XSMT 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 8/7 Hôm nay- Thứ Năm, 9/7
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSMT 30 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 8/7

Thứ 4
08/07
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 85140
Giải 7473956
Giải 67717
0210
0487
8813
2815
9085
Giải 504492151
Giải 442660
54748
10743
87454
63007
87898
63928
38935
91635
22020
15592
30678
63596
38907
Giải 341246
36908
12986
65712
Giải 20316495904
Giải 12982982803
ĐB484459781342
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
07, 83, 4, 7
10, 72, 3, 5
28, 90
35, 5
43, 6, 8, 90, 2
51, 4, 91, 6
60, 4
738
875, 6
982, 6
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 7/7

Thứ 3
07/07
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 88522
Giải 7172509
Giải 67085
0206
4992
0273
9262
6138
Giải 552653387
Giải 400262
59445
11069
45259
17063
04927
93637
66744
36807
02382
08208
40347
80078
24434
Giải 338883
26292
74270
30092
Giải 28125619345
Giải 17674375137
ĐB369652038332
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
067, 8, 9
1
272
372, 4, 7, 8
43, 54, 5, 7
52, 6, 9
62, 3, 5, 92
720, 3, 8
83, 5, 52, 7
92, 22

3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 6/7

Thứ 2
06/07
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 87952
Giải 7975724
Giải 60905
2182
5309
3282
5483
4722
Giải 514210321
Giải 461984
61016
04435
08001
23058
40001
91172
16349
61327
10090
35527
18521
29929
38278
Giải 385282
81160
28957
58646
Giải 25907136437
Giải 13842338743
ĐB278818509906
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
01, 1, 5, 96
16, 8
21, 31, 1, 2, 4, 7, 7, 9
357
43, 6, 9
582, 7
60
71, 2, 5, 98
82, 2, 42, 3
90

4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 5/7

Chủ nhật
05/07
Khánh HòaKon Tum
Giải 84431
Giải 7255501
Giải 62783
0232
5031
9538
6349
1477
Giải 594324329
Giải 412575
03573
42249
18407
81525
62845
21899
41991
42807
01132
05809
46220
32387
43694
Giải 372035
43609
10296
94225
Giải 21967980921
Giải 10165324724
ĐB497673251470
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
07, 91, 7, 9
1
250, 1, 4, 5, 9
31, 2, 2, 51, 2, 8
44, 5, 99
53, 5
6
73, 3, 5, 90, 7
837
991, 4, 6

5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 4/7

Thứ 7
04/07
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8548038
Giải 7309430187
Giải 62998
9115
1021
7750
2903
7891
9269
8168
5764
Giải 5240456925829
Giải 439983
91066
56149
09888
97531
42307
45967
09874
99712
73020
63055
25613
03984
37298
95667
46819
59308
01920
92884
80001
24418
Giải 357252
91776
43893
77718
99752
55992
Giải 2367053757072747
Giải 1728517833544953
ĐB848322317204716564
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
04, 5, 7, 93, 41, 8
152, 3, 88, 9
21, 200, 9
310, 58
497
51, 2, 40, 52, 3
66, 74, 4, 7, 8, 9
760, 4
83, 80, 44, 7
981, 2, 3, 82

6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 3/7

Thứ 6
03/07
Gia LaiNinh Thuận
Giải 85554
Giải 7673157
Giải 69497
8712
3076
6690
4539
2013
Giải 518822278
Giải 435572
92688
11094
21158
20952
98506
64047
23099
51279
31224
93193
31738
91434
42588
Giải 351247
74842
81163
62558
Giải 21276659717
Giải 19877619612
ĐB843071466520
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
06
122, 3, 7
20, 4
34, 8, 9
42, 7, 7
52, 5, 84, 7, 8
663
71, 2, 3, 6, 68, 9
82, 88
94, 70, 3, 9

7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 2/7

Thứ 5
02/07
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8373016
Giải 7931664565
Giải 65790
7404
8172
6364
1351
9385
9435
3641
6529
Giải 5036795748990
Giải 401165
23250
29303
90085
99717
67600
42072
23286
38579
51559
70545
67241
94946
74393
81665
28008
81240
64941
51759
82621
48826
Giải 392979
60102
91692
51556
31747
20167
Giải 2185956028905717
Giải 1709501738662576
ĐB045486399791678206
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
00, 2, 3, 46, 8
176, 7
21, 6, 9
31, 705
41, 5, 60, 1, 1, 7
50, 01, 6, 99
65, 74, 45, 5, 7
72, 2, 94, 96
85, 65, 6, 6, 9
90, 51, 2, 30

8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 1/7

Thứ 4
01/07
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 80020
Giải 7994274
Giải 67141
3036
0579
2668
0933
6264
Giải 506104474
Giải 464614
50595
65899
56457
19180
97290
80486
81441
72437
25064
09297
00301
60507
56928
Giải 365102
60381
20161
92832
Giải 28118534194
Giải 10366102265
ĐB269328428917
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
00, 21, 7
10, 47
280, 8
362, 3, 7
411
57
611, 4, 4, 5, 8
794, 4
80, 1, 5, 6
90, 4, 5, 94, 7

9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 30/6

Thứ 3
30/06
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 87936
Giải 7078197
Giải 67360
1605
2517
9836
6529
9693
Giải 503078919
Giải 484656
82552
77101
41588
80585
37285
88105
33473
30296
19216
35502
91648
33509
61713
Giải 394524
90915
35992
98333
Giải 27773202410
Giải 11717840929
ĐB035350510504
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
01, 5, 5, 72, 4, 9
15, 70, 3, 6, 9
249, 9
323, 6, 6
48
50, 2, 6
60
78, 8, 93
85, 5, 8
92, 3, 6, 7

10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 29/6

Thứ 2
29/06
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 82217
Giải 7501375
Giải 60929
4321
4676
0703
4815
8828
Giải 540188370
Giải 406651
08720
69990
55015
49451
77524
70239
42782
95585
77316
27970
24741
31382
28362
Giải 360659
54566
77976
55384
Giải 27273164804
Giải 11346850394
ĐB378557589406
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
013, 4, 6
15, 85, 6, 7
20, 1, 2, 4, 98
31, 9
41
51, 1, 7, 9
66, 82
760, 0, 5, 6
82, 2, 4, 5
904

11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 28/6

Chủ nhật
28/06
Khánh HòaKon Tum
Giải 83400
Giải 7187606
Giải 69886
3992
0977
6650
7010
8286
Giải 511529817
Giải 490220
01170
45728
59191
58435
53804
74002
38778
85517
72681
65381
14692
54233
40073
Giải 327851
95172
12326
36631
Giải 24924678859
Giải 10340116502
ĐB407133551158
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
01, 2, 40, 2, 6
10, 7, 7
20, 86
33, 4, 51, 3
46
51, 20, 8, 9
6
70, 2, 73, 8
86, 71, 1, 6
91, 22

12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 27/6

Thứ 7
27/06
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8315680
Giải 7602047768
Giải 68538
0392
9207
3825
0171
6034
0289
3381
7225
Giải 5877976040848
Giải 466308
03154
04762
78058
96712
68239
43858
02529
44638
54969
70519
11591
83656
44266
06620
72985
00575
32388
16904
90065
98253
Giải 356421
47815
49947
13275
92502
87646
Giải 2229234644750778
Giải 1756373396517960
ĐB762043425300984032
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
02, 7, 80, 42, 4
12, 59
21, 35, 90, 5
31, 7, 8, 94, 82
437, 7, 76, 8
54, 8, 86, 63
625, 6, 90, 5, 8
791, 55, 8
80, 1, 5, 8, 9
921

13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 26/6

Thứ 6
26/06
Gia LaiNinh Thuận
Giải 86107
Giải 7371378
Giải 62888
0939
0856
1421
6675
6440
Giải 538104083
Giải 409316
86882
20613
24889
47061
13059
65054
29384
08127
79689
44268
60044
79047
09458
Giải 329939
46062
65526
71148
Giải 29961454198
Giải 13929371056
ĐB265767613891
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
07
10, 3, 4, 6
21, 6, 7
39, 9
40, 4, 7, 8
54, 6, 96, 8
61, 1, 2, 78
715, 8
82, 8, 93, 4, 9
931, 8

14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 25/6

Thứ 5
25/06
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8985897
Giải 7525456255
Giải 64940
8904
0818
4956
2287
4438
4459
0991
4771
Giải 5187729092826
Giải 461377
66460
58859
70762
59787
71593
97455
86152
10179
71307
66579
19246
37913
68311
72417
79517
79458
82621
39235
33672
82100
Giải 317112
74092
84019
90125
13180
95819
Giải 2608465087960121
Giải 1652794929344603
ĐB405653550093075050
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
047, 90, 3
12, 81, 3, 97, 7, 9
2551, 1, 6
385
40, 66
53, 5, 92, 6, 6, 80, 5, 8, 9
60, 2
77, 7, 99, 9, 91, 2
8770
92, 3, 83, 31, 7

15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 24/6

Thứ 4
24/06
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 80298
Giải 7317719
Giải 65691
3601
1329
3892
9709
6100
Giải 569084259
Giải 480352
70133
31806
79930
48205
31770
93783
40797
24776
28234
88724
14609
71382
80453
Giải 348570
46558
11222
80115
Giải 23481370414
Giải 19871200823
ĐB740247046606
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
01, 2, 5, 6, 80, 6, 9, 9
12, 3, 74, 5, 9
292, 3, 4
30, 34
47
52, 83, 9
6
70, 06
832
912, 7, 8

16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 23/6

Thứ 3
23/06
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 88024
Giải 7520301
Giải 63421
2706
4609
7437
7942
3745
Giải 513269903
Giải 411245
45797
74724
47842
03989
51105
42193
31646
43818
99100
52423
69356
03996
60122
Giải 352622
24576
29562
21090
Giải 27506562942
Giải 12868910641
ĐB025257609384
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
05, 6, 90, 1, 3
18
20, 1, 2, 4, 62, 3, 4
37
42, 51, 2, 2, 5, 6
576
652
76
80, 9, 94
93, 70, 6

17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 22/6

Thứ 2
22/06
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 88673
Giải 7378374
Giải 64621
1028
0527
7559
6501
0699
Giải 596355908
Giải 422047
54798
84450
53009
60131
02480
76623
54917
86693
88691
31244
32120
21074
81646
Giải 322828
84444
75105
56631
Giải 24774229583
Giải 13485788577
ĐB826016702100
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
090, 1, 5, 8
167
21, 3, 7, 8, 80
31, 51
42, 4, 74, 6
50, 79
6
783, 4, 4, 7
80, 63
981, 3, 9

18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 21/6

Chủ nhật
21/06
Khánh HòaKon Tum
Giải 88991
Giải 7316385
Giải 65717
8507
0993
4338
5094
2942
Giải 588888960
Giải 481607
05139
76328
41881
23361
77735
89729
16778
29697
84540
31341
38347
97494
25868
Giải 391531
59824
75911
79453
Giải 27129559350
Giải 16400790682
ĐB798817423701
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
07, 7, 71
16, 7, 71
24, 8, 9
31, 5, 98
40, 1, 2, 7
50, 3
610, 8
78
81, 8, 92, 5
93, 51, 4, 4, 7

19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 20/6

Thứ 7
20/06
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8005970
Giải 7877726257
Giải 60201
4746
9698
9575
4034
9990
9443
6535
9314
Giải 5335913529048
Giải 414211
99734
14741
67857
70947
90423
37644
72308
61114
55776
95619
35972
73135
45494
74679
11522
37284
82161
21209
17548
15330
Giải 399663
28057
50335
72331
62565
64147
Giải 2464650147666761
Giải 1848100306907073
ĐB278297640044933686
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
00, 189
10, 14, 94
2362
341, 4, 5, 50, 5
41, 4, 6, 743, 7, 8, 8
57, 7, 92, 97
63, 591, 1, 5
772, 5, 6, 60, 3, 9
84, 6
97, 80, 4

20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 19/6

Thứ 6
19/06
Gia LaiNinh Thuận
Giải 86432
Giải 7688100
Giải 64329
3002
3918
4914
1229
5609
Giải 520131210
Giải 436276
61249
90529
63105
05996
94311
52001
57617
06762
87268
20783
50745
87661
46218
Giải 305291
51063
22923
22328
Giải 21930595392
Giải 15840321582
ĐB654806998948
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
01, 2, 3, 5, 5, 60, 9
11, 3, 80, 4, 7, 8
29, 93, 8, 9
32
495, 8
5
63, 41, 2, 8
76
882, 3
91, 62

21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 18/6

Thứ 5
18/06
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8447673
Giải 7702672811
Giải 67833
2423
2209
6202
2853
0723
9376
1339
8906
Giải 5971207071629
Giải 480180
36090
54951
98507
46911
09579
07569
22274
20785
46804
02675
01630
09693
29879
93185
68272
86629
57299
04495
81437
57337
Giải 339546
12585
67605
08140
97442
42817
Giải 2240593505809047
Giải 1073430082531911
ĐB330985785344710618
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
02, 7, 92, 4, 5, 76
11, 21, 1, 7, 8
233, 59, 9
3307, 7, 9
43, 4, 60, 42, 7
51, 93, 8
69
792, 4, 5, 6, 92, 3, 6
80, 5, 555
9035, 9

22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 17/6

Thứ 4
17/06
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 88489
Giải 7028364
Giải 65221
5274
9576
0977
7388
6688
Giải 571539112
Giải 413598
03425
27860
53473
66482
40897
49674
02402
10684
55840
21204
90798
46373
17793
Giải 319816
18644
67996
14343
Giải 21931760267
Giải 16960422636
ĐB693928556547
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
042, 4
16, 72
21, 5, 8, 8
36
440, 3, 7
53
604, 7
73, 4, 4, 63, 7
82, 44, 8, 8, 9
97, 83, 6, 8

23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 16/6

Thứ 3
16/06
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 89290
Giải 7991446
Giải 67048
0640
8252
0102
2602
4728
Giải 545743866
Giải 416949
36137
79937
03578
83170
38174
94494
11945
69129
34386
32000
86719
83471
22237
Giải 359537
76580
19713
31662
Giải 25944551813
Giải 15454253952
ĐB078268010648
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
00, 2, 2
13, 3, 9
28, 9
37, 7, 77
40, 2, 5, 8, 95, 6, 8
522
682, 6
70, 4, 4, 81
806
91, 2, 40

24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 15/6

Thứ 2
15/06
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 84019
Giải 7064700
Giải 69788
4502
2257
2581
7661
4000
Giải 592208039
Giải 417514
52971
13533
96747
36100
60351
59346
72197
48313
45616
77835
58618
82717
42085
Giải 344155
39946
05125
40659
Giải 20517339841
Giải 13535800083
ĐB035469301413
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
00, 20, 0
143, 3, 6, 7, 8, 9
205
335, 9
40, 6, 6, 71
51, 5, 7, 89
64, 91
71, 3
881, 3, 5
97

25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 14/6

Chủ nhật
14/06
Khánh HòaKon Tum
Giải 84451
Giải 7784073
Giải 69268
5921
8292
4140
6095
5017
Giải 503563030
Giải 402017
46788
33682
46544
64916
01137
26988
93810
13334
49316
96471
14069
75174
05027
Giải 365259
94184
14627
73126
Giải 20930228703
Giải 12982836681
ĐB025619482548
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
023
16, 7, 90, 6, 7
21, 86, 7, 7
370, 4
44, 40, 8
56, 91
689
71, 3, 4
82, 4, 4, 8, 81
925

26. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 13/6

Thứ 7
13/06
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8777772
Giải 7404098957
Giải 62636
8364
0520
5336
7748
2014
7749
8416
0853
Giải 5211656958266
Giải 429540
77894
20485
22814
76712
52043
98485
55062
64236
62355
96033
41095
48503
86990
52294
55342
51418
65258
23431
04094
00155
Giải 365699
48550
97531
18661
14753
72684
Giải 2564526747231071
Giải 1240483047888738
ĐB418487659113021360
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
043
12, 4, 63, 46, 8
20
361, 3, 6, 61, 8
40, 3, 882, 9
50, 253, 3, 5, 7, 8
641, 20, 6
772, 7, 81, 2
85, 5, 74
94, 90, 5, 5, 84, 4

27. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 12/6

Thứ 6
12/06
Gia LaiNinh Thuận
Giải 80817
Giải 7634585
Giải 61656
3002
7548
8462
7261
2317
Giải 553582369
Giải 499681
06311
38996
82066
88989
64277
67880
49001
89357
81872
67318
23020
02701
73652
Giải 364463
17588
69025
66958
Giải 20776222126
Giải 14160664518
ĐB209582397053
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
02, 6, 81, 1
117, 7, 8, 8
20, 5, 6
34
48
56, 82, 3, 7, 8
62, 3, 61, 2, 9
772
80, 1, 2, 8, 95
96

28. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 11/6

Thứ 5
11/06
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8588525
Giải 7387749538
Giải 60320
7657
7824
3460
8992
8661
8003
1080
2636
Giải 5781354410617
Giải 403861
93251
00205
64900
58346
55649
83780
44887
67288
20909
01274
68519
58376
80108
06380
80479
99361
85774
31343
09741
99974
Giải 339175
43730
24273
66186
12807
33238
Giải 2341564238208335
Giải 1964320689367929
ĐB890812311574642886
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
00, 58, 93, 7
12, 397
20, 45, 9
30, 25, 6, 8, 8
46, 91, 91, 3
51, 6, 7, 8
610, 11
753, 4, 4, 64, 4, 9
80, 72, 5, 6, 7, 80, 0, 6
92, 3

29. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 10/6

Thứ 4
10/06
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 86171
Giải 7610052
Giải 68287
7318
7814
3920
0289
7210
Giải 544243731
Giải 460036
82518
19293
84546
27510
56420
82350
71352
61287
58935
19179
23761
35757
46746
Giải 348388
86830
20207
94442
Giải 24384658361
Giải 14526496532
ĐB885385482640
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
07
10, 0, 4, 8, 80
20, 40
30, 61, 2, 5
46, 60, 2, 6
502, 2, 7
61, 41, 1
71, 9
85, 7, 87, 9
93

30. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 9/6

Thứ 3
09/06
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 83384
Giải 7855004
Giải 65520
2559
9893
1344
1017
1554
Giải 504692688
Giải 497951
66337
28500
25805
85073
02329
14597
83558
83866
89733
67724
68573
93626
59939
Giải 349994
09826
84322
22003
Giải 25881584117
Giải 18487532541
ĐB483346984853
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
00, 53, 4
157, 7
20, 6, 92, 4, 6
33, 73, 9
461, 4
51, 5, 93, 4, 8
696
73, 53
84, 8
93, 4, 7
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Miền Trung trực tiếp

XSMT 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Trung có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMT 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,