XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 14/4 Hôm nay- Thứ Năm, 15/4
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB74295
Giải Nhất92214
Giải Nhì8548361076
Giải Ba725594881540538
495324916721320
Giải Tư 4111207265017996
Giải Năm952310515798
918433481405
Giải Sáu135132102
Giải Bảy39808238
KH trúng ĐB: (AT) 13 12 11 10 8 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5 5 1, 9
1 1, 4, 5 6 7
2 0, 3 7 2, 6
3 2, 2, 5, 8, 8, 9 8 0, 2, 3, 4
4 8 9 5, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/04/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 11377402
Bộ số 26004
Bộ số 370906
Bộ số 418
Bộ số 519
Bộ số 634
 
 
Giải ĐB29405
Giải Nhất36317
Giải Nhì9198214199
Giải Ba884118266510594
937560844337852
Giải Tư 0292298075004753
Giải Năm045649807105
413037981607
Giải Sáu287955847
Giải Bảy97743621
KH trúng ĐB: (AS) 15 11 10 9 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 5, 7 5 2, 3, 5, 6, 6
1 1, 7 6 5
2 1 7 4
3 0, 6 8 0, 0, 2, 7
4 3, 7 9 2, 4, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/04/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 186733
Bộ số 216
Bộ số 3199
Giải ĐB86039
Giải Nhất31145
Giải Nhì1849898082
Giải Ba982453141610849
927523086266716
Giải Tư 8667243673469819
Giải Năm373274169015
059972996184
Giải Sáu120072542
Giải Bảy70971688
KH trúng ĐB: (AR) 17 13 11 9 7 6 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 5, 6, 6, 6, 6, 9 6 2, 7
2 0 7 0, 2
3 2, 6, 9 8 2, 4, 8
4 2, 5, 5, 6, 9 9 7, 8, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/04/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 117270
Bộ số 250
Bộ số 3029
Giải ĐB29013
Giải Nhất13305
Giải Nhì6656743230
Giải Ba991220494971530
821487245678719
Giải Tư 5096976642387800
Giải Năm718028250497
148849295621
Giải Sáu821034271
Giải Bảy87808323
KH trúng ĐB: (AQ) 12 7 6 5 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 6
1 3, 9 6 6, 7
2 1, 1, 2, 3, 5, 9 7 1
3 0, 0, 4, 8 8 0, 0, 3, 7, 8
4 8, 9 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/04/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165020
Bộ số 255
Bộ số 3939
Giải ĐB85313
Giải Nhất55176
Giải Nhì7903628577
Giải Ba943837905853998
296263094446987
Giải Tư 4695688256607075
Giải Năm526399715237
538137432306
Giải Sáu452292746
Giải Bảy86542764
KH trúng ĐB: (AP) 15 14 10 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 4, 8
1 3 6 0, 3, 4
2 6, 7 7 1, 5, 6, 7
3 6, 7 8 1, 2, 3, 6, 7
4 3, 4, 6 9 2, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/04/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16996603
Bộ số 28715
Bộ số 326716
Bộ số 419
Bộ số 521
Bộ số 630
Giải ĐB52070
Giải Nhất62954
Giải Nhì3764688703
Giải Ba042690279135381
803971680402753
Giải Tư 0651769212336875
Giải Năm743972495341
991833528215
Giải Sáu262484531
Giải Bảy93839571
KH trúng ĐB: (AN) 15 12 11 9 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 1, 2, 3, 4
1 5, 8 6 2, 9
2 7 0, 1, 5
3 1, 3, 9 8 1, 3, 4
4 1, 6, 9 9 1, 2, 3, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/04/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191005
Bộ số 299
Bộ số 3598
Giải ĐB63904
Giải Nhất56240
Giải Nhì4822298507
Giải Ba323533713328267
867426263680484
Giải Tư 9490421887791522
Giải Năm017967101978
394098946237
Giải Sáu307084531
Giải Bảy11034786
KH trúng ĐB: (AM) 15 14 11 9 8 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 7, 7 5 3
1 0, 1, 8 6 7
2 2, 2 7 8, 9, 9
3 1, 3, 6, 7 8 4, 4, 6
4 0, 0, 2, 7 9 0, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/04/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 159139
Bộ số 280
Bộ số 3857
Giải ĐB94659
Giải Nhất32768
Giải Nhì3005332214
Giải Ba824443764605925
981345305759774
Giải Tư 3093790096442848
Giải Năm414563512593
661161827360
Giải Sáu947201559
Giải Bảy44450174
KH trúng ĐB: (AK) 15 14 13 11 8 7
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1 5 1, 3, 7, 9, 9
1 1, 4 6 0, 8
2 5 7 4, 4
3 4 8 2
4 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8 9 3, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/04/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 195036
Bộ số 252
Bộ số 3372
Giải ĐB06800
Giải Nhất39251
Giải Nhì6754865874
Giải Ba169121200671395
441823271594059
Giải Tư 8360069170086286
Giải Năm895728438568
104237814361
Giải Sáu826667396
Giải Bảy56258711
KH trúng ĐB: (AH) 10 8 7 6 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 8 5 1, 6, 7, 9
1 1, 2, 5 6 0, 1, 7, 8
2 5, 6 7 4
3 8 1, 2, 6, 7
4 2, 3, 8 9 1, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/04/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 136516
Bộ số 204
Bộ số 3375
Giải ĐB16278
Giải Nhất81109
Giải Nhì2342938390
Giải Ba324354257499911
092412129155658
Giải Tư 4655919724818641
Giải Năm414217334329
940466993373
Giải Sáu914344224
Giải Bảy54373665
KH trúng ĐB: (AG) 15 14 12 10 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 4, 5, 8
1 1, 4 6 5
2 4, 9, 9 7 3, 4, 8
3 3, 5, 6, 7 8 1
4 1, 1, 2, 4 9 0, 1, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/04/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176339
Bộ số 239
Bộ số 3108
Giải ĐB44110
Giải Nhất17391
Giải Nhì8453871325
Giải Ba624177603075577
173810763355283
Giải Tư 5308651343613366
Giải Năm627494356510
476367058537
Giải Sáu391286595
Giải Bảy03286775
KH trúng ĐB: (AF) 14 13 6 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 8 5
1 0, 0, 3, 7 6 1, 3, 6, 7
2 5, 8 7 4, 5, 7
3 0, 3, 5, 7, 8 8 1, 3, 6
4 9 1, 1, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/04/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18987005
Bộ số 27315
Bộ số 357630
Bộ số 431
Bộ số 533
Bộ số 636
Giải ĐB01795
Giải Nhất99808
Giải Nhì5865890819
Giải Ba544068229194848
610861366606582
Giải Tư 6068496778811343
Giải Năm561658179615
188867826750
Giải Sáu933952851
Giải Bảy10154345
KH trúng ĐB: (AE) 15 10 7 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 0, 1, 2, 8
1 0, 5, 5, 6, 7, 9 6 6, 7, 8
2 7
3 3 8 1, 2, 2, 6, 8
4 3, 3, 5, 8 9 1, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/04/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 181788
Bộ số 263
Bộ số 3331
Giải ĐB50393
Giải Nhất32377
Giải Nhì5720127882
Giải Ba055547182921211
995965125266003
Giải Tư 8236678787981677
Giải Năm870288013261
713770298319
Giải Sáu105622618
Giải Bảy65720723
KH trúng ĐB: (AD) 15 11 9 8 7 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 2, 3, 5, 7 5 2, 4
1 1, 8, 9 6 1, 5
2 2, 3, 9, 9 7 2, 7, 7
3 6, 7 8 2, 7
4 9 3, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/04/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 177922
Bộ số 260
Bộ số 3558
Giải ĐB49255
Giải Nhất06649
Giải Nhì2357097897
Giải Ba178157858528443
632372540381764
Giải Tư 0137431342192492
Giải Năm551451595418
234392688470
Giải Sáu089068072
Giải Bảy64508158
KH trúng ĐB: (AB) 14 13 10 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 5, 8, 9
1 3, 4, 5, 8, 9 6 4, 4, 8, 8
2 7 0, 0, 2
3 7, 7 8 1, 5, 9
4 3, 3, 9 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 190905
Bộ số 242
Bộ số 3293
Giải ĐB03000
Giải Nhất18982
Giải Nhì1423886862
Giải Ba552484766390612
819908305861270
Giải Tư 9699340306584672
Giải Năm409434992994
312520708140
Giải Sáu557201856
Giải Bảy62890873
KH trúng ĐB: (ZA) 14 13 7 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3, 8 5 6, 7, 8, 8
1 2 6 2, 2, 3
2 5 7 0, 0, 2, 3
3 8 8 2, 9
4 0, 8 9 0, 4, 4, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134892
Bộ số 27
Bộ số 3822
Giải ĐB31295
Giải Nhất59812
Giải Nhì3130766685
Giải Ba766135536944339
805086147757903
Giải Tư 6889559866638480
Giải Năm282031051067
974290535754
Giải Sáu383080449
Giải Bảy28553570
KH trúng ĐB: (ZB) 14 12 11 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 7, 8 5 3, 4, 5
1 2, 3 6 3, 7, 9
2 0, 8 7 0, 7
3 5, 9 8 0, 0, 3, 5, 9
4 2, 9 9 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134786
Bộ số 277
Bộ số 3809
Giải ĐB54601
Giải Nhất19860
Giải Nhì8893820323
Giải Ba481172017264229
459320853113792
Giải Tư 8074449250549894
Giải Năm074023837943
834339108738
Giải Sáu105231364
Giải Bảy41565445
KH trúng ĐB: (ZC) 13 12 11 10 8 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 4, 4, 6
1 0, 7 6 0, 4
2 3, 9 7 2, 4
3 1, 1, 2, 8, 8 8 3
4 0, 1, 3, 3, 5 9 2, 2, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12688804
Bộ số 22109
Bộ số 390425
Bộ số 428
Bộ số 530
Bộ số 633
Giải ĐB72042
Giải Nhất68063
Giải Nhì2531129971
Giải Ba832068652285186
757096595563349
Giải Tư 6509797506715763
Giải Năm436847187579
002655899488
Giải Sáu338783541
Giải Bảy59572976
KH trúng ĐB: (ZD) 14 13 12 9 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9, 9 5 5, 7, 9
1 1, 8 6 3, 3, 8
2 2, 6, 9 7 1, 1, 5, 6, 9
3 8 8 3, 6, 8, 9
4 1, 2, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 178979
Bộ số 284
Bộ số 3247
Giải ĐB44219
Giải Nhất17263
Giải Nhì5133463993
Giải Ba880903745715226
748801860358173
Giải Tư 8818790772040127
Giải Năm426918051836
525984526811
Giải Sáu888890213
Giải Bảy24062291
KH trúng ĐB: (ZE) 14 10 7 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5, 6, 7 5 2, 7, 9
1 1, 3, 8, 9 6 3, 9
2 2, 4, 6, 7 7 3
3 4, 6 8 0, 8
4 9 0, 0, 1, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192557
Bộ số 252
Bộ số 3956
Giải ĐB85639
Giải Nhất30063
Giải Nhì9554739052
Giải Ba946535611635594
682981810743978
Giải Tư 7384650393745817
Giải Năm465478548140
382156288489
Giải Sáu166489122
Giải Bảy78295741
KH trúng ĐB: (ZG) 13 10 7 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 2, 3, 4, 4, 7
1 6, 7 6 3, 6
2 1, 2, 8, 9 7 4, 8, 8
3 9 8 4, 9, 9
4 0, 1, 7 9 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165266
Bộ số 274
Bộ số 3925
Giải ĐB54315
Giải Nhất31746
Giải Nhì4456188751
Giải Ba113742814468702
528362498473255
Giải Tư 4210898199413086
Giải Năm096632685138
924940110526
Giải Sáu209205919
Giải Bảy55785937
KH trúng ĐB: (ZH) 11 10 8 7 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 9 5 1, 5, 5, 9
1 0, 1, 5, 9 6 1, 6, 8
2 6 7 4, 8
3 6, 7, 8 8 1, 4, 6
4 1, 4, 6, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144684
Bộ số 217
Bộ số 3994
Giải ĐB68140
Giải Nhất32393
Giải Nhì9383956403
Giải Ba651140466227967
178668026740765
Giải Tư 3640358203601661
Giải Năm307137825562
288477347633
Giải Sáu556562535
Giải Bảy05170251
KH trúng ĐB: (ZK) 14 13 9 8 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 5 5 1, 6
1 4, 7 6 0, 1, 2, 2, 2, 5, 6, 7, 7
2 7 1
3 3, 4, 5, 9 8 2, 2, 4
4 0, 0 9 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199305
Bộ số 200
Bộ số 3248
Giải ĐB97438
Giải Nhất44237
Giải Nhì6063128008
Giải Ba341181547233743
639202021195572
Giải Tư 4348483816687448
Giải Năm982706895421
933901960659
Giải Sáu905348884
Giải Bảy49766651
KH trúng ĐB: (ZL) 14 9 7 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8 5 1, 9
1 1, 8 6 6, 8
2 0, 1, 7 7 2, 2, 6
3 1, 7, 8, 8, 9 8 4, 9
4 3, 8, 8, 8, 9 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13402701
Bộ số 28303
Bộ số 318908
Bộ số 411
Bộ số 519
Bộ số 628
Giải ĐB55324
Giải Nhất18908
Giải Nhì7003091699
Giải Ba903081904575389
929519123284593
Giải Tư 2005817815857805
Giải Năm727841002748
050624438326
Giải Sáu820818350
Giải Bảy08932414
KH trúng ĐB: (ZM) 15 14 12 10 7 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 5, 6, 8, 8, 8 5 0, 1
1 4, 8 6
2 0, 4, 4, 6 7 8, 8
3 0, 2 8 5, 9
4 3, 5, 8 9 3, 3, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 112788
Bộ số 208
Bộ số 3830
Giải ĐB37733
Giải Nhất24313
Giải Nhì5979011746
Giải Ba293875050622046
428260193996189
Giải Tư 0663845166501786
Giải Năm324668762334
924284699584
Giải Sáu538324284
Giải Bảy66261731
KH trúng ĐB: (ZN) 13 11 9 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 1
1 3, 7 6 3, 6, 9
2 4, 6, 6 7 6
3 1, 3, 4, 8, 9 8 4, 4, 6, 7, 9
4 2, 6, 6, 6 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 186475
Bộ số 241
Bộ số 3215
Giải ĐB60054
Giải Nhất12253
Giải Nhì0297461732
Giải Ba631111356443038
434864629539933
Giải Tư 6851911259082766
Giải Năm378571166216
761471395333
Giải Sáu614483910
Giải Bảy58061466
KH trúng ĐB: (ZQ) 15 13 8 7 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 1, 3, 4, 8
1 0, 1, 2, 4, 4, 4, 6, 6 6 4, 6, 6
2 7 4
3 2, 3, 3, 8, 9 8 3, 5, 6
4 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193891
Bộ số 271
Bộ số 3294
Giải ĐB61924
Giải Nhất41098
Giải Nhì8715715729
Giải Ba763460336769222
324878906278379
Giải Tư 3698663137314702
Giải Năm941000457567
218752395783
Giải Sáu241440245
Giải Bảy28292556
KH trúng ĐB: (ZR) 15 13 9 8 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6, 7
1 0 6 2, 7, 7
2 2, 4, 5, 8, 9, 9 7 9
3 1, 1, 9 8 3, 7, 7
4 0, 1, 5, 5, 6 9 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 178618
Bộ số 266
Bộ số 3219
Giải ĐB45587
Giải Nhất03881
Giải Nhì5368178181
Giải Ba264777113983288
173914405666838
Giải Tư 6916485897510071
Giải Năm154109604038
973304062704
Giải Sáu764932902
Giải Bảy29859390
KH trúng ĐB: (ZS) 14 10 9 7 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 6 5 1, 6, 8
1 6 6 0, 4
2 9 7 1, 7
3 2, 3, 8, 8, 9 8 1, 1, 1, 5, 7, 8
4 1 9 0, 1, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134265
Bộ số 214
Bộ số 3785
Giải ĐB95112
Giải Nhất99964
Giải Nhì0319368084
Giải Ba280568923314363
270476363908420
Giải Tư 3563698062003558
Giải Năm804378326097
046256420871
Giải Sáu590922609
Giải Bảy16340228
KH trúng ĐB: (ZT) 19 13 12 11 9 5 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 9 5 6, 8
1 2, 6 6 2, 3, 3, 4
2 0, 2, 8 7 1
3 2, 3, 4, 9 8 0, 4
4 2, 3, 7 9 0, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19855005
Bộ số 24914
Bộ số 377116
Bộ số 422
Bộ số 524
Bộ số 630
Giải ĐB85439
Giải Nhất84075
Giải Nhì7848929688
Giải Ba312971868463601
546636577716129
Giải Tư 2609273985368966
Giải Năm384028988403
630316224893
Giải Sáu083841689
Giải Bảy15703884
KH trúng ĐB: (ZU) 13 11 10 8 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 3, 9 5
1 5 6 3, 6
2 2, 9 7 0, 5, 7
3 6, 8, 9, 9 8 3, 4, 4, 8, 9, 9
4 0, 1 9 3, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/03/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126586
Bộ số 223
Bộ số 3894
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Nhạc chuông hay miễn phí | Nhượng vé máy bay | KQXS - Kết quả xổ số