XSMT 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 26/7 Hôm nay- Thứ Ba, 27/7
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSMT 30 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 26/7

Thứ 2
26/07
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 81966
Giải 7281627
Giải 66695
2382
9829
1829
4012
0569
Giải 587607674
Giải 460229
49760
66376
22716
22389
79611
03818
93593
98975
19889
41964
14152
49814
19273
Giải 338085
65849
00298
97377
Giải 27246105258
Giải 17378168914
ĐB393930692613
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
0
11, 6, 8, 92, 3, 4, 4
29, 97, 9
30
49
52, 8
60, 0, 14, 6, 9
763, 4, 5, 7
81, 1, 2, 5, 99
953, 8
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 25/7

Chủ nhật
25/07
Khánh HòaKon Tum
Giải 86232
Giải 7031397
Giải 63896
9467
9306
7955
4130
0162
Giải 585380022
Giải 428761
95214
81437
96060
34397
70926
17088
83714
99092
26197
47027
48828
90579
52757
Giải 325649
20320
97498
56968
Giải 24679375842
Giải 17217865019
ĐB800890864406
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
066
144, 9
20, 62, 7, 8
31, 7, 80, 2
492
55, 7
60, 1, 2, 72, 8
789
88
90, 3, 6, 72, 7, 7, 8

3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 24/7

Thứ 7
24/07
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8656527
Giải 7989158735
Giải 62562
4456
4068
5456
8893
7727
6108
9148
0980
Giải 5500267816479
Giải 466591
40880
32024
48184
80635
79732
67431
73645
15880
60932
45359
31183
56147
38116
19477
76403
31732
56043
16842
72363
79549
Giải 313092
84367
41563
01800
13518
59507
Giải 2479128475791756
Giải 1937821165024015
ĐB706798922213285829
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
0203, 7, 8
123, 65, 8
2477, 9
31, 2, 522, 5
45, 72, 3, 8, 9
560, 6, 7, 8, 96
62, 5, 7, 83, 53
77, 9
80, 2, 4, 90, 1, 30
91, 2, 83

4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 23/7

Thứ 6
23/07
Gia LaiNinh Thuận
Giải 83398
Giải 7643767
Giải 66502
7417
8308
4713
1170
2970
Giải 566524310
Giải 423757
55302
96875
49755
92834
45850
13759
65114
91524
12164
99125
08033
34245
76576
Giải 337928
57282
51070
40554
Giải 21446254926
Giải 12213322261
ĐB329346289354
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
02, 2, 8
170, 3, 4
284, 5, 6
33, 3, 43
43, 65
50, 2, 5, 7, 94, 4
621, 4, 7
750, 0, 0, 6
82
98

5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 22/7

Thứ 5
22/07
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8208753
Giải 7254240729
Giải 65786
9320
6235
4104
8223
7981
0969
5129
6007
Giải 5180064391114
Giải 487296
11651
72028
91663
82563
08104
54462
67849
31455
57538
76609
09463
48748
33807
86903
45454
49576
85922
28676
75275
43992
Giải 343850
99436
07962
55809
72478
19784
Giải 2944350682567078
Giải 1622471935531770
ĐB728953403667455972
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
00, 44, 7, 9, 93, 7
14
20, 0, 83, 52, 9, 9
35, 5, 68, 9
470, 8, 9
50, 1, 3, 45, 53, 4
62, 3, 32, 3, 79
70, 2, 5, 6, 6, 8, 8
861, 74
962

6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 21/7

Thứ 4
21/07
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 84471
Giải 7159887
Giải 60075
3787
1148
5719
1318
9472
Giải 551287003
Giải 406011
30234
45646
64224
86118
46666
09614
04545
53355
58806
42349
26348
37330
25402
Giải 342050
75729
38489
67809
Giải 26524645716
Giải 15834090874
ĐB441683610228
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
02, 3, 6, 9
11, 4, 86, 8, 9
24, 8, 98
340
40, 4, 6, 6, 85, 8, 9
50, 95
66
751, 2, 4
83, 77, 9
9

7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 20/7

Thứ 3
20/07
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 84378
Giải 7208745
Giải 62209
1464
5491
8082
7418
7781
Giải 581544194
Giải 463903
98195
22618
51109
78722
32851
73208
19952
31886
04560
34603
69810
77734
34037
Giải 359470
90275
21758
59330
Giải 24121452820
Giải 19526489525
ĐB734881662252
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
03, 8, 8, 9, 93
14, 80, 8
220, 5
30, 4, 7
435
51, 42, 2, 8
64, 40
70, 58
811, 2, 6
91, 54

8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 19/7

Thứ 2
19/07
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 80663
Giải 7695217
Giải 62570
1389
0623
8209
1690
7963
Giải 537291535
Giải 428302
86103
09804
00708
37915
61657
42249
85775
07576
90303
63404
10085
01080
26042
Giải 316989
07045
18810
07829
Giải 29393311166
Giải 12809497033
ĐB137619481060
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
02, 3, 4, 6, 83, 4, 9
15, 90, 7
23, 99
333, 5
45, 92
57
60, 3, 3, 6
705, 6
89, 90, 5
94, 50

9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 18/7

Chủ nhật
18/07
Khánh HòaKon Tum
Giải 81572
Giải 7416156
Giải 66460
2613
9240
2702
9374
0173
Giải 557110730
Giải 441178
26524
21274
48685
27261
64897
28381
28737
17793
98411
44121
30094
37001
10850
Giải 391733
25547
47367
73876
Giải 28526219709
Giải 15851898968
ĐB982874960157
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
01, 2, 9
11, 3, 5, 6, 81
241
330, 7
40, 7
50, 6, 7
60, 1, 27, 8
74, 4, 82, 3, 4, 6
81, 5
973, 4

10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 17/7

Thứ 7
17/07
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8753830
Giải 7224381673
Giải 63070
9399
6343
6733
5478
9545
2080
0534
7515
Giải 5116336475439
Giải 434931
80895
94153
07319
76325
34415
31973
54362
52797
20146
78622
99402
38616
62017
63314
74721
21106
99647
29653
00263
48134
Giải 309746
22067
55931
57724
17437
17707
Giải 2450075732964183
Giải 1676263036464675
ĐB080283552114640897
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
0726, 7
15, 94, 6, 74, 5
24, 5, 62, 4, 91
311, 3, 80, 4, 4, 7, 9
43, 65, 6, 77
533
63, 72, 43
70, 3, 583, 5
8310, 3
95, 977

11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 16/7

Thứ 6
16/07
Gia LaiNinh Thuận
Giải 86417
Giải 7891238
Giải 68948
9889
6536
9571
1044
0801
Giải 562443769
Giải 436004
59971
81168
92262
80614
78643
64758
39570
77899
82384
42340
75992
47462
54204
Giải 330898
84421
92836
78561
Giải 24809652476
Giải 19301421724
ĐB880990289385
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
041, 4
14, 47
214
366, 8
43, 4, 80, 4
58
62, 4, 81, 2, 9
710, 1, 6
894, 5
90, 1, 6, 82, 9

12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 15/7

Thứ 5
15/07
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8621748
Giải 7277995582
Giải 67902
4216
7186
2494
7152
3169
6882
9461
8250
Giải 5779572097259
Giải 414367
55856
45990
02130
04769
74146
18604
58375
45234
90231
79505
99599
33002
36135
46406
47468
59406
79717
97305
82136
81746
Giải 306922
65476
87627
07453
14384
91780
Giải 2193037558320959
Giải 1694689484056831
ĐB841437635927035507
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
02, 3, 42, 5, 95, 6, 6, 7
1677
227, 7
30, 71, 4, 51, 6
4606, 8
562, 30, 9, 9
62, 7, 8, 991, 8
76, 75
8630, 2, 2, 4
90, 54, 5, 9

13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 14/7

Thứ 4
14/07
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 87547
Giải 7334241
Giải 60084
2535
3563
1398
4413
5203
Giải 589541750
Giải 450061
92038
07549
15801
16422
52156
70690
60217
66175
39913
50756
38214
19804
33011
Giải 398248
66347
55030
08723
Giải 21052076960
Giải 11656936337
ĐB529373486367
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
013, 4
11, 3, 3, 4, 7
20, 23
34, 5, 80, 7
47, 8, 91, 7
54, 60, 6
61, 3, 90, 7
73, 55
84
908

14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 13/7

Thứ 3
13/07
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 81668
Giải 7241506
Giải 61751
2047
8005
0929
9430
8437
Giải 576970952
Giải 487768
43969
98613
87796
02130
68080
62252
06781
44437
83993
37215
59729
68456
59071
Giải 393569
55934
30626
78833
Giải 22570816606
Giải 16771503363
ĐB680712014554
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
05, 86, 6
12, 3, 5, 65
26, 9, 9
30, 40, 3, 7, 7
41, 7
51, 22, 4, 6
68, 9, 93, 8
71
801
96, 73

15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 12/7

Thứ 2
12/07
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 85061
Giải 7478680
Giải 69922
1463
8593
6642
9624
0009
Giải 529518213
Giải 466360
13378
48329
65589
22568
26089
91181
79903
84814
17916
68890
65240
49610
42542
Giải 352323
34797
35666
05353
Giải 21012334543
Giải 11554830964
ĐB964956572412
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
03, 9
10, 2, 3, 4, 6
22, 3, 3, 94
3
480, 2, 2, 3
50, 1, 63
60, 3, 81, 4, 6
78, 8
81, 9, 90
93, 70

16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 11/7

Chủ nhật
11/07
Khánh HòaKon Tum
Giải 83891
Giải 7172141
Giải 66631
9128
1251
0071
5612
7900
Giải 549727542
Giải 456200
06333
77911
29867
29666
20766
51242
76246
80401
83032
33196
75203
48946
75895
Giải 361252
15335
92252
91668
Giải 27189746925
Giải 12339335348
ĐB448219304236
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
000, 1, 3
11, 92
285
31, 3, 5, 82, 6
421, 2, 6, 6, 8
51, 22
66, 6, 78
72, 21
8
93, 71, 5, 6

17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 10/7

Thứ 7
10/07
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8587027
Giải 7099972980
Giải 64487
4532
4027
7769
2113
9797
8592
1907
3084
Giải 5473739913948
Giải 404849
14822
17144
34765
19357
59235
58123
41808
40118
79466
16304
77857
84527
81580
01079
13477
04274
33167
48878
75773
03236
Giải 387391
64667
50076
74020
44669
60850
Giải 2713342667844168
Giải 1394161753238488
ĐB882479425487673725
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
04, 87
163, 8
22, 3, 70, 75, 7
32, 4, 5, 726
44, 98
57, 870
65, 76, 97, 8, 9
790, 2, 6, 83, 4, 7, 8, 9
870, 70, 4, 8
91, 91, 72

18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 9/7

Thứ 6
09/07
Gia LaiNinh Thuận
Giải 86523
Giải 7769131
Giải 64334
0476
5548
3239
9713
6328
Giải 567846783
Giải 470994
91572
67038
35406
50347
51322
04227
40878
78902
89515
35609
90009
72403
12156
Giải 380298
37326
67100
07929
Giải 22736323138
Giải 15742436234
ĐB484277336123
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
060, 2, 3, 9, 9
13, 5
22, 4, 6, 73, 3, 8, 9
34, 81, 4, 8, 9
47, 8
56
63, 5, 9
72, 6, 78
843
94, 8

19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 8/7

Thứ 5
08/07
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8387280
Giải 7303601004
Giải 62945
1103
6379
2069
3163
5147
0960
9524
1096
Giải 5491218719110
Giải 451755
43736
54242
39086
90512
41623
10042
14647
63302
87062
84468
78675
20226
54186
24460
16163
96376
02930
87721
85285
84544
Giải 335260
02951
35250
38077
56469
77038
Giải 2112477465131065
Giải 1301779081471323
ĐB392905114667943546
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
03, 3, 51, 24
12, 240
2361, 3, 4
36, 80, 8
42, 2, 5, 77, 74, 6
51, 50, 1
602, 3, 7, 8, 90, 0, 3, 5, 9
77, 91, 2, 5, 76
8660, 5
96

20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 7/7

Thứ 4
07/07
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 83023
Giải 7814934
Giải 66243
2584
6492
0219
7223
4432
Giải 515694213
Giải 464758
17702
83748
96134
04204
72956
51804
93822
74702
43205
34037
17777
61162
26780
Giải 372046
20627
75458
27469
Giải 21142716594
Giải 13213982560
ĐB112653412464
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
02, 4, 42, 5
143, 9
27, 72, 3, 3
30, 4, 92, 4, 7
43, 6, 8
53, 6, 88
690, 2, 4, 9
77
840
924

21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 6/7

Thứ 3
06/07
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 85766
Giải 7949773
Giải 62527
1478
5887
2124
7027
9962
Giải 533931967
Giải 424995
90192
62651
82590
62104
49248
44169
04242
09410
12697
45726
24451
79607
95938
Giải 398662
08784
32761
89873
Giải 21843456406
Giải 19810417696
ĐB874814183130
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
04, 46, 7
140
274, 6, 7
340, 8
48, 92
51, 71
62, 91, 2, 6, 7
783, 3
84, 7
90, 2, 3, 56, 7

22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 5/7

Thứ 2
05/07
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 89881
Giải 7498571
Giải 65324
2952
9152
1073
5691
2089
Giải 508021978
Giải 465111
58426
38428
26715
56875
46424
27030
29026
78592
22287
56037
19205
95771
42101
Giải 331437
88619
41542
32580
Giải 29966493462
Giải 11289566209
ĐB456199391179
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
021, 5, 9
11, 5, 9
24, 4, 6, 86
30, 77
42
52, 2
642
751, 1, 3, 8, 9
80, 1, 7, 9
95, 8, 8, 91, 2

23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 4/7

Chủ nhật
04/07
Khánh HòaKon Tum
Giải 89342
Giải 7514461
Giải 64440
5428
7040
7874
1473
1722
Giải 525388782
Giải 462886
70659
55591
21667
34492
60327
40733
63901
61157
35812
48638
98339
05621
97956
Giải 312056
52282
94980
84541
Giải 25503614443
Giải 13244648279
ĐB666138502159
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
01
142
27, 81, 2
33, 6, 8, 88, 9
40, 0, 61, 2, 3
56, 96, 7, 9
671
73, 4, 9
82, 60, 2
91, 2, 3

24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 3/7

Thứ 7
03/07
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8004137
Giải 7300863064
Giải 65878
6971
3793
2689
5082
8114
3690
5242
5926
Giải 5859106681253
Giải 482840
84440
08272
86689
18764
57576
95638
00222
20026
26871
06566
74385
24246
34225
38629
06690
44205
19463
47378
88354
85578
Giải 397014
29337
96417
05681
50152
89741
Giải 2196674871496207
Giải 1744770561665854
ĐB358551088165681147
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
00, 05, 7
144, 4, 6, 7
22, 5, 66, 9
37, 87
40, 01, 61, 2, 7
512, 3, 4, 4
64, 73, 5, 6, 83, 4
71, 2, 6, 7, 818, 8
891, 2, 5, 9
91, 30, 0

25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 2/7

Thứ 6
02/07
Gia LaiNinh Thuận
Giải 84031
Giải 7626920
Giải 63490
6432
8925
9643
2916
8352
Giải 575643552
Giải 471627
69222
32116
48656
22199
28258
79507
77062
84313
47141
43588
36284
74761
06687
Giải 376769
06361
15688
32376
Giải 28186245677
Giải 11303627801
ĐB494059382396
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
071
163, 6
22, 5, 6, 70
32, 61
401, 3
56, 8, 92, 2
61, 2, 4, 91, 2
76, 7
84, 7, 8, 8
90, 96

26. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 1/7

Thứ 5
01/07
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8192398
Giải 7360770207
Giải 62521
7741
9784
6168
3000
0696
4850
4823
5159
Giải 5169729071511
Giải 477648
98743
06883
13965
24952
94515
06980
65973
93022
08065
82597
55443
69421
13063
14616
37525
61588
26423
59450
07425
23215
Giải 320626
11647
57714
73855
16173
13773
Giải 2037361804807826
Giải 1584523083162720
ĐB738876557502488924
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
00, 2, 77
15, 941, 5, 6
21, 61, 2, 30, 3, 3, 4, 5, 5, 6
361
41, 3, 7, 83, 8
52, 250, 0, 9
60, 53, 5, 8
760, 33, 3
80, 3, 48
976, 78

27. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 30/6

Thứ 4
30/06
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 86653
Giải 7053827
Giải 65127
1490
3789
8034
9881
5993
Giải 527755530
Giải 422857
87745
85657
50623
59376
22824
59112
16978
43875
99100
92174
09131
88346
23836
Giải 370183
33223
89725
60620
Giải 20294611799
Giải 19134719205
ĐB459744151406
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
00, 5, 6
12
23, 3, 4, 70, 5, 7
30, 1, 4, 6
44, 5, 6, 76
53, 7, 73
66
75, 64, 5, 8
83, 91
903, 9

28. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 29/6

Thứ 3
29/06
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 89934
Giải 7053840
Giải 63690
0876
7998
1169
4451
0890
Giải 575770730
Giải 449492
04013
59961
72883
22619
25327
28855
12202
00482
27070
32762
56549
24021
01581
Giải 349033
79759
93191
03363
Giải 25720978779
Giải 11616584620
ĐB089482306166
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
092
13, 9
270, 1
330, 4
40, 9
53, 5, 91
61, 52, 3, 6, 9
76, 70, 9
82, 31, 2
90, 2, 8, 90, 1

29. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 28/6

Thứ 2
28/06
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 89702
Giải 7132532
Giải 66624
7876
2917
1225
8615
1728
Giải 554647845
Giải 419038
85521
25601
87174
79797
17822
88311
38991
58487
01273
38249
68811
18670
95241
Giải 324276
25010
62064
91141
Giải 28898631850
Giải 12158280914
ĐB140646661578
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
012
10, 1, 71, 4, 5
21, 2, 45, 8
32, 82
461, 1, 5, 9
50
644
74, 6, 60, 3, 8
82, 67
97, 71

30. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 27/6

Chủ nhật
27/06
Khánh HòaKon Tum
Giải 81619
Giải 7101215
Giải 64565
4014
7679
4281
7620
9474
Giải 558275636
Giải 438406
93997
40038
31121
40354
35098
23880
11559
45666
16168
32905
11062
12893
76537
Giải 335893
39964
45313
46409
Giải 21535663064
Giải 14190591867
ĐB594681141007
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
01, 5, 65, 7, 9
14, 63, 5, 9
21, 70
386, 7
4
54, 69
64, 52, 4, 6, 7, 8
794
80, 11
93, 7, 83
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Miền Trung trực tiếp

XSMT 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Trung có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMT 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,