XSMB 30 ngày

Hôm qua- Thứ Ba, 23/4 Hôm nay- Thứ Tư, 24/4
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB61229
Giải Nhất64831
Giải Nhì0086827719
Giải Ba818814459754140
812180838242866
Giải Tư 1063117501960033
Giải Năm640528956775
092385485912
Giải Sáu458651973
Giải Bảy30905201
KH trúng ĐB: 11MT 8MT 1MT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 1, 2, 8
1 2, 8, 9 6 3, 6, 8
2 3, 9 7 3, 5, 5
3 0, 1, 3 8 1, 2
4 0, 8 9 0, 5, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17192203
Bộ số 20910
Bộ số 378912
Bộ số 413
Bộ số 524
Bộ số 632
 
 
Giải ĐB95541
Giải Nhất87314
Giải Nhì1833490509
Giải Ba947984515724947
409734403865617
Giải Tư 5052731035894889
Giải Năm627187487539
982861649662
Giải Sáu202027809
Giải Bảy58964887
KH trúng ĐB: 9MS 8MS 1MS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9, 9 5 2, 7, 8
1 0, 4, 7 6 2, 4
2 7, 8 7 1, 3
3 4, 8, 9 8 7, 9, 9
4 1, 7, 8, 8 9 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 132985
Bộ số 258
Bộ số 3165
Giải ĐB78819
Giải Nhất34809
Giải Nhì1194698103
Giải Ba749694913450035
371120927264420
Giải Tư 4978923915745773
Giải Năm996214374658
476950788509
Giải Sáu141518573
Giải Bảy59190078
KH trúng ĐB: 10MR 9MR 3MR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 9, 9 5 8, 9
1 2, 8, 9, 9 6 2, 9, 9
2 0 7 2, 3, 3, 4, 8, 8, 8
3 4, 5, 7, 9 8
4 1, 6 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 125563
Bộ số 283
Bộ số 3227
Giải ĐB66103
Giải Nhất27160
Giải Nhì6803590974
Giải Ba169197759501238
948696910248123
Giải Tư 1026636959713693
Giải Năm582909829569
923240060339
Giải Sáu741391001
Giải Bảy66643089
KH trúng ĐB: 11MQ 5MQ 4MQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 6 5
1 9 6 0, 4, 6, 9, 9, 9
2 3, 6, 9 7 1, 4
3 0, 2, 5, 8, 9 8 2, 9
4 1 9 1, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 128261
Bộ số 223
Bộ số 3747
Giải ĐB78697
Giải Nhất10401
Giải Nhì8379863698
Giải Ba473638737021831
300842545437997
Giải Tư 8330314729830002
Giải Năm581871250452
636071325017
Giải Sáu836131405
Giải Bảy96666219
KH trúng ĐB: 11MP 9MP 7MP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5 5 2, 4
1 7, 8, 9 6 0, 2, 3, 6
2 5 7 0
3 0, 1, 1, 2, 6 8 3, 4
4 7 9 6, 7, 7, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18283204
Bộ số 21020
Bộ số 396021
Bộ số 422
Bộ số 528
Bộ số 634
Giải ĐB73588
Giải Nhất12423
Giải Nhì5910475395
Giải Ba069202887445615
735003353597702
Giải Tư 4968025142514942
Giải Năm697004078114
878433293069
Giải Sáu992530558
Giải Bảy08249355
KH trúng ĐB: 14MN 12MN 3MN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4, 7, 8 5 1, 1, 5, 8
1 4, 5 6 8, 9
2 0, 3, 4, 9 7 0, 4
3 0, 5 8 4, 8
4 2 9 2, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 110614
Bộ số 298
Bộ số 3497
Giải ĐB54399
Giải Nhất81519
Giải Nhì4048617385
Giải Ba438869264978506
899209170035527
Giải Tư 8096746101067351
Giải Năm431116379863
168612039123
Giải Sáu653013296
Giải Bảy90921236
KH trúng ĐB: 15LK 8LK 3LK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 6, 6 5 1, 3
1 1, 2, 3, 9 6 1, 3
2 0, 3, 7 7
3 6, 7 8 5, 6, 6, 6
4 9 9 0, 2, 6, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 171530
Bộ số 227
Bộ số 3939
Giải ĐB11022
Giải Nhất57948
Giải Nhì4615724971
Giải Ba801397903232128
499971786159295
Giải Tư 2946454313613392
Giải Năm678141923032
318802225636
Giải Sáu202490952
Giải Bảy45252282
KH trúng ĐB: 14LG 8LG 2LG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 7
1 6 1, 1
2 2, 2, 2, 5, 8 7 1
3 2, 2, 6, 9 8 1, 2, 8
4 3, 5, 6, 8 9 0, 2, 2, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 127551
Bộ số 288
Bộ số 3256
Giải ĐB57843
Giải Nhất22538
Giải Nhì4367744518
Giải Ba926069545404321
385578167314622
Giải Tư 1964621313140347
Giải Năm240379024291
506546527607
Giải Sáu272902839
Giải Bảy24801681
KH trúng ĐB: 12LF 11LF 1LF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 3, 6, 7 5 2, 4, 7
1 3, 4, 6, 8 6 4, 5
2 1, 2, 4 7 2, 3, 7
3 8, 9 8 0, 1
4 3, 7 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144140
Bộ số 278
Bộ số 3408
Giải ĐB02867
Giải Nhất96545
Giải Nhì3469658670
Giải Ba960199263581797
490578114060633
Giải Tư 1182048313425126
Giải Năm392621002630
481339145214
Giải Sáu777921454
Giải Bảy71543984
KH trúng ĐB: 10LE 7LE 4LE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 4, 7
1 3, 4, 4, 9 6 7
2 1, 6, 6 7 0, 1, 7
3 0, 3, 5, 9 8 2, 3, 4
4 0, 2, 5 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 127269
Bộ số 232
Bộ số 3925
Giải ĐB46181
Giải Nhất26851
Giải Nhì7678561246
Giải Ba250596885120694
534948515168213
Giải Tư 3916295776622723
Giải Năm371802585611
998680203270
Giải Sáu341464638
Giải Bảy82474552
KH trúng ĐB: 8LD 7LD 4LD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 1, 1, 2, 7, 8, 9
1 1, 3, 6, 8 6 2, 4
2 0, 3 7 0
3 8 8 1, 2, 5, 6
4 1, 5, 6, 7 9 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17597705
Bộ số 22015
Bộ số 355117
Bộ số 420
Bộ số 531
Bộ số 633
Giải ĐB84308
Giải Nhất39159
Giải Nhì7831064382
Giải Ba508898809553787
225941246882918
Giải Tư 6370753149110207
Giải Năm218889524351
711939804038
Giải Sáu271217096
Giải Bảy73210500
KH trúng ĐB: 10LC 6LC 3LC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7, 8 5 1, 2, 9
1 0, 1, 7, 8, 9 6 8
2 1 7 0, 1, 3
3 1, 8 8 0, 2, 7, 8, 9
4 9 4, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176379
Bộ số 287
Bộ số 3860
Giải ĐB52236
Giải Nhất50212
Giải Nhì4739384348
Giải Ba852873032018820
350736576263272
Giải Tư 6113850122186085
Giải Năm030751059710
880856591934
Giải Sáu602745424
Giải Bảy12010456
KH trúng ĐB: 9LB 4LB 2LB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 2, 4, 5, 7, 8 5 6, 9
1 0, 2, 2, 3, 8 6 2
2 0, 0, 4 7 2, 3
3 4, 6 8 5, 7
4 5, 8 9 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 106394
Bộ số 291
Bộ số 3943
Giải ĐB31765
Giải Nhất91814
Giải Nhì6609872718
Giải Ba063494473697712
447420841827865
Giải Tư 6205382286657672
Giải Năm390717213823
282629522339
Giải Sáu063881136
Giải Bảy91296050
KH trúng ĐB: 15KH 10KH 5KH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 0, 2
1 2, 4, 8, 8 6 0, 3, 5, 5, 5
2 1, 2, 3, 6, 9 7 2
3 6, 6, 9 8 1
4 2, 9 9 1, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172099
Bộ số 273
Bộ số 3374
Giải ĐB37110
Giải Nhất61647
Giải Nhì6487228185
Giải Ba852659804602097
743071740366045
Giải Tư 7617540253771693
Giải Năm949946505471
615432101800
Giải Sáu676668264
Giải Bảy40075295
KH trúng ĐB: 14KG 12KG 3KG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3, 7, 7 5 0, 2, 4
1 0, 0, 7 6 4, 5, 8
2 7 1, 2, 6, 7
3 8 5
4 0, 5, 6, 7 9 3, 5, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183795
Bộ số 213
Bộ số 3170
Giải ĐB98764
Giải Nhất79647
Giải Nhì0770241768
Giải Ba866109095626671
123529452889846
Giải Tư 8245416024424651
Giải Năm601418041759
039752492272
Giải Sáu234031712
Giải Bảy40006601
KH trúng ĐB: 15KF 14KF 9KF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 4 5 1, 2, 6, 9
1 0, 2, 4 6 0, 4, 6, 8
2 8 7 1, 2
3 1, 4 8
4 0, 2, 5, 6, 7, 9 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 108430
Bộ số 252
Bộ số 3349
Giải ĐB61188
Giải Nhất86876
Giải Nhì9402070401
Giải Ba084411880715190
151587708642796
Giải Tư 2772173650921291
Giải Năm468937521374
764080342284
Giải Sáu824260743
Giải Bảy66073467
KH trúng ĐB: 8KE 7KE 3KE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 7 5 2, 8
1 6 0, 6, 7
2 0, 4 7 2, 4, 6
3 4, 4, 6 8 4, 6, 8, 9
4 0, 1, 3 9 0, 1, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18165802
Bộ số 23906
Bộ số 386909
Bộ số 416
Bộ số 527
Bộ số 632
Giải ĐB91458
Giải Nhất40827
Giải Nhì4242996005
Giải Ba074957253802468
712946638316890
Giải Tư 2666872210055712
Giải Năm292330426648
463704587714
Giải Sáu880173263
Giải Bảy27752491
KH trúng ĐB: 13KD 12KD 11KD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5 5 8, 8
1 2, 4 6 3, 6, 8
2 2, 3, 4, 7, 7, 9 7 3, 5
3 7, 8 8 0, 3
4 2, 8 9 0, 1, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 186806
Bộ số 227
Bộ số 3004
Giải ĐB70084
Giải Nhất17245
Giải Nhì1609615869
Giải Ba616635670215845
917223268362286
Giải Tư 7898720969768146
Giải Năm712767067476
953195002091
Giải Sáu760626664
Giải Bảy41977985
KH trúng ĐB: 15KC 9KC 5KC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6, 9 5
1 6 0, 3, 4, 9
2 2, 6, 7 7 6, 6, 9
3 1 8 3, 4, 5, 6
4 1, 5, 5, 6 9 1, 6, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 102859
Bộ số 280
Bộ số 3107
Giải ĐB71393
Giải Nhất78853
Giải Nhì3623108575
Giải Ba763188367599917
960706700063508
Giải Tư 5496210123927413
Giải Năm638725903365
878839656703
Giải Sáu985750986
Giải Bảy08568814
KH trúng ĐB: 12KA 5KA 1KA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3, 8, 8 5 0, 3, 6
1 3, 4, 7, 8 6 5, 5
2 7 0, 5, 5
3 1 8 5, 6, 7, 8, 8
4 9 0, 2, 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 150157
Bộ số 231
Bộ số 3004
Giải ĐB83620
Giải Nhất53556
Giải Nhì6110804197
Giải Ba644351582894161
362432088538847
Giải Tư 5349296015100596
Giải Năm081699524627
918381226682
Giải Sáu666726462
Giải Bảy91155556
KH trúng ĐB: 13HG 8HG 5HG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2, 5, 6, 6
1 0, 5, 6 6 0, 1, 2, 6
2 0, 2, 6, 7, 8 7
3 5 8 2, 3, 5
4 3, 7, 9 9 1, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/04/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 117071
Bộ số 217
Bộ số 3742
Giải ĐB13748
Giải Nhất11388
Giải Nhì0457554906
Giải Ba200905250541534
530643753761849
Giải Tư 1497300330366273
Giải Năm884343281021
276121209535
Giải Sáu732254697
Giải Bảy97154910
KH trúng ĐB: 12HF 4HF 3HF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6 5 4
1 0, 5 6 1, 4
2 0, 1, 8 7 3, 5
3 2, 4, 5, 6, 7 8 8
4 3, 8, 9, 9 9 0, 7, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/03/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 157643
Bộ số 254
Bộ số 3281
Giải ĐB64361
Giải Nhất22750
Giải Nhì5171265124
Giải Ba749830384462856
441595112003596
Giải Tư 4644814381723888
Giải Năm439953188360
548240558232
Giải Sáu495353663
Giải Bảy36420999
KH trúng ĐB: 13HE 11HE 4HE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 3, 5, 6, 9
1 2, 8 6 0, 1, 3
2 0, 4 7 2
3 2, 6 8 2, 3, 8
4 2, 3, 4, 4 9 5, 6, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/03/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10371201
Bộ số 24509
Bộ số 316515
Bộ số 423
Bộ số 528
Bộ số 630
Giải ĐB21642
Giải Nhất02102
Giải Nhì5522064771
Giải Ba282166976295624
236302727784984
Giải Tư 5257334946827428
Giải Năm421289461731
339933397363
Giải Sáu503905100
Giải Bảy01269281
KH trúng ĐB: 7HD 5HD 2HD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 3, 5 5 7
1 2, 6 6 2, 3
2 0, 4, 6, 8 7 1, 7
3 0, 1, 9 8 1, 2, 4
4 2, 6, 9 9 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/03/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 117262
Bộ số 291
Bộ số 3345
Giải ĐB27974
Giải Nhất44982
Giải Nhì5299692837
Giải Ba334149656864450
854422723540406
Giải Tư 8914892497203802
Giải Năm143590439064
410085008610
Giải Sáu156480422
Giải Bảy11851862
KH trúng ĐB: 14HC 5HC 1HC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 6 5 0, 6
1 0, 1, 4, 4, 8 6 2, 4, 8
2 0, 2, 4 7 4
3 5, 5, 7 8 0, 2, 5
4 2, 3 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/03/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 151404
Bộ số 276
Bộ số 3159
Giải ĐB94499
Giải Nhất86607
Giải Nhì9646517648
Giải Ba578997184330838
977651671674046
Giải Tư 9587806965911882
Giải Năm172899849535
535222408010
Giải Sáu523309233
Giải Bảy43929561
KH trúng ĐB: 15HA 11HA 2HA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 2
1 0, 6 6 1, 5, 5, 9
2 3, 8 7
3 3, 5, 8 8 2, 4, 7
4 0, 3, 3, 6, 8 9 1, 2, 5, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/03/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131463
Bộ số 288
Bộ số 3720
Giải ĐB25019
Giải Nhất08621
Giải Nhì8223379658
Giải Ba146970208593733
221916006592953
Giải Tư 6311159188630220
Giải Năm351707511717
132390637651
Giải Sáu347498704
Giải Bảy99864076
KH trúng ĐB: 8GF 3GF 1GF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 1, 3, 8
1 1, 7, 7, 9 6 3, 3, 5
2 0, 1, 3 7 6
3 3, 3 8 5, 6
4 0, 7 9 1, 1, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/03/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130134
Bộ số 273
Bộ số 3582
Giải ĐB86472
Giải Nhất34087
Giải Nhì2322346303
Giải Ba271240174305559
180227778734939
Giải Tư 7350608339255316
Giải Năm895400094021
935472137050
Giải Sáu009961792
Giải Bảy13896422
KH trúng ĐB: 9GE 7GE 3GE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9, 9 5 0, 0, 4, 4, 9
1 3, 3, 6 6 1, 4
2 1, 2, 2, 3, 4, 5 7 2
3 9 8 3, 7, 7, 9
4 3 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/03/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172507
Bộ số 212
Bộ số 3162
Giải ĐB40005
Giải Nhất35790
Giải Nhì2135290568
Giải Ba616984923444747
457262444262083
Giải Tư 0077962620221450
Giải Năm858583301643
846771117308
Giải Sáu730414899
Giải Bảy44461502
KH trúng ĐB: 15GD 8GD 3GD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 8 5 0, 2
1 1, 4, 5 6 7, 8
2 2, 6, 6 7 7
3 0, 0, 4 8 3, 5
4 2, 3, 4, 6, 7 9 0, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/03/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13569216
Bộ số 25521
Bộ số 348024
Bộ số 425
Bộ số 527
Bộ số 633
Giải ĐB97477
Giải Nhất21663
Giải Nhì2719419868
Giải Ba701666127526300
217019343807936
Giải Tư 8469928971258554
Giải Năm325070497693
484606962840
Giải Sáu295868562
Giải Bảy23277363
KH trúng ĐB: 13GC 9GC 4GC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 0, 4
1 6 2, 3, 3, 6, 8, 8, 9
2 3, 5, 7 7 3, 5, 7
3 6, 8 8 9
4 0, 6, 9 9 3, 4, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/03/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 166871
Bộ số 274
Bộ số 3659
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/