614779586420
Giải Sáu194020360
Giải Bảy52810706
KH trúng ĐB: 8CA 6CA 5CA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 6, 7 5 2, 2, 8
1 2 6 0, 2
2 0, 0, 2 7 3, 7
3 8 1, 2, 2, 3, 6
4 3, 3, 4, 7 9 1, 1, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/02/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 125622
Bộ số 238
Bộ số 3006
Giải ĐB37376
Giải Nhất12891
Giải Nhì2227964999
Giải Ba314115523992987
313052188746023
Giải Tư 9693957901684861
Giải Năm814013069418
464290046377
Giải Sáu948266172
Giải Bảy50762436
KH trúng ĐB: 14CD 12CD 10CD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 6 5 0
1 1, 8 6 1, 6, 8
2 3, 4 7 2, 6, 6, 7, 9, 9
3 6, 9 8 7, 7
4 0, 2, 8 9 1, 3, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/02/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123980
Bộ số 240
Bộ số 3889
Giải ĐB91609
Giải Nhất82206
Giải Nhì2686061989
Giải Ba515491454131054
960702084113121
Giải Tư 4250774687518613
Giải Năm283812191634
656394374937
Giải Sáu611523835
Giải Bảy31688065
KH trúng ĐB: 13CE 11CE 4CE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 0, 1, 4
1 1, 3, 9 6 0, 3, 5, 8
2 1, 3 7 0
3 1, 4, 5, 7, 7, 8 8 0, 9
4 1, 1, 6, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/02/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 149152
Bộ số 206
Bộ số 3716
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,