Xổ số Max 3D- XS Max 3D- KQXS Max 3D

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 21/5 Hôm nay- Thứ Tư, 22/5
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D
Max 3DKỳ M.T.: #00772MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 24
493 691Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 42
066
928
566
691
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 78
096
183
195
541
645
093
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 227
411
679
579
802
564
472
625
469
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 44

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 315

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.636
XS Vietlott Max 3D 30 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00771MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 17
820 749Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 72
174
235
017
707
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 147
785
510
123
789
930
123
Giải ba
10tr: 24
Giải tư (KK)
100N: 110
769
308
675
927
743
593
056
346
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 70

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 498

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.508
XS Vietlott Max 3D 90 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00770MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 14
750 193Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 44
202
007
250
800
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 113
499
233
604
570
548
739
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 67
047
682
494
052
966
748
549
659
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 40

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 306

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.450
XS Vietlott Max 3D 100 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00769MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 20
388 887Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350N: 32
883
854
167
931
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 62
510
637
075
133
876
756
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 82
193
756
682
807
683
800
877
163
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 30

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 445

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.064
XS Vietlott Max 3D 200 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00768MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 28
134 952Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 96
752
202
760
164
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 90
722
943
656
236
895
260
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 87
430
669
607
998
510
746
384
972
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 44

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 767

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.369
XS Vietlott Max 3D 300 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00767MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 119
289 278Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 56
890
099
982
204
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 78
613
618
380
000
763
830
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 57
817
920
842
484
484
732
292
733
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 34

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 473

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.120
XS Vietlott Max 3D 10 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00766MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 31
687 453Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 71
345
468
933
666
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 87
446
899
559
996
426
051
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 85
060
667
615
899
616
024
821
790
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 35

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 283

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.506
XS Vietlott Max 3D 20 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00765MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 11
713 446Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 36
061
288
858
321
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 76
167
730
585
529
305
336
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 124
000
578
367
050
096
780
233
943
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 57

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 597

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.340
XS Vietlott Max 3D 40 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00764MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 27
119 793Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 22
750
323
665
285
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 61
448
905
588
247
501
309
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 69
364
421
190
594
323
386
065
694
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 50

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 523

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.416
XS Vietlott Max 3D 50 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00763MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 10
577 704Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 38
380
186
287
594
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 72
360
407
174
551
717
332
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 116
334
073
296
819
650
456
592
496
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 35

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 345

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.393
XS Vietlott Max 3D 60 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00762MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 43
171 119Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 52
882
027
271
078
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 80
431
087
744
340
988
204
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 112
476
441
490
865
806
918
218
255
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 53

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 886

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.972
XS Vietlott Max 3D 500 ngày
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Max 3D trực tiếp

XSMAX3D được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Max 3D. Để xem được kết quả xổ số Max 3D chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!
Từ khóa
XSMAX3D: tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Max 3D lúc 18h14p. SXMAX3D - KQXSMAX3D - XSKT Max 3D hôm nay/ hôm qua
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so

XSMAX3D - Xổ số Max 3D