XSMN 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Sáu, 29/9 Hôm nay- Thứ Bảy, 30/9
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSMN 30 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 29/9

Thứ 6
29/09
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8946000
Giải 7801431976
Giải 63466
8959
5233
4518
3686
7340
1804
2159
0875
Giải 5028720422011
Giải 420429
21845
27619
60331
13483
16296
92769
75122
01947
64817
06079
89610
88870
33957
54841
67058
40575
60465
33213
85777
64108
Giải 341017
05417
26990
21063
18589
50140
Giải 2235445558248566
Giải 1788426345635726
ĐB379228014548807240
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
010, 4, 8
17, 7, 90, 7, 81, 3
28, 926
31, 31
42, 4, 50, 2, 7, 80, 0, 1
596, 78, 9
66, 90, 35, 6
70, 95, 5, 6, 7
83, 72, 69
94, 60
XSMN 30 ngày
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 28/9

Thứ 5
28/09
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8258656
Giải 7299856866
Giải 65044
6328
0753
4318
5758
3854
0378
5186
2573
Giải 5169139736812
Giải 492984
55382
97571
18980
41019
55164
39255
84796
91302
65827
43938
69287
27778
34900
57340
25091
42352
55681
76226
69116
79809
Giải 378062
32512
62194
26697
59456
13097
Giải 2985666090170775
Giải 1643958300576594
ĐB419116310240036672
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
00, 1, 2, 59
12, 6, 982, 6
25, 876
38
4400
53, 54, 6, 82, 6, 6
62, 4, 66
713, 82, 3, 5, 8
80, 2, 46, 71, 6
91, 5, 94, 6, 71, 4, 7
XSMN 90 ngày

3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 27/9

Thứ 4
27/09
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8513964
Giải 7349057644
Giải 64406
0438
8271
4897
3600
6720
1244
6733
8516
Giải 5011005975424
Giải 488354
00554
15125
57506
72643
94654
92957
14549
71665
17876
45620
46213
51120
32128
56957
65820
63895
01399
63697
37257
50979
Giải 360396
78168
94858
13091
18132
36574
Giải 2459542373147619
Giải 1327274923671254
ĐB535337767861166893
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
06, 60
1036, 9
25, 70, 0, 0, 80, 4
37, 81, 6, 92, 3
43, 994, 4
51, 4, 4, 4, 4, 77, 84, 7, 7
681, 54
7164, 9
8
961, 7, 73, 5, 7, 9
XSMN 100 ngày

4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 26/9

Thứ 3
26/09
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8419587
Giải 7801444353
Giải 69948
9918
7355
5698
8378
9505
4668
0810
2536
Giải 5752323852520
Giải 466021
34597
65317
74248
28060
14701
91540
20178
19890
17159
00332
04793
07481
37791
69885
79026
01800
42280
99961
20293
55153
Giải 317663
56411
70234
71277
09474
61585
Giải 2913240475195690
Giải 1341889909054345
ĐB587503991040924731
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
01, 1, 350
11, 7, 80
21, 3, 40, 6
32, 41, 6
40, 1, 8, 80, 45
551, 93, 3
60, 31, 8
77, 8, 84
881, 50, 5, 5, 7
970, 0, 1, 3, 5, 80, 3
XSMN 200 ngày

5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 25/9

Thứ 2
25/09
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8491564
Giải 7489788524
Giải 63817
1999
4913
7168
9342
7903
6175
4316
2472
Giải 5564224424675
Giải 418373
55790
62498
65214
40454
64697
29841
49606
48304
26956
92430
21129
88519
04885
87706
34005
00504
53246
17666
78607
35542
Giải 317892
59228
05691
20896
91810
80837
Giải 2789683014817808
Giải 1216406048165610
ĐB587017460871278543
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
03, 4, 64, 5, 6, 7, 8
13, 4, 7, 75, 90, 0, 6
2894
307
40, 1, 2, 92, 2, 82, 3, 6
546
6884, 6
7312, 5, 5
891, 5, 8
90, 2, 7, 8, 91, 6
XSMN 300 ngày

6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 24/9

Chủ nhật
24/09
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8890093
Giải 7432590315
Giải 61782
7888
7384
6679
1366
7466
9737
2577
1135
Giải 5119177673307
Giải 471056
36825
72523
25682
01355
91309
40096
27256
83197
61316
32812
95350
22790
38736
89910
18668
94776
89076
78741
23793
79177
Giải 387069
79801
90293
86361
72539
58294
Giải 2892465290294613
Giải 1200666473339270
ĐB514448298118911547
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
01, 90, 27
12, 6, 80, 3, 5
23, 5
323, 65, 7, 9
46, 81, 7
55, 60, 6
66, 91, 6, 6, 78
790, 6, 6, 7, 7
82, 2, 4, 8, 9
91, 60, 0, 3, 73, 3, 4
XSMN 10 ngày

7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 23/9

Thứ 7
23/09
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 851678954
Giải 7720091417533
Giải 65622
9030
5248
8029
0092
8207
7662
1659
5344
4517
8370
7041
Giải 51771914084234590
Giải 463823
11751
09012
00075
68872
50190
05383
08870
82310
49139
96714
36992
37729
97777
00323
09203
61919
16513
47115
41483
12269
55445
19229
09313
04005
15112
39539
60625
Giải 321604
32777
53900
51290
38189
25925
02947
73668
Giải 260565364351654852123
Giải 123918741908690119111
ĐB262641133524895073877781
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
040, 71, 35
12, 80, 43, 5, 7, 91, 2, 3, 7
20, 2, 34, 9, 93, 3, 53, 5, 9
305, 93, 9
41, 804, 81, 5, 7
51, 194
6572, 98
71, 2, 5, 70, 730
833, 9, 91
900, 0, 1, 2, 20
XSMN 20 ngày

8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 22/9

Thứ 6
22/09
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8177782
Giải 7255963196
Giải 69901
2040
5563
8450
7050
7859
0846
8965
9304
Giải 5786006579452
Giải 471551
08642
74012
58621
70271
55650
34642
22841
96674
29144
21839
62719
19244
86057
66997
53039
11365
31696
52649
37277
47572
Giải 343064
87657
57385
87876
37644
38022
Giải 2007889960508068
Giải 1614126221170028
ĐB434661772967528491
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0154
12, 2, 71, 9
212, 8
399
40, 2, 21, 4, 44, 6, 9
50, 1, 5, 70, 0, 7, 7, 92
60, 1, 3, 43, 75, 5, 8
714, 6, 72, 7
8852
91, 6, 6, 7
XSMN 40 ngày

9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 21/9

Thứ 5
21/09
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8854314
Giải 7223846021
Giải 62028
4914
0808
3854
3592
2547
4558
1489
4136
Giải 5471620077684
Giải 404195
94167
71045
51399
99847
44816
49183
74145
69336
73269
93302
36984
79034
63493
55725
04204
76375
27455
19083
13831
77540
Giải 349253
79652
45468
83087
94656
12668
Giải 2765733256359095
Giải 1423206762478766
ĐB677858077808440134
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
082, 7, 84
14, 6, 64
20, 3, 841, 5
34, 61, 4, 6
45, 73, 5, 6, 70
52, 3, 845, 6, 8
673, 8, 96, 8
735
83, 54, 73, 4, 9
95, 92, 35
XSMN 50 ngày

10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 20/9

Thứ 4
20/09
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8879862
Giải 7677251274
Giải 63687
4185
1837
9278
7484
6254
3796
7432
4024
Giải 5663358069086
Giải 450133
69578
46446
79053
69664
28802
05964
04417
27545
03072
36759
24537
31225
27279
14507
12485
91103
70216
57291
11771
25836
Giải 382728
55184
16133
73406
69058
99727
Giải 2389943369898928
Giải 1348419397177386
ĐB074787196370827568
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
026, 63, 7
176
2854, 7, 8
33, 3, 73, 72, 6
41, 65
531, 4, 98
64, 42, 8
77, 80, 1, 2, 8, 91, 4
84, 5, 7, 7, 745, 6, 6
948, 81, 6
XSMN 60 ngày

11. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 19/9

Thứ 3
19/09
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8282281
Giải 7448095326
Giải 60463
8767
7795
3446
1395
5410
1485
7389
6655
Giải 5437923553611
Giải 435793
66683
45207
39582
70696
93190
50175
85666
60772
29869
37993
37377
90523
44219
71633
89811
11039
53287
50995
83446
23537
Giải 363076
58587
67947
34149
37849
31623
Giải 2455147654790675
Giải 1866229899973702
ĐB533694159659152594
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
072
140, 91, 1
22, 82, 33, 6
33, 7, 9
486, 7, 7, 96, 9
55, 95
63, 76, 9
75, 6, 92, 75
82, 3, 71, 5, 7, 9
90, 3, 4, 5, 63, 5, 5, 94, 5
XSMN 500 ngày

12. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 18/9

Thứ 2
18/09
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8577475
Giải 7031263536
Giải 61901
6797
6982
4665
3585
3914
6947
9960
1084
Giải 5153326598532
Giải 424461
69769
93127
63431
31122
80697
10225
17337
21587
13955
20261
46084
19825
75475
44986
19944
87786
97472
20208
62186
38984
Giải 342113
39282
13039
96031
67476
81437
Giải 2535236734446526
Giải 1319655311573230
ĐB415373498180035668
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
018
134, 5
22, 3, 5, 756
31, 1, 31, 7, 90, 2, 6, 7
444, 7
575, 9
61, 5, 91, 3, 50, 8
734, 52, 5, 6
82, 20, 4, 5, 74, 4, 6, 6, 6
97, 7
XSMN 1 ngày

13. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 17/9

Chủ nhật
17/09
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8176427
Giải 7838591965
Giải 67702
0251
7593
0181
2515
1734
8452
3020
9533
Giải 5542621238596
Giải 406068
49805
18818
23475
38303
04831
13830
62580
31419
87457
02594
90464
96529
31285
51296
01152
82759
29642
06104
00697
73300
Giải 305285
12231
49996
40972
80826
57799
Giải 2381688827376090
Giải 1029627079330660
ĐB050246169440428620
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
02, 3, 50, 4
17, 85, 9
263, 90, 0, 6, 7
30, 1, 1, 843
4602
5172, 2, 9
62, 8, 84, 40, 5
752, 3
850, 1, 5
931, 3, 4, 60, 6, 6, 7, 9
XSMN 2 ngày

14. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 16/9

Thứ 7
16/09
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 851591406
Giải 7997197815656
Giải 61532
9443
2480
8706
8059
3392
3445
1936
1175
8507
2149
7355
Giải 53532736435551757
Giải 461127
10324
62034
94572
54733
88071
88193
22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552
44908
02187
68828
09993
56573
59777
69506
09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360
Giải 396415
91604
23240
43402
91437
84245
13414
97060
Giải 265464853803287451116
Giải 155737635141883982723
ĐB819447097778758268987278
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
042, 66, 86, 7
1544, 50, 2, 3, 4, 6
24, 783
32, 2, 3, 4, 76, 7, 9
43, 70, 2, 95, 59
512, 9, 955, 6, 7
642, 4, 880, 0, 8
71, 28, 83, 4, 5, 78
80078
93, 72, 7, 935
XSMN 3 ngày

15. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 15/9

Thứ 6
15/09
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8731678
Giải 7738260751
Giải 67385
0332
3627
9950
5308
8423
5614
7782
5314
Giải 5070138244124
Giải 434534
41598
56602
89860
60717
86104
21799
39267
42292
03336
18494
32094
33062
83129
58827
36586
05079
07786
17195
73747
47908
Giải 336950
76595
01966
70532
45182
96568
Giải 2274632368149084
Giải 1799325751736098
ĐB910035655753765509
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
01, 2, 488, 9
176, 74, 4
273, 4, 94, 7
32, 2, 4, 5, 82, 6
47
500, 31
60, 30, 2, 6, 78
738, 9
8512, 2, 4, 6, 6
95, 8, 92, 4, 45, 8
XSMN 4 ngày

16. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 14/9

Thứ 5
14/09
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8426397
Giải 7670248134
Giải 65638
2832
4789
3325
1776
4753
2074
7546
6206
Giải 5302785035321
Giải 453250
14964
45114
80454
58744
67565
53775
97062
99339
38543
27076
29106
89550
92374
24229
23335
20815
07801
44956
99532
05917
Giải 345243
22686
26556
66942
11385
18593
Giải 2893279060544057
Giải 1657345303055452
ĐB682586611910751294
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
03, 5, 61, 6
1405, 7
27, 751, 9
32, 4, 80, 92, 4, 5
42, 3, 42, 3, 86
50, 40, 3, 62, 6, 7
64, 52, 3
70, 54, 6, 64
86, 6, 95
93, 4, 7
XSMN 5 ngày

17. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 13/9

Thứ 4
13/09
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8736916
Giải 7634161880
Giải 67124
6359
5855
7761
9424
8035
6335
3847
7244
Giải 5503761830672
Giải 423987
90995
66604
17941
99146
78521
22217
61562
76152
14916
70692
37372
84383
20086
88829
03930
33412
51828
15840
00578
71049
Giải 374431
53884
07163
00306
08874
65583
Giải 2710095794554460
Giải 1650567523626825
ĐB329332433986079202
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
04, 962
1762, 6
21, 445, 8, 9
31, 2, 4, 75, 60, 5
41, 650, 4, 7, 9
55, 6, 92
61, 1, 2, 3, 90
7322, 4, 8
84, 73, 3, 6, 60, 3
952
XSMN 6 ngày

18. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 12/9

Thứ 3
12/09
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8493677
Giải 7963010822
Giải 64939
3570
0450
0612
6142
1828
1905
8876
1926
Giải 5580962751819
Giải 407165
58023
44403
61975
09162
54973
01533
09851
95952
91178
75631
94228
00434
21326
52292
42994
91470
13509
20477
76310
00636
Giải 398049
78920
08005
74473
81639
50061
Giải 2967577446185534
Giải 1782432663234416
ĐB979704427281928032
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
03, 4, 955, 9
10, 20, 6, 9
20, 36, 8, 82, 6
33, 91, 2, 4, 62, 4, 6, 9
43, 9, 92
50, 71, 2
62, 3, 511
70, 3, 53, 5, 80, 6, 7, 7
81
92, 4
XSMN 7 ngày

19. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 11/9

Thứ 2
11/09
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8991102
Giải 7199913271
Giải 61945
2051
8618
3851
3600
2613
6118
9525
8581
Giải 5399376629901
Giải 415555
36735
89875
19730
38526
35031
78937
43808
95080
48941
31908
50389
58823
44166
19641
26904
83007
95880
41601
39251
65188
Giải 384201
92751
32126
88963
86573
05748
Giải 2305997821101406
Giải 1835090022433265
ĐB329681106053945364
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
01, 90, 8, 81, 1, 2, 4, 6, 7
181, 1, 3, 38
263, 4, 65
30, 1, 5, 7
4511, 8
51, 1, 51, 31
62, 3, 64, 5
751, 3
810, 90, 1, 8
93, 9, 9, 9
XSMN 1000 ngày

20. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 10/9

Chủ nhật
10/09
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8097093
Giải 7773306347
Giải 68659
1875
2416
0854
7504
0586
2095
7642
4062
Giải 5885997543259
Giải 494952
44054
96874
33631
07452
18481
62910
19128
97221
45971
45823
31708
66981
66216
12958
02763
90061
05164
56411
02136
69630
Giải 350818
73315
01238
47758
67781
99151
Giải 2882003355095737
Giải 1384342493178014
ĐB926219942403892737
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
00, 93, 4, 6, 8
10, 5, 6, 8, 961, 4
21, 3, 8
31, 41, 80, 6, 7, 7
42, 7
52, 2, 4, 9, 90, 4, 4, 81, 8, 9
61, 2, 3, 4
73, 4, 50, 1
811, 61
93, 5

21. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 9/9

Thứ 7
09/09
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 802920595
Giải 7504709363105
Giải 63928
4823
6117
6012
0951
5435
1450
7669
4723
3888
5662
8535
Giải 50129026496049050
Giải 413438
81025
08540
08555
75619
49498
34370
67990
40423
24012
00834
95898
62134
61155
73881
07850
35444
16899
91768
50840
54910
44894
31916
03119
85581
21657
59888
10041
Giải 346603
00414
68924
45708
05715
96131
29828
73470
Giải 215442840722827114815
Giải 185132990610993274090
ĐB058175503039194060426075
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
02, 3, 48, 94, 55
14, 7, 92, 20, 55, 6, 9
23, 5, 8, 93, 438
32, 84, 4, 5, 91, 25
40, 20, 41
551, 50, 00, 7
61, 40, 3, 8, 92
70, 5210, 5
811, 8, 8
980, 2, 890, 4, 5

22. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 8/9

Thứ 6
08/09
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8204197
Giải 7260450024
Giải 64417
9826
2521
9035
7103
5180
7347
8850
0623
Giải 5546418130577
Giải 473542
17206
17573
91276
41971
30861
35277
24824
19725
78022
41259
38451
11836
02247
08315
11228
57372
00518
09649
78918
45924
Giải 303184
06228
64808
75568
80734
17736
Giải 2465505228766177
Giải 1882177573346892
ĐB548111842297028910
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
063, 8
11, 7, 730, 5, 8, 8
20, 1, 6, 82, 4, 53, 4, 4, 8
33, 5, 64, 6
421, 77, 9
500, 1, 90
60, 1, 48
71, 3, 6, 72, 7, 7
840, 7
972, 7

23. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 7/9

Thứ 5
07/09
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8491213
Giải 7555623168
Giải 67388
4400
4958
2275
5042
2375
8544
1180
7083
Giải 5867259238392
Giải 437748
13615
44949
29809
01960
37418
17084
00886
77016
67054
58340
44376
59214
27269
89825
61096
68710
83014
17777
09061
72903
Giải 367520
95395
31611
06920
24769
96566
Giải 2231654617714981
Giải 1670250840902681
ĐB155842754626409565
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
00, 993
15, 81, 2, 4, 60, 3, 4
20, 50, 3, 3, 65
3
42, 8, 9, 90, 24
55, 84
60, 591, 5, 6, 8, 9
725, 5, 6, 77
84, 860, 1, 1, 3
952, 6

24. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 6/9

Thứ 4
06/09
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8799102
Giải 7237021102
Giải 65361
5656
0507
6137
1321
8035
1163
7825
0964
Giải 5237124107657
Giải 400186
58479
95088
51516
60029
65650
00212
22392
47215
10812
03837
62631
66492
01900
95718
63324
19816
85492
86843
12013
66155
Giải 336572
29394
15935
46964
02459
20402
Giải 2858688579464404
Giải 1397189679053722
ĐB994136942349329272
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0702, 2, 2, 4
12, 6, 80, 2, 53, 6, 8
291, 12, 4, 5
36, 71, 5, 5, 7, 7
493
50, 65, 7, 9
61, 843, 4
71, 2, 9, 92
86, 8
940, 1, 2, 2, 42

25. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 5/9

Thứ 3
05/09
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8228152
Giải 7248689738
Giải 61442
9171
1445
3482
0318
3166
7384
3855
5427
Giải 5456899301441
Giải 487022
02255
25435
87388
18731
61404
33194
07459
43511
88210
65839
30973
50513
77544
82294
53769
38983
38746
33380
07412
69902
Giải 368332
34987
71575
01975
46140
56060
Giải 2177164675806195
Giải 1819377866712599
ĐB015238503609743578
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0492
160, 1, 3, 82
22, 27
31, 2, 5, 7, 80, 98
42, 5, 840, 1, 6
558, 92, 5
686, 70, 9
713, 5, 58
87, 81, 2, 90, 3, 4
944, 5, 9

26. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 4/9

Thứ 2
04/09
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8054967
Giải 7668971182
Giải 62667
6206
4209
5715
7704
0376
5822
9147
3555
Giải 5096796650309
Giải 443305
57276
99124
14200
37019
26649
16939
39167
88696
24823
20282
38736
90779
42836
56440
21992
24187
18666
58613
03608
22287
Giải 316184
16031
41212
45421
14930
32795
Giải 2804301698395313
Giải 1063084384778907
ĐB579482295310949028
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
00, 5, 5, 6, 8, 947, 8, 9
190, 2, 53, 3
241, 32, 8
30, 1, 96, 60
497, 90, 7
55
67, 7, 85, 76, 7
761, 6, 9
82, 42, 32, 7, 7
962, 5

27. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 3/9

Chủ nhật
03/09
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8116986
Giải 7135293903
Giải 65827
1013
6823
5782
0632
0841
0258
0378
3441
Giải 5184228898625
Giải 420943
37552
76133
06138
19278
96434
88916
75983
99834
22273
63730
22165
41547
83987
61780
01985
05431
02796
89623
98989
28560
Giải 308703
42718
47741
94850
16964
60136
Giải 2605308336744128
Giải 1611633659513661
ĐB629329197817694664
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
033
11, 3, 6, 87
23, 7, 93, 5, 8
30, 3, 4, 5, 80, 2, 41, 6
42, 31, 1, 71
5208
635, 7, 90, 1, 4, 4
7838
82, 3, 7, 90, 5, 6, 9
93, 56

28. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 2/9

Thứ 7
02/09
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 832652595
Giải 7927509534322
Giải 60954
5594
6789
3228
2433
8504
0786
7086
3883
3135
3357
2679
Giải 55752542493623512
Giải 471070
35928
14370
18493
92479
34456
21055
32786
70544
10133
02803
55762
41640
49216
62175
60925
15351
21241
59641
64676
99726
62373
19574
14272
46113
18117
68060
58974
Giải 320372
44013
86865
53067
91159
05111
43573
41870
Giải 280405180567880447390
Giải 110493091755022989356
ĐB491459475373832894732599
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
053, 4, 94
13612, 3, 7
27, 84, 85, 5, 6, 92
323, 345
40, 41, 1
52, 4, 5, 6, 961, 96, 7
62, 5, 5, 720
70, 0, 2, 93, 55, 60, 2, 3, 3, 4, 4, 9
8963, 6, 6
93, 3, 440, 5, 9

29. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 1/9

Thứ 6
01/09
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8987151
Giải 7823108831
Giải 63545
7180
7029
6515
3284
4793
6833
2213
3504
Giải 5616629308598
Giải 421609
45093
22347
60819
01613
77673
13587
00693
91191
98827
58001
03755
91789
94990
67712
46896
29152
37048
78100
36004
92712
Giải 363413
11204
97145
39310
40064
74140
Giải 2826005916990789
Giải 1787594564258676
ĐB815897094438485055
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
00, 4, 91, 80, 4, 4
13, 3, 90, 52, 2, 3
23, 97
30, 81, 3
45, 72, 50, 8
5951, 2, 5
6694
7316
80, 74, 99
93, 7, 80, 1, 3, 36, 8

30. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 31/8

Thứ 5
31/08
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8933693
Giải 7030288651
Giải 64916
7768
2098
7171
2934
2104
6531
4719
4793
Giải 5945754509813
Giải 427708
96231
05772
23499
19225
63044
99095
46700
25131
78067
51586
67683
75521
62200
66815
30995
51951
10526
99304
85228
86623
Giải 385074
78636
39685
91297
15431
05232
Giải 2754979198657832
Giải 1368254161799337
ĐB278652262998590547
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
080, 0, 44
1673, 5, 9
25, 513, 6, 8
30, 1, 61, 4, 61, 1, 2, 2, 7
447
52, 701, 1
687
72, 41
83, 5, 6, 6, 8
93, 5, 7, 8, 97, 83, 3, 5
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMN theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Miền Nam trực tiếp

XSMN 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Nam có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,