Xổ số Max 3D- XS Max 3D- KQXS Max 3D

 
 
Hôm qua- Chủ Nhật, 26/3 Hôm nay- Thứ Hai, 27/3
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D
Max 3DKỳ M.T.: #00591MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 28
768 699Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 88
032
440
122
557
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 84
907
896
462
472
939
517
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 175
129
747
208
479
896
476
295
234
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 56

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 436

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.091
XS Vietlott Max 3D 30 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00590MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 47
715 925Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 91
287
165
333
771
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 100
128
125
414
486
443
475
Giải ba
10tr: 21
Giải tư (KK)
100N: 86
216
310
577
348
680
780
347
135
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 50

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 305

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.101
XS Vietlott Max 3D 90 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00589MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 34
473 304Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 77
175
682
029
822
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 164
778
011
910
050
675
917
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 171
997
902
122
321
108
094
258
412
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 39

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 472

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.300
XS Vietlott Max 3D 100 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00588MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 50
979 886Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 104
259
515
959
473
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 59
847
769
060
804
403
855
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 115
723
501
318
245
208
785
381
510
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 23

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 369

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.823
XS Vietlott Max 3D 200 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00587MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 29
441 498Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 84
494
121
381
561
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 85
400
765
487
134
961
459
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 147
200
710
158
057
075
549
016
206
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 269

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.155
XS Vietlott Max 3D 300 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00586MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 48
038 398Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 69
750
846
435
046
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 119
398
120
956
944
732
441
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 182
162
515
777
372
577
680
799
501
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 46

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 439

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.381
XS Vietlott Max 3D 10 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00585MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 21
821 057Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 76
824
293
839
507
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 72
847
873
086
605
220
877
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 125
859
896
394
967
550
449
356
297
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 78

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 218

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.276
XS Vietlott Max 3D 20 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00584MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 26
746 674Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 82
912
506
442
112
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 126
231
836
379
842
761
381
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 153
168
444
654
698
571
892
098
823
Giải tư (KK)
5tr: 14

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 32

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 280

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.531
XS Vietlott Max 3D 40 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00583MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 83
663 032Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 76
928
599
952
518
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 154
261
256
052
048
974
051
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 192
048
501
134
407
959
019
459
153
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 46

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 481

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.514
XS Vietlott Max 3D 50 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00582MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 30
311 544Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 73
861
217
308
867
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 95
576
526
583
766
103
915
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 148
945
466
453
868
613
215
484
109
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 31

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 308

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.412
XS Vietlott Max 3D 60 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00581MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 30
951 271Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 79
176
777
901
306
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 82
748
262
536
434
498
748
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 119
692
481
733
731
008
386
938
759
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 20

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 262

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.972
XS Vietlott Max 3D 500 ngày
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Max 3D trực tiếp

XSMAX3D được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Max 3D. Để xem được kết quả xổ số Max 3D chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!
Từ khóa
XSMAX3D: tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Max 3D lúc 18h14p. SXMAX3D - KQXSMAX3D - XSKT Max 3D hôm nay/ hôm qua
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Xổ số trực tiếp toàn quốc | Xổ số 3 Miền | Tải nhạc chờ | Nhạc chuông miễn phí | http://xskt.com.vn/ | XSMB | Xổ số Miền Nam | XSMN hôm qua | Nhạc chuông hay miễn phí | Tử vi hàng ngày