XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 4/10 Hôm nay- Thứ Tư, 5/10
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB51859
Giải Nhất22919
Giải Nhì3587232518
Giải Ba468881305120406
857390752863266
Giải Tư 8526694716346044
Giải Năm117462095150
843626406544
Giải Sáu609398915
Giải Bảy38377739
KH trúng ĐB: (ET) 14 11 9 8 7 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9, 9 5 0, 1, 9
1 5, 8, 9 6 6
2 6, 8 7 2, 4, 7
3 4, 6, 7, 8, 9, 9 8 8
4 0, 4, 4, 7 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/10/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176660
Bộ số 271
Bộ số 3331
 
 
Giải ĐB65169
Giải Nhất74026
Giải Nhì6352528014
Giải Ba476553041912277
988012849267966
Giải Tư 7946056284326252
Giải Năm413544358511
645162700406
Giải Sáu430459116
Giải Bảy70418477
KH trúng ĐB: (EU) 15 13 12 8 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 1, 2, 5, 9
1 1, 4, 6, 9 6 2, 6, 9
2 5, 6 7 0, 0, 7, 7
3 0, 2, 5, 5 8 4
4 1, 6 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/10/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 175317
Bộ số 284
Bộ số 3638
Giải ĐB64668
Giải Nhất12669
Giải Nhì3041240677
Giải Ba439647710331566
954985855153578
Giải Tư 3780942793411822
Giải Năm868224521507
183922990283
Giải Sáu634766963
Giải Bảy19519162
KH trúng ĐB: (EV) 15 11 10 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1, 1, 2
1 2, 9 6 2, 3, 4, 6, 6, 8, 9
2 2, 7 7 7, 8
3 4, 9 8 0, 2, 3
4 1 9 1, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/10/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185660
Bộ số 261
Bộ số 3249
Giải ĐB35019
Giải Nhất13904
Giải Nhì9646334496
Giải Ba638678779310430
090027703079134
Giải Tư 0901207979384045
Giải Năm619744366869
571259506313
Giải Sáu822592330
Giải Bảy67186601
KH trúng ĐB: (EX) 15 14 12 11 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 2, 4 5 0
1 2, 3, 8, 9 6 3, 6, 7, 7, 9
2 2 7 9
3 0, 0, 0, 4, 6, 8 8
4 5 9 2, 3, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/10/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 11854617
Bộ số 29918
Bộ số 364228
Bộ số 432
Bộ số 535
Bộ số 636
Giải ĐB89651
Giải Nhất76636
Giải Nhì2229254784
Giải Ba405925016534688
851825531277191
Giải Tư 5102900015069324
Giải Năm088237289426
539685047262
Giải Sáu809167404
Giải Bảy82266471
KH trúng ĐB: (EY) 15 12 11 9 8 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4, 4, 6, 9 5 1
1 2 6 2, 4, 5, 7
2 4, 6, 6, 8 7 1
3 6 8 2, 2, 2, 4, 8
4 9 1, 2, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191992
Bộ số 276
Bộ số 3983
Giải ĐB92129
Giải Nhất68334
Giải Nhì7073551228
Giải Ba307920941113941
987863166715756
Giải Tư 3837468483652866
Giải Năm796922482682
178390374282
Giải Sáu522777486
Giải Bảy26039476
KH trúng ĐB: (EZ) 15 12 8 7 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 6
1 1 6 5, 6, 7, 9
2 2, 6, 8, 9 7 6, 7
3 4, 5, 7, 7 8 2, 2, 3, 4, 6, 6
4 1, 8 9 2, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 101646
Bộ số 291
Bộ số 3065
Giải ĐB77390
Giải Nhất44227
Giải Nhì0789914634
Giải Ba634557378129319
202352718054670
Giải Tư 9671958364648484
Giải Năm817977488340
852857315985
Giải Sáu248744402
Giải Bảy20928850
KH trúng ĐB: (DB) 14 13 12 10 7 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 5
1 9 6 4
2 0, 7, 8 7 0, 1, 9
3 1, 4, 5 8 0, 1, 3, 4, 5, 8
4 0, 4, 8, 8 9 0, 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 113788
Bộ số 238
Bộ số 3446
Giải ĐB93712
Giải Nhất06763
Giải Nhì5021334368
Giải Ba325019449609495
196501698869377
Giải Tư 6160009410432015
Giải Năm298708266345
215631879763
Giải Sáu884736215
Giải Bảy62696105
KH trúng ĐB: (DC) 20 18 14 11 10 8 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 0, 6
1 2, 3, 5, 5 6 0, 1, 2, 3, 3, 8, 9
2 6 7 7
3 6 8 4, 7, 7, 8
4 3, 5 9 4, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198297
Bộ số 253
Bộ số 3386
Giải ĐB59509
Giải Nhất36837
Giải Nhì5013794982
Giải Ba386077189094928
238159783395667
Giải Tư 1818584201404657
Giải Năm370164344520
432768644674
Giải Sáu104934481
Giải Bảy89375716
KH trúng ĐB: (DE) 12 11 9 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 7, 9 5 7, 7
1 5, 6, 8 6 4, 7
2 0, 7, 8 7 4
3 3, 4, 4, 7, 7, 7 8 1, 2, 9
4 0, 2 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 117826
Bộ số 272
Bộ số 3002
Giải ĐB08154
Giải Nhất01140
Giải Nhì3958305213
Giải Ba672430474799009
143864706886540
Giải Tư 8467757415797138
Giải Năm038686865211
916201665909
Giải Sáu368823443
Giải Bảy08347891
KH trúng ĐB: (DF) 14 9 8 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9, 9 5 4
1 1, 3 6 2, 6, 7, 8, 8
2 3 7 4, 8, 9
3 4, 8 8 3, 6, 6, 6
4 0, 0, 3, 3, 7 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 11609301
Bộ số 23208
Bộ số 388610
Bộ số 418
Bộ số 533
Bộ số 634
Giải ĐB79436
Giải Nhất63302
Giải Nhì7577278656
Giải Ba691701291194608
263765700053326
Giải Tư 3605359628705392
Giải Năm016037950046
796843219567
Giải Sáu724174453
Giải Bảy01534849
KH trúng ĐB: (DG) 15 12 9 5 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 5, 8 5 3, 3, 6
1 1 6 0, 7, 8
2 1, 4, 6 7 0, 0, 2, 4, 6
3 6 8
4 6, 8, 9 9 2, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 169823
Bộ số 281
Bộ số 3057
Giải ĐB76777
Giải Nhất14235
Giải Nhì6763939627
Giải Ba110783556660396
765315281077165
Giải Tư 1992546005277755
Giải Năm511969435185
651949170751
Giải Sáu495283089
Giải Bảy37756601
KH trúng ĐB: (DH) 14 12 11 8 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 5
1 0, 7, 9, 9 6 0, 5, 6, 6
2 7, 7 7 5, 7, 8
3 1, 5, 7, 9 8 3, 5, 9
4 3 9 2, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 177705
Bộ số 244
Bộ số 3903
Giải ĐB50221
Giải Nhất51429
Giải Nhì0369487656
Giải Ba842260573637676
536276329257192
Giải Tư 9164320768990093
Giải Năm079921657646
479409080008
Giải Sáu818799831
Giải Bảy71100440
KH trúng ĐB: (DL) 11 10 9 7 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 8, 8 5 6
1 0, 8 6 4, 5
2 1, 6, 7, 9 7 1, 6
3 1, 6 8
4 0, 6 9 2, 2, 3, 4, 4, 9, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 117392
Bộ số 230
Bộ số 3579
Giải ĐB62198
Giải Nhất45485
Giải Nhì7677474253
Giải Ba187394196051934
311943904278008
Giải Tư 2546500208262950
Giải Năm712498845639
310862045861
Giải Sáu927362456
Giải Bảy95777222
KH trúng ĐB: (DM) 15 14 8 7 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 8, 8 5 0, 3, 6
1 6 0, 1, 2
2 2, 4, 6, 7 7 2, 4, 7
3 4, 9, 9 8 4, 5
4 2, 6 9 4, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 139769
Bộ số 213
Bộ số 3555
Giải ĐB14894
Giải Nhất36603
Giải Nhì0994158304
Giải Ba254941632617346
021707733545416
Giải Tư 2580622600740880
Giải Năm618821870423
040740420222
Giải Sáu781007337
Giải Bảy05002364
KH trúng ĐB: (DN) 14 10 8 7 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4, 5, 7, 7 5
1 6 6 4
2 2, 3, 3, 6, 6 7 0, 4
3 5, 7 8 0, 0, 1, 7, 8
4 1, 2, 6 9 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 120709
Bộ số 298
Bộ số 3666
Giải ĐB55890
Giải Nhất82995
Giải Nhì8525499868
Giải Ba743633100098734
250959221167172
Giải Tư 5992524704266302
Giải Năm104919723323
074836420676
Giải Sáu084250098
Giải Bảy65712925
KH trúng ĐB: (DP) 14 11 10 9 8 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 0, 4
1 1 6 3, 5, 8
2 3, 5, 6, 9 7 1, 2, 2, 6
3 4 8 4
4 2, 7, 8, 9 9 0, 2, 5, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15806301
Bộ số 20908
Bộ số 364412
Bộ số 425
Bộ số 530
Bộ số 636
Giải ĐB48715
Giải Nhất90716
Giải Nhì5692841080
Giải Ba431876977254529
672758156574877
Giải Tư 6222242037508550
Giải Năm681767564721
121428475145
Giải Sáu847449541
Giải Bảy90898684
KH trúng ĐB: (DQ) 15 14 11 6 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 0, 6
1 4, 5, 6, 7 6 5
2 0, 1, 2, 8, 9 7 2, 5, 7
3 8 0, 4, 6, 7, 9
4 1, 5, 7, 7, 9 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 132349
Bộ số 242
Bộ số 3056
Giải ĐB87354
Giải Nhất95705
Giải Nhì6302508721
Giải Ba375277715747318
047770312108569
Giải Tư 6606805810503792
Giải Năm338331245188
466610710378
Giải Sáu296672723
Giải Bảy47048195
KH trúng ĐB: (DR) 14 11 9 8 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 6 5 0, 4, 7, 8
1 8 6 6, 9
2 1, 1, 3, 4, 5, 7 7 1, 2, 7, 8
3 8 1, 3, 8
4 7 9 2, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130134
Bộ số 281
Bộ số 3512
Giải ĐB21776
Giải Nhất55643
Giải Nhì3945283110
Giải Ba595555590520167
472782168614131
Giải Tư 7684500196368397
Giải Năm911768299603
547075391013
Giải Sáu291438718
Giải Bảy66689785
KH trúng ĐB: (DT) 13 12 11 10 9 8
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5 5 2, 5
1 0, 3, 7, 8 6 6, 7, 8
2 9 7 0, 6, 8
3 1, 6, 8, 9 8 4, 5, 6
4 3 9 1, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 109645
Bộ số 247
Bộ số 3746
Giải ĐB55448
Giải Nhất93409
Giải Nhì1996560859
Giải Ba998510312334167
279713232104504
Giải Tư 9860046797641555
Giải Năm082810892239
396748686380
Giải Sáu668676301
Giải Bảy32824075
KH trúng ĐB: (DU) 15 11 10 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 9 5 1, 5, 9
1 6 0, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 8
2 1, 3, 8 7 1, 5, 6
3 2, 9 8 0, 2, 9
4 0, 8 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131893
Bộ số 202
Bộ số 3126
Giải ĐB99951
Giải Nhất20446
Giải Nhì0174904947
Giải Ba487141341543233
475620514854399
Giải Tư 2349116722716497
Giải Năm761732494218
700931638093
Giải Sáu487249588
Giải Bảy77752339
KH trúng ĐB: (DV) 15 14 10 8 7 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1
1 4, 5, 7, 8 6 2, 3, 7
2 3 7 1, 5, 7
3 3, 9 8 7, 8
4 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9 9 3, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111591
Bộ số 225
Bộ số 3069
Giải ĐB17535
Giải Nhất74421
Giải Nhì0759802432
Giải Ba214370970621647
655126197419816
Giải Tư 8924453602500862
Giải Năm000311793370
081697111183
Giải Sáu340431743
Giải Bảy68485578
KH trúng ĐB: (DX) 20 19 17 14 10 9 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 0, 5
1 1, 2, 6, 6 6 2, 8
2 1, 4 7 0, 4, 8, 9
3 1, 2, 5, 6, 7 8 3
4 0, 3, 7, 8 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18149104
Bộ số 28207
Bộ số 323409
Bộ số 415
Bộ số 522
Bộ số 633
Giải ĐB01293
Giải Nhất80770
Giải Nhì1533747742
Giải Ba842356315317132
318908626224310
Giải Tư 6151335461459246
Giải Năm915571438319
140650142761
Giải Sáu565455052
Giải Bảy20968674
KH trúng ĐB: (DY) 12 10 7 5 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 2, 3, 4, 5, 5
1 0, 4, 9 6 1, 2, 5
2 0 7 0, 4
3 2, 5, 7 8 6
4 2, 3, 5, 6 9 0, 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199269
Bộ số 259
Bộ số 3689
Giải ĐB75743
Giải Nhất11926
Giải Nhì2750934830
Giải Ba116026944433782
753073303545370
Giải Tư 4612131054506192
Giải Năm452957878580
708767067842
Giải Sáu149438967
Giải Bảy61149071
KH trúng ĐB: (DZ) 14 12 9 8 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7, 9 5 0
1 0, 2, 4 6 1, 7
2 6, 9 7 0, 1
3 0, 5, 8 8 0, 2, 7, 7
4 2, 3, 4, 9 9 0, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176152
Bộ số 209
Bộ số 3777
Giải ĐB44816
Giải Nhất05276
Giải Nhì9385611335
Giải Ba101020037321645
966349745895218
Giải Tư 7816152711947121
Giải Năm592096160916
793312696917
Giải Sáu031502902
Giải Bảy43970086
KH trúng ĐB: (CB) 11 9 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 2 5 6, 8
1 6, 6, 6, 6, 7, 8 6 9
2 0, 1, 7 7 3, 6
3 1, 3, 4, 5 8 6
4 3, 5 9 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183772
Bộ số 280
Bộ số 3757
Giải ĐB01548
Giải Nhất24105
Giải Nhì9788605221
Giải Ba408003787120859
728005465388845
Giải Tư 0439736604641971
Giải Năm181149851123
800301731572
Giải Sáu022988617
Giải Bảy56062395
KH trúng ĐB: (CD) 10 9 8 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 5, 6 5 3, 6, 9
1 1, 7 6 4, 6
2 1, 2, 3, 3 7 1, 1, 2, 3
3 9 8 5, 6, 8
4 5, 8 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 174042
Bộ số 299
Bộ số 3677
Giải ĐB62111
Giải Nhất65882
Giải Nhì9103575523
Giải Ba851498932671871
171179303784404
Giải Tư 3603358868434166
Giải Năm752119558223
702413995665
Giải Sáu583316989
Giải Bảy78581015
KH trúng ĐB: (CE) 14 10 7 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 5, 8
1 0, 1, 5, 6, 7 6 5, 6
2 1, 3, 3, 4, 6 7 1, 8
3 5, 7 8 2, 3, 8, 9
4 3, 9 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 100753
Bộ số 291
Bộ số 3954
Giải ĐB47153
Giải Nhất58840
Giải Nhì4674606592
Giải Ba555366938411121
740223233451107
Giải Tư 0663430222401784
Giải Năm478457648242
062092953524
Giải Sáu188854617
Giải Bảy32430471
KH trúng ĐB: (CF) 15 12 11 7 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 7 5 3, 4
1 7 6 3, 4
2 0, 1, 2, 4 7 1
3 2, 4, 6 8 4, 4, 4, 8
4 0, 0, 2, 3, 6 9 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13860813
Bộ số 24417
Bộ số 381818
Bộ số 423
Bộ số 530
Bộ số 634
Giải ĐB03138
Giải Nhất55336
Giải Nhì1628750610
Giải Ba232139461193054
990013606264565
Giải Tư 7738638324339941
Giải Năm275003356575
375727149100
Giải Sáu469117171
Giải Bảy10093302
KH trúng ĐB: (CG) 15 11 9 8 7 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 9 5 0, 4, 7
1 0, 0, 1, 3, 4, 7 6 2, 5, 9
2 7 1, 5
3 3, 3, 5, 6, 8, 8 8 3, 7
4 1 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 139557
Bộ số 221
Bộ số 3155
Giải ĐB69488
Giải Nhất89786
Giải Nhì6841620989
Giải Ba458605329069426
735086957936407
Giải Tư 5838268003161899
Giải Năm209342201206
717780837727
Giải Sáu287915111
Giải Bảy03375984
KH trúng ĐB: (CH) 15 13 12 9 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7, 8 5 9
1 1, 5, 6, 6 6 0
2 0, 6, 7 7 7, 9
3 7, 8 8 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9
4 9 0, 3, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/09/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 187188
Bộ số 233
Bộ số 3377
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,