XSMT 30 ngày

Hôm qua- Thứ Ba, 23/4 Hôm nay- Thứ Tư, 24/4
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSMT 30 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 24/4

Thứ 4
24/04
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 82636
Giải 7005535
Giải 66876
2893
9175
1669
4861
1203
Giải 565397028
Giải 431575
74626
70230
78039
76292
94272
36608
67606
44272
46632
11040
41215
67738
07806
Giải 301850
86769
32948
05486
Giải 20095231851
Giải 12494771833
ĐB136091056873
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
05, 83, 6, 6
15
26, 68
30, 9, 92, 3, 5, 6, 8
470, 8
50, 21
691, 9
72, 5, 5, 62, 3
86
91, 2, 3
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 23/4

Thứ 3
23/04
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 85116
Giải 7284782
Giải 67186
0007
4333
8525
2960
1689
Giải 539747447
Giải 482749
85055
68266
18651
49674
26252
68129
35924
90653
32293
93279
02438
97696
79262
Giải 389796
91726
83506
24384
Giải 23490632401
Giải 11069144235
ĐB277193876428
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
06, 71, 6
16
26, 94, 5, 8
335, 8
497
51, 1, 2, 53
660, 2
74, 49
84, 62, 4, 9
91, 3, 63, 6

3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 22/4

Thứ 2
22/04
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 84229
Giải 7484944
Giải 62411
1191
0169
0715
6115
7273
Giải 516691416
Giải 431383
03086
10210
70330
80945
43095
52094
74189
07530
73981
10442
62295
93407
99203
Giải 373633
31209
24461
64261
Giải 28399420352
Giải 10791586127
ĐB389672188864
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
093, 7
10, 1, 55, 5, 6
27, 9
30, 30
42, 52, 4
52
69, 91, 1, 4
723
83, 4, 61, 9
91, 4, 4, 55

4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 21/4

Chủ nhật
21/04
Khánh HòaKon Tum
Giải 84108
Giải 7705685
Giải 60343
7554
1018
3098
5353
0828
Giải 546311153
Giải 426516
63376
06502
45343
48435
57088
00219
16396
52970
69539
90816
50391
95574
23177
Giải 305767
64579
83630
67428
Giải 25487884827
Giải 17301583191
ĐB628491997590
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
02, 58
15, 6, 8, 96
27, 8, 8
31, 50, 9
41, 3, 3
543, 3
67
76, 8, 90, 4, 7
885
910, 1, 1, 6, 8

5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 20/4

Thứ 7
20/04
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8247450
Giải 7052157519
Giải 63424
0267
6417
5622
1701
9855
7158
1050
9544
Giải 5689236005143
Giải 482577
82882
62909
59695
04510
58078
34852
50477
71958
65078
19860
87089
97563
44927
51728
41859
77215
93249
14069
63185
47769
Giải 371795
47066
47515
85272
66888
71415
Giải 2216488375725216
Giải 1927583698381992
ĐB684676954427402123
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
090, 1
10, 755, 5, 6, 9
24, 42, 7, 73, 8
3
483, 4, 9
52, 2, 85, 7, 7, 80, 0, 8, 9
66, 70, 39, 9
76, 7, 82, 4, 7, 8
823, 95, 8
92, 5, 52

6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 19/4

Thứ 6
19/04
Gia LaiNinh Thuận
Giải 84675
Giải 7828221
Giải 66655
8993
5720
2305
5147
0831
Giải 540166160
Giải 408627
85789
88938
47685
46440
44745
85614
12936
72822
98432
72275
12860
69298
19245
Giải 301442
24160
49071
50303
Giải 29750894848
Giải 19125188814
ĐB807520872664
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
083, 5
14, 64
20, 0, 7, 81, 2
381, 2, 6
40, 2, 5, 65, 7, 8
51, 5
600, 0, 4
71, 5, 5
85, 9
938

7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 18/4

Thứ 5
18/04
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8372642
Giải 7275851944
Giải 64544
5765
9532
3499
4642
9908
0987
2351
6941
Giải 5533926581223
Giải 453061
83924
44210
48034
62805
17838
98161
09958
61861
32491
15714
69105
09933
71170
42241
30828
95858
84787
66833
53413
55633
Giải 331170
98705
85809
96885
61540
31573
Giải 2104414493601204
Giải 1851126372953348
ĐB214214221215428878
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
05, 55, 8, 94
10, 2, 44, 53
246, 93, 8
32, 4, 7, 8, 93, 63, 3
41, 420, 1, 1, 2, 4, 8
51, 8, 81, 8
61, 1, 51
70, 503, 8
857, 7
91, 9

8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 17/4

Thứ 4
17/04
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 81237
Giải 7237519
Giải 65327
5671
5953
1993
1694
8886
Giải 517561251
Giải 409257
62175
81909
42216
91278
60013
32595
41266
95316
58804
19070
75499
30625
41257
Giải 383482
11144
59001
63542
Giải 28242334312
Giải 14514417217
ĐB933261132366
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
091, 4
12, 3, 62, 6, 7, 9
23, 75
377
44, 42
53, 6, 71, 7
616, 6
71, 5, 80
826
953, 4, 9

9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 16/4

Thứ 3
16/04
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 83446
Giải 7700377
Giải 64279
8084
7220
7803
1202
4909
Giải 509546995
Giải 412612
39408
31173
57595
35403
70760
34157
80271
03937
52565
67549
48801
59213
41831
Giải 331345
98877
33042
23288
Giải 28384842570
Giải 17598237291
ĐB887202274286
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
00, 2, 3, 81, 2, 3, 9
123
20
341, 7
45, 82, 6, 9
54, 7
605
73, 7, 90, 1, 7
82, 46, 8
951, 5

10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 15/4

Thứ 2
15/04
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 86566
Giải 7553681
Giải 69354
4688
8783
2968
9476
9611
Giải 598268041
Giải 426299
33346
45784
18471
35852
26099
34513
71712
11244
64503
92266
04795
61648
70958
Giải 355779
08548
18561
30329
Giải 28002621956
Giải 10787762076
ĐB273660911230
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
03
131, 2
26, 69
30
46, 81, 4, 8
52, 3, 46, 8
60, 51, 6, 6, 8
71, 7, 96, 6
83, 4, 81
99, 95

11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 14/4

Chủ nhật
14/04
Khánh HòaKon Tum
Giải 85018
Giải 7318738
Giải 68214
3450
9522
3180
1402
3026
Giải 542629321
Giải 432208
91204
65647
43322
25318
69891
47815
84855
83101
56632
00581
80349
03131
68445
Giải 391582
86806
86311
16219
Giải 27845173683
Giải 11955181273
ĐB177359401394
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
04, 6, 81, 2
14, 5, 8, 81, 8, 9
22, 21, 6
31, 2, 8
475, 9
50, 0, 1, 1, 95
62
73
820, 1, 3
914

12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 13/4

Thứ 7
13/04
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8743581
Giải 7173541148
Giải 64202
3900
1532
4686
6622
8262
3382
9718
1420
Giải 5172461138900
Giải 497559
34787
52327
87113
04299
18817
03942
45022
73378
44796
44981
20501
07476
93618
42953
54187
81631
78581
01528
52778
78255
Giải 303300
86533
56561
31217
43556
62880
Giải 2590945602167812
Giải 1925227539682992
ĐB096475786677923265
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
00, 0, 210
13, 73, 7, 82, 8
22, 4, 71, 2, 20, 8
32, 351
4218
593, 5, 6
61, 25
73, 4, 56, 7, 88
871, 60, 1, 1, 2, 7
94, 96, 62

13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 12/4

Thứ 6
12/04
Gia LaiNinh Thuận
Giải 82293
Giải 7444733
Giải 64104
3406
3856
6101
4292
0190
Giải 524962378
Giải 471420
16221
53714
45507
67173
34930
25025
10491
53936
36276
18979
55738
49496
81016
Giải 328637
53241
86434
50533
Giải 23044325226
Giải 11104848166
ĐB776463740688
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
04, 6, 71
146
20, 1, 2, 56
30, 73, 3, 4, 6, 8
41, 3, 4, 8
56
636
736, 8, 9
88
960, 1, 2, 3, 6

14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 11/4

Thứ 5
11/04
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8879792
Giải 7754870867
Giải 68241
3176
5991
9530
7855
2003
0673
8761
4501
Giải 5673392173930
Giải 433880
92257
29101
53849
46442
82955
17121
92325
04410
33448
68181
25144
71193
35661
14629
26209
60755
32136
77968
92206
79498
Giải 378417
02348
60385
76100
62796
99123
Giải 2169013872386544
Giải 1796425104817886
ĐB976526492586445010
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
01, 10, 31, 6, 9
170, 70
21, 63, 53, 9
3300, 6
41, 2, 2, 8, 94, 8, 84
54, 5, 755
611, 7, 8
7603
80, 71, 5, 66
913, 72, 6, 8

15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 10/4

Thứ 4
10/04
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 84297
Giải 7746227
Giải 66190
0203
1726
0665
6250
1518
Giải 521543452
Giải 423181
65690
25099
12552
27769
83045
47436
10398
15009
71750
60208
23908
25369
96480
Giải 364128
07838
80420
65931
Giải 29269862241
Giải 12771587557
ĐB508682000313
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
038, 8, 9
153, 8
26, 80, 7
36, 81
42, 5, 61
52, 40, 0, 2, 7
695, 9
7
81, 20
90, 0, 8, 97, 8

16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 9/4

Thứ 3
09/04
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 88057
Giải 7493343
Giải 65127
1479
5081
4105
9105
4122
Giải 560572826
Giải 401570
32813
44626
08562
61095
74816
69046
23777
41746
37905
18395
34212
32454
60905
Giải 327837
49981
29531
04158
Giải 21757226900
Giải 19896216410
ĐB694679622854
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
00, 5, 5, 5, 5
13, 60, 2
26, 72, 6
371
463, 6
574, 4, 7, 8
62, 2
70, 2, 9, 97
80, 1, 1
93, 55

17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 8/4

Thứ 2
08/04
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 89612
Giải 7009013
Giải 60246
1308
3477
1366
9376
4720
Giải 549314842
Giải 405769
07167
38034
29736
98141
42819
05476
92701
66519
99838
68172
42250
86665
72318
Giải 344622
97108
03341
93043
Giải 23000984767
Giải 19406309268
ĐB491921940335
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
08, 8, 9, 91
192, 3, 8, 9
21, 20
31, 4, 65, 8
41, 61, 2, 3
50
63, 7, 95, 6, 7, 8
76, 72, 6
8
96

18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 7/4

Chủ nhật
07/04
Khánh HòaKon Tum
Giải 87770
Giải 7993276
Giải 67671
8601
3974
1210
1738
9671
Giải 559297431
Giải 437059
51023
04606
93438
22185
43159
02413
66063
19833
66580
06378
19001
67419
59357
Giải 343996
19406
85364
51706
Giải 25805722862
Giải 16428608092
ĐB578729786510
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
01, 6, 61, 6
130, 0, 9
23, 9, 9
381, 3, 8
4
57, 9, 97
62, 3, 4
71, 4, 70, 1, 6, 8
85, 60
93, 62

19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 6/4

Thứ 7
06/04
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8668596
Giải 7152315028
Giải 61877
6731
8084
0773
5164
0314
5525
3260
8424
Giải 5919043867743
Giải 424921
21721
92055
93984
73736
74355
97723
01358
09652
45669
23945
57268
24939
14113
85461
90167
08841
24217
98556
95194
65820
Giải 389140
79282
26158
18497
14636
74639
Giải 2573690330606720
Giải 1665781118075925
ĐB313658868021809379
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
06
13, 4, 57
21, 1, 310, 0, 4, 5, 5, 8
31, 696, 9
4051, 3
52, 5, 5, 82, 8, 86
66, 94, 8, 90, 1, 7
77, 839
82, 4, 40, 5, 6
9074, 6

20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 5/4

Thứ 6
05/04
Gia LaiNinh Thuận
Giải 85913
Giải 7385618
Giải 64758
1108
5130
8703
8632
6449
Giải 589507760
Giải 455106
52748
97311
56998
92853
49038
60361
70991
39849
75499
87985
04012
56214
73153
Giải 348887
72178
11504
62527
Giải 24963603609
Giải 10291963923
ĐB651692390844
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
06, 83, 4, 9
11, 92, 3, 4, 8
23, 7
30, 6, 82
484, 9, 9
50, 3, 8, 93
610
78
85, 75
92, 81, 9

21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 4/4

Thứ 5
04/04
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8973522
Giải 7441301528
Giải 61213
0752
1118
0494
5478
9399
4873
9806
3151
Giải 5739826003289
Giải 475892
78385
15858
64021
11072
83936
54655
44106
86780
92720
13270
86668
04743
28083
03964
80400
81220
59203
56022
52383
03274
Giải 337288
98209
28835
45254
96336
87751
Giải 2556790877970866
Giải 1065962218026408
ĐB667189431568240706
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
090, 1, 60, 3, 6, 6, 8
13, 8
2100, 2, 2, 8
365, 56
413
52, 5, 841, 1
68, 84, 6
72, 90, 8, 93, 4
85, 8, 90, 0, 33, 9
92, 6, 7, 84, 9

22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 3/4

Thứ 4
03/04
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 84848
Giải 7715654
Giải 66689
4758
2320
0567
2181
1546
Giải 532367572
Giải 480645
04741
94909
20458
73172
25866
83273
66980
00830
65395
78678
39318
67648
49922
Giải 362965
83261
41032
11481
Giải 28394928438
Giải 14634009977
ĐB936554613446
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
09
158
202
360, 2, 8
40, 1, 5, 8, 96, 6, 8, 8
54, 8, 84
61, 5, 67
72, 32, 7, 8
890, 1, 1
95

23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 2/4

Thứ 3
02/04
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 84272
Giải 7982548
Giải 68122
0979
4527
8449
1973
4756
Giải 514089613
Giải 414837
73274
34110
81820
04480
00821
84745
17486
28979
39008
75923
76468
09626
84541
Giải 379624
81145
89708
92181
Giải 25101852936
Giải 15940166972
ĐB381919435686
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
01, 88, 8
10, 8, 93
20, 1, 2, 4, 73, 6
376
42, 5, 51, 8, 9
56
68
74, 92, 2, 3, 9
80, 21, 6, 6
9

24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 1/4

Thứ 2
01/04
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 81050
Giải 7249529
Giải 62867
1555
4997
4411
4262
8641
Giải 511825764
Giải 411792
24834
31847
45429
42637
08753
18805
88848
97732
35578
92321
02972
24780
25544
Giải 354749
46159
64747
37377
Giải 22309995274
Giải 15566455478
ĐB158150990073
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
05
101
291, 9
34, 72
47, 9, 91, 4, 7, 8
50, 3, 5, 90
64, 72, 4
72, 3, 4, 7, 8, 8
820
92, 7, 9

25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 31/3

Chủ nhật
31/03
Khánh HòaKon Tum
Giải 80975
Giải 7583014
Giải 62188
2243
1838
6809
7771
4406
Giải 593175118
Giải 404875
72172
02216
57133
44412
54248
57198
62948
70092
11351
34808
47050
22990
87349
Giải 337342
51628
73869
25668
Giải 21879164995
Giải 10301063015
ĐB775547875010
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
096, 8, 9
10, 2, 6, 70, 4, 5, 8
28
33, 8
42, 3, 7, 88, 9
50, 1
68, 9
72, 51, 5
83, 8
91, 80, 2, 5

26. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 30/3

Thứ 7
30/03
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8987756
Giải 7671074483
Giải 63994
0157
5212
8130
5768
2819
3007
3435
5705
Giải 5290129201869
Giải 466255
07704
48870
96482
50481
43076
53211
44689
60548
47672
74819
86210
49299
89846
35829
50310
51707
33300
58778
62607
81077
Giải 391883
27542
41258
60917
85291
07423
Giải 2353693868932287
Giải 1443110930875003
ĐB880052325603612285
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
01, 43, 80, 3, 5, 7, 7, 7
11, 1, 20, 7, 9, 90
203, 9
305
426, 8
52, 5, 786
6989
70, 1, 62, 4, 77, 8
81, 2, 39, 93, 5, 7
94, 891

27. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 29/3

Thứ 6
29/03
Gia LaiNinh Thuận
Giải 83690
Giải 7461824
Giải 63938
1295
4426
3490
9355
9171
Giải 564819923
Giải 440053
46360
34884
58022
04920
14342
93338
78860
28629
07343
36145
96662
66456
18346
Giải 373074
43512
73427
22854
Giải 23307189244
Giải 17094273107
ĐB155679501845
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
07
12
20, 2, 63, 4, 7, 9
36, 8, 8
42, 23, 4, 5, 5, 6
534, 5, 6
60, 10, 2
71, 4, 91
81, 4
950, 0

28. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 28/3

Thứ 5
28/03
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8589593
Giải 7624326302
Giải 63614
1688
8035
9299
7653
2972
7601
6659
2108
Giải 5403301174238
Giải 407001
13105
41160
46872
29675
98265
28342
83856
12414
34858
21666
18568
57162
81733
17707
04313
67823
41349
29022
04103
69708
Giải 387024
38030
90546
32866
33254
98896
Giải 2713681527522858
Giải 1752014942497776
ĐB740919171805659658
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
01, 1, 551, 2, 3, 7, 8, 8
14, 94, 73
24, 44, 62, 3
30, 3, 538
4269
583, 6, 84, 8, 8, 9
60, 5, 82, 6, 6, 8
72, 52, 56
88
95, 93, 6

29. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 27/3

Thứ 4
27/03
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 89845
Giải 7993764
Giải 63209
4866
4595
8726
0324
8908
Giải 522271635
Giải 433516
42869
47275
04350
11395
27189
31768
58698
86757
84194
14585
31757
93689
56840
Giải 314542
63590
33121
59976
Giải 24783687826
Giải 13060382284
ĐB741885291516
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
03, 98
166
271, 4, 6, 6
365
420, 5
507, 7
66, 8, 94
756
85, 94, 5, 9
90, 3, 5, 5, 84, 8

30. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 26/3

Thứ 3
26/03
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 82621
Giải 7656662
Giải 63155
8278
4206
2360
6262
5833
Giải 580811831
Giải 499930
46940
73155
54302
35690
12861
79154
32423
61064
99178
36486
78084
97688
96304
Giải 353109
73782
03711
35190
Giải 29128660844
Giải 18247440729
ĐB851389145643
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
02, 6, 94
11
261, 3, 9
301, 3
403, 4
54, 5, 5, 6
610, 2, 2, 4
74, 88
81, 2, 6, 94, 6, 8
900
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Miền Trung trực tiếp

XSMT 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Trung có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMT 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/