XSDNO 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 19/7 Hôm nay- Thứ Sáu, 20/7
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSDNO> XSDNO 30 ngày
Giải 838
Giải 7041
Giải 6768788988088
Giải 50400
Giải 4909792424558107
19437943340407410642
Giải 3 3932578437
Giải 2 10824
Giải 143767
Giải ĐB103109
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7, 9 5
1 6 7
2 4, 5 7 4, 9
3 4, 7, 7, 8 8 7, 8
4 1, 2, 5 9 8
 
 
Giải 814
Giải 7625
Giải 6122495616286
Giải 53308
Giải 4278582951602836
46297332133800254866
Giải 3 5639918780
Giải 2 88973
Giải 109376
Giải ĐB395981
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 8
1 3, 4, 6 6 1, 6
2 4, 5 7 3, 6
3 6 8 0, 1, 6
4 9 7, 9
Giải 814
Giải 7395
Giải 6913934013163
Giải 53788
Giải 4673554733379481
65146318339921501153
Giải 3 2616406867
Giải 2 83498
Giải 177601
Giải ĐB846785
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 3, 5
1 4, 5 6 3, 4, 7
2 7
3 3, 3, 9 8 1, 5, 8
4 6 9 5, 8
Giải 890
Giải 7239
Giải 6273756691251
Giải 54182
Giải 4372335955549488
15436775647486344823
Giải 3 2899582040
Giải 2 23884
Giải 163531
Giải ĐB967285
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 5
1 6 3, 4, 9
2 3 7
3 1, 3, 6, 7, 9 8 2, 4, 5, 8
4 0 9 0, 5
Giải 834
Giải 7139
Giải 6864698214765
Giải 52647
Giải 4473112537384112
60566438855658872999
Giải 3 9381579693
Giải 2 98067
Giải 103579
Giải ĐB431415
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 1, 2, 5, 5 6 5, 6, 7
2 1 7 3, 9
3 4, 9 8 5, 8
4 6, 7 9 3, 9
Giải 812
Giải 7189
Giải 6119926744660
Giải 56065
Giải 4431613307995842
76461183180578954424
Giải 3 7090408186
Giải 2 72933
Giải 177986
Giải ĐB150959
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9
1 2, 8 6 0, 1, 1, 5
2 4 7 4, 9
3 3 8 6, 6, 9, 9
4 2 9 9
Giải 825
Giải 7369
Giải 6572189246865
Giải 58091
Giải 4458106987295489
68310083285397051588
Giải 3 6874946936
Giải 2 74090
Giải 140888
Giải ĐB758055
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 0 6 5, 9
2 1, 4, 5, 8 7 0, 2
3 6 8 8, 8, 9
4 9 9 0, 1
Giải 812
Giải 7433
Giải 6852152154936
Giải 51051
Giải 4588835985742957
74196982307780050202
Giải 3 7167139600
Giải 2 30490
Giải 117926
Giải ĐB407624
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2 5 1, 7, 7
1 2, 5 6
2 1, 4, 6 7 1
3 0, 3, 6 8 3
4 9 0, 6
Giải 898
Giải 7748
Giải 6369620283970
Giải 57551
Giải 4401940262577628
52291182282447027285
Giải 3 4745307832
Giải 2 49059
Giải 169541
Giải ĐB974326
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 3, 9
1 6
2 5, 6, 8, 8, 8 7 0, 0
3 2 8 5
4 1, 8 9 1, 4, 6, 8
Giải 800
Giải 7877
Giải 6148872954148
Giải 53788
Giải 4799849889057958
40100473651471537755
Giải 3 9542520482
Giải 2 46261
Giải 111946
Giải ĐB067832
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 5, 8
1 5 6 1, 5
2 5 7 7
3 2 8 2, 4, 8, 8
4 6, 8 9 0, 5
Giải 811
Giải 7176
Giải 6343138902282
Giải 59781
Giải 4229565685161582
84559268948914589507
Giải 3 2749625648
Giải 2 72275
Giải 130884
Giải ĐB235022
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 6, 9
1 1 6
2 2 7 5, 6
3 1 8 1, 2, 2, 4
4 5, 8 9 0, 4, 6
Giải 852
Giải 7410
Giải 6085602608642
Giải 57636
Giải 4382530449674333
16479202035166918559
Giải 3 9260196167
Giải 2 44811
Giải 140128
Giải ĐB230235
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 2, 3, 6, 9
1 0, 1 6 0, 7, 9
2 8 7 9
3 3, 5, 6 8
4 2 9 6
Giải 862
Giải 7669
Giải 6412040875290
Giải 56086
Giải 4562304656775199
52349655548406117036
Giải 3 5763007389
Giải 2 87501
Giải 134092
Giải ĐB333320
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4
1 6 1, 2, 7, 9
2 0, 0 7
3 0, 0, 6 8 6, 7, 9
4 9 9 0, 2, 9
Giải 889
Giải 7697
Giải 6913959111291
Giải 57763
Giải 4125780489153015
55124655118797187726
Giải 3 8157018146
Giải 2 90237
Giải 173214
Giải ĐB753586
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 1, 1, 4, 5 6 3
2 4, 6 7 0, 1, 8
3 7, 9 8 6, 9
4 6 9 1, 1, 7
Giải 822
Giải 7916
Giải 6482188740799
Giải 52344
Giải 4439670503862658
99695441607515063626
Giải 3 6339479824
Giải 2 76825
Giải 171298
Giải ĐB667930
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 8
1 6 6 0, 7
2 1, 2, 4, 5, 6 7 4
3 0, 8 8
4 4 9 4, 5, 8, 9
Giải 839
Giải 7564
Giải 6813641378875
Giải 58025
Giải 4752132309955558
88127980262116746772
Giải 3 3936485988
Giải 2 06090
Giải 120361
Giải ĐB257133
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 3 6 1, 4, 4, 7
2 5, 6, 7 7 2, 5
3 3, 6, 7, 9 8 8
4 9 0, 9
Giải 800
Giải 7522
Giải 6039824099188
Giải 50702
Giải 4580374192333227
49742316652765445234
Giải 3 9080341811
Giải 2 44433
Giải 149432
Giải ĐB723164
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3, 9 5 4
1 1 6 4, 5
2 2, 3, 7 7
3 2, 3, 4, 7 8 8
4 2 9 8
Giải 802
Giải 7607
Giải 6261878142395
Giải 59930
Giải 4119467020727028
40709428438095530976
Giải 3 5837656912
Giải 2 34805
Giải 169550
Giải ĐB777872
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 7, 7, 9 5 0, 5
1 2, 4, 8 6
2 8 7 2, 6, 6
3 0 8
4 3, 6 9 5
Giải 825
Giải 7907
Giải 6933145959662
Giải 55070
Giải 4165496470431186
72851436274717940442
Giải 3 5541134840
Giải 2 28358
Giải 161657
Giải ĐB762433
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 1, 7, 8
1 1 6 2
2 5, 7 7 0, 9
3 1, 3 8 6
4 0, 2, 9 9 5
Giải 866
Giải 7677
Giải 6623763904053
Giải 50051
Giải 4058595066516527
44442510635603707157
Giải 3 3337421866
Giải 2 57170
Giải 193545
Giải ĐB853253
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 3, 3, 7, 9
1 6 3, 5, 6, 6
2 7 7 0, 4, 7
3 7, 7 8
4 2, 5 9 0
Giải 816
Giải 7109
Giải 6439512503754
Giải 56728
Giải 4419691687707031
10418552390733194385
Giải 3 1661505124
Giải 2 97355
Giải 153008
Giải ĐB857871
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 0, 4, 5
1 5, 6, 8 6 9
2 4, 8 7 1, 7
3 1, 1, 9 8 5
4 9 5
Giải 896
Giải 7671
Giải 6665239802650
Giải 55621
Giải 4074502266765316
57264445156688819265
Giải 3 5271880248
Giải 2 04021
Giải 162379
Giải ĐB620285
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 0, 2
1 5, 6, 8 6 4, 5, 7
2 1, 1 7 1, 9
3 8 0, 5, 8
4 8 9 6
Giải 806
Giải 7408
Giải 6366527280846
Giải 50774
Giải 4966024167554993
33111036321385266972
Giải 3 3963746287
Giải 2 56267
Giải 156838
Giải ĐB371139
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 8 5 2
1 1 6 5, 7
2 8 7 2, 4, 5
3 2, 7, 8, 9 8 7
4 6 9 3
Giải 859
Giải 7259
Giải 6951049103293
Giải 56809
Giải 4961633704021819
76072687006324834239
Giải 3 4528960640
Giải 2 09131
Giải 112764
Giải ĐB647341
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 9, 9
1 0, 0, 9 6 3, 4
2 7 2
3 1, 9 8 9
4 0, 0, 1, 8 9 3
Giải 867
Giải 7485
Giải 6115207971175
Giải 51513
Giải 4800252761196538
78091680258177047686
Giải 3 6961916069
Giải 2 84150
Giải 107596
Giải ĐB962139
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 2
1 1, 3, 9 6 7, 9
2 5, 5 7 0, 5
3 8, 9 8 5, 6
4 9 1, 6, 7
Giải 879
Giải 7199
Giải 6120019183118
Giải 51737
Giải 4426182647197991
03623056516210668897
Giải 3 4246676112
Giải 2 46503
Giải 101486
Giải ĐB369692
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 6 5 1
1 2, 8, 8, 8 6 6
2 3 7 1, 9
3 7 8 6
4 9 1, 2, 7, 9
Giải 826
Giải 7661
Giải 6910361566279
Giải 58400
Giải 4381717844923473
30655472483093836414
Giải 3 5087508047
Giải 2 81474
Giải 197971
Giải ĐB330533
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 5, 6
1 4 6 1
2 6 7 1, 1, 3, 4, 5, 9
3 3, 8 8
4 7, 8, 9 9
Giải 852
Giải 7499
Giải 6159660128524
Giải 58504
Giải 4088391266034433
32957258689818714206
Giải 3 5904996487
Giải 2 84355
Giải 101342
Giải ĐB109803
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6 5 2, 5, 7
1 2 6 0, 8
2 4 7
3 3, 9 8 7, 7
4 2, 9 9 6, 9
Giải 809
Giải 7855
Giải 6473405574480
Giải 58748
Giải 4880389511009298
42173926190253283781
Giải 3 3858708988
Giải 2 53992
Giải 188614
Giải ĐB024926
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5, 7
1 0, 4, 9 6
2 6 7 3
3 2, 4, 8 8 0, 1, 7, 8
4 8 9 2, 8
Giải 858
Giải 7608
Giải 6095207566824
Giải 59839
Giải 4281946065422967
65266657416390450930
Giải 3 1100245001
Giải 2 99047
Giải 143415
Giải ĐB409051
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 8 5 1, 2, 4, 6, 8
1 5 6 6, 7
2 4 7
3 0, 9 8
4 1, 7 9 4
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSDNO theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Đắc Nông trực tiếp

XSDNO 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Đắc Nông có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSDNO 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/