XSMB 30 ngày

Hôm qua- Thứ Tư, 12/12 Hôm nay- Thứ Năm, 13/12
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB83517
Giải Nhất17884
Giải Nhì5775780167
Giải Ba804269070561683
413035476201224
Giải Tư 7700147196342656
Giải Năm748622441483
839221168758
Giải Sáu785792839
Giải Bảy69689475
KH trúng ĐB: 10EQ 7EQ 4EQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5 5 6, 7, 8
1 6, 7 6 2, 7, 8, 9
2 4, 6 7 1, 5
3 4, 9 8 3, 3, 4, 5, 6
4 4 9 2, 2, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/12/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 105024
Bộ số 288
Bộ số 3209
 
 
Giải ĐB38991
Giải Nhất70217
Giải Nhì4251171943
Giải Ba411180998047721
336565848433062
Giải Tư 4672511278702403
Giải Năm781451956567
651497388673
Giải Sáu855607086
Giải Bảy79368699
KH trúng ĐB: 13EN 10EN 2EN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 5, 6
1 1, 2, 4, 4, 7, 8 6 2, 7
2 1 7 0, 2, 3, 9
3 6, 8 8 0, 4, 6, 6
4 3 9 1, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/12/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 146689
Bộ số 213
Bộ số 3429
Giải ĐB39341
Giải Nhất39185
Giải Nhì6282638885
Giải Ba877249730007530
579079290282203
Giải Tư 3827809236960301
Giải Năm220716851255
259399063278
Giải Sáu691078105
Giải Bảy81666771
KH trúng ĐB: 13EM 11EM 1EM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7 5 5
1 6 6, 7
2 4, 6, 7 7 1, 8, 8
3 0 8 1, 5, 5, 5
4 1 9 1, 2, 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/12/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 108759
Bộ số 273
Bộ số 3133
Giải ĐB77308
Giải Nhất42084
Giải Nhì5046110314
Giải Ba140594760696282
990860182598135
Giải Tư 2522456852486359
Giải Năm230362450377
362606045555
Giải Sáu151427345
Giải Bảy47499944
KH trúng ĐB: 15EL 5EL 2EL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6, 8 5 1, 5, 9, 9
1 4 6 1, 8
2 2, 5, 6, 7 7 7
3 5 8 2, 4, 6
4 4, 5, 5, 7, 8, 9 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/12/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 121605
Bộ số 283
Bộ số 3924
Giải ĐB64793
Giải Nhất11002
Giải Nhì5729204037
Giải Ba125143106892657
462077058979122
Giải Tư 5232660153986602
Giải Năm304785756500
955229059536
Giải Sáu070109979
Giải Bảy39502111
KH trúng ĐB: 9EK 7EK 1EK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 2, 5, 7, 9 5 0, 2, 7
1 1, 4 6 8
2 1, 2 7 0, 5, 9
3 2, 6, 7, 9 8 9
4 7 9 2, 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/12/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14166602
Bộ số 22903
Bộ số 348115
Bộ số 416
Bộ số 517
Bộ số 623
Giải ĐB25367
Giải Nhất15164
Giải Nhì1197266004
Giải Ba885629845231364
193111125411625
Giải Tư 2905283246887268
Giải Năm134197429018
966328595962
Giải Sáu406281771
Giải Bảy48093690
KH trúng ĐB: 14EH 6EH 4EH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 6, 9 5 2, 4, 9
1 1, 8 6 2, 2, 3, 4, 4, 7, 8
2 5 7 1, 2
3 2, 6 8 1, 8
4 1, 2, 8 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/12/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 158119
Bộ số 224
Bộ số 3154
Giải ĐB81154
Giải Nhất41297
Giải Nhì7056714701
Giải Ba955894657425137
757448593217662
Giải Tư 0406452252384538
Giải Năm897844016833
452950671586
Giải Sáu164994904
Giải Bảy93845488
KH trúng ĐB: 9EG 2EG 1EG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 4, 6 5 4, 4
1 6 2, 4, 7, 7
2 2, 9 7 4, 8
3 2, 3, 7, 8, 8 8 4, 6, 8, 9
4 4 9 3, 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/12/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130594
Bộ số 206
Bộ số 3459
Giải ĐB97859
Giải Nhất02642
Giải Nhì5673830266
Giải Ba371953690666536
811714796959096
Giải Tư 2232765923323666
Giải Năm935158853121
095179124278
Giải Sáu250715091
Giải Bảy54626622
KH trúng ĐB: 13DZ 10DZ 8DZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 1, 1, 4, 9, 9
1 2, 5 6 2, 6, 6, 6, 9
2 1, 2 7 1, 8
3 2, 2, 6, 8 8 5
4 2 9 1, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/12/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 187495
Bộ số 230
Bộ số 3736
Giải ĐB99667
Giải Nhất71324
Giải Nhì6269015314
Giải Ba092700202774364
228494714504223
Giải Tư 2248834326046864
Giải Năm038518459246
826167127198
Giải Sáu213654279
Giải Bảy04061954
KH trúng ĐB: 10DY 4DY 3DY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 6 5 4, 4
1 2, 3, 4, 9 6 1, 4, 4, 7
2 3, 4, 7 7 0, 9
3 8 5
4 3, 5, 5, 6, 8, 9 9 0, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/12/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144732
Bộ số 200
Bộ số 3745
Giải ĐB71456
Giải Nhất29176
Giải Nhì4893804560
Giải Ba567957047488585
634034454761358
Giải Tư 1127378924382885
Giải Năm023705303466
480798599868
Giải Sáu900111293
Giải Bảy66718497
KH trúng ĐB: 3DX 2DX 1DX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7 5 6, 8, 9
1 1 6 0, 6, 6, 8
2 7 7 1, 4, 6
3 0, 7, 8, 8 8 4, 5, 5, 9
4 7 9 3, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/12/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126185
Bộ số 223
Bộ số 3261
Giải ĐB72729
Giải Nhất35229
Giải Nhì0633970800
Giải Ba763674874887121
817267237057111
Giải Tư 9300025005849830
Giải Năm263600255192
492433608715
Giải Sáu289388227
Giải Bảy39870654
KH trúng ĐB: 7DV 5DV 2DV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 6 5 0, 4
1 1, 5 6 0, 7
2 1, 4, 5, 6, 7, 9, 9 7 0
3 0, 6, 9, 9 8 4, 7, 8, 9
4 8 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/12/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16604506
Bộ số 26411
Bộ số 383018
Bộ số 427
Bộ số 529
Bộ số 635
Giải ĐB88321
Giải Nhất39525
Giải Nhì5382679534
Giải Ba115487626438495
479977672414031
Giải Tư 2849737545440802
Giải Năm220322763468
281964927497
Giải Sáu472346331
Giải Bảy73155306
KH trúng ĐB: 7DT 6DT 3DT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 6 5 3
1 5, 9 6 4, 8
2 1, 4, 5, 6 7 2, 3, 5, 6
3 1, 1, 4 8
4 4, 6, 8, 9 9 2, 5, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 143310
Bộ số 230
Bộ số 3631
Giải ĐB98929
Giải Nhất46801
Giải Nhì0372522866
Giải Ba994778153946257
798851666783005
Giải Tư 7077600393323736
Giải Năm717769476916
110276445332
Giải Sáu178016793
Giải Bảy37583046
KH trúng ĐB: 15DS 14DS 1DS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 5 5 7, 8
1 6, 6 6 6, 7
2 5, 9 7 7, 7, 7, 8
3 0, 2, 2, 6, 7, 9 8 5
4 4, 6, 7 9 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 150955
Bộ số 278
Bộ số 3849
Giải ĐB44616
Giải Nhất30640
Giải Nhì7775701553
Giải Ba038924152618539
533116026348599
Giải Tư 2301948694688398
Giải Năm328139478265
314249759171
Giải Sáu868339158
Giải Bảy66574315
KH trúng ĐB: 9DQ 7DQ 3DQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3, 7, 7, 8
1 1, 5, 6 6 3, 5, 6, 8, 8
2 6 7 1, 5
3 9, 9 8 1, 6
4 0, 2, 3, 7 9 2, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 164030
Bộ số 212
Bộ số 3488
Giải ĐB74033
Giải Nhất25383
Giải Nhì7618171283
Giải Ba513461323772856
035208314306133
Giải Tư 1178720419856671
Giải Năm242767787336
134206238496
Giải Sáu647355609
Giải Bảy43759980
KH trúng ĐB: 10DP 9DP 7DP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 5, 6
1 6
2 0, 3, 7 7 1, 5, 8, 8
3 3, 3, 6, 7 8 0, 1, 3, 3, 5
4 2, 3, 3, 6, 7 9 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172165
Bộ số 264
Bộ số 3108
Giải ĐB34635
Giải Nhất29713
Giải Nhì1761095811
Giải Ba054578702275253
393192799443423
Giải Tư 1124871568147347
Giải Năm321840020897
850063225398
Giải Sáu965530071
Giải Bảy22812815
KH trúng ĐB: 6DN 4DN 2DN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 3, 7
1 0, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 9 6 5
2 2, 2, 2, 3, 4, 8 7 1
3 0, 5 8 1
4 7 9 4, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 113902
Bộ số 238
Bộ số 3867
Giải ĐB90956
Giải Nhất97789
Giải Nhì7605687878
Giải Ba156963941862645
332738443509984
Giải Tư 5873650651240430
Giải Năm686561901161
212467157736
Giải Sáu712983401
Giải Bảy57725923
KH trúng ĐB: 14DM 8DM 7DM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 6, 6, 7, 9
1 2, 5, 8 6 1, 5
2 3, 4, 4 7 2, 3, 3, 8
3 0, 5, 6 8 3, 4, 9
4 5 9 0, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17876604
Bộ số 23010
Bộ số 363013
Bộ số 414
Bộ số 518
Bộ số 633
Giải ĐB06414
Giải Nhất72962
Giải Nhì8920038949
Giải Ba227709633650754
402073801990452
Giải Tư 1943171472929159
Giải Năm750894136529
778420713509
Giải Sáu618608925
Giải Bảy11027473
KH trúng ĐB: 15DL 10DL 5DL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 7, 8, 8, 9 5 2, 4, 9
1 1, 3, 4, 4, 8, 9 6 2
2 5, 9 7 0, 1, 3, 4
3 6 8 4
4 3, 9 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192662
Bộ số 264
Bộ số 3303
Giải ĐB95565
Giải Nhất90319
Giải Nhì5248484494
Giải Ba845397450663458
971494484662175
Giải Tư 0426626014271358
Giải Năm929222278372
331979413183
Giải Sáu393135527
Giải Bảy77519056
KH trúng ĐB: 13DK 6DK 2DK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 6, 8, 8
1 9, 9 6 0, 5
2 6, 7, 7, 7 7 2, 5, 7
3 5, 9 8 3, 4
4 1, 6, 9 9 0, 2, 3, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 117115
Bộ số 280
Bộ số 3503
Giải ĐB02322
Giải Nhất55967
Giải Nhì1400826166
Giải Ba273223438769206
363173927191802
Giải Tư 2307264642606375
Giải Năm449713899326
842792010514
Giải Sáu905358808
Giải Bảy10805217
KH trúng ĐB: 14DG 13DG 1DG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 6, 7, 8, 8 5 2, 8
1 0, 4, 7, 7 6 0, 6, 7
2 2, 2, 6, 7 7 1, 5
3 8 0, 7, 9
4 6 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126680
Bộ số 281
Bộ số 3103
Giải ĐB38201
Giải Nhất04391
Giải Nhì8922643465
Giải Ba764018871596354
274745218640417
Giải Tư 5990442517060354
Giải Năm275877379829
516882976872
Giải Sáu229318488
Giải Bảy61573642
KH trúng ĐB: 9DF 5DF 1DF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 6 5 4, 4, 7, 8
1 5, 7, 8 6 1, 5, 8
2 5, 6, 9, 9 7 2, 4
3 6, 7 8 6, 8
4 2 9 0, 1, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 161234
Bộ số 213
Bộ số 3545
Giải ĐB16644
Giải Nhất23276
Giải Nhì5406435249
Giải Ba158758323458265
899434742514062
Giải Tư 1850243801717231
Giải Năm279877379514
612126439829
Giải Sáu636486856
Giải Bảy70540577
KH trúng ĐB: 11DE 10DE 5DE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 4, 6
1 4 6 2, 4, 5
2 1, 5, 9 7 0, 1, 5, 6, 7
3 1, 4, 6, 7, 8 8 6
4 3, 3, 4, 9 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 178788
Bộ số 209
Bộ số 3113
Giải ĐB96702
Giải Nhất07964
Giải Nhì6094879428
Giải Ba080062547708695
526487757669068
Giải Tư 5758458673079930
Giải Năm882778093759
867243790448
Giải Sáu715039426
Giải Bảy62092891
KH trúng ĐB: 13CZ 11CZ 3CZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7, 9, 9 5 8, 9
1 5 6 2, 4, 8
2 6, 7, 8, 8 7 2, 6, 7, 9
3 0, 9 8 6
4 8, 8, 8 9 1, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14724906
Bộ số 21212
Bộ số 349814
Bộ số 415
Bộ số 522
Bộ số 625
Giải ĐB52348
Giải Nhất43720
Giải Nhì4081707830
Giải Ba010079295808927
603864722816238
Giải Tư 4593378584574547
Giải Năm440632865166
059264936853
Giải Sáu713289650
Giải Bảy72092463
KH trúng ĐB: 14CY 12CY 9CY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 9 5 0, 3, 7, 8
1 3, 7 6 3, 6
2 0, 4, 7, 8 7 2
3 0, 8 8 5, 6, 6, 9
4 7, 8 9 2, 3, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 166575
Bộ số 251
Bộ số 3138
Giải ĐB33888
Giải Nhất35255
Giải Nhì6232734168
Giải Ba329956009642577
778931935577678
Giải Tư 1906392073669028
Giải Năm331134796913
775740355520
Giải Sáu221307061
Giải Bảy37646248
KH trúng ĐB: 5CX 3CX 1CX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 5, 5, 7
1 1, 3 6 1, 2, 4, 6, 8
2 0, 0, 1, 7, 8 7 7, 8, 9
3 5, 7 8 8
4 8 9 3, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 121934
Bộ số 294
Bộ số 3181
Giải ĐB07459
Giải Nhất27920
Giải Nhì9836295934
Giải Ba294683727640075
049057866578108
Giải Tư 9768187480240416
Giải Năm606986718911
835065804001
Giải Sáu864904957
Giải Bảy30827702
KH trúng ĐB: 9CT 6CT 5CT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 5, 8 5 0, 7, 9
1 1, 6 6 2, 4, 5, 8, 8, 9
2 0, 4 7 1, 4, 5, 6, 7
3 0, 4 8 0, 2
4 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129404
Bộ số 251
Bộ số 3132
Giải ĐB20970
Giải Nhất22084
Giải Nhì0020987804
Giải Ba102017005240817
919505159931477
Giải Tư 7171526852699489
Giải Năm629023040234
565610593558
Giải Sáu403755319
Giải Bảy28163194
KH trúng ĐB: 6CS 2CS 1CS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 4, 4, 9 5 0, 2, 5, 6, 8, 9
1 6, 7, 9 6 8, 9
2 8 7 0, 1, 7
3 1, 4 8 4, 9
4 9 0, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172612
Bộ số 227
Bộ số 3228
Giải ĐB65771
Giải Nhất12518
Giải Nhì3579113320
Giải Ba167103262445320
913176618458081
Giải Tư 7931711795186252
Giải Năm120377380727
116476844968
Giải Sáu653489357
Giải Bảy41603227
KH trúng ĐB: 13CR 5CR 3CR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 3, 7
1 0, 7, 7, 8, 8 6 0, 4, 8
2 0, 0, 4, 7, 7 7 1
3 1, 2, 8 8 1, 4, 4, 9
4 1 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115025
Bộ số 280
Bộ số 3503
Giải ĐB04284
Giải Nhất15217
Giải Nhì7721558638
Giải Ba844614254281734
080150048103823
Giải Tư 3052054633961024
Giải Năm725998573981
683098755855
Giải Sáu950962650
Giải Bảy90589340
KH trúng ĐB: 14CQ 10CQ 2CQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 0, 2, 5, 7, 8, 9
1 5, 5, 7 6 1, 2
2 3, 4 7 5
3 0, 4, 8 8 1, 1, 4
4 0, 2, 6 9 0, 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16835002
Bộ số 23710
Bộ số 304414
Bộ số 417
Bộ số 527
Bộ số 633
Giải ĐB45669
Giải Nhất36231
Giải Nhì5949147711
Giải Ba093350878234158
993587137638817
Giải Tư 2363555623289148
Giải Năm649952099670
583045317236
Giải Sáu490145781
Giải Bảy37061239
KH trúng ĐB: 14CP 4CP 2CP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 6, 8, 8
1 1, 2, 7 6 3, 9
2 8 7 0, 6
3 0, 1, 1, 5, 6, 7, 9 8 1, 2
4 5, 8 9 0, 1, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/11/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135664
Bộ số 292
Bộ số 3028
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/