XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 15/6 Hôm nay- Thứ Tư, 16/6
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB27483
Giải Nhất86299
Giải Nhì9767323236
Giải Ba823330252590116
137854109324497
Giải Tư 8849832388772901
Giải Năm284368310165
075027681859
Giải Sáu737267003
Giải Bảy78223927
KH trúng ĐB: (DS) 14 13 9 6 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 0, 9
1 6 6 5, 7, 8
2 2, 3, 5, 7 7 3, 7, 8
3 1, 3, 6, 7, 9 8 3, 5
4 3, 9 9 3, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/06/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 113010
Bộ số 239
Bộ số 3324
 
 
Giải ĐB18146
Giải Nhất00534
Giải Nhì4992130332
Giải Ba588905852189686
800754932305575
Giải Tư 2025545494131476
Giải Năm204445065740
974520467389
Giải Sáu655270536
Giải Bảy51488077
KH trúng ĐB: (DR) 13 12 11 8 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 4, 5
1 3 6
2 1, 1, 3, 5 7 0, 5, 5, 6, 7
3 2, 4, 6 8 0, 6, 9
4 0, 4, 5, 6, 6, 8 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/06/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 127092
Bộ số 205
Bộ số 3908
Giải ĐB35879
Giải Nhất47749
Giải Nhì8750099446
Giải Ba011067932426659
569087423693875
Giải Tư 7576406931777043
Giải Năm445021276748
828847233563
Giải Sáu702154145
Giải Bảy15535741
KH trúng ĐB: (DQ) 15 13 10 9 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6, 8 5 0, 3, 4, 7, 9
1 5 6 3, 9
2 3, 4, 7 7 5, 6, 7, 9
3 6 8 8
4 1, 3, 5, 6, 8, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/06/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 101145
Bộ số 288
Bộ số 3062
Giải ĐB02283
Giải Nhất58255
Giải Nhì0165706701
Giải Ba912668496427203
665235136749639
Giải Tư 8935381856019446
Giải Năm369921603449
442250046817
Giải Sáu776056519
Giải Bảy38860084
KH trúng ĐB: (DP) 14 13 10 9 8 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1, 3, 4 5 5, 6, 7
1 7, 8, 9 6 0, 4, 6, 7
2 2, 3 7 6
3 5, 8, 9 8 3, 4, 6
4 6, 9 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/06/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10705402
Bộ số 27308
Bộ số 308417
Bộ số 428
Bộ số 532
Bộ số 635
Giải ĐB15348
Giải Nhất78802
Giải Nhì2286191584
Giải Ba265826760872292
042094654531425
Giải Tư 1818172606270345
Giải Năm634157054803
208985111671
Giải Sáu765835214
Giải Bảy20304377
KH trúng ĐB: (DN) 15 12 10 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 5, 8, 9 5
1 1, 4, 8 6 1, 5
2 0, 5, 6, 7 7 1, 7
3 0, 5 8 2, 4, 9
4 1, 3, 5, 5, 8 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/06/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 143990
Bộ số 297
Bộ số 3086
Giải ĐB92979
Giải Nhất56882
Giải Nhì3934347196
Giải Ba397328831882043
676981065001836
Giải Tư 4157874060356845
Giải Năm416520741708
546759065861
Giải Sáu909942335
Giải Bảy42846813
KH trúng ĐB: (DM) 19 13 8 7 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8, 9 5 0, 7
1 3, 8 6 1, 5, 7, 8
2 7 4, 9
3 2, 5, 5, 6 8 2, 4
4 0, 2, 2, 3, 3, 5 9 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/06/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126902
Bộ số 261
Bộ số 3779
Giải ĐB82266
Giải Nhất02343
Giải Nhì4040817259
Giải Ba580396970438105
578246716147090
Giải Tư 6998475526746191
Giải Năm062335448319
186437418626
Giải Sáu325466201
Giải Bảy67989395
KH trúng ĐB: (DK) 13 12 11 9 8 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 5, 8 5 5, 9
1 9 6 1, 4, 6, 6, 7
2 3, 4, 5, 6 7 4
3 9 8
4 1, 3, 4 9 0, 1, 3, 5, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/06/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135348
Bộ số 216
Bộ số 3101
Giải ĐB26422
Giải Nhất90141
Giải Nhì2632340303
Giải Ba800546627656066
541354798989880
Giải Tư 3299414882004431
Giải Năm175208452782
695083879702
Giải Sáu143889915
Giải Bảy59410283
KH trúng ĐB: (DH) 14 10 6 5 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 3 5 0, 2, 4, 9
1 5 6 6
2 2, 3 7 6
3 1, 5 8 0, 2, 3, 7, 9, 9
4 1, 1, 3, 5, 8 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/06/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176705
Bộ số 256
Bộ số 3406
Giải ĐB73663
Giải Nhất63348
Giải Nhì5875282743
Giải Ba637092021434263
761066760993999
Giải Tư 9233628929074869
Giải Năm414518553439
472192990693
Giải Sáu982560036
Giải Bảy91211888
KH trúng ĐB: (DG) 14 10 9 8 7 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 9, 9 5 2, 5
1 4, 8 6 0, 3, 3, 9
2 1, 1 7
3 3, 6, 9 8 2, 8, 9
4 3, 5, 8 9 1, 3, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/06/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 195117
Bộ số 282
Bộ số 3617
Giải ĐB10263
Giải Nhất84855
Giải Nhì7533003907
Giải Ba815121610473677
910898774584811
Giải Tư 5701331238382644
Giải Năm779274644444
136015366741
Giải Sáu482302689
Giải Bảy65371333
KH trúng ĐB: (DF) 13 11 10 9 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 7 5 5
1 1, 2, 2, 3 6 0, 3, 4, 5
2 7 7
3 0, 3, 6, 7, 8 8 2, 9, 9
4 1, 4, 4, 5 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/06/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12932301
Bộ số 27309
Bộ số 317613
Bộ số 415
Bộ số 523
Bộ số 624
Giải ĐB60930
Giải Nhất14424
Giải Nhì2597861321
Giải Ba061544999853542
831948974190617
Giải Tư 0202186868256573
Giải Năm501624229023
606416100560
Giải Sáu316410619
Giải Bảy41942071
KH trúng ĐB: (DE) 15 13 8 7 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4
1 0, 0, 6, 6, 7, 9 6 0, 4, 8
2 0, 1, 2, 3, 4, 5 7 1, 3, 8
3 0 8
4 1, 1, 2 9 4, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/06/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144805
Bộ số 226
Bộ số 3152
Giải ĐB62721
Giải Nhất69350
Giải Nhì7038457898
Giải Ba768799727598757
656844455069190
Giải Tư 7331789602158763
Giải Năm168298092170
867808930640
Giải Sáu318453156
Giải Bảy65810259
KH trúng ĐB: (DC) 14 12 7 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 0, 0, 3, 6, 7, 9
1 5, 8 6 3, 5
2 1 7 0, 5, 8, 9
3 1 8 1, 2, 4, 4
4 0 9 0, 3, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/06/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140209
Bộ số 250
Bộ số 3899
Giải ĐB57266
Giải Nhất97063
Giải Nhì0154703792
Giải Ba343805554799473
045130357743064
Giải Tư 2595612997938725
Giải Năm661640295105
054794824422
Giải Sáu424936870
Giải Bảy80253712
KH trúng ĐB: (DA) 15 14 10 9 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 2, 3, 6 6 3, 4, 6
2 2, 4, 5, 5, 9, 9 7 0, 3, 7
3 6, 7 8 0, 0, 2
4 7, 7, 7 9 2, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/06/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142340
Bộ số 243
Bộ số 3562
Giải ĐB18650
Giải Nhất10527
Giải Nhì3507462060
Giải Ba333105825097160
345898924124075
Giải Tư 1062590752019167
Giải Năm085913759280
044506061421
Giải Sáu540276761
Giải Bảy31459477
KH trúng ĐB: (CZ) 14 13 10 6 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 7 5 0, 0, 9
1 0 6 0, 0, 1, 2, 7
2 1, 7 7 4, 5, 5, 6, 7
3 1 8 0, 9
4 0, 1, 5, 5 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 156193
Bộ số 294
Bộ số 3924
Giải ĐB15553
Giải Nhất28465
Giải Nhì0179077377
Giải Ba528737037133873
617354465087166
Giải Tư 2999526383974017
Giải Năm657328291106
598263972653
Giải Sáu796010411
Giải Bảy21003114
KH trúng ĐB: (CY) 11 9 7 6 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 0, 3, 3
1 0, 1, 4, 7 6 3, 5, 6
2 1, 9 7 1, 3, 3, 3, 7
3 1, 5 8 2
4 9 0, 6, 7, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172170
Bộ số 224
Bộ số 3565
Giải ĐB81687
Giải Nhất54246
Giải Nhì5745034972
Giải Ba150447269288895
873007123292613
Giải Tư 8087871308966614
Giải Năm984013995564
517508732587
Giải Sáu871815156
Giải Bảy88144175
KH trúng ĐB: (CX) 14 13 9 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 6
1 3, 3, 4, 4, 5 6 4
2 7 1, 2, 3, 5, 5
3 2 8 7, 7, 7, 8
4 0, 1, 4, 6 9 2, 5, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14197706
Bộ số 28007
Bộ số 304815
Bộ số 427
Bộ số 533
Bộ số 635
Giải ĐB07076
Giải Nhất67348
Giải Nhì5138077608
Giải Ba080759970394167
462283174445914
Giải Tư 3311399528763716
Giải Năm247439965550
983361950496
Giải Sáu919215628
Giải Bảy82490729
KH trúng ĐB: (CV) 14 10 9 8 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7, 8 5 0
1 1, 4, 5, 6, 9 6 7
2 8, 8, 9 7 4, 5, 6, 6
3 3 8 0, 2
4 4, 8, 9 9 5, 5, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 155561
Bộ số 278
Bộ số 3205
Giải ĐB33003
Giải Nhất35078
Giải Nhì3650995329
Giải Ba863478489367695
310726984746059
Giải Tư 3531627707816243
Giải Năm690258797220
043436407672
Giải Sáu792899079
Giải Bảy18057478
KH trúng ĐB: (CU) 14 13 12 9 8 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 5, 9 5 9
1 8 6
2 0, 9 7 2, 2, 4, 7, 8, 8, 9, 9
3 1, 4 8 1
4 0, 3, 7, 7 9 2, 3, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193772
Bộ số 254
Bộ số 3208
Giải ĐB82871
Giải Nhất94512
Giải Nhì7272081900
Giải Ba039612884380120
289294444982514
Giải Tư 8544506554833579
Giải Năm026644525162
198277831265
Giải Sáu998780684
Giải Bảy44238586
KH trúng ĐB: (CS) 13 12 8 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2
1 2, 4 6 1, 2, 5, 5, 6
2 0, 0, 3, 9 7 1, 9
3 8 0, 2, 3, 3, 4, 5, 6
4 3, 4, 4, 9 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 175415
Bộ số 282
Bộ số 3964
Giải ĐB19685
Giải Nhất80388
Giải Nhì4905933202
Giải Ba877121796989009
337765777944541
Giải Tư 7683653169628975
Giải Năm551561415851
749291856889
Giải Sáu759540100
Giải Bảy93906929
KH trúng ĐB: (CR) 15 13 12 8 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 9 5 1, 9, 9
1 2, 5 6 2, 9, 9
2 9 7 5, 6, 9
3 1 8 3, 5, 5, 8, 9
4 0, 1, 1 9 0, 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126707
Bộ số 277
Bộ số 3442
Giải ĐB13529
Giải Nhất97227
Giải Nhì5351042797
Giải Ba539493306963064
879101883278557
Giải Tư 6853361399667341
Giải Năm137410357645
054904358722
Giải Sáu360987857
Giải Bảy36580765
KH trúng ĐB: (CQ) 14 13 12 10 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3, 7, 7, 8
1 0, 0, 3 6 0, 4, 5, 6, 9
2 2, 7, 9 7 4
3 2, 5, 5, 6 8 7
4 1, 5, 9, 9 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 164268
Bộ số 247
Bộ số 3152
Giải ĐB94325
Giải Nhất23259
Giải Nhì6664023376
Giải Ba311057228282200
639101103094597
Giải Tư 5287383882466355
Giải Năm133783285374
805687628690
Giải Sáu164827706
Giải Bảy73694951
KH trúng ĐB: (CP) 14 12 11 7 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 6 5 1, 5, 6, 9
1 0 6 2, 4, 9
2 5, 7, 8 7 3, 4, 6
3 0, 7, 8 8 2, 7
4 0, 6, 9 9 0, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17614108
Bộ số 24911
Bộ số 379718
Bộ số 421
Bộ số 524
Bộ số 635
Giải ĐB75723
Giải Nhất20849
Giải Nhì1309149882
Giải Ba630750790239553
015548388983251
Giải Tư 1937014758090407
Giải Năm280077958792
886536674004
Giải Sáu684874802
Giải Bảy33344629
KH trúng ĐB: (CN) 15 14 13 12 11 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 4, 7, 9 5 1, 3, 4
1 6 5, 7
2 3, 9 7 4, 5
3 3, 4, 7 8 2, 4, 9
4 6, 7, 9 9 1, 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 113255
Bộ số 246
Bộ số 3467
Giải ĐB55967
Giải Nhất54580
Giải Nhì2102667810
Giải Ba595048973313811
431983590615941
Giải Tư 9745116355396360
Giải Năm644044223437
959061829014
Giải Sáu483381367
Giải Bảy76797108
KH trúng ĐB: (CM) 15 10 8 7 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 8 5
1 0, 1, 4 6 0, 3, 7, 7
2 2, 6 7 1, 6, 9
3 3, 7, 9 8 0, 1, 2, 3
4 0, 1, 5 9 0, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142212
Bộ số 223
Bộ số 3934
Giải ĐB10448
Giải Nhất01293
Giải Nhì9045343020
Giải Ba279890159257247
576979095193120
Giải Tư 7809089000299163
Giải Năm422852397168
720547885067
Giải Sáu198186590
Giải Bảy33820957
KH trúng ĐB: (CK) 15 14 13 9 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9, 9 5 1, 3, 7
1 6 3, 7, 8
2 0, 0, 8, 9 7
3 3, 9 8 2, 6, 8, 9
4 7, 8 9 0, 0, 2, 3, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 156714
Bộ số 216
Bộ số 3859
Giải ĐB67626
Giải Nhất81254
Giải Nhì1443647191
Giải Ba290545949413547
493559922117767
Giải Tư 4541021080599213
Giải Năm033548197263
154153443788
Giải Sáu373291279
Giải Bảy26839818
KH trúng ĐB: (CH) 15 14 9 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 4, 5, 9
1 0, 3, 8, 9 6 3, 7
2 1, 6, 6 7 3, 9
3 5, 6 8 3, 8
4 1, 1, 4, 7 9 1, 1, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 157833
Bộ số 293
Bộ số 3916
Giải ĐB32965
Giải Nhất91114
Giải Nhì1793299707
Giải Ba195694756305093
593952204459017
Giải Tư 9951500771943166
Giải Năm869814171058
922003858284
Giải Sáu831489931
Giải Bảy71519828
KH trúng ĐB: (CG) 15 14 11 10 8 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5 1, 1, 8
1 4, 7, 7 6 3, 5, 6, 9
2 0, 8 7 1
3 1, 1, 2 8 4, 5, 9
4 4 9 3, 4, 5, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 125517
Bộ số 280
Bộ số 3191
Giải ĐB59925
Giải Nhất41995
Giải Nhì3210499664
Giải Ba629773124133408
928871214551393
Giải Tư 7548977695580921
Giải Năm231568638680
632923776711
Giải Sáu952319693
Giải Bảy94165543
KH trúng ĐB: (CF) 13 9 8 5 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 2, 5, 8
1 1, 5, 6, 9 6 3, 4
2 1, 5, 9 7 6, 7, 7
3 8 0, 7
4 1, 3, 5, 8 9 3, 3, 4, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14039111
Bộ số 29714
Bộ số 319719
Bộ số 421
Bộ số 535
Bộ số 636
Giải ĐB81047
Giải Nhất91687
Giải Nhì8762488230
Giải Ba599853203268527
946678322911815
Giải Tư 0131075001664345
Giải Năm605509893003
278575791802
Giải Sáu151324986
Giải Bảy13143794
KH trúng ĐB: (CE) 13 12 8 7 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 0, 1, 5
1 3, 4, 5 6 6, 7
2 4, 4, 7, 9 7 9
3 0, 1, 2, 7 8 5, 5, 6, 7, 9
4 5, 7 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 125604
Bộ số 275
Bộ số 3271
Giải ĐB68664
Giải Nhất81431
Giải Nhì4072022183
Giải Ba916393316183447
469886451925878
Giải Tư 1896139912125965
Giải Năm850549812318
754428910191
Giải Sáu917833388
Giải Bảy09330223
KH trúng ĐB: (CD) 14 9 8 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 9 5
1 2, 7, 8, 9 6 1, 4, 5
2 0, 3 7 8
3 1, 3, 3, 9 8 1, 3, 8, 8
4 4, 7 9 1, 1, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/05/2021
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 107702
Bộ số 275
Bộ số 3333
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,