XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 28/6 Hôm nay- Thứ Tư, 29/6
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB13149
Giải Nhất50944
Giải Nhì5640812899
Giải Ba512402601634018
376777567771155
Giải Tư 8612406450372526
Giải Năm269912319403
217281413796
Giải Sáu163640049
Giải Bảy95911621
KH trúng ĐB: (ZP) 15 14 11 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 5
1 2, 6, 6, 8 6 3, 4
2 1, 6 7 2, 7, 7
3 1, 7 8
4 0, 0, 1, 4, 9, 9 9 1, 5, 6, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 160943
Bộ số 209
Bộ số 3852
 
 
Giải ĐB62171
Giải Nhất74232
Giải Nhì6039244343
Giải Ba645859525926829
397233583109847
Giải Tư 4995777655339323
Giải Năm257212779664
152508286964
Giải Sáu310044843
Giải Bảy12492487
KH trúng ĐB: (ZN) 13 11 5 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 9
1 0, 2 6 4, 4
2 3, 3, 4, 5, 8, 9 7 1, 2, 6, 7
3 1, 2, 3 8 5, 7
4 3, 3, 4, 7, 9 9 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130564
Bộ số 236
Bộ số 3073
Giải ĐB46970
Giải Nhất31422
Giải Nhì8654733892
Giải Ba453647068481736
256121684089376
Giải Tư 1695035756667833
Giải Năm509068526342
856446333809
Giải Sáu891253016
Giải Bảy12389619
KH trúng ĐB: (ZM) 15 13 12 6 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 3, 7
1 2, 2, 6, 9 6 4, 4, 6
2 2 7 0, 6
3 3, 3, 6, 8 8 4
4 0, 2, 7 9 0, 1, 2, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 184362
Bộ số 229
Bộ số 3934
Giải ĐB36768
Giải Nhất38794
Giải Nhì1349072677
Giải Ba150662444315882
263088269979139
Giải Tư 8918164530519154
Giải Năm438577526154
535433361651
Giải Sáu939933878
Giải Bảy78432584
KH trúng ĐB: (ZL) 15 12 9 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 1, 1, 2, 4, 4, 4
1 8 6 6, 8
2 5 7 7, 8, 8
3 3, 6, 9, 9 8 2, 4, 5
4 3, 3, 5 9 0, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15332001
Bộ số 29604
Bộ số 329511
Bộ số 419
Bộ số 520
Bộ số 634
Giải ĐB49677
Giải Nhất52644
Giải Nhì8595746813
Giải Ba984559408646941
178852210444477
Giải Tư 9945049595485471
Giải Năm642476772100
234036914455
Giải Sáu611808258
Giải Bảy00705601
KH trúng ĐB: (ZK) 9 7 5 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 1, 4, 8 5 5, 5, 6, 7, 8
1 1, 3 6
2 4 7 0, 1, 7, 7, 7
3 8 5, 6
4 0, 1, 4, 5, 8 9 1, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 160559
Bộ số 241
Bộ số 3471
Giải ĐB97140
Giải Nhất07147
Giải Nhì8990184392
Giải Ba868005791274223
942487410650119
Giải Tư 3005681699545078
Giải Năm344110815171
253322461650
Giải Sáu797282710
Giải Bảy01994270
KH trúng ĐB: (ZH) 14 12 9 8 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1, 5, 6 5 0, 4
1 0, 2, 6, 9 6
2 3 7 0, 1, 8
3 3 8 1, 2
4 0, 1, 2, 6, 7, 8 9 2, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 105451
Bộ số 275
Bộ số 3406
Giải ĐB81571
Giải Nhất37576
Giải Nhì5587819205
Giải Ba292437073942034
442474737817728
Giải Tư 2161909599215105
Giải Năm840006406451
430843064105
Giải Sáu004972310
Giải Bảy38375428
KH trúng ĐB: (ZF) 15 14 10 8 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 5, 5, 5, 6, 8 5 1, 4
1 0 6 1
2 1, 8, 8 7 1, 2, 6, 8, 8
3 4, 7, 8, 9 8
4 0, 3, 7 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134401
Bộ số 205
Bộ số 3265
Giải ĐB71808
Giải Nhất24479
Giải Nhì9038330364
Giải Ba750047419285474
359652457405315
Giải Tư 6798663329598954
Giải Năm335425038187
172273454980
Giải Sáu152770946
Giải Bảy45339520
KH trúng ĐB: (ZE) 14 13 9 6 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 8 5 2, 4, 4, 9
1 5 6 4, 5
2 0, 2 7 0, 4, 4, 9
3 3, 3 8 0, 3, 7
4 5, 5, 6 9 2, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 188030
Bộ số 296
Bộ số 3128
Giải ĐB66449
Giải Nhất97184
Giải Nhì9441145452
Giải Ba065473624861648
532189514648543
Giải Tư 6951850133221025
Giải Năm876974318313
016668934729
Giải Sáu474717072
Giải Bảy43020719
KH trúng ĐB: (ZD) 9 8 7 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 7 5 1, 2
1 1, 3, 7, 8, 9 6 6, 9
2 2, 5, 9 7 2, 4
3 1 8 4
4 3, 3, 6, 7, 8, 8, 9 9 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 155757
Bộ số 270
Bộ số 3477
Giải ĐB87190
Giải Nhất21110
Giải Nhì8903305612
Giải Ba406042297497388
323752952547990
Giải Tư 3021627227126064
Giải Năm680383969069
912808809176
Giải Sáu765095944
Giải Bảy18503213
KH trúng ĐB: (ZC) 12 11 10 8 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 0
1 0, 2, 2, 3, 8 6 4, 5, 9
2 1, 5, 8 7 2, 4, 5, 6
3 2, 3 8 0, 8
4 4 9 0, 0, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18864003
Bộ số 27709
Bộ số 301411
Bộ số 419
Bộ số 521
Bộ số 622
Giải ĐB68274
Giải Nhất90547
Giải Nhì1611731774
Giải Ba719195978952759
735655130286755
Giải Tư 6677472336488365
Giải Năm376061229811
561399404817
Giải Sáu544302693
Giải Bảy76346839
KH trúng ĐB: (ZB) 15 12 11 9 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 5, 9
1 1, 3, 7, 7, 9 6 0, 5, 5, 8
2 2, 3 7 4, 4, 6, 7
3 4, 9 8 9
4 0, 4, 7, 8 9 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 146868
Bộ số 206
Bộ số 3221
Giải ĐB90524
Giải Nhất87917
Giải Nhì8017780924
Giải Ba761986287284149
191768868693528
Giải Tư 9904618667748110
Giải Năm083071627529
143619533189
Giải Sáu099448985
Giải Bảy07506487
KH trúng ĐB: (ZA) 12 11 6 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 0, 3
1 0, 7 6 2, 4
2 4, 4, 8, 9 7 2, 4, 6, 7
3 0, 6 8 5, 6, 6, 7, 9
4 8, 9 9 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 150215
Bộ số 227
Bộ số 3055
Giải ĐB52762
Giải Nhất47624
Giải Nhì4263887278
Giải Ba629105957164073
661293859384244
Giải Tư 6959135757170740
Giải Năm068059400830
820885009839
Giải Sáu937378574
Giải Bảy95926153
KH trúng ĐB: (YX) 14 7 6 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 3, 7, 9
1 0, 7 6 1, 2
2 4, 9 7 1, 3, 4, 8, 8
3 0, 7, 8, 9 8 0
4 0, 0, 4 9 2, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 173753
Bộ số 279
Bộ số 3114
Giải ĐB89927
Giải Nhất77049
Giải Nhì9578588560
Giải Ba025012873184940
637775195741446
Giải Tư 4772033766669635
Giải Năm302596747749
824800889539
Giải Sáu030213129
Giải Bảy29703319
KH trúng ĐB: (YV) 16 13 11 10 9 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7
1 3, 9 6 0, 6
2 5, 7, 9, 9 7 0, 2, 4, 7
3 0, 1, 3, 5, 7, 9 8 5, 8
4 0, 6, 8, 9, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135522
Bộ số 292
Bộ số 3859
Giải ĐB17818
Giải Nhất18326
Giải Nhì3856810728
Giải Ba380678605606170
884686073515770
Giải Tư 9551312247451153
Giải Năm891200262813
243148501961
Giải Sáu973712494
Giải Bảy24239001
KH trúng ĐB: (YU) 15 13 12 10 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 1, 3, 6
1 2, 2, 3, 8 6 1, 7, 8, 8
2 2, 3, 4, 6, 6, 8 7 0, 0, 3
3 1, 5 8
4 5 9 0, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 195624
Bộ số 223
Bộ số 3076
Giải ĐB29224
Giải Nhất20766
Giải Nhì2002562589
Giải Ba865594690174366
314230602762203
Giải Tư 5922517510791042
Giải Năm422750145099
476332274269
Giải Sáu570449342
Giải Bảy32063355
KH trúng ĐB: (YT) 14 11 6 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 6 5 5, 9
1 4 6 3, 6, 6, 9
2 2, 3, 4, 5, 7, 7, 7 7 0, 5, 9
3 2, 3 8 9
4 2, 2, 9 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12571011
Bộ số 26314
Bộ số 371516
Bộ số 419
Bộ số 525
Bộ số 634
Giải ĐB08391
Giải Nhất12397
Giải Nhì7052230508
Giải Ba493090088933185
805903752487162
Giải Tư 6218213346586445
Giải Năm476338705285
992782468501
Giải Sáu853262216
Giải Bảy45810224
KH trúng ĐB: (YS) 14 11 6 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8, 9 5 3, 8
1 6, 8 6 2, 2, 3
2 2, 4, 4, 7 7 0
3 3 8 1, 5, 5, 9
4 5, 5, 6 9 0, 1, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 136473
Bộ số 274
Bộ số 3083
Giải ĐB08181
Giải Nhất31938
Giải Nhì5475894628
Giải Ba811300600864761
249492785138592
Giải Tư 1300520486731860
Giải Năm995683439800
252398214600
Giải Sáu896227329
Giải Bảy45601091
KH trúng ĐB: (YR) 15 14 9 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 0, 4, 8 5 1, 6, 8
1 0 6 0, 0, 1
2 1, 3, 7, 8, 9 7 3
3 0, 8 8 1
4 3, 5, 9 9 1, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 101609
Bộ số 206
Bộ số 3084
Giải ĐB87525
Giải Nhất77223
Giải Nhì9329074117
Giải Ba931596370538570
333053411244451
Giải Tư 8100700842604130
Giải Năm724182354384
587426586610
Giải Sáu495363799
Giải Bảy19944695
KH trúng ĐB: (YP) 15 14 12 8 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 5, 8 5 1, 8, 9
1 0, 2, 7, 9 6 0, 3
2 3, 5 7 0, 4
3 0, 5 8 4
4 1, 6 9 0, 4, 5, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191913
Bộ số 279
Bộ số 3378
Giải ĐB11584
Giải Nhất78907
Giải Nhì2595867236
Giải Ba639643860487235
423206590268469
Giải Tư 9916489404603908
Giải Năm207487359103
489027164212
Giải Sáu585619864
Giải Bảy51901032
KH trúng ĐB: (YN) 14 11 9 8 7 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 4, 7, 8 5 1, 8
1 0, 2, 6, 6, 9 6 0, 4, 4, 9
2 0 7 4
3 2, 5, 5, 6 8 4, 5
4 9 0, 0, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 120753
Bộ số 293
Bộ số 3245
Giải ĐB05479
Giải Nhất40705
Giải Nhì2157272488
Giải Ba259807623238091
472270203803832
Giải Tư 2953533182658946
Giải Năm516632954908
932512974755
Giải Sáu048332850
Giải Bảy07679282
KH trúng ĐB: (YM) 14 11 6 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 8 5 0, 3, 5
1 6 5, 6, 7
2 5, 7 7 2, 9
3 1, 2, 2, 2, 8 8 0, 2, 8
4 6, 8 9 1, 2, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 168813
Bộ số 286
Bộ số 3009
Giải ĐB60832
Giải Nhất30058
Giải Nhì6312967653
Giải Ba304481457757334
181960341821125
Giải Tư 2962439472198466
Giải Năm517890112444
448733981365
Giải Sáu500161485
Giải Bảy03688742
KH trúng ĐB: (YL) 11 8 7 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 3, 8
1 1, 8, 9 6 1, 2, 5, 6, 8
2 5, 9 7 7, 8
3 2, 4 8 5, 7, 7
4 2, 4, 8 9 4, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13022903
Bộ số 25809
Bộ số 300920
Bộ số 427
Bộ số 532
Bộ số 635
Giải ĐB89242
Giải Nhất06999
Giải Nhì6875488467
Giải Ba976944729296561
612114586676038
Giải Tư 2824609242921655
Giải Năm829595369136
235899402159
Giải Sáu523093711
Giải Bảy42311543
KH trúng ĐB: (YK) 10 9 7 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 5, 8, 9
1 1, 1, 5 6 1, 6, 7
2 3, 4 7
3 1, 6, 6, 8 8
4 0, 2, 2, 3 9 2, 2, 2, 3, 4, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 161908
Bộ số 271
Bộ số 3489
Giải ĐB51768
Giải Nhất40463
Giải Nhì2026132549
Giải Ba554857569681344
258844819419999
Giải Tư 8408660298969529
Giải Năm619953701283
909080342240
Giải Sáu332925570
Giải Bảy73138255
KH trúng ĐB: (YH) 15 13 10 9 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 5
1 3 6 1, 3, 8
2 5, 9 7 0, 0, 3
3 2, 4 8 2, 3, 4, 5
4 0, 4, 9 9 0, 4, 6, 6, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/06/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183167
Bộ số 294
Bộ số 3483
Giải ĐB39725
Giải Nhất23112
Giải Nhì9400394061
Giải Ba125266074672450
166198538233517
Giải Tư 7627508478363990
Giải Năm999229833134
502152441810
Giải Sáu259636493
Giải Bảy96603841
KH trúng ĐB: (YF) 11 10 8 7 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 9
1 0, 2, 7, 9 6 0, 1
2 1, 5, 6, 7 7
3 4, 6, 6, 8 8 2, 3, 4
4 1, 4, 6 9 0, 2, 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/05/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 194271
Bộ số 267
Bộ số 3886
Giải ĐB12512
Giải Nhất62935
Giải Nhì6468641116
Giải Ba680969884032140
560923031208501
Giải Tư 4910155469673310
Giải Năm807760064601
663241810366
Giải Sáu591768764
Giải Bảy04942264
KH trúng ĐB: (YE) 20 16 11 7 6 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 4, 6 5 4
1 0, 0, 2, 2, 6 6 4, 4, 6, 7, 8
2 2 7 7
3 2, 5 8 1, 6
4 0, 0 9 1, 2, 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/05/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 154025
Bộ số 253
Bộ số 3659
Giải ĐB87354
Giải Nhất28042
Giải Nhì3747922643
Giải Ba394978559919492
744119579858465
Giải Tư 6411276115017149
Giải Năm694181636338
330942471198
Giải Sáu252307648
Giải Bảy38333105
KH trúng ĐB: (YD) 14 13 12 9 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 7, 9 5 2, 4
1 1, 1 6 1, 3, 5
2 7 9
3 1, 3, 8, 8 8
4 1, 2, 3, 7, 8, 9 9 2, 7, 8, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/05/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199399
Bộ số 267
Bộ số 3051
Giải ĐB57318
Giải Nhất86313
Giải Nhì5229277476
Giải Ba756882512057019
906576782368014
Giải Tư 8907977344698369
Giải Năm251791531007
343092418362
Giải Sáu719640292
Giải Bảy63533959
KH trúng ĐB: (YC) 15 11 10 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5 3, 3, 7, 9
1 3, 4, 7, 8, 9, 9 6 2, 3, 9, 9
2 0, 3 7 3, 6
3 0, 9 8 8
4 0, 1 9 2, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/05/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12339708
Bộ số 27314
Bộ số 381921
Bộ số 427
Bộ số 531
Bộ số 636
Giải ĐB29667
Giải Nhất67112
Giải Nhì8977542471
Giải Ba592592953315141
571092990726346
Giải Tư 3800182065763971
Giải Năm937885043152
223154137322
Giải Sáu657278665
Giải Bảy13845492
KH trúng ĐB: (YB) 15 14 11 8 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 7, 9 5 2, 4, 7, 9
1 2, 3, 3 6 5, 7
2 0, 2 7 1, 1, 5, 6, 8, 8
3 1, 3 8 4
4 1, 6 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/05/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 171011
Bộ số 267
Bộ số 3376
Giải ĐB41717
Giải Nhất95585
Giải Nhì5809391750
Giải Ba877408144696330
956504188398877
Giải Tư 3427231660612559
Giải Năm492134191820
259304937193
Giải Sáu296454735
Giải Bảy57136347
KH trúng ĐB: (YA) 11 10 8 7 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 0, 4, 7, 9
1 3, 6, 7, 9 6 1, 3
2 0, 1, 7 7 7
3 0, 5 8 3, 5
4 0, 6, 7 9 3, 3, 3, 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/05/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183770
Bộ số 237
Bộ số 3481
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,