XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 21/7 Hôm nay- Chủ Nhật, 22/7
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB16268
Giải Nhất70185
Giải Nhì0986056217
Giải Ba268306673835457
635893902687213
Giải Tư 5989920905856436
Giải Năm146900291912
927141704640
Giải Sáu014043347
Giải Bảy40703142
KH trúng ĐB: 11VC 10VC 6VC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7
1 2, 3, 4, 7 6 0, 8, 9
2 6, 9 7 0, 0, 1
3 0, 1, 6, 8 8 5, 5, 9, 9
4 0, 0, 2, 3, 7 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12493615
Bộ số 21717
Bộ số 311219
Bộ số 423
Bộ số 525
Bộ số 632
 
 
Giải ĐB32749
Giải Nhất15995
Giải Nhì0189211453
Giải Ba932168576231926
400248464771836
Giải Tư 4091728887227919
Giải Năm251799146555
840301044631
Giải Sáu327014578
Giải Bảy99393123
KH trúng ĐB: 13VD 9VD 7VD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 3, 5
1 4, 4, 6, 7, 9 6 2
2 2, 3, 4, 6, 7 7 8
3 1, 1, 6, 9 8 8
4 7, 9 9 1, 2, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 181113
Bộ số 228
Bộ số 3311
Giải ĐB15817
Giải Nhất47188
Giải Nhì7425132807
Giải Ba191074992419676
450290940903641
Giải Tư 4706020785649262
Giải Năm759632290697
192860157274
Giải Sáu645318335
Giải Bảy07861589
KH trúng ĐB: 11VE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 7, 7, 7, 9 5 1
1 5, 5, 7, 8 6 2, 4
2 4, 8, 9, 9 7 4, 6
3 5 8 6, 8, 9
4 1, 5 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135401
Bộ số 245
Bộ số 3353
Giải ĐB88323
Giải Nhất12739
Giải Nhì3307436293
Giải Ba665668848705131
095967150948275
Giải Tư 1516903586505997
Giải Năm683944606258
270764243259
Giải Sáu052972116
Giải Bảy19748817
KH trúng ĐB: 2VG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 0, 2, 8, 9
1 6, 6, 7, 9 6 0, 6
2 3, 4 7 2, 4, 4, 5
3 1, 5, 9, 9 8 7, 8
4 9 3, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 157788
Bộ số 221
Bộ số 3520
Giải ĐB44371
Giải Nhất38326
Giải Nhì1051838657
Giải Ba386974766668942
188252929654572
Giải Tư 5586017102904334
Giải Năm902971331571
708490381203
Giải Sáu060041335
Giải Bảy40700607
KH trúng ĐB: 14VH 8VH 1VH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7 5 7
1 8 6 0, 6
2 5, 6, 9 7 0, 1, 1, 1, 2
3 3, 4, 5, 8 8 4, 6
4 0, 1, 2 9 0, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 132575
Bộ số 243
Bộ số 3772
Giải ĐB84740
Giải Nhất15088
Giải Nhì8314138821
Giải Ba486363745464598
990733557004221
Giải Tư 8118039791843855
Giải Năm882395496644
508116142990
Giải Sáu909620817
Giải Bảy38579558
KH trúng ĐB: 12VK 10VK 5VK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4, 5, 7, 8
1 4, 7, 8 6
2 0, 1, 1, 3 7 0, 3
3 6, 8 8 1, 4, 8
4 0, 1, 4, 9 9 0, 5, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199726
Bộ số 238
Bộ số 3609
Giải ĐB78023
Giải Nhất30328
Giải Nhì8679435471
Giải Ba359759123166283
483964773562023
Giải Tư 7381004388482335
Giải Năm182132092124
244644307823
Giải Sáu856312231
Giải Bảy82334879
KH trúng ĐB: 6VL 4VL 2VL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 6
1 2 6
2 1, 3, 3, 3, 4, 8 7 1, 5, 9
3 0, 1, 1, 3, 5, 5 8 1, 2, 3
4 3, 6, 8, 8 9 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 11642906
Bộ số 26911
Bộ số 368716
Bộ số 418
Bộ số 535
Bộ số 636
Giải ĐB48401
Giải Nhất89498
Giải Nhì3369517361
Giải Ba102544331711287
615547309396016
Giải Tư 3591883868147689
Giải Năm160685541155
699510613702
Giải Sáu261010889
Giải Bảy16874650
KH trúng ĐB: 14VM 11VM 9VM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 6 5 0, 4, 4, 4, 5
1 0, 4, 6, 6, 7 6 1, 1, 1
2 7
3 8 8 7, 7, 9, 9
4 6 9 1, 3, 5, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 164278
Bộ số 257
Bộ số 3896
Giải ĐB09965
Giải Nhất77633
Giải Nhì7757443142
Giải Ba521501172186093
709082257797607
Giải Tư 7953427803017208
Giải Năm926226839619
612776166598
Giải Sáu839310082
Giải Bảy36276091
KH trúng ĐB: 9VN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 8, 8 5 0, 3
1 0, 6, 9 6 0, 2, 5
2 1, 7, 7 7 4, 7, 8
3 3, 6, 9 8 2, 3
4 2 9 1, 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140606
Bộ số 203
Bộ số 3431
Giải ĐB76157
Giải Nhất85182
Giải Nhì3952144012
Giải Ba589498786649510
717155925677348
Giải Tư 5875650093223512
Giải Năm730729940342
633124356240
Giải Sáu256275169
Giải Bảy54810695
KH trúng ĐB: 14VQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 7 5 4, 6, 6, 7
1 0, 2, 2, 5 6 6, 9
2 1, 2 7 5, 5
3 1, 5 8 1, 2
4 0, 2, 8, 9 9 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 178189
Bộ số 217
Bộ số 3050
Giải ĐB14845
Giải Nhất69900
Giải Nhì2884083539
Giải Ba089312712316980
199673041736739
Giải Tư 0265217240348695
Giải Năm860455401373
812924698205
Giải Sáu050357571
Giải Bảy93656348
KH trúng ĐB: 4VR 3VR 2VR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 5 5 0, 7
1 7 6 3, 5, 5, 7, 9
2 3, 9 7 1, 2, 3
3 1, 4, 9, 9 8 0
4 0, 0, 5, 8 9 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 169192
Bộ số 243
Bộ số 3897
Giải ĐB75299
Giải Nhất77412
Giải Nhì1407545755
Giải Ba300480066760134
535244795953973
Giải Tư 3836042800722557
Giải Năm195585767058
204114182628
Giải Sáu161965326
Giải Bảy78870353
KH trúng ĐB: 13VS 12VS 9VS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3, 5, 5, 7, 8, 9
1 2, 8 6 1, 5, 7
2 4, 6, 8, 8 7 2, 3, 5, 6, 8
3 4, 6 8 7
4 1, 8 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 117448
Bộ số 215
Bộ số 3524
Giải ĐB41967
Giải Nhất63209
Giải Nhì4095962787
Giải Ba996722033049456
286883596927857
Giải Tư 7227646185871790
Giải Năm545602690673
930222461582
Giải Sáu716223831
Giải Bảy60975557
KH trúng ĐB: 13VT 9VT 8VT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 5, 6, 6, 7, 7, 9
1 6 6 0, 1, 7, 9, 9
2 3, 7 7 2, 3
3 0, 1 8 2, 7, 7, 8
4 6 9 0, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16535302
Bộ số 21903
Bộ số 355211
Bộ số 412
Bộ số 527
Bộ số 636
Giải ĐB93514
Giải Nhất07894
Giải Nhì9688700582
Giải Ba736280559054402
485310755521756
Giải Tư 4549527759106582
Giải Năm378165579684
078656443931
Giải Sáu394722414
Giải Bảy24447599
KH trúng ĐB: 13VX 12VX 4VX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 5, 6, 7
1 0, 4, 4 6
2 2, 4, 8 7 5, 7
3 1, 1 8 1, 2, 2, 4, 6, 7
4 4, 4, 9 9 0, 4, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185430
Bộ số 239
Bộ số 3500
Giải ĐB92295
Giải Nhất80208
Giải Nhì2638303453
Giải Ba096461668817921
048142166823198
Giải Tư 1158739781226340
Giải Năm022902716499
071591049528
Giải Sáu480802928
Giải Bảy36684418
KH trúng ĐB: 6VY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 8 5 3, 8
1 4, 5, 8 6 8, 8
2 1, 2, 8, 8, 9 7 1
3 6 8 0, 3, 8
4 0, 4, 6 9 5, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 154548
Bộ số 273
Bộ số 3863
Giải ĐB09530
Giải Nhất32834
Giải Nhì9651327795
Giải Ba802806609266619
724298824306863
Giải Tư 8420828371147851
Giải Năm444447041159
036116588926
Giải Sáu095668559
Giải Bảy34483544
KH trúng ĐB: 5TA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 8, 9, 9
1 3, 4, 9 6 1, 3, 8
2 0, 6, 9 7
3 0, 4, 4, 5 8 0, 3
4 3, 4, 4, 8 9 2, 5, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 159311
Bộ số 280
Bộ số 3689
Giải ĐB23587
Giải Nhất78302
Giải Nhì0189449918
Giải Ba939987852763833
392411186373179
Giải Tư 3832755247479894
Giải Năm069065149771
334094457222
Giải Sáu556584473
Giải Bảy74125768
KH trúng ĐB: 14TB 11TB 7TB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 6, 7
1 2, 4, 8 6 3, 8
2 2, 7 7 1, 3, 4, 9
3 2, 3 8 4, 7
4 0, 1, 5, 7 9 0, 4, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 125186
Bộ số 245
Bộ số 3053
Giải ĐB66017
Giải Nhất37700
Giải Nhì4206257696
Giải Ba484782874644641
008922980945629
Giải Tư 5158592476854512
Giải Năm850096645994
629582670501
Giải Sáu648773259
Giải Bảy57864910
KH trúng ĐB: 15TC 13TC 3TC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 1, 9 5 7, 8, 9
1 0, 2, 7 6 2, 4, 7
2 4, 9 7 3, 8
3 8 5, 6
4 1, 6, 8, 9 9 2, 4, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 160972
Bộ số 236
Bộ số 3960
Giải ĐB02442
Giải Nhất04043
Giải Nhì5819574126
Giải Ba177997811624376
938059279259599
Giải Tư 8706683081985454
Giải Năm707542888733
642500742175
Giải Sáu124152880
Giải Bảy33805393
KH trúng ĐB: 12TD 11TD 10TD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 2, 3, 4
1 6 6
2 4, 5, 6 7 4, 5, 5, 6
3 0, 3, 3 8 0, 0, 8
4 2, 3 9 2, 3, 5, 8, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15131202
Bộ số 21516
Bộ số 357621
Bộ số 429
Bộ số 532
Bộ số 633
Giải ĐB66983
Giải Nhất94158
Giải Nhì0955720514
Giải Ba388019090851189
408459170433997
Giải Tư 1585364234494572
Giải Năm498061262677
381801520715
Giải Sáu678805402
Giải Bảy29517915
KH trúng ĐB: 13TE 11TE 10TE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 5, 8 5 1, 2, 7, 8
1 4, 5, 5, 8 6
2 6, 9 7 2, 7, 8, 9
3 8 0, 3, 5, 9
4 2, 5, 9 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 178250
Bộ số 265
Bộ số 3262
Giải ĐB51594
Giải Nhất59303
Giải Nhì0101747499
Giải Ba656049733033816
442706737215714
Giải Tư 7930333094801750
Giải Năm616374317991
324969736511
Giải Sáu702353131
Giải Bảy75341081
KH trúng ĐB: 4TF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 4 5 0, 3
1 0, 1, 4, 6, 7 6 3
2 7 0, 2, 3, 5
3 0, 0, 0, 1, 1, 4 8 0, 1
4 9 9 1, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115705
Bộ số 206
Bộ số 3888
Giải ĐB53992
Giải Nhất17382
Giải Nhì8129353582
Giải Ba089630230445971
368095416025046
Giải Tư 5116460415835222
Giải Năm305589054377
638539719632
Giải Sáu565592641
Giải Bảy19563548
KH trúng ĐB: 5TH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 5, 9 5 5, 6
1 6, 9 6 0, 3, 5
2 2 7 1, 1, 7
3 2, 5 8 2, 2, 3, 5
4 1, 6, 8 9 2, 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 175549
Bộ số 297
Bộ số 3764
Giải ĐB01883
Giải Nhất29234
Giải Nhì2986458259
Giải Ba754815889099556
404668027102631
Giải Tư 4288510228270213
Giải Năm969282252759
574058173472
Giải Sáu279863739
Giải Bảy53930443
KH trúng ĐB: 15TK 12TK 1TK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 3, 6, 9, 9
1 3, 7 6 3, 4, 6
2 5, 7 7 1, 2, 9
3 1, 4, 9 8 1, 3, 8
4 0, 3 9 0, 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 162421
Bộ số 250
Bộ số 3727
Giải ĐB46249
Giải Nhất34611
Giải Nhì8699207282
Giải Ba975043061531859
919397527838736
Giải Tư 8497818812144177
Giải Năm148724912927
488909817695
Giải Sáu516472801
Giải Bảy05223729
KH trúng ĐB: 15TL 13TL 11TL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 5 5 9
1 1, 4, 5, 6 6
2 2, 7, 9 7 2, 7, 8
3 6, 7, 9 8 1, 2, 7, 8, 9
4 9 9 1, 2, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 156374
Bộ số 217
Bộ số 3528
Giải ĐB50296
Giải Nhất57174
Giải Nhì7343278564
Giải Ba052007575367380
968895323142760
Giải Tư 3722260073375030
Giải Năm714406393775
760341764792
Giải Sáu562922867
Giải Bảy42966786
KH trúng ĐB: 15TM 6TM 1TM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3 5 3
1 6 0, 2, 4, 7, 7
2 2, 2 7 4, 5, 6
3 0, 1, 2, 7, 9 8 0, 6, 9
4 2, 4 9 2, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18326102
Bộ số 24704
Bộ số 339508
Bộ số 413
Bộ số 515
Bộ số 627
Giải ĐB03183
Giải Nhất31658
Giải Nhì1974536684
Giải Ba990240803094417
122447896717429
Giải Tư 8336883428396192
Giải Năm526878773539
579864783800
Giải Sáu239804309
Giải Bảy70519569
KH trúng ĐB: 15TN 13TN 9TN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 9 5 1, 8
1 7 6 7, 8, 9
2 4, 9 7 0, 7, 8
3 0, 4, 6, 9, 9, 9 8 3, 4
4 4, 5 9 2, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12037702
Bộ số 23303
Bộ số 332116
Bộ số 429
Bộ số 531
Bộ số 636
Giải ĐB57997
Giải Nhất17000
Giải Nhì6863622107
Giải Ba498263265876478
624999415609477
Giải Tư 3063187227601652
Giải Năm098500614296
282045865378
Giải Sáu773386403
Giải Bảy72466856
KH trúng ĐB: 8TP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7 5 2, 6, 6, 8
1 6 0, 1, 3, 8
2 0, 6 7 2, 2, 3, 7, 8, 8
3 6 8 5, 6, 6
4 6 9 6, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142781
Bộ số 264
Bộ số 3108
Giải ĐB15489
Giải Nhất86695
Giải Nhì6820767905
Giải Ba000966700418355
817392973715954
Giải Tư 3858909911476636
Giải Năm289032808190
570312517168
Giải Sáu509244565
Giải Bảy71416627
KH trúng ĐB: 15TR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5, 7, 9 5 1, 4, 5, 8
1 6 5, 6, 8
2 7 7 1
3 6, 7, 9 8 0, 9
4 1, 4, 7 9 0, 0, 5, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129028
Bộ số 254
Bộ số 3650
Giải ĐB86133
Giải Nhất56697
Giải Nhì4110406349
Giải Ba287492728404137
379474100178224
Giải Tư 1780759645935824
Giải Năm139126738181
739938514870
Giải Sáu501069440
Giải Bảy34885368
KH trúng ĐB: 11TS 7TS 1TS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 4 5 1, 3
1 6 8, 9
2 4, 4 7 0, 3
3 3, 4, 7 8 0, 1, 4, 8
4 0, 7, 9, 9 9 1, 3, 6, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144017
Bộ số 271
Bộ số 3705
Giải ĐB83564
Giải Nhất01838
Giải Nhì4463590054
Giải Ba958083130468664
878911556180316
Giải Tư 5047905968781197
Giải Năm083676396640
398749880340
Giải Sáu487673002
Giải Bảy83390681
KH trúng ĐB: 10TV 8TV 4TV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 6, 8 5 4, 9
1 6 6 1, 4, 4
2 7 3, 8
3 5, 6, 8, 9, 9 8 1, 3, 7, 7, 8
4 0, 0, 7 9 1, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185986
Bộ số 211
Bộ số 3901
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/