XSDNO 40 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 21/5 Hôm nay- Thứ Tư, 22/5
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSDNO> XSDNO 40 ngày
Giải 838
Giải 7423
Giải 6607222954868
Giải 51466
Giải 4438342856518480
79952588952570208331
Giải 3 3049271099
Giải 2 02033
Giải 130773
Giải ĐB389600
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 2
1 6 5, 6, 8
2 3 7 2, 3
3 1, 3, 4, 8 8 0
4 9 2, 5, 5, 9
XSDNO 30 ngày
 
 
Giải 850
Giải 7050
Giải 6093369071338
Giải 58302
Giải 4472606171945636
88884690926001566053
Giải 3 0873929967
Giải 2 07775
Giải 187716
Giải ĐB796887
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 0, 0, 3
1 5, 6, 9 6 0, 7
2 7 5
3 3, 6, 8, 9 8 4, 7
4 9 2
XSDNO 90 ngày
Giải 864
Giải 7417
Giải 6774473909555
Giải 57434
Giải 4668288508190821
88766886876678898517
Giải 3 2537232080
Giải 2 06355
Giải 161288
Giải ĐB159781
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 5
1 7, 7 6 4, 6
2 1, 8 7 2
3 4 8 0, 1, 1, 7, 8, 8
4 4 9 0
XSDNO 100 ngày
Giải 855
Giải 7123
Giải 6429910391244
Giải 58396
Giải 4654264880412778
76897586052438255586
Giải 3 7506423848
Giải 2 35656
Giải 150199
Giải ĐB575240
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 5, 6
1 6 4
2 3, 6 7 8
3 9 8 2, 6
4 0, 4, 8 9 6, 7, 9, 9
XSDNO 200 ngày
Giải 852
Giải 7094
Giải 6431743931638
Giải 59099
Giải 4852747068263567
71423594401685125026
Giải 3 8527621547
Giải 2 41354
Giải 100514
Giải ĐB525010
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 4
1 0, 4, 7 6 7
2 3, 6 7 4, 6
3 8 8 2
4 0, 7 9 3, 4, 9
XSDNO 300 ngày
Giải 895
Giải 7543
Giải 6810977766870
Giải 57896
Giải 4849068650001257
33748844826551787932
Giải 3 4904100709
Giải 2 21369
Giải 198417
Giải ĐB768029
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 9, 9 5 7
1 7, 7 6 9
2 9 7 0, 6
3 2 8 2
4 1, 3, 8 9 5, 6
XSDNO 10 ngày
Giải 893
Giải 7508
Giải 6418299952808
Giải 56448
Giải 4171250133773296
45488365002361759222
Giải 3 7725833042
Giải 2 36732
Giải 143448
Giải ĐB690805
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 8, 8 5 8
1 7 6
2 2, 5 7
3 2, 7 8 2, 8
4 2, 8, 8 9 3, 5, 6
XSDNO 20 ngày
Giải 826
Giải 7372
Giải 6300572051719
Giải 58674
Giải 4756597765268756
15076600937091252074
Giải 3 2395732521
Giải 2 54921
Giải 199067
Giải ĐB066786
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5 5 2, 6, 7, 9
1 2, 9 6 7
2 1, 1, 6 7 2, 4, 4, 6
3 8 6
4 9 3
XSDNO 40 ngày
Giải 801
Giải 7202
Giải 6691866132066
Giải 51227
Giải 4367047894702264
27521076427198209349
Giải 3 8682371102
Giải 2 73279
Giải 166306
Giải ĐB460764
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2, 4, 6 5
1 3, 8 6 4, 4, 6
2 1, 3, 7 7 9
3 8 2
4 2, 7, 9 9
XSDNO 50 ngày
Giải 848
Giải 7423
Giải 6362081199715
Giải 53084
Giải 4859323744104138
17970709204690251752
Giải 3 3917572498
Giải 2 04690
Giải 167384
Giải ĐB674052
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 2
1 5, 9 6
2 0, 0, 3 7 0, 5
3 2, 8 8 4, 4
4 1, 8 9 0, 8
XSDNO 60 ngày
Giải 828
Giải 7408
Giải 6217037764619
Giải 58329
Giải 4996606858464337
96844765455773031020
Giải 3 2229097645
Giải 2 84578
Giải 136821
Giải ĐB739828
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5
1 9 6 0
2 0, 1, 8, 8, 9 7 0, 6, 8
3 0, 7 8 4
4 4, 5, 5 9 0
XSDNO 500 ngày
Giải 821
Giải 7706
Giải 6579766114946
Giải 51520
Giải 4330891644703758
38109116201713027004
Giải 3 7264107534
Giải 2 20980
Giải 157104
Giải ĐB462239
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 6, 9 5 8
1 1 6
2 0, 0, 1 7
3 0, 4, 9 8 0, 9
4 1, 6, 7 9 7
XSDNO 1 ngày
Giải 876
Giải 7997
Giải 6626936879260
Giải 50446
Giải 4608197856304257
36681839293515846257
Giải 3 3812896968
Giải 2 32098
Giải 124657
Giải ĐB744897
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7, 7, 7, 8
1 9 6 0, 3, 8, 9
2 8, 9 7 6
3 8 1, 7
4 6 9 7, 7, 8
XSDNO 2 ngày
Giải 846
Giải 7062
Giải 6352519812715
Giải 53712
Giải 4979816089233754
22541912547654609113
Giải 3 3252325706
Giải 2 25759
Giải 191551
Giải ĐB535342
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 4, 4, 9
1 2, 3, 5 6 2
2 3, 5 7
3 8 1, 1
4 1, 2, 6, 6 9 2
XSDNO 3 ngày
Giải 802
Giải 7135
Giải 6994183692375
Giải 52529
Giải 4118085213856158
00907680227472940970
Giải 3 6368269278
Giải 2 56429
Giải 198913
Giải ĐB044379
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 8 5 8
1 3 6 9
2 2, 9, 9, 9 7 0, 5, 8, 9
3 5, 8 8 2
4 1 9
XSDNO 4 ngày
Giải 893
Giải 7815
Giải 6613101383884
Giải 52018
Giải 4787185698377428
37225456832819297623
Giải 3 0072307049
Giải 2 06239
Giải 194485
Giải ĐB004119
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 5, 8, 8, 9 6
2 3, 3, 5, 8 7
3 1, 8, 9 8 3, 3, 4, 5
4 9 9 2, 3
XSDNO 5 ngày
Giải 833
Giải 7128
Giải 6236489626464
Giải 51354
Giải 4232470664662127
05510788857949062468
Giải 3 1256368831
Giải 2 57850
Giải 166781
Giải ĐB978113
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 4
1 0, 3 6 2, 3, 4, 4, 8
2 7, 8 7
3 1, 3 8 1, 5
4 6, 7 9 0
XSDNO 6 ngày
Giải 874
Giải 7868
Giải 6851781616906
Giải 53848
Giải 4519095810344390
00084960944805310356
Giải 3 1653496514
Giải 2 46964
Giải 126840
Giải ĐB828062
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 9 5 3, 6
1 4, 7 6 1, 2, 4, 8
2 7 4
3 4 8 4
4 0, 8 9 0, 4
XSDNO 7 ngày
Giải 864
Giải 7612
Giải 6333009511206
Giải 53670
Giải 4845607155005586
51251598463661682130
Giải 3 5406776303
Giải 2 49946
Giải 163449
Giải ĐB917756
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 0, 1, 1, 6
1 2, 6 6 0, 4, 7
2 7 0
3 0, 0 8 6
4 6, 6, 9 9
XSDNO 1000 ngày
Giải 831
Giải 7376
Giải 6319978815305
Giải 54341
Giải 4036215029805590
22527522705934283790
Giải 3 6190088168
Giải 2 49299
Giải 139324
Giải ĐB030676
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5
1 6 8
2 1, 4, 7 7 0, 6, 6
3 1 8 1
4 1, 2 9 0, 0, 8, 9, 9
Giải 836
Giải 7547
Giải 6340894736937
Giải 58012
Giải 4072891699386343
23480509771910716941
Giải 3 5354091056
Giải 2 61575
Giải 173399
Giải ĐB768154
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 4, 6
1 2 6
2 7 3, 5, 7
3 6, 7 8 0, 9
4 0, 1, 3, 7 9 3, 9
Giải 814
Giải 7947
Giải 6503599749024
Giải 54376
Giải 4547625251851582
06801324159196718397
Giải 3 1795642662
Giải 2 25841
Giải 144092
Giải ĐB193251
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 6
1 4, 5, 8 6 2, 2, 7
2 4 7 4, 6
3 5 8 2
4 1, 7 9 2, 7
Giải 889
Giải 7383
Giải 6430538789968
Giải 51725
Giải 4907620981326130
19466216785097542654
Giải 3 4276452979
Giải 2 34714
Giải 169461
Giải ĐB199333
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4
1 3, 4 6 1, 2, 4, 6, 8
2 5 7 5, 8, 8, 9
3 0, 3 8 3, 9
4 9
Giải 821
Giải 7707
Giải 6244732121949
Giải 54409
Giải 4712996935916604
30679431836616038998
Giải 3 4242315364
Giải 2 58481
Giải 124610
Giải ĐB921470
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 9 5 9
1 0, 2 6 0, 4
2 1, 3 7 0, 9
3 8 1, 3
4 7, 9 9 8, 9
Giải 858
Giải 7756
Giải 6398963173439
Giải 52932
Giải 4849955765268294
40716210886736821774
Giải 3 1887013515
Giải 2 10259
Giải 184670
Giải ĐB766838
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 6, 8, 9
1 5, 6, 7 6 8
2 7 0, 0, 4
3 2, 8, 9 8 8, 9
4 9 4, 5
Giải 863
Giải 7639
Giải 6883708232557
Giải 50192
Giải 4153372047832493
94906445519000761246
Giải 3 0864895322
Giải 2 34250
Giải 102951
Giải ĐB721110
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 0, 1, 1, 7
1 0 6 3
2 2, 3 7 8
3 7, 7, 9 8
4 6, 8 9 2, 3
Giải 889
Giải 7345
Giải 6645229645394
Giải 52698
Giải 4933437640240895
33471376327256194821
Giải 3 8221509999
Giải 2 11680
Giải 103388
Giải ĐB919424
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2
1 5 6 1, 4
2 1, 4 7 1
3 2 8 0, 8, 9
4 3, 5 9 4, 5, 8, 9
Giải 898
Giải 7827
Giải 6651801754729
Giải 53516
Giải 4716339282194108
43922571364919668095
Giải 3 2703313204
Giải 2 49256
Giải 180464
Giải ĐB243185
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 6
1 6, 8 6 4
2 1, 2, 7, 9 7 5
3 3, 3, 6 8 5
4 9 5, 6, 8
Giải 873
Giải 7254
Giải 6239082717893
Giải 51089
Giải 4466918135915132
35600027150877179917
Giải 3 2809874840
Giải 2 70379
Giải 145239
Giải ĐB498917
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 9
1 5, 7, 7 6
2 7 1, 1, 3, 9
3 2, 9 8 9
4 0 9 0, 1, 3, 8
Giải 886
Giải 7996
Giải 6962879930161
Giải 54256
Giải 4985884443933813
39340136616559080357
Giải 3 9378076551
Giải 2 09128
Giải 192736
Giải ĐB844290
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 6, 7
1 3 6 1, 1
2 8, 8 7
3 6, 9 8 0, 6, 8
4 0 9 0, 0, 3, 6
Giải 803
Giải 7498
Giải 6936391081795
Giải 56990
Giải 4379777681086634
83816543680668919518
Giải 3 6609310496
Giải 2 69765
Giải 152071
Giải ĐB581409
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 9 5
1 0, 6, 8 6 3, 5, 8
2 7 1, 7
3 4 8 9
4 9 0, 3, 5, 6, 8
Giải 838
Giải 7297
Giải 6985991940931
Giải 55185
Giải 4987931270313469
39072129548163836978
Giải 3 2327281266
Giải 2 81944
Giải 111708
Giải ĐB069366
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 4, 9
1 6 6, 6, 9
2 7 2, 2, 8
3 1, 8, 8 8 5
4 4 9 3, 4, 7
Giải 885
Giải 7202
Giải 6256237912625
Giải 55032
Giải 4111534556498049
57858536493861877688
Giải 3 7128867968
Giải 2 06109
Giải 118773
Giải ĐB214554
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 3, 4, 8
1 8 6 2, 4, 8
2 5 7 3
3 2 8 5, 8, 8
4 9, 9 9 1
Giải 850
Giải 7224
Giải 6111654764499
Giải 58112
Giải 4590812607307699
61936492407489076426
Giải 3 7017395467
Giải 2 03818
Giải 178566
Giải ĐB590479
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0
1 2, 6, 8 6 6, 7
2 4, 6 7 3, 3, 6, 9
3 6 8 1
4 0 9 0, 9, 9
Giải 802
Giải 7899
Giải 6923759962512
Giải 51696
Giải 4429833327540005
71136186966447820950
Giải 3 4612274876
Giải 2 06139
Giải 169999
Giải ĐB985281
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 0
1 2 6
2 2 7 5, 6, 8
3 6, 7, 9 8 1, 3
4 9 6, 6, 6, 9, 9
Giải 889
Giải 7646
Giải 6424144177421
Giải 53951
Giải 4884724227505567
85957311422163432527
Giải 3 7265273586
Giải 2 84633
Giải 174632
Giải ĐB835555
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 5, 7
1 7 6 7
2 1, 7 7 2, 5
3 2, 3, 4 8 6, 9
4 1, 2, 6 9
Giải 886
Giải 7558
Giải 6751539483907
Giải 52035
Giải 4494135306952402
08826831425087923030
Giải 3 8696379370
Giải 2 25851
Giải 160344
Giải ĐB929614
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 1, 8
1 3, 4, 5 6 3, 9
2 6 7 0, 9
3 0, 5 8 6
4 2, 4, 8 9
Giải 872
Giải 7888
Giải 6362248754751
Giải 51539
Giải 4124983920017830
80913526421282731788
Giải 3 2338708827
Giải 2 85837
Giải 189502
Giải ĐB992668
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 1
1 3 6 8
2 2, 7, 7 7 2, 5
3 0, 7, 9 8 7, 8, 8
4 2 9 8
Giải 818
Giải 7632
Giải 6263992140698
Giải 57950
Giải 4365312308010212
37908239907062151694
Giải 3 0944988556
Giải 2 20071
Giải 191894
Giải ĐB517333
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 6
1 2, 4, 8 6
2 1 7 1
3 1, 2, 3, 9 8 0
4 9 9 0, 4, 4, 8
Giải 841
Giải 7507
Giải 6335827655249
Giải 58866
Giải 4544426150376883
58184796546440539077
Giải 3 0482233338
Giải 2 65133
Giải 156902
Giải ĐB287063
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 5, 7 5 4, 8
1 6 3, 5, 6
2 2 7 7
3 3, 8 8 3, 4
4 1, 2, 9 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSDNO theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Đắc Nông trực tiếp

XSDNO 40 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Đắc Nông có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,