XSMT 30 ngày

Hôm qua- Thứ Hai, 22/10 Hôm nay- Thứ Ba, 23/10
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSMT 30 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 23/10

Thứ 3
23/10
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 89407
Giải 7498627
Giải 69859
4230
6588
5985
7218
8580
Giải 598984820
Giải 448955
92076
25163
39412
28089
25300
45356
44080
60929
56834
30929
22145
05139
18591
Giải 376131
17697
02576
84145
Giải 26839166777
Giải 14764917267
ĐB231795343453
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
007
128
20, 7, 9, 9
30, 14, 9
495, 5
55, 6, 93
637
766, 7
88, 90, 0, 5
91, 4, 5, 7, 8, 81
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 22/10

Thứ 2
22/10
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 89295
Giải 7919538
Giải 64005
5022
6368
7903
0706
7992
Giải 592010050
Giải 485473
93303
24567
11670
90491
51302
87020
66991
72383
28530
12130
40949
29051
81784
Giải 301508
83620
75091
84096
Giải 26573862147
Giải 10484929783
ĐB051542505155
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
01, 2, 3, 5, 83, 6
19
20, 0, 2
380, 0, 8
42, 97, 9
50, 1, 5
67, 8
70, 3
83, 3, 4
91, 21, 1, 2, 5, 6

3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 21/10

Chủ nhật
21/10
Khánh HòaKon Tum
Giải 87091
Giải 7671607
Giải 60310
4750
3334
2240
8214
6304
Giải 562593939
Giải 471762
45188
90756
35819
18074
86299
78275
84048
71284
31621
41164
54665
90574
39762
Giải 330367
91622
76306
09411
Giải 24985367852
Giải 11668714010
ĐB281266224059
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
04, 6, 7
10, 90, 1, 4
221
349
40, 8
50, 3, 6, 92, 9
62, 6, 72, 4, 5
70, 1, 4, 54
87, 84
991

4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 20/10

Thứ 7
20/10
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8050101
Giải 7874456104
Giải 61058
7114
0103
9836
2442
2007
7450
9740
5319
Giải 5720051095659
Giải 494632
38566
29810
38075
50344
00594
91440
50665
69738
12341
19589
17615
76681
03832
58566
87640
27420
52470
04331
77991
57674
Giải 323265
20049
86795
79390
20980
09216
Giải 2844199595194193
Giải 1097573289367360
ĐB505916267296682117
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
00, 3, 51, 7, 91, 4
10, 4, 6, 956, 7, 9
20
322, 6, 81
40, 4, 91, 20, 0
57, 81, 60, 9
65, 650, 6
74, 50, 4
81, 90
940, 3, 5, 61, 3

5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 19/10

Thứ 6
19/10
Gia LaiNinh Thuận
Giải 85056
Giải 7907862
Giải 66307
8550
5439
0085
8964
9484
Giải 592714867
Giải 410138
90572
74465
67669
12984
57262
49244
34670
46614
02093
81440
14739
92160
01537
Giải 316458
80743
24287
35961
Giải 27381060372
Giải 18639055350
ĐB462115920735
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
07, 7
10, 54
2
38, 95, 7, 9
43, 40
50, 0, 80, 6
62, 5, 90, 1, 2, 4, 7
71, 20, 2
844, 5, 7
903

6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 18/10

Thứ 5
18/10
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8740995
Giải 7233773595
Giải 66947
5064
1003
5583
1141
7346
5398
8562
0818
Giải 5005707051347
Giải 446775
44006
23244
80985
20680
21054
13739
79020
10401
38029
25515
90964
46972
60193
90956
74539
95754
46381
26718
49410
94548
Giải 375003
18745
68210
62414
09780
19688
Giải 2230334969409164
Giải 1417390585375726
ĐB411501178459665374
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
01, 3, 3, 61, 5, 9
10, 4, 50, 8, 8
20, 96
33, 3, 9, 99
44, 5, 71, 67, 8
54, 73, 94, 6
6442, 4
74, 52, 34
80, 530, 1, 8
93, 45, 5, 8

7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 17/10

Thứ 4
17/10
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 80615
Giải 7348503
Giải 60448
6419
9292
4755
2713
0164
Giải 537989126
Giải 403336
61624
42421
38747
90361
29769
59903
98802
99510
08736
05045
46265
48530
75003
Giải 394417
93698
68657
92500
Giải 24417315849
Giải 12055893388
ĐB640128121388
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
03, 60, 2, 3, 3
17, 90, 3, 5
21, 4, 86
360, 6
47, 8, 85, 9
585, 7
61, 94, 5
73
88, 8
92, 8, 8

8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 16/10

Thứ 3
16/10
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 80194
Giải 7449787
Giải 62846
5947
3730
2661
4018
4979
Giải 564100366
Giải 401756
32854
40149
19278
20693
07833
53725
18203
16242
94667
22385
85357
47893
87646
Giải 309069
39129
61854
04564
Giải 22136432930
Giải 18597127698
ĐB403554135477
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
013
108
25, 9
30, 30
46, 7, 9, 92, 6
54, 4, 64, 7
64, 91, 4, 6, 7
71, 87, 9
85, 7
933, 4, 8

9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 15/10

Thứ 2
15/10
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 88826
Giải 7068741
Giải 61804
6989
4119
4785
2917
6445
Giải 584985268
Giải 411085
82838
51262
34952
22959
03468
92888
03461
19274
97306
09463
43078
47202
41005
Giải 329920
10927
65011
89978
Giải 26835164993
Giải 11037430899
ĐB469241257587
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
042, 5, 6
191, 7
20, 76
38
411, 5
51, 2, 9
62, 8, 81, 3, 8
744, 8, 8
85, 8, 8, 95, 7
983, 9

10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 14/10

Chủ nhật
14/10
Khánh HòaKon Tum
Giải 81485
Giải 7836510
Giải 67226
8801
3476
4733
0831
1995
Giải 588074008
Giải 497590
25520
59915
85370
55992
92694
71356
64140
37078
76077
54054
98507
97390
07772
Giải 365984
61365
39390
14198
Giải 29066339750
Giải 14498541447
ĐB848248456577
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
01, 77, 8
14, 50
20, 6
361, 3
480, 7
560, 4
63, 5
70, 62, 7, 7, 8
84, 55
90, 2, 40, 0, 5, 8

11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 13/10

Thứ 7
13/10
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8124704
Giải 7023533008
Giải 61407
2647
1767
7919
2944
2447
7774
8205
8695
Giải 5451919746479
Giải 460207
70423
75171
50174
85990
15257
17045
26799
95652
69189
25326
57084
60786
45618
64742
65439
81682
89882
61485
63621
96794
Giải 338440
19971
38166
21290
02592
06553
Giải 2865393152185474
Giải 1468291031974418
ĐB505995755843198163
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
07, 74, 5, 8
12, 98, 9, 98
23, 3, 91, 61
3939
40, 5, 73, 4, 7, 72
5723
6763
71, 1, 444, 4, 9
84, 6, 92, 2, 5
90, 50, 92, 4, 5

12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 12/10

Thứ 6
12/10
Gia LaiNinh Thuận
Giải 80092
Giải 7615135
Giải 64660
7358
0420
3653
3034
4956
Giải 557844092
Giải 494003
76916
04710
96355
03117
72176
93509
38558
68715
59182
57834
83686
99040
53013
Giải 354736
38096
57043
61894
Giải 21933482004
Giải 13955214021
ĐB975126621863
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
00, 3, 94
10, 5, 6, 73, 5
20, 61
34, 64, 4, 5
40, 3
52, 5, 83, 6, 8
603
76
842, 6
962, 2, 4

13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 11/10

Thứ 5
11/10
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8028785
Giải 7640254096
Giải 65745
4760
0042
4703
6666
0920
6549
9164
0954
Giải 5161063996208
Giải 476288
23531
11045
04389
71103
43849
66117
65500
13734
59023
57560
85862
97405
75499
17307
65312
23763
27671
74794
02514
74375
Giải 380437
62144
88344
34049
88289
15305
Giải 2359175249466051
Giải 1355774233277563
ĐB409799250098361952
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
02, 30, 3, 55, 7, 8
10, 7, 72, 4
20, 3
31, 72, 4
40, 2, 4, 5, 5, 94, 99
541, 2, 4
600, 2, 63, 3, 4
771, 5
88, 975, 9
994, 8, 9, 94, 6

14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 10/10

Thứ 4
10/10
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 83520
Giải 7701749
Giải 67212
0448
1691
5227
5041
8306
Giải 592541948
Giải 498690
76755
89815
39337
94279
80510
04050
80584
18546
47965
49402
02680
68592
12705
Giải 336267
10718
96481
38197
Giải 29078334394
Giải 14111780079
ĐB535671913289
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
012, 5, 6
10, 2, 5, 7, 8
20, 7
35, 7
481, 6, 8, 9
50, 4, 5
675
71, 99
830, 1, 4, 9
90, 12, 4, 7

15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 9/10

Thứ 3
09/10
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 88681
Giải 7224911
Giải 67286
4794
7311
0986
9978
3153
Giải 584593071
Giải 442036
87438
73435
39561
66961
39442
00961
87175
13932
75706
48812
48999
05060
25458
Giải 381588
71707
99633
06772
Giải 22606438038
Giải 18556779356
ĐB558873441681
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
076
111, 2
24
35, 6, 82, 3, 8
42
593, 6, 8
61, 1, 1, 4, 70
731, 2, 5, 8
86, 6, 81, 1, 6
949

16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 8/10

Thứ 2
08/10
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 89215
Giải 7150044
Giải 63627
9594
2968
4697
5389
2840
Giải 503508187
Giải 486228
17919
75512
78363
35679
49807
88147
43029
12315
22526
96176
62466
06053
73035
Giải 375672
22189
44183
69404
Giải 25902247732
Giải 15374869994
ĐB601539863098
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
074
12, 95, 5
22, 7, 86, 9
392, 5
47, 80, 4
50, 03
63, 86
72, 96
893, 7, 9
92, 44, 7, 8

17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 7/10

Chủ nhật
07/10
Khánh HòaKon Tum
Giải 84129
Giải 7282622
Giải 67128
8475
3809
0104
2152
0985
Giải 598625180
Giải 421186
71905
93537
94544
82124
30625
51928
20034
28620
82377
20737
91197
34999
92610
Giải 323372
79235
09730
66518
Giải 23371447000
Giải 19901905480
ĐB513166769954
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
05, 90, 4
14, 90, 8
24, 5, 8, 80, 2, 9
35, 70, 4, 7
41, 4
52, 4
62, 6
72, 57
82, 60, 0, 5
97, 9

18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 6/10

Thứ 7
06/10
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8856534
Giải 7734861082
Giải 69873
1151
0928
6046
6305
2562
8543
0272
5783
Giải 5891272980219
Giải 481500
31619
92478
37988
55625
12341
30031
07552
94362
25878
27072
14638
91406
09579
78393
40360
34402
63226
61875
34102
17806
Giải 345752
33514
21389
84672
89839
41058
Giải 2780092248525570
Giải 1210313743362870
ĐB467582392213889473
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
00, 95, 62, 2, 6
12, 4, 939
25, 86
31, 1, 43, 84, 9
4163
51, 228
61, 2, 2, 50
73, 82, 2, 8, 90, 0, 2, 3, 5
82, 5, 85, 92, 3
983

19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 5/10

Thứ 6
05/10
Gia LaiNinh Thuận
Giải 84390
Giải 7352040
Giải 67741
0432
0943
7290
7502
5985
Giải 565839600
Giải 491166
30359
30490
58208
84616
41202
75600
55621
51501
75534
47030
68939
26365
13653
Giải 335672
73762
54670
51915
Giải 26526743444
Giải 14030662635
ĐB607775505261
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
00, 2, 6, 80, 1, 2
165
21
320, 4, 5, 9
41, 3, 30, 4
52, 93
62, 6, 71, 5
72, 50
835
900, 0

20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 4/10

Thứ 5
04/10
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8773156
Giải 7238665284
Giải 65234
5209
0023
4809
2350
4222
3071
3131
6905
Giải 5323853425602
Giải 483003
60355
78297
28362
36162
08305
44604
44781
34319
83648
85674
33867
68413
50256
81610
73758
04739
92772
71887
19861
45293
Giải 351329
54504
39709
46994
21379
77101
Giải 2409074531624305
Giải 1110148717116601
ĐB570047369902806880
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
03, 4, 4, 5, 7, 92, 9, 91, 1, 2, 5, 5
143, 6, 90
23, 92
34, 8, 811, 9
472, 8
550, 66, 8
62, 25, 71
771, 41, 2, 9
810, 4, 7
9743

21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 3/10

Thứ 4
03/10
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 85052
Giải 7494967
Giải 62841
8664
5452
1429
1507
7195
Giải 584827787
Giải 437327
61594
70283
80449
86225
13537
48094
33397
42592
43421
33520
51180
45504
87649
Giải 399860
82638
67937
87860
Giải 22773520461
Giải 11849676857
ĐB538244968722
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
04, 7
1
25, 70, 1, 2, 9
35, 7, 87
41, 4, 99
50, 22, 7
60, 40, 1, 7
7
82, 30, 7
94, 4, 4, 62, 5, 7

22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 2/10

Thứ 3
02/10
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 87761
Giải 7254248
Giải 68391
2922
4163
2013
6137
1081
Giải 502067739
Giải 435535
88955
47795
33848
40826
13149
73476
30683
75435
43773
10797
74677
51054
26763
Giải 343968
06729
90496
99970
Giải 20506887061
Giải 18366503971
ĐB062190556297
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
06
13
22, 6, 9
355, 7, 9
48, 98
54, 54
63, 5, 8, 81, 1, 3
76, 70, 1, 3, 7
81, 3
90, 1, 56, 7, 7

23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 1/10

Thứ 2
01/10
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 84180
Giải 7267531
Giải 63615
6633
5370
1628
4890
8851
Giải 585739604
Giải 464072
57994
21263
87356
84069
88592
29588
54975
28269
96659
98975
12254
99199
47251
Giải 367234
61300
38930
06782
Giải 23446319661
Giải 12527592908
ĐB640228155685
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
004, 8
15
288
33, 40, 1
41
561, 1, 4, 9
63, 3, 7, 91, 9
70, 2, 3, 55, 5
880, 2, 5
92, 40, 9

24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 30/9

Chủ nhật
30/09
Khánh HòaKon Tum
Giải 84769
Giải 7206985
Giải 67772
7273
7834
4105
0258
8623
Giải 553448965
Giải 467225
61651
19062
22422
90207
19769
86780
03787
86098
30499
90886
13416
97389
99013
Giải 367632
57686
44991
62416
Giải 28184723244
Giải 15195876373
ĐB687546085172
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
06, 75
13, 6, 6
22, 53
32, 4
44, 6, 7, 74
51, 88
62, 95, 9
72, 32, 3
80, 65, 6, 7, 9
91, 8, 9

25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 29/9

Thứ 7
29/09
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8207517
Giải 7598455487
Giải 62346
7230
8994
9396
9327
3155
1632
1050
6698
Giải 5897234709086
Giải 479557
28913
62574
05434
55948
94606
83243
28866
13991
46465
10101
15911
36022
80358
22841
66383
08541
83679
18310
55519
68371
Giải 366299
08972
93215
82578
22331
40873
Giải 2520335582801771
Giải 1320612078370833
ĐB311009864852340007
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
06, 917
131, 50, 7, 9
202, 7, 8
30, 3, 41, 2, 3
43, 6, 81, 1
572, 5, 5, 80
615, 6
72, 2, 40, 5, 81, 1, 3, 9
833, 6, 7
94, 8, 91, 68

26. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 28/9

Thứ 6
28/09
Gia LaiNinh Thuận
Giải 84932
Giải 7559565
Giải 66485
6525
3644
5765
1792
3939
Giải 580771572
Giải 446129
78748
51535
55077
35252
71810
07913
19872
84793
10977
01145
21854
89981
75938
Giải 367803
42059
18521
04297
Giải 29143379386
Giải 18351661065
ĐB448134140049
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
03
10, 3, 6
25, 91
33, 4, 52, 8, 9
44, 8, 95, 9
52, 9, 94
65, 5, 5
77, 72, 2, 7
851, 6
92, 3, 7

27. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 27/9

Thứ 5
27/09
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8931785
Giải 7669716302
Giải 66776
7294
0293
2677
2691
9824
6736
6533
0642
Giải 5366745608354
Giải 417417
85593
74085
01176
29438
83186
09358
55398
77351
80931
27713
69434
64487
32743
67142
78697
41185
28421
11180
11723
51343
Giải 326077
38032
62479
48522
32270
33158
Giải 2101912450765510
Giải 1648297868425708
ĐB023749082960005246
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
072, 8
173, 6, 70
292, 41, 3
32, 81, 43, 6
4932, 2, 3, 6
5814, 8
67, 90, 0
76, 6, 77, 90
85, 64, 70, 5, 5
91, 3, 3, 3, 41, 87

28. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 26/9

Thứ 4
26/09
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 83474
Giải 7926690
Giải 62740
5311
2207
3196
2135
8755
Giải 574221843
Giải 482737
95911
48176
18933
46339
44862
09770
70066
41136
37473
59570
95849
02104
65247
Giải 371776
06553
79849
00465
Giải 24676752088
Giải 17847295189
ĐB947932345927
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
074
11, 1
22, 67
32, 3, 4, 7, 95, 6
403, 7, 9, 9
535
62, 75, 6
70, 2, 6, 60, 3, 4
88, 9
90, 6

29. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 25/9

Thứ 3
25/09
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 89242
Giải 7081813
Giải 67712
4099
0900
2674
1974
2799
Giải 598718621
Giải 442910
80922
35391
77282
34876
00413
60715
44873
55511
60847
41596
55113
28026
39033
Giải 364471
58546
06547
12579
Giải 27102732835
Giải 12228955740
ĐB600061000686
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
00
10, 2, 3, 51, 3, 3
22, 71, 6
33, 5
460, 2, 7, 7
5
61
71, 1, 63, 4, 4, 9
81, 2, 96
91, 2, 96, 9

30. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 24/9

Thứ 2
24/09
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 89907
Giải 7313906
Giải 64474
5811
1201
7769
4704
1416
Giải 572331374
Giải 440567
12866
05829
98731
29543
53685
11999
53133
18044
51090
69664
68592
13360
31744
Giải 392758
06456
37629
85611
Giải 20689670062
Giải 14984148586
ĐB086404640656
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
01, 44, 6, 7
11, 31, 6
299
31, 33
41, 34, 4
56, 86
66, 70, 2, 4, 9
744
856
96, 9, 90, 2
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Miền Trung trực tiếp

XSMT 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Trung có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMT 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/