XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 18/1 Hôm nay- Thứ Ba, 19/1
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB92549
Giải Nhất96884
Giải Nhì0615889877
Giải Ba243055363812286
377204214151253
Giải Tư 8202171723047338
Giải Năm014996970008
453517250195
Giải Sáu494321078
Giải Bảy59136923
KH trúng ĐB: (VH) 14 13 11 7 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5, 8 5 3, 8, 9
1 3, 7 6 9
2 0, 1, 3, 5 7 7, 8
3 5, 8, 8 8 4, 6
4 1, 9, 9 9 4, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 101934
Bộ số 278
Bộ số 3242
 
 
Giải ĐB55095
Giải Nhất58464
Giải Nhì6521677011
Giải Ba195943476757701
768637098054862
Giải Tư 8664409114368925
Giải Năm540871651651
171217704474
Giải Sáu002600566
Giải Bảy43989787
KH trúng ĐB: (VK) 14 12 8 7 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 8 5 1
1 1, 2, 6 6 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7
2 5 7 0, 4
3 6 8 0, 7
4 3 9 1, 4, 5, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129237
Bộ số 250
Bộ số 3748
Giải ĐB12046
Giải Nhất58127
Giải Nhì1371613938
Giải Ba978641546716200
331371903227560
Giải Tư 4741966878084797
Giải Năm560887924534
144803492861
Giải Sáu968825724
Giải Bảy15768571
KH trúng ĐB: (VL) 13 12 11 9 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8, 8 5
1 5, 6 6 0, 1, 4, 7, 8, 8
2 4, 5, 7 7 1, 6
3 2, 4, 7, 8 8 5
4 1, 6, 8, 9 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14755803
Bộ số 22804
Bộ số 384008
Bộ số 409
Bộ số 513
Bộ số 630
Giải ĐB68285
Giải Nhất63497
Giải Nhì5114840526
Giải Ba214604532208942
647779990368603
Giải Tư 9743983126160548
Giải Năm088063148728
322932281896
Giải Sáu300505685
Giải Bảy13334758
KH trúng ĐB: (VM) 15 14 11 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 3, 5 5 8
1 3, 4, 6 6 0
2 2, 6, 8, 8, 9 7 7
3 1, 3 8 0, 5, 5
4 2, 3, 7, 8, 8 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133424
Bộ số 243
Bộ số 3086
Giải ĐB51338
Giải Nhất88232
Giải Nhì5276216210
Giải Ba012512108030073
333112366369008
Giải Tư 0693149514301770
Giải Năm560914823063
081700199350
Giải Sáu142448562
Giải Bảy60041095
KH trúng ĐB: (VN) 15 10 8 7 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8, 9 5 0, 1
1 0, 0, 1, 7, 9 6 0, 2, 2, 3, 3
2 7 0, 3
3 0, 2, 8 8 0, 2
4 2, 8 9 3, 5, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 107694
Bộ số 272
Bộ số 3564
Giải ĐB16592
Giải Nhất87355
Giải Nhì9349145401
Giải Ba680637275335051
607485770115172
Giải Tư 3720708288795916
Giải Năm727104724405
365303361701
Giải Sáu411379906
Giải Bảy92778256
KH trúng ĐB: (VQ) 9 8 7 6 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 1, 5, 6 5 1, 3, 3, 5, 6
1 1, 6 6 3
2 0 7 1, 2, 2, 7, 9, 9
3 6 8 2, 2
4 8 9 1, 2, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 127938
Bộ số 287
Bộ số 3936
Giải ĐB05507
Giải Nhất94780
Giải Nhì2836795448
Giải Ba926539518981513
568652104118375
Giải Tư 1091931792061383
Giải Năm242050107844
173031593577
Giải Sáu917708040
Giải Bảy41076035
KH trúng ĐB: (VR) 12 10 9 8 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 7, 8 5 3, 9
1 0, 3, 7, 7 6 0, 5, 7
2 0 7 5, 7
3 0, 5 8 0, 3, 9
4 0, 1, 1, 4, 8 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 188297
Bộ số 271
Bộ số 3722
Giải ĐB48146
Giải Nhất63172
Giải Nhì0618524165
Giải Ba218364614712685
137148231470690
Giải Tư 7047411577547409
Giải Năm127009705541
716304747764
Giải Sáu817092108
Giải Bảy54956829
KH trúng ĐB: (VS) 14 10 9 8 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 4, 4
1 4, 4, 5, 7 6 3, 4, 5, 8
2 9 7 0, 0, 2, 4
3 6 8 5, 5
4 1, 6, 7, 7 9 0, 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165652
Bộ số 242
Bộ số 3045
Giải ĐB82064
Giải Nhất08356
Giải Nhì6121580388
Giải Ba894901113017716
798870638826929
Giải Tư 2573912333903611
Giải Năm953836843274
241520953665
Giải Sáu751900277
Giải Bảy54400217
KH trúng ĐB: (VT) 15 10 6 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 1, 4, 6
1 1, 5, 5, 6, 7 6 4, 5
2 3, 9 7 3, 4, 7
3 0, 8 8 4, 7, 8, 8
4 0 9 0, 0, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18961222
Bộ số 22926
Bộ số 311931
Bộ số 432
Bộ số 533
Bộ số 635
Giải ĐB00726
Giải Nhất05627
Giải Nhì7014928426
Giải Ba804527603793062
417865615432772
Giải Tư 4433134337477960
Giải Năm073489987569
266503065171
Giải Sáu694303562
Giải Bảy30007761
KH trúng ĐB: (VU) 15 13 7 6 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 6 5 2, 4
1 6 0, 1, 2, 2, 5, 9
2 6, 6, 7 7 1, 2, 7
3 0, 3, 4, 7 8 6
4 3, 7, 9 9 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199109
Bộ số 250
Bộ số 3863
Giải ĐB09854
Giải Nhất15562
Giải Nhì2884515681
Giải Ba210448446656370
446143979852457
Giải Tư 6288598744897646
Giải Năm481435183749
878408719809
Giải Sáu040284841
Giải Bảy62931534
KH trúng ĐB: (VX) 14 11 10 8 7 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4, 7
1 4, 4, 5, 8 6 2, 2, 6
2 7 0, 1
3 4 8 1, 4, 4, 7, 8, 9
4 0, 1, 4, 5, 6, 9 9 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 109959
Bộ số 216
Bộ số 3175
Giải ĐB19376
Giải Nhất05036
Giải Nhì4334231276
Giải Ba868049061749547
133680735412554
Giải Tư 4737762352149688
Giải Năm026595962704
399838852430
Giải Sáu257166198
Giải Bảy09247083
KH trúng ĐB: (VZ) 12 9 8 7 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 9 5 4, 4, 7
1 4, 7 6 5, 6, 8
2 3, 4 7 0, 6, 6
3 0, 6, 7 8 3, 5, 8
4 2, 7 9 6, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144207
Bộ số 204
Bộ số 3495
Giải ĐB42988
Giải Nhất92795
Giải Nhì1904679580
Giải Ba875269297911171
468759659573614
Giải Tư 7434080959215509
Giải Năm151237163814
414380889851
Giải Sáu880797927
Giải Bảy39146371
KH trúng ĐB: (UA) 15 14 13 12 10 9
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 1
1 2, 4, 4, 4, 6 6 3
2 1, 6, 7 7 1, 1, 5, 9
3 4, 9 8 0, 0, 8, 8
4 3, 6 9 5, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 146034
Bộ số 271
Bộ số 3837
Giải ĐB43132
Giải Nhất27110
Giải Nhì9576090752
Giải Ba957068805451171
530417842418868
Giải Tư 9618958708400372
Giải Năm485237280060
451488555704
Giải Sáu597493131
Giải Bảy16599125
KH trúng ĐB: (UB) 12 10 9 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 2, 2, 4, 5, 9
1 0, 4, 6, 8 6 0, 0, 8
2 4, 5, 8 7 1, 2
3 1, 2 8 7
4 0, 1 9 1, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 108025
Bộ số 201
Bộ số 3819
Giải ĐB20681
Giải Nhất89427
Giải Nhì3288674910
Giải Ba461067893681595
032048291914732
Giải Tư 6502761372835855
Giải Năm385504961430
445147789023
Giải Sáu567057083
Giải Bảy68192912
KH trúng ĐB: (UC) 14 13 12 11 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 6 5 1, 5, 5, 7
1 0, 2, 3, 9, 9 6 7, 8
2 3, 7, 9 7 8
3 0, 2, 6 8 1, 3, 3, 6
4 9 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14671604
Bộ số 23906
Bộ số 379926
Bộ số 427
Bộ số 530
Bộ số 634
Giải ĐB78885
Giải Nhất61981
Giải Nhì3216874990
Giải Ba529559365743037
395398258622866
Giải Tư 9925533314269023
Giải Năm428965765377
703944871675
Giải Sáu145565210
Giải Bảy81140811
KH trúng ĐB: (UD) 11 10 7 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5, 7
1 0, 1, 4 6 5, 6, 8
2 3, 5, 6 7 5, 6, 7
3 3, 7, 9, 9 8 1, 1, 5, 6, 7, 9
4 5 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/01/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165067
Bộ số 215
Bộ số 3539
Giải ĐB42050
Giải Nhất71602
Giải Nhì4624114507
Giải Ba743223873264804
788369866954004
Giải Tư 7045720803619902
Giải Năm167795247016
474632573405
Giải Sáu030710607
Giải Bảy11080069
KH trúng ĐB: (UE) 19 17 13 9 6 5 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 8 5 0, 7
1 0, 1, 6 6 1, 9, 9
2 2, 4 7 7
3 0, 2, 6 8
4 1, 5, 6 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192327
Bộ số 244
Bộ số 3525
Giải ĐB63111
Giải Nhất97528
Giải Nhì5098214050
Giải Ba698217480211417
265419028110317
Giải Tư 4779854635659985
Giải Năm342939107187
691237025600
Giải Sáu107921432
Giải Bảy45063917
KH trúng ĐB: (UG) 7 6 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 6, 7 5 0
1 0, 1, 2, 7, 7, 7 6 5
2 1, 1, 8, 9 7 9
3 2, 9 8 1, 2, 5, 7
4 1, 5, 6 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 124765
Bộ số 207
Bộ số 3288
Giải ĐB07690
Giải Nhất80623
Giải Nhì2123490127
Giải Ba303661555913565
291551550992958
Giải Tư 8221844191180186
Giải Năm331467639311
007488495364
Giải Sáu965752403
Giải Bảy70064484
KH trúng ĐB: (UH) 12 11 10 6 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 9 5 2, 5, 8, 9
1 1, 4, 8 6 3, 4, 5, 5, 6
2 1, 3, 7 7 0, 4
3 4 8 4, 6
4 1, 4, 9 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 186013
Bộ số 229
Bộ số 3362
Giải ĐB85971
Giải Nhất38070
Giải Nhì1342019315
Giải Ba589132379793183
366661334988594
Giải Tư 2097200896422051
Giải Năm093594156497
730984072197
Giải Sáu016010977
Giải Bảy31335819
KH trúng ĐB: (UK) 15 14 8 5 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8, 9 5 1, 8
1 0, 3, 5, 5, 6, 9 6 6
2 0 7 0, 1, 7
3 1, 3, 5 8 3
4 2, 9 9 4, 7, 7, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 146238
Bộ số 266
Bộ số 3586
Giải ĐB80287
Giải Nhất96436
Giải Nhì1230164627
Giải Ba999981578956798
511762094391748
Giải Tư 5098819626642263
Giải Năm073271737149
091121747286
Giải Sáu184114729
Giải Bảy75353648
KH trúng ĐB: (UL) 15 13 9 5 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 1, 4 6 3, 4
2 7, 9 7 3, 4, 5, 6
3 2, 5, 6, 6 8 4, 6, 7, 9
4 3, 8, 8, 9 9 6, 8, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15102701
Bộ số 24609
Bộ số 390611
Bộ số 414
Bộ số 518
Bộ số 633
Giải ĐB36287
Giải Nhất56591
Giải Nhì3617215322
Giải Ba277125220351451
372354245212511
Giải Tư 4935728022768896
Giải Năm971414598993
876733550049
Giải Sáu350249086
Giải Bảy61542349
KH trúng ĐB: (UM) 15 9 7 6 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 1, 2, 4, 5, 9
1 1, 2, 4 6 1, 7
2 2, 3 7 2, 6
3 5, 5 8 0, 6, 7
4 9, 9, 9 9 1, 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 104532
Bộ số 231
Bộ số 3717
Giải ĐB79993
Giải Nhất59755
Giải Nhì4892526497
Giải Ba712582286695143
014621927440992
Giải Tư 0806854494054675
Giải Năm026536948235
704395051229
Giải Sáu914798789
Giải Bảy64496224
KH trúng ĐB: (UN) 13 10 9 7 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 6 5 5, 8
1 4 6 2, 2, 4, 5, 6
2 4, 5, 9 7 4, 5
3 5 8 9
4 3, 3, 4, 9 9 2, 3, 4, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 156594
Bộ số 289
Bộ số 3101
Giải ĐB81613
Giải Nhất23662
Giải Nhì4457949780
Giải Ba168060700262808
359756127646471
Giải Tư 9700146184280792
Giải Năm825223875785
341653792964
Giải Sáu762867936
Giải Bảy53604390
KH trúng ĐB: (UQ) 11 9 6 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6, 8 5 2, 3
1 3, 6 6 0, 1, 2, 2, 4, 7
2 8 7 1, 5, 6, 9, 9
3 6 8 0, 5, 7
4 3 9 0, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 149878
Bộ số 212
Bộ số 3732
Giải ĐB27693
Giải Nhất82712
Giải Nhì2439373460
Giải Ba530886288510085
829992919708311
Giải Tư 2847002748185298
Giải Năm350207837437
478065179879
Giải Sáu676844036
Giải Bảy89798538
KH trúng ĐB: (UR) 12 11 9 7 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 1, 2, 7, 8 6 0
2 7 7 6, 9, 9
3 6, 7, 8 8 0, 3, 5, 5, 5, 8, 9
4 4, 7 9 3, 3, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 110005
Bộ số 223
Bộ số 3522
Giải ĐB45188
Giải Nhất02038
Giải Nhì0159331090
Giải Ba394166746908169
707108621337845
Giải Tư 6951903826890139
Giải Năm131097945366
691170097620
Giải Sáu554407231
Giải Bảy25008926
KH trúng ĐB: (US) 13 12 9 8 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7, 9 5 1, 4
1 0, 0, 1, 3, 6 6 6, 9, 9
2 0, 5, 6 7
3 1, 8, 8, 9 8 8, 9, 9
4 5 9 0, 3, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 161726
Bộ số 276
Bộ số 3172
Giải ĐB20370
Giải Nhất81636
Giải Nhì6625715846
Giải Ba375246541617868
432575439525613
Giải Tư 6029906128376131
Giải Năm622787086807
574512939913
Giải Sáu560924945
Giải Bảy17775834
KH trúng ĐB: (UT) 15 13 9 5 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 7, 7, 8
1 3, 3, 6, 7 6 0, 1, 8
2 4, 4, 7, 9 7 0, 7
3 1, 4, 6, 7 8
4 5, 5, 6 9 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13832411
Bộ số 27918
Bộ số 321325
Bộ số 429
Bộ số 533
Bộ số 636
Giải ĐB27054
Giải Nhất73286
Giải Nhì0697412931
Giải Ba244044964756497
619130315336897
Giải Tư 4500933721172950
Giải Năm346100079004
922214489478
Giải Sáu931305194
Giải Bảy45488034
KH trúng ĐB: (UV) 14 13 10 8 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 4, 5, 7 5 0, 3, 4
1 3, 7 6 1
2 2 7 4, 8
3 1, 1, 4, 7 8 0, 6
4 5, 7, 8, 8 9 4, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 178340
Bộ số 238
Bộ số 3408
Giải ĐB12950
Giải Nhất54592
Giải Nhì5685238897
Giải Ba909352429592200
112617349491199
Giải Tư 9068854554241897
Giải Năm515136606815
339530540894
Giải Sáu226692814
Giải Bảy44108826
KH trúng ĐB: (UX) 12 10 9 8 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 1, 2, 4
1 0, 4, 5 6 0, 1, 8
2 4, 6, 6 7
3 5 8 8
4 4, 5 9 2, 2, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 141984
Bộ số 288
Bộ số 3001
Giải ĐB61681
Giải Nhất08876
Giải Nhì4401107975
Giải Ba779414712583041
270385394990667
Giải Tư 5397931712721890
Giải Năm333934079944
223175010459
Giải Sáu097602681
Giải Bảy82533420
KH trúng ĐB: (UZ) 15 14 13 11 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 7 5 3, 9
1 1, 7 6 7
2 0, 5 7 2, 5, 6
3 1, 4, 8, 9 8 1, 1, 2
4 1, 1, 4, 9 9 0, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/12/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185396
Bộ số 256
Bộ số 3326
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,