XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 2/12 Hôm nay- Chủ Nhật, 3/12
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB87485
Giải Nhất17336
Giải Nhì5113312554
Giải Ba071352152253104
808269436561619
Giải Tư 1255446115123977
Giải Năm717251654923
767825302804
Giải Sáu427937452
Giải Bảy85250717
KH trúng ĐB: (CM) 18 17 14 11 8 6 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 7 5 2, 4, 5
1 2, 7, 9 6 1, 5, 5
2 2, 3, 5, 6, 7 7 2, 7, 8
3 0, 3, 5, 6, 7 8 5, 5
4 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14005004
Bộ số 20713
Bộ số 390222
Bộ số 429
Bộ số 532
Bộ số 633
XSMB 30 ngày
 
 
Giải ĐB12301
Giải Nhất78982
Giải Nhì0263094374
Giải Ba191878491712364
346413598438101
Giải Tư 0620686253007618
Giải Năm091860259110
374908948079
Giải Sáu074487042
Giải Bảy28433242
KH trúng ĐB: (CL) 19 17 16 15 12 6 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1 5
1 0, 7, 8, 8 6 2, 4
2 0, 5, 8 7 4, 4, 9
3 0, 2 8 2, 4, 7, 7
4 1, 2, 2, 3, 9 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/12/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130173
Bộ số 275
Bộ số 3254
XSMB 90 ngày
Giải ĐB07426
Giải Nhất98379
Giải Nhì3665542158
Giải Ba205471942660986
168875363279116
Giải Tư 8229961917057002
Giải Năm243612816999
014474071184
Giải Sáu391898713
Giải Bảy73071343
KH trúng ĐB: (CK) 20 19 17 15 11 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 7, 7 5 5, 8
1 3, 3, 6, 9 6
2 6, 6, 9 7 3, 9
3 2, 6 8 1, 4, 6, 7
4 3, 4, 7 9 1, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142618
Bộ số 291
Bộ số 3509
XSMB 100 ngày
Giải ĐB11913
Giải Nhất00010
Giải Nhì4574826907
Giải Ba213832921236806
315830643205215
Giải Tư 5903849952184870
Giải Năm203652011028
117166092730
Giải Sáu782009902
Giải Bảy01549939
KH trúng ĐB: (CG) 19 18 17 15 11 8 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9 5 4
1 0, 2, 3, 5, 8 6
2 8 7 0, 1
3 0, 2, 6, 9 8 2, 3, 3
4 8 9 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 184469
Bộ số 221
Bộ số 3813
XSMB 200 ngày
Giải ĐB84757
Giải Nhất74703
Giải Nhì1190012554
Giải Ba197910427046759
595474618141018
Giải Tư 6537827820591059
Giải Năm392712724079
540310369546
Giải Sáu292100737
Giải Bảy77108617
KH trúng ĐB: (CF) 20 18 16 12 11 8 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 3 5 4, 7, 9, 9, 9
1 0, 7, 8 6
2 7 7 0, 2, 7, 8, 9
3 6, 7, 7 8 1, 6
4 6, 7 9 1, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 189579
Bộ số 230
Bộ số 3576
XSMB 300 ngày
Giải ĐB11873
Giải Nhất79812
Giải Nhì4728288599
Giải Ba709432298259952
371174525221860
Giải Tư 1123400234962068
Giải Năm438809453653
595721439067
Giải Sáu706799886
Giải Bảy20530784
KH trúng ĐB: (CE) 16 14 13 11 8 7 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7 5 2, 2, 3, 3, 7
1 2, 7 6 0, 7, 8
2 0, 3 7 3
3 8 2, 2, 4, 6, 8
4 3, 3, 5 9 6, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 149535
Bộ số 220
Bộ số 3594
XSMB 10 ngày
Giải ĐB08816
Giải Nhất27324
Giải Nhì1195324697
Giải Ba691100456534068
510500150734991
Giải Tư 6108549177186815
Giải Năm036996068760
710451790112
Giải Sáu833331214
Giải Bảy44736326
KH trúng ĐB: (CD) 20 18 15 14 11 9 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7, 8 5 0, 3
1 0, 2, 4, 5, 6, 8 6 0, 3, 5, 8, 9
2 4, 6 7 3, 9
3 1, 3 8
4 4 9 1, 1, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16359403
Bộ số 27307
Bộ số 351716
Bộ số 423
Bộ số 529
Bộ số 630
XSMB 20 ngày
Giải ĐB20952
Giải Nhất00044
Giải Nhì0913665520
Giải Ba376609197435253
521862620332691
Giải Tư 4463963299585680
Giải Năm696413622611
020362729010
Giải Sáu327990476
Giải Bảy81094061
KH trúng ĐB: (CB) 19 18 16 8 6 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 9 5 2, 3, 8
1 0, 1 6 0, 1, 2, 3, 4
2 0, 7 7 2, 4, 6
3 2, 6 8 0, 1, 6
4 0, 4 9 0, 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 119113
Bộ số 233
Bộ số 3160
XSMB 40 ngày
Giải ĐB57999
Giải Nhất27345
Giải Nhì5701450063
Giải Ba324668897522112
694636261265221
Giải Tư 2456807312319668
Giải Năm025607295497
295854244777
Giải Sáu068473251
Giải Bảy01621610
KH trúng ĐB: (CA) 18 16 12 11 8 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 6, 6, 8
1 0, 2, 2, 4, 6 6 2, 3, 3, 6, 8, 8
2 1, 4, 9 7 3, 3, 5, 7
3 1 8
4 5 9 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140451
Bộ số 268
Bộ số 3519
XSMB 50 ngày
Giải ĐB17948
Giải Nhất51570
Giải Nhì9126322132
Giải Ba005230362743013
065753040770045
Giải Tư 4513619982463789
Giải Năm860172851129
014501420079
Giải Sáu926913865
Giải Bảy55662916
KH trúng ĐB: (BY) 18 17 14 12 11 7 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 5
1 3, 3, 3, 6 6 3, 5, 6
2 3, 6, 7, 9, 9 7 0, 5, 9
3 2 8 5, 9
4 2, 5, 5, 6, 8 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191898
Bộ số 264
Bộ số 3733
XSMB 60 ngày
Giải ĐB49071
Giải Nhất99401
Giải Nhì2178288421
Giải Ba200819563213518
481914992522550
Giải Tư 6986872835056493
Giải Năm218242993534
538979606436
Giải Sáu260949169
Giải Bảy92678872
KH trúng ĐB: (BX) 19 17 16 15 14 12 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 0
1 8 6 0, 0, 7, 9
2 1, 5, 8 7 1, 2
3 2, 4, 6 8 1, 2, 2, 6, 8, 9
4 9 9 1, 2, 3, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 108825
Bộ số 284
Bộ số 3713
XSMB 500 ngày
Giải ĐB38429
Giải Nhất02633
Giải Nhì3749840297
Giải Ba143319563882894
727235199485732
Giải Tư 1243025483839997
Giải Năm213673896623
622468339192
Giải Sáu062766980
Giải Bảy28199064
KH trúng ĐB: (BV) 18 14 12 11 9 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 9 6 2, 4, 6
2 3, 3, 4, 8, 9 7
3 1, 2, 3, 3, 6, 8 8 0, 3, 9
4 3 9 0, 2, 4, 4, 7, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172165
Bộ số 236
Bộ số 3553
XSMB 1 ngày
Giải ĐB98371
Giải Nhất77855
Giải Nhì1065879326
Giải Ba087683538963003
450132589658159
Giải Tư 7512357362526597
Giải Năm127022349849
941445418794
Giải Sáu558262712
Giải Bảy84599082
KH trúng ĐB: (BU) 20 17 15 12 9 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 5, 8, 8, 9, 9
1 2, 2, 3, 4 6 2, 8
2 6 7 0, 1, 3
3 4 8 2, 4, 9
4 1, 9 9 0, 4, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13824102
Bộ số 27106
Bộ số 312908
Bộ số 410
Bộ số 518
Bộ số 621
XSMB 2 ngày
Giải ĐB95110
Giải Nhất91230
Giải Nhì2584837352
Giải Ba465969239175545
863952874658992
Giải Tư 7879224490016647
Giải Năm478223350826
911729815762
Giải Sáu366704757
Giải Bảy38446852
KH trúng ĐB: (BT) 16 15 13 12 10 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 2, 2, 7
1 0, 7 6 2, 6, 8
2 6 7 9
3 0, 5, 8 8 1, 2
4 4, 4, 5, 6, 7, 8 9 1, 2, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 120124
Bộ số 253
Bộ số 3160
XSMB 3 ngày
Giải ĐB54869
Giải Nhất34677
Giải Nhì8058317410
Giải Ba121197537969729
451960646306180
Giải Tư 9936056559641109
Giải Năm735692731879
601541253336
Giải Sáu959344804
Giải Bảy36207321
KH trúng ĐB: (BS) 17 15 14 12 11 9 8 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 6, 9
1 0, 5, 9 6 3, 4, 5, 9
2 0, 1, 5, 9 7 3, 3, 7, 9, 9
3 6, 6, 6 8 0, 3
4 4 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 118232
Bộ số 211
Bộ số 3718
XSMB 4 ngày
Giải ĐB85800
Giải Nhất00197
Giải Nhì4269264848
Giải Ba291006305236810
406394234975155
Giải Tư 3675249836696507
Giải Năm958738983298
530246433914
Giải Sáu066614953
Giải Bảy36974157
KH trúng ĐB: (BQ) 20 15 11 10 6 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 7 5 2, 3, 5, 7
1 0, 4, 4 6 6, 9
2 7 5
3 6, 9 8 7
4 1, 3, 8, 9 9 2, 7, 7, 8, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 114952
Bộ số 217
Bộ số 3009
XSMB 5 ngày
Giải ĐB19412
Giải Nhất85667
Giải Nhì2690622710
Giải Ba095909624853294
433954987653705
Giải Tư 0546866415728719
Giải Năm567815991893
684407499130
Giải Sáu503719868
Giải Bảy31114335
KH trúng ĐB: (BP) 17 14 13 7 6 5 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6 5
1 0, 1, 2, 9, 9 6 4, 7, 8
2 7 2, 6, 8
3 0, 1, 5 8
4 3, 4, 6, 8, 9 9 0, 3, 4, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191078
Bộ số 203
Bộ số 3382
XSMB 6 ngày
Giải ĐB98375
Giải Nhất76516
Giải Nhì9616975327
Giải Ba433301576427087
137049783625835
Giải Tư 9431196258104897
Giải Năm911904907211
205830740453
Giải Sáu290942079
Giải Bảy29030528
KH trúng ĐB: (BN) 20 18 17 15 8 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5 5 3, 8
1 0, 1, 6, 9 6 2, 4, 9
2 7, 8, 9 7 4, 5, 9
3 0, 1, 5, 6 8 7
4 2 9 0, 0, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 145533
Bộ số 286
Bộ số 3786
XSMB 7 ngày
Giải ĐB08391
Giải Nhất10466
Giải Nhì9883712660
Giải Ba320139778299924
148553639462547
Giải Tư 2966098073460935
Giải Năm564178245937
509619702117
Giải Sáu033357377
Giải Bảy54603199
KH trúng ĐB: (BM) 20 19 13 10 8 7 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 5, 7
1 3, 7 6 0, 0, 6, 6
2 4, 4 7 0, 7
3 1, 3, 5, 7, 7 8 0, 2
4 1, 6, 7 9 1, 4, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16485603
Bộ số 26312
Bộ số 362116
Bộ số 420
Bộ số 529
Bộ số 634
XSMB 1000 ngày
Giải ĐB94670
Giải Nhất63617
Giải Nhì0651767183
Giải Ba732648150835774
707401336249497
Giải Tư 6748037635929574
Giải Năm745773872244
344190815173
Giải Sáu578528643
Giải Bảy02102135
KH trúng ĐB: (BL) 15 13 9 7 6 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 7
1 0, 7, 7 6 2, 4
2 1, 8 7 0, 3, 4, 4, 6, 8
3 5 8 1, 3, 7
4 0, 1, 3, 4, 8 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 101525
Bộ số 231
Bộ số 3906
Giải ĐB34562
Giải Nhất39661
Giải Nhì6795716661
Giải Ba062431040980709
632473336251297
Giải Tư 7945134910371650
Giải Năm461528963092
915488156908
Giải Sáu744249840
Giải Bảy22449709
KH trúng ĐB: (BK) 20 19 17 14 13 12 9 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9, 9, 9 5 0, 4, 7
1 5, 5 6 1, 1, 2, 2
2 2 7
3 7 8
4 0, 3, 4, 4, 5, 7, 9, 9 9 2, 6, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 194594
Bộ số 252
Bộ số 3143
Giải ĐB10949
Giải Nhất97813
Giải Nhì4024897258
Giải Ba171725372616571
150185084354542
Giải Tư 2387710570240996
Giải Năm837079105928
100426938577
Giải Sáu045513973
Giải Bảy27902403
KH trúng ĐB: (BG) 16 15 13 10 9 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5 5 8
1 0, 3, 3, 8 6
2 4, 4, 6, 7, 8 7 0, 1, 2, 3, 7
3 8 7
4 2, 3, 5, 8, 9 9 0, 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193163
Bộ số 258
Bộ số 3773
Giải ĐB91484
Giải Nhất12495
Giải Nhì3973855566
Giải Ba411410229653869
510076089156212
Giải Tư 5822934685598819
Giải Năm689464447848
879901147238
Giải Sáu514305030
Giải Bảy01825288
KH trúng ĐB: (BF) 19 18 12 9 8 7 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 7 5 2, 9
1 2, 4, 4, 9 6 6, 9
2 2 7
3 0, 8, 8 8 2, 4, 8
4 1, 4, 6, 8 9 1, 4, 5, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 132475
Bộ số 217
Bộ số 3729
Giải ĐB13484
Giải Nhất62472
Giải Nhì9764730290
Giải Ba966836464565882
833822046422682
Giải Tư 6452910231703977
Giải Năm752869963815
778315290445
Giải Sáu698485457
Giải Bảy02443377
KH trúng ĐB: (BE) 19 18 16 14 13 11 10 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 2, 7
1 5 6 4
2 8, 9 7 0, 2, 7, 7
3 3 8 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5
4 4, 5, 5, 7 9 0, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 124850
Bộ số 217
Bộ số 3476
Giải ĐB55858
Giải Nhất39587
Giải Nhì1469914801
Giải Ba692062157779651
941558358676878
Giải Tư 7685848564295975
Giải Năm277522209758
788047049335
Giải Sáu407429044
Giải Bảy71722808
KH trúng ĐB: (BD) 16 14 12 11 7 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 6, 7, 8 5 1, 5, 8, 8
1 6
2 0, 8, 9, 9 7 1, 2, 5, 5, 7, 8
3 5 8 0, 5, 5, 6, 7
4 4 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16273502
Bộ số 21013
Bộ số 366027
Bộ số 432
Bộ số 534
Bộ số 635
Giải ĐB65761
Giải Nhất49344
Giải Nhì8292555230
Giải Ba100319948824592
441930153602935
Giải Tư 9661344312560653
Giải Năm251042083379
393676395952
Giải Sáu932355850
Giải Bảy87622469
KH trúng ĐB: (BC) 19 18 15 13 9 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 2, 3, 5, 6
1 0 6 1, 1, 2, 9
2 4, 5 7 9
3 0, 1, 2, 5, 6, 6, 9 8 7, 8
4 3, 4 9 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133584
Bộ số 250
Bộ số 3103
Giải ĐB93127
Giải Nhất54327
Giải Nhì2528302829
Giải Ba300790545264446
739451659087922
Giải Tư 2606961112210026
Giải Năm066869407478
843517255577
Giải Sáu276183585
Giải Bảy14126984
KH trúng ĐB: (BA) 18 14 13 12 11 9 8 7
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2
1 1, 2, 4 6 8, 9
2 1, 2, 5, 6, 7, 7, 9 7 6, 7, 8, 9
3 5 8 3, 3, 4, 5
4 0, 5, 6 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/11/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131669
Bộ số 243
Bộ số 3636
Giải ĐB39267
Giải Nhất84582
Giải Nhì6286395065
Giải Ba791141310779397
077727305325712
Giải Tư 2594214132251854
Giải Năm587256135111
022292991476
Giải Sáu340709936
Giải Bảy06089870
KH trúng ĐB: (AY) 14 13 12 10 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 8, 9 5 3, 4
1 1, 2, 3, 4 6 3, 5, 7
2 2, 5 7 0, 2, 2, 6
3 6 8 2
4 0, 1 9 4, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/10/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 156390
Bộ số 291
Bộ số 3754

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,