XSMB 30 ngày

Hôm qua- Chủ Nhật, 19/1 Hôm nay- Thứ Hai, 20/1
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB12850
Giải Nhất03659
Giải Nhì2643917297
Giải Ba275337867259665
654975416338041
Giải Tư 9951081955249011
Giải Năm640923089319
927201962832
Giải Sáu148820476
Giải Bảy13853744
KH trúng ĐB: 13BR 9BR 2BR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 0, 1, 9
1 1, 3, 9, 9 6 3, 5
2 0, 4 7 2, 2, 6
3 2, 3, 7, 9 8 5
4 1, 4, 8 9 6, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140414
Bộ số 255
Bộ số 3084
 
 
Giải ĐB70921
Giải Nhất78137
Giải Nhì5262109836
Giải Ba491742506229639
724345065072551
Giải Tư 2876172425210811
Giải Năm221647051224
537253716946
Giải Sáu939228392
Giải Bảy23113495
KH trúng ĐB: 12BS 7BS 1BS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 1
1 1, 1, 6 6 2
2 1, 1, 1, 3, 4, 4, 8 7 1, 2, 4, 6
3 4, 4, 6, 7, 9, 9 8
4 6 9 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 171848
Bộ số 282
Bộ số 3954
Giải ĐB34706
Giải Nhất91118
Giải Nhì2983738146
Giải Ba010800808962709
140427725532218
Giải Tư 7951048147303337
Giải Năm987133459998
363508508174
Giải Sáu849764801
Giải Bảy89715948
KH trúng ĐB: 12BT 9BT 5BT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 9 5 0, 1, 5, 9
1 8, 8 6 4
2 7 1, 1, 4
3 0, 5, 7, 7 8 0, 1, 9, 9
4 2, 5, 6, 8, 9 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16447204
Bộ số 26710
Bộ số 367618
Bộ số 426
Bộ số 529
Bộ số 630
Giải ĐB97571
Giải Nhất47197
Giải Nhì4764717744
Giải Ba475922652030084
798718171050342
Giải Tư 9731024725687406
Giải Năm017198498978
730254380464
Giải Sáu646470572
Giải Bảy74718428
KH trúng ĐB: 16BU 11BU 6BU 4BU
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5
1 0 6 4, 8
2 0, 8 7 0, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 8
3 1, 8 8 4, 4
4 2, 4, 6, 7, 7, 9 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 100197
Bộ số 255
Bộ số 3456
Giải ĐB72782
Giải Nhất22594
Giải Nhì3947047122
Giải Ba933385815078231
166443628168512
Giải Tư 5160562015923662
Giải Năm459165320312
989924371629
Giải Sáu189483518
Giải Bảy93716419
KH trúng ĐB: 14BV 12BV 10BV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0
1 2, 2, 8, 9 6 0, 2, 4
2 0, 2, 9 7 0, 1
3 1, 2, 7, 8 8 1, 2, 3, 9
4 4 9 1, 2, 3, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 113671
Bộ số 264
Bộ số 3136
Giải ĐB32164
Giải Nhất40635
Giải Nhì3707615567
Giải Ba926913328174665
395269229683870
Giải Tư 1990899674690883
Giải Năm965883179144
811104885748
Giải Sáu702712628
Giải Bảy12180797
KH trúng ĐB: 15BY 6BY 2BY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 8
1 1, 2, 2, 7, 8 6 4, 5, 7, 9
2 6, 8 7 0, 6
3 5 8 1, 3, 8
4 4, 8 9 0, 1, 6, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183541
Bộ số 239
Bộ số 3391
Giải ĐB41244
Giải Nhất61359
Giải Nhì0200472103
Giải Ba384141415627571
650928874928307
Giải Tư 9615782844643784
Giải Năm165701741906
104262679037
Giải Sáu807043637
Giải Bảy11514620
KH trúng ĐB: 15BZ 12BZ 9BZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6, 7, 7 5 1, 6, 7, 9
1 1, 4, 5 6 4, 7
2 0, 8 7 1, 4
3 7, 7 8 4
4 2, 3, 4, 6, 9 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198075
Bộ số 243
Bộ số 3365
Giải ĐB90880
Giải Nhất20246
Giải Nhì0737698111
Giải Ba605580109036569
004404198111569
Giải Tư 2615386010444242
Giải Năm542096085129
413139352159
Giải Sáu486938957
Giải Bảy08245365
KH trúng ĐB: 10AB 8AB 4AB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8 5 3, 7, 8, 9
1 1, 5 6 0, 5, 9, 9
2 0, 4, 9 7 6
3 1, 5, 8 8 0, 1, 6
4 0, 2, 4, 6 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192074
Bộ số 291
Bộ số 3778
Giải ĐB33658
Giải Nhất32909
Giải Nhì6798961821
Giải Ba098158030780281
260902243712380
Giải Tư 4151727772249694
Giải Năm389147781030
000602448385
Giải Sáu876512594
Giải Bảy35781208
KH trúng ĐB: 14AC 11AC 8AC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 8, 9 5 1, 8
1 2, 2, 5 6
2 1, 4 7 6, 7, 8, 8
3 0, 5, 7 8 0, 1, 5, 9
4 4 9 0, 1, 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12478802
Bộ số 24318
Bộ số 308522
Bộ số 424
Bộ số 525
Bộ số 633
Giải ĐB26396
Giải Nhất07249
Giải Nhì6228065932
Giải Ba539998267338330
804149292024486
Giải Tư 5908368851387264
Giải Năm189443485461
935806864760
Giải Sáu131050958
Giải Bảy96229141
KH trúng ĐB: 14AD 7AD 2AD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 8, 8
1 4 6 0, 1, 4
2 0, 2 7 3
3 0, 1, 2, 8 8 0, 6, 6, 8
4 1, 8, 9 9 1, 4, 6, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144894
Bộ số 221
Bộ số 3757
Giải ĐB91574
Giải Nhất89090
Giải Nhì6737562647
Giải Ba894744870737558
656471799068327
Giải Tư 4236870010033575
Giải Năm798146801761
836262188030
Giải Sáu327914547
Giải Bảy08947005
KH trúng ĐB: 10AE 8AE 1AE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5, 7, 8 5 8
1 4, 8 6 1, 2
2 7, 7 7 0, 4, 4, 5, 5
3 0, 6 8 0, 1
4 7, 7, 7 9 0, 0, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140919
Bộ số 234
Bộ số 3030
Giải ĐB14954
Giải Nhất86395
Giải Nhì6523044442
Giải Ba441002317192152
343108537133633
Giải Tư 1549057254111123
Giải Năm918722135454
156797858898
Giải Sáu469178898
Giải Bảy16879828
KH trúng ĐB: 7AG 2AG 1AG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 4, 4
1 0, 1, 3, 6 6 7, 9
2 3, 8 7 1, 1, 2, 8
3 0, 3 8 5, 7, 7
4 2, 9 9 5, 8, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 163994
Bộ số 230
Bộ số 3501
Giải ĐB14012
Giải Nhất27116
Giải Nhì4904561784
Giải Ba180258532387635
020690547252027
Giải Tư 5546815954944443
Giải Năm563430067014
954449473570
Giải Sáu316638684
Giải Bảy77892310
KH trúng ĐB: 6AH 5AH 1AH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 9
1 0, 2, 4, 6, 6 6 9
2 3, 3, 5, 7 7 0, 2, 7
3 4, 5, 8 8 4, 4, 9
4 3, 4, 5, 6, 7 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 148909
Bộ số 224
Bộ số 3958
Giải ĐB45721
Giải Nhất49581
Giải Nhì9019305073
Giải Ba287495795606164
800644828865170
Giải Tư 9855899489955266
Giải Năm997472125754
495939089573
Giải Sáu829162636
Giải Bảy00434782
KH trúng ĐB: 13AK 10AK 7AK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 4, 5, 6, 9
1 2 6 2, 4, 4, 6
2 1, 9 7 0, 3, 3, 4
3 6 8 1, 2, 8
4 3, 7, 9 9 3, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 164809
Bộ số 235
Bộ số 3629
Giải ĐB54949
Giải Nhất08119
Giải Nhì1880783419
Giải Ba967791723512384
846200428897115
Giải Tư 9498640984112897
Giải Năm710632197061
355467673799
Giải Sáu886753220
Giải Bảy47717007
KH trúng ĐB: 13AL 10AL 1AL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 7, 9 5 3, 4
1 1, 5, 9, 9, 9 6 1, 7
2 0, 0 7 0, 1, 9
3 5 8 4, 6, 8
4 7, 9 9 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13218601
Bộ số 23806
Bộ số 312509
Bộ số 423
Bộ số 525
Bộ số 635
Giải ĐB19143
Giải Nhất80801
Giải Nhì4165864482
Giải Ba158070670676479
973371958670550
Giải Tư 3284327318238386
Giải Năm933809602939
843012758036
Giải Sáu363587433
Giải Bảy82890237
KH trúng ĐB: 14AM 13AM 8AM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 6, 7 5 0, 8
1 6 0, 3
2 3 7 3, 5, 9
3 0, 3, 6, 7, 7, 8, 9 8 2, 2, 4, 6, 6, 7, 9
4 3 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 175207
Bộ số 221
Bộ số 3474
Giải ĐB73604
Giải Nhất27909
Giải Nhì9667759182
Giải Ba264192505694576
966140621071718
Giải Tư 7486160483695441
Giải Năm032978015812
428797828338
Giải Sáu411031776
Giải Bảy58348848
KH trúng ĐB: 9AN 6AN 2AN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 4, 9 5 6, 8
1 0, 1, 2, 4, 8, 9 6 9
2 9 7 6, 6, 7
3 1, 4, 8 8 2, 2, 6, 7, 8
4 1, 8 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/01/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 174690
Bộ số 274
Bộ số 3682
Giải ĐB94908
Giải Nhất49302
Giải Nhì1810856186
Giải Ba159751477732717
679544818462704
Giải Tư 9764406733984929
Giải Năm526610395345
984232719591
Giải Sáu790812777
Giải Bảy14922948
KH trúng ĐB: 19AQ 13AQ 5AQ 4AQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 8, 8 5 4
1 2, 4, 7 6 4, 6, 7
2 9, 9 7 1, 5, 7, 7
3 9 8 4, 6
4 2, 5, 8 9 0, 1, 2, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193454
Bộ số 259
Bộ số 3695
Giải ĐB18988
Giải Nhất48668
Giải Nhì4799135657
Giải Ba188201904074008
034544788303994
Giải Tư 2118301573451917
Giải Năm310517071429
736072014545
Giải Sáu319411577
Giải Bảy61220681
KH trúng ĐB: 14AR 10AR 8AR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 6, 7, 8 5 4, 7
1 1, 5, 7, 8, 9 6 0, 1, 8
2 0, 2, 9 7 7
3 8 1, 3, 8
4 0, 5, 5 9 1, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 151261
Bộ số 280
Bộ số 3700
Giải ĐB31701
Giải Nhất22760
Giải Nhì4930535026
Giải Ba908660409227263
727043840708896
Giải Tư 1593081647111255
Giải Năm812043286844
486064253001
Giải Sáu527181599
Giải Bảy85515255
KH trúng ĐB: 13AS 11AS 2AS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 4, 5, 7 5 1, 2, 5, 5
1 1, 6 6 0, 0, 3, 6
2 0, 5, 6, 7, 8 7
3 8 1, 5
4 4 9 2, 3, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 158369
Bộ số 212
Bộ số 3739
Giải ĐB95201
Giải Nhất21900
Giải Nhì1509867305
Giải Ba197804281060054
408076178623635
Giải Tư 3323824283273211
Giải Năm328817760822
906235878421
Giải Sáu185936796
Giải Bảy89658410
KH trúng ĐB: 14AT 9AT 2AT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 5, 7 5 4
1 0, 0, 1 6 2, 5
2 1, 2, 3, 7 7 6
3 5, 6 8 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9
4 2 9 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14517907
Bộ số 25511
Bộ số 348716
Bộ số 424
Bộ số 532
Bộ số 633
Giải ĐB04477
Giải Nhất86108
Giải Nhì1666465637
Giải Ba836668849424451
718268615878134
Giải Tư 4583365568786318
Giải Năm356383193495
708465186966
Giải Sáu780296702
Giải Bảy47324100
KH trúng ĐB: 14AU 11AU 7AU
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 8 5 1, 5, 8
1 8, 8, 9 6 3, 4, 6, 6
2 6 7 7, 8
3 2, 4, 7 8 0, 3, 4
4 1, 7 9 4, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 128908
Bộ số 208
Bộ số 3402
Giải ĐB05939
Giải Nhất33589
Giải Nhì9554900419
Giải Ba338344197682949
685734089267154
Giải Tư 0759546342542547
Giải Năm324779108620
095844828274
Giải Sáu286672054
Giải Bảy75027480
KH trúng ĐB: 11AV 6AV 4AV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4, 4, 4, 8, 9
1 0, 9 6 3
2 0 7 2, 3, 4, 4, 5, 6
3 4, 9 8 0, 2, 6, 9
4 7, 7, 9, 9 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185051
Bộ số 242
Bộ số 3258
Giải ĐB75726
Giải Nhất42916
Giải Nhì9444309818
Giải Ba127136922635217
354215955356379
Giải Tư 2358266731840103
Giải Năm935484791902
298444332562
Giải Sáu988563088
Giải Bảy88989457
KH trúng ĐB: 11AY 10AY 2AY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 3, 4, 7, 8
1 3, 6, 7, 8 6 2, 3, 7
2 1, 6, 6 7 9, 9
3 3 8 4, 4, 8, 8, 8
4 3 9 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 102702
Bộ số 219
Bộ số 3549
Giải ĐB70724
Giải Nhất59175
Giải Nhì4346966412
Giải Ba279292503544244
276023831239603
Giải Tư 9701343541917196
Giải Năm145182849602
032638600894
Giải Sáu974027404
Giải Bảy52157607
KH trúng ĐB: 14ZY 8ZY 5ZY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2, 3, 4, 7 5 1, 2
1 2, 2, 5 6 0, 9
2 4, 6, 7, 9 7 4, 5, 6
3 5, 5 8 4
4 4 9 1, 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 105674
Bộ số 242
Bộ số 3565
Giải ĐB43242
Giải Nhất56186
Giải Nhì1682917344
Giải Ba871890378177898
469704822979350
Giải Tư 7401535063339169
Giải Năm045932265870
492422969308
Giải Sáu963626080
Giải Bảy13805312
KH trúng ĐB: 12ZX 11ZX 10ZX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8 5 0, 0, 3, 9
1 2, 3 6 3, 9
2 4, 6, 6, 9, 9 7 0, 0
3 3 8 0, 0, 1, 6, 9
4 2, 4 9 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 182272
Bộ số 221
Bộ số 3224
Giải ĐB24148
Giải Nhất45828
Giải Nhì5708532091
Giải Ba586055703635006
941034768845090
Giải Tư 1691995976101484
Giải Năm233857497346
766062474396
Giải Sáu975112250
Giải Bảy26242305
KH trúng ĐB: 12ZV 8ZV 3ZV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 5, 6 5 0, 9
1 0, 2 6 0
2 3, 4, 6, 8 7 5
3 6, 8 8 4, 5, 8
4 6, 7, 8, 9 9 0, 1, 1, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19658110
Bộ số 20311
Bộ số 309820
Bộ số 427
Bộ số 529
Bộ số 634
Giải ĐB76684
Giải Nhất41910
Giải Nhì0691030143
Giải Ba690372953747250
515575276312088
Giải Tư 8078604761810894
Giải Năm189158085009
087072761283
Giải Sáu186888099
Giải Bảy94754487
KH trúng ĐB: 15ZU 4ZU 1ZU
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 0, 7
1 0, 0 6 3
2 7 0, 5, 6, 8
3 7, 7 8 1, 3, 4, 6, 7, 8, 8
4 3, 4, 7 9 1, 4, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198099
Bộ số 259
Bộ số 3318
Giải ĐB46081
Giải Nhất65929
Giải Nhì6080001964
Giải Ba922445126273427
397497997493221
Giải Tư 0326446033507249
Giải Năm121188847033
948949582673
Giải Sáu335938962
Giải Bảy74897526
KH trúng ĐB: 10ZT 6ZT 5ZT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 8
1 1 6 0, 2, 2, 4
2 1, 6, 6, 7, 9 7 3, 4, 4, 5
3 3, 5, 8 8 1, 4, 9, 9
4 4, 9, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 105173
Bộ số 274
Bộ số 3516
Giải ĐB83022
Giải Nhất46760
Giải Nhì1743429796
Giải Ba533255081477078
461923563715211
Giải Tư 6025267114185835
Giải Năm577147147924
538226664141
Giải Sáu077681689
Giải Bảy32728276
KH trúng ĐB: 15ZR 8ZR 3ZR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 1, 4, 4, 8 6 0, 6
2 2, 4, 5, 5 7 1, 1, 2, 6, 7, 8
3 2, 4, 5, 7 8 1, 2, 2, 9
4 1 9 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/12/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130349
Bộ số 200
Bộ số 3118
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,