XSMB 30 ngày

Hôm qua- Chủ Nhật, 18/8 Hôm nay- Thứ Hai, 19/8
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB07111
Giải Nhất64084
Giải Nhì8107944180
Giải Ba257234867206901
571639229743696
Giải Tư 8103976533092746
Giải Năm486546702965
157854226545
Giải Sáu207420711
Giải Bảy47091853
KH trúng ĐB: 9RP 8RP 2RP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 7, 9, 9 5 3
1 1, 1, 8 6 3, 5, 5, 5
2 0, 2, 3 7 0, 2, 8, 9
3 8 0, 4
4 5, 6, 7 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 196345
Bộ số 202
Bộ số 3198
 
 
Giải ĐB84598
Giải Nhất21843
Giải Nhì8128123128
Giải Ba269855370131052
443454512033168
Giải Tư 7944259961908833
Giải Năm142043986030
276089052793
Giải Sáu458577140
Giải Bảy82276753
KH trúng ĐB: 14RN 10RN 9RN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 2, 3, 8
1 6 0, 7, 8
2 0, 0, 7, 8 7 7
3 0, 3 8 1, 2, 5
4 0, 3, 4, 5 9 0, 3, 8, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12952313
Bộ số 27614
Bộ số 376122
Bộ số 423
Bộ số 532
Bộ số 633
Giải ĐB65374
Giải Nhất36834
Giải Nhì4725179171
Giải Ba131702701310612
321627906474291
Giải Tư 4130871925232811
Giải Năm930696886135
469348389511
Giải Sáu468103940
Giải Bảy83034793
KH trúng ĐB: 10RM 8RM 4RM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 6 5 1
1 1, 1, 2, 3, 9 6 2, 4, 8
2 3 7 0, 1, 4
3 0, 4, 5, 8 8 3, 8
4 0, 7 9 1, 3, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 105181
Bộ số 298
Bộ số 3770
Giải ĐB17474
Giải Nhất61235
Giải Nhì4092175577
Giải Ba465809363661352
165573146161683
Giải Tư 3891392134474622
Giải Năm685317527856
374941395803
Giải Sáu655448138
Giải Bảy76115525
KH trúng ĐB: 15RL 4RL 1RL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 2, 3, 5, 5, 6, 7
1 1 6 1
2 1, 1, 2, 5 7 4, 6, 7
3 5, 6, 8, 9 8 0, 3
4 7, 8, 9 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165742
Bộ số 239
Bộ số 3484
Giải ĐB93981
Giải Nhất78798
Giải Nhì8139072012
Giải Ba606769270351168
817541900964706
Giải Tư 3402217836242952
Giải Năm519933200443
715557666844
Giải Sáu422322067
Giải Bảy00761591
KH trúng ĐB: 13RH 9RH 7RH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3, 6, 9 5 2, 4, 5
1 2, 5 6 6, 7, 8
2 0, 2, 2, 4 7 6, 6, 8
3 8 1
4 3, 4 9 0, 1, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 150475
Bộ số 224
Bộ số 3718
Giải ĐB69859
Giải Nhất22652
Giải Nhì7243602029
Giải Ba179687675907753
464647509312696
Giải Tư 9678198818479641
Giải Năm987616057312
192368101134
Giải Sáu001133658
Giải Bảy41825362
KH trúng ĐB: 11RG 9RG 6RG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 2, 3, 3, 8, 9, 9
1 0, 2 6 2, 4, 8
2 3, 9 7 6, 8
3 3, 4, 6 8 2, 8
4 1, 1, 7 9 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 102106
Bộ số 200
Bộ số 3095
Giải ĐB86376
Giải Nhất93984
Giải Nhì2158664638
Giải Ba748324467218135
856284948178874
Giải Tư 5305513180652208
Giải Năm382740368584
493413433869
Giải Sáu041272175
Giải Bảy26925087
KH trúng ĐB: 11RF 9RF 5RF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8 5 0
1 6 5, 9
2 6, 7, 8 7 2, 2, 4, 5, 6
3 1, 2, 4, 5, 6, 8 8 1, 4, 4, 6, 7
4 1, 3 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115676
Bộ số 278
Bộ số 3729
Giải ĐB14040
Giải Nhất88656
Giải Nhì8226528492
Giải Ba695659845185253
459021729458220
Giải Tư 9772691464658703
Giải Năm916511056903
679642561743
Giải Sáu168476685
Giải Bảy47629584
KH trúng ĐB: 7RE 6RE 2RE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 5 5 1, 3, 6, 6
1 4 6 2, 5, 5, 5, 5, 8
2 0 7 2, 6
3 8 4, 5
4 0, 3, 7 9 2, 4, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13841402
Bộ số 21213
Bộ số 383715
Bộ số 425
Bộ số 531
Bộ số 633
Giải ĐB25002
Giải Nhất39146
Giải Nhì1375823706
Giải Ba494595656774415
603057045617482
Giải Tư 8830236951662283
Giải Năm815762233382
456266794603
Giải Sáu434144504
Giải Bảy94554477
KH trúng ĐB: 13RD 6RD 4RD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 4, 5, 6 5 5, 6, 7, 8, 9
1 5 6 2, 6, 7, 9
2 3 7 7, 9
3 0, 4 8 2, 2, 3
4 4, 4, 6 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191574
Bộ số 201
Bộ số 3395
Giải ĐB09562
Giải Nhất47108
Giải Nhì8167561475
Giải Ba271231772642191
954080243786964
Giải Tư 8861076775190628
Giải Năm355355000892
612041323898
Giải Sáu592395405
Giải Bảy39189275
KH trúng ĐB: 15RC 10RC 2RC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 8, 8 5 3
1 8, 9 6 1, 2, 4, 7
2 0, 3, 6, 8 7 5, 5, 5
3 2, 7, 9 8
4 9 1, 2, 2, 2, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 103294
Bộ số 223
Bộ số 3712
Giải ĐB32648
Giải Nhất45932
Giải Nhì3983857793
Giải Ba585567175007063
832493030373613
Giải Tư 0308842850366490
Giải Năm628403997641
844741908678
Giải Sáu291367801
Giải Bảy91470988
KH trúng ĐB: 14RA 10RA 6RA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 8, 9 5 0, 6
1 3 6 3, 7
2 8 7 8
3 2, 6, 8 8 4, 8
4 1, 7, 7, 8, 9 9 0, 0, 1, 1, 3, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 168697
Bộ số 217
Bộ số 3295
Giải ĐB60091
Giải Nhất47794
Giải Nhì2364901351
Giải Ba015259624458845
665440708954881
Giải Tư 5191321294683133
Giải Năm267669915546
209245363607
Giải Sáu695372935
Giải Bảy89879357
KH trúng ĐB: 11QN 8QN 2QN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 7
1 2 6 8
2 5 7 2, 6
3 3, 5, 6 8 1, 7, 9, 9
4 4, 4, 5, 6, 9 9 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 157145
Bộ số 224
Bộ số 3366
Giải ĐB63132
Giải Nhất73770
Giải Nhì2490587481
Giải Ba862527897824941
653640864493306
Giải Tư 7829723936879573
Giải Năm485379129237
909406787810
Giải Sáu925254889
Giải Bảy31753252
KH trúng ĐB: 13QM 11QM 3QM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 2, 2, 3, 4
1 0, 2 6 4
2 5, 9 7 0, 3, 5, 8, 8
3 1, 2, 2, 7, 9 8 1, 7, 9
4 1, 4 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 110715
Bộ số 295
Bộ số 3641
Giải ĐB25333
Giải Nhất65118
Giải Nhì4415589458
Giải Ba930824488645770
050227288532612
Giải Tư 7039213718942174
Giải Năm616702624508
925265330582
Giải Sáu491214196
Giải Bảy37886905
KH trúng ĐB: 3QL 2QL 1QL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8 5 2, 5, 8
1 2, 4, 8 6 2, 7, 9
2 2 7 0, 4
3 3, 3, 7, 7, 9 8 2, 2, 5, 6, 8
4 9 1, 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19091820
Bộ số 24121
Bộ số 392726
Bộ số 427
Bộ số 532
Bộ số 633
Giải ĐB82782
Giải Nhất94045
Giải Nhì5866938238
Giải Ba588941632206079
833442857743240
Giải Tư 2671019126120256
Giải Năm237211443751
744416193121
Giải Sáu053278929
Giải Bảy91687963
KH trúng ĐB: 9QK 5QK 2QK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 3, 6
1 2, 9 6 3, 8, 9
2 1, 2, 9 7 1, 2, 7, 8, 9, 9
3 8 8 2
4 0, 4, 4, 4, 5 9 1, 1, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 132343
Bộ số 230
Bộ số 3279
Giải ĐB05356
Giải Nhất75468
Giải Nhì7579465136
Giải Ba479228861241265
887851336222868
Giải Tư 3501135686616292
Giải Năm553777417724
515071178650
Giải Sáu316635795
Giải Bảy05201714
KH trúng ĐB: 15QH 5QH 2QH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 0, 0, 6, 6
1 2, 4, 6, 7, 7 6 1, 2, 5, 8, 8
2 0, 2, 4 7
3 5, 6, 7 8 5
4 1 9 2, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/08/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 113629
Bộ số 221
Bộ số 3717
Giải ĐB51357
Giải Nhất62294
Giải Nhì8031893442
Giải Ba898749781841969
382053939089726
Giải Tư 5275715750250719
Giải Năm594739632830
588136215768
Giải Sáu447132928
Giải Bảy95396730
KH trúng ĐB: 10QF 9QF 7QF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 7, 7
1 8, 8, 9 6 3, 7, 8, 9
2 1, 5, 6, 8 7 4, 5
3 0, 0, 2, 9 8 1
4 2, 7, 7 9 0, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 146738
Bộ số 253
Bộ số 3254
Giải ĐB79918
Giải Nhất59307
Giải Nhì5356187015
Giải Ba948891901958537
765485739280953
Giải Tư 9614332585834085
Giải Năm977173805939
154739802897
Giải Sáu984511157
Giải Bảy77746445
KH trúng ĐB: 13QE 10QE 8QE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3, 7
1 1, 4, 5, 8, 9 6 1, 4
2 5 7 1, 4, 7
3 7, 9 8 0, 0, 3, 4, 5, 9
4 5, 7, 8 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134316
Bộ số 200
Bộ số 3167
Giải ĐB59008
Giải Nhất46054
Giải Nhì2742531871
Giải Ba704138714900756
407248395215252
Giải Tư 8592779152698735
Giải Năm648872832578
163158694144
Giải Sáu592730069
Giải Bảy16933011
KH trúng ĐB: 14QD 10QD 4QD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2, 2, 4, 6
1 1, 3, 6 6 9, 9, 9
2 4, 5 7 1, 8
3 0, 0, 1, 5 8 3, 8
4 4, 9 9 1, 2, 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133524
Bộ số 282
Bộ số 3729
Giải ĐB65694
Giải Nhất80171
Giải Nhì2988620697
Giải Ba739925783706218
014541889258660
Giải Tư 0217398866333443
Giải Năm997898224820
084976338702
Giải Sáu492096051
Giải Bảy74331017
KH trúng ĐB: 10QC 9QC 4QC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 4
1 0, 7, 7, 8 6 0
2 0, 2 7 1, 4, 8
3 3, 3, 3, 7 8 6, 8
4 3, 9 9 2, 2, 2, 4, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17461505
Bộ số 21612
Bộ số 359120
Bộ số 430
Bộ số 534
Bộ số 636
Giải ĐB97420
Giải Nhất62976
Giải Nhì2780311950
Giải Ba237705441755999
915524142449853
Giải Tư 9831755936325495
Giải Năm197399509703
500333178155
Giải Sáu006441643
Giải Bảy30420506
KH trúng ĐB: 15QB 5QB 3QB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 3, 5, 6, 6 5 0, 0, 2, 3, 5, 9
1 7, 7 6
2 0, 4 7 0, 3, 6
3 0, 1, 2 8
4 1, 2, 3 9 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191043
Bộ số 235
Bộ số 3975
Giải ĐB22382
Giải Nhất22363
Giải Nhì0204020422
Giải Ba594566177261355
718787697171593
Giải Tư 8172352243304218
Giải Năm158230228411
964486020930
Giải Sáu439605607
Giải Bảy64353496
KH trúng ĐB: 15QA 10QA 3QA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 7 5 5, 6
1 1, 8 6 3, 4
2 2, 2, 2 7 1, 2, 2, 8
3 0, 0, 4, 5, 9 8 2, 2
4 0, 4 9 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130046
Bộ số 275
Bộ số 3901
Giải ĐB75074
Giải Nhất70690
Giải Nhì5742139771
Giải Ba085527837722617
242225062805443
Giải Tư 9116780916419324
Giải Năm625539761585
674855234111
Giải Sáu215516245
Giải Bảy57226456
KH trúng ĐB: 10PM 8PM 3PM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 5, 6, 7
1 1, 5, 6, 6, 7 6 4
2 1, 2, 2, 3, 4, 8 7 1, 4, 6, 7
3 8 5
4 1, 3, 5, 8 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 145835
Bộ số 285
Bộ số 3495
Giải ĐB12598
Giải Nhất99924
Giải Nhì9520865308
Giải Ba025908026059726
055375194727843
Giải Tư 0817879667161758
Giải Năm252165369324
418304849097
Giải Sáu415152400
Giải Bảy03292779
KH trúng ĐB: 10PL 4PL 1PL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 8, 8 5 2, 8
1 5, 6, 7 6 0
2 1, 4, 4, 6, 7, 9 7 9
3 6, 7 8 3, 4
4 3, 7 9 0, 6, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129399
Bộ số 222
Bộ số 3229
Giải ĐB50545
Giải Nhất35760
Giải Nhì3837505828
Giải Ba179555397172064
085698122226517
Giải Tư 1342978257249773
Giải Năm952247734696
703237108444
Giải Sáu983803845
Giải Bảy92544799
KH trúng ĐB: 13PK 5PK 3PK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 4, 5
1 0, 7 6 0, 4, 9
2 2, 2, 4, 8 7 1, 3, 3, 5
3 2 8 2, 3
4 2, 4, 5, 5, 7 9 2, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176338
Bộ số 276
Bộ số 3433
Giải ĐB17705
Giải Nhất00144
Giải Nhì0923226251
Giải Ba535992686623572
683530957752954
Giải Tư 4677198360110901
Giải Năm648833381809
563456901035
Giải Sáu699685645
Giải Bảy87301656
KH trúng ĐB: 5PH 3PH 1PH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 9 5 1, 3, 4, 6
1 1, 6 6 6
2 7 2, 7, 7
3 0, 2, 4, 5, 8 8 3, 5, 7, 8
4 4, 5 9 0, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12902402
Bộ số 27503
Bộ số 334204
Bộ số 418
Bộ số 524
Bộ số 630
Giải ĐB15102
Giải Nhất84936
Giải Nhì6357917598
Giải Ba074216259713439
984284439054471
Giải Tư 3310538766828876
Giải Năm755136060225
111371077167
Giải Sáu992412445
Giải Bảy63849422
KH trúng ĐB: 15PG 14PG 12PG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7 5 1
1 0, 2, 3 6 3, 7
2 1, 2, 5, 8 7 1, 6, 9
3 6, 9 8 2, 4, 7
4 5 9 0, 2, 4, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 127031
Bộ số 256
Bộ số 3415
Giải ĐB85507
Giải Nhất47061
Giải Nhì4563018275
Giải Ba590299354452148
679762233844580
Giải Tư 8227123250703169
Giải Năm904861970654
700394180310
Giải Sáu313560309
Giải Bảy38091143
KH trúng ĐB: 13PF 8PF 7PF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7, 9, 9 5 4
1 0, 1, 3, 8 6 0, 1, 9
2 7, 9 7 0, 5, 6
3 0, 2, 8, 8 8 0
4 3, 4, 8, 8 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 167799
Bộ số 298
Bộ số 3043
Giải ĐB68355
Giải Nhất53321
Giải Nhì4744997545
Giải Ba818987478032429
970997565871993
Giải Tư 0398992241904398
Giải Năm773705331756
249683002435
Giải Sáu226653341
Giải Bảy81154643
KH trúng ĐB: 11PD 3PD 1PD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3, 5, 6, 8
1 5 6
2 1, 2, 6, 9 7
3 3, 5, 7 8 0, 1
4 1, 3, 5, 6, 9 9 0, 3, 6, 8, 8, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 139307
Bộ số 231
Bộ số 3328
Giải ĐB77107
Giải Nhất94404
Giải Nhì5008850440
Giải Ba783878325230459
447228638327087
Giải Tư 7230417567238206
Giải Năm155166379931
995147086074
Giải Sáu620414723
Giải Bảy53851711
KH trúng ĐB: 11PC 6PC 1PC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7, 8 5 1, 1, 2, 3, 9
1 1, 4, 7 6
2 0, 2, 3, 3 7 4, 5
3 0, 1, 7 8 3, 5, 7, 7, 8
4 0 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/07/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 167198
Bộ số 270
Bộ số 3862
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/