XSDNO 100 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 21/5 Hôm nay- Thứ Tư, 22/5
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSDNO> XSDNO 100 ngày
Giải 838
Giải 7423
Giải 6607222954868
Giải 51466
Giải 4438342856518480
79952588952570208331
Giải 3 3049271099
Giải 2 02033
Giải 130773
Giải ĐB389600
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 2
1 6 5, 6, 8
2 3 7 2, 3
3 1, 3, 4, 8 8 0
4 9 2, 5, 5, 9
XSDNO 30 ngày
 
 
Giải 850
Giải 7050
Giải 6093369071338
Giải 58302
Giải 4472606171945636
88884690926001566053
Giải 3 0873929967
Giải 2 07775
Giải 187716
Giải ĐB796887
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 0, 0, 3
1 5, 6, 9 6 0, 7
2 7 5
3 3, 6, 8, 9 8 4, 7
4 9 2
XSDNO 90 ngày
Giải 864
Giải 7417
Giải 6774473909555
Giải 57434
Giải 4668288508190821
88766886876678898517
Giải 3 2537232080
Giải 2 06355
Giải 161288
Giải ĐB159781
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 5
1 7, 7 6 4, 6
2 1, 8 7 2
3 4 8 0, 1, 1, 7, 8, 8
4 4 9 0
XSDNO 100 ngày
Giải 855
Giải 7123
Giải 6429910391244
Giải 58396
Giải 4654264880412778
76897586052438255586
Giải 3 7506423848
Giải 2 35656
Giải 150199
Giải ĐB575240
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 5, 6
1 6 4
2 3, 6 7 8
3 9 8 2, 6
4 0, 4, 8 9 6, 7, 9, 9
XSDNO 200 ngày
Giải 852
Giải 7094
Giải 6431743931638
Giải 59099
Giải 4852747068263567
71423594401685125026
Giải 3 8527621547
Giải 2 41354
Giải 100514
Giải ĐB525010
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 4
1 0, 4, 7 6 7
2 3, 6 7 4, 6
3 8 8 2
4 0, 7 9 3, 4, 9
XSDNO 300 ngày
Giải 895
Giải 7543
Giải 6810977766870
Giải 57896
Giải 4849068650001257
33748844826551787932
Giải 3 4904100709
Giải 2 21369
Giải 198417
Giải ĐB768029
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 9, 9 5 7
1 7, 7 6 9
2 9 7 0, 6
3 2 8 2
4 1, 3, 8 9 5, 6
XSDNO 10 ngày
Giải 893
Giải 7508
Giải 6418299952808
Giải 56448
Giải 4171250133773296
45488365002361759222
Giải 3 7725833042
Giải 2 36732
Giải 143448
Giải ĐB690805
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 8, 8 5 8
1 7 6
2 2, 5 7
3 2, 7 8 2, 8
4 2, 8, 8 9 3, 5, 6
XSDNO 20 ngày
Giải 826
Giải 7372
Giải 6300572051719
Giải 58674
Giải 4756597765268756
15076600937091252074
Giải 3 2395732521
Giải 2 54921
Giải 199067
Giải ĐB066786
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5 5 2, 6, 7, 9
1 2, 9 6 7
2 1, 1, 6 7 2, 4, 4, 6
3 8 6
4 9 3
XSDNO 40 ngày
Giải 801
Giải 7202
Giải 6691866132066
Giải 51227
Giải 4367047894702264
27521076427198209349
Giải 3 8682371102
Giải 2 73279
Giải 166306
Giải ĐB460764
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2, 4, 6 5
1 3, 8 6 4, 4, 6
2 1, 3, 7 7 9
3 8 2
4 2, 7, 9 9
XSDNO 50 ngày
Giải 848
Giải 7423
Giải 6362081199715
Giải 53084
Giải 4859323744104138
17970709204690251752
Giải 3 3917572498
Giải 2 04690
Giải 167384
Giải ĐB674052
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 2
1 5, 9 6
2 0, 0, 3 7 0, 5
3 2, 8 8 4, 4
4 1, 8 9 0, 8
XSDNO 60 ngày
Giải 828
Giải 7408
Giải 6217037764619
Giải 58329
Giải 4996606858464337
96844765455773031020
Giải 3 2229097645
Giải 2 84578
Giải 136821
Giải ĐB739828
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5
1 9 6 0
2 0, 1, 8, 8, 9 7 0, 6, 8
3 0, 7 8 4
4 4, 5, 5 9 0
XSDNO 500 ngày
Giải 821
Giải 7706
Giải 6579766114946
Giải 51520
Giải 4330891644703758
38109116201713027004
Giải 3 7264107534
Giải 2 20980
Giải 157104
Giải ĐB462239
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 6, 9 5 8
1 1 6
2 0, 0, 1 7
3 0, 4, 9 8 0, 9
4 1, 6, 7 9 7
XSDNO 1 ngày
Giải 876
Giải 7997
Giải 6626936879260
Giải 50446
Giải 4608197856304257
36681839293515846257
Giải 3 3812896968
Giải 2 32098
Giải 124657
Giải ĐB744897
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7, 7, 7, 8
1 9 6 0, 3, 8, 9
2 8, 9 7 6
3 8 1, 7
4 6 9 7, 7, 8
XSDNO 2 ngày
Giải 846
Giải 7062
Giải 6352519812715
Giải 53712
Giải 4979816089233754
22541912547654609113
Giải 3 3252325706
Giải 2 25759
Giải 191551
Giải ĐB535342
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 4, 4, 9
1 2, 3, 5 6 2
2 3, 5 7
3 8 1, 1
4 1, 2, 6, 6 9 2
XSDNO 3 ngày
Giải 802
Giải 7135
Giải 6994183692375
Giải 52529
Giải 4118085213856158
00907680227472940970
Giải 3 6368269278
Giải 2 56429
Giải 198913
Giải ĐB044379
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 8 5 8
1 3 6 9
2 2, 9, 9, 9 7 0, 5, 8, 9
3 5, 8 8 2
4 1 9
XSDNO 4 ngày
Giải 893
Giải 7815
Giải 6613101383884
Giải 52018
Giải 4787185698377428
37225456832819297623
Giải 3 0072307049
Giải 2 06239
Giải 194485
Giải ĐB004119
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 5, 8, 8, 9 6
2 3, 3, 5, 8 7
3 1, 8, 9 8 3, 3, 4, 5
4 9 9 2, 3
XSDNO 5 ngày
Giải 833
Giải 7128
Giải 6236489626464
Giải 51354
Giải 4232470664662127
05510788857949062468
Giải 3 1256368831
Giải 2 57850
Giải 166781
Giải ĐB978113
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 4
1 0, 3 6 2, 3, 4, 4, 8
2 7, 8 7
3 1, 3 8 1, 5
4 6, 7 9 0
XSDNO 6 ngày
Giải 874
Giải 7868
Giải 6851781616906
Giải 53848
Giải 4519095810344390
00084960944805310356
Giải 3 1653496514
Giải 2 46964
Giải 126840
Giải ĐB828062
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 9 5 3, 6
1 4, 7 6 1, 2, 4, 8
2 7 4
3 4 8 4
4 0, 8 9 0, 4
XSDNO 7 ngày
Giải 864
Giải 7612
Giải 6333009511206
Giải 53670
Giải 4845607155005586
51251598463661682130
Giải 3 5406776303
Giải 2 49946
Giải 163449
Giải ĐB917756
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 0, 1, 1, 6
1 2, 6 6 0, 4, 7
2 7 0
3 0, 0 8 6
4 6, 6, 9 9
XSDNO 1000 ngày
Giải 831
Giải 7376
Giải 6319978815305
Giải 54341
Giải 4036215029805590
22527522705934283790
Giải 3 6190088168
Giải 2 49299
Giải 139324
Giải ĐB030676
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5
1 6 8
2 1, 4, 7 7 0, 6, 6
3 1 8 1
4 1, 2 9 0, 0, 8, 9, 9
Giải 836
Giải 7547
Giải 6340894736937
Giải 58012
Giải 4072891699386343
23480509771910716941
Giải 3 5354091056
Giải 2 61575
Giải 173399
Giải ĐB768154
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 4, 6
1 2 6
2 7 3, 5, 7
3 6, 7 8 0, 9
4 0, 1, 3, 7 9 3, 9
Giải 814
Giải 7947
Giải 6503599749024
Giải 54376
Giải 4547625251851582
06801324159196718397
Giải 3 1795642662
Giải 2 25841
Giải 144092
Giải ĐB193251
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 6
1 4, 5, 8 6 2, 2, 7
2 4 7 4, 6
3 5 8 2
4 1, 7 9 2, 7
Giải 889
Giải 7383
Giải 6430538789968
Giải 51725
Giải 4907620981326130
19466216785097542654
Giải 3 4276452979
Giải 2 34714
Giải 169461
Giải ĐB199333
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4
1 3, 4 6 1, 2, 4, 6, 8
2 5 7 5, 8, 8, 9
3 0, 3 8 3, 9
4 9
Giải 821
Giải 7707
Giải 6244732121949
Giải 54409
Giải 4712996935916604
30679431836616038998
Giải 3 4242315364
Giải 2 58481
Giải 124610
Giải ĐB921470
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 9 5 9
1 0, 2 6 0, 4
2 1, 3 7 0, 9
3 8 1, 3
4 7, 9 9 8, 9
Giải 858
Giải 7756
Giải 6398963173439
Giải 52932
Giải 4849955765268294
40716210886736821774
Giải 3 1887013515
Giải 2 10259
Giải 184670
Giải ĐB766838
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 6, 8, 9
1 5, 6, 7 6 8
2 7 0, 0, 4
3 2, 8, 9 8 8, 9
4 9 4, 5
Giải 863
Giải 7639
Giải 6883708232557
Giải 50192
Giải 4153372047832493
94906445519000761246
Giải 3 0864895322
Giải 2 34250
Giải 102951
Giải ĐB721110
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 0, 1, 1, 7
1 0 6 3
2 2, 3 7 8
3 7, 7, 9 8
4 6, 8 9 2, 3
Giải 889
Giải 7345
Giải 6645229645394
Giải 52698
Giải 4933437640240895
33471376327256194821
Giải 3 8221509999
Giải 2 11680
Giải 103388
Giải ĐB919424
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2
1 5 6 1, 4
2 1, 4 7 1
3 2 8 0, 8, 9
4 3, 5 9 4, 5, 8, 9
Giải 898
Giải 7827
Giải 6651801754729
Giải 53516
Giải 4716339282194108
43922571364919668095
Giải 3 2703313204
Giải 2 49256
Giải 180464
Giải ĐB243185
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 6
1 6, 8 6 4
2 1, 2, 7, 9 7 5
3 3, 3, 6 8 5
4 9 5, 6, 8
Giải 873
Giải 7254
Giải 6239082717893
Giải 51089
Giải 4466918135915132
35600027150877179917
Giải 3 2809874840
Giải 2 70379
Giải 145239
Giải ĐB498917
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 9
1 5, 7, 7 6
2 7 1, 1, 3, 9
3 2, 9 8 9
4 0 9 0, 1, 3, 8
Giải 886
Giải 7996
Giải 6962879930161
Giải 54256
Giải 4985884443933813
39340136616559080357
Giải 3 9378076551
Giải 2 09128
Giải 192736
Giải ĐB844290
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 6, 7
1 3 6 1, 1
2 8, 8 7
3 6, 9 8 0, 6, 8
4 0 9 0, 0, 3, 6
Giải 803
Giải 7498
Giải 6936391081795
Giải 56990
Giải 4379777681086634
83816543680668919518
Giải 3 6609310496
Giải 2 69765
Giải 152071
Giải ĐB581409
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 9 5
1 0, 6, 8 6 3, 5, 8
2 7 1, 7
3 4 8 9
4 9 0, 3, 5, 6, 8
Giải 838
Giải 7297
Giải 6985991940931
Giải 55185
Giải 4987931270313469
39072129548163836978
Giải 3 2327281266
Giải 2 81944
Giải 111708
Giải ĐB069366
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 4, 9
1 6 6, 6, 9
2 7 2, 2, 8
3 1, 8, 8 8 5
4 4 9 3, 4, 7
Giải 885
Giải 7202
Giải 6256237912625
Giải 55032
Giải 4111534556498049
57858536493861877688
Giải 3 7128867968
Giải 2 06109
Giải 118773
Giải ĐB214554
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 3, 4, 8
1 8 6 2, 4, 8
2 5 7 3
3 2 8 5, 8, 8
4 9, 9 9 1
Giải 850
Giải 7224
Giải 6111654764499
Giải 58112
Giải 4590812607307699
61936492407489076426
Giải 3 7017395467
Giải 2 03818
Giải 178566
Giải ĐB590479
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0
1 2, 6, 8 6 6, 7
2 4, 6 7 3, 3, 6, 9
3 6 8 1
4 0 9 0, 9, 9
Giải 802
Giải 7899
Giải 6923759962512
Giải 51696
Giải 4429833327540005
71136186966447820950
Giải 3 4612274876
Giải 2 06139
Giải 169999
Giải ĐB985281
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 0
1 2 6
2 2 7 5, 6, 8
3 6, 7, 9 8 1, 3
4 9 6, 6, 6, 9, 9
Giải 889
Giải 7646
Giải 6424144177421
Giải 53951
Giải 4884724227505567
85957311422163432527
Giải 3 7265273586
Giải 2 84633
Giải 174632
Giải ĐB835555
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 5, 7
1 7 6 7
2 1, 7 7 2, 5
3 2, 3, 4 8 6, 9
4 1, 2, 6 9
Giải 886
Giải 7558
Giải 6751539483907
Giải 52035
Giải 4494135306952402
08826831425087923030
Giải 3 8696379370
Giải 2 25851
Giải 160344
Giải ĐB929614
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 1, 8
1 3, 4, 5 6 3, 9
2 6 7 0, 9
3 0, 5 8 6
4 2, 4, 8 9
Giải 872
Giải 7888
Giải 6362248754751
Giải 51539
Giải 4124983920017830
80913526421282731788
Giải 3 2338708827
Giải 2 85837
Giải 189502
Giải ĐB992668
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 1
1 3 6 8
2 2, 7, 7 7 2, 5
3 0, 7, 9 8 7, 8, 8
4 2 9 8
Giải 818
Giải 7632
Giải 6263992140698
Giải 57950
Giải 4365312308010212
37908239907062151694
Giải 3 0944988556
Giải 2 20071
Giải 191894
Giải ĐB517333
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 6
1 2, 4, 8 6
2 1 7 1
3 1, 2, 3, 9 8 0
4 9 9 0, 4, 4, 8
Giải 841
Giải 7507
Giải 6335827655249
Giải 58866
Giải 4544426150376883
58184796546440539077
Giải 3 0482233338
Giải 2 65133
Giải 156902
Giải ĐB287063
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 5, 7 5 4, 8
1 6 3, 5, 6
2 2 7 7
3 3, 8 8 3, 4
4 1, 2, 9 9
Giải 801
Giải 7645
Giải 6435318767872
Giải 56256
Giải 4130261527387889
62306595506965603008
Giải 3 1020626111
Giải 2 76443
Giải 159106
Giải ĐB247061
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 6, 6, 8 5 0, 3, 6, 6
1 1 6 1
2 6 7 2, 3, 6
3 8 9
4 3, 5 9
Giải 800
Giải 7472
Giải 6803602242258
Giải 51845
Giải 4675345465355944
90925858567639856502
Giải 3 1874157487
Giải 2 57058
Giải 126791
Giải ĐB716241
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 3, 6, 8, 8
1 6
2 4, 5 7 2
3 4, 6 8 7
4 1, 1, 4, 5 9 1, 8
Giải 893
Giải 7505
Giải 6116624759828
Giải 55849
Giải 4060399332073690
06927109270604548699
Giải 3 8543564602
Giải 2 96773
Giải 130646
Giải ĐB439619
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5
1 9 6 6
2 0, 7, 7, 8 7 3, 5
3 5, 9 8
4 5, 6, 9 9 0, 3, 9
Giải 865
Giải 7354
Giải 6717677547722
Giải 53322
Giải 4822501453689781
74960116137955502492
Giải 3 0270159707
Giải 2 39316
Giải 113727
Giải ĐB381709
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 9 5 0, 4, 4, 5
1 3, 6 6 0, 5
2 2, 2, 7 7 6
3 6 8 1
4 9 2
Giải 834
Giải 7156
Giải 6135760192561
Giải 54805
Giải 4501790142205647
80892924079647838965
Giải 3 0929101546
Giải 2 20392
Giải 137138
Giải ĐB395170
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 6, 7
1 9 6 1, 5
2 2 7 0, 8, 9
3 4, 8 8
4 6, 7 9 1, 2, 2
Giải 880
Giải 7614
Giải 6020551526448
Giải 59987
Giải 4600497942769665
22060095110124341599
Giải 3 4726432533
Giải 2 67820
Giải 190574
Giải ĐB817929
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2
1 1, 4 6 0, 4, 5
2 0, 7, 9 7 4
3 3 8 0, 7
4 3, 8, 9 9 9
Giải 899
Giải 7733
Giải 6582831559377
Giải 55344
Giải 4363552769716480
80816880083133964093
Giải 3 4416962411
Giải 2 95528
Giải 125313
Giải ĐB266002
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 5, 5
1 1, 3, 6 6 9
2 8, 8 7 7
3 3, 9 8 0
4 4 9 3, 7, 9
Giải 820
Giải 7783
Giải 6068005153053
Giải 51273
Giải 4436708254547690
49512628356655535102
Giải 3 7784207523
Giải 2 75190
Giải 170628
Giải ĐB348917
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3, 5
1 2, 5, 7 6
2 0, 3, 8 7 0, 3
3 5 8 0, 3
4 2, 5 9 0, 0
Giải 843
Giải 7820
Giải 6041524027471
Giải 54515
Giải 4183022936720379
47577527430051979429
Giải 3 2697844064
Giải 2 26075
Giải 154846
Giải ĐB039572
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5
1 5, 5, 9 6 4, 7
2 0, 9 7 1, 2, 5, 7, 8, 9
3 8
4 3, 3, 6 9
Giải 818
Giải 7925
Giải 6882341412324
Giải 59898
Giải 4628589207207082
18043954139574338190
Giải 3 9555058633
Giải 2 60614
Giải 152672
Giải ĐB805871
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 8
1 3, 4, 8 6
2 3, 4, 5 7 1, 2, 2
3 3 8 2
4 1, 3, 3 9 0, 8
Giải 850
Giải 7517
Giải 6752386796419
Giải 54718
Giải 4991888162916822
32845776604380727391
Giải 3 8302990831
Giải 2 85265
Giải 184755
Giải ĐB520971
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 5
1 7, 8, 9 6 0, 5
2 2, 3, 9, 9 7 1, 9
3 1 8 8
4 5 9 1
Giải 880
Giải 7726
Giải 6555177434797
Giải 59864
Giải 4690935543367077
51543129000266601701
Giải 3 0218723681
Giải 2 66943
Giải 120176
Giải ĐB540591
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 1
1 6 4, 6
2 6 7 6, 7
3 3 8 0, 1, 7
4 3, 3, 3 9 1, 3, 7
Giải 847
Giải 7652
Giải 6824466507201
Giải 51888
Giải 4435808808280684
89630408753665866991
Giải 3 3514754582
Giải 2 90833
Giải 161321
Giải ĐB100825
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 2, 8
1 6
2 1, 5 7 5
3 0, 3 8 0, 2, 2, 4, 8
4 4, 7, 7 9 1
Giải 835
Giải 7503
Giải 6029813351725
Giải 59343
Giải 4102737206150794
71818174100912330180
Giải 3 9224539793
Giải 2 71109
Giải 161377
Giải ĐB709040
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5
1 0, 8 6 1
2 3, 5 7 3, 7
3 5, 5 8 0
4 0, 3, 5 9 3, 4, 8
Giải 873
Giải 7352
Giải 6907737056634
Giải 52274
Giải 4230583997573082
42992303006203367700
Giải 3 0199289893
Giải 2 02048
Giải 107044
Giải ĐB259090
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 5 5 2, 8
1 6
2 7 3, 4, 5, 7
3 3, 4 8 2
4 4, 8 9 0, 2, 2, 3
Giải 852
Giải 7068
Giải 6481151968951
Giải 53502
Giải 4379554756366453
08993361059859913831
Giải 3 5370940532
Giải 2 02859
Giải 115517
Giải ĐB246421
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 9 5 1, 2, 3, 5, 9
1 1, 7 6 3, 8
2 1 7
3 1, 2 8
4 9 3, 6, 9
Giải 844
Giải 7728
Giải 6528595201591
Giải 53799
Giải 4094030996560067
19197218628538458583
Giải 3 0275440327
Giải 2 94801
Giải 123783
Giải ĐB634685
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 4
1 6 2, 5, 7
2 0, 7, 8 7
3 8 3, 3, 4, 5, 5
4 4 9 1, 7, 9
Giải 834
Giải 7899
Giải 6100771016952
Giải 55344
Giải 4940582988252435
86454407348562518934
Giải 3 5973477023
Giải 2 33178
Giải 102448
Giải ĐB461063
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 2, 4, 8
1 6 3
2 3, 5 7 8
3 4, 4, 4, 4, 5 8 2
4 4, 8 9 9
Giải 864
Giải 7701
Giải 6546079793550
Giải 51859
Giải 4322927481330469
80681344703571668977
Giải 3 9461415145
Giải 2 75796
Giải 132035
Giải ĐB035520
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 9
1 3, 4, 6 6 0, 4, 9
2 0 7 0, 7, 9
3 5 8 1
4 5 9 2, 6
Giải 823
Giải 7273
Giải 6937721347599
Giải 59285
Giải 4723738675972454
67662041855417937804
Giải 3 7330648128
Giải 2 95707
Giải 142817
Giải ĐB979467
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7 5 4, 9
1 7 6 2, 7
2 3, 8 7 3, 3, 7, 9
3 4 8 5, 5
4 9 9
Giải 859
Giải 7795
Giải 6973263629364
Giải 53489
Giải 4958376841343578
56624943546857810642
Giải 3 8067509334
Giải 2 44592
Giải 102441
Giải ĐB282583
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 9
1 3 6 2, 4
2 4 7 5, 8, 8
3 2, 4, 7 8 3, 9
4 1, 2 9 2, 5
Giải 859
Giải 7814
Giải 6713355074580
Giải 50660
Giải 4503456697875936
66136866796078807027
Giải 3 3191818587
Giải 2 12319
Giải 138265
Giải ĐB464369
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 9
1 4, 8, 9 6 0, 5, 9
2 7 7 8, 9
3 3, 6, 6 8 0, 7, 8
4 5 9
Giải 871
Giải 7344
Giải 6040766136585
Giải 53278
Giải 4039839571231244
38051384234801283737
Giải 3 5205031558
Giải 2 03211
Giải 124257
Giải ĐB546932
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 1, 7, 8
1 1, 2, 2, 3 6
2 3 7 1, 8
3 2, 7 8 3, 5
4 4, 4 9
Giải 874
Giải 7982
Giải 6998402884078
Giải 56853
Giải 4375869460998516
46923467174042913648
Giải 3 8251530427
Giải 2 18221
Giải 176743
Giải ĐB571009
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 3
1 5, 6, 7 6
2 1, 3, 7, 9 7 4, 8
3 8 2, 4, 6, 8
4 3, 8 9
Giải 831
Giải 7140
Giải 6937438580583
Giải 53312
Giải 4268171556630532
19908108821291593489
Giải 3 2772656155
Giải 2 98092
Giải 181560
Giải ĐB479792
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5, 8
1 2, 5, 7 6 0, 6
2 6 7 4
3 1, 2 8 2, 3, 9
4 0 9 2, 2
Giải 802
Giải 7215
Giải 6203430900620
Giải 57866
Giải 4029781429216494
63894606379318800276
Giải 3 8531017866
Giải 2 58185
Giải 178040
Giải ĐB965588
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 0, 5 6 6, 6
2 0 7 6, 8
3 4, 7 8 5, 8, 8
4 0 9 0, 2, 4, 4
Giải 850
Giải 7094
Giải 6764637341156
Giải 53040
Giải 4860161868897319
58932896714159996880
Giải 3 3690265837
Giải 2 08454
Giải 186304
Giải ĐB564592
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 0, 4, 6
1 6, 9 6
2 7 1
3 2, 4, 7 8 0, 8
4 0, 6 9 2, 4, 9
Giải 836
Giải 7456
Giải 6952546208948
Giải 59175
Giải 4835953304133995
55113634907514267484
Giải 3 5840313165
Giải 2 89647
Giải 137120
Giải ĐB530068
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 6
1 3 6 5, 8
2 0, 0, 5 7 5
3 6 8 4
4 1, 2, 7, 8 9 0, 5, 5
Giải 863
Giải 7142
Giải 6859771187387
Giải 57449
Giải 4060415082573444
83610849970976446958
Giải 3 8581151333
Giải 2 69919
Giải 162064
Giải ĐB655931
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 0, 1, 8, 9 6 3, 4, 4
2 5 7
3 1, 3 8 7
4 1, 2, 4, 9 9 7, 7
Giải 865
Giải 7265
Giải 6067541653390
Giải 58380
Giải 4850866347523954
53026804577333023547
Giải 3 4411747904
Giải 2 81404
Giải 140662
Giải ĐB441074
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4 5 4, 7
1 7 6 2, 5, 5, 5
2 6 7 4, 5, 5
3 0 8 0, 6
4 7 9 0
Giải 876
Giải 7707
Giải 6848299101795
Giải 54546
Giải 4484185460501660
00155709812069856270
Giải 3 3781232454
Giải 2 94551
Giải 193320
Giải ĐB061362
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 1, 4, 5
1 0, 2, 8 6 0, 2
2 0 7 0, 6
3 8 1, 2
4 6 9 5, 8
Giải 876
Giải 7010
Giải 6713087888842
Giải 58438
Giải 4091660915246984
00016051891759851570
Giải 3 0245322936
Giải 2 53834
Giải 137735
Giải ĐB786826
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 3
1 0, 6 6 6
2 6 7 0, 6
3 0, 4, 5, 6, 8 8 4, 8, 9
4 2 9 8
Giải 856
Giải 7157
Giải 6417037970933
Giải 50327
Giải 4775005225523766
69381849732931527578
Giải 3 4980341740
Giải 2 68090
Giải 199690
Giải ĐB165924
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 5, 6, 7
1 5 6 6
2 4, 7 7 0, 3, 8
3 3 8 1
4 0 9 0, 0, 7
Giải 832
Giải 7206
Giải 6612418769992
Giải 52466
Giải 4627230708644452
64853294939506386176
Giải 3 5782055802
Giải 2 46246
Giải 177867
Giải ĐB326727
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 2, 3
1 6 3, 6, 7
2 0, 3, 4, 7 7 6, 6
3 2 8 6
4 6 9 2, 3
Giải 852
Giải 7657
Giải 6331206321131
Giải 50759
Giải 4050212302986292
59937002671909110501
Giải 3 3728036596
Giải 2 28482
Giải 138944
Giải ĐB492790
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 7, 9
1 2 6 7
2 1, 9 7
3 1, 2, 7 8 0, 2
4 4 9 0, 1, 2, 6
Giải 894
Giải 7988
Giải 6982063888249
Giải 54082
Giải 4811807469467087
35755101322128002542
Giải 3 4170518379
Giải 2 70433
Giải 177703
Giải ĐB370800
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5 5 5
1 6
2 0 7 9
3 2, 3 8 0, 0, 2, 7, 8, 8
4 2, 9 9 4, 4
Giải 889
Giải 7273
Giải 6694734443972
Giải 54053
Giải 4021537101609894
25470616090187129291
Giải 3 6652969827
Giải 2 11915
Giải 129010
Giải ĐB433382
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3, 3
1 0, 5, 6 6
2 7, 9 7 0, 1, 2, 3
3 8 2, 9
4 4, 7 9 1, 4
Giải 836
Giải 7869
Giải 6211518495909
Giải 50341
Giải 4870540067095669
61208493485337883469
Giải 3 3540519159
Giải 2 82081
Giải 167840
Giải ĐB829741
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8, 9 5 4, 9
1 5 6 9, 9, 9
2 7 0, 8
3 6 8 1
4 0, 1, 1, 8, 9 9
Giải 891
Giải 7066
Giải 6532859519843
Giải 58221
Giải 4406403267912572
75304639891657314297
Giải 3 0534595753
Giải 2 70834
Giải 174435
Giải ĐB899230
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 3
1 6 6
2 1, 8 7 2, 3, 9
3 0, 4, 5 8 9
4 0, 3, 5 9 1, 7
Giải 852
Giải 7401
Giải 6040942715945
Giải 55505
Giải 4853090458514772
78828956671460238736
Giải 3 5664624443
Giải 2 49687
Giải 193347
Giải ĐB966051
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 9, 9 5 1, 2
1 6 7
2 8 7 1, 2
3 6 8 5, 7
4 3, 5, 6, 7 9
Giải 857
Giải 7685
Giải 6686231828443
Giải 54999
Giải 4797247262793705
08219625442166258271
Giải 3 2554013107
Giải 2 51154
Giải 169435
Giải ĐB231739
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 4, 7
1 9 6 2, 2
2 4, 7 7 1
3 5, 9 8 2, 5
4 0, 3, 4 9 9
Giải 859
Giải 7689
Giải 6879865231378
Giải 59574
Giải 4458019754498998
91238798317386492674
Giải 3 8368805448
Giải 2 88593
Giải 105660
Giải ĐB864382
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 9
1 6 0, 4
2 3 7 4, 4, 8
3 1, 8 8 2, 8, 9
4 4, 8 9 3, 8, 8
Giải 838
Giải 7711
Giải 6603070210542
Giải 52991
Giải 4290996389957969
99362476831797665445
Giải 3 0846243510
Giải 2 09213
Giải 109006
Giải ĐB462218
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5
1 0, 1, 3, 8 6 2, 2, 9
2 1 7 6
3 0, 8 8 3
4 2, 5 9 1, 9, 9
Giải 812
Giải 7345
Giải 6806976625945
Giải 59936
Giải 4321345960765163
35125951637075133183
Giải 3 6986929448
Giải 2 12834
Giải 196830
Giải ĐB031897
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1
1 2 6 2, 3, 3, 9, 9
2 5 7
3 0, 4, 4, 6 8 3
4 5, 5, 8 9 7
Giải 818
Giải 7085
Giải 6365463771422
Giải 58142
Giải 4812129878037417
56471831677520302153
Giải 3 1947319817
Giải 2 67878
Giải 147925
Giải ĐB829885
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3, 4
1 2, 7, 7, 8 6 7
2 2, 5 7 1, 3, 7, 8
3 8 0, 5, 5
4 2 9
Giải 887
Giải 7558
Giải 6403920505645
Giải 52232
Giải 4122735398713272
29457891856193579535
Giải 3 3705782651
Giải 2 54045
Giải 182516
Giải ĐB337479
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1, 7, 7, 8
1 6 6
2 7 2, 3, 9
3 2, 5, 5, 9 8 5, 7, 7
4 5, 5 9
Giải 807
Giải 7440
Giải 6396167550401
Giải 52780
Giải 4779574575584884
03523443409545732663
Giải 3 4833487346
Giải 2 53575
Giải 147314
Giải ĐB892092
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 5, 5, 7, 7
1 4 6 1, 3
2 3 7 5
3 4 8 0, 4
4 0, 0, 6 9 2
Giải 857
Giải 7166
Giải 6916814787332
Giải 51687
Giải 4895737237709376
15572100830081042816
Giải 3 3680299003
Giải 2 07148
Giải 109755
Giải ĐB137609
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 9 5 5, 7
1 0, 6 6 6, 8
2 7 2, 3, 6, 7, 8
3 2 8 3, 7
4 8 9
Giải 833
Giải 7796
Giải 6292898705564
Giải 58863
Giải 4479849010833892
98855501564868794174
Giải 3 8333705859
Giải 2 15646
Giải 165101
Giải ĐB997167
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8 5 5, 6, 9
1 6 3, 4, 7
2 8 7 0, 4
3 3, 7 8 4, 7
4 6 9 2, 6
Giải 806
Giải 7707
Giải 6095921572301
Giải 52279
Giải 4389010619663877
00791997156824223283
Giải 3 4190526800
Giải 2 68855
Giải 147902
Giải ĐB281288
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1, 2, 5, 6, 7 5 5, 7, 9
1 5 6
2 7 7, 9
3 8 3, 8
4 2 9 1, 6
Giải 837
Giải 7261
Giải 6167271599344
Giải 56504
Giải 4046278850450854
89783465644599247831
Giải 3 9840916187
Giải 2 06590
Giải 113250
Giải ĐB150337
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 9 5 0, 4, 9
1 6 1, 4
2 7 7 2
3 1, 7, 7 8 3, 7
4 4 9 0, 2
Giải 811
Giải 7117
Giải 6844376951131
Giải 55890
Giải 4132616207998373
90505836956642751180
Giải 3 2778546217
Giải 2 19694
Giải 180895
Giải ĐB173034
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 1, 7, 7 6 1
2 7 7 3, 9
3 1, 4 8 0, 5
4 3 9 0, 4, 5, 5, 5
Giải 857
Giải 7518
Giải 6599401251691
Giải 59739
Giải 4985888401382178
71615700731576465363
Giải 3 3499873570
Giải 2 51012
Giải 182863
Giải ĐB324370
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 2, 3, 5, 8 6 3, 3, 4
2 5 7 0, 0, 3, 8
3 9 8 8
4 9 1, 4, 8
Giải 807
Giải 7502
Giải 6312589253733
Giải 57812
Giải 4167242543156881
90661637070620118599
Giải 3 7304342488
Giải 2 55594
Giải 153258
Giải ĐB021397
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 7, 7 5 8
1 2 6 1
2 4, 5, 5 7
3 1, 3 8 1, 8
4 3 9 4, 7, 9
Giải 813
Giải 7246
Giải 6693953948868
Giải 55064
Giải 4983213795215485
15610504933140573406
Giải 3 9840639054
Giải 2 73425
Giải 189077
Giải ĐB801201
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 6, 6 5 2, 4
1 0, 3 6 4, 8
2 1, 5 7 7
3 9 8 5
4 6 9 3, 4
Giải 884
Giải 7494
Giải 6957418143210
Giải 57166
Giải 4006380842225285
53699703166260503234
Giải 3 3324358474
Giải 2 40111
Giải 102357
Giải ĐB394213
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 7
1 0, 1, 3, 4, 6 6 6
2 2 7 4, 4
3 4, 8 8 4, 5
4 3 9 4, 9
Giải 817
Giải 7343
Giải 6200628940407
Giải 57738
Giải 4145420283224191
86244678837314899318
Giải 3 5578633523
Giải 2 45828
Giải 152180
Giải ĐB394246
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5
1 7, 8 6
2 3, 8 7
3 2, 8 8 0, 3, 6
4 2, 3, 4, 6, 8 9 1, 4
Giải 806
Giải 7645
Giải 6328909026958
Giải 51059
Giải 4800279507116888
57849784894111388966
Giải 3 9565064725
Giải 2 34828
Giải 113863
Giải ĐB712378
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 0, 8, 9
1 3 6 3, 6
2 5, 7, 8 7 1, 8
3 8 8, 9, 9
4 5, 9 9
Giải 848
Giải 7007
Giải 6545365009558
Giải 53358
Giải 4368213605603239
65779927315965947959
Giải 3 4883312305
Giải 2 62782
Giải 101009
Giải ĐB661543
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7, 9 5 3, 6, 8, 8, 9, 9
1 6
2 1 7 9
3 1, 3, 9 8 2
4 3, 8 9
Giải 841
Giải 7676
Giải 6663489618254
Giải 59287
Giải 4492428728633245
98934640534322082359
Giải 3 7748322159
Giải 2 01732
Giải 136415
Giải ĐB372934
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 4, 9, 9
1 5 6 1
2 0 7 6
3 2, 4, 4, 4 8 3, 6, 7
4 1, 2, 5 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSDNO theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Đắc Nông trực tiếp

XSDNO 100 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Đắc Nông có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,