XSMT 30 ngày

Hôm qua- Thứ Tư, 11/12 Hôm nay- Thứ Năm, 12/12
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSMT 30 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 12/12

Thứ 5
12/12
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8059806
Giải 7571018295
Giải 64766
4172
2480
4508
3717
3964
2283
6950
4868
Giải 5186182864676
Giải 452017
06384
74882
50640
22807
17892
00927
55532
07789
40931
43298
81245
98297
52016
28470
61777
65589
05575
89980
70376
15318
Giải 371721
38131
30804
10263
21527
61157
Giải 2054016629322487
Giải 1329827469472543
ĐB364189088027774679
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
01, 5, 74, 86
176, 7, 88
21, 777
311, 2
4053
50, 7
61, 63, 48
71, 20, 5, 6, 6, 7, 9
80, 2, 2, 4, 96, 90, 3, 7, 9
923, 4, 7, 8, 85
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 11/12

Thứ 4
11/12
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 80467
Giải 7711996
Giải 62435
8432
0077
6109
5045
7535
Giải 593409107
Giải 468706
11510
58485
66163
77830
26187
34565
35937
49288
70121
69565
89272
17180
07119
Giải 364084
54023
26938
26408
Giải 27621597622
Giải 16597880084
ĐB671202088029
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
02, 4, 67, 8, 9
10, 1, 59
231, 2, 9
30, 2, 55, 7, 8
405
5
63, 55, 7
77, 82
84, 5, 70, 4, 8
96

3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 10/12

Thứ 3
10/12
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 84522
Giải 7762589
Giải 63926
8925
4248
0832
9335
0104
Giải 563119498
Giải 412919
05552
97346
88930
78292
63440
38014
73327
81211
68172
79650
76435
90045
60784
Giải 358449
66082
87328
71586
Giải 26350605578
Giải 13241401553
ĐB820581030553
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
064
11, 4, 4, 91
25, 62, 7, 8
302, 5, 5
40, 5, 6, 8, 95
520, 3, 3
62
72, 8
81, 24, 6, 9
928

4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 9/12

Thứ 2
09/12
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 80687
Giải 7338694
Giải 60056
4908
6054
4821
6668
6688
Giải 598252403
Giải 486249
79621
28177
48700
73348
27037
02269
63566
63479
38210
46828
56903
85702
42486
Giải 365288
49359
96563
72713
Giải 24754791127
Giải 10149582608
ĐB278719250770
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
00, 6, 82, 3, 3, 8
190, 3
21, 51, 7, 8
37, 8
47, 8, 9
54, 6, 9
693, 6, 8
770, 9
886, 7, 8
954

5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 8/12

Chủ nhật
08/12
Khánh HòaKon Tum
Giải 85304
Giải 7683390
Giải 62924
2460
0412
1127
8997
5713
Giải 584295586
Giải 431279
64588
30265
51681
91064
81951
34738
25488
04553
81432
59097
55479
12286
59270
Giải 390416
28162
63871
18075
Giải 23282871019
Giải 16999737060
ĐB086779937126
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
04
12, 63, 9
24, 8, 96, 7
382
4
51, 33
60, 2, 4, 50
79, 90, 1, 5, 9
81, 3, 86, 6, 8
970, 7, 7

6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 7/12

Thứ 7
07/12
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8231666
Giải 7424248745
Giải 60204
0590
7292
1975
1850
4118
1648
9521
6283
Giải 5284320741480
Giải 479787
51034
98753
08451
11919
98439
35611
99081
75327
30209
55664
82703
82099
30450
05354
81075
05164
49574
84286
83015
76264
Giải 353997
48237
97051
54406
22294
73219
Giải 2426083925338601
Giải 1816277820339738
ĐB576900653978397165
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
00, 4, 83, 3, 6, 91
11, 96, 85, 9
23, 4, 771
34, 7, 98
4385, 8
51, 30, 0, 1, 34
644, 4, 5, 6
74, 5, 84, 5
8710, 3, 6
90, 2, 794

7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 6/12

Thứ 6
06/12
Gia LaiNinh Thuận
Giải 85282
Giải 7306938
Giải 69772
2750
7070
1214
9993
7996
Giải 566035440
Giải 440258
89267
45022
28925
74834
67650
68840
90083
34717
91725
09095
38130
83046
47454
Giải 327524
83453
56811
12395
Giải 29361439775
Giải 18807289562
ĐB075034039885
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
03, 6
141, 4, 7
22, 4, 55
34, 40, 8
400, 6
50, 0, 2, 3, 84
672
70, 2, 25
82, 3, 5
93, 5, 5, 6

8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 5/12

Thứ 5
05/12
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8178065
Giải 7892579052
Giải 69965
9548
3544
6715
5613
7978
1637
2807
7016
Giải 5640420948175
Giải 405175
60115
57897
89763
53807
23906
09808
60687
28993
26943
71784
51835
06292
40231
67676
04989
00058
58725
62229
97681
85696
Giải 383416
86188
78212
60978
35905
15538
Giải 2328656805676889
Giải 1927581836277245
ĐB288354821817261138
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
04, 6, 7, 85, 7
15, 6, 72, 3, 5, 76
25, 9
31, 57, 8, 8
44, 835
54, 862, 8
63, 5, 525
758, 8, 95, 6
880, 4, 71, 9, 9
92, 72, 3, 46

9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 4/12

Thứ 4
04/12
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 86209
Giải 7688892
Giải 63395
3285
1505
7405
9583
0728
Giải 508965968
Giải 413183
42343
59869
46952
46929
49433
22665
43521
13836
91528
62214
58582
59996
04276
Giải 385261
42584
97147
64877
Giải 28652980077
Giải 18244875500
ĐB303353792722
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
050, 5, 9
14
29, 91, 2, 8, 8
336
43, 87
52, 3
61, 2, 5, 98
76, 7, 7
83, 4, 5, 82, 3
95, 62, 6

10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 3/12

Thứ 3
03/12
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 82032
Giải 7654124
Giải 65972
9353
8689
1952
6958
8503
Giải 523565320
Giải 472716
04719
30135
14399
33256
23646
26930
64676
39080
15901
20461
94469
36195
34087
Giải 307521
89395
50772
40690
Giải 25194054256
Giải 13454137083
ĐB102558793790
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
01, 3
16, 9
20, 10, 4
30, 52
40, 1, 6
53, 4, 6, 6, 82, 6, 8
61, 9
722, 6
890, 3, 7
95, 90, 0, 5

11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 2/12

Thứ 2
02/12
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 87929
Giải 7147173
Giải 62721
0713
7301
6448
2251
8462
Giải 577103005
Giải 445440
87030
90177
76840
12921
24602
32992
86921
47712
35478
89255
99640
82574
94095
Giải 349097
35339
27598
18917
Giải 23416956817
Giải 15173705402
ĐB452510177256
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
01, 22, 5
10, 0, 32, 7, 7
21, 11, 9
30, 7, 9
40, 0, 70, 8
51, 5, 6
692
77, 93, 4, 8
8
92, 75, 8

12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 1/12

Chủ nhật
01/12
Khánh HòaKon Tum
Giải 80496
Giải 7971676
Giải 60512
9470
9096
3142
6667
7753
Giải 580280537
Giải 483952
12684
37176
46530
01048
72436
67580
24884
12599
20393
86604
85206
83956
10732
Giải 346923
11283
14877
53715
Giải 23838975857
Giải 14289825601
ĐB791661654860
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
041, 4, 6
125
23, 8
30, 62, 7
482
523, 6, 7
610, 7
70, 1, 66, 7
80, 3, 4, 94
96, 83, 6, 9

13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 30/11

Thứ 7
30/11
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8841934
Giải 7671585577
Giải 65998
9704
9209
3732
2055
5157
5203
7813
9592
Giải 5064962600181
Giải 445170
14621
39067
32362
45503
55939
81621
64762
22772
33603
65955
48380
64251
17091
13898
90325
27518
49287
17527
01405
61931
Giải 359091
84349
12915
12586
81123
94934
Giải 2396456643065233
Giải 1834797936924645
ĐB780568777934466952
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
03, 4, 933, 5
15, 93, 8
21, 13, 5, 7
390, 2, 41, 3, 4, 4
45, 9, 95
51, 5, 5, 72
62, 7, 80, 2, 9
70, 1, 927
840, 5, 61, 7
91, 812, 8

14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 29/11

Thứ 6
29/11
Gia LaiNinh Thuận
Giải 89207
Giải 7868129
Giải 61007
7883
7816
4817
4082
9136
Giải 547547847
Giải 475683
04191
24869
17003
56267
50751
42423
71569
47994
68539
68197
84822
50015
86815
Giải 394264
96636
42642
64855
Giải 28962318236
Giải 18296685081
ĐB322168895652
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
03, 77
165, 5, 7
23, 32, 9
366, 6, 9
42, 7
51, 42, 5
64, 6, 7, 8, 8, 99
7
83, 31, 2
91, 24, 7

15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 28/11

Thứ 5
28/11
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8255765
Giải 7855011335
Giải 69892
0090
9690
9791
2417
8646
8370
2561
0987
Giải 5040761802352
Giải 408558
26696
89097
54089
18473
57534
45219
39204
61375
38519
62337
41598
52205
09506
20448
17405
90544
92581
96802
92230
54400
Giải 329467
70088
08615
12517
49064
06368
Giải 2674435549385121
Giải 1473369405122453
ĐB598125718248112526
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
074, 5, 60, 2, 5
191, 5, 7, 7, 9
25, 51, 6
34, 670, 5
436, 84, 8
55, 81, 72, 3
671, 4, 5, 8
7350
88, 901, 7
90, 0, 2, 6, 71, 3, 8

16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 27/11

Thứ 4
27/11
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 82323
Giải 7113690
Giải 60836
8943
6101
2062
5896
0589
Giải 511077103
Giải 433157
03201
61888
85277
94645
15014
82858
56885
41013
71055
41033
71138
90262
52172
Giải 380278
16922
00986
80083
Giải 28024652905
Giải 14295666292
ĐB190207923156
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
01, 1, 7, 73, 5
13, 43
22, 33
363, 8
43, 5, 6
56, 7, 85, 6
62, 2
77, 82
883, 5, 6, 9
90, 2, 6

17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 26/11

Thứ 3
26/11
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 86631
Giải 7964901
Giải 67491
4527
1203
2514
9996
6787
Giải 598398633
Giải 426980
17410
24443
25989
75164
51432
06293
64501
89592
21816
98626
50970
42704
36535
Giải 369950
34938
65693
63432
Giải 28907763480
Giải 18597201162
ĐB055131995547
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
031, 1, 4
104, 6
276
31, 2, 8, 91, 2, 3, 5
437
50
64, 4, 62
72, 70
80, 90, 7
91, 32, 3, 6

18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 25/11

Thứ 2
25/11
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 88293
Giải 7743737
Giải 66123
9443
8959
6511
8942
2540
Giải 521491365
Giải 452221
82339
18488
68520
79208
11923
69853
37661
54649
10600
40701
41019
67828
49631
Giải 301868
66320
71093
98732
Giải 25642060025
Giải 15410894639
ĐB950274033149
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
08, 80, 1
11, 9
20, 0, 0, 1, 3, 35, 8
391, 2, 7, 9
43, 3, 90, 2, 9, 9
53, 9
681, 5
74
82, 8
93, 3

19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 24/11

Chủ nhật
24/11
Khánh HòaKon Tum
Giải 82005
Giải 7442197
Giải 61261
3717
1724
3809
1005
4502
Giải 507244161
Giải 484587
16205
92177
65607
98145
17794
52807
04049
72524
20298
12875
64028
40012
86099
Giải 367830
39042
84598
10351
Giải 22930073258
Giải 10269800855
ĐB613112371576
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
00, 5, 7, 72, 5, 5, 9
12, 72
20, 4, 44, 8
30
42, 2, 59
51, 5, 8
611
775, 6
87
94, 87, 8, 8, 9

20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 23/11

Thứ 7
23/11
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8208953
Giải 7998772165
Giải 67345
3664
1506
6604
5347
0440
5180
9449
3400
Giải 5465043704471
Giải 423762
08677
78013
07502
21703
11863
54769
54388
83308
54204
74829
10233
80055
21288
91737
26339
45281
37018
83017
87834
77303
Giải 333514
72166
79512
44493
23590
16873
Giải 2434189839374232
Giải 1992805726280578
ĐB660088091756209128
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
02, 3, 64, 4, 80, 3
13, 4, 827, 8
2098
332, 4, 7, 9
450, 79
505, 63
62, 3, 4, 6, 925
770, 21, 3, 8
80, 88, 8, 90, 1
983, 30

21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 22/11

Thứ 6
22/11
Gia LaiNinh Thuận
Giải 87342
Giải 7847954
Giải 63554
4951
9716
2623
2785
2447
Giải 500423793
Giải 428701
79680
30369
07026
97551
18566
90809
13838
95311
40410
72658
48251
66464
29782
Giải 373850
22877
35907
50008
Giải 29774200296
Giải 14832303392
ĐB720272176854
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
01, 97, 8
160, 1
23, 63
38
42, 2, 72, 7
50, 1, 1, 41, 4, 4, 8
66, 94
72, 3, 7
802, 5
92, 3, 6

22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 21/11

Thứ 5
21/11
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8118488
Giải 7969436697
Giải 66027
5102
4979
4860
8671
4141
5321
5096
2565
Giải 5700832765651
Giải 438949
58147
02068
30744
30100
17669
76611
53359
96596
30550
67600
57033
32796
83334
43213
86973
30144
00649
61771
91812
05077
Giải 314635
73175
25269
23289
34332
27647
Giải 2220467908640403
Giải 1504722383484850
ĐB423280980415430830
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
00, 2, 803
11, 152, 3
271
353, 4, 4, 60, 2
44, 6, 7, 914, 7, 9
50, 90, 1
68, 9, 90, 95
72, 5, 91, 61, 3, 7
804, 6, 98
96, 66, 7

23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 20/11

Thứ 4
20/11
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 83705
Giải 7613358
Giải 60828
8378
0714
2788
5722
4328
Giải 557537748
Giải 408135
44811
09845
26245
82141
42409
30268
86942
91297
31297
30952
69584
01639
08118
Giải 365176
33998
45267
48671
Giải 27845776185
Giải 18648168601
ĐB201849027660
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
091, 5
11, 3, 48
282, 8
35, 79
41, 5, 5, 92, 8
53, 72, 8
680, 7
76, 81
814, 5, 8
987, 7

24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 19/11

Thứ 3
19/11
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 83454
Giải 7024334
Giải 64557
1569
1679
6135
9374
1920
Giải 523555332
Giải 427503
21631
25235
48365
59148
84840
52056
67025
53386
21140
44693
44087
15126
82109
Giải 359601
75885
26229
28215
Giải 26809518495
Giải 11972029173
ĐB086268677636
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
01, 39
15
20, 40, 5, 6, 9
31, 4, 52, 4, 5, 6
40, 80
55, 6, 74
65, 8, 9
793, 4
856, 7
953, 5

25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 18/11

Thứ 2
18/11
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 85327
Giải 7737436
Giải 65233
3922
4522
9647
0533
3530
Giải 569703565
Giải 435733
81171
54041
49320
77694
43085
20890
62575
63350
97296
60892
65742
56173
35827
Giải 314539
55904
31031
71395
Giải 25718281899
Giải 17698208366
ĐB205149701633
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
04
1
20, 2, 27, 7
33, 3, 7, 90, 1, 3, 3, 6
41, 92, 7
530
65, 6
70, 13, 5
82, 2, 5
90, 42, 5, 6, 9

26. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 17/11

Chủ nhật
17/11
Khánh HòaKon Tum
Giải 85269
Giải 7883425
Giải 66901
5691
0875
0477
6246
3800
Giải 593495898
Giải 421488
38774
78798
88343
35482
81217
85282
66234
52322
11937
56484
57312
45325
58847
Giải 323156
83345
50277
85215
Giải 21150568115
Giải 10389531265
ĐB854487305090
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
01, 50
172, 5, 5
22, 5, 5
34, 7
43, 5, 96, 7
52, 6
65, 9
74, 57, 7
82, 2, 3, 7, 84
91, 5, 80, 8

27. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 16/11

Thứ 7
16/11
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8008658
Giải 7501276085
Giải 61797
5106
1124
6139
2444
0408
5555
6045
7248
Giải 5163922921288
Giải 411018
63557
23521
61878
79370
63251
86659
91423
42833
15300
40843
41183
29183
39217
68989
14265
03917
96552
11307
67753
40926
Giải 347851
27980
51666
90277
71284
23902
Giải 2602424702491425
Giải 1429311220890889
ĐB552513467858159467
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
00, 1, 60, 8, 82, 7
13, 877
21, 43, 45, 6
31, 93, 9
423, 45, 8
51, 1, 7, 982, 3, 5, 8
665, 7
70, 86, 7
803, 3, 64, 5, 8, 9, 9
972

28. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 15/11

Thứ 6
15/11
Gia LaiNinh Thuận
Giải 83931
Giải 7418418
Giải 67287
6029
9718
2762
6650
7219
Giải 506033692
Giải 451050
55130
19689
25915
78468
71686
06452
51605
60186
41628
75783
74271
72967
16820
Giải 357467
33360
98843
64165
Giải 21493896434
Giải 16756073311
ĐB921332401568
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
035
15, 8, 81, 8, 9
290, 8
30, 2, 8, 91, 4
43
50, 20
60, 0, 7, 82, 5, 7, 8
71
86, 7, 93, 6
92

29. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 14/11

Thứ 5
14/11
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8692931
Giải 7721475986
Giải 60873
1395
5876
6529
9144
0987
9586
0927
3753
Giải 5035574182396
Giải 496029
05348
43572
71979
50759
68033
18864
24283
26961
08465
64120
65978
27166
32892
86712
51050
64466
34056
81228
61777
86920
Giải 389737
15154
82052
91434
12904
07060
Giải 2756809184526070
Giải 1508658048338925
ĐB639875999966647494
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
04
182
21, 90, 9, 90, 5, 7, 8
33, 741
484, 5
54, 5, 920, 3, 6
64, 5, 91, 5, 6, 60, 6
72, 3, 5, 6, 95, 80, 7
803, 3, 76, 6
9524, 6

30. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 13/11

Thứ 4
13/11
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 88784
Giải 7038304
Giải 60108
6385
9511
1380
1651
5879
Giải 577390493
Giải 486953
02420
83674
52598
04385
14586
24082
14892
97330
69522
45581
39393
19336
61637
Giải 367463
24160
29635
66811
Giải 29657045690
Giải 16306793557
ĐB673582259470
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
084
111
202
38, 90, 5, 6, 7
4
531, 7
60, 3, 7
70, 40, 9
82, 2, 5, 5, 6, 70, 1, 4
980, 2, 3, 3
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Miền Trung trực tiếp

XSMT 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Trung có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMT 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,