XSMT 30 ngày

Hôm qua- Thứ Sáu, 3/4 Hôm nay- Thứ Bảy, 4/4
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSMT 30 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 31/3

Thứ 3
31/03
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 83353
Giải 7189263
Giải 61303
0591
0417
5209
0142
4748
Giải 593378527
Giải 415578
82549
52057
54422
19344
04354
15773
44737
77757
92339
31472
72685
62628
19659
Giải 390896
00798
10892
53592
Giải 20584771713
Giải 18620568792
ĐB416743793553
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
03, 59
173
227, 8
33, 77, 9
43, 4, 7, 92, 8
54, 73, 3, 7, 9
63
73, 82
895
91, 6, 82, 2, 2
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 30/3

Thứ 2
30/03
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 88717
Giải 7591924
Giải 62439
2344
6587
6016
2671
5692
Giải 520594842
Giải 405170
19426
91063
69375
54970
80431
67077
55403
24975
24225
24048
15461
79113
99176
Giải 391511
21897
60537
64001
Giải 29044446230
Giải 15932857756
ĐB715990381455
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
01, 3
113, 6, 7
26, 84, 5
31, 90, 7
44, 42, 8
595, 6
631
70, 0, 5, 71, 5, 6
87, 7
90, 1, 72

3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 29/3

Chủ nhật
29/03
Khánh HòaKon Tum
Giải 81250
Giải 7148180
Giải 67333
3704
5382
6385
6306
5785
Giải 513311789
Giải 466893
81863
70253
02359
13759
31973
09708
45595
00515
17867
28206
79020
82790
70781
Giải 353371
83935
16974
52344
Giải 21264122266
Giải 14626004591
ĐB048372192597
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
04, 86, 6
125
20
31, 3, 5
41, 84
53, 9, 90
60, 36, 7
71, 2, 34
820, 1, 5, 5, 9
930, 1, 5, 7

4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 28/3

Thứ 7
28/03
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8115441
Giải 7415745673
Giải 66174
0736
3729
3766
1208
7310
6051
9543
4782
Giải 5037962891802
Giải 479153
55583
96434
27086
39781
33064
22808
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
58740
55660
13794
93534
04966
89897
92496
Giải 327364
06103
39738
18148
97625
74466
Giải 2462202703334310
Giải 1299352917753425
ĐB926228589811419926
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
03, 83, 8, 82
11, 50, 10
20, 8, 905, 5, 6
34, 5, 63, 8, 94
45, 80, 1, 3
5341
64, 460, 6, 6
74, 973
81, 3, 66, 6, 92
944, 6, 7

5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 27/3

Thứ 6
27/03
Gia LaiNinh Thuận
Giải 85859
Giải 7307110
Giải 62300
5632
3081
9217
4090
0463
Giải 508970972
Giải 423022
51435
71017
76635
89524
17354
79278
40495
40941
48679
65020
64366
06460
04357
Giải 317422
64724
10771
22597
Giải 20308523976
Giải 17756052995
ĐB871615170587
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
00, 7
15, 70, 7
22, 2, 4, 40
32, 5, 5
41
54, 87, 9
600, 3, 6
781, 2, 6, 9
81, 57
970, 5, 5, 7

6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 26/3

Thứ 5
26/03
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8820271
Giải 7265360218
Giải 65834
9824
8405
8109
4009
7206
6769
9819
1727
Giải 5765494140985
Giải 446792
24895
89409
58882
23511
78060
72020
06125
73240
92264
35422
11734
98579
88796
73674
00522
41408
39708
18024
84223
32637
Giải 365572
95160
00910
03514
11401
84112
Giải 2952477889183838
Giải 1088442967438739
ĐB127054814414657895
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
05, 92, 6, 9, 91, 8, 8
110, 4, 4, 42, 8, 9
20, 42, 52, 3, 4, 7
3447, 8, 9
44, 70
54, 4
60, 0, 50, 49
724, 91, 4
82, 25
92, 51, 65

7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 25/3

Thứ 4
25/03
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 84412
Giải 7122498
Giải 67255
4267
9294
3657
1962
3199
Giải 503522711
Giải 488110
61364
69024
26216
29019
15954
72173
43372
65453
23596
82719
55772
27912
53996
Giải 391362
91899
14722
16989
Giải 22560020953
Giải 15626653271
ĐB665791856476
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
00
10, 6, 91, 2, 2, 9
22, 42
3
44
52, 4, 53, 3, 7
62, 4, 6, 72
731, 2, 2, 6
89
91, 4, 96, 6, 8, 9

8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 24/3

Thứ 3
24/03
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 89213
Giải 7319812
Giải 60109
9619
8010
9127
8438
3125
Giải 596485957
Giải 423487
97960
35339
59099
67560
68157
55982
19968
10434
27493
59852
67152
72628
07235
Giải 317051
35065
90487
34741
Giải 26681382196
Giải 15113003639
ĐB026721402845
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
09
10, 3, 9, 92, 3
215, 7, 8
30, 94, 5, 8, 9
481, 5
51, 72, 2, 7
60, 0, 58
7
82, 77
92, 93, 6

9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 23/3

Thứ 2
23/03
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 88611
Giải 7388759
Giải 68114
1104
6670
9608
1123
0723
Giải 563601922
Giải 416376
69355
61345
27544
59181
96175
68610
90634
23117
58143
29719
20247
34011
26904
Giải 367783
60202
16402
30197
Giải 29613360108
Giải 18508503770
ĐB804688524007
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
02, 42, 4, 7, 8, 8
10, 41, 1, 7, 9
22, 3, 3
334
44, 53, 7
559
60
70, 5, 60
81, 3, 5, 6, 8, 8
97

10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 22/3

Chủ nhật
22/03
Khánh HòaKon Tum
Giải 83054
Giải 7674435
Giải 61632
0505
6074
1432
0964
3494
Giải 523461604
Giải 450208
75099
90196
23962
00420
36249
24823
56545
67394
34939
26718
77745
73769
45285
Giải 377633
83456
69728
71154
Giải 21116815226
Giải 17493438074
ĐB724248561978
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
05, 84
18
20, 36, 8
30, 2, 3, 42, 5, 9
46, 8, 95, 5
564, 4
62, 84, 9
74, 44, 8
85
96, 94, 4

11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 21/3

Thứ 7
21/03
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8847901
Giải 7313305147
Giải 62850
2470
9199
9801
7581
0357
8226
6303
7277
Giải 5044150638463
Giải 466936
78267
07754
52818
65136
68870
63219
36344
38652
60486
88310
95085
90102
47150
31051
28315
60293
51588
85160
74467
93808
Giải 379217
30416
82635
19955
62335
15104
Giải 2308573466308384
Giải 1138502604064728
ĐB148691275232849273
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
01, 2, 51, 3, 4, 8
13, 6, 7, 8, 905
26, 8
36, 62, 55
410, 47
50, 0, 4, 70, 2, 5, 71
673, 30, 3, 7
70, 093, 7
841, 5, 64, 8
91, 93

12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 20/3

Thứ 6
20/03
Gia LaiNinh Thuận
Giải 82412
Giải 7365101
Giải 67058
3651
2227
9399
0224
4714
Giải 558300270
Giải 429505
09428
35450
28155
64350
04971
98753
41502
37488
07007
34236
32858
96228
45113
Giải 370296
55741
13758
65507
Giải 27818751350
Giải 11485824320
ĐB886252449424
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
051, 2, 7, 7
12, 3, 4
24, 7, 80, 4, 4, 8
306
41
50, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 80, 8, 8
65
710
878
969

13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 19/3

Thứ 5
19/03
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8292477
Giải 7581161941
Giải 62284
7407
6811
8869
6160
3401
7241
6868
6460
Giải 5080044501143
Giải 447317
94760
82249
08653
63612
46402
60335
44230
17244
28157
23433
77727
61251
51618
46007
96176
67736
28303
59630
51284
54846
Giải 370365
31977
36857
06257
37825
68849
Giải 2103116781075050
Giải 1801097149637489
ĐB668277444134701334
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
00, 2, 7, 913, 7
11, 1, 2, 70, 8
294, 75
350, 3, 40, 4, 6
4941, 1, 3, 6, 9
530, 1, 7, 7, 70
60, 50, 1, 90, 8
77, 76, 7
81, 44, 9
96

14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 18/3

Thứ 4
18/03
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 84142
Giải 7080264
Giải 64000
1428
9498
1921
2809
2709
Giải 565727581
Giải 411342
84977
19151
14702
15132
63158
94808
82015
73127
86369
65094
26304
88505
87110
Giải 390875
42006
68231
22079
Giải 27725158677
Giải 18654677197
ĐB842240351676
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
00, 2, 6, 84, 5, 9, 9
10, 5
281, 7
321
40, 1, 2, 62
51, 1, 8
64, 9
72, 5, 76, 7, 9
801
984, 7

15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 17/3

Thứ 3
17/03
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 81634
Giải 7960049
Giải 69561
1152
7962
2489
5561
5613
Giải 517944858
Giải 439988
46114
45414
46586
57540
96282
64374
16654
75734
00990
50351
90786
68867
71910
Giải 357777
25368
69428
85329
Giải 24732690187
Giải 16167661768
ĐB192118436923
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
0
14, 4, 6, 80, 3
263, 8, 9
34, 4
409
521, 4, 8
60, 1, 2, 81, 7, 8
74, 6, 7
82, 6, 86, 7, 9
940

16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 16/3

Thứ 2
16/03
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 87196
Giải 7162341
Giải 66875
6379
9092
0439
0770
6755
Giải 508134411
Giải 455852
71931
02823
31660
70595
31870
92874
85795
18782
16869
87538
49636
20942
11579
Giải 391787
47236
53341
80017
Giải 28751494866
Giải 18658448928
ĐB625200690355
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
00
13, 41, 7
238
31, 66, 8, 9
41, 1, 2
525, 5
60, 26, 9
70, 1, 4, 5, 90, 9
84, 72
92, 55, 6

17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 15/3

Chủ nhật
15/03
Khánh HòaKon Tum
Giải 81797
Giải 7716898
Giải 61283
0805
4797
3799
0537
9306
Giải 553237027
Giải 442703
58230
41024
76249
05318
07901
88088
61716
14569
75091
35598
51605
72114
81137
Giải 380290
17465
31822
59435
Giải 25791859443
Giải 11325942912
ĐB822730275447
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
01, 3, 55, 6
16, 7, 8, 82, 4, 6
23, 42, 7
30, 05, 7, 7
493, 7
59
659
7
83, 8
90, 71, 7, 8, 8, 9

18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 14/3

Thứ 7
14/03
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8295729
Giải 7034089391
Giải 68627
9209
6193
9091
6345
3840
2673
3493
1433
Giải 5055497788537
Giải 485022
81288
90878
86010
28455
76366
63797
10699
08427
35432
50027
66722
68545
49967
61464
74701
00348
04723
40237
90274
28680
Giải 303008
79770
66938
74918
57033
57729
Giải 2254789611306645
Giải 1570679248450317
ĐB167523335236654547
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
08, 91
103, 87
22, 3, 7, 92, 7, 73, 9, 9
342, 6, 83, 3, 7, 7
40, 5, 55, 7, 8
54, 57
66, 774
70, 8, 883, 4
884, 90
93, 71, 91, 3

19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 13/3

Thứ 6
13/03
Gia LaiNinh Thuận
Giải 89877
Giải 7311479
Giải 67921
6845
1473
5888
4261
6080
Giải 517469254
Giải 475424
69402
94134
32985
41926
79429
11940
99417
62547
28614
53713
93786
13999
89003
Giải 362094
55692
59790
50632
Giải 24451550916
Giải 16901857003
ĐB148637922288
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
023, 3
11, 5, 83, 4, 6, 7
21, 4, 6, 9
34, 72
40, 5, 67
54
61
737, 9
850, 6, 8, 8
92, 4, 80, 9

20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 12/3

Thứ 5
12/03
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8649308
Giải 7264286190
Giải 67073
8362
4333
6908
9459
2540
5309
2885
2057
Giải 5379863926670
Giải 432813
39074
83810
86388
30679
33176
88481
01008
47525
82253
50527
29308
99781
12280
54432
70629
69842
57183
89826
05111
84613
Giải 305662
45653
09120
45840
96474
74671
Giải 2922018489041646
Giải 1478851783449729
ĐB516004052477651925
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
01, 48, 8, 88, 9
10, 31, 3
20, 5, 75, 6, 9, 9
3342
40, 02, 6
533, 97
62, 2, 4, 4
73, 4, 6, 970, 1, 4
81, 5, 80, 1, 63, 5
980, 2, 30

21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 11/3

Thứ 4
11/03
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 87342
Giải 7511096
Giải 66266
6319
4907
9395
3830
7036
Giải 502951627
Giải 466194
86053
33443
63737
63062
07469
97524
39241
78944
82071
78186
66492
60516
67355
Giải 358122
32058
60087
15316
Giải 22944600546
Giải 12804069619
ĐB022993927785
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
07
11, 96, 6, 9
22, 47
370, 6
40, 3, 61, 2, 4, 6
53, 85
62, 6, 9
731
85, 6, 7
93, 4, 52, 5, 6

22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 10/3

Thứ 3
10/03
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 80693
Giải 7245974
Giải 63110
2857
1296
1980
8740
7411
Giải 551579906
Giải 479776
31951
04329
42561
49767
67700
66585
60702
96408
05869
24773
02824
54571
51183
Giải 358072
01647
75808
68069
Giải 22691652977
Giải 10685773649
ĐB524616174879
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
00, 62, 6, 8, 8
10, 6, 61
294
3
45, 70, 9
51, 7, 7, 7
61, 79, 9
72, 61, 3, 4, 7, 9
850, 3
963

23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 9/3

Thứ 2
09/03
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 82739
Giải 7605632
Giải 63030
5369
3471
0968
5209
0361
Giải 591762913
Giải 447504
53781
94903
04698
05753
01313
50654
12186
58507
89869
72527
45195
38259
65209
Giải 395833
72416
34277
05285
Giải 20071799688
Giải 11669746948
ĐB787724745361
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
03, 4, 57, 9, 9
13, 6, 73
24, 77
30, 32, 9
48
53, 49
691, 1, 8, 9
71, 67
815, 6, 8
97, 85

24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 8/3

Chủ nhật
08/03
Khánh HòaKon Tum
Giải 80794
Giải 7849261
Giải 66288
7423
0629
7747
6369
4595
Giải 549800305
Giải 417272
56681
27120
19149
83742
96280
22865
94435
43160
92149
42164
13879
11908
04005
Giải 349030
93347
75157
49589
Giải 29708215885
Giải 10172412669
ĐB692810184615
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon Tum
075, 5, 8
105
20, 3, 4, 9
305
42, 7, 9, 97, 9
57
650, 1, 4, 9, 9
729
80, 0, 1, 2, 85, 9
94, 5

25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 7/3

Thứ 7
07/03
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8976311
Giải 7778776374
Giải 61057
1314
5142
7636
9932
6052
7665
2387
4587
Giải 5648557392115
Giải 434718
73085
24374
77724
32056
41323
11392
20815
57251
14284
39535
11940
16366
46457
89980
14596
84091
06208
39025
20333
77417
Giải 311102
21468
30161
58405
46531
49813
Giải 2936521893731723
Giải 1897622177174777
ĐB385271005314161245
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
0258
14, 84, 51, 3, 5, 7
23, 43, 5
32, 5, 6, 7, 91, 3
4205
52, 6, 71, 2, 7
62, 81, 3, 65
71, 4, 81, 64, 7
85, 540, 7, 7
92, 71, 6

26. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 6/3

Thứ 6
06/03
Gia LaiNinh Thuận
Giải 85560
Giải 7703814
Giải 60144
2396
4869
5912
3738
5391
Giải 557422927
Giải 462544
49425
41887
05054
18382
56741
87924
55146
61249
86668
50235
25103
20020
68970
Giải 316897
84576
92913
39941
Giải 28274882001
Giải 19814118720
ĐB376161270295
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
031, 3
12, 3, 4
24, 50, 0, 7
35, 8
41, 1, 2, 4, 4, 81, 6, 9
54, 5
61, 90, 8
760
82, 7
96, 71, 5

27. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 5/3

Thứ 5
05/03
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8343362
Giải 7637102212
Giải 69219
5506
4838
0537
5984
7420
5317
4310
5545
Giải 5949819643211
Giải 473062
46191
98630
12214
56760
23991
02568
42702
09094
62479
01602
32871
98239
30830
78656
50399
68363
21555
38659
26568
79516
Giải 391809
81025
28737
45593
35840
38270
Giải 2350489397991602
Giải 1573636163706447
ĐB756935215057957231
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
06, 92, 2, 22
14, 90, 1, 2, 6, 7
250
30, 4, 5, 7, 80, 3, 7, 7, 7, 91
480, 5, 7
575, 6, 9
60, 2, 3, 842, 3, 8
71, 9, 90
84
91, 1, 83, 49

28. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 4/3

Thứ 4
04/03
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 85393
Giải 7432469
Giải 64963
7358
8981
2845
2573
2203
Giải 590454188
Giải 414969
09461
62275
26386
60468
97353
11409
64469
67094
57891
15239
04136
02057
72703
Giải 316460
03250
96971
45148
Giải 21424651827
Giải 10457465723
ĐB195035001728
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
093, 3
1
23, 7, 8
32, 56, 9
45, 65, 8
50, 3, 3, 87
60, 1, 3, 8, 99, 9
74, 51, 3
81, 68
91, 3, 4

29. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 3/3

Thứ 3
03/03
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 80893
Giải 7501750
Giải 60955
8223
7382
4336
7536
6558
Giải 513605619
Giải 489589
85331
91626
71174
53129
79422
99511
93326
51487
22085
60763
52823
65009
15467
Giải 341992
42693
63955
11176
Giải 25324923945
Giải 13287485175
ĐB950262592831
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
01, 89
119
22, 3, 6, 93, 6
311, 6, 6
495
550, 5, 8
60, 23, 7
74, 45, 6
82, 95, 7
92, 33

30. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 2/3

Thứ 2
02/03
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 85128
Giải 7622523
Giải 61643
6354
8056
5054
0869
0647
Giải 511760708
Giải 409992
80109
58078
04956
92238
00107
80017
50293
77665
51128
20866
04520
28185
63294
Giải 344443
40839
19037
99877
Giải 26593970971
Giải 15011204724
ĐB469743737783
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
07, 98
12, 7
220, 3, 4, 8, 8
38, 9, 97
43, 3, 37
51, 4, 6, 64
65, 6, 9
76, 81, 7
83, 5
923, 4
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Về xổ số Miền Trung trực tiếp

XSMT 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Trung có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMT 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,