XSMB 30 ngày

Hôm qua- Thứ Năm, 17/10 Hôm nay- Thứ Sáu, 18/10
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB16461
Giải Nhất60560
Giải Nhì1095898368
Giải Ba418588984071070
050640280991444
Giải Tư 8278304971473777
Giải Năm230031537445
851578379339
Giải Sáu248741073
Giải Bảy27537341
KH trúng ĐB: 14VM 11VM 3VM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 3, 3, 8, 8
1 5 6 0, 1, 4, 8
2 7 7 0, 3, 3, 7, 8
3 7, 9 8
4 0, 1, 1, 4, 5, 7, 8, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 184217
Bộ số 291
Bộ số 3147
 
 
Giải ĐB45930
Giải Nhất04047
Giải Nhì4595897520
Giải Ba916810445416116
710763502986347
Giải Tư 2569237882452247
Giải Năm599119947425
714907846129
Giải Sáu864571006
Giải Bảy23435837
KH trúng ĐB: 10VK 5VK 3VK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4, 8, 8
1 6 6 4, 9
2 0, 3, 5, 9, 9 7 1, 6, 8
3 0, 7 8 1, 4
4 3, 5, 7, 7, 7, 9 9 1, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 186306
Bộ số 216
Bộ số 3653
Giải ĐB64511
Giải Nhất54757
Giải Nhì7432164217
Giải Ba498338823614579
315441062563067
Giải Tư 0175615921776553
Giải Năm024030621026
624445755855
Giải Sáu180375587
Giải Bảy38503602
KH trúng ĐB: 14VH 13VH 8VH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 3, 5, 7, 9
1 1, 7 6 2, 7
2 1, 5, 6 7 5, 5, 5, 7, 9
3 3, 6, 6, 8 8 0, 7
4 0, 4, 4 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 166170
Bộ số 291
Bộ số 3401
Giải ĐB75348
Giải Nhất81461
Giải Nhì5687800843
Giải Ba457835779650537
884921102290824
Giải Tư 5671129388230635
Giải Năm597732448591
583687817300
Giải Sáu554662987
Giải Bảy70248134
KH trúng ĐB: 11VG 9VG 8VG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4
1 6 1, 2
2 2, 3, 4, 4 7 0, 1, 7, 8
3 4, 5, 6, 7 8 1, 1, 3, 7
4 3, 4, 8 9 1, 2, 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 121980
Bộ số 286
Bộ số 3925
Giải ĐB31409
Giải Nhất37692
Giải Nhì2917060347
Giải Ba369754468608134
031822348028448
Giải Tư 9635316328449724
Giải Năm082985690997
831629341903
Giải Sáu678919958
Giải Bảy84864564
KH trúng ĐB: 12VF 2VF 1VF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 8
1 6, 9 6 3, 4, 9
2 4, 9 7 0, 5, 8
3 4, 4, 5 8 0, 2, 4, 6, 6
4 4, 5, 7, 8 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13365219
Bộ số 24520
Bộ số 362721
Bộ số 428
Bộ số 531
Bộ số 635
Giải ĐB16768
Giải Nhất74300
Giải Nhì5621238614
Giải Ba122505227473018
324671261848801
Giải Tư 4257683154364757
Giải Năm939552943687
340828031680
Giải Sáu848695479
Giải Bảy81582827
KH trúng ĐB: 10VE 7VE 2VE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3, 8 5 0, 7, 7, 8
1 2, 4, 8, 8 6 7, 8
2 7, 8 7 4, 9
3 1, 6 8 0, 1, 7
4 8 9 4, 5, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193670
Bộ số 264
Bộ số 3230
Giải ĐB44946
Giải Nhất42387
Giải Nhì2946981886
Giải Ba032215298398992
019171360218974
Giải Tư 3283430948407724
Giải Năm172832042160
200519200759
Giải Sáu572834653
Giải Bảy81302942
KH trúng ĐB: 11VD 8VD 6VD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5, 9 5 3, 9
1 7 6 0, 9
2 0, 1, 4, 8, 9 7 2, 4
3 0, 4 8 1, 3, 3, 6, 7
4 0, 2, 6 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 187085
Bộ số 203
Bộ số 3056
Giải ĐB77901
Giải Nhất30229
Giải Nhì8922679477
Giải Ba298636193799393
887352215652131
Giải Tư 8197251184543469
Giải Năm796813897005
925045892482
Giải Sáu245938274
Giải Bảy21481868
KH trúng ĐB: 8VB 5VB 1VB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 0, 4, 6
1 1, 8 6 3, 8, 8, 9
2 1, 6, 9 7 4, 7
3 1, 5, 7, 8 8 2, 9, 9
4 5, 8 9 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199843
Bộ số 244
Bộ số 3023
Giải ĐB94200
Giải Nhất05557
Giải Nhì4480371106
Giải Ba885357879920943
707642861439888
Giải Tư 5893386512171589
Giải Năm811629752164
024722800295
Giải Sáu647383829
Giải Bảy54247485
KH trúng ĐB: 14VA 13VA 6VA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 6 5 4, 7
1 4, 6, 7 6 4, 4, 5
2 4, 9 7 4, 5
3 5 8 0, 3, 5, 8, 9
4 3, 7, 7 9 3, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 182561
Bộ số 275
Bộ số 3668
Giải ĐB24275
Giải Nhất61941
Giải Nhì0356631129
Giải Ba037944693003222
348821144036335
Giải Tư 8792460469785867
Giải Năm666325772330
121234910588
Giải Sáu556360726
Giải Bảy24491456
KH trúng ĐB: 14UT 4UT 1UT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 6, 6
1 2, 4 6 0, 3, 6, 7
2 2, 4, 6, 9 7 5, 7, 8
3 0, 0, 5 8 2, 8
4 0, 1, 9 9 1, 2, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 124749
Bộ số 251
Bộ số 3755
Giải ĐB04752
Giải Nhất41831
Giải Nhì1504457125
Giải Ba138669157624369
769585487842913
Giải Tư 1302550648714492
Giải Năm489164526846
484069429875
Giải Sáu916171364
Giải Bảy04091150
KH trúng ĐB: 14US 10US 8US
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 6, 9 5 0, 2, 2, 8
1 1, 3, 6 6 4, 6, 9
2 5 7 1, 1, 5, 6, 8
3 1 8
4 0, 2, 4, 6 9 1, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14001603
Bộ số 25804
Bộ số 3509
Bộ số 417
Bộ số 518
Bộ số 633
Giải ĐB78051
Giải Nhất50790
Giải Nhì1399929250
Giải Ba453211634024893
743460979954441
Giải Tư 5156111946889950
Giải Năm397006504029
037426247467
Giải Sáu122376898
Giải Bảy52929162
KH trúng ĐB: 10UR 6UR 4UR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 0, 0, 1, 2, 6
1 9 6 2, 7
2 1, 2, 4, 9 7 0, 4, 6
3 8 8
4 0, 1, 6 9 0, 1, 2, 3, 8, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126359
Bộ số 291
Bộ số 3833
Giải ĐB17227
Giải Nhất10166
Giải Nhì4237361482
Giải Ba483815725484859
306193085240327
Giải Tư 3574382544398107
Giải Năm257761613675
232850359901
Giải Sáu351344775
Giải Bảy59671492
KH trúng ĐB: 15UQ 11UQ 4UQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 1, 2, 4, 9, 9
1 4, 9 6 1, 6, 7
2 5, 7, 7, 8 7 3, 4, 5, 5, 7
3 5, 9 8 1, 2
4 4 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 107907
Bộ số 207
Bộ số 3934
Giải ĐB19515
Giải Nhất79821
Giải Nhì1898656666
Giải Ba156299609351215
193321453348953
Giải Tư 6988274987857528
Giải Năm389860973396
100880630003
Giải Sáu414057580
Giải Bảy78451607
KH trúng ĐB: 13UN 12UN 9UN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7, 8 5 3, 7
1 4, 5, 5, 6 6 3, 6
2 1, 8, 9 7 8
3 2, 3 8 0, 5, 6, 8
4 5, 9 9 3, 6, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/10/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133285
Bộ số 234
Bộ số 3198
Giải ĐB91964
Giải Nhất44486
Giải Nhì2061437194
Giải Ba247202316587427
053008869985915
Giải Tư 0395375243465872
Giải Năm167556982798
303063361915
Giải Sáu557981969
Giải Bảy27773311
KH trúng ĐB: 14UM 9UM 3UM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 7
1 1, 4, 5, 5 6 4, 5, 9
2 0, 7, 7 7 2, 5, 7
3 0, 3, 6 8 1, 6
4 6 9 4, 5, 8, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 105379
Bộ số 211
Bộ số 3451
Giải ĐB37124
Giải Nhất23134
Giải Nhì1413604986
Giải Ba022586527059659
440393758040788
Giải Tư 5543948027216062
Giải Năm632997099462
668155337152
Giải Sáu684494885
Giải Bảy68357243
KH trúng ĐB: 13UL 6UL 4UL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 8, 9
1 6 2, 2, 8
2 1, 4, 9 7 0, 2
3 3, 4, 5, 6, 9 8 0, 0, 1, 4, 5, 6, 8
4 3, 3 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133442
Bộ số 283
Bộ số 3986
Giải ĐB59416
Giải Nhất23193
Giải Nhì7143872814
Giải Ba539123975407839
821686384688812
Giải Tư 1506097666846020
Giải Năm292326724829
285994606143
Giải Sáu827241857
Giải Bảy09376008
KH trúng ĐB: 13UK 4UK 2UK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8, 9 5 4, 7, 9
1 2, 2, 4, 6 6 0, 0, 8
2 0, 3, 7, 9 7 2, 6
3 7, 8, 9 8 4
4 1, 3, 6 9 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18077801
Bộ số 21406
Bộ số 379509
Bộ số 413
Bộ số 520
Bộ số 629
Giải ĐB98278
Giải Nhất81201
Giải Nhì2366816446
Giải Ba795680419053102
606297663692133
Giải Tư 1723195447640054
Giải Năm445807543811
272399292364
Giải Sáu078177076
Giải Bảy99579207
KH trúng ĐB: 15UH 10UH 1UH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 7 5 4, 4, 4, 7, 8
1 1 6 4, 4, 8, 8
2 3, 3, 9, 9 7 6, 7, 8, 8
3 3, 6 8
4 6 9 0, 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165070
Bộ số 249
Bộ số 3369
Giải ĐB83657
Giải Nhất83729
Giải Nhì6507107225
Giải Ba812560082061316
163760650237581
Giải Tư 0723389898276212
Giải Năm685485171768
671578354283
Giải Sáu589092884
Giải Bảy00859779
KH trúng ĐB: 15UG 7UG 6UG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 4, 6, 7
1 2, 5, 6, 7 6 8
2 0, 3, 5, 7, 9 7 1, 6, 9
3 5 8 1, 3, 4, 5, 9
4 9 2, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165760
Bộ số 229
Bộ số 3720
Giải ĐB33024
Giải Nhất65468
Giải Nhì6933628902
Giải Ba126011313554286
456725082392492
Giải Tư 6982833398081556
Giải Năm330245921425
938707406873
Giải Sáu911705116
Giải Bảy83260280
KH trúng ĐB: 7UE 6UE 2UE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2, 2, 5, 8 5 6
1 1, 6 6 8
2 3, 4, 5, 6 7 2, 3
3 3, 5, 6 8 0, 2, 3, 6, 7
4 0 9 2, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116935
Bộ số 250
Bộ số 3991
Giải ĐB92329
Giải Nhất47959
Giải Nhì2666046653
Giải Ba767263571823527
800860908857142
Giải Tư 3441727739819331
Giải Năm502096835275
958863835562
Giải Sáu043818113
Giải Bảy11855305
KH trúng ĐB: 13UD 11UD 9UD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3, 3, 9
1 1, 3, 8, 8 6 0, 2
2 0, 6, 7, 9 7 5, 7
3 1 8 1, 3, 3, 5, 6, 8, 8
4 1, 2, 3 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115390
Bộ số 295
Bộ số 3834
Giải ĐB03074
Giải Nhất25607
Giải Nhì7771201518
Giải Ba801702506832786
335929138814079
Giải Tư 2504000195089172
Giải Năm547824386310
604323698892
Giải Sáu705286883
Giải Bảy70020594
KH trúng ĐB: 13UC 7UC 6UC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 5, 5, 7, 8 5
1 0, 2, 8 6 8, 9
2 7 0, 0, 2, 4, 8, 9
3 8 8 3, 6, 6, 8
4 3 9 2, 2, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135468
Bộ số 282
Bộ số 3275
Giải ĐB71778
Giải Nhất84659
Giải Nhì0118744538
Giải Ba369628519276821
421144259231637
Giải Tư 8475684791867840
Giải Năm877498036520
792248937860
Giải Sáu437705667
Giải Bảy37568409
KH trúng ĐB: 8UB 5UB 4UB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 9 5 6, 9
1 4 6 0, 2, 7
2 0, 1, 2 7 4, 5, 8
3 7, 7, 7, 8 8 4, 6, 7
4 0, 7 9 2, 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17257404
Bộ số 27312
Bộ số 337618
Bộ số 419
Bộ số 528
Bộ số 633
Giải ĐB02376
Giải Nhất28487
Giải Nhì3112561008
Giải Ba801654803396770
261012925340460
Giải Tư 4440605675938101
Giải Năm249813550030
655684533044
Giải Sáu086834046
Giải Bảy35838844
KH trúng ĐB: 5UA 3UA 2UA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 8 5 3, 3, 5, 6, 6
1 6 0, 5
2 5 7 0, 6
3 0, 3, 4, 5 8 3, 6, 7, 8
4 0, 4, 4, 6 9 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 184258
Bộ số 206
Bộ số 3551
Giải ĐB80620
Giải Nhất39822
Giải Nhì6985674778
Giải Ba500681415518910
847885624545623
Giải Tư 0021000655616930
Giải Năm380513802804
282506490998
Giải Sáu560879372
Giải Bảy85277484
KH trúng ĐB: 10TS 5TS 4TS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 6 5 5, 6
1 0 6 0, 1, 8
2 0, 1, 2, 3, 5, 7 7 2, 4, 8, 9
3 0 8 0, 4, 5, 8
4 5, 9 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129308
Bộ số 253
Bộ số 3046
Giải ĐB86201
Giải Nhất44072
Giải Nhì8282580905
Giải Ba941690937268711
027289170718548
Giải Tư 5011425293158024
Giải Năm747546495915
323495492253
Giải Sáu067161641
Giải Bảy57827849
KH trúng ĐB: 10TQ 7TQ 6TQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 7 5 2, 3, 7
1 1, 1, 5, 5 6 1, 7, 9
2 4, 5, 8 7 2, 2, 5, 8
3 4 8 2
4 1, 8, 9, 9, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 178367
Bộ số 257
Bộ số 3599
Giải ĐB03797
Giải Nhất21429
Giải Nhì8663232396
Giải Ba954000000136780
207093851587616
Giải Tư 0667859367098510
Giải Năm106637623054
832783994645
Giải Sáu030593347
Giải Bảy24780262
KH trúng ĐB: 11TP 9TP 5TP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 9, 9 5 4
1 0, 5, 6 6 2, 2, 6, 7
2 4, 7, 9 7 8
3 0, 2 8 0
4 5, 7 9 3, 3, 6, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 179999
Bộ số 289
Bộ số 3051
Giải ĐB42303
Giải Nhất57562
Giải Nhì0251907032
Giải Ba212656251018228
003799264652511
Giải Tư 7856559610399868
Giải Năm546355882429
779743745673
Giải Sáu687961648
Giải Bảy88421289
KH trúng ĐB: 15TN 8TN 3TN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 6
1 0, 1, 2, 9 6 1, 2, 3, 5, 8
2 8, 9 7 3, 4, 9
3 2, 9 8 7, 8, 8, 9
4 2, 6, 8 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 114382
Bộ số 212
Bộ số 3804
Giải ĐB81843
Giải Nhất53557
Giải Nhì7658353032
Giải Ba868062314862208
005004635001197
Giải Tư 9368662039707712
Giải Năm118735656327
112561691037
Giải Sáu689673268
Giải Bảy34575637
KH trúng ĐB: 14TM 10TM 7TM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 8 5 0, 6, 7, 7
1 2 6 5, 8, 8, 9
2 0, 5, 7 7 0, 3
3 2, 4, 7, 7 8 3, 7, 9
4 3, 8 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13776411
Bộ số 25613
Bộ số 321516
Bộ số 422
Bộ số 529
Bộ số 630
Giải ĐB82182
Giải Nhất68797
Giải Nhì1251828491
Giải Ba888929914442486
823189775662567
Giải Tư 1784560982704080
Giải Năm343736920524
607975203544
Giải Sáu503374333
Giải Bảy48792638
KH trúng ĐB: 10TL 7TL 4TL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 6
1 8, 8 6 7
2 0, 4, 6 7 0, 4, 9, 9
3 3, 7, 8 8 0, 2, 4, 6
4 4, 4, 8 9 1, 2, 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/09/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 184702
Bộ số 201
Bộ số 3629
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/