XSMB 30 ngày

Hôm qua- Thứ Hai, 18/2 Hôm nay- Thứ Ba, 19/2
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB15297
Giải Nhất69209
Giải Nhì7521583161
Giải Ba922214163561327
664095310270126
Giải Tư 8090536490708033
Giải Năm535912933130
289954860063
Giải Sáu455989243
Giải Bảy89216242
KH trúng ĐB: 14KX 10KX 5KX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9, 9 5 5, 9
1 5 6 1, 2, 3, 4
2 1, 1, 6, 7 7 0
3 0, 3, 5 8 6, 9, 9
4 2, 3 9 0, 3, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/02/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115523
Bộ số 228
Bộ số 3336
 
 
Giải ĐB54486
Giải Nhất25897
Giải Nhì4783240270
Giải Ba895477565954702
320991123906965
Giải Tư 8106638626205912
Giải Năm696705718197
878982113152
Giải Sáu304513949
Giải Bảy87663635
KH trúng ĐB: 9KV 5KV 2KV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 6 5 2, 9
1 1, 2, 3 6 5, 6, 7
2 0 7 0, 1
3 2, 5, 6, 9 8 6, 6, 7, 9
4 7, 9 9 7, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/02/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 167220
Bộ số 220
Bộ số 3696
Giải ĐB57480
Giải Nhất40751
Giải Nhì2713069477
Giải Ba759163996822680
357506735215052
Giải Tư 5258012907490873
Giải Năm392522756617
801958275047
Giải Sáu126308876
Giải Bảy00491255
KH trúng ĐB: 13KU 5KU 3KU
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 0, 1, 2, 2, 5, 8
1 2, 6, 7, 9 6 8
2 5, 6, 7, 9 7 3, 5, 6, 7
3 0 8 0, 0
4 7, 9, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/02/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13017104
Bộ số 23717
Bộ số 393524
Bộ số 430
Bộ số 531
Bộ số 633
Giải ĐB65132
Giải Nhất27219
Giải Nhì2075071078
Giải Ba316974843909036
117999880904611
Giải Tư 1896735459094400
Giải Năm802855537838
406808318115
Giải Sáu609959670
Giải Bảy24806802
KH trúng ĐB: 14KT 5KT 1KT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 9, 9, 9 5 0, 3, 4, 9
1 1, 5, 9 6 8, 8
2 4, 8 7 0, 8
3 1, 2, 6, 8, 9 8 0
4 9 6, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/02/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 168341
Bộ số 227
Bộ số 3623
Giải ĐB28929
Giải Nhất12758
Giải Nhì1313805847
Giải Ba594317679862214
115108444658671
Giải Tư 9374666544204353
Giải Năm856267349287
574934394287
Giải Sáu878973592
Giải Bảy40924178
KH trúng ĐB: 9KS 5KS 2KS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 8
1 0, 4 6 2, 5
2 0, 9 7 1, 3, 4, 8, 8
3 1, 4, 8, 9 8 7, 7
4 0, 1, 6, 7, 9 9 2, 2, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/02/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 179896
Bộ số 213
Bộ số 3310
Giải ĐB11333
Giải Nhất32253
Giải Nhì9616493077
Giải Ba391905442603846
676824173007962
Giải Tư 4866416947173868
Giải Năm200487022945
612079383317
Giải Sáu647127083
Giải Bảy48445243
KH trúng ĐB: 10KQ 9KQ 6KQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 2, 3
1 7, 7 6 2, 4, 6, 8, 9
2 0, 6, 7 7 7
3 0, 3, 8 8 2, 3
4 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/02/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 109577
Bộ số 243
Bộ số 3476
Giải ĐB27459
Giải Nhất78249
Giải Nhì5193357101
Giải Ba026982600407203
391485454189751
Giải Tư 7620003951152725
Giải Năm140404461205
008659448117
Giải Sáu333480641
Giải Bảy79362193
KH trúng ĐB: 15KP 8KP 5KP 2KP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 4, 4, 5 5 1, 9
1 5, 7 6
2 0, 1, 5 7 9
3 3, 3, 6, 9 8 0, 6
4 1, 1, 4, 6, 8, 9 9 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/02/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133870
Bộ số 273
Bộ số 3303
Giải ĐB83208
Giải Nhất72164
Giải Nhì6942732385
Giải Ba977564801318542
448870484580171
Giải Tư 4833466727401345
Giải Năm195579298996
480186653825
Giải Sáu989787592
Giải Bảy62448974
KH trúng ĐB: 15KN 11KN 6KN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8 5 5, 6
1 3 6 2, 4, 5, 7
2 5, 7, 9 7 1, 4
3 3 8 5, 7, 7, 9, 9
4 0, 2, 4, 5, 5 9 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/02/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 147611
Bộ số 222
Bộ số 3939
Giải ĐB65826
Giải Nhất11452
Giải Nhì6265592414
Giải Ba630796046557932
419153082983970
Giải Tư 0617527218597344
Giải Năm900727239513
577415097501
Giải Sáu952353424
Giải Bảy42024619
KH trúng ĐB: 13KM 9KM 5KM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 7, 9 5 2, 2, 3, 5, 9
1 3, 4, 5, 7, 9 6 5
2 3, 4, 6, 9 7 0, 2, 4, 9
3 2 8
4 2, 4, 6 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/02/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17307201
Bộ số 24507
Bộ số 344015
Bộ số 418
Bộ số 521
Bộ số 632
Giải ĐB32999
Giải Nhất32196
Giải Nhì0912188937
Giải Ba031222023908897
632913551990363
Giải Tư 3279032801966040
Giải Năm371167748125
072404461121
Giải Sáu984804272
Giải Bảy15111294
KH trúng ĐB: 22KL 10KL 7KL 6KL 5KL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 1, 1, 2, 5, 9 6 3
2 1, 1, 2, 4, 5, 8 7 2, 4, 9
3 7, 9 8 4
4 0, 6 9 1, 4, 6, 6, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/02/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 186352
Bộ số 236
Bộ số 3527
Giải ĐB61090
Giải Nhất49169
Giải Nhì3321084333
Giải Ba692837048945784
777304102705042
Giải Tư 9954023545159234
Giải Năm036278244807
564371147929
Giải Sáu157797201
Giải Bảy28765508
KH trúng ĐB: 15HZ 10HZ 5HZ 1HZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 8 5 4, 5, 7
1 0, 4, 5 6 2, 9
2 4, 7, 8, 9 7 6
3 0, 3, 4, 5 8 3, 4, 9
4 2, 3 9 0, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/02/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 127778
Bộ số 253
Bộ số 3496
Giải ĐB93843
Giải Nhất40130
Giải Nhì0654159475
Giải Ba075917814404746
889997081940731
Giải Tư 8083312110222354
Giải Năm924634446151
107120315949
Giải Sáu390842396
Giải Bảy44047888
KH trúng ĐB: 12HY 11HY 1HY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 4
1 9 6
2 1, 2 7 1, 5, 8
3 0, 1, 1 8 3, 8
4 1, 2, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 9 9 0, 1, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/02/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16917004
Bộ số 29309
Bộ số 376210
Bộ số 417
Bộ số 519
Bộ số 634
Giải ĐB08988
Giải Nhất22416
Giải Nhì4360656865
Giải Ba748431252705270
369394404211960
Giải Tư 9217822233493524
Giải Năm792352357728
205939368850
Giải Sáu644850157
Giải Bảy52380857
KH trúng ĐB: 11HX 3HX 1HX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 0, 0, 2, 7, 7, 9
1 6, 7 6 0, 5
2 2, 3, 4, 7, 8 7 0
3 5, 6, 8, 9 8 8
4 2, 3, 4, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/02/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 107044
Bộ số 264
Bộ số 3755
Giải ĐB77622
Giải Nhất66550
Giải Nhì1186739080
Giải Ba039435131777652
917110964118425
Giải Tư 1952284347248141
Giải Năm678392547418
817902244720
Giải Sáu381811374
Giải Bảy16997343
KH trúng ĐB: 11HV 7HV 3HV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 2, 2, 4
1 1, 1, 6, 7, 8 6 7
2 0, 2, 4, 4, 5 7 3, 4, 9
3 8 0, 1, 3
4 1, 1, 3, 3, 3 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 127322
Bộ số 268
Bộ số 3431
Giải ĐB56579
Giải Nhất42767
Giải Nhì2937521047
Giải Ba756513513352385
591712040973525
Giải Tư 6438981988472539
Giải Năm229178503669
274170521108
Giải Sáu664515572
Giải Bảy37590168
KH trúng ĐB: 15HT 9HT 7HT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8, 9 5 0, 1, 2, 9
1 5, 9 6 4, 7, 8, 9
2 5 7 1, 2, 5, 9
3 3, 7, 8, 9 8 5
4 1, 7, 7 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 107639
Bộ số 245
Bộ số 3883
Giải ĐB85889
Giải Nhất19391
Giải Nhì3089780995
Giải Ba752676714900607
412948436954633
Giải Tư 5644510230568594
Giải Năm504562913579
750383881209
Giải Sáu244186835
Giải Bảy59833419
KH trúng ĐB: 13HS 11HS 3HS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 7, 9 5 6, 9
1 9 6 7, 9
2 7 9
3 3, 4, 5 8 3, 6, 8, 9
4 4, 4, 5, 9 9 1, 1, 4, 4, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 157188
Bộ số 238
Bộ số 3781
Giải ĐB58549
Giải Nhất62533
Giải Nhì1980512534
Giải Ba776694995879536
139236557240789
Giải Tư 4484380984152507
Giải Năm425797086267
777837290024
Giải Sáu305984522
Giải Bảy81100306
KH trúng ĐB: 12HR 9HR 8HR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9 5 7, 8
1 0, 5 6 7, 9
2 2, 3, 4, 9 7 2, 8
3 3, 4, 6 8 1, 4, 4, 9
4 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 155714
Bộ số 226
Bộ số 3078
Giải ĐB62279
Giải Nhất66943
Giải Nhì2209392817
Giải Ba343354669810329
637845774261250
Giải Tư 0066502172590059
Giải Năm718445912398
864601868611
Giải Sáu425443869
Giải Bảy65333639
KH trúng ĐB: 11HQ 10HQ 8HQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 9, 9
1 1, 7 6 5, 6, 9
2 1, 5, 9 7 9
3 3, 5, 6, 9 8 4, 4, 6
4 2, 3, 3, 6 9 1, 3, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19967303
Bộ số 25605
Bộ số 342418
Bộ số 430
Bộ số 531
Bộ số 636
Giải ĐB95565
Giải Nhất31663
Giải Nhì9237472652
Giải Ba534018245676801
721096421015377
Giải Tư 2696066160271009
Giải Năm588001942866
394116537485
Giải Sáu197722373
Giải Bảy90972399
KH trúng ĐB: 12HP 4HP 3HP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 9, 9 5 2, 3, 6
1 0 6 1, 3, 5, 6
2 2, 3, 7 7 3, 4, 7
3 8 0, 5
4 1 9 0, 4, 6, 7, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 195591
Bộ số 284
Bộ số 3282
Giải ĐB69336
Giải Nhất65487
Giải Nhì3384782018
Giải Ba808469508009696
005577366356925
Giải Tư 5326574915799919
Giải Năm277752625416
071220063111
Giải Sáu840634596
Giải Bảy94333224
KH trúng ĐB: 11HN 9HN 2HN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 7
1 1, 2, 6, 8, 9 6 2, 3
2 4, 5, 6 7 7, 9
3 2, 3, 4, 6 8 0, 7
4 0, 6, 7, 9 9 4, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144105
Bộ số 279
Bộ số 3353
Giải ĐB40829
Giải Nhất68434
Giải Nhì8881857861
Giải Ba956583144852838
390081126225792
Giải Tư 3964665273745203
Giải Năm831625477973
642540800584
Giải Sáu275758205
Giải Bảy79689788
KH trúng ĐB: 5HL 2HL 1HL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 8 5 2, 8, 8
1 6, 8 6 1, 2, 4, 8
2 5, 9 7 3, 4, 5, 9
3 4, 8 8 0, 4, 8
4 7, 8 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 102338
Bộ số 274
Bộ số 3741
Giải ĐB00962
Giải Nhất78214
Giải Nhì9982058589
Giải Ba513435655249873
872357270512629
Giải Tư 5985429763932227
Giải Năm045395421617
428168589617
Giải Sáu838293287
Giải Bảy69399778
KH trúng ĐB: 14HK 9HK 8HK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 3, 8
1 4, 7, 7 6 2, 9
2 0, 7, 9 7 3, 8
3 5, 8, 9 8 1, 5, 7, 9
4 2, 3 9 3, 3, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 196756
Bộ số 229
Bộ số 3150
Giải ĐB65208
Giải Nhất55223
Giải Nhì0701034387
Giải Ba208690191146035
149718554583460
Giải Tư 7858677924523511
Giải Năm057469870889
167631798622
Giải Sáu547914882
Giải Bảy72549592
KH trúng ĐB: 15GZ 4GZ 2GZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2, 4, 8
1 0, 1, 1, 4 6 0, 9
2 2, 3 7 1, 2, 4, 6, 9, 9
3 5 8 2, 7, 7, 9
4 5, 7 9 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142620
Bộ số 207
Bộ số 3951
Giải ĐB71892
Giải Nhất00967
Giải Nhì7620584573
Giải Ba463265494697053
562267071461043
Giải Tư 6340394500482066
Giải Năm171486350031
855144384918
Giải Sáu163257436
Giải Bảy34647085
KH trúng ĐB: 15GY 7GY 5GY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 3, 7
1 4, 4, 8 6 3, 4, 6, 7
2 6, 6 7 0, 3
3 1, 4, 5, 6, 8 8 5
4 0, 3, 5, 6, 8 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13402403
Bộ số 29505
Bộ số 300409
Bộ số 423
Bộ số 530
Bộ số 633
Giải ĐB04289
Giải Nhất05242
Giải Nhì9507164877
Giải Ba346736452740670
509860570231069
Giải Tư 9439022317264099
Giải Năm637725251347
378828721798
Giải Sáu548660831
Giải Bảy29189415
KH trúng ĐB: 15GX 13GX 8GX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 5, 8 6 0, 9
2 3, 5, 6, 7, 9 7 0, 1, 2, 3, 7, 7
3 1, 9 8 6, 8, 9
4 2, 7, 8 9 4, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133111
Bộ số 288
Bộ số 3323
Giải ĐB68116
Giải Nhất26827
Giải Nhì3126481596
Giải Ba875550962937437
652843978792233
Giải Tư 0839847229146721
Giải Năm966282641248
301228567858
Giải Sáu840713571
Giải Bảy74651552
KH trúng ĐB: 15GV 12GV 3GV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 5, 6, 8
1 2, 3, 4, 5, 6 6 2, 4, 4, 5
2 1, 7, 9 7 1, 2, 4
3 3, 7, 9 8 4, 7
4 0, 8 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144133
Bộ số 271
Bộ số 3364
Giải ĐB84265
Giải Nhất28287
Giải Nhì1231052786
Giải Ba682909681697614
710221794968079
Giải Tư 9131749025093665
Giải Năm509884432719
477843501221
Giải Sáu709861152
Giải Bảy22280329
KH trúng ĐB: 13GT 9GT 7GT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9, 9 5 0, 2
1 0, 4, 6, 9 6 1, 5, 5
2 1, 2, 2, 8, 9 7 8, 9
3 1 8 6, 7
4 3, 9 9 0, 0, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183405
Bộ số 213
Bộ số 3809
Giải ĐB51545
Giải Nhất42892
Giải Nhì4340347804
Giải Ba342043926775895
586493115103816
Giải Tư 9799300224399543
Giải Năm352506562473
255927206574
Giải Sáu684721993
Giải Bảy34812864
KH trúng ĐB: 14GS 8GS 1GS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 4, 4 5 1, 6, 9
1 6 6 4, 7
2 0, 1, 5, 8 7 3, 4
3 4, 9 8 1, 4
4 3, 5, 9 9 2, 3, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192559
Bộ số 250
Bộ số 3696
Giải ĐB38231
Giải Nhất01714
Giải Nhì9512677765
Giải Ba656096931154686
809988473081787
Giải Tư 7438985991942950
Giải Năm034908491015
314641488354
Giải Sáu332381698
Giải Bảy72621203
KH trúng ĐB: 9GR 8GR 1GR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 0, 4, 9
1 1, 2, 4, 5 6 2, 5
2 6 7 2
3 0, 1, 2, 8 8 1, 6, 7
4 6, 8, 9, 9 9 4, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123405
Bộ số 226
Bộ số 3966
Giải ĐB73224
Giải Nhất81011
Giải Nhì0074472834
Giải Ba021661010033548
603104576635173
Giải Tư 6474869380542631
Giải Năm947387004148
256700334452
Giải Sáu304673215
Giải Bảy64029948
KH trúng ĐB: 12GQ 11GQ 1GQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 4 5 2, 4
1 0, 1, 5 6 4, 6, 6, 7
2 4 7 3, 3, 3, 4
3 1, 3, 4 8
4 4, 8, 8, 8 9 3, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/01/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10974204
Bộ số 24706
Bộ số 336712
Bộ số 413
Bộ số 532
Bộ số 635
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/