XSMB 100 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 21/5 Hôm nay- Thứ Tư, 22/5
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 100 ngày
Giải ĐB39397
Giải Nhất45487
Giải Nhì3147600040
Giải Ba478304560832162
703126814375822
Giải Tư 0668147544365595
Giải Năm177466557678
774514264108
Giải Sáu126617344
Giải Bảy06616264
KH trúng ĐB: (ML) 18 16 14 12 8 6 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8, 8 5 5
1 2, 7 6 1, 2, 2, 4, 8
2 2, 6, 6 7 4, 5, 6, 8
3 0, 6 8 7
4 0, 3, 4, 5 9 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19042501
Bộ số 24907
Bộ số 313410
Bộ số 413
Bộ số 517
Bộ số 626
XSMB 30 ngày
 
 
Giải ĐB55200
Giải Nhất18539
Giải Nhì6901879701
Giải Ba777752710644932
694634935874462
Giải Tư 6188988534289737
Giải Năm124510614589
030988672047
Giải Sáu832502909
Giải Bảy79735087
KH trúng ĐB: (MK) 20 19 17 11 10 9 8 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 6, 9, 9 5 0, 8
1 8 6 1, 2, 3, 7
2 8 7 3, 5, 9
3 2, 2, 7, 9 8 5, 7, 8, 9
4 5, 7 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 121957
Bộ số 288
Bộ số 3776
XSMB 90 ngày
Giải ĐB05966
Giải Nhất60275
Giải Nhì7272590891
Giải Ba566529118616367
648450904906322
Giải Tư 0220662293530452
Giải Năm951093723898
478193692390
Giải Sáu695561208
Giải Bảy24508952
KH trúng ĐB: (MH) 19 17 9 8 6 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 2, 2, 2, 3
1 0 6 1, 6, 7, 9
2 0, 2, 2, 4, 5 7 2, 5
3 8 1, 6, 9
4 5, 9 9 0, 1, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 137466
Bộ số 262
Bộ số 3047
XSMB 100 ngày
Giải ĐB14478
Giải Nhất08543
Giải Nhì8312592133
Giải Ba927967663997895
590020326878862
Giải Tư 0077196248248339
Giải Năm989260355510
576913484280
Giải Sáu198786996
Giải Bảy68850596
KH trúng ĐB: (MG) 20 16 12 9 6 5 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5
1 0 6 2, 2, 8, 8, 9
2 4, 5 7 7, 8
3 3, 5, 9, 9 8 0, 5, 6
4 3, 8 9 2, 5, 6, 6, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 190770
Bộ số 284
Bộ số 3102
XSMB 200 ngày
Giải ĐB91322
Giải Nhất34422
Giải Nhì5458791207
Giải Ba653702896987605
863042526147953
Giải Tư 8722356536229776
Giải Năm979460343664
480458471109
Giải Sáu439382725
Giải Bảy17181980
KH trúng ĐB: (MF) 16 15 13 12 9 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 5, 7, 9 5 3
1 7, 8, 9 6 1, 4, 5, 9
2 2, 2, 2, 2, 5 7 0, 6
3 4, 9 8 0, 2, 7
4 7 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14390809
Bộ số 29311
Bộ số 301713
Bộ số 431
Bộ số 535
Bộ số 636
XSMB 300 ngày
Giải ĐB51468
Giải Nhất36545
Giải Nhì2574088471
Giải Ba712705919024080
027381455491467
Giải Tư 1610728014493711
Giải Năm199028234099
153106626554
Giải Sáu811467195
Giải Bảy45416232
KH trúng ĐB: (ME) 19 15 13 12 10 7 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 4
1 0, 1, 1 6 2, 2, 7, 7, 8
2 3 7 0, 1
3 1, 2, 8 8 0, 0
4 0, 1, 5, 5, 9 9 0, 0, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126953
Bộ số 222
Bộ số 3139
XSMB 10 ngày
Giải ĐB61034
Giải Nhất71290
Giải Nhì6234850106
Giải Ba884422046898125
529006065131992
Giải Tư 2338906899448906
Giải Năm205212826872
139535938574
Giải Sáu165824844
Giải Bảy30920925
KH trúng ĐB: (MD) 19 17 13 12 9 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 6, 9 5 1, 2
1 6 5, 8, 8
2 4, 5, 5 7 2, 4
3 0, 4, 8 8 2
4 2, 4, 4, 8 9 0, 2, 2, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 163205
Bộ số 261
Bộ số 3628
XSMB 20 ngày
Giải ĐB16880
Giải Nhất28703
Giải Nhì3952563916
Giải Ba150960869126638
165189352628481
Giải Tư 8610714808581031
Giải Năm159729145213
464566619199
Giải Sáu934848328
Giải Bảy66634565
KH trúng ĐB: (MB) 20 19 14 13 11 10 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 8
1 0, 3, 4, 6, 8 6 1, 3, 5, 6
2 5, 6, 8 7
3 1, 4, 8 8 0, 1
4 5, 5, 8, 8 9 1, 6, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 162677
Bộ số 208
Bộ số 3888
XSMB 40 ngày
Giải ĐB84396
Giải Nhất64440
Giải Nhì1284484462
Giải Ba396908830654902
805903716566935
Giải Tư 3100791388624260
Giải Năm812795496572
768373371419
Giải Sáu007667359
Giải Bảy63622026
KH trúng ĐB: (MA) 17 15 14 9 7 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6, 7 5 9
1 3, 9 6 0, 2, 2, 2, 3, 5, 7
2 0, 6, 7 7 2
3 5, 7 8 3
4 0, 4, 9 9 0, 0, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 118112
Bộ số 227
Bộ số 3034
XSMB 50 ngày
Giải ĐB54105
Giải Nhất06147
Giải Nhì7485997508
Giải Ba739579948289320
245902670666538
Giải Tư 7963946500767088
Giải Năm586293520691
248015194340
Giải Sáu751430989
Giải Bảy75332197
KH trúng ĐB: (LZ) 20 18 17 14 12 10 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 8 5 1, 2, 7, 9
1 9 6 2, 3, 5
2 0, 1 7 5, 6
3 0, 3, 8 8 0, 2, 8, 9
4 0, 7 9 0, 1, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193871
Bộ số 237
Bộ số 3818
XSMB 60 ngày
Giải ĐB98076
Giải Nhất10832
Giải Nhì3406956100
Giải Ba993452138223746
715992538285169
Giải Tư 0930158793022080
Giải Năm050640794286
628196506402
Giải Sáu526321995
Giải Bảy64520077
KH trúng ĐB: (LY) 20 14 13 10 9 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 2, 6 5 0, 2
1 6 4, 9, 9
2 1, 6 7 6, 7, 9
3 0, 2 8 0, 1, 2, 2, 6, 7
4 5, 6 9 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19526519
Bộ số 21722
Bộ số 317223
Bộ số 430
Bộ số 532
Bộ số 633
XSMB 500 ngày
Giải ĐB78736
Giải Nhất18262
Giải Nhì5095532467
Giải Ba236713629805252
865701603092419
Giải Tư 9864239642709528
Giải Năm381461594915
656959753971
Giải Sáu157788615
Giải Bảy61254081
KH trúng ĐB: (LX) 20 17 15 14 11 10 9 7
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 5, 7, 9
1 4, 5, 5, 9 6 1, 2, 4, 7, 9
2 5, 8 7 0, 0, 1, 1, 5
3 0, 6 8 1, 8
4 0 9 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 124593
Bộ số 260
Bộ số 3967
XSMB 1 ngày
Giải ĐB60325
Giải Nhất15349
Giải Nhì3236062341
Giải Ba752106235651398
757455757385987
Giải Tư 1468815523443177
Giải Năm410113146459
547633619112
Giải Sáu358053489
Giải Bảy34306271
KH trúng ĐB: (LV) 20 15 10 9 8 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3, 5, 6, 8, 9
1 0, 2, 4 6 0, 1, 2, 8
2 5 7 1, 3, 6, 7
3 0, 4 8 7, 9
4 1, 4, 5, 9 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 157911
Bộ số 272
Bộ số 3766
XSMB 2 ngày
Giải ĐB12317
Giải Nhất81118
Giải Nhì7567955486
Giải Ba536401164198550
516973575758353
Giải Tư 4876803963939366
Giải Năm107390986376
614934730458
Giải Sáu004560330
Giải Bảy28170122
KH trúng ĐB: (LT) 15 13 12 10 8 7 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 0, 3, 7, 8
1 7, 7, 8 6 0, 6
2 2, 8 7 3, 3, 6, 6, 9
3 0, 9 8 6
4 0, 1, 9 9 3, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153158
Bộ số 221
Bộ số 3690
XSMB 3 ngày
Giải ĐB87661
Giải Nhất22441
Giải Nhì1894447884
Giải Ba626696103264782
292580067555196
Giải Tư 6456630107119193
Giải Năm500013345056
512435818603
Giải Sáu322497371
Giải Bảy45329867
KH trúng ĐB: (LS) 20 19 18 17 11 9 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3 5 6, 6, 8
1 1 6 1, 7, 9
2 2, 4 7 1, 5
3 2, 2, 4 8 1, 2, 4
4 1, 4, 5 9 3, 6, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165309
Bộ số 242
Bộ số 3169
XSMB 4 ngày
Giải ĐB80183
Giải Nhất07373
Giải Nhì4886730896
Giải Ba175208676830554
761458718383127
Giải Tư 7227685212369205
Giải Năm539518825795
557338150478
Giải Sáu889493030
Giải Bảy67225263
KH trúng ĐB: (LR) 20 16 14 12 11 10 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 2, 4
1 5 6 3, 7, 7, 8
2 0, 2, 7, 7 7 3, 3, 8
3 0, 6 8 2, 3, 3, 9
4 5 9 3, 5, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185515
Bộ số 286
Bộ số 3110
XSMB 5 ngày
Giải ĐB90869
Giải Nhất86258
Giải Nhì9630301790
Giải Ba138695457271317
128104752503020
Giải Tư 0761456278330419
Giải Năm667428305075
686704779992
Giải Sáu950395845
Giải Bảy12283255
KH trúng ĐB: (LQ) 19 18 17 14 11 10 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 5, 8
1 0, 2, 7, 9 6 1, 2, 7, 9, 9
2 0, 5, 8 7 2, 4, 5, 7
3 0, 2, 3 8
4 5 9 0, 2, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14419702
Bộ số 23207
Bộ số 364712
Bộ số 414
Bộ số 533
Bộ số 635
XSMB 6 ngày
Giải ĐB64857
Giải Nhất31913
Giải Nhì2009544000
Giải Ba920696702152931
482771104689999
Giải Tư 1085387886822686
Giải Năm561100785218
230049821733
Giải Sáu245377183
Giải Bảy57988943
KH trúng ĐB: (LP) 18 14 13 11 10 7 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 7, 7
1 1, 3, 8 6 9
2 1 7 7, 7, 8, 8
3 1, 3 8 2, 2, 3, 5, 6, 9
4 3, 5, 6 9 5, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 152711
Bộ số 278
Bộ số 3895
XSMB 7 ngày
Giải ĐB27567
Giải Nhất98924
Giải Nhì5186396125
Giải Ba323946454984234
200368761889421
Giải Tư 7865619095409899
Giải Năm192912913732
449905010023
Giải Sáu237365872
Giải Bảy39637420
KH trúng ĐB: (LN) 20 15 14 6 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 8 6 3, 3, 5, 5, 7
2 0, 1, 3, 4, 5, 9 7 2, 4
3 2, 4, 6, 7, 9 8
4 0, 9 9 0, 1, 4, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/05/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 147070
Bộ số 247
Bộ số 3801
XSMB 1000 ngày
Giải ĐB44624
Giải Nhất05886
Giải Nhì7518144812
Giải Ba092113988751882
985921310035623
Giải Tư 3810536633523783
Giải Năm944273354865
870294540153
Giải Sáu064111819
Giải Bảy47595428
KH trúng ĐB: (LK) 20 17 12 10 8 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 2, 3, 4, 4, 9
1 0, 1, 1, 2, 9 6 4, 5, 6
2 3, 4, 8 7
3 5 8 1, 2, 3, 6, 7
4 2, 7 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153793
Bộ số 225
Bộ số 3080
Giải ĐB15877
Giải Nhất86391
Giải Nhì8127481676
Giải Ba905753204864302
417459554013428
Giải Tư 1937268912421612
Giải Năm851808045532
356428595321
Giải Sáu460330803
Giải Bảy08610382
KH trúng ĐB: (LH) 16 15 14 12 10 9 8 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 4, 8 5 9
1 2, 8 6 0, 1, 4
2 1, 8 7 4, 5, 6, 7
3 0, 2, 7 8 2, 9
4 0, 2, 5, 8 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 179669
Bộ số 262
Bộ số 3443
Giải ĐB37696
Giải Nhất21957
Giải Nhì2204636692
Giải Ba645606607518325
291660952799349
Giải Tư 8645677233612640
Giải Năm477355556771
603596251386
Giải Sáu601374875
Giải Bảy79730295
KH trúng ĐB: (LG) 20 17 16 14 9 6 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 5, 7
1 6 0, 1, 6
2 5, 5, 7 7 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 9
3 5 8 6
4 0, 5, 6, 9 9 2, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123734
Bộ số 242
Bộ số 3436
Giải ĐB25842
Giải Nhất31827
Giải Nhì5184973421
Giải Ba084186496034316
243911697095866
Giải Tư 9943864823566102
Giải Năm161188978947
259976719757
Giải Sáu380430919
Giải Bảy93892535
KH trúng ĐB: (LF) 19 18 16 10 8 6 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6, 7
1 1, 6, 8, 9 6 0, 6
2 1, 5, 7 7 0, 1
3 0, 5 8 0, 9
4 2, 3, 7, 8, 9 9 1, 3, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12217306
Bộ số 29714
Bộ số 344727
Bộ số 432
Bộ số 533
Bộ số 634
Giải ĐB57620
Giải Nhất82135
Giải Nhì8891047085
Giải Ba317186548284174
349778459237002
Giải Tư 6912235970649067
Giải Năm023035574878
429231793749
Giải Sáu551477460
Giải Bảy19937737
KH trúng ĐB: (LE) 19 16 12 11 10 6 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 7, 9
1 0, 2, 8, 9 6 0, 4, 7
2 0 7 4, 7, 7, 7, 8, 9
3 0, 5, 7 8 2, 5
4 9 9 2, 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 188097
Bộ số 291
Bộ số 3292
Giải ĐB36594
Giải Nhất90713
Giải Nhì4883035403
Giải Ba243766335049922
467648239056362
Giải Tư 0777913666982988
Giải Năm758173234178
970075301657
Giải Sáu095465777
Giải Bảy08627160
KH trúng ĐB: (LD) 20 18 17 12 11 8 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 8 5 0, 7
1 3 6 0, 2, 2, 4, 5
2 2, 3 7 1, 6, 7, 7, 8
3 0, 0, 6 8 1, 8
4 9 0, 4, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 133014
Bộ số 210
Bộ số 3364
Giải ĐB12681
Giải Nhất26928
Giải Nhì8456879326
Giải Ba605977744198277
621913032297918
Giải Tư 5890939463388901
Giải Năm491697711007
280652928652
Giải Sáu815466192
Giải Bảy33160817
KH trúng ĐB: (LB) 16 14 10 9 8 7 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 7, 8 5 2
1 5, 6, 6, 7, 8 6 6, 8
2 2, 6, 8 7 1, 7
3 3, 8 8 1
4 1 9 0, 1, 2, 2, 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165384
Bộ số 225
Bộ số 3484
Giải ĐB15525
Giải Nhất29914
Giải Nhì8340068369
Giải Ba965227410684523
664847656365685
Giải Tư 7662349351519395
Giải Năm685666431321
410821536831
Giải Sáu369495636
Giải Bảy82937937
KH trúng ĐB: (LA) 20 17 14 13 12 10 9 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 8 5 1, 3, 6
1 4 6 2, 3, 9, 9
2 1, 2, 3, 5 7 9
3 1, 6, 7 8 2, 4, 5
4 3 9 3, 3, 5, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 182495
Bộ số 204
Bộ số 3653
Giải ĐB19980
Giải Nhất85986
Giải Nhì4757769280
Giải Ba980922582581059
579323383071715
Giải Tư 5543138469755836
Giải Năm232643220703
716245090470
Giải Sáu191392571
Giải Bảy11599139
KH trúng ĐB: (KZ) 20 19 18 16 12 9 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 9, 9
1 1, 5 6 2
2 2, 5, 6 7 0, 1, 5, 7
3 0, 2, 6, 9 8 0, 0, 4, 6
4 3 9 1, 1, 2, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 171090
Bộ số 203
Bộ số 3592
Giải ĐB29379
Giải Nhất29822
Giải Nhì2493327395
Giải Ba632546582939579
269172006391422
Giải Tư 9186176393851320
Giải Năm545132890892
429014487357
Giải Sáu899689390
Giải Bảy05609933
KH trúng ĐB: (KY) 17 14 9 8 7 5 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 4, 7
1 7 6 0, 3, 3
2 0, 2, 2, 9 7 9, 9
3 3, 3 8 5, 6, 9, 9
4 8 9 0, 0, 2, 5, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12519205
Bộ số 26006
Bộ số 382808
Bộ số 417
Bộ số 521
Bộ số 627
Giải ĐB26592
Giải Nhất38838
Giải Nhì4377491819
Giải Ba087586377115724
913148695947543
Giải Tư 1370701057925856
Giải Năm995752458757
201941326316
Giải Sáu222106949
Giải Bảy71268523
KH trúng ĐB: (KX) 19 16 12 9 8 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 6, 7, 7, 8, 9
1 0, 4, 6, 9, 9 6
2 2, 3, 4, 6 7 0, 1, 1, 4
3 2, 8 8 5
4 3, 5, 9 9 2, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 166662
Bộ số 269
Bộ số 3680
Giải ĐB62904
Giải Nhất16351
Giải Nhì9210984405
Giải Ba502158232654744
811576094693661
Giải Tư 7880357309169336
Giải Năm944392415284
979842777296
Giải Sáu591346154
Giải Bảy69529537
KH trúng ĐB: (KV) 19 18 14 6 5 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 9 5 1, 2, 4, 7
1 5, 6 6 1, 9
2 6 7 3, 7
3 6, 7 8 0, 4
4 1, 3, 4, 6, 6 9 1, 5, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111956
Bộ số 234
Bộ số 3559
Giải ĐB96850
Giải Nhất66671
Giải Nhì5131074053
Giải Ba366421917258381
144336281692024
Giải Tư 4787821777610665
Giải Năm845208693282
071048047663
Giải Sáu366886216
Giải Bảy12519118
KH trúng ĐB: (KT) 19 17 14 13 12 8 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0, 1, 2, 3
1 0, 0, 2, 6, 6, 7, 8 6 1, 3, 5, 6, 9
2 4 7 1, 2
3 3 8 1, 2, 6, 7
4 2 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 106968
Bộ số 259
Bộ số 3779
Giải ĐB99369
Giải Nhất13829
Giải Nhì5986127481
Giải Ba653037770489049
500133452533222
Giải Tư 3926054626513393
Giải Năm093738841948
167991052079
Giải Sáu334673600
Giải Bảy54339829
KH trúng ĐB: (KS) 19 13 12 10 9 8 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4, 5 5 1, 4
1 3 6 1, 9
2 2, 5, 6, 9, 9 7 3, 9, 9
3 3, 4, 7 8 1, 4
4 6, 8, 9 9 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183474
Bộ số 246
Bộ số 3030
Giải ĐB71396
Giải Nhất20801
Giải Nhì7347083615
Giải Ba593185465790221
194942041877848
Giải Tư 2581637188501300
Giải Năm030923421961
661655695870
Giải Sáu496635489
Giải Bảy52228990
KH trúng ĐB: (KR) 19 18 13 12 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 9 5 0, 2, 7
1 5, 6, 8, 8 6 1, 9
2 1, 2 7 0, 0, 1
3 5 8 1, 9, 9
4 2, 8 9 0, 4, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 136952
Bộ số 297
Bộ số 3434
Giải ĐB90649
Giải Nhất71212
Giải Nhì5572056680
Giải Ba647619439209089
570150692083467
Giải Tư 1452523050832320
Giải Năm409082410310
637815753896
Giải Sáu756690503
Giải Bảy58283564
KH trúng ĐB: (KQ) 18 15 12 9 8 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 6, 8
1 0, 2, 5 6 1, 4, 7
2 0, 0, 0, 8 7 5, 8
3 0, 5 8 0, 3, 9
4 1, 9 9 0, 0, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16201803
Bộ số 29814
Bộ số 397617
Bộ số 423
Bộ số 532
Bộ số 635
Giải ĐB12073
Giải Nhất92837
Giải Nhì2862202259
Giải Ba530101439179427
132477697260599
Giải Tư 6594582168582983
Giải Năm099354838027
691652134770
Giải Sáu850036185
Giải Bảy27831680
KH trúng ĐB: (KP) 18 17 16 14 12 11 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 8, 9
1 0, 3, 6, 6 6
2 1, 2, 7, 7, 7 7 0, 2, 3
3 6, 7 8 0, 3, 3, 3, 5
4 7 9 1, 3, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130800
Bộ số 279
Bộ số 3456
Giải ĐB69356
Giải Nhất22552
Giải Nhì3514015293
Giải Ba350102813333342
655787443657981
Giải Tư 4851276189933587
Giải Năm690926932363
175033287628
Giải Sáu753388635
Giải Bảy73804286
KH trúng ĐB: (KN) 14 13 11 10 9 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 1, 2, 3, 6
1 0 6 1, 3
2 8, 8 7 3, 8
3 3, 5, 6 8 0, 1, 6, 7, 8
4 0, 2, 2 9 3, 3, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 188959
Bộ số 265
Bộ số 3604
Giải ĐB16510
Giải Nhất57524
Giải Nhì4621099866
Giải Ba593269759541257
027240096952074
Giải Tư 0760166833133684
Giải Năm629978984768
621033554816
Giải Sáu717130568
Giải Bảy69622741
KH trúng ĐB: (KL) 20 19 16 15 14 9 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 7
1 0, 0, 0, 3, 6, 7 6 0, 2, 6, 8, 8, 8, 9, 9
2 4, 4, 6, 7 7 4
3 0 8 4
4 1 9 5, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 137439
Bộ số 257
Bộ số 3128
Giải ĐB30147
Giải Nhất37755
Giải Nhì6141389550
Giải Ba209045176151163
319839102278447
Giải Tư 5498329467202059
Giải Năm467906156473
380721320360
Giải Sáu567190316
Giải Bảy15610532
KH trúng ĐB: (KH) 18 12 10 9 5 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 7 5 0, 5, 9
1 3, 5, 5, 6 6 0, 1, 1, 3, 7
2 0, 2 7 3, 9
3 2, 2 8 3
4 7, 7 9 0, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 186179
Bộ số 265
Bộ số 3690
Giải ĐB93374
Giải Nhất18300
Giải Nhì5954937037
Giải Ba742660756923624
783970651335761
Giải Tư 1734863207572118
Giải Năm732423696427
819618254339
Giải Sáu185275044
Giải Bảy65177250
KH trúng ĐB: (KG) 19 17 16 10 9 7 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 7
1 3, 7, 8 6 1, 5, 6, 9, 9
2 4, 4, 5, 7 7 2, 4, 5
3 2, 4, 7, 9 8 5
4 4, 9 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 138971
Bộ số 232
Bộ số 3436
Giải ĐB00312
Giải Nhất44708
Giải Nhì8828364571
Giải Ba917982114605250
095239254973943
Giải Tư 1449239978717371
Giải Năm584833899405
830174202661
Giải Sáu142732198
Giải Bảy21599503
KH trúng ĐB: (KF) 18 17 16 13 12 10 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5, 8 5 0, 9
1 2 6 1
2 0, 1, 3 7 1, 1, 1
3 2 8 3, 9
4 2, 3, 6, 8, 9, 9 9 5, 8, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12365410
Bộ số 26811
Bộ số 325813
Bộ số 415
Bộ số 525
Bộ số 626
Giải ĐB72666
Giải Nhất96992
Giải Nhì5291821197
Giải Ba210344576573219
290100237006089
Giải Tư 0372629140990369
Giải Năm700703156233
701026116123
Giải Sáu270306325
Giải Bảy05134919
KH trúng ĐB: (KE) 20 18 16 15 11 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 7 5
1 0, 0, 1, 3, 5, 8, 9, 9 6 5, 6, 9
2 3, 5 7 0, 0, 2
3 3, 4 8 9
4 9 9 1, 2, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165110
Bộ số 280
Bộ số 3228
Giải ĐB69389
Giải Nhất34052
Giải Nhì4809195190
Giải Ba286428726512540
991282229124399
Giải Tư 6903445732786776
Giải Năm457862285858
061145407296
Giải Sáu788031386
Giải Bảy01426589
KH trúng ĐB: (KD) 19 17 13 11 7 6 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 2, 7, 8
1 1 6 5, 5
2 8, 8 7 6, 8, 8
3 1 8 6, 8, 9, 9
4 0, 0, 2, 2 9 0, 1, 1, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 199840
Bộ số 297
Bộ số 3146
Giải ĐB62909
Giải Nhất09387
Giải Nhì2390206705
Giải Ba056491192885591
778572477273380
Giải Tư 1057495519818866
Giải Năm890623140248
677731838562
Giải Sáu262654029
Giải Bảy65865435
KH trúng ĐB: (KB) 19 18 17 13 12 8 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 6, 9 5 4, 4, 5, 7, 7
1 4 6 2, 2, 5, 6
2 8, 9 7 2, 7
3 5 8 0, 1, 3, 6, 7
4 8, 9 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 126351
Bộ số 293
Bộ số 3036
Giải ĐB19052
Giải Nhất64293
Giải Nhì6691037980
Giải Ba031540529737583
243575061256159
Giải Tư 1490621276792105
Giải Năm443827634042
106673021099
Giải Sáu559345633
Giải Bảy09930638
KH trúng ĐB: (KA) 15 10 9 7 6 5 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 6, 9 5 2, 4, 7, 9, 9
1 0, 2, 2 6 3, 6
2 7 9
3 3, 8, 8 8 0, 3
4 2, 5 9 0, 3, 3, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/04/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123621
Bộ số 268
Bộ số 3962
Giải ĐB36909
Giải Nhất46217
Giải Nhì5667932203
Giải Ba297269055754987
597276844757932
Giải Tư 5581490230357503
Giải Năm205978714346
099172747688
Giải Sáu183311228
Giải Bảy69902881
KH trúng ĐB: (HZ) 20 19 15 13 12 11 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 9 5 7, 9
1 1, 7 6 9
2 6, 7, 8, 8 7 1, 4, 9
3 2, 5 8 1, 1, 3, 7, 8
4 6, 7 9 0, 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 166811
Bộ số 273
Bộ số 3142
Giải ĐB62135
Giải Nhất21141
Giải Nhì4585786656
Giải Ba704174729917041
288678784403831
Giải Tư 7920902371318460
Giải Năm337257650633
832638114220
Giải Sáu752057840
Giải Bảy96942909
KH trúng ĐB: (HY) 20 18 9 8 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 2, 6, 7, 7
1 1, 7 6 0, 5, 7
2 0, 0, 3, 6, 9 7 2
3 1, 1, 3, 5 8
4 0, 1, 1, 4 9 4, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10966402
Bộ số 27306
Bộ số 311910
Bộ số 416
Bộ số 523
Bộ số 625
Giải ĐB37869
Giải Nhất01431
Giải Nhì0790066341
Giải Ba810799562776989
105473748634353
Giải Tư 4618554118540752
Giải Năm499020295211
977972497896
Giải Sáu717867363
Giải Bảy05678762
KH trúng ĐB: (HX) 20 16 13 12 8 7 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 2, 3, 4
1 1, 7, 8 6 2, 3, 7, 7, 9
2 7, 9 7 9, 9
3 1 8 6, 7, 9
4 1, 1, 7, 9 9 0, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 139497
Bộ số 202
Bộ số 3818
Giải ĐB49879
Giải Nhất61196
Giải Nhì5581326560
Giải Ba666283945853044
668839498504961
Giải Tư 0689125279701626
Giải Năm409595038586
702634914985
Giải Sáu800015450
Giải Bảy07829890
KH trúng ĐB: (HV) 20 18 16 12 10 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7 5 0, 2, 8
1 3, 5 6 0, 1
2 6, 6, 8 7 0, 9
3 8 2, 3, 5, 5, 6, 9
4 4 9 0, 1, 5, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 181794
Bộ số 241
Bộ số 3338
Giải ĐB59619
Giải Nhất57086
Giải Nhì9693720940
Giải Ba235156335989273
675801210465171
Giải Tư 6781849224320942
Giải Năm405913087139
757849151820
Giải Sáu728921919
Giải Bảy82179907
KH trúng ĐB: (HT) 20 19 18 14 11 9 7 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 8 5 9, 9
1 5, 5, 7, 9, 9 6
2 0, 1, 8 7 1, 3, 8
3 2, 7, 9 8 0, 1, 2, 6
4 0, 2 9 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165483
Bộ số 242
Bộ số 3163
Giải ĐB16342
Giải Nhất75754
Giải Nhì2891337346
Giải Ba866424553581914
946965232196022
Giải Tư 8692883897021399
Giải Năm701972377661
949258600770
Giải Sáu425940549
Giải Bảy39421177
KH trúng ĐB: (HS) 20 19 18 13 12 10 8 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4
1 1, 3, 4, 9 6 0, 1
2 1, 2, 5 7 0, 7
3 5, 7, 8, 9 8
4 0, 2, 2, 2, 6, 9 9 2, 2, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 175312
Bộ số 299
Bộ số 3737
Giải ĐB88274
Giải Nhất06693
Giải Nhì5335057784
Giải Ba040718989775341
983487531233461
Giải Tư 9003595201159805
Giải Năm306921895874
345414907942
Giải Sáu935713633
Giải Bảy29093239
KH trúng ĐB: (HR) 17 15 12 9 8 6 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 9 5 0, 2, 4
1 2, 3, 5 6 1, 9
2 9 7 1, 4, 4
3 2, 3, 5, 9 8 4, 9
4 1, 2, 8 9 0, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172998
Bộ số 217
Bộ số 3759
Giải ĐB59882
Giải Nhất35161
Giải Nhì8000990230
Giải Ba278507827976809
326213085565708
Giải Tư 4114790003010473
Giải Năm654071278212
953221606720
Giải Sáu460122532
Giải Bảy85514216
KH trúng ĐB: (HQ) 18 16 14 11 10 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 8, 9, 9 5 0, 1, 5
1 2, 4, 6 6 0, 0, 1
2 0, 1, 2, 7 7 3, 9
3 0, 2, 2 8 2, 5
4 0, 2 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 13772602
Bộ số 28106
Bộ số 317315
Bộ số 419
Bộ số 534
Bộ số 636
Giải ĐB95371
Giải Nhất07286
Giải Nhì2399854295
Giải Ba309278118468459
293609767118598
Giải Tư 3721610263636756
Giải Năm758214711256
742333226997
Giải Sáu840527579
Giải Bảy21910369
KH trúng ĐB: (HP) 20 18 16 14 12 6 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 6, 6, 9
1 6 0, 3, 9
2 1, 1, 2, 3, 7, 7 7 1, 1, 1, 9
3 8 2, 4, 6
4 0 9 1, 5, 7, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198195
Bộ số 222
Bộ số 3077
Giải ĐB81866
Giải Nhất15018
Giải Nhì9773852425
Giải Ba469843939323620
456490777932333
Giải Tư 6001769858795739
Giải Năm282004268268
436360072889
Giải Sáu843426191
Giải Bảy87135256
KH trúng ĐB: (HN) 18 14 12 8 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 2, 6
1 3, 8 6 3, 6, 8
2 0, 0, 5, 6, 6 7 9, 9
3 3, 8, 9 8 4, 7, 9
4 3, 9 9 1, 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 175523
Bộ số 244
Bộ số 3265
Giải ĐB15636
Giải Nhất19173
Giải Nhì8568179930
Giải Ba130444440218216
839957818687187
Giải Tư 6448859947831398
Giải Năm695999322256
737344006765
Giải Sáu996855572
Giải Bảy33442251
KH trúng ĐB: (HL) 20 17 15 9 8 7 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 1, 5, 6, 9
1 6 6 5
2 2 7 2, 3, 3
3 0, 2, 3, 6 8 1, 3, 6, 7
4 4, 4, 8 9 5, 6, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 108362
Bộ số 298
Bộ số 3946
Giải ĐB78723
Giải Nhất05913
Giải Nhì4297847997
Giải Ba127792592366649
288087900851224
Giải Tư 4813162762764906
Giải Năm649577292690
738994231047
Giải Sáu902463762
Giải Bảy82292553
KH trúng ĐB: (HK) 20 18 16 14 12 11 10 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 8, 8 5 3
1 3, 3 6 2, 3
2 3, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9 7 6, 8, 9
3 8 2, 9
4 7, 9 9 0, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144590
Bộ số 299
Bộ số 3683
Giải ĐB39399
Giải Nhất50264
Giải Nhì0586193264
Giải Ba272093800589679
638293430728483
Giải Tư 4711863070596601
Giải Năm855405830657
352334941252
Giải Sáu639625190
Giải Bảy02502030
KH trúng ĐB: (HG) 20 16 11 8 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 7, 9 5 0, 2, 4, 7, 9
1 1 6 1, 4, 4
2 0, 3, 5, 9 7 9
3 0, 0, 9 8 3, 3
4 9 0, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 119696
Bộ số 202
Bộ số 3060
Giải ĐB05667
Giải Nhất42692
Giải Nhì2683413884
Giải Ba411974818330209
406503897731619
Giải Tư 6327752688138004
Giải Năm008333629225
611571797774
Giải Sáu970842546
Giải Bảy49582620
KH trúng ĐB: (HF) 20 18 15 12 11 9 8 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 0, 8
1 3, 5, 9 6 2, 7
2 0, 5, 6, 6, 7 7 0, 4, 7, 9
3 4 8 3, 3, 4
4 2, 6, 9 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17998802
Bộ số 24303
Bộ số 340516
Bộ số 420
Bộ số 522
Bộ số 626
Giải ĐB12334
Giải Nhất51885
Giải Nhì9434178676
Giải Ba863723616153081
611572525483626
Giải Tư 9449729995943832
Giải Năm003566007679
948581257951
Giải Sáu784939809
Giải Bảy91025966
KH trúng ĐB: (HE) 20 19 15 13 12 7 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 9 5 1, 4, 7, 9
1 6 1, 6
2 5, 6 7 2, 6, 9
3 2, 4, 5, 9 8 1, 4, 5, 5
4 1, 9 9 1, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 101991
Bộ số 292
Bộ số 3099
Giải ĐB69169
Giải Nhất64118
Giải Nhì4708442711
Giải Ba638591472877445
279496474281409
Giải Tư 9407448909991759
Giải Năm401497271414
905722993594
Giải Sáu630802403
Giải Bảy03649472
KH trúng ĐB: (HD) 16 12 8 5 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 7, 9 5 7, 9, 9
1 1, 4, 4, 8 6 4, 9
2 7, 8 7 2
3 0 8 4, 9
4 2, 5, 9 9 4, 4, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 184899
Bộ số 219
Bộ số 3683
Giải ĐB00212
Giải Nhất02044
Giải Nhì5449432692
Giải Ba375254221018702
872513379701356
Giải Tư 3464336212683795
Giải Năm638975347475
029147191601
Giải Sáu593102749
Giải Bảy76926478
KH trúng ĐB: (HB) 20 17 16 15 11 8 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2 5 1, 6
1 0, 2, 9 6 2, 4, 4, 8
2 5 7 5, 6, 8
3 4 8 9
4 4, 9 9 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115916
Bộ số 233
Bộ số 3278
Giải ĐB68333
Giải Nhất15214
Giải Nhì4143719271
Giải Ba813670517583589
475866964607575
Giải Tư 7285168897079289
Giải Năm014063999619
323934289131
Giải Sáu438211465
Giải Bảy99791072
KH trúng ĐB: (HA) 20 19 17 13 7 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5
1 0, 1, 4, 9 6 5, 7
2 8 7 1, 2, 5, 5, 9
3 1, 3, 7, 8, 9 8 5, 6, 8, 9, 9
4 0, 6 9 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116821
Bộ số 284
Bộ số 3732
Giải ĐB98352
Giải Nhất69888
Giải Nhì0739071903
Giải Ba652583030867847
241386690528830
Giải Tư 7379807384808743
Giải Năm868008680855
716326155429
Giải Sáu906799400
Giải Bảy57886426
KH trúng ĐB: (GZ) 20 16 13 12 8 7 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5, 6, 8 5 2, 5, 7, 8
1 5 6 3, 4, 8
2 6, 9 7 3, 9
3 0, 8 8 0, 0, 8, 8
4 3, 7 9 0, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198603
Bộ số 211
Bộ số 3828
Giải ĐB97041
Giải Nhất66285
Giải Nhì6133903320
Giải Ba976848137867753
206131321964710
Giải Tư 5334185498688120
Giải Năm781928697366
579771106682
Giải Sáu110477078
Giải Bảy86292810
KH trúng ĐB: (GY) 19 15 11 9 8 7 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 4
1 0, 0, 0, 0, 3, 9, 9 6 6, 8, 9
2 0, 0, 8, 9 7 7, 8, 8
3 4, 9 8 2, 4, 5, 6
4 1 9 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 12136103
Bộ số 23608
Bộ số 321710
Bộ số 417
Bộ số 522
Bộ số 630
Giải ĐB71307
Giải Nhất20243
Giải Nhì1709460989
Giải Ba315279238296787
367944848277297
Giải Tư 5626665002117778
Giải Năm102288639869
712452251665
Giải Sáu011087756
Giải Bảy52144443
KH trúng ĐB: (GX) 16 14 13 9 7 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 2, 6
1 1, 1, 4 6 3, 5, 9
2 2, 4, 5, 6, 7 7 8
3 8 2, 2, 7, 7, 9
4 3, 3, 4 9 4, 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 107650
Bộ số 202
Bộ số 3172
Giải ĐB03047
Giải Nhất58941
Giải Nhì4744256737
Giải Ba559677594824885
077360209356900
Giải Tư 7490015253007005
Giải Năm817550376867
742585007138
Giải Sáu385939306
Giải Bảy33864982
KH trúng ĐB: (GV) 15 14 9 7 6 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 0, 5, 6 5 2
1 6 7, 7
2 5 7 5
3 3, 6, 7, 7, 8, 9 8 2, 5, 5, 6
4 1, 2, 7, 8, 9 9 0, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 149807
Bộ số 292
Bộ số 3391
Giải ĐB87122
Giải Nhất64388
Giải Nhì5168445089
Giải Ba157021186995889
954123584575289
Giải Tư 3651784801029621
Giải Năm195185830029
969202789912
Giải Sáu300105083
Giải Bảy75261899
KH trúng ĐB: (GT) 19 16 14 12 10 6 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 5 5 1, 1
1 2, 2, 8 6 9
2 1, 2, 6, 9 7 5, 8
3 8 3, 3, 4, 8, 9, 9, 9
4 5, 8 9 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140402
Bộ số 217
Bộ số 3455
Giải ĐB58535
Giải Nhất12691
Giải Nhì0063831420
Giải Ba577707387109120
813365527035872
Giải Tư 7247394313668508
Giải Năm470734216900
721612336993
Giải Sáu264316608
Giải Bảy42626551
KH trúng ĐB: (GS) 16 15 13 11 8 7 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7, 8, 8 5 1
1 6, 6 6 2, 4, 5, 6
2 0, 0, 1 7 0, 0, 1, 2
3 3, 5, 6, 8 8
4 2, 3, 7 9 1, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 147511
Bộ số 272
Bộ số 3406
Giải ĐB17632
Giải Nhất94774
Giải Nhì1618817377
Giải Ba048177747239263
022165166323400
Giải Tư 4505334730037595
Giải Năm579312993483
981162648486
Giải Sáu695008399
Giải Bảy40144437
KH trúng ĐB: (GR) 19 16 12 10 9 8 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5, 8 5
1 1, 4, 6, 7 6 3, 3, 4
2 7 2, 4, 7
3 2, 7 8 3, 6, 8
4 0, 4, 7 9 3, 5, 5, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 147407
Bộ số 286
Bộ số 3546
Giải ĐB77433
Giải Nhất74982
Giải Nhì8622774919
Giải Ba785196512447963
107661618787960
Giải Tư 9494189838877871
Giải Năm079169330328
358212078431
Giải Sáu741053377
Giải Bảy93950691
KH trúng ĐB: (GQ) 19 18 13 12 11 10 9 7
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 3
1 9, 9 6 0, 3, 6
2 4, 7, 8 7 1, 7
3 1, 3, 3 8 2, 2, 7, 7
4 1 9 1, 1, 3, 4, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10523403
Bộ số 24305
Bộ số 315506
Bộ số 423
Bộ số 529
Bộ số 630
Giải ĐB71961
Giải Nhất83331
Giải Nhì7782634607
Giải Ba420631514267205
328297258404871
Giải Tư 7471102307965943
Giải Năm660034162788
215364253770
Giải Sáu386092940
Giải Bảy21236546
KH trúng ĐB: (GP) 18 13 10 8 7 6 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7 5 3
1 6 6 1, 3, 5
2 1, 3, 3, 5, 6, 9 7 0, 1, 1
3 1 8 4, 6, 8
4 0, 2, 3, 6 9 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/03/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 127123
Bộ số 288
Bộ số 3181
Giải ĐB39648
Giải Nhất89254
Giải Nhì8331067194
Giải Ba175531651390168
819666740822446
Giải Tư 2546112678893202
Giải Năm865427272819
496088838030
Giải Sáu429531092
Giải Bảy28922399
KH trúng ĐB: (GN) 20 14 13 12 10 9 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 3, 4, 4
1 0, 3, 9 6 0, 6, 8
2 3, 6, 7, 8, 9 7
3 0, 1 8 3, 9
4 6, 6, 8 9 2, 2, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 175598
Bộ số 219
Bộ số 3620
Giải ĐB36209
Giải Nhất22265
Giải Nhì9762079071
Giải Ba170636165447294
396978559798822
Giải Tư 5624540231670381
Giải Năm787893503316
809709867762
Giải Sáu378568805
Giải Bảy85806176
KH trúng ĐB: (GL) 20 19 18 17 16 11 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 9 5 0, 4
1 6 6 1, 2, 3, 5, 7, 8
2 0, 2, 4 7 1, 6, 8, 8
3 8 0, 1, 5, 6
4 9 4, 7, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116215
Bộ số 269
Bộ số 3039
Giải ĐB27234
Giải Nhất61620
Giải Nhì2944271430
Giải Ba712853798962482
674756570334114
Giải Tư 4653987844711839
Giải Năm013372928297
064646523382
Giải Sáu424832419
Giải Bảy63882456
KH trúng ĐB: (GK) 17 14 13 9 7 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 3, 6
1 4, 9 6 3
2 0, 4, 4 7 1, 5, 8
3 0, 2, 3, 4, 9 8 2, 2, 5, 8, 9
4 2, 6 9 2, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 113255
Bộ số 231
Bộ số 3927
Giải ĐB15545
Giải Nhất85710
Giải Nhì1741030692
Giải Ba776416354740180
610705956702946
Giải Tư 5607798988061262
Giải Năm068944105587
524776198861
Giải Sáu204487280
Giải Bảy16069851
KH trúng ĐB: (GH) 15 12 11 10 7 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 6, 7 5 1
1 0, 0, 0, 6, 9 6 1, 2, 7
2 7 0
3 8 0, 0, 7, 7, 9, 9
4 1, 5, 6, 7, 7 9 2, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134870
Bộ số 298
Bộ số 3572
Giải ĐB57333
Giải Nhất81369
Giải Nhì3050476199
Giải Ba336512294566456
461823929034970
Giải Tư 7837686036366890
Giải Năm161972241740
422214960442
Giải Sáu247752331
Giải Bảy43443545
KH trúng ĐB: (GF) 20 16 14 10 5 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 2, 6
1 9 6 0, 9
2 2, 4 7 0
3 1, 3, 5, 6, 7 8 2
4 0, 2, 3, 4, 5, 5, 7 9 0, 0, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18142703
Bộ số 20507
Bộ số 310712
Bộ số 416
Bộ số 520
Bộ số 631
Giải ĐB16053
Giải Nhất88635
Giải Nhì2533763488
Giải Ba597752943927290
240408253067189
Giải Tư 0547674179417289
Giải Năm782454698625
716812045983
Giải Sáu308973820
Giải Bảy79009345
KH trúng ĐB: (GE) 19 18 15 14 11 10 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 8 5 3
1 6 8, 9
2 0, 4, 5 7 3, 5, 9
3 0, 5, 7, 9 8 3, 8, 9, 9
4 0, 1, 1, 5, 7 9 0, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 108686
Bộ số 259
Bộ số 3971
Giải ĐB82488
Giải Nhất52311
Giải Nhì0707242726
Giải Ba404814986776166
293993619363578
Giải Tư 9404283460121448
Giải Năm412613471048
729578208038
Giải Sáu450637460
Giải Bảy25709013
KH trúng ĐB: (GD) 18 12 11 10 7 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0
1 1, 2, 3 6 0, 6, 7
2 0, 5, 6, 6 7 0, 2, 8
3 4, 7, 8 8 1, 8
4 7, 8, 8 9 0, 3, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/02/2024
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 160205
Bộ số 295
Bộ số 3042

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 100 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,