XSMB 30 ngày

Hôm qua- Thứ Hai, 9/12 Hôm nay- Thứ Ba, 10/12
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB55076
Giải Nhất95857
Giải Nhì3007621812
Giải Ba931927081505021
459317155983836
Giải Tư 0047693700277072
Giải Năm438378119536
402342083913
Giải Sáu294128393
Giải Bảy87223801
KH trúng ĐB: 11ZG 7ZG 3ZG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8 5 7, 9
1 1, 2, 3, 5 6
2 1, 2, 3, 7, 8 7 2, 6, 6
3 1, 6, 6, 7, 8 8 3, 7
4 7 9 2, 3, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 168210
Bộ số 284
Bộ số 3652
 
 
Giải ĐB70840
Giải Nhất48639
Giải Nhì8144853586
Giải Ba199562515083500
033253997637619
Giải Tư 6944372991636592
Giải Năm254961788639
229068672566
Giải Sáu754164169
Giải Bảy96427712
KH trúng ĐB: 15ZF 10ZF 9ZF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 4, 6
1 2, 9 6 3, 4, 6, 7, 9
2 5, 9 7 6, 7, 8
3 9, 9 8 6
4 0, 2, 4, 8, 9 9 0, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126212
Bộ số 213
Bộ số 3865
Giải ĐB60238
Giải Nhất57799
Giải Nhì1120923021
Giải Ba798725687882229
452165566153246
Giải Tư 6956095677283141
Giải Năm696869168828
830645921636
Giải Sáu904273582
Giải Bảy21996840
KH trúng ĐB: 6ZE 4ZE 1ZE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 9 5 6, 6
1 6, 6 6 1, 8, 8
2 1, 1, 8, 8, 9 7 2, 3, 8
3 6, 8 8 2
4 0, 1, 6 9 2, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13100905
Bộ số 27908
Bộ số 309111
Bộ số 415
Bộ số 521
Bộ số 632
Giải ĐB82830
Giải Nhất97828
Giải Nhì5165194234
Giải Ba395412475693456
807905507674957
Giải Tư 2826776419272307
Giải Năm968892612026
814310171640
Giải Sáu487975228
Giải Bảy84216625
KH trúng ĐB: 12ZD 7ZD 2ZD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 6, 6, 7
1 7 6 1, 4, 6
2 1, 5, 6, 6, 7, 8, 8 7 5, 6
3 0, 4 8 4, 7, 8
4 0, 1, 3 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135840
Bộ số 242
Bộ số 3845
Giải ĐB22867
Giải Nhất79221
Giải Nhì2474282193
Giải Ba348092688046394
846751319433242
Giải Tư 9684526196306040
Giải Năm994246251674
863707069543
Giải Sáu192938187
Giải Bảy90357875
KH trúng ĐB: 11ZC 7ZC 5ZC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5
1 6 1, 7
2 1, 5 7 4, 5, 5, 8
3 0, 5, 7, 8 8 0, 4, 7
4 0, 2, 2, 2, 3 9 0, 2, 3, 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 117899
Bộ số 299
Bộ số 3856
Giải ĐB91897
Giải Nhất97144
Giải Nhì4572005846
Giải Ba118950310654177
349377804469193
Giải Tư 2368316599374957
Giải Năm976800793381
467876989431
Giải Sáu539711075
Giải Bảy06087929
KH trúng ĐB: 15ZA 9ZA 2ZA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6, 8 5 7
1 1 6 5, 8, 8
2 0, 9 7 5, 7, 8, 9, 9
3 1, 7, 7, 9 8 1
4 4, 4, 6 9 3, 5, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 117663
Bộ số 270
Bộ số 3383
Giải ĐB28797
Giải Nhất56813
Giải Nhì1078925351
Giải Ba423543115732621
797549000172994
Giải Tư 8213769045961685
Giải Năm567747255707
030408415838
Giải Sáu898378362
Giải Bảy56629708
KH trúng ĐB: 14YX 9YX 6YX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 7, 8 5 1, 4, 4, 6, 7
1 3, 3 6 2, 2
2 1, 5 7 7, 8
3 8 8 5, 9
4 1 9 0, 4, 6, 7, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 157385
Bộ số 225
Bộ số 3657
Giải ĐB57187
Giải Nhất78389
Giải Nhì2204897259
Giải Ba527327443278520
375617936234726
Giải Tư 9098710847828427
Giải Năm622177577434
608089785680
Giải Sáu961015023
Giải Bảy61906918
KH trúng ĐB: 7YV 6YV 1YV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 7, 9
1 5, 8 6 1, 1, 1, 2, 9
2 0, 1, 3, 6, 7 7 8
3 2, 2, 4 8 0, 0, 2, 7, 9
4 8 9 0, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 128744
Bộ số 212
Bộ số 3576
Giải ĐB36896
Giải Nhất40418
Giải Nhì4520055320
Giải Ba736509018174775
705846326847390
Giải Tư 8148179227948419
Giải Năm478668638893
064393684847
Giải Sáu185551903
Giải Bảy52627654
KH trúng ĐB: 10YU 7YU 4YU
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 0, 1, 2, 4
1 8, 9 6 2, 3, 8, 8
2 0 7 5, 6
3 8 1, 4, 5, 6
4 3, 7, 8 9 0, 2, 3, 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19243508
Bộ số 27817
Bộ số 308821
Bộ số 424
Bộ số 529
Bộ số 632
Giải ĐB40803
Giải Nhất78281
Giải Nhì3540576878
Giải Ba455870304886596
368014506539948
Giải Tư 9537334262130838
Giải Năm635294223465
163193251345
Giải Sáu303038134
Giải Bảy47356678
KH trúng ĐB: 11YT 9YT 7YT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 3, 5 5 2
1 3 6 5, 5, 6
2 2, 5 7 8, 8
3 1, 4, 5, 7, 8, 8 8 1, 7
4 2, 5, 7, 8, 8 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 194666
Bộ số 206
Bộ số 3539
Giải ĐB23232
Giải Nhất38589
Giải Nhì2037192532
Giải Ba884113434729089
212434438474920
Giải Tư 4730824244205019
Giải Năm934658126669
514978787691
Giải Sáu114776834
Giải Bảy86018116
KH trúng ĐB: 15YS 5YS 4YS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 1, 2, 4, 6, 9 6 9
2 0, 0 7 1, 6, 8
3 0, 2, 2, 4 8 1, 4, 6, 9, 9
4 2, 3, 6, 7, 9 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 145012
Bộ số 204
Bộ số 3045
Giải ĐB16031
Giải Nhất85310
Giải Nhì6989232691
Giải Ba556195205798443
464352404230684
Giải Tư 6917389564200999
Giải Năm348571486341
280635908646
Giải Sáu432307558
Giải Bảy81429336
KH trúng ĐB: 8YQ 5YQ 1YQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 7, 8
1 0, 7, 9 6
2 0 7
3 1, 2, 5, 6 8 1, 4, 5
4 1, 2, 2, 3, 6, 8 9 0, 1, 2, 3, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 150257
Bộ số 270
Bộ số 3201
Giải ĐB30468
Giải Nhất69114
Giải Nhì4362650636
Giải Ba780391918973156
479748528594624
Giải Tư 5798475834079131
Giải Năm550880266013
965085842013
Giải Sáu747911147
Giải Bảy26818593
KH trúng ĐB: 15YP 12YP 2YP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 0, 6, 8
1 1, 3, 3, 4 6 8
2 4, 6, 6, 6 7 4
3 1, 6, 9 8 1, 4, 5, 5, 9
4 7, 7 9 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 174151
Bộ số 265
Bộ số 3652
Giải ĐB31742
Giải Nhất79883
Giải Nhì8882479627
Giải Ba642374971376313
705501097390203
Giải Tư 1241914088760739
Giải Năm917285789565
234190793650
Giải Sáu365443306
Giải Bảy77559136
KH trúng ĐB: 14YN 7YN 5YN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 0, 0, 5
1 3, 3 6 5, 5
2 4, 7 7 2, 3, 6, 7, 8, 9
3 6, 7, 9 8 3
4 0, 1, 1, 2, 3 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 196111
Bộ số 209
Bộ số 3076
Giải ĐB89736
Giải Nhất24489
Giải Nhì9326114968
Giải Ba187123744746752
761235427768608
Giải Tư 7162106112978342
Giải Năm141265016274
198404915247
Giải Sáu968350996
Giải Bảy80058725
KH trúng ĐB: 13YM 4YM 1YM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 8 5 0, 2
1 2, 2 6 1, 1, 2, 8, 8
2 3, 5 7 4, 7
3 6 8 0, 4, 7, 9
4 2, 7, 7 9 1, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13755401
Bộ số 21103
Bộ số 311706
Bộ số 410
Bộ số 518
Bộ số 619
Giải ĐB75178
Giải Nhất51146
Giải Nhì7134582930
Giải Ba398383799003039
107171602313472
Giải Tư 6723255447566248
Giải Năm357348319595
043093711823
Giải Sáu654788282
Giải Bảy95907687
KH trúng ĐB: 13YL 10YL 7YL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 4, 6
1 7 6
2 3, 3, 3 7 1, 2, 3, 6, 8
3 0, 0, 1, 8, 9 8 2, 7, 8
4 5, 6, 8 9 0, 0, 5, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 137353
Bộ số 254
Bộ số 3094
Giải ĐB15315
Giải Nhất20924
Giải Nhì5888608284
Giải Ba495208470303705
753685825806850
Giải Tư 1776203531044264
Giải Năm725787894195
964347435310
Giải Sáu569568731
Giải Bảy03081211
KH trúng ĐB: 11YK 5YK 2YK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 4, 5, 8 5 0, 7, 8
1 0, 1, 2, 5 6 4, 8, 8, 9
2 0, 4 7 6
3 1, 5 8 4, 6, 9
4 3, 3 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199582
Bộ số 231
Bộ số 3447
Giải ĐB19942
Giải Nhất50640
Giải Nhì3023316299
Giải Ba751478808316886
876847360416466
Giải Tư 3898038117444280
Giải Năm552716695640
621814091739
Giải Sáu158558731
Giải Bảy51986463
KH trúng ĐB: 11YG 10YG 1YG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 1, 8, 8
1 8 6 3, 4, 6, 9
2 7 7
3 1, 3, 9 8 0, 1, 3, 4, 6
4 0, 0, 2, 4, 7 9 8, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185824
Bộ số 236
Bộ số 3247
Giải ĐB93484
Giải Nhất21147
Giải Nhì1975510560
Giải Ba112751757226593
439070046431114
Giải Tư 7483519202518012
Giải Năm260001651042
891131422931
Giải Sáu623634153
Giải Bảy79382045
KH trúng ĐB: 14YF 9YF 7YF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 1, 3, 5
1 1, 2, 4 6 0, 4, 5
2 0, 3 7 2, 5, 9
3 1, 4, 8 8 3, 4
4 2, 2, 5, 7 9 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 187369
Bộ số 221
Bộ số 3900
Giải ĐB25000
Giải Nhất39087
Giải Nhì1121399168
Giải Ba235758222941624
409815982163521
Giải Tư 5652669379175371
Giải Năm397108136242
864396751863
Giải Sáu058930586
Giải Bảy01027107
KH trúng ĐB: 14YE 9YE 4YE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 7 5 2, 8
1 3, 3, 7 6 3, 8
2 1, 1, 4, 9 7 1, 1, 1, 5, 5
3 0 8 1, 6, 7
4 2, 3 9 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191942
Bộ số 297
Bộ số 3039
Giải ĐB01682
Giải Nhất46487
Giải Nhì4596879292
Giải Ba397851073702403
470206087915656
Giải Tư 3142551077262114
Giải Năm369370198149
680017982546
Giải Sáu984483163
Giải Bảy77783549
KH trúng ĐB: 15YD 12YD 3YD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 6
1 0, 4, 9 6 3, 8
2 0, 6 7 7, 8, 9
3 5, 7 8 2, 3, 4, 5, 7
4 2, 6, 9, 9 9 2, 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17214410
Bộ số 27214
Bộ số 309215
Bộ số 422
Bộ số 523
Bộ số 635
Giải ĐB09208
Giải Nhất06347
Giải Nhì7788681535
Giải Ba218323075072258
347023778749646
Giải Tư 8487078339499305
Giải Năm897416924091
696143717855
Giải Sáu248700883
Giải Bảy50771969
KH trúng ĐB: 13YC 11YC 10YC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 8 5 0, 0, 5, 8
1 9 6 1, 9
2 7 1, 4, 7
3 2, 5 8 3, 3, 6, 7, 7
4 6, 7, 8, 9 9 1, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 138438
Bộ số 251
Bộ số 3754
Giải ĐB86358
Giải Nhất65126
Giải Nhì3380241801
Giải Ba581801479042209
596118059559587
Giải Tư 1161243203041132
Giải Năm748673131375
929170257010
Giải Sáu113419377
Giải Bảy91665465
KH trúng ĐB: 13YB 11YB 2YB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 9 5 4, 8
1 0, 1, 3, 3, 9 6 1, 5, 6
2 5, 6 7 5, 7
3 2, 2 8 0, 6, 7
4 9 0, 1, 1, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172398
Bộ số 202
Bộ số 3142
Giải ĐB36744
Giải Nhất95233
Giải Nhì2196239539
Giải Ba951696837696581
224559797813814
Giải Tư 7940630301486752
Giải Năm177442473134
890593211355
Giải Sáu092636994
Giải Bảy55639707
KH trúng ĐB: 15XV 8XV 5XV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 7 5 2, 5, 5, 5
1 4 6 2, 3, 9
2 1 7 4, 6, 8
3 3, 4, 6, 9 8 1
4 0, 4, 7, 8 9 2, 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 152597
Bộ số 237
Bộ số 3749
Giải ĐB04116
Giải Nhất18344
Giải Nhì9693529509
Giải Ba894813401992520
960191083967017
Giải Tư 2175362351322355
Giải Năm859680699770
221448943414
Giải Sáu959052720
Giải Bảy27510287
KH trúng ĐB: 13XU 2XU 1XU
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 1, 2, 5, 9
1 4, 4, 6, 7, 9, 9 6 9
2 0, 0, 3, 7 7 0, 5
3 2, 5, 9 8 1, 7
4 4 9 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 154894
Bộ số 230
Bộ số 3461
Giải ĐB23310
Giải Nhất27335
Giải Nhì6971090559
Giải Ba944335342851348
018339312654321
Giải Tư 5391924409851956
Giải Năm605885086802
989325406647
Giải Sáu969205549
Giải Bảy33575570
KH trúng ĐB: 14XT 6XT 5XT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 8 5 5, 6, 7, 8, 9
1 0, 0 6 9
2 1, 6, 8 7 0
3 3, 3, 3, 5 8 5
4 0, 4, 7, 8, 9 9 1, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133969
Bộ số 257
Bộ số 3192
Giải ĐB26502
Giải Nhất25577
Giải Nhì3296384850
Giải Ba379736119338891
244671939016400
Giải Tư 0677538301956291
Giải Năm118561930388
079575720800
Giải Sáu158809398
Giải Bảy60730374
KH trúng ĐB: 11XS 5XS 2XS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 3, 9 5 0, 8
1 6 0, 3, 7
2 7 2, 3, 3, 4, 7, 7
3 8 3, 5, 8
4 9 0, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15586903
Bộ số 28418
Bộ số 367924
Bộ số 430
Bộ số 532
Bộ số 636
Giải ĐB37892
Giải Nhất75605
Giải Nhì9813889024
Giải Ba348729133026233
214873022711062
Giải Tư 7252497723776603
Giải Năm442792959909
610697861773
Giải Sáu065825851
Giải Bảy80286758
KH trúng ĐB: 12XR 11XR 6XR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6, 9 5 1, 2, 8
1 6 2, 5, 7
2 4, 5, 7, 7, 8 7 2, 3, 7, 7
3 0, 3, 8 8 0, 6, 7
4 9 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 103452
Bộ số 227
Bộ số 3987
Giải ĐB87024
Giải Nhất45295
Giải Nhì4229185731
Giải Ba094968545559201
932669095659440
Giải Tư 6983000336762654
Giải Năm308658755599
213682362314
Giải Sáu907400123
Giải Bảy83959605
KH trúng ĐB: 4XQ 3XQ 1XQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3, 5, 7 5 4, 5, 6
1 4 6 6
2 3, 4 7 5, 6
3 1, 6, 6 8 3, 3, 6
4 0 9 1, 5, 5, 6, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 114689
Bộ số 233
Bộ số 3043
Giải ĐB63990
Giải Nhất01134
Giải Nhì7161017521
Giải Ba548340669390688
031229565768032
Giải Tư 2204796290005329
Giải Năm963219432059
035756637303
Giải Sáu598691251
Giải Bảy78944854
KH trúng ĐB: 12XN 4XN 1XN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4 5 1, 4, 7, 7, 9
1 0 6 2, 3
2 1, 2, 9 7 8
3 2, 2, 4, 4 8 8
4 3, 8 9 0, 1, 3, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/11/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115165
Bộ số 256
Bộ số 3023
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,