XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 29/10 Hôm nay- Thứ Sáu, 30/10
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB57483
Giải Nhất33678
Giải Nhì1246688663
Giải Ba836217567525228
705811122663581
Giải Tư 7834980851558601
Giải Năm735837215346
752053902169
Giải Sáu081695720
Giải Bảy31795765
KH trúng ĐB: (RD) 10 7 5 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8 5 5, 7, 8
1 6 3, 5, 6, 9
2 0, 0, 1, 1, 6, 8 7 5, 8, 9
3 1, 4 8 1, 1, 1, 3
4 6 9 0, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183423
Bộ số 267
Bộ số 3863
 
 
Giải ĐB33136
Giải Nhất01585
Giải Nhì8958948245
Giải Ba053483462720330
937392226325146
Giải Tư 8190678031396506
Giải Năm708185841854
898241581642
Giải Sáu212676815
Giải Bảy60130755
KH trúng ĐB: (RE) 14 13 11 10 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 4, 5, 8
1 2, 3, 5 6 0, 3
2 7 7 6
3 0, 6, 9, 9 8 0, 1, 2, 4, 5, 9
4 2, 5, 6, 8 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 147056
Bộ số 227
Bộ số 3816
Giải ĐB45538
Giải Nhất70385
Giải Nhì9767989919
Giải Ba602690016895595
144134340508427
Giải Tư 6036364175453591
Giải Năm347913318592
912856342546
Giải Sáu181311575
Giải Bảy61650457
KH trúng ĐB: (RG) 12 8 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 7
1 1, 3, 9 6 1, 5, 8, 9
2 7, 8 7 5, 9, 9
3 1, 4, 6, 8 8 1, 5
4 1, 5, 6 9 1, 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 164716
Bộ số 231
Bộ số 3008
Giải ĐB77946
Giải Nhất90034
Giải Nhì0212459163
Giải Ba319860160868954
712908495979813
Giải Tư 7930498186813884
Giải Năm181929012990
127295114408
Giải Sáu604392753
Giải Bảy46367550
KH trúng ĐB: (RH) 11 10 8 7 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 8, 8 5 0, 3, 4, 9
1 1, 3, 9 6 3
2 4 7 2, 5
3 0, 4, 6 8 1, 1, 4, 6
4 6, 6 9 0, 0, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 167300
Bộ số 214
Bộ số 3851
Giải ĐB32436
Giải Nhất67377
Giải Nhì9100518755
Giải Ba438514719822712
269823205679334
Giải Tư 9094914840390483
Giải Năm656966719042
923881077551
Giải Sáu539286106
Giải Bảy36945130
KH trúng ĐB: (RK) 15 14 11 8 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 7 5 1, 1, 1, 5, 6
1 2 6 9
2 7 1, 7
3 0, 4, 6, 6, 8, 9, 9 8 2, 3, 6
4 2, 8 9 4, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191144
Bộ số 249
Bộ số 3994
Giải ĐB43128
Giải Nhất44563
Giải Nhì9869024861
Giải Ba416261714717306
122579856144455
Giải Tư 0184338557825259
Giải Năm498098376724
717955617048
Giải Sáu992484180
Giải Bảy71876809
KH trúng ĐB: (RL) 14 8 5 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 5, 7, 9
1 6 1, 1, 1, 3, 8
2 4, 6, 8 7 1, 9
3 7 8 0, 0, 2, 4, 4, 5, 7
4 7, 8 9 0, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12369809
Bộ số 23213
Bộ số 398814
Bộ số 422
Bộ số 525
Bộ số 633
Giải ĐB06125
Giải Nhất02898
Giải Nhì9102405454
Giải Ba394632817934370
685220137177795
Giải Tư 0440540282798832
Giải Năm280532615764
810817283605
Giải Sáu624200992
Giải Bảy31652644
KH trúng ĐB: (RM) 15 12 7 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 5, 8 5 4
1 6 1, 3, 4, 5
2 2, 4, 4, 5, 6, 8 7 0, 1, 9, 9
3 1, 2 8
4 0, 4 9 2, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 197520
Bộ số 281
Bộ số 3000
Giải ĐB48879
Giải Nhất43896
Giải Nhì9679572578
Giải Ba146407264005348
784164010469172
Giải Tư 2815703239844841
Giải Năm153811169760
940479067237
Giải Sáu108616731
Giải Bảy96813500
KH trúng ĐB: (RN) 15 9 8 7 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 4, 6, 8 5
1 5, 6, 6, 6 6 0
2 7 2, 8, 9
3 1, 2, 5, 7, 8 8 1, 4
4 0, 0, 1, 8 9 5, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185016
Bộ số 221
Bộ số 3296
Giải ĐB90157
Giải Nhất49318
Giải Nhì4181793470
Giải Ba674766588137237
441645959405200
Giải Tư 6726029796239801
Giải Năm128580301710
283660374639
Giải Sáu125653625
Giải Bảy92726410
KH trúng ĐB: (RQ) 15 12 11 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 3, 7
1 0, 0, 7, 8 6 4, 4
2 3, 5, 5, 6 7 0, 2, 6
3 0, 6, 7, 7, 9 8 1, 5
4 9 2, 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153836
Bộ số 243
Bộ số 3400
Giải ĐB18225
Giải Nhất46995
Giải Nhì7020495090
Giải Ba244763926486783
153083882047735
Giải Tư 8388972366816047
Giải Năm730776446567
436791286418
Giải Sáu334018291
Giải Bảy46197709
KH trúng ĐB: (RS) 15 10 9 8 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 8, 9 5
1 8, 8, 9 6 4, 7, 7
2 0, 3, 5, 8 7 6, 7
3 4, 5 8 1, 3, 8
4 4, 6, 7 9 0, 1, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 107255
Bộ số 239
Bộ số 3217
Giải ĐB62319
Giải Nhất09060
Giải Nhì4048402900
Giải Ba312940959177642
117130601242751
Giải Tư 9126614600086452
Giải Năm032786921092
883247666152
Giải Sáu175767483
Giải Bảy54005662
KH trúng ĐB: (RT) 15 12 11 8 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 8 5 1, 2, 2, 4, 6
1 2, 3, 9 6 0, 2, 6, 7
2 6, 7 7 5
3 2 8 3, 4
4 2, 6 9 1, 2, 2, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140856
Bộ số 283
Bộ số 3499
Giải ĐB99469
Giải Nhất18769
Giải Nhì9445150102
Giải Ba361293399724679
834456023887921
Giải Tư 3070884804147478
Giải Năm651859385335
130072114133
Giải Sáu892149201
Giải Bảy13000918
KH trúng ĐB: (RU) 20 16 15 12 11 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 1, 2, 9 5 1
1 1, 3, 4, 8, 8 6 9, 9
2 1, 9 7 0, 8, 9
3 3, 5, 8, 8 8
4 5, 8, 9 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12384403
Bộ số 20908
Bộ số 351814
Bộ số 420
Bộ số 525
Bộ số 634
Giải ĐB14408
Giải Nhất28308
Giải Nhì9913168897
Giải Ba113171939550764
550100518873841
Giải Tư 3162071691042161
Giải Năm694047147043
739811874221
Giải Sáu385250857
Giải Bảy00012104
KH trúng ĐB: (RV) 11 9 8 7 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 4, 4, 8, 8 5 0, 7
1 0, 4, 6, 7 6 1, 2, 4
2 1, 1 7
3 1 8 5, 7, 8
4 0, 1, 3 9 5, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193578
Bộ số 250
Bộ số 3341
Giải ĐB62428
Giải Nhất42840
Giải Nhì1386738422
Giải Ba871004352998334
470349541395247
Giải Tư 5812576001796915
Giải Năm301868572805
601278022051
Giải Sáu385480556
Giải Bảy33795026
KH trúng ĐB: (RX) 15 12 10 9 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5 5 0, 1, 6, 7
1 2, 2, 3, 5, 8 6 0, 7
2 2, 6, 8, 9 7 9, 9
3 3, 4, 4 8 0, 5
4 0, 7 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 112108
Bộ số 259
Bộ số 3649
Giải ĐB46266
Giải Nhất06681
Giải Nhì3529522887
Giải Ba847042493870761
892241802290278
Giải Tư 7616106096844889
Giải Năm874909569135
337581203323
Giải Sáu994138363
Giải Bảy14300251
KH trúng ĐB: (RZ) 15 14 13 12 9 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 1, 6
1 4, 6 6 0, 1, 3, 6
2 0, 2, 3, 4 7 5, 8
3 0, 5, 8, 8 8 1, 4, 7, 9
4 9 9 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 139493
Bộ số 224
Bộ số 3783
Giải ĐB25618
Giải Nhất70158
Giải Nhì6604022038
Giải Ba728209270557835
150658959694310
Giải Tư 8710187166146842
Giải Năm017602651931
740378043784
Giải Sáu896333795
Giải Bảy71752812
KH trúng ĐB: (QA) 15 10 8 7 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5 5 8
1 0, 0, 2, 4, 8 6 5, 5
2 0, 8 7 1, 1, 5, 6
3 1, 3, 5, 8 8 4
4 0, 2 9 5, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 155850
Bộ số 284
Bộ số 3105
Giải ĐB82094
Giải Nhất58766
Giải Nhì8610828009
Giải Ba240116177290318
979682002046056
Giải Tư 5612931166261637
Giải Năm687396259249
870487736260
Giải Sáu065200478
Giải Bảy46653935
KH trúng ĐB: (QB) 15 13 12 10 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 8, 9 5 6
1 1, 1, 2, 8 6 0, 5, 5, 6, 8
2 0, 5, 6 7 2, 3, 3, 8
3 5, 7, 9 8
4 6, 9 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 197000
Bộ số 285
Bộ số 3048
Giải ĐB52248
Giải Nhất01993
Giải Nhì7397789571
Giải Ba502253725971443
751778091981001
Giải Tư 0823137137820257
Giải Năm959835742714
168617021384
Giải Sáu666648703
Giải Bảy83291972
KH trúng ĐB: (QC) 15 11 10 9 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3 5 7, 9
1 4, 9, 9 6 6
2 3, 5, 9 7 1, 1, 2, 4, 7, 7
3 8 2, 3, 4, 6
4 3, 8, 8 9 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13988905
Bộ số 22510
Bộ số 342813
Bộ số 420
Bộ số 521
Bộ số 626
Giải ĐB60541
Giải Nhất68899
Giải Nhì4254704938
Giải Ba955420634757821
861042186692438
Giải Tư 7787345319099347
Giải Năm151421012988
393371028025
Giải Sáu513540771
Giải Bảy22016396
KH trúng ĐB: (QD) 15 12 11 8 7 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 2, 4, 9 5 3
1 3, 4 6 3, 6
2 1, 2, 5 7 1
3 3, 8, 8 8 7, 8
4 0, 1, 2, 7, 7, 7 9 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 173266
Bộ số 295
Bộ số 3125
Giải ĐB09726
Giải Nhất69001
Giải Nhì8852172106
Giải Ba330895037622475
508256499156524
Giải Tư 4190127645689341
Giải Năm989215943719
708971697046
Giải Sáu279525804
Giải Bảy37763073
KH trúng ĐB: (QE) 9 8 7 6 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 6 5
1 9 6 8, 9
2 1, 4, 5, 5, 6 7 3, 5, 6, 6, 6, 9
3 0, 7 8 9, 9
4 1, 6 9 0, 1, 2, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 160164
Bộ số 203
Bộ số 3469
Giải ĐB34965
Giải Nhất91685
Giải Nhì8933122853
Giải Ba542811237164157
611273409221386
Giải Tư 2235776739292457
Giải Năm494079839776
019925895353
Giải Sáu448554438
Giải Bảy51930650
KH trúng ĐB: (QG) 14 13 11 7 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 1, 3, 3, 4, 7, 7
1 6 5, 7
2 7, 9 7 1, 6
3 1, 5, 8 8 1, 3, 5, 6, 9
4 0, 8 9 2, 3, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 163706
Bộ số 267
Bộ số 3649
Giải ĐB20823
Giải Nhất08394
Giải Nhì1739235179
Giải Ba593918938748578
592913692221144
Giải Tư 4145026650047744
Giải Năm342988232542
371501260785
Giải Sáu613276994
Giải Bảy77267145
KH trúng ĐB: (QH) 14 11 9 7 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 3, 5 6 6
2 2, 3, 3, 6, 6, 9 7 1, 6, 7, 8, 9
3 8 5, 7
4 2, 4, 4, 5, 5 9 1, 1, 2, 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 104134
Bộ số 293
Bộ số 3845
Giải ĐB80489
Giải Nhất60525
Giải Nhì2948940090
Giải Ba230949830988480
172078366883828
Giải Tư 6806875902946830
Giải Năm989074666063
109776186992
Giải Sáu348021852
Giải Bảy48204944
KH trúng ĐB: (QK) 13 11 9 8 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 9 5 2, 9
1 8 6 3, 6, 8
2 0, 1, 5, 8 7
3 0 8 0, 9, 9
4 4, 8, 8, 9 9 0, 0, 2, 4, 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199461
Bộ số 285
Bộ số 3759
Giải ĐB49797
Giải Nhất35496
Giải Nhì9171219994
Giải Ba928418926830971
510368083315865
Giải Tư 0583027344774096
Giải Năm918119433206
986272802797
Giải Sáu170823952
Giải Bảy13883004
KH trúng ĐB: (QL) 15 13 11 7 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 2
1 2, 3 6 2, 5, 8
2 3 7 0, 1, 3, 7
3 0, 3, 6 8 0, 1, 3, 8
4 1, 3 9 4, 6, 6, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15722503
Bộ số 25205
Bộ số 367207
Bộ số 412
Bộ số 526
Bộ số 629
Giải ĐB99600
Giải Nhất25157
Giải Nhì4160201801
Giải Ba076916177963586
485621383736479
Giải Tư 7790198339303449
Giải Năm484984079054
452809313793
Giải Sáu521680821
Giải Bảy90382102
KH trúng ĐB: (QM) 12 9 8 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 2, 7 5 4, 7
1 6 2
2 1, 1, 1, 8 7 9, 9
3 0, 1, 7, 8 8 0, 3, 6
4 9, 9 9 0, 0, 1, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 152516
Bộ số 296
Bộ số 3191
Giải ĐB03418
Giải Nhất94194
Giải Nhì6679017023
Giải Ba730379429239168
441344437248295
Giải Tư 9929310190670002
Giải Năm986005425834
032392164065
Giải Sáu969118886
Giải Bảy16638961
KH trúng ĐB: (QN) 13 12 10 8 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5
1 6, 6, 8, 8 6 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9
2 3, 3, 9 7 2
3 4, 4, 7 8 6, 9
4 2 9 0, 2, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/10/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 127807
Bộ số 233
Bộ số 3071
Giải ĐB59323
Giải Nhất12312
Giải Nhì5861102021
Giải Ba143818513378198
454913238054197
Giải Tư 0748576844103042
Giải Năm312837979060
348344946872
Giải Sáu400339789
Giải Bảy19369342
KH trúng ĐB: (QR) 14 12 9 7 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 0, 1, 2, 9 6 0, 8
2 1, 3, 8 7 2
3 3, 6, 9 8 0, 1, 3, 9
4 2, 2, 8 9 1, 3, 4, 7, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/09/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 107006
Bộ số 258
Bộ số 3764
Giải ĐB96331
Giải Nhất53485
Giải Nhì5595913496
Giải Ba260886313605285
236491717619790
Giải Tư 1957370844581599
Giải Năm698222219456
254931166304
Giải Sáu423238678
Giải Bảy38849839
KH trúng ĐB: (QS) 12 10 8 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 6, 7, 8, 9
1 6 6
2 1, 3 7 6, 8
3 1, 6, 8, 8, 9 8 2, 4, 5, 5, 8
4 9, 9 9 0, 6, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/09/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131537
Bộ số 206
Bộ số 3884
Giải ĐB37546
Giải Nhất25331
Giải Nhì5145966569
Giải Ba176586366480596
926522220897413
Giải Tư 8520845072112340
Giải Năm797150916973
028623739878
Giải Sáu116068630
Giải Bảy86441733
KH trúng ĐB: (QT) 12 11 9 8 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 2, 8, 9
1 1, 3, 6, 7 6 4, 8, 9
2 0 7 1, 3, 3, 8
3 0, 1, 3 8 6, 6
4 0, 4, 6 9 1, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/09/2020
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134773
Bộ số 201
Bộ số 3564
Giải ĐB17069
Giải Nhất46324
Giải Nhì4575322997
Giải Ba778053673581728
842866476449715
Giải Tư 3988168571684074
Giải Năm731597507729
238497836113
Giải Sáu091083834
Giải Bảy51227679
KH trúng ĐB: (QU) 12 8 6 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 1, 3
1 3, 5, 5 6 4, 8, 9
2 2, 4, 8, 9 7 4, 6, 9
3 4, 5 8 3, 3, 4, 5, 6, 8
4 9 1, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/09/2020
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15384209
Bộ số 29613
Bộ số 360614
Bộ số 420
Bộ số 526
Bộ số 635
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,