XSMN 30 ngày

 
 
Hôm qua- Chủ Nhật, 21/7 Hôm nay- Thứ Hai, 22/7
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSMN 30 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 21/7

Chủ nhật
21/07
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8668776
Giải 7247238908
Giải 67531
0177
0606
9188
1027
2172
8556
5753
1511
Giải 5756579145876
Giải 432660
79745
88592
34403
08631
20255
20681
82550
28067
16398
66389
07882
46174
35746
32694
55316
70334
56470
40941
80089
14218
Giải 324058
85848
49561
46887
72352
33113
Giải 2080736935068959
Giải 1717798033042669
ĐB205963320064562945
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
03, 68
141, 3, 6, 8
27
31, 10, 84
45, 7, 861, 5
55, 80, 02, 3, 6, 9
60, 3, 5, 61, 4, 79
73, 7, 92, 40, 6, 6
812, 7, 7, 8, 99
9284
XSMN 30 ngày
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 20/7

Thứ 7
20/07
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 814035525
Giải 7540528852858
Giải 64360
4226
6423
0047
2042
9079
3901
2262
8248
6437
2940
6822
Giải 58995347315098268
Giải 434656
89608
88443
31432
33526
43708
74496
44732
68465
64100
32280
93941
76292
51283
34564
15486
66570
99448
04654
57024
27416
04249
05162
99952
66614
08274
36875
62496
Giải 331409
93077
69317
01926
58550
89888
24884
87319
Giải 231320143766390619623
Giải 175768652744274329038
ĐB799239985223771469504148
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
08, 8, 90, 31, 6, 9
14764, 9
20, 3, 6, 63, 6, 842, 3, 5
32, 927, 8
40, 31, 2, 73, 8, 80, 8, 9
560, 2, 4, 52, 8
60, 852, 4, 92, 8
773, 4, 6, 904, 5
80, 36, 84
95, 626
XSMN 90 ngày

3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 19/7

Thứ 6
19/07
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8368519
Giải 7353605452
Giải 64172
6832
5434
4479
9703
6848
9163
2113
4178
Giải 5474726995099
Giải 447210
97511
88888
13582
14410
43926
06370
64121
61758
24328
40822
61076
51762
54048
01588
92511
52141
48701
99269
32264
41068
Giải 327780
16338
55889
24239
23609
89902
Giải 2698770836433249
Giải 1434097264973190
ĐB129041399789785213
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
093, 51, 2, 9
10, 0, 11, 3, 3, 9
261, 2, 8
32, 4, 6, 89
41, 78, 8, 91, 9
5382
62, 43, 4, 8, 9
70, 2, 76, 98
80, 2, 85, 9, 98
990, 9
XSMN 100 ngày

4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 18/7

Thứ 5
18/07
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8820735
Giải 7895941854
Giải 69799
2393
7015
8438
6541
9990
2527
4365
5292
Giải 5538146038996
Giải 434194
83821
67333
55955
12037
41114
33543
08548
04465
24357
12893
90363
91716
77694
25256
22915
74147
57977
68376
82186
01082
Giải 388973
30463
88269
99502
53268
52534
Giải 2610080065783476
Giải 1023513137252684
ĐB118679007524820235
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
082, 3, 7
14, 565
2147
33, 784, 5, 5
431, 1, 87
51, 57, 74, 6
633, 5, 95, 8
73, 926, 6, 7
81, 22, 4, 6
93, 4, 5, 90, 3, 42, 6
XSMN 200 ngày

5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 17/7

Thứ 4
17/07
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8511504
Giải 7044904961
Giải 68436
7114
5108
5764
4137
2039
9912
3216
9654
Giải 5191482159221
Giải 423596
67867
95783
85420
67783
91737
95399
68632
52592
22455
73502
69831
74732
75205
34515
50843
21277
62823
66812
23095
98477
Giải 321715
63187
15142
81195
67488
99505
Giải 2448874524748839
Giải 1179788128265460
ĐB153597959895416031
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
082, 4, 54, 5
14, 4, 55, 52, 2, 5, 6
201, 3
36, 71, 2, 2, 7, 91, 9
442, 73
5154
6740, 1
787, 7
83, 3, 7, 728
96, 7, 92, 5, 55
XSMN 300 ngày

6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 16/7

Thứ 3
16/07
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8384135
Giải 7465293023
Giải 61225
7763
0801
9364
7969
2538
6870
8499
1892
Giải 5883458511781
Giải 487290
97795
31772
00058
16525
78079
55579
95640
25497
28599
59861
32864
05935
44146
91504
09080
08440
02811
25894
15079
97928
Giải 303080
92490
47452
56322
73638
60177
Giải 2662605813895701
Giải 1708145486331441
ĐB315693819555704260
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
011, 4
141
25, 523, 8
34, 85, 8, 85, 8
40, 1, 60, 1
581, 2, 5
60, 3, 51, 3, 4, 4, 90
72, 9, 90, 7, 9
800, 1
90, 0, 3, 53, 7, 92, 4, 9
XSMN 10 ngày

7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 15/7

Thứ 2
15/07
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8516719
Giải 7155773484
Giải 62103
0170
5345
0170
9295
3229
1412
6636
3564
Giải 5779119825878
Giải 462327
27803
50726
58264
13923
31600
62394
77886
26842
18396
18688
96939
51593
67342
50738
96709
31437
79609
03763
09906
10355
Giải 375496
73378
51764
04564
39886
76700
Giải 2928186618268402
Giải 1799880085880093
ĐB543831730810300118
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
00, 3, 30, 2, 6, 9, 9
1802, 8, 9
23, 6, 79
3196, 7, 8
452, 2
51, 585
644, 4, 73, 4
70, 80, 38
882, 2, 6, 84, 6
91, 4, 63, 5, 63
XSMN 20 ngày

8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 14/7

Chủ nhật
14/07
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8026374
Giải 7941044302
Giải 64897
6251
7703
5884
6787
9302
3535
5463
8558
Giải 5388619531222
Giải 443743
44723
61254
01108
02720
26200
15726
52795
52937
46279
74290
27922
21468
26587
00737
17292
08596
27751
28988
04847
19652
Giải 322709
76027
61820
20409
22400
44657
Giải 2303115037159030
Giải 1030213519956524
ĐB670927712929891032
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
00, 2, 3, 8, 92, 90, 2
11
20, 1, 3, 6, 7, 70, 2, 92, 4
370, 2, 5, 7
41, 347
51, 431, 2, 7, 8
63, 83
71, 94
864, 7, 78
970, 5, 92, 6
XSMN 40 ngày

9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 13/7

Thứ 7
13/07
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 883601058
Giải 7058822738532
Giải 65702
5932
5270
0367
6679
0099
2586
0863
2468
1512
8802
8546
Giải 50647985254387232
Giải 492716
79348
70773
12364
65183
45317
41944
62398
72557
22994
10350
00606
52463
57784
82566
37155
34838
20532
84797
23324
89392
12716
96724
06805
91956
65033
30871
93180
Giải 386549
91874
94681
33053
96079
39790
25334
44446
Giải 236221025863905635053
Giải 140507366496711742740
ĐB221403152327781035624128
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
02, 3, 762, 5
16, 70, 72, 6
212, 744, 8
322, 5, 8, 8, 82, 2, 3, 4
44, 7, 8, 990, 6, 6
580, 2, 3, 75, 63, 6, 8
640, 3, 73, 6, 8
70, 3, 4991
83, 31, 4, 660
94, 8, 90, 2, 7
XSMN 50 ngày

10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 12/7

Thứ 6
12/07
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8173163
Giải 7691568160
Giải 60686
5780
0965
1957
6763
6652
8268
0980
9223
Giải 5863587585935
Giải 443077
67947
42666
78863
00350
74437
16999
59743
64122
46203
88348
56185
69186
20416
25820
99727
54030
16651
49860
77439
03595
Giải 353707
92145
64607
29106
21815
22294
Giải 2155883268004142
Giải 1448233288847371
ĐB144979215939120505
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
073, 6, 75
1765
2320, 3, 7
35, 71, 90, 5, 9
45, 73, 82
502, 7, 81
63, 5, 63, 80, 0, 3, 8
77, 91
80, 6, 80, 5, 6, 80
91, 94, 5
XSMN 60 ngày

11. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 11/7

Thứ 5
11/07
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8375482
Giải 7233165381
Giải 64921
9077
0170
5003
2456
8039
3506
8056
6321
Giải 5275407098452
Giải 489120
19638
29389
10930
76461
26072
28893
54043
99310
82410
37471
75257
59042
84711
12801
22748
87228
22168
80673
18087
87790
Giải 369208
46055
88162
59205
52562
72574
Giải 2778788469977010
Giải 1687283509427936
ĐB342343582249432449
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
083, 5, 91, 6
10, 0, 10
20, 1, 81, 8
30, 3, 7, 896
432, 3, 98, 9
54, 54, 6, 72, 6
612, 52, 8
70, 2, 7, 813, 4
891, 2, 7
934, 90
XSMN 500 ngày

12. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 10/7

Thứ 4
10/07
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8532487
Giải 7577999759
Giải 63742
8857
5763
3669
3630
1743
4582
3641
4523
Giải 5146102770898
Giải 469462
78806
40799
26897
64067
52385
18019
21359
99804
77585
96171
34111
61073
21048
76343
50840
89214
92419
60422
83684
91228
Giải 356745
93148
63569
99790
90414
56987
Giải 2078972749523198
Giải 1967639257467977
ĐB513322188761487210
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
064
1910, 4, 4, 9
2242, 3, 8
30
42, 5, 83, 80, 1, 3
53, 799
61, 2, 3, 3, 71, 9, 9
771, 3, 4, 77
8552, 4, 7, 7
97, 7, 90, 5, 98, 8
XSMN 1 ngày

13. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 9/7

Thứ 3
09/07
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8179266
Giải 7628381492
Giải 67041
0220
6503
3527
6815
5543
0156
2900
1926
Giải 5268945411878
Giải 458807
43792
91523
89827
60629
95782
78070
99606
95756
83300
03501
66900
34941
85401
44237
88239
77618
79203
44142
07191
64449
Giải 378788
21539
38868
27937
72516
26710
Giải 2086724609571076
Giải 1364922618864420
ĐB289593874413387936
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
03, 70, 0, 1, 1, 60, 3
173, 50, 6, 8
20, 3, 7, 8, 970, 6
3976, 7, 9
411, 1, 32, 9
566
686
70, 26, 8
82, 8, 91, 8
92, 2, 32, 51, 2
XSMN 2 ngày

14. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 8/7

Thứ 2
08/07
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8458463
Giải 7189278447
Giải 69695
2099
4810
5617
6856
3718
8738
9913
8656
Giải 5223351833985
Giải 420350
58994
79235
96882
46701
98589
02089
34271
07855
54267
90670
96704
83829
98106
25851
83257
35839
93849
81183
77312
21468
Giải 329859
62684
64468
67119
07706
74018
Giải 2865644663138817
Giải 1381475596992896
ĐB308118039060136798
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
014, 66
10, 87, 8, 92, 3, 7, 8
29
33, 518, 9
45, 77, 9
50, 95, 61, 6, 7
640, 7, 8, 93, 8
70, 1, 8
82, 4, 9, 9, 93, 43, 5
94, 5, 96, 8
XSMN 3 ngày

15. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 7/7

Chủ nhật
07/07
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8632738
Giải 7779859734
Giải 65388
1848
0992
8833
0038
7309
6639
5267
8974
Giải 5952687878428
Giải 443486
20580
61661
84649
16964
38567
94612
17641
17557
70262
25806
11081
14638
43822
15733
86745
87877
83209
53101
53720
71611
Giải 382472
93918
58950
39753
66588
26152
Giải 2705750085237371
Giải 1255494235847490
ĐB652334468856090206
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
06, 91, 6, 9
12, 81
262, 70, 8
343, 8, 83, 4, 8, 9
48, 9, 915
50, 2, 3, 6, 7, 8, 92
61, 3, 4, 727
72, 5, 91, 4, 7
80, 6, 81, 78
920
XSMN 4 ngày

16. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 6/7

Thứ 7
06/07
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 809928728
Giải 7133882018330
Giải 68620
8430
1580
2702
8674
2956
6049
6095
2885
9655
9540
5872
Giải 55824967018598998
Giải 437982
15698
45341
93575
34768
92518
26262
92865
49228
14215
71598
41061
71742
13753
04634
88821
15458
41152
52034
15341
89987
25392
87736
16461
74644
89134
00105
30050
Giải 391304
06098
25182
81085
45570
23808
72308
12029
Giải 262736381922656558010
Giải 162355027219292476044
ĐB219520521713645393641500
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
04, 9280, 5, 8
183, 580
20, 0, 41, 81, 48, 9
30, 3, 64, 40, 4, 6
4121, 90, 4, 4
553, 62, 8, 90, 5
62, 81, 551
750, 402
80, 22, 2, 55, 7, 7
98, 82, 2, 83, 52, 8
XSMN 5 ngày

17. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 5/7

Thứ 6
05/07
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8171249
Giải 7188760162
Giải 60500
9454
7800
1557
6685
6201
8753
9010
3254
Giải 5035373967452
Giải 432991
01425
02935
74970
68351
99184
53597
83738
54100
14663
03947
81698
25106
33994
31869
05894
72034
62588
56275
23543
86480
Giải 344081
53815
25114
51091
44618
83825
Giải 2670333401825796
Giải 1161338130932957
ĐB541462951541593763
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
00, 00, 1, 6, 9
15, 72, 4, 80, 8
255
33, 3, 584
41, 73, 9
51, 3, 472, 3, 4, 7
620, 32, 3, 9
705
81, 4, 850, 8
91, 71, 4, 6, 84, 6
XSMN 6 ngày

18. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 4/7

Thứ 5
04/07
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8477066
Giải 7275794092
Giải 69242
9359
2570
8794
0405
0208
9064
7441
0240
Giải 5859255324470
Giải 411058
63605
58672
89197
37185
81980
19651
66797
40506
24267
96618
93922
23793
86043
04828
09748
23882
97468
04314
01115
81802
Giải 353966
64654
17203
03796
39353
90159
Giải 2815682641942351
Giải 1577662456994489
ĐB393008762914693659
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
05, 83, 5, 6, 82
14, 8, 94, 5
228
32
42, 730, 1, 8
51, 4, 8, 91, 3, 9, 9
66, 6, 87, 94, 6, 8
70, 2, 500
80, 52, 9
92, 73, 4, 4, 6, 72
XSMN 7 ngày

19. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 3/7

Thứ 4
03/07
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8429637
Giải 7779843232
Giải 65483
5530
5890
1380
7735
7327
0167
6937
5050
Giải 5650994684459
Giải 487360
96062
69931
77537
57258
62464
84152
98024
88492
79092
29732
39044
96522
05275
51579
77033
05560
97480
13438
43401
85011
Giải 365991
78096
34628
57360
38558
47182
Giải 2500126042425184
Giải 1829043441558244
ĐB408403418150790463
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
03, 4, 91
1251
22, 4, 4, 7, 8
30, 1, 72, 52, 3, 7, 7, 8
423, 44
52, 800, 8, 9
60, 2, 40, 80, 3, 7
7959
8300, 2, 4
90, 1, 62, 2, 6
XSMN 1000 ngày

20. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 2/7

Thứ 3
02/07
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8661576
Giải 7362006051
Giải 64103
1899
3056
4825
2721
3323
8108
3276
2282
Giải 5099582882886
Giải 477119
68999
08463
15938
19167
86356
78035
64084
84034
09457
72285
98494
28192
66036
90299
10971
13693
34894
77692
04201
10985
Giải 355286
77753
89097
73161
60056
55928
Giải 2782071655370817
Giải 1152537206343734
ĐB866515236345035005
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
03, 761, 5, 8
15, 957
21, 3, 58
35, 84, 64
45
53, 3, 6, 63, 71, 6
62, 3, 6, 71, 3
71, 6, 6
864, 5, 82, 5, 6
95, 9, 92, 4, 72, 3, 4, 9

21. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 1/7

Thứ 2
01/07
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8516218
Giải 7713203875
Giải 65505
7362
2662
9276
3745
5432
9569
3620
7405
Giải 5817866734456
Giải 401808
74214
10765
97697
48828
36387
19063
60239
95716
01263
42585
78531
03619
89199
01306
64174
76436
45984
68128
37479
24166
Giải 383445
85068
64789
44719
09095
54130
Giải 2416253223356455
Giải 1430339999280130
ĐB725785499909783767
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
05, 83, 95, 6
13, 46, 9, 98
25, 80, 8
331, 2, 3, 90, 0, 6
455
515, 6
62, 2, 3, 5, 82, 36, 7, 9
783, 64, 5, 9
85, 75, 94
972, 95

22. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 30/6

Chủ nhật
30/06
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8846904
Giải 7171422705
Giải 64966
6001
7184
1728
8367
4391
8058
7668
1813
Giải 5632682432428
Giải 467394
72528
10123
75968
38597
45647
42221
46041
99930
94533
78203
69944
78923
60448
99539
04240
06544
33359
92898
28667
12763
Giải 353778
32425
26874
36481
21508
95572
Giải 2828837385580145
Giải 1428434862233763
ĐB097723518901743942
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
011, 34, 5, 8
13
21, 3, 3, 5, 6, 82, 2, 3, 88
30, 39
43, 71, 3, 4, 80, 2, 4, 5
558, 9
66, 87, 93, 3, 7, 8
71, 842
83, 4, 41
94, 718

23. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 29/6

Thứ 7
29/06
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 884633364
Giải 7694049129470
Giải 67581
6123
9564
5705
1243
6384
5762
0735
5389
2881
9582
8824
Giải 56331313694773105
Giải 406504
00943
96060
34655
05246
05597
35346
79369
30420
60009
80121
32761
31169
76851
18027
42537
92782
46109
08524
19335
23333
46671
09592
43342
91347
54437
48856
07400
Giải 349915
07659
72389
99022
84934
94816
87045
61087
Giải 244390480202161333104
Giải 150593644731830961546
ĐB059230071353151637668606
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
045, 99, 90, 4, 5, 6
153, 6
230, 0, 1, 24, 7, 94
30, 163, 3, 4, 5, 5, 7, 77
43, 6, 63, 92, 5, 6, 7
55, 91, 36
60, 41, 3, 9, 924
7370, 1
81, 44, 92, 91, 2, 7
90, 3, 4, 72

24. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 28/6

Thứ 6
28/06
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
Giải 8619959
Giải 7814507147
Giải 66471
6636
2533
7393
8629
4413
6990
8258
2089
Giải 5188399608385
Giải 465197
24318
09633
93266
04031
33519
54471
47058
24663
17246
79903
37460
32163
79923
70603
25098
18081
99045
64582
59324
68034
Giải 347730
72588
99073
79755
95986
89236
Giải 2741211493721441
Giải 1490630088726552
ĐB974635588936056642
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
03, 73
14, 8, 93
213, 94
30, 1, 3, 3, 5, 66, 74, 6
461, 2, 5, 7
55, 82, 8, 9
61, 3, 60, 0, 3, 3
71, 13
83, 871, 2, 5, 6, 9
973, 90, 8

25. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 27/6

Thứ 5
27/06
Tây NinhAn GiangBình Thuận
Giải 8616297
Giải 7232708166
Giải 60689
5088
4895
1846
5578
8704
0367
5713
5806
Giải 5216547806724
Giải 430708
32586
28256
28836
50772
47318
03382
21188
51414
62663
30981
39943
48237
16796
36787
02967
11171
97444
89027
48484
12322
Giải 394487
02574
16487
22534
97053
60700
Giải 2031860578321452
Giải 1342524350380362
ĐB912197264194492889
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tây NinhAn GiangBình Thuận
083, 4, 80, 6
1843
22, 4, 7
32, 64, 7
43, 64
52, 62, 3
61, 52, 32, 6, 7, 7
72, 481
82, 6, 6, 7, 8, 90, 1, 3, 7, 84, 7, 9
95, 74, 67

26. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 26/6

Thứ 4
26/06
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
Giải 8255666
Giải 7367573682
Giải 66135
7195
5626
4828
6487
1789
4489
9110
8688
Giải 5885558381714
Giải 407434
71398
66661
16482
85348
95559
68850
67098
60691
55257
64631
73252
99701
46154
63426
54149
96351
33036
09793
59710
05972
Giải 331956
12549
07539
34552
91254
85022
Giải 2737615202584960
Giải 1746640987593771
ĐB439496597809729950
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
01, 9
10, 0, 4
25, 65, 82, 6
34, 51, 8, 96
48, 99
50, 5, 6, 92, 2, 4, 6, 70, 1, 4
61, 1, 4, 70, 6
73, 51, 2
827, 92, 8, 9
95, 6, 81, 83

27. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 25/6

Thứ 3
25/06
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
Giải 8578991
Giải 7191229369
Giải 68639
5924
1883
1412
5312
4383
6078
3142
1593
Giải 5544058903115
Giải 453296
04835
93978
75296
61276
33399
08430
08015
34721
66751
17217
67222
37412
11307
03760
37520
93484
47164
67861
13656
93117
Giải 337822
81283
64527
28099
66648
36409
Giải 2079371210187604
Giải 1669868912249066
ĐB240410610274574546
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Bến TreVũng TàuBạc Liêu
01, 74, 9
102, 2, 2, 5, 75, 7
22, 41, 2, 2, 7, 90
30, 5, 7, 9
402, 6, 8
5716
60, 1, 4, 6, 9
76, 848
83, 3, 63, 94
91, 6, 6, 90, 91, 3

28. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 24/6

Thứ 2
24/06
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
Giải 8639492
Giải 7100479288
Giải 63331
9071
5894
0951
2129
5312
3808
3917
1349
Giải 5089651780891
Giải 455803
36470
76311
87112
50911
20703
61490
14596
29834
31396
96607
04262
76639
38537
46435
47168
73091
90205
98453
90410
57956
Giải 350581
72587
32361
25902
80894
52889
Giải 2685829255217491
Giải 1611275335064990
ĐB142066996243069538
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMĐồng ThápCà Mau
00, 3, 32, 75, 8
11, 1, 220, 7
279
314, 7, 95, 8
439
50, 1, 23, 6
63, 61, 28
70, 18, 9
81, 2, 78, 9
90, 4, 64, 6, 60, 1, 1, 1, 2, 4

29. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 23/6

Chủ nhật
23/06
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Giải 8994159
Giải 7817959348
Giải 67716
5447
8926
5394
6232
7209
2469
8972
9983
Giải 5262097153747
Giải 461615
89128
93366
03004
79093
19380
88683
14738
61661
78863
07084
27171
20066
12974
95106
79417
95296
38094
78955
28421
22391
Giải 348895
26753
86182
82403
37173
59563
Giải 2188920956648865
Giải 1048865109276385
ĐB567164638955464423
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
043, 96
15, 6, 757
20, 6, 81, 3
32, 8
4717, 8
535, 95, 9
64, 61, 3, 6, 63, 5, 9
71, 42, 3
80, 3, 62, 43, 5
92, 3, 5, 92, 41, 4, 6

30. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 22/6

Thứ 7
22/06
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
Giải 813814595
Giải 7597474105830
Giải 62839
4975
9089
2947
4454
9277
3702
2440
6799
0649
3152
8186
Giải 59877977280310730
Giải 476662
04889
52371
53610
32998
86948
46921
40932
18241
05770
29784
87631
64322
99977
00183
83497
84876
92329
74341
78524
17638
94479
25029
04298
29694
04437
57500
80313
Giải 346928
84494
00936
50040
58773
35280
00108
88205
Giải 276038887959997529959
Giải 173409138712121977797
ĐB632991782514361140089359
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMN
TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
092, 50, 5, 8
10, 3493
21, 824, 99
38, 91, 2, 61, 80, 0, 7
480, 1, 70, 0, 1, 59
542, 9, 9
62
71, 5, 70, 1, 2, 4, 7, 73, 5, 69
89, 91, 40, 36
91, 4, 7, 857, 94, 5, 7, 8
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMN theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Miền Nam trực tiếp

XSMN 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Nam có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,