XSMT 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 21/5 Hôm nay- Thứ Tư, 22/5
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSMT 30 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 21/5

Thứ 3
21/05
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 86462
Giải 7209851
Giải 69303
8792
3642
2427
8617
3900
Giải 541333566
Giải 441836
60907
14185
16547
20731
41704
12842
35095
97020
96074
77087
01949
39900
01200
Giải 366842
01443
47263
59910
Giải 26670742199
Giải 19731544769
ĐB191463392574
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
03, 4, 7, 7, 90, 0, 0
150, 7
20, 7
31, 3, 6
42, 2, 2, 3, 79
51
63, 42, 3, 6, 9
74, 4
857
925, 9
XSMT 30 ngày
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 20/5

Thứ 2
20/05
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 85470
Giải 7961752
Giải 65984
8718
3841
3013
4086
4063
Giải 524297389
Giải 406386
39864
27875
67554
12858
05105
44275
53544
85692
72355
98587
70963
64750
71274
Giải 395207
08484
07107
87710
Giải 22205894924
Giải 18083965869
ĐB042509054991
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
05, 7, 97
180, 3
294
39
414
54, 4, 8, 80, 2, 5
61, 43, 3, 9
75, 50, 4
84, 4, 66, 7, 9
91, 2
XSMT 90 ngày

3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 19/5

Chủ nhật
19/05
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8390645
Giải 7425573065
Giải 67919
3574
2056
7090
6133
8510
8325
7038
7818
Giải 5353897926295
Giải 475272
79848
81975
67348
91011
67044
00610
39615
41186
17274
56183
08029
72406
22188
43607
69026
64172
40506
65931
77720
00746
Giải 358839
94058
89275
95067
93142
44156
Giải 2385561411299655
Giải 1155704980285188
ĐB298117839184979256
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
02, 6, 66, 7
10, 1, 7, 90, 2, 58
2590, 5, 6
38, 9, 931, 8
44, 8, 82, 5, 6
56, 6, 85, 6, 6
675
70, 2, 4, 53, 4, 52
83, 4, 6, 88
90, 25
XSMT 100 ngày

4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 18/5

Thứ 7
18/05
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8583893
Giải 7290423806
Giải 66607
7514
0308
6072
2295
4868
1409
2770
3883
Giải 5116014666092
Giải 499439
70875
44807
08655
21657
36188
93913
43834
28565
18480
79952
58895
25702
08331
14292
12543
17962
66320
33846
73449
78514
Giải 381647
47397
30492
71099
89286
89601
Giải 2959290203392897
Giải 1057533077315772
ĐB558046389600613514
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
07, 7, 80, 21, 6, 9
13, 44, 4
2930
391, 3, 4, 8
46, 73, 6, 9
53, 5, 7, 82
605, 6, 82
752, 30, 2
8803, 6
90, 72, 5, 5, 92, 2, 3, 7
XSMT 200 ngày

5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 17/5

Thứ 6
17/05
Gia LaiNinh Thuận
Giải 82993
Giải 7313403
Giải 61291
5420
3132
3972
5138
3608
Giải 506562903
Giải 402836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
Giải 379853
74178
52537
14967
Giải 28200546895
Giải 11252217518
ĐB184332886604
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
01, 53, 3, 4, 8
132, 7, 8
20, 2, 97, 7
32, 2, 6, 97, 8
44
53, 66
60, 3, 97
782
89
91, 93, 5
XSMT 300 ngày

6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 16/5

Thứ 5
16/05
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8565333
Giải 7356868001
Giải 65523
8800
4872
9249
8649
5274
4315
6049
7073
Giải 5606614926363
Giải 400875
72944
15426
45424
37476
63152
80669
34502
13226
60662
35486
00492
29885
61608
15651
23472
18971
32059
74188
16948
72413
Giải 379283
03641
61783
14335
98484
00370
Giải 2184487185591501
Giải 1586063791029794
ĐB229333843919810920
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
00, 62, 81, 1
10, 93, 5
23, 4, 660
3353
41, 4, 89, 98, 9
52, 6, 63, 51, 9
66, 92, 83
72, 5, 640, 1, 2, 3
833, 5, 64, 8
92, 24
XSMT 10 ngày

7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 15/5

Thứ 4
15/05
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 82000
Giải 7286682
Giải 69029
2752
6653
5479
5582
9976
Giải 536663127
Giải 461936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
15214
15989
09343
44446
81217
36222
08386
Giải 351202
34118
92375
59315
Giải 29783114039
Giải 19935408006
ĐB421752861225
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
020, 6
184, 5, 7
20, 2, 6, 7, 92, 5, 7
31, 69
43, 6
52, 2, 3, 4, 7
66, 7, 8
75, 6, 9
862, 2, 6, 9
9
XSMT 20 ngày

8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 14/5

Thứ 3
14/05
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 88953
Giải 7838101
Giải 65436
9078
2636
0696
4911
3293
Giải 526828793
Giải 415372
85541
13957
13110
23371
62502
44662
05325
90626
45067
93999
97499
58141
73736
Giải 319471
44104
53518
21677
Giải 23545246185
Giải 18706604371
ĐB929509551652
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
02, 4, 91
101, 8
25, 6
36, 6, 86
411
52, 72, 3
62, 67
71, 1, 2, 81, 7
82, 95
93, 3, 6, 9, 9
XSMT 40 ngày

9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 13/5

Thứ 2
13/05
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 89755
Giải 7354407
Giải 61784
1763
5820
4297
4184
8988
Giải 511027379
Giải 435335
94493
05715
65211
49249
05252
01946
98980
81357
70272
88941
42974
56165
31277
Giải 315224
19334
39837
47361
Giải 22919187666
Giải 16539084587
ĐB011632941762
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
027
11, 5
20, 4
32, 4, 57
46, 91
52, 45, 7
631, 2, 5, 6
72, 4, 7, 9
840, 4, 7, 8
90, 1, 3, 77
XSMT 50 ngày

10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 12/5

Chủ nhật
12/05
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8422380
Giải 7422225500
Giải 66759
1156
1636
1667
5119
8554
3517
2598
9571
Giải 5496619041009
Giải 483982
69176
08056
29710
45718
19143
64764
02390
77922
21454
56238
52626
53205
53532
95372
93800
49646
75312
23986
16313
08074
Giải 341565
29865
15442
17891
15218
85265
Giải 2764085628636444
Giải 1395211209631072
ĐB293762756179643774
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
084, 50, 0, 9
10, 892, 3, 7, 8
21, 22, 3, 5, 6
362, 8
42, 324, 6
56, 6, 94, 4
62, 4, 5, 5, 675
7691, 2, 2, 4, 4
8260, 6
90, 1, 68
XSMT 60 ngày

11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 11/5

Thứ 7
11/05
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8165005
Giải 7530050391
Giải 63005
0804
3434
0933
6907
1338
2222
7260
4696
Giải 5148483029885
Giải 436562
22409
17261
21231
90419
47100
66055
47260
61719
45636
88884
69092
60015
66053
42129
24356
63247
18468
06036
16613
55754
Giải 307302
87478
08739
29967
31787
70402
Giải 2919400777533375
Giải 1251308771602078
ĐB377478796887995138
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
00, 2, 4, 5, 92, 72, 5
16, 95, 6, 93
22, 9
30, 0, 1, 43, 6, 8, 96, 8
407
550, 0, 34, 6
61, 20, 70, 8
78, 855, 8
844, 75, 7
921, 6
XSMT 500 ngày

12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 10/5

Thứ 6
10/05
Gia LaiNinh Thuận
Giải 83068
Giải 7606183
Giải 62250
3579
0272
0741
1034
8006
Giải 510643109
Giải 469193
99773
27652
10699
37629
43936
84432
85886
05759
13080
15525
26576
88259
06056
Giải 313160
86203
48617
24844
Giải 26143337606
Giải 13068581486
ĐB633242835554
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
03, 66, 6, 9
17
295
30, 2, 3, 64
421, 4
50, 24, 6, 9, 9
60, 48
72, 3, 96
850, 3, 6, 6
93, 9
XSMT 1 ngày

13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 9/5

Thứ 5
09/05
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8371496
Giải 7833527110
Giải 69910
0909
0857
5404
1700
1800
2414
7327
1503
Giải 5379368034986
Giải 424812
01274
56360
16754
69700
66163
34906
12815
16997
12581
53627
67846
92492
23085
14351
50162
07428
52648
43297
22802
60751
Giải 388414
01286
51368
54267
61611
65958
Giải 2232772847194889
Giải 1889049090057925
ĐB051442592097827848
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
00, 4, 6, 90, 0, 0, 3, 42, 3
10, 2, 44, 50, 1, 4
27, 75, 7, 8
33, 7
4268, 8
54, 71, 1, 8
60, 37, 82
74, 71
861, 56, 9
932, 7, 76, 7
XSMT 2 ngày

14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 8/5

Thứ 4
08/05
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 89323
Giải 7285803
Giải 66020
0669
5199
7080
8393
4653
Giải 519623755
Giải 497373
68771
02651
93634
09607
03432
44498
84856
29929
45998
44405
39904
31729
76944
Giải 376421
27496
02666
16854
Giải 22583196078
Giải 19364085209
ĐB762242136971
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
073, 4, 5, 9
1
20, 13, 9, 9
31, 2, 4
40, 24
513, 4, 5, 6
62, 96
71, 31, 8
850
93, 6, 8, 93, 8
XSMT 3 ngày

15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 7/5

Thứ 3
07/05
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 87111
Giải 7748505
Giải 63133
4818
3417
6994
3283
2190
Giải 547036218
Giải 410608
17257
72774
29048
54117
56401
47406
85544
84251
37910
49981
81130
10304
92204
Giải 378850
35802
44768
80111
Giải 28441470480
Giải 19652223655
ĐB138194951755
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
01, 2, 3, 6, 84, 4, 5
14, 7, 7, 80, 1, 1, 8
22
330
48, 84
50, 71, 5, 5
68
71, 4
80, 1, 3
940, 4
XSMT 4 ngày

16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 6/5

Thứ 2
06/05
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 83199
Giải 7509276
Giải 61450
3141
0876
7586
2026
7012
Giải 591212105
Giải 430134
07411
75971
11224
40751
51334
75199
16852
86399
63155
63208
71169
65552
80855
Giải 395466
28827
52964
82007
Giải 21282094928
Giải 18760634087
ĐB416753643466
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
06, 95, 7, 8
112
20, 1, 4, 76, 8
31, 4, 4
41
50, 1, 32, 2, 5, 5
664, 6, 9
71, 66
86, 7
999, 9
XSMT 5 ngày

17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 5/5

Chủ nhật
05/05
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8998903
Giải 7662712464
Giải 65891
0155
9660
8549
0719
6344
2328
3434
2479
Giải 5243326162768
Giải 431542
19625
46707
68415
55146
28062
08743
89749
32671
96938
57247
67019
78784
97178
04149
71021
60761
79639
27052
43770
85010
Giải 378645
26516
55215
82410
29451
20215
Giải 2515874135767574
Giải 1939328190281306
ĐB300892992050942752
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
0723, 6
15, 60, 2, 5, 6, 9, 90, 5
251, 8
32, 384, 9
42, 3, 5, 64, 7, 9, 99
550, 71, 2, 2
60, 2, 21, 4, 8
71, 80, 4, 9
874, 9
91, 2, 9
XSMT 6 ngày

18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 4/5

Thứ 7
04/05
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8826414
Giải 7733417416
Giải 66383
0731
1787
7744
7390
9555
9065
3662
5288
Giải 5255574348108
Giải 428728
97039
04845
32443
39471
63591
98635
66828
85081
90821
88766
88687
66788
98517
30762
41336
13123
08472
55192
81660
90017
Giải 387884
23108
25372
32080
53593
45642
Giải 2171110635551996
Giải 1158336128886364
ĐB304905159781335201
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
05, 81, 8
117, 74, 6, 7
281, 83
31, 3, 3, 5, 946
43, 542
555, 5
64, 60, 2, 2, 4, 5
7122
82, 3, 4, 70, 1, 1, 7, 8, 88
9102, 3, 6
XSMT 7 ngày

19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 3/5

Thứ 6
03/05
Gia LaiNinh Thuận
Giải 80116
Giải 7131256
Giải 66435
6083
2722
6457
0743
7041
Giải 509371583
Giải 429839
30301
27460
35502
77890
69722
09479
30299
60276
45800
33026
57353
67776
05632
Giải 358227
33099
44252
28015
Giải 25658431911
Giải 11413341117
ĐB371175920918
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
01, 1, 20
11, 5, 6, 7, 8
22, 2, 76
31, 3, 5, 7, 92
41, 3
52, 3, 6, 7
60
75, 96, 6
83, 43
90, 99
XSMT 1000 ngày

20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 2/5

Thứ 5
02/05
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8096567
Giải 7676854332
Giải 67250
9879
7905
3404
8229
7849
7553
1976
2454
Giải 5334337178080
Giải 477545
11881
23755
57082
84392
85735
37917
14340
06017
72466
10623
52914
21495
97732
78932
97133
64538
42081
62205
43327
89854
Giải 362689
36338
34937
44138
07877
52130
Giải 2936877861768536
Giải 1607196806004420
ĐB517422249510896991
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
05, 945
17, 90, 4, 7, 7, 7
223, 90, 7
35, 82, 7, 80, 2, 2, 3, 6, 8
43, 50, 9
50, 543, 4, 4
60, 5, 67
76, 96, 7
81, 2, 7, 90, 1
9251

21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 1/5

Thứ 4
01/05
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 88802
Giải 7853823
Giải 69313
2220
8483
0615
5539
6274
Giải 506996972
Giải 407848
54004
78207
68767
88881
38691
40057
20644
99177
77616
98745
53372
24576
70708
Giải 391756
09287
76313
74509
Giải 26670493371
Giải 10249541026
ĐB330440846835
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
04, 4, 72, 8, 9
133, 5, 6
203, 6
35, 9
40, 84, 5
53, 6, 7
67
71, 2, 2, 4, 6, 7
81, 3, 7, 8
91, 5, 9

22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 30/4

Thứ 3
30/04
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 82035
Giải 7073250
Giải 63246
6768
7192
0913
6277
1507
Giải 573848422
Giải 482207
39528
06600
56942
94185
74796
59204
21016
25812
70977
50224
24669
75736
49734
Giải 331579
59453
43224
22520
Giải 23185228243
Giải 13486150907
ĐB529219293013
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
00, 4, 77, 7
192, 3, 3, 6
20, 80, 2, 4, 4
34, 5, 6
42, 63
52, 30
61, 89
73, 97, 7
84, 5
92, 6

23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 29/4

Thứ 2
29/04
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 84703
Giải 7810833
Giải 63320
8690
4475
3109
6649
3232
Giải 516360003
Giải 462853
00827
31644
76271
95066
09004
50691
87122
44417
27555
37153
95896
74588
17115
Giải 318028
71530
58607
68578
Giải 20796602619
Giải 17710700306
ĐB629502983217
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
02, 4, 73, 3, 6, 7, 9
105, 7, 7, 9
20, 7, 82
30, 62, 3
44, 79
533, 5
66, 6
71, 58
88
90, 16

24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 28/4

Chủ nhật
28/04
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8682599
Giải 7230787367
Giải 67221
9368
0733
2091
0114
8858
3379
6745
1788
Giải 5519493185510
Giải 442835
21521
37930
00826
33550
92100
98962
26257
70549
09056
96633
35585
94738
50173
85199
32981
07262
27351
66376
57914
43806
Giải 373119
64036
32784
24151
41302
17205
Giải 2858748302198934
Giải 1198749763890731
ĐB014259905021645478
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
002, 5, 6
194, 80, 4
21, 1, 61, 1, 5
30, 0, 3, 5, 63, 8, 81, 4
495
50, 91, 6, 7, 81
62, 8, 82, 7
74, 436, 8, 9
84, 5, 71, 8
9419, 9

25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 27/4

Thứ 7
27/04
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8795527
Giải 7801123980
Giải 63191
6337
4833
4299
1039
1244
4879
9392
1211
Giải 5407783966501
Giải 485127
03396
83448
12267
63739
73770
85317
65426
48804
12778
76897
58605
24382
55586
70744
64946
89336
20001
88947
84105
33408
Giải 357193
91662
75064
23848
10231
06997
Giải 2660073565626212
Giải 1942595019957970
ĐB341749575240487281
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
01, 74, 51, 1, 5, 8
171, 2
273, 67
33, 7, 991, 6
48, 90, 4, 84, 6, 7
595, 6
62, 74
70, 7, 980, 9
82, 60, 1
91, 3, 66, 7, 9, 92, 7

26. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 26/4

Thứ 6
26/04
Gia LaiNinh Thuận
Giải 89631
Giải 7211540
Giải 64331
8371
3728
1994
7899
0535
Giải 578933718
Giải 474246
96387
26890
82753
03687
69664
56874
72207
78456
90722
32287
36864
82566
90238
Giải 331376
25991
47667
96890
Giải 29332388618
Giải 12242576120
ĐB585889780439
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
07
118, 8
23, 5, 80, 2
311, 5, 8, 9
460
536
644, 6, 7
71, 4, 6
87, 7, 97
90, 1, 3, 60, 4, 9

27. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 25/4

Thứ 5
25/04
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8988160
Giải 7288707081
Giải 65186
3211
7358
0986
2003
4671
0371
7029
2408
Giải 5462337928675
Giải 462990
97757
43117
51659
47174
19987
20573
69064
61452
76676
47680
76922
32246
52555
28386
84177
24486
48035
39148
15875
77248
Giải 307704
72501
45842
03050
51223
05852
Giải 2943934196437937
Giải 1165391544710558
ĐB288648137522126179
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
01, 43, 78
11, 7
232, 23, 9
395, 7
482, 6, 78, 8
57, 8, 90, 2, 52, 8
64, 40
73, 41, 61, 5, 5, 7, 9
86, 7, 80, 1, 61, 6, 6
90, 3, 82

28. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 24/4

Thứ 4
24/04
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 84105
Giải 7579463
Giải 62594
7417
2109
8059
1121
8406
Giải 518790263
Giải 402797
16335
30930
02929
45178
92885
93932
24797
69979
61652
52893
92653
03905
88137
Giải 304715
59009
31764
93711
Giải 23235449955
Giải 12480837738
ĐB080393862862
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
08, 9, 95, 5, 6
15, 71
291
30, 2, 57, 8
41
542, 3, 5, 9
62, 3, 3, 4
78, 9, 99
85
93, 4, 73, 7

29. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 23/4

Thứ 3
23/04
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 88602
Giải 7214163
Giải 60316
5587
4715
7416
4571
4747
Giải 540163481
Giải 455416
36539
09787
81377
56768
16140
55567
36078
99500
79777
68906
43010
03438
43988
Giải 379248
43612
90865
87292
Giải 20240771907
Giải 13498664375
ĐB402215544672
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
070, 2, 6, 7
12, 4, 5, 5, 6, 6, 60, 6
2
398
40, 87
5
67, 83, 5
771, 2, 5, 7, 8
86, 6, 7, 71, 8
92

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Miền Trung trực tiếp

XSMT 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Trung có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,