XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 25/1 Hôm nay- Thứ Tư, 26/1
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB20653
Giải Nhất56333
Giải Nhì4003834350
Giải Ba963319425245089
471367392077538
Giải Tư 5521597634236058
Giải Năm651507445366
979823996968
Giải Sáu024059767
Giải Bảy97890005
KH trúng ĐB: (RK) 19 18 16 15 13 9 8 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 0, 2, 3, 8, 9
1 5 6 6, 7, 8
2 0, 1, 3, 4 7 6
3 1, 3, 6, 8, 8 8 9, 9
4 4 9 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 187078
Bộ số 259
Bộ số 3226
 
 
Giải ĐB97132
Giải Nhất87646
Giải Nhì2526021753
Giải Ba280028330898610
040934425970497
Giải Tư 3752670586784699
Giải Năm469785021413
496317008258
Giải Sáu594825198
Giải Bảy62677725
KH trúng ĐB: (RH) 15 13 11 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 5, 8 5 2, 3, 8, 9
1 0, 3 6 0, 2, 3, 7
2 5, 5 7 7, 8
3 2 8
4 6 9 3, 4, 7, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 145840
Bộ số 296
Bộ số 3551
Giải ĐB28383
Giải Nhất09696
Giải Nhì0090927455
Giải Ba683470949225972
110312672903005
Giải Tư 2599645571846040
Giải Năm610579003718
838245273104
Giải Sáu179158828
Giải Bảy40600189
KH trúng ĐB: (RG) 11 10 9 8 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 4, 5, 5, 9 5 5, 5, 8
1 8 6 0
2 7, 8, 9 7 2, 9
3 1 8 2, 3, 4, 9
4 0, 0, 7 9 2, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 170826
Bộ số 246
Bộ số 3407
Giải ĐB74954
Giải Nhất64284
Giải Nhì8674145640
Giải Ba497375391037345
512905120292492
Giải Tư 7745730713239995
Giải Năm865927945605
464338512769
Giải Sáu026826606
Giải Bảy22620433
KH trúng ĐB: (RF) 13 11 10 8 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5, 6, 7 5 1, 4, 9
1 0 6 2, 9
2 2, 3, 6, 6 7
3 3, 7 8 4
4 0, 1, 3, 5, 5 9 0, 2, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13427111
Bộ số 29712
Bộ số 312918
Bộ số 419
Bộ số 533
Bộ số 636
Giải ĐB78645
Giải Nhất59320
Giải Nhì6092213571
Giải Ba985613659208310
875276954691981
Giải Tư 5148398915404501
Giải Năm783073063903
790886514668
Giải Sáu702963616
Giải Bảy54121148
KH trúng ĐB: (RE) 10 8 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 6, 8 5 1, 4
1 0, 1, 2, 6 6 1, 3, 8
2 0, 2, 7 7 1
3 0 8 1, 9
4 0, 5, 6, 8, 8 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 171908
Bộ số 219
Bộ số 3751
Giải ĐB71085
Giải Nhất18328
Giải Nhì7879748541
Giải Ba469565600854100
553673919050473
Giải Tư 5382231699025825
Giải Năm764321270441
055464489387
Giải Sáu138764484
Giải Bảy49417125
KH trúng ĐB: (RD) 15 13 10 7 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 8 5 4, 6
1 6 6 4, 7
2 5, 5, 7, 8 7 1, 3
3 8 8 2, 4, 5, 7
4 1, 1, 1, 3, 8, 9 9 0, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 197955
Bộ số 296
Bộ số 3562
Giải ĐB46384
Giải Nhất25306
Giải Nhì6986413585
Giải Ba021549202072481
999963165799642
Giải Tư 8470509507186124
Giải Năm325442233465
825815682404
Giải Sáu772095306
Giải Bảy78909274
KH trúng ĐB: (RB) 14 12 11 8 7 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 6 5 4, 4, 7, 8
1 8 6 4, 5, 8
2 0, 3, 4 7 0, 2, 4, 8
3 8 1, 4, 5
4 2 9 0, 2, 5, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111953
Bộ số 203
Bộ số 3138
Giải ĐB88041
Giải Nhất36730
Giải Nhì7308938298
Giải Ba657574517530708
867969263882598
Giải Tư 7621216406640022
Giải Năm387033051752
126551315477
Giải Sáu099539479
Giải Bảy09174439
KH trúng ĐB: (RA) 15 12 10 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8, 9 5 2, 7
1 7 6 4, 4, 5
2 1, 2 7 0, 5, 7, 9
3 0, 1, 8, 9, 9 8 9
4 1, 4 9 6, 8, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 141438
Bộ số 284
Bộ số 3840
Giải ĐB55431
Giải Nhất77267
Giải Nhì0052227414
Giải Ba996990802909515
383560793383348
Giải Tư 7601798264034639
Giải Năm280225524355
054842185636
Giải Sáu388349939
Giải Bảy18646313
KH trúng ĐB: (QZ) 14 10 8 7 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3 5 2, 5, 6
1 3, 4, 5, 8, 8 6 3, 4, 7
2 2, 9 7
3 1, 3, 6, 9, 9 8 2, 8
4 8, 8, 9 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 136926
Bộ số 261
Bộ số 3532
Giải ĐB20222
Giải Nhất22217
Giải Nhì3182617040
Giải Ba393912512754893
335523986277061
Giải Tư 9838684447192280
Giải Năm410740235944
944669044687
Giải Sáu877004172
Giải Bảy27098087
KH trúng ĐB: (QY) 15 14 11 10 9 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 7, 9 5 2
1 7, 9 6 1, 2
2 2, 3, 6, 7, 7 7 2, 7
3 8 8 0, 0, 7, 7
4 0, 4, 4, 6 9 1, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19158711
Bộ số 28618
Bộ số 398419
Bộ số 423
Bộ số 527
Bộ số 634
Giải ĐB87219
Giải Nhất41662
Giải Nhì2578404591
Giải Ba539672951849002
236261980468246
Giải Tư 2270035303600778
Giải Năm571184163292
933482324238
Giải Sáu229597329
Giải Bảy30671805
KH trúng ĐB: (QX) 14 12 10 6 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5 5 3
1 1, 6, 8, 8, 9 6 0, 2, 7, 7
2 6, 9, 9 7 0, 8
3 0, 2, 4, 8 8 4
4 6 9 1, 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144901
Bộ số 287
Bộ số 3675
Giải ĐB46638
Giải Nhất89412
Giải Nhì7273787756
Giải Ba579749959591718
185219148448820
Giải Tư 4595055117824512
Giải Năm996582585690
590192399036
Giải Sáu312881528
Giải Bảy28880408
KH trúng ĐB: (QV) 12 8 5 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 8 5 1, 6, 8
1 2, 2, 2, 8 6 5
2 0, 1, 8, 8 7 4
3 6, 7, 8, 9 8 1, 2, 4, 8
4 9 0, 5, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 141192
Bộ số 254
Bộ số 3522
Giải ĐB55427
Giải Nhất66440
Giải Nhì0449726217
Giải Ba872882881641205
767381778959707
Giải Tư 3224556160351109
Giải Năm705231582352
953961084431
Giải Sáu252489803
Giải Bảy89100299
KH trúng ĐB: (QT) 15 11 9 5 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 5, 7, 8, 9 5 2, 2, 2, 8
1 0, 6, 7 6 1
2 4, 7 7
3 1, 5, 8, 9 8 8, 9, 9, 9
4 0 9 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172895
Bộ số 248
Bộ số 3059
Giải ĐB08845
Giải Nhất40173
Giải Nhì6668603977
Giải Ba568640613653050
689486798142681
Giải Tư 3082104395967307
Giải Năm082183221624
793305351263
Giải Sáu163873955
Giải Bảy64545206
KH trúng ĐB: (QS) 15 14 12 7 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 0, 2, 4, 5
1 6 3, 3, 4, 4
2 1, 2, 4 7 3, 3, 7
3 3, 5, 6 8 1, 1, 2, 6
4 3, 5, 8 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 169358
Bộ số 235
Bộ số 3809
Giải ĐB93093
Giải Nhất19538
Giải Nhì7902249827
Giải Ba442870781105156
329000897848516
Giải Tư 9562190637969453
Giải Năm542097869144
142526846836
Giải Sáu794635287
Giải Bảy19021486
KH trúng ĐB: (QR) 13 11 8 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6 5 3, 6
1 1, 4, 6, 9 6 2
2 0, 2, 5, 7 7 8
3 5, 6, 8 8 4, 6, 6, 7, 7
4 4 9 3, 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 145908
Bộ số 277
Bộ số 3459
Giải ĐB98969
Giải Nhất23581
Giải Nhì4473301226
Giải Ba537956644703359
598936505429726
Giải Tư 6825936507358228
Giải Năm203426847729
835586228049
Giải Sáu228027881
Giải Bảy30235704
KH trúng ĐB: (QP) 13 10 7 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4, 5, 7, 9
1 6 5, 9
2 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9 7
3 0, 3, 4, 5 8 1, 1, 4
4 7, 9 9 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 11792203
Bộ số 27008
Bộ số 351713
Bộ số 422
Bộ số 534
Bộ số 636
Giải ĐB33657
Giải Nhất64428
Giải Nhì7675378236
Giải Ba083014323245167
128138731897658
Giải Tư 1604753037913633
Giải Năm376494529303
186477477150
Giải Sáu848337163
Giải Bảy14316002
KH trúng ĐB: (QN) 13 8 5 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 4 5 0, 2, 3, 7, 8
1 3, 4, 8 6 0, 3, 4, 4, 7
2 8 7
3 0, 1, 2, 3, 6, 7 8
4 7, 8 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131178
Bộ số 291
Bộ số 3818
Giải ĐB98437
Giải Nhất25100
Giải Nhì2236837271
Giải Ba883000972107843
605322637591059
Giải Tư 8338049872064444
Giải Năm813561799356
343686788451
Giải Sáu783240946
Giải Bảy95727730
KH trúng ĐB: (QM) 15 10 9 7 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 6 5 1, 6, 9
1 6 8
2 1 7 1, 2, 5, 7, 8, 9
3 0, 2, 5, 6, 7, 8 8 3
4 0, 3, 4, 6 9 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 150318
Bộ số 273
Bộ số 3567
Giải ĐB46330
Giải Nhất69665
Giải Nhì0949046504
Giải Ba782207647521736
661549489487492
Giải Tư 9464014629765846
Giải Năm970584746756
081902644584
Giải Sáu707544651
Giải Bảy99732564
KH trúng ĐB: (QK) 15 11 10 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 7 5 1, 4, 6
1 9 6 4, 4, 4, 5
2 0, 5 7 3, 4, 5, 6
3 0, 6 8 4
4 4, 6, 6 9 0, 2, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 182152
Bộ số 206
Bộ số 3597
Giải ĐB37061
Giải Nhất02804
Giải Nhì2897591130
Giải Ba238594538977521
897666578902471
Giải Tư 0547057139665502
Giải Năm926672340119
629254992971
Giải Sáu138977988
Giải Bảy27743472
KH trúng ĐB: (QH) 18 17 15 13 11 8 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 9
1 9 6 1, 6, 6, 6
2 1, 7 7 1, 1, 1, 2, 4, 5, 7
3 0, 4, 4, 8 8 8, 9, 9
4 7 9 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 159280
Bộ số 237
Bộ số 3929
Giải ĐB93494
Giải Nhất32969
Giải Nhì9912171440
Giải Ba221714817658055
345897242985524
Giải Tư 0700224208516988
Giải Năm530995003344
408779928848
Giải Sáu732286441
Giải Bảy16074157
KH trúng ĐB: (QG) 15 13 10 9 8 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 7, 9 5 1, 5, 7
1 6 6 9
2 1, 4, 9 7 1, 6
3 2 8 6, 7, 8, 9
4 0, 1, 1, 2, 4, 8 9 2, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 118826
Bộ số 234
Bộ số 3119
Giải ĐB10676
Giải Nhất86295
Giải Nhì0506904999
Giải Ba993446901119745
524658870822792
Giải Tư 5082674943779508
Giải Năm288279998705
696269713666
Giải Sáu221107086
Giải Bảy10566207
KH trúng ĐB: (QF) 12 7 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 7, 8, 8 5 6
1 0, 1 6 2, 2, 5, 6, 9
2 1 7 1, 6, 7
3 8 2, 2, 6
4 4, 5, 9 9 2, 5, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/01/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19639009
Bộ số 29210
Bộ số 372220
Bộ số 423
Bộ số 528
Bộ số 636
Giải ĐB24147
Giải Nhất35164
Giải Nhì8784342697
Giải Ba224110287467669
034255430707126
Giải Tư 8465176604909892
Giải Năm018832696892
249819806400
Giải Sáu848991747
Giải Bảy00377530
KH trúng ĐB: (QE) 20 18 15 13 10 9 8 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 7 5
1 1 6 4, 5, 6, 9, 9
2 5, 6 7 4, 5
3 0, 7 8 0, 8
4 3, 7, 7, 8 9 0, 1, 2, 2, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/12/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 128024
Bộ số 255
Bộ số 3977
Giải ĐB62033
Giải Nhất86170
Giải Nhì6638722954
Giải Ba858606450110758
015785093341644
Giải Tư 8191643529151993
Giải Năm267836676402
879746769669
Giải Sáu874050826
Giải Bảy45025735
KH trúng ĐB: (QD) 14 13 12 9 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2 5 0, 4, 7, 8
1 5 6 0, 7, 9
2 6 7 0, 4, 6, 8, 8
3 3, 3, 5, 5 8 7
4 4, 5 9 1, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/12/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176320
Bộ số 274
Bộ số 3343
Giải ĐB04703
Giải Nhất53971
Giải Nhì2011686688
Giải Ba227956630514632
643425856895593
Giải Tư 0417857650896568
Giải Năm801314618956
162233314234
Giải Sáu935332690
Giải Bảy05647426
KH trúng ĐB: (QB) 13 12 7 6 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 5 5 6
1 3, 6, 7 6 1, 4, 8, 8
2 2, 6 7 1, 4, 6
3 1, 2, 2, 4, 5 8 8, 9
4 2 9 0, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/12/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 110267
Bộ số 229
Bộ số 3469
Giải ĐB56903
Giải Nhất23361
Giải Nhì7852253076
Giải Ba197901518103160
102498578979006
Giải Tư 0298926657642316
Giải Năm731485992342
486853379342
Giải Sáu257863468
Giải Bảy49828536
KH trúng ĐB: (QA) 15 11 10 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 7
1 4, 6 6 0, 1, 3, 4, 6, 8, 8
2 2 7 6
3 6, 7 8 1, 2, 5, 9
4 2, 2, 9, 9 9 0, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/12/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 118987
Bộ số 203
Bộ số 3503
Giải ĐB57404
Giải Nhất22685
Giải Nhì1974935152
Giải Ba766160907366644
219515659773381
Giải Tư 9434529157083016
Giải Năm107413678744
094355747412
Giải Sáu283620994
Giải Bảy46140394
KH trúng ĐB: (PZ) 15 14 10 9 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 8 5 1, 2
1 2, 4, 6, 6 6 7
2 0 7 3, 4, 4
3 4 8 1, 3, 5
4 3, 4, 4, 6, 9 9 1, 4, 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/12/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 168636
Bộ số 230
Bộ số 3757
Giải ĐB31424
Giải Nhất17010
Giải Nhì8046703632
Giải Ba605313326300578
677882003871776
Giải Tư 1788156897929967
Giải Năm271154763117
870650296938
Giải Sáu580178730
Giải Bảy43326889
KH trúng ĐB: (PY) 14 12 11 10 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5
1 0, 1, 7 6 3, 7, 7, 8, 8
2 4, 9 7 6, 6, 8, 8
3 0, 1, 2, 2, 8, 8 8 0, 8, 8, 9
4 3 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/12/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12513606
Bộ số 28317
Bộ số 311920
Bộ số 425
Bộ số 527
Bộ số 629
Giải ĐB37223
Giải Nhất92676
Giải Nhì3361821003
Giải Ba294313876289436
386522152863425
Giải Tư 6270734060461300
Giải Năm275050522849
035840097390
Giải Sáu579581693
Giải Bảy71331537
KH trúng ĐB: (PX) 15 14 13 10 9 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 9 5 0, 2, 2, 8
1 5, 8 6 2
2 3, 5, 8 7 0, 1, 6, 9
3 1, 3, 6, 7 8 1
4 0, 6, 9 9 0, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/12/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 103333
Bộ số 278
Bộ số 3104
Giải ĐB78708
Giải Nhất39168
Giải Nhì1376189105
Giải Ba236212958054680
146803760055979
Giải Tư 5511251442717273
Giải Năm879852240699
172110179385
Giải Sáu787277958
Giải Bảy05633477
KH trúng ĐB: (PV) 12 10 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 5, 8 5 8
1 1, 4, 7 6 1, 3, 8
2 1, 1, 4 7 1, 3, 7, 7, 9
3 4 8 0, 0, 0, 5, 7
4 9 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/12/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185592
Bộ số 248
Bộ số 3765
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,