XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Chủ Nhật, 21/7 Hôm nay- Thứ Hai, 22/7
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB10190
Giải Nhất86296
Giải Nhì3320600021
Giải Ba066967945442036
151222365478466
Giải Tư 8027529266059745
Giải Năm688122321351
607365803976
Giải Sáu592230142
Giải Bảy07892196
KH trúng ĐB: (QG) 20 18 15 12 10 8 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 7 5 1, 4, 4
1 6 6
2 1, 1, 2, 7 7 3, 6
3 0, 2, 6 8 0, 1, 9
4 2, 5 9 0, 2, 2, 6, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 148425
Bộ số 230
Bộ số 3428
XSMB 30 ngày
 
 
Giải ĐB01882
Giải Nhất99877
Giải Nhì6996051715
Giải Ba007759181877152
620977814522258
Giải Tư 2336948914049201
Giải Năm516547674964
930767729807
Giải Sáu239703602
Giải Bảy16624290
KH trúng ĐB: (QF) 19 16 13 12 9 8 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 4, 7, 7 5 2, 8
1 5, 6, 8 6 0, 2, 4, 5, 7
2 7 2, 5, 7
3 6, 9 8 2, 9
4 2, 5 9 0, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10905804
Bộ số 26512
Bộ số 314017
Bộ số 418
Bộ số 519
Bộ số 631
XSMB 90 ngày
Giải ĐB23877
Giải Nhất86129
Giải Nhì4357815885
Giải Ba320842565261324
717206143613632
Giải Tư 0924566627459173
Giải Năm959881909399
305267075148
Giải Sáu194088792
Giải Bảy39605222
KH trúng ĐB: (QE) 20 17 15 13 9 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 2, 2
1 6 0, 6
2 0, 2, 4, 4, 9 7 3, 7, 8
3 2, 6, 9 8 4, 5, 8
4 5, 8 9 0, 2, 4, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 159786
Bộ số 283
Bộ số 3303
XSMB 100 ngày
Giải ĐB12559
Giải Nhất30645
Giải Nhì8070572880
Giải Ba705563005515476
137765203733922
Giải Tư 4395673174317487
Giải Năm139219731714
197706691729
Giải Sáu849257368
Giải Bảy02449720
KH trúng ĐB: (QD) 20 19 17 16 13 9 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 5, 6, 7, 9
1 4 6 8, 9
2 0, 2, 9 7 3, 6, 6, 7
3 1, 1, 7 8 0, 7
4 4, 5, 9 9 2, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 112827
Bộ số 247
Bộ số 3689
XSMB 200 ngày
Giải ĐB79496
Giải Nhất54389
Giải Nhì1487999309
Giải Ba863010217009978
474418320910665
Giải Tư 6962079753440621
Giải Năm776621890312
585050038386
Giải Sáu359794639
Giải Bảy45126022
KH trúng ĐB: (QB) 19 18 11 9 7 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 9, 9 5 0, 9
1 2, 2 6 0, 2, 5, 6
2 1, 2 7 0, 8, 9
3 9 8 6, 9, 9
4 1, 4, 5 9 4, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131893
Bộ số 219
Bộ số 3659
XSMB 300 ngày
Giải ĐB43030
Giải Nhất44299
Giải Nhì0034025339
Giải Ba076844511822380
380637716379753
Giải Tư 4649784159463334
Giải Năm682896819694
225230355230
Giải Sáu700124697
Giải Bảy67416681
KH trúng ĐB: (QA) 16 15 11 10 9 8 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 3
1 8 6 3, 3, 6, 7
2 4, 8 7
3 0, 0, 4, 5, 9 8 0, 1, 1, 4
4 0, 1, 1, 6, 9 9 4, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176279
Bộ số 211
Bộ số 3155
XSMB 10 ngày
Giải ĐB81707
Giải Nhất44574
Giải Nhì7283105924
Giải Ba805492919830206
652798197038879
Giải Tư 6754716390947920
Giải Năm795964095695
081040625469
Giải Sáu754323701
Giải Bảy20993318
KH trúng ĐB: (PZ) 20 18 17 13 8 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 7, 9 5 4, 4, 9
1 0, 8 6 2, 3, 9
2 0, 0, 3, 4 7 0, 4, 9, 9
3 1, 3 8
4 9 9 4, 5, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198086
Bộ số 235
Bộ số 3578
XSMB 20 ngày
Giải ĐB83060
Giải Nhất19484
Giải Nhì6151436996
Giải Ba861011992067112
399372886849815
Giải Tư 2833727658521955
Giải Năm103377826976
285382656672
Giải Sáu365270589
Giải Bảy35848297
KH trúng ĐB: (PY) 16 11 9 6 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 3, 5
1 2, 4, 5 6 0, 5, 5, 8
2 0 7 0, 2, 6, 6
3 3, 3, 5, 7 8 2, 2, 4, 4, 9
4 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15649508
Bộ số 29010
Bộ số 327516
Bộ số 425
Bộ số 534
Bộ số 635
XSMB 40 ngày
Giải ĐB92619
Giải Nhất11319
Giải Nhì9819929744
Giải Ba270671197808680
338932215271172
Giải Tư 8758254063251020
Giải Năm573776141159
314817695866
Giải Sáu359476412
Giải Bảy66367206
KH trúng ĐB: (PX) 19 13 11 7 6 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 8, 9, 9
1 2, 4, 9, 9 6 6, 6, 7, 9
2 0, 5 7 2, 2, 6, 8
3 6, 7 8 0
4 0, 4, 8 9 3, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134521
Bộ số 273
Bộ số 3689
XSMB 50 ngày
Giải ĐB91323
Giải Nhất70916
Giải Nhì9438663833
Giải Ba666531838337645
541395695927652
Giải Tư 6957410218519729
Giải Năm487147055200
263288117332
Giải Sáu352707121
Giải Bảy33659987
KH trúng ĐB: (PV) 20 17 15 12 11 10 9 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 7 5 1, 2, 2, 3, 7, 9
1 1, 6 6 5
2 1, 3, 9 7 1
3 2, 2, 3, 3, 9 8 3, 6, 7
4 5 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 151914
Bộ số 280
Bộ số 3900
XSMB 60 ngày
Giải ĐB09466
Giải Nhất96676
Giải Nhì0899343413
Giải Ba295077714213259
051594825963945
Giải Tư 7304200180735968
Giải Năm800355042222
125213989231
Giải Sáu955966994
Giải Bảy72787348
KH trúng ĐB: (PT) 18 17 11 10 9 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 4, 4, 7 5 2, 5, 9, 9, 9
1 3 6 6, 6, 8
2 2 7 2, 3, 3, 6, 8
3 1 8
4 2, 5, 8 9 3, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111872
Bộ số 250
Bộ số 3372
XSMB 500 ngày
Giải ĐB40957
Giải Nhất85011
Giải Nhì4481691475
Giải Ba688405518996603
523287859776511
Giải Tư 0449292319565319
Giải Năm612612724973
224830559627
Giải Sáu243424253
Giải Bảy88675078
KH trúng ĐB: (PS) 18 16 11 9 5 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 3, 5, 6, 7
1 1, 1, 6, 9 6 7
2 3, 4, 6, 7, 8 7 2, 3, 5, 8
3 8 8, 9
4 0, 3, 8, 9 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 143380
Bộ số 278
Bộ số 3079
XSMB 1 ngày
Giải ĐB04973
Giải Nhất13645
Giải Nhì9375880311
Giải Ba082699523698299
056165676384794
Giải Tư 4486113738000678
Giải Năm912826260814
109416921102
Giải Sáu876217170
Giải Bảy77798180
KH trúng ĐB: (PR) 18 14 13 10 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 8
1 1, 4, 6, 7 6 3, 9
2 6, 8 7 0, 3, 6, 7, 8, 9
3 6, 7 8 0, 1, 6
4 5 9 2, 4, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135169
Bộ số 213
Bộ số 3052
XSMB 2 ngày
Giải ĐB30003
Giải Nhất52054
Giải Nhì2162847381
Giải Ba822219532976777
835566238974592
Giải Tư 2127324074895748
Giải Năm526779207688
252912462007
Giải Sáu884437996
Giải Bảy13086151
KH trúng ĐB: (PQ) 18 16 15 13 9 8 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7, 8 5 1, 4, 6
1 3 6 1, 7
2 0, 1, 7, 8, 9, 9 7 7
3 7 8 1, 4, 8, 9, 9
4 0, 6, 8 9 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17812113
Bộ số 21814
Bộ số 382720
Bộ số 423
Bộ số 524
Bộ số 634
XSMB 3 ngày
Giải ĐB49735
Giải Nhất38572
Giải Nhì7514620529
Giải Ba526689484125676
793093412605236
Giải Tư 4465966017578299
Giải Năm972480251801
015008319196
Giải Sáu818731990
Giải Bảy00398549
KH trúng ĐB: (PN) 20 19 18 15 13 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 9 5 0, 7
1 8 6 0, 5, 8
2 4, 5, 6, 9 7 2, 6
3 1, 1, 5, 6, 9 8 5
4 1, 6, 9 9 0, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 164996
Bộ số 245
Bộ số 3035
XSMB 4 ngày
Giải ĐB35313
Giải Nhất32522
Giải Nhì8780239795
Giải Ba206987913538543
171737880652559
Giải Tư 4027838624061977
Giải Năm036943674620
932085645971
Giải Sáu208138426
Giải Bảy78362889
KH trúng ĐB: (PM) 20 16 9 8 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 6, 8 5 9
1 3 6 4, 7, 9
2 0, 0, 2, 6, 7, 8 7 1, 3, 7, 8
3 5, 6, 8 8 6, 9
4 3 9 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 173656
Bộ số 287
Bộ số 3391
XSMB 5 ngày
Giải ĐB77620
Giải Nhất88861
Giải Nhì5480192539
Giải Ba114633675240043
377316371235521
Giải Tư 6614984347778339
Giải Năm521897360989
878302277844
Giải Sáu994721669
Giải Bảy95748907
KH trúng ĐB: (PK) 19 17 16 14 11 8 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 2
1 2, 4, 8 6 1, 3, 9
2 0, 1, 1, 7 7 4, 7
3 1, 6, 9, 9 8 3, 9, 9
4 3, 3, 4 9 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 118965
Bộ số 210
Bộ số 3653
XSMB 6 ngày
Giải ĐB94818
Giải Nhất99104
Giải Nhì6684881867
Giải Ba291141677890410
485862065902222
Giải Tư 4553101274851902
Giải Năm753807826890
788292821345
Giải Sáu765560599
Giải Bảy80344816
KH trúng ĐB: (PH) 20 18 17 12 9 6 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 3, 9
1 0, 2, 4, 6, 8 6 0, 5, 7
2 2 7 8
3 4, 8 8 0, 2, 2, 2, 5, 6
4 5, 8, 8 9 0, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/07/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111856
Bộ số 254
Bộ số 3205
XSMB 7 ngày
Giải ĐB44529
Giải Nhất97547
Giải Nhì4407629381
Giải Ba589586848151093
991062324561102
Giải Tư 9146448274115298
Giải Năm372951745314
297966820037
Giải Sáu523819023
Giải Bảy46714856
KH trúng ĐB: (PG) 20 19 18 17 14 7 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 6, 8
1 1, 4, 9 6
2 3, 3, 9, 9 7 1, 4, 6, 9
3 7 8 1, 1, 2, 2
4 5, 6, 6, 7, 8 9 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 114934
Bộ số 236
Bộ số 3020
XSMB 1000 ngày
Giải ĐB78049
Giải Nhất78125
Giải Nhì7135456545
Giải Ba855300146142672
623400770500214
Giải Tư 9704492538368243
Giải Năm082388425739
577842418133
Giải Sáu656085359
Giải Bảy00900466
KH trúng ĐB: (PF) 16 14 13 11 8 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 4, 5 5 4, 6, 9
1 4 6 1, 6
2 3, 5, 5 7 2, 8
3 0, 3, 6, 9 8 5
4 0, 1, 2, 3, 5, 9 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18008711
Bộ số 27319
Bộ số 345420
Bộ số 421
Bộ số 524
Bộ số 634
Giải ĐB71368
Giải Nhất37047
Giải Nhì8444256225
Giải Ba694178905936448
340543139257409
Giải Tư 9191786624179124
Giải Năm857376836096
353469759627
Giải Sáu151127565
Giải Bảy04841882
KH trúng ĐB: (PE) 17 16 14 10 8 7 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 1, 4, 9
1 7, 7, 8 6 5, 6, 8
2 4, 5, 7, 7 7 3, 5
3 4 8 2, 3, 4
4 2, 7, 8 9 1, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 125104
Bộ số 236
Bộ số 3203
Giải ĐB51599
Giải Nhất63081
Giải Nhì9197036583
Giải Ba221011953128466
473097211636463
Giải Tư 2523272679703522
Giải Năm538956559126
676771079342
Giải Sáu604892995
Giải Bảy45954614
KH trúng ĐB: (PD) 20 18 17 16 12 11 8 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 7, 9 5 5
1 4, 6 6 3, 6, 7
2 2, 3, 6, 6 7 0, 0
3 1 8 1, 3, 9
4 2, 5, 6 9 2, 5, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144966
Bộ số 247
Bộ số 3611
Giải ĐB60082
Giải Nhất56295
Giải Nhì5887142384
Giải Ba843367492828100
899353035015825
Giải Tư 0820235691754416
Giải Năm389421688203
820000979537
Giải Sáu945843698
Giải Bảy76280992
KH trúng ĐB: (PB) 19 15 8 7 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 9 5 0, 6
1 6 6 8
2 0, 5, 8, 8 7 1, 5, 6
3 5, 6, 7 8 2, 4
4 3, 5 9 2, 4, 5, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115915
Bộ số 287
Bộ số 3641
Giải ĐB50550
Giải Nhất86177
Giải Nhì5203456446
Giải Ba525441156160576
322218050130750
Giải Tư 2437456745861462
Giải Năm883306957341
032643792475
Giải Sáu429580654
Giải Bảy34127520
KH trúng ĐB: (PA) 20 19 16 14 9 7 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 0, 4
1 2 6 1, 2, 7
2 0, 1, 6, 9 7 5, 5, 6, 7, 9
3 3, 4, 4, 7 8 0, 6
4 1, 4, 6 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 155080
Bộ số 261
Bộ số 3804
Giải ĐB28501
Giải Nhất82333
Giải Nhì7075512632
Giải Ba666794509622032
034945677844165
Giải Tư 3608490839792964
Giải Năm065716058402
015564596512
Giải Sáu582872699
Giải Bảy16364349
KH trúng ĐB: (NZ) 20 19 12 11 10 9 8 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 8, 8 5 5, 5, 7, 9
1 2, 6 6 4, 5
2 7 2, 8, 9, 9
3 2, 2, 3, 6 8 2
4 3, 9 9 4, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193608
Bộ số 225
Bộ số 3043
Giải ĐB24362
Giải Nhất36143
Giải Nhì8075988565
Giải Ba865848492360925
166114743294039
Giải Tư 2964191567060171
Giải Năm724911793059
963684234066
Giải Sáu803059596
Giải Bảy70871001
KH trúng ĐB: (NY) 19 14 11 9 7 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 6 5 9, 9, 9
1 0, 1, 5 6 2, 4, 5, 6
2 3, 3, 5 7 0, 1, 9
3 2, 6, 9 8 4, 7
4 3, 9 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13903202
Bộ số 24907
Bộ số 335913
Bộ số 427
Bộ số 529
Bộ số 632
Giải ĐB14296
Giải Nhất22522
Giải Nhì1641377472
Giải Ba128450483556642
038060778515529
Giải Tư 0992554710990542
Giải Năm068945198337
672898975595
Giải Sáu389051276
Giải Bảy11521761
KH trúng ĐB: (NX) 15 12 9 8 7 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 2
1 1, 3, 7, 9 6 1
2 2, 8, 9 7 2, 6
3 5, 7 8 5, 9, 9
4 2, 2, 5, 7 9 2, 5, 6, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 161502
Bộ số 290
Bộ số 3420
Giải ĐB81439
Giải Nhất72590
Giải Nhì7194514138
Giải Ba063550631977494
799762195883540
Giải Tư 9583104988339394
Giải Năm251992666072
015149028572
Giải Sáu683444632
Giải Bảy17044068
KH trúng ĐB: (NV) 17 16 14 13 11 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 1, 5, 8
1 7, 9, 9 6 6, 8
2 7 2, 2, 6
3 2, 3, 8, 9 8 3, 3
4 0, 0, 4, 5, 9 9 0, 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/06/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192327
Bộ số 200
Bộ số 3337

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,