XSMB 30 ngày

Hôm qua- Thứ Tư, 26/6 Hôm nay- Thứ Năm, 27/6
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB90895
Giải Nhất20729
Giải Nhì3694227217
Giải Ba594993590074861
042549178753066
Giải Tư 0841553914285912
Giải Năm493720485625
707661197190
Giải Sáu968223890
Giải Bảy14286550
KH trúng ĐB: 14ME 13ME 9ME
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 4
1 2, 4, 7, 9 6 1, 5, 6, 8
2 3, 5, 8, 8, 9 7 6
3 7, 9 8 7
4 1, 2, 8 9 0, 0, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12526205
Bộ số 22823
Bộ số 389526
Bộ số 428
Bộ số 533
Bộ số 636
 
 
Giải ĐB53768
Giải Nhất37656
Giải Nhì8989299859
Giải Ba162730305255789
261286321138163
Giải Tư 5531092252254330
Giải Năm986588670718
508628049634
Giải Sáu920512135
Giải Bảy19904452
KH trúng ĐB: 4MD 3MD 2MD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2, 2, 6, 9
1 1, 2, 8, 9 6 3, 5, 7, 8
2 0, 2, 5, 8 7 3
3 0, 1, 4, 5 8 6, 9
4 4 9 0, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133468
Bộ số 205
Bộ số 3623
Giải ĐB82084
Giải Nhất93974
Giải Nhì8550607011
Giải Ba115585670154362
001729751355222
Giải Tư 7672983666486405
Giải Năm703901505506
054452318024
Giải Sáu685596016
Giải Bảy90441664
KH trúng ĐB: 8MC 7MC 6MC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 6, 6 5 0, 8
1 1, 3, 6, 6 6 2, 4
2 2, 4 7 2, 2, 4
3 1, 6, 9 8 4, 5
4 4, 4, 8 9 0, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116650
Bộ số 283
Bộ số 3594
Giải ĐB84095
Giải Nhất36484
Giải Nhì4772639519
Giải Ba422084173923557
803791750737216
Giải Tư 3591810717574133
Giải Năm859612197053
445214055333
Giải Sáu121892015
Giải Bảy60121700
KH trúng ĐB: 14MB 13MB 7MB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7, 7, 8 5 2, 3, 7, 7
1 2, 5, 6, 7, 9, 9 6 0
2 1, 6 7 9
3 3, 3, 9 8 4
4 9 1, 2, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131794
Bộ số 276
Bộ số 3476
Giải ĐB13304
Giải Nhất33760
Giải Nhì0619879995
Giải Ba142969065805995
938331012783562
Giải Tư 7466726361547084
Giải Năm230232969586
980997292798
Giải Sáu162854616
Giải Bảy34358745
KH trúng ĐB: 13MA 11MA 10MA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 9 5 4, 4, 8
1 6 6 0, 2, 2, 3, 6
2 7, 9 7
3 3, 4, 5 8 4, 6, 7
4 5 9 5, 5, 6, 6, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15589901
Bộ số 26819
Bộ số 396822
Bộ số 427
Bộ số 535
Bộ số 636
Giải ĐB69886
Giải Nhất10248
Giải Nhì3335445804
Giải Ba571903060917491
645283934699100
Giải Tư 1428518201938434
Giải Năm615852336291
851837266340
Giải Sáu047658807
Giải Bảy11403757
KH trúng ĐB: 10YZ 8YZ 4YZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 7, 9 5 4, 7, 8, 8
1 1, 8 6
2 6, 8, 8 7
3 3, 4, 7 8 2, 6
4 0, 0, 6, 7, 8 9 0, 1, 1, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 167402
Bộ số 219
Bộ số 3533
Giải ĐB25132
Giải Nhất62479
Giải Nhì7662028020
Giải Ba779367301641714
847494038253952
Giải Tư 0553902978288713
Giải Năm644074131958
668763793140
Giải Sáu697548461
Giải Bảy09538797
KH trúng ĐB: 7XZ 4XZ 1XZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 3, 3, 8
1 3, 3, 4, 6 6 1
2 0, 0, 8, 9 7 9, 9
3 2, 6 8 2, 7, 7
4 0, 0, 8, 9 9 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 114226
Bộ số 286
Bộ số 3853
Giải ĐB86598
Giải Nhất39828
Giải Nhì7926202646
Giải Ba416991398810483
706532327954378
Giải Tư 8247367441004620
Giải Năm464090076357
258139653987
Giải Sáu795727094
Giải Bảy60233919
KH trúng ĐB: 9VZ 4VZ 1VZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 3, 7
1 9 6 0, 2, 5
2 0, 3, 7, 8 7 4, 8, 9
3 9 8 1, 3, 7, 8
4 0, 6, 7 9 4, 5, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 149298
Bộ số 221
Bộ số 3080
Giải ĐB74374
Giải Nhất29054
Giải Nhì7051967354
Giải Ba615285054888635
290783201315011
Giải Tư 1263520819096923
Giải Năm502019653394
929546171851
Giải Sáu097881633
Giải Bảy58009941
KH trúng ĐB: 12VY 8VY 1VY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8, 9 5 1, 4, 4, 8
1 1, 3, 7, 9 6 3, 5
2 0, 3, 8 7 4, 8
3 3, 5 8 1
4 1, 8 9 4, 5, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172042
Bộ số 245
Bộ số 3450
Giải ĐB02777
Giải Nhất03098
Giải Nhì5797347366
Giải Ba231518124187328
394397203095744
Giải Tư 0521212845126921
Giải Năm966422441980
836151513863
Giải Sáu898410543
Giải Bảy39376283
KH trúng ĐB: 15VX 14VX 10VX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 1
1 0, 2 6 1, 2, 3, 4, 6
2 1, 1, 8, 8 7 3, 7
3 0, 7, 9, 9 8 0, 3
4 1, 3, 4, 4 9 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 132130
Bộ số 279
Bộ số 3996
Giải ĐB16509
Giải Nhất12231
Giải Nhì3293315508
Giải Ba899133429573842
144491274003632
Giải Tư 9751945759308627
Giải Năm080451051729
273938138266
Giải Sáu115433641
Giải Bảy43515478
KH trúng ĐB: 10UZ 4UZ 2UZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 8, 9 5 1, 1, 4, 7
1 3, 3, 5 6 6
2 7, 9 7 8
3 0, 1, 2, 3, 3, 9 8
4 0, 1, 2, 3, 9 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 11816707
Bộ số 24109
Bộ số 347610
Bộ số 412
Bộ số 523
Bộ số 630
Giải ĐB39101
Giải Nhất12949
Giải Nhì0048325293
Giải Ba912522843622493
696868857226361
Giải Tư 6840254848142494
Giải Năm845808098344
398234156171
Giải Sáu723479959
Giải Bảy13118100
KH trúng ĐB: 4UY 3UY 2UY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 9 5 2, 8, 9
1 1, 3, 4, 5 6 1
2 3 7 1, 2, 9
3 6 8 1, 2, 3, 6
4 0, 4, 8, 9 9 3, 3, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 171091
Bộ số 212
Bộ số 3957
Giải ĐB69759
Giải Nhất56608
Giải Nhì4198596681
Giải Ba578649805038517
009349949910734
Giải Tư 8182316607998724
Giải Năm789023535078
716364809905
Giải Sáu846629583
Giải Bảy22169318
KH trúng ĐB: 15UX 10UX 5UX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8 5 0, 3, 9
1 6, 7, 8 6 3, 4, 6
2 2, 4, 9 7 8
3 4, 4 8 0, 1, 2, 3, 5
4 6 9 0, 3, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 139997
Bộ số 256
Bộ số 3247
Giải ĐB92614
Giải Nhất78683
Giải Nhì1966148233
Giải Ba124265997596524
433865864205166
Giải Tư 5971169575764166
Giải Năm679428420201
670147738707
Giải Sáu848399699
Giải Bảy57585552
KH trúng ĐB: 14TZ 13TZ 1TZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 7 5 2, 5, 7, 8
1 4 6 1, 6, 6
2 4, 6 7 1, 3, 5, 6
3 3 8 3, 6
4 2, 2, 8 9 4, 5, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135908
Bộ số 273
Bộ số 3313
Giải ĐB11797
Giải Nhất20477
Giải Nhì6910968686
Giải Ba716136626739589
717063273234389
Giải Tư 9206131828876366
Giải Năm902058205759
023903101139
Giải Sáu786524268
Giải Bảy20618293
KH trúng ĐB: 15TY 9TY 3TY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6, 9 5 9
1 0, 3, 8 6 1, 6, 7, 8
2 0, 0, 0, 4 7 7
3 2, 9, 9 8 2, 6, 6, 7, 9, 9
4 9 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 145978
Bộ số 209
Bộ số 3167
Giải ĐB53338
Giải Nhất16854
Giải Nhì5888396877
Giải Ba653188792818349
855966700249801
Giải Tư 6404711617941839
Giải Năm555780241735
305210802762
Giải Sáu600483708
Giải Bảy57337855
KH trúng ĐB: 15TX 10TX 5TX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 4, 8 5 2, 4, 5, 7, 7
1 6, 8 6 2
2 4, 8 7 7, 8
3 3, 5, 8, 9 8 0, 3, 3
4 9 9 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 121051
Bộ số 231
Bộ số 3409
Giải ĐB81575
Giải Nhất81596
Giải Nhì7316533060
Giải Ba252777172015078
428653030758806
Giải Tư 4989473805024670
Giải Năm143953139866
170006758239
Giải Sáu102143901
Giải Bảy58283878
KH trúng ĐB: 7TV 6TV 1TV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 2, 6, 7 5 8
1 3 6 0, 5, 5, 6
2 0, 8 7 0, 5, 5, 7, 8, 8
3 8, 8, 9, 9 8 9
4 3 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14891405
Bộ số 23113
Bộ số 324519
Bộ số 430
Bộ số 533
Bộ số 635
Giải ĐB43073
Giải Nhất42110
Giải Nhì9574818110
Giải Ba669249992197753
643456628990215
Giải Tư 6140105052963341
Giải Năm179711674480
059388691720
Giải Sáu606214468
Giải Bảy20368675
KH trúng ĐB: 12SZ 4SZ 2SZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 3
1 0, 0, 4, 5 6 7, 8, 9
2 0, 0, 1, 4 7 3, 5
3 6 8 0, 6, 9
4 0, 1, 5, 8 9 3, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123573
Bộ số 209
Bộ số 3759
Giải ĐB35740
Giải Nhất86961
Giải Nhì1840761706
Giải Ba202428665229917
553027801325751
Giải Tư 6017298216126484
Giải Năm261077653735
977838287581
Giải Sáu754517447
Giải Bảy15679534
KH trúng ĐB: 11SY 7SY 3SY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7 5 1, 2, 4
1 0, 2, 3, 5, 7, 7, 7 6 1, 5, 7
2 8 7 8
3 4, 5 8 1, 2, 4
4 0, 2, 7 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 101195
Bộ số 255
Bộ số 3330
Giải ĐB90686
Giải Nhất90200
Giải Nhì9855396604
Giải Ba185683955103652
580619495177389
Giải Tư 5020032327969909
Giải Năm915609160862
450674379642
Giải Sáu467946895
Giải Bảy91599779
KH trúng ĐB: 15SV 7SV 6SV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 6, 9 5 1, 1, 2, 3, 6, 9
1 6 6 1, 2, 7, 8
2 0, 3 7 9
3 7 8 6, 9
4 2, 6 9 1, 5, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 166693
Bộ số 283
Bộ số 3973
Giải ĐB31873
Giải Nhất04482
Giải Nhì9735007952
Giải Ba685548381906470
447620124097661
Giải Tư 0391019269464859
Giải Năm404520603601
306166797293
Giải Sáu403830845
Giải Bảy49273689
KH trúng ĐB: 14SU 4SU 1SU
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 0, 2, 4, 9
1 9 6 0, 1, 1, 2
2 7 7 0, 3, 9
3 0, 6 8 2, 9
4 0, 5, 5, 6, 9 9 1, 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 146866
Bộ số 262
Bộ số 3720
Giải ĐB99357
Giải Nhất57275
Giải Nhì7033797286
Giải Ba745679675040718
956817298825525
Giải Tư 7360496898932610
Giải Năm633115071445
380447316787
Giải Sáu145709030
Giải Bảy04309273
KH trúng ĐB: 13ST 9ST 1ST
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 7, 9 5 0, 7
1 0, 8 6 0, 7, 8
2 5 7 3, 5
3 0, 0, 1, 1, 7 8 1, 6, 7, 8
4 5, 5 9 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 188714
Bộ số 256
Bộ số 3085
Giải ĐB68191
Giải Nhất99702
Giải Nhì8553933753
Giải Ba183729018053229
585820743460098
Giải Tư 2132506655080200
Giải Năm904205800001
048569345086
Giải Sáu925455954
Giải Bảy63322311
KH trúng ĐB: 15RZ 14RZ 4RZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 8 5 3, 4, 5
1 1 6 3, 6
2 3, 5, 9 7 2
3 2, 2, 4, 4, 9 8 0, 0, 2, 5, 6
4 2 9 1, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/06/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17159513
Bộ số 28014
Bộ số 319518
Bộ số 420
Bộ số 528
Bộ số 629
Giải ĐB79905
Giải Nhất91614
Giải Nhì3843572383
Giải Ba381067867966442
313731567541276
Giải Tư 6823903707845567
Giải Năm008407438822
965736987939
Giải Sáu212827536
Giải Bảy77094506
KH trúng ĐB: 14RY 7RY 5RY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 6, 9 5 7
1 2, 4 6 7
2 2, 3, 7 7 3, 5, 6, 7, 9
3 5, 6, 7, 9 8 3, 4, 4
4 2, 3, 5 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/05/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123060
Bộ số 215
Bộ số 3768
Giải ĐB47625
Giải Nhất24130
Giải Nhì5754985886
Giải Ba089831355135420
134927744960923
Giải Tư 4146448310895673
Giải Năm281469123335
368392843920
Giải Sáu776740596
Giải Bảy56907616
KH trúng ĐB: 14RX 8RX 6RX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 6
1 2, 4, 6 6
2 0, 0, 3, 5 7 3, 6, 6
3 0, 5 8 3, 3, 3, 4, 6, 9
4 0, 6, 9, 9 9 0, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/05/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126218
Bộ số 212
Bộ số 3184
Giải ĐB96458
Giải Nhất53626
Giải Nhì0182946134
Giải Ba456401222449305
861661018082222
Giải Tư 8067846593344441
Giải Năm554934446095
068690833976
Giải Sáu811504784
Giải Bảy43727302
KH trúng ĐB: 15RU 8RU 2RU
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5 5 8
1 1 6 5, 6, 7
2 2, 4, 6, 9 7 2, 3, 6
3 4, 4 8 0, 3, 4, 6
4 0, 1, 3, 4, 9 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/05/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 117528
Bộ số 223
Bộ số 3267
Giải ĐB09247
Giải Nhất13662
Giải Nhì6414259143
Giải Ba148727221658252
404519308457800
Giải Tư 7105852729785426
Giải Năm115419859532
112658141222
Giải Sáu887859798
Giải Bảy79434569
KH trúng ĐB: 11RT 7RT 3RT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 1, 2, 4, 9
1 4, 6 6 2, 9
2 2, 6, 6, 7 7 2, 8, 9
3 2 8 4, 5, 7
4 2, 3, 3, 5, 7 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/05/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 189371
Bộ số 205
Bộ số 3738
Giải ĐB90064
Giải Nhất85688
Giải Nhì5720801582
Giải Ba381698250935688
705029706834555
Giải Tư 3075129239255490
Giải Năm409720548677
404729220614
Giải Sáu938623809
Giải Bảy92071214
KH trúng ĐB: 11RS 7RS 2RS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 8, 9, 9 5 4, 5
1 2, 4, 4 6 4, 8, 9
2 2, 3, 5 7 5, 7
3 8 8 2, 8, 8
4 7 9 0, 2, 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/05/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 157273
Bộ số 290
Bộ số 3557
Giải ĐB45433
Giải Nhất95029
Giải Nhì0617940110
Giải Ba519623418761754
859187901388620
Giải Tư 8162895312166560
Giải Năm416255728964
242015595032
Giải Sáu225818519
Giải Bảy45367060
KH trúng ĐB: 13QZ 9QZ 3QZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 4, 9
1 0, 3, 6, 8, 8, 9 6 0, 0, 2, 2, 2, 4
2 0, 0, 5, 9 7 0, 2, 9
3 2, 3, 6 8 7
4 5 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/05/2019
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16324403
Bộ số 29605
Bộ số 318719
Bộ số 422
Bộ số 525
Bộ số 630
Giải ĐB71563
Giải Nhất34966
Giải Nhì8244488918
Giải Ba194424217533393
616384826699851
Giải Tư 0670401884989732
Giải Năm171053712326
783504027765
Giải Sáu271076010
Giải Bảy52274833
KH trúng ĐB: 5QY 4QY 2QY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 2
1 0, 0, 8, 8 6 3, 5, 6, 6
2 6, 7 7 0, 1, 1, 5, 6
3 2, 3, 5, 8 8
4 2, 4, 8 9 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/05/2019
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198965
Bộ số 241
Bộ số 3283
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/