XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 15/8 Hôm nay- Thứ Năm, 16/8
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB33662
Giải Nhất56108
Giải Nhì0191479749
Giải Ba779121892889207
746382819204500
Giải Tư 7679869316465149
Giải Năm997714539785
037685542167
Giải Sáu591904892
Giải Bảy26849824
KH trúng ĐB: 13YV 12YV 9YV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 7, 8 5 3, 4
1 2, 4 6 2, 7
2 4, 6, 8 7 6, 7, 9
3 8 8 4, 5
4 6, 9, 9 9 1, 2, 2, 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/08/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18693405
Bộ số 22406
Bộ số 334507
Bộ số 413
Bộ số 535
Bộ số 636
 
 
Giải ĐB79386
Giải Nhất76807
Giải Nhì3712224309
Giải Ba706231581083130
021989367374266
Giải Tư 1373557841437548
Giải Năm389842083219
608037810124
Giải Sáu827982155
Giải Bảy41512514
KH trúng ĐB: 12YX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8, 9 5 1, 5
1 0, 4, 9 6 6
2 2, 3, 4, 5, 7 7 3, 3, 8
3 0 8 0, 1, 2, 6
4 1, 3, 8 9 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/08/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193208
Bộ số 282
Bộ số 3963
Giải ĐB62149
Giải Nhất81906
Giải Nhì0172677637
Giải Ba679251884799895
737841695431583
Giải Tư 3729446518243786
Giải Năm249633022442
868129012516
Giải Sáu784912501
Giải Bảy00026738
KH trúng ĐB: 14YZ 13YZ 9YZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1, 2, 2, 6 5 4
1 2, 6 6 5, 7
2 4, 5, 6, 9 7
3 7, 8 8 1, 3, 4, 4, 6
4 2, 7, 9 9 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/08/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142809
Bộ số 285
Bộ số 3302
Giải ĐB46677
Giải Nhất00916
Giải Nhì7828066177
Giải Ba353288531864767
331122034851027
Giải Tư 9941336717954442
Giải Năm354523821578
207406091296
Giải Sáu522993700
Giải Bảy94192433
KH trúng ĐB: 10XA 4XA 3XA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5
1 2, 6, 8, 9 6 7, 7
2 2, 4, 7, 8 7 4, 7, 7, 8
3 3 8 0, 2
4 1, 2, 5, 8 9 3, 4, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/08/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 113298
Bộ số 270
Bộ số 3250
Giải ĐB10460
Giải Nhất50896
Giải Nhì2361835499
Giải Ba357459888178586
510687919301467
Giải Tư 7455218409666848
Giải Năm770464194428
601110751223
Giải Sáu017062208
Giải Bảy64538221
KH trúng ĐB: 15XB 12XB 1XB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 3, 5
1 1, 7, 8, 9 6 0, 2, 4, 6, 7, 8
2 1, 3, 8 7 5
3 8 1, 2, 4, 6
4 5, 8 9 3, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/08/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17225502
Bộ số 28015
Bộ số 329519
Bộ số 424
Bộ số 525
Bộ số 628
Giải ĐB93681
Giải Nhất32897
Giải Nhì2676973802
Giải Ba856869761080686
438178624691304
Giải Tư 9631632659319597
Giải Năm879402817886
488675260534
Giải Sáu135028553
Giải Bảy23729139
KH trúng ĐB: 15XC 9XC 8XC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 3
1 0, 7 6 9
2 3, 6, 6, 8 7 2
3 1, 1, 4, 5, 9 8 1, 1, 6, 6, 6, 6
4 6 9 1, 4, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/08/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 170442
Bộ số 217
Bộ số 3625
Giải ĐB47717
Giải Nhất74225
Giải Nhì3088573525
Giải Ba279376343156177
858823890130283
Giải Tư 5544066901523563
Giải Năm296937889395
682987126012
Giải Sáu856716057
Giải Bảy76861868
KH trúng ĐB: 2XD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 6, 7
1 2, 2, 6, 7, 8 6 3, 8, 9, 9
2 5, 5, 9 7 6, 7
3 1, 7 8 2, 3, 5, 6, 8
4 4 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/08/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126644
Bộ số 299
Bộ số 3029
Giải ĐB12723
Giải Nhất66716
Giải Nhì2342528390
Giải Ba421334054921463
619655458195633
Giải Tư 7689594635493665
Giải Năm736980845492
222834025867
Giải Sáu686993643
Giải Bảy79589777
KH trúng ĐB: 6XF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 8
1 6 6 3, 5, 5, 7, 9
2 3, 5, 8 7 7, 9
3 3, 3 8 1, 4, 6, 9
4 3, 6, 9, 9 9 0, 2, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/08/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 136712
Bộ số 235
Bộ số 3255
Giải ĐB84214
Giải Nhất48733
Giải Nhì5377508672
Giải Ba399317971883393
714371424428127
Giải Tư 2594185748405917
Giải Năm562774581214
385310837991
Giải Sáu701319399
Giải Bảy65883298
KH trúng ĐB: 10XG 6XG 1XG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3, 7, 8
1 4, 4, 7, 8, 9 6 5
2 7, 7 7 2, 5
3 1, 2, 3, 7 8 3, 8
4 0, 4 9 1, 3, 4, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/08/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144149
Bộ số 270
Bộ số 3382
Giải ĐB92138
Giải Nhất14223
Giải Nhì4904981078
Giải Ba181589284845781
207750077663761
Giải Tư 1466252938587033
Giải Năm683035671402
255625353929
Giải Sáu649317351
Giải Bảy10112039
KH trúng ĐB: 10XH 8XH 6XH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 6, 8, 8
1 0, 1, 7 6 1, 6, 7
2 0, 3, 9, 9 7 5, 6, 8
3 0, 3, 5, 8, 9 8 1
4 8, 9, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/08/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129833
Bộ số 243
Bộ số 3339
Giải ĐB88624
Giải Nhất96792
Giải Nhì3445334579
Giải Ba816748303591802
055013567262985
Giải Tư 9697536699620914
Giải Năm766510916288
066281417676
Giải Sáu208422183
Giải Bảy93238639
KH trúng ĐB: 10XK 8XK 3XK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8 5 3
1 4 6 2, 2, 5, 6
2 2, 3, 4 7 2, 4, 6, 9
3 5, 9 8 3, 5, 6, 8
4 1 9 1, 2, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/08/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18976203
Bộ số 24716
Bộ số 379519
Bộ số 424
Bộ số 525
Bộ số 626
Giải ĐB49786
Giải Nhất41963
Giải Nhì2243609007
Giải Ba494494040156566
551921892005414
Giải Tư 6813619280505544
Giải Năm818352796416
229229706392
Giải Sáu215545972
Giải Bảy64334880
KH trúng ĐB: 12XL 5XL 2XL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 0
1 3, 4, 5, 6 6 3, 4, 6
2 0 7 0, 2, 9
3 3, 6 8 0, 3, 6
4 4, 5, 8, 9 9 2, 2, 2, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/08/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131435
Bộ số 284
Bộ số 3860
Giải ĐB25638
Giải Nhất36202
Giải Nhì8678674188
Giải Ba691637512223688
803991909623834
Giải Tư 4173789716566186
Giải Năm626710900769
346865086544
Giải Sáu644640786
Giải Bảy34672089
KH trúng ĐB: 13XM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 6
1 6 3, 7, 7, 8, 9
2 0, 2 7 3
3 4, 4, 8 8 6, 6, 6, 8, 8, 9
4 0, 4, 4 9 0, 6, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/08/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192106
Bộ số 241
Bộ số 3493
Giải ĐB28236
Giải Nhất77456
Giải Nhì3689389823
Giải Ba154468423272103
256664639267876
Giải Tư 0301807672025826
Giải Năm727435167737
494407776783
Giải Sáu139242061
Giải Bảy70864851
KH trúng ĐB: 1XP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3 5 1, 6
1 6 6 1, 6
2 3, 6 7 0, 4, 6, 6, 7
3 2, 6, 7, 9 8 3, 6
4 2, 4, 6, 8 9 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 132267
Bộ số 277
Bộ số 3699
Giải ĐB19672
Giải Nhất28906
Giải Nhì7878492305
Giải Ba660065064161297
480808082222435
Giải Tư 5692169772542443
Giải Năm248788854083
783825467922
Giải Sáu624751598
Giải Bảy81434490
KH trúng ĐB: 13XQ 5XQ 2XQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 6 5 1, 4
1 6
2 2, 2, 4 7 2
3 5, 8 8 0, 1, 3, 4, 5, 7
4 1, 3, 3, 4, 6 9 0, 2, 7, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 173985
Bộ số 296
Bộ số 3123
Giải ĐB69492
Giải Nhất88817
Giải Nhì2870213720
Giải Ba035883648442466
424338758694282
Giải Tư 8495516161925157
Giải Năm213960410231
395986931839
Giải Sáu680759492
Giải Bảy47014805
KH trúng ĐB: 11XR 6XR 3XR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5 5 7, 9, 9
1 7 6 1, 6
2 0 7
3 1, 3, 9, 9 8 0, 2, 4, 6, 8
4 1, 7, 8 9 2, 2, 2, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 197394
Bộ số 200
Bộ số 3771
Giải ĐB20833
Giải Nhất16272
Giải Nhì1291765181
Giải Ba150648100525757
896867846684411
Giải Tư 5278712462232967
Giải Năm617185411759
056286786857
Giải Sáu467973894
Giải Bảy47028464
KH trúng ĐB: 12XS 4XS 3XS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 7, 7, 9
1 1, 7 6 2, 4, 4, 6, 7, 7
2 3, 4 7 1, 2, 3, 8, 8
3 3 8 1, 4, 6
4 1, 7 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19724403
Bộ số 26210
Bộ số 342514
Bộ số 417
Bộ số 529
Bộ số 632
Giải ĐB69031
Giải Nhất60280
Giải Nhì6367653151
Giải Ba344964847735248
313164706847937
Giải Tư 8891701222549796
Giải Năm747401937260
127737616266
Giải Sáu326473183
Giải Bảy70647919
KH trúng ĐB: 15XT 12XT 3XT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4
1 2, 6, 9 6 0, 1, 4, 6, 8
2 6 7 0, 3, 4, 6, 7, 7, 9
3 1, 7 8 0, 3
4 8 9 1, 3, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 196845
Bộ số 236
Bộ số 3847
Giải ĐB59356
Giải Nhất54715
Giải Nhì8111159595
Giải Ba956321771942858
834736266025918
Giải Tư 9526417856712054
Giải Năm263210605359
424965961922
Giải Sáu305685581
Giải Bảy09202850
KH trúng ĐB: 6XV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5 0, 4, 6, 8, 9
1 1, 5, 8, 9 6 0, 0
2 0, 2, 6, 8 7 1, 3, 8
3 2, 2 8 1, 5
4 9 9 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191055
Bộ số 279
Bộ số 3652
Giải ĐB91570
Giải Nhất97669
Giải Nhì9748201367
Giải Ba069341512770523
712732449577319
Giải Tư 5016907529636279
Giải Năm608610426591
186201412532
Giải Sáu087440144
Giải Bảy21088196
KH trúng ĐB: 14XZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5
1 6, 9 6 2, 3, 7, 9
2 1, 3, 7 7 0, 3, 5, 9
3 2, 4 8 1, 2, 6, 7
4 0, 1, 2, 4 9 1, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 145080
Bộ số 236
Bộ số 3022
Giải ĐB95786
Giải Nhất50864
Giải Nhì6255403768
Giải Ba812295861415410
813098505622727
Giải Tư 3072962384541227
Giải Năm090214760195
892517442483
Giải Sáu576903890
Giải Bảy58274950
KH trúng ĐB: 12VA 9VA 8VA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 9 5 0, 4, 4, 6, 8
1 0, 4 6 4, 8
2 3, 5, 7, 7, 7, 9 7 2, 6, 6
3 8 3, 6
4 4, 9 9 0, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115764
Bộ số 297
Bộ số 3989
Giải ĐB77892
Giải Nhất58381
Giải Nhì2226851927
Giải Ba787618306140355
976576759641464
Giải Tư 4389249281272840
Giải Năm798581539475
209313696803
Giải Sáu495104962
Giải Bảy99674307
KH trúng ĐB: 15VB 5VB 3VB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 7 5 3, 5, 7
1 6 1, 1, 2, 4, 7, 8, 9
2 7, 7 7 5
3 8 1, 5, 9
4 0, 3 9 2, 2, 3, 5, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140637
Bộ số 222
Bộ số 3645
Giải ĐB16268
Giải Nhất70185
Giải Nhì0986056217
Giải Ba268306673835457
635893902687213
Giải Tư 5989920905856436
Giải Năm146900291912
927141704640
Giải Sáu014043347
Giải Bảy40703142
KH trúng ĐB: 11VC 10VC 6VC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7
1 2, 3, 4, 7 6 0, 8, 9
2 6, 9 7 0, 0, 1
3 0, 1, 6, 8 8 5, 5, 9, 9
4 0, 0, 2, 3, 7 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12493615
Bộ số 21717
Bộ số 311219
Bộ số 423
Bộ số 525
Bộ số 632
Giải ĐB32749
Giải Nhất15995
Giải Nhì0189211453
Giải Ba932168576231926
400248464771836
Giải Tư 4091728887227919
Giải Năm251799146555
840301044631
Giải Sáu327014578
Giải Bảy99393123
KH trúng ĐB: 13VD 9VD 7VD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 3, 5
1 4, 4, 6, 7, 9 6 2
2 2, 3, 4, 6, 7 7 8
3 1, 1, 6, 9 8 8
4 7, 9 9 1, 2, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 181113
Bộ số 228
Bộ số 3311
Giải ĐB15817
Giải Nhất47188
Giải Nhì7425132807
Giải Ba191074992419676
450290940903641
Giải Tư 4706020785649262
Giải Năm759632290697
192860157274
Giải Sáu645318335
Giải Bảy07861589
KH trúng ĐB: 11VE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 7, 7, 7, 9 5 1
1 5, 5, 7, 8 6 2, 4
2 4, 8, 9, 9 7 4, 6
3 5 8 6, 8, 9
4 1, 5 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135401
Bộ số 245
Bộ số 3353
Giải ĐB88323
Giải Nhất12739
Giải Nhì3307436293
Giải Ba665668848705131
095967150948275
Giải Tư 1516903586505997
Giải Năm683944606258
270764243259
Giải Sáu052972116
Giải Bảy19748817
KH trúng ĐB: 2VG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 0, 2, 8, 9
1 6, 6, 7, 9 6 0, 6
2 3, 4 7 2, 4, 4, 5
3 1, 5, 9, 9 8 7, 8
4 9 3, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 157788
Bộ số 221
Bộ số 3520
Giải ĐB44371
Giải Nhất38326
Giải Nhì1051838657
Giải Ba386974766668942
188252929654572
Giải Tư 5586017102904334
Giải Năm902971331571
708490381203
Giải Sáu060041335
Giải Bảy40700607
KH trúng ĐB: 14VH 8VH 1VH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7 5 7
1 8 6 0, 6
2 5, 6, 9 7 0, 1, 1, 1, 2
3 3, 4, 5, 8 8 4, 6
4 0, 1, 2 9 0, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 132575
Bộ số 243
Bộ số 3772
Giải ĐB84740
Giải Nhất15088
Giải Nhì8314138821
Giải Ba486363745464598
990733557004221
Giải Tư 8118039791843855
Giải Năm882395496644
508116142990
Giải Sáu909620817
Giải Bảy38579558
KH trúng ĐB: 12VK 10VK 5VK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4, 5, 7, 8
1 4, 7, 8 6
2 0, 1, 1, 3 7 0, 3
3 6, 8 8 1, 4, 8
4 0, 1, 4, 9 9 0, 5, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199726
Bộ số 238
Bộ số 3609
Giải ĐB78023
Giải Nhất30328
Giải Nhì8679435471
Giải Ba359759123166283
483964773562023
Giải Tư 7381004388482335
Giải Năm182132092124
244644307823
Giải Sáu856312231
Giải Bảy82334879
KH trúng ĐB: 6VL 4VL 2VL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 6
1 2 6
2 1, 3, 3, 3, 4, 8 7 1, 5, 9
3 0, 1, 1, 3, 5, 5 8 1, 2, 3
4 3, 6, 8, 8 9 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 11642906
Bộ số 26911
Bộ số 368716
Bộ số 418
Bộ số 535
Bộ số 636
Giải ĐB48401
Giải Nhất89498
Giải Nhì3369517361
Giải Ba102544331711287
615547309396016
Giải Tư 3591883868147689
Giải Năm160685541155
699510613702
Giải Sáu261010889
Giải Bảy16874650
KH trúng ĐB: 14VM 11VM 9VM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 6 5 0, 4, 4, 4, 5
1 0, 4, 6, 6, 7 6 1, 1, 1
2 7
3 8 8 7, 7, 9, 9
4 6 9 1, 3, 5, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/07/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 164278
Bộ số 257
Bộ số 3896
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/