XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Chủ Nhật, 12/7 Hôm nay- Thứ Hai, 13/7
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB28890
Giải Nhất64908
Giải Nhì0212488693
Giải Ba232305981727693
800246400810318
Giải Tư 3792133768716362
Giải Năm290061478579
359475150676
Giải Sáu342048111
Giải Bảy68651560
KH trúng ĐB: (LP) 15 14 9 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8, 8 5
1 1, 5, 5, 7, 8 6 0, 2, 5, 8
2 4, 4 7 1, 6, 9
3 0, 7 8
4 2, 7, 8 9 0, 2, 3, 3, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/07/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193612
Bộ số 253
Bộ số 3121
 
 
Giải ĐB03116
Giải Nhất23757
Giải Nhì5596284187
Giải Ba561352941358697
294868101984604
Giải Tư 1149349314450328
Giải Năm114199283090
284887289826
Giải Sáu017988818
Giải Bảy36095674
KH trúng ĐB: (LQ) 14 12 11 9 7 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 6, 7
1 3, 6, 7, 8, 9 6 2
2 6, 8, 8, 8 7 4
3 5, 6 8 6, 7, 8
4 1, 5, 8, 9 9 0, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/07/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14503802
Bộ số 28603
Bộ số 349705
Bộ số 409
Bộ số 515
Bộ số 633
Giải ĐB77969
Giải Nhất17076
Giải Nhì8462223564
Giải Ba908122486485572
274340588042259
Giải Tư 4577588683544593
Giải Năm782104712893
578620557995
Giải Sáu631555586
Giải Bảy32642807
KH trúng ĐB: (LR) 14 5 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4, 5, 5, 9
1 2 6 4, 4, 4, 9
2 1, 2, 8 7 1, 2, 6, 7
3 1, 2, 4 8 0, 6, 6, 6
4 9 3, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/07/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144235
Bộ số 206
Bộ số 3215
Giải ĐB78091
Giải Nhất01297
Giải Nhì7141761080
Giải Ba048429371037494
330412507103553
Giải Tư 4416464775238077
Giải Năm751453751420
877018134547
Giải Sáu633374690
Giải Bảy88892120
KH trúng ĐB: (LS) 14 13 8 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 0, 3, 4, 6, 7 6
2 0, 0, 1, 3 7 0, 1, 4, 5, 7
3 3 8 0, 8, 9
4 1, 2, 7, 7 9 0, 1, 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/07/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 125580
Bộ số 206
Bộ số 3027
Giải ĐB73860
Giải Nhất79082
Giải Nhì3176770928
Giải Ba455978417973981
162307737424084
Giải Tư 9406100200174909
Giải Năm755637048630
927759039583
Giải Sáu511516149
Giải Bảy58228041
KH trúng ĐB: (LU) 13 6 5 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 4, 6, 9 5 6, 8
1 1, 6, 7 6 0, 7
2 2, 8 7 4, 7, 9
3 0, 0 8 0, 1, 2, 3, 4
4 1, 9 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/07/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 128925
Bộ số 254
Bộ số 3394
Giải ĐB25470
Giải Nhất33022
Giải Nhì4988327761
Giải Ba647645151766381
170099450845402
Giải Tư 9508168482724872
Giải Năm278642218805
139707464892
Giải Sáu167893588
Giải Bảy47652209
KH trúng ĐB: (LV) 13 12 10 8 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 8, 8, 9, 9 5
1 7 6 1, 4, 5, 7
2 1, 2, 2 7 0, 2, 2
3 8 1, 3, 4, 6, 8
4 6, 7 9 2, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/07/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 197744
Bộ số 292
Bộ số 3283
Giải ĐB11070
Giải Nhất81900
Giải Nhì9354183224
Giải Ba785018946762358
988817575537494
Giải Tư 2841691650565898
Giải Năm825248906811
021624112043
Giải Sáu525144656
Giải Bảy59775098
KH trúng ĐB: (LX) 15 14 13 11 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 0, 2, 5, 6, 6, 8, 9
1 1, 1, 6, 6 6 7
2 4, 5 7 0, 7
3 8 1
4 1, 1, 3, 4 9 0, 4, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/07/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135991
Bộ số 224
Bộ số 3375
Giải ĐB77775
Giải Nhất02917
Giải Nhì9207595679
Giải Ba340080295563385
535990034054607
Giải Tư 1211208085082732
Giải Năm190651401899
118950954187
Giải Sáu217051670
Giải Bảy33075419
KH trúng ĐB: (LY) 15 14 12 9 8 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 7, 8, 8 5 1, 4, 5
1 1, 7, 7, 9 6
2 7 0, 5, 5, 9
3 2, 3 8 0, 5, 7, 9
4 0, 0 9 5, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/07/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10186302
Bộ số 26608
Bộ số 310520
Bộ số 424
Bộ số 525
Bộ số 635
Giải ĐB58827
Giải Nhất67119
Giải Nhì2001774828
Giải Ba158494255770152
051289717090611
Giải Tư 4839988272845102
Giải Năm674603427729
925278167478
Giải Sáu789958247
Giải Bảy32279806
KH trúng ĐB: (LZ) 14 12 10 9 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 2, 2, 7, 8
1 1, 6, 7, 9 6
2 7, 7, 8, 8, 9 7 0, 8
3 2, 9 8 2, 4, 9
4 2, 6, 7, 9 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/07/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116956
Bộ số 205
Bộ số 3749
Giải ĐB61129
Giải Nhất69904
Giải Nhì7178001538
Giải Ba217875469070085
911515773148787
Giải Tư 0101638418567735
Giải Năm165328242027
992216868012
Giải Sáu059160648
Giải Bảy76519579
KH trúng ĐB: (KA) 15 14 13 12 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 1, 1, 3, 6, 9
1 2 6 0
2 2, 4, 7, 9 7 6, 9
3 1, 5, 8 8 0, 4, 5, 6, 7, 7
4 8 9 0, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/07/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198099
Bộ số 267
Bộ số 3422
Giải ĐB67229
Giải Nhất25778
Giải Nhì3202727889
Giải Ba076367915057279
246190204975693
Giải Tư 4617475604750856
Giải Năm259206190042
037198683630
Giải Sáu361458037
Giải Bảy10533664
KH trúng ĐB: 9KC 8KC 1KC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 3, 6, 6, 8
1 0, 7, 9, 9 6 1, 4, 8
2 7, 9 7 1, 5, 8, 9
3 0, 6, 6, 7 8 9
4 2, 9 9 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 184295
Bộ số 256
Bộ số 3012
Giải ĐB66720
Giải Nhất47882
Giải Nhì1935660457
Giải Ba783789530883715
233145069070545
Giải Tư 7766651998906100
Giải Năm223729527581
667118745846
Giải Sáu752426312
Giải Bảy78297628
KH trúng ĐB: 12KD 5KD 3KD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 2, 2, 6, 7
1 2, 4, 5, 9 6 6
2 0, 6, 8, 9 7 1, 4, 6, 8, 8
3 7 8 1, 2
4 5, 6 9 0, 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129034
Bộ số 267
Bộ số 3623
Giải ĐB36351
Giải Nhất57190
Giải Nhì8208517293
Giải Ba546229497994853
350433766424341
Giải Tư 3878395386239459
Giải Năm192463868595
874377388050
Giải Sáu742485492
Giải Bảy10929009
KH trúng ĐB: 14KE 9KE 3KE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 1, 3, 3, 9
1 0 6 4
2 2, 3, 4 7 8, 9
3 8 8 5, 5, 6
4 1, 2, 3, 3 9 0, 0, 2, 2, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116561
Bộ số 265
Bộ số 3268
Giải ĐB74236
Giải Nhất22390
Giải Nhì9469806978
Giải Ba007664278714336
245614877922294
Giải Tư 4639260647107097
Giải Năm418197311034
039958361720
Giải Sáu541607548
Giải Bảy25355246
KH trúng ĐB: 12KF 4KF 2KF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 2
1 0 6 1, 6
2 0, 5 7 8, 9
3 1, 4, 5, 6, 6, 6, 9 8 1, 7
4 1, 6, 8 9 0, 4, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12458620
Bộ số 20223
Bộ số 399325
Bộ số 426
Bộ số 530
Bộ số 632
Giải ĐB01316
Giải Nhất06155
Giải Nhì2516284573
Giải Ba087977372877527
599487586753870
Giải Tư 8238981494270704
Giải Năm519464460134
933731522658
Giải Sáu321431902
Giải Bảy16383122
KH trúng ĐB: 15KG 14KG 13KG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 2, 5, 8
1 4, 6, 6 6 2, 7
2 1, 2, 7, 7, 8 7 0, 3
3 1, 1, 4, 7, 8, 8 8
4 6, 8 9 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133063
Bộ số 296
Bộ số 3526
Giải ĐB46982
Giải Nhất96351
Giải Nhì9554636874
Giải Ba030099247773681
086202462832394
Giải Tư 0611280459709420
Giải Năm068734761228
987489803333
Giải Sáu222513779
Giải Bảy98724292
KH trúng ĐB: 9KH 8KH 7KH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 1
1 1, 3 6
2 0, 0, 2, 8, 8 7 0, 2, 4, 4, 6, 7, 9
3 3 8 0, 1, 2, 7
4 2, 6 9 2, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 181268
Bộ số 279
Bộ số 3070
Giải ĐB34062
Giải Nhất78556
Giải Nhì0780153366
Giải Ba329388413133243
072363362122838
Giải Tư 6033766524065133
Giải Năm807649206244
909417301667
Giải Sáu847889942
Giải Bảy52705401
KH trúng ĐB: 5KM 4KM 2KM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 6 5 2, 4, 6
1 6 2, 5, 6, 7
2 0, 1 7 0, 6
3 0, 1, 3, 3, 6, 8, 8 8 9
4 2, 3, 4, 7 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 187491
Bộ số 211
Bộ số 3009
Giải ĐB67617
Giải Nhất54083
Giải Nhì7000604609
Giải Ba476306590531256
556938543309538
Giải Tư 3649621764629507
Giải Năm464990255505
102112337526
Giải Sáu088943019
Giải Bảy43522209
KH trúng ĐB: 14KN 12KN 2KN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 6, 7, 9, 9 5 2, 6
1 7, 7, 9 6 2
2 1, 2, 5, 6 7
3 0, 3, 3, 8 8 3, 8
4 3, 3, 9, 9 9 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 122607
Bộ số 283
Bộ số 3006
Giải ĐB25127
Giải Nhất98702
Giải Nhì0281183835
Giải Ba508398040571353
927017456145805
Giải Tư 9667819034707125
Giải Năm289690651902
389837865727
Giải Sáu940559121
Giải Bảy95360499
KH trúng ĐB: 14KP 13KP 9KP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2, 4, 5, 5 5 3, 9
1 1 6 1, 5, 7
2 1, 5, 7, 7 7 0
3 5, 6, 9 8 6
4 0 9 0, 5, 6, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116007
Bộ số 276
Bộ số 3834
Giải ĐB18969
Giải Nhất42537
Giải Nhì5978450379
Giải Ba111768591817884
883987992834164
Giải Tư 4390674240583678
Giải Năm045421608780
474598586299
Giải Sáu080172089
Giải Bảy31171359
KH trúng ĐB: 12KQ 6KQ 4KQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 8, 8, 9
1 3, 7, 8 6 0, 4, 9
2 8 7 2, 6, 8, 9
3 1, 7 8 0, 0, 4, 4, 9
4 2, 5 9 0, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10958107
Bộ số 24111
Bộ số 321114
Bộ số 422
Bộ số 524
Bộ số 626
Giải ĐB04630
Giải Nhất57457
Giải Nhì9391376246
Giải Ba450320524637236
764609808863220
Giải Tư 5104200348354913
Giải Năm020895308773
386910439264
Giải Sáu044638417
Giải Bảy56643859
KH trúng ĐB: 13KR 6KR 5KR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 8 5 6, 7, 9
1 3, 3, 7 6 0, 4, 4, 9
2 0 7 3
3 0, 0, 2, 5, 6, 8, 8 8 8
4 3, 4, 6, 6 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 167057
Bộ số 256
Bộ số 3457
Giải ĐB38289
Giải Nhất26120
Giải Nhì0022400014
Giải Ba057178638044189
458466712334208
Giải Tư 7032118067729793
Giải Năm372151942502
017773942584
Giải Sáu592157299
Giải Bảy00180650
KH trúng ĐB: 13KS 10KS 1KS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6, 8 5 0, 7
1 4, 7, 8 6
2 0, 1, 3, 4 7 2, 7
3 2 8 0, 0, 4, 9, 9
4 6 9 2, 3, 4, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 159469
Bộ số 261
Bộ số 3598
Giải ĐB94962
Giải Nhất57945
Giải Nhì5389787741
Giải Ba827992490637707
002317538713619
Giải Tư 8040150567079788
Giải Năm151990480626
783433305945
Giải Sáu804092290
Giải Bảy57714004
KH trúng ĐB: 15KU 13KU 6KU
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 5, 6, 7, 7 5 7
1 9, 9 6 2
2 6 7 1
3 0, 1, 4 8 7, 8
4 0, 0, 1, 5, 5, 8 9 0, 2, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 174037
Bộ số 211
Bộ số 3346
Giải ĐB75952
Giải Nhất07700
Giải Nhì6974224824
Giải Ba928648222722072
362551604887103
Giải Tư 1653388790048120
Giải Năm234942513917
107912790264
Giải Sáu437551838
Giải Bảy98723041
KH trúng ĐB: 12KV 2KV 1KV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4 5 1, 1, 2, 3, 5
1 7 6 4, 4
2 0, 4, 7 7 2, 2, 9, 9
3 0, 7, 8 8 7
4 1, 2, 8, 9 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 145433
Bộ số 272
Bộ số 3557
Giải ĐB36374
Giải Nhất23994
Giải Nhì8849328214
Giải Ba256614017203328
524393977954185
Giải Tư 3849100846077906
Giải Năm965352326383
920947685306
Giải Sáu794102013
Giải Bảy78014953
KH trúng ĐB: 11KX 6KX 1KX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 6, 6, 7, 8, 9 5 3, 3
1 3, 4 6 1, 8
2 8 7 2, 4, 8, 9
3 2, 9 8 3, 5
4 9, 9 9 3, 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 182249
Bộ số 249
Bộ số 3403
Giải ĐB93761
Giải Nhất04667
Giải Nhì4753287951
Giải Ba117598646246708
133616796748048
Giải Tư 2004480673213239
Giải Năm545371645750
947369758295
Giải Sáu219537506
Giải Bảy79303938
KH trúng ĐB: 4KY 2KY 1KY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 6, 8 5 0, 1, 3, 9
1 9 6 1, 1, 2, 4, 7, 7
2 1 7 3, 5, 9
3 0, 2, 7, 8, 9, 9 8
4 8 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19958901
Bộ số 28403
Bộ số 399205
Bộ số 410
Bộ số 526
Bộ số 636
Giải ĐB51903
Giải Nhất86977
Giải Nhì8264953855
Giải Ba329843110082680
692226404638224
Giải Tư 2170810845393246
Giải Năm773450334448
068356543628
Giải Sáu771469497
Giải Bảy34400309
KH trúng ĐB: 13KZ 8KZ 6KZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 3, 8, 9 5 4, 5
1 6 9
2 2, 4, 8 7 0, 1, 7
3 3, 4, 4, 9 8 0, 3, 4
4 0, 6, 6, 8, 9 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 155869
Bộ số 256
Bộ số 3358
Giải ĐB76634
Giải Nhất74218
Giải Nhì6418375619
Giải Ba887378973110307
151685319170235
Giải Tư 0635591044349440
Giải Năm376660418697
003042592707
Giải Sáu904332459
Giải Bảy43450090
KH trúng ĐB: 13HA 8HA 7HA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 7, 7 5 9, 9
1 0, 8, 9 6 6, 8
2 7
3 0, 1, 2, 4, 4, 5, 5, 7 8 3
4 0, 1, 3, 5 9 0, 1, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142642
Bộ số 234
Bộ số 3292
Giải ĐB27570
Giải Nhất53306
Giải Nhì7059653264
Giải Ba007240242697728
002805950789538
Giải Tư 1054679506954598
Giải Năm757855135447
816490213509
Giải Sáu291262214
Giải Bảy83989736
KH trúng ĐB: 15HC 11HC 9HC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 9 5 4
1 3, 4 6 2, 4, 4
2 1, 4, 6, 8 7 0, 8
3 6, 8 8 0, 3
4 7 9 1, 5, 5, 6, 7, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 113179
Bộ số 225
Bộ số 3203
Giải ĐB56860
Giải Nhất12818
Giải Nhì9967591682
Giải Ba107070038187171
412655584986320
Giải Tư 3620977836889515
Giải Năm464185701185
341248632977
Giải Sáu034749495
Giải Bảy12160718
KH trúng ĐB: 12HD 8HD 5HD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5
1 2, 2, 5, 6, 8, 8 6 0, 3, 5
2 0, 0 7 0, 1, 5, 7, 8
3 4 8 1, 2, 5, 8
4 1, 9, 9 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/06/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 150897
Bộ số 295
Bộ số 3726
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,