Xổ số Max 3D- XS Max 3D- KQXS Max 3D

 
 
Hôm qua- Thứ Sáu, 29/9 Hôm nay- Thứ Bảy, 30/9
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D
Max 3DKỳ M.T.: #00672MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 15
191 846Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 39
287
643
265
045
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 69
969
868
912
623
921
665
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 124
381
729
217
052
753
300
894
171
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 22

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 355

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.386
XS Vietlott Max 3D 30 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00671MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 25
636 327Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 15
529
522
447
903
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 40
594
567
799
520
980
276
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 73
302
183
478
300
555
567
132
440
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 425

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.911
XS Vietlott Max 3D 90 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00670MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 23
519 092Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 38
497
042
851
656
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 46
580
708
678
322
801
078
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 91
711
286
864
870
176
138
053
321
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 374

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.022
XS Vietlott Max 3D 100 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00669MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 18
748 205Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 58
144
988
352
083
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 71
638
953
527
856
447
510
Giải ba
10tr: 13
Giải tư (KK)
100N: 96
415
781
937
727
266
251
549
563
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 35

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 251

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.991
XS Vietlott Max 3D 200 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00668MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 34
749 728Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 44
129
512
815
887
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 113
912
880
913
455
107
773
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 65
576
189
504
946
780
005
447
780
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 17

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 349

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.603
XS Vietlott Max 3D 300 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00667MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 32
590 110Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 42
432
146
247
716
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 62
987
185
576
123
934
730
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 160
652
387
811
251
170
980
663
160
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 18

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 601

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.188
XS Vietlott Max 3D 10 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00666MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 39
183 305Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 68
615
503
355
190
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 65
261
374
090
235
507
509
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 106
607
379
859
090
083
418
475
858
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 27

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 321

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.132
XS Vietlott Max 3D 20 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00665MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 20
647 719Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 38
765
025
576
855
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 75
339
530
985
413
738
967
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100N: 109
722
295
153
579
362
436
638
987
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 257

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.126
XS Vietlott Max 3D 40 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00664MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 11
980 614Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 38
902
202
059
304
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 81
926
671
575
971
388
467
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 230
887
655
204
588
428
253
604
398
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 51

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 330

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.158
XS Vietlott Max 3D 50 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00663MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 24
621 002Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 49
928
734
600
844
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 81
908
591
125
762
479
696
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 57
921
085
359
084
934
420
530
736
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 24

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 329

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.664
XS Vietlott Max 3D 60 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00662MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 10
042 980Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 21
448
058
429
908
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 78
492
282
088
280
522
900
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 121
305
373
742
466
727
277
818
951
Giải tư (KK)
5tr: 28

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 43

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 227

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.922
XS Vietlott Max 3D 500 ngày
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Max 3D trực tiếp

XSMAX3D được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Max 3D. Để xem được kết quả xổ số Max 3D chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!
Từ khóa
XSMAX3D: tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Max 3D lúc 18h14p. SXMAX3D - KQXSMAX3D - XSKT Max 3D hôm nay/ hôm qua
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so

XSMAX3D - Xổ số Max 3D