XSDNO 20 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 21/5 Hôm nay- Thứ Tư, 22/5
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSDNO> XSDNO 20 ngày
Giải 838
Giải 7423
Giải 6607222954868
Giải 51466
Giải 4438342856518480
79952588952570208331
Giải 3 3049271099
Giải 2 02033
Giải 130773
Giải ĐB389600
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 2
1 6 5, 6, 8
2 3 7 2, 3
3 1, 3, 4, 8 8 0
4 9 2, 5, 5, 9
XSDNO 30 ngày
 
 
Giải 850
Giải 7050
Giải 6093369071338
Giải 58302
Giải 4472606171945636
88884690926001566053
Giải 3 0873929967
Giải 2 07775
Giải 187716
Giải ĐB796887
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 0, 0, 3
1 5, 6, 9 6 0, 7
2 7 5
3 3, 6, 8, 9 8 4, 7
4 9 2
XSDNO 90 ngày
Giải 864
Giải 7417
Giải 6774473909555
Giải 57434
Giải 4668288508190821
88766886876678898517
Giải 3 2537232080
Giải 2 06355
Giải 161288
Giải ĐB159781
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 5
1 7, 7 6 4, 6
2 1, 8 7 2
3 4 8 0, 1, 1, 7, 8, 8
4 4 9 0
XSDNO 100 ngày
Giải 855
Giải 7123
Giải 6429910391244
Giải 58396
Giải 4654264880412778
76897586052438255586
Giải 3 7506423848
Giải 2 35656
Giải 150199
Giải ĐB575240
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 5, 6
1 6 4
2 3, 6 7 8
3 9 8 2, 6
4 0, 4, 8 9 6, 7, 9, 9
XSDNO 200 ngày
Giải 852
Giải 7094
Giải 6431743931638
Giải 59099
Giải 4852747068263567
71423594401685125026
Giải 3 8527621547
Giải 2 41354
Giải 100514
Giải ĐB525010
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 4
1 0, 4, 7 6 7
2 3, 6 7 4, 6
3 8 8 2
4 0, 7 9 3, 4, 9
XSDNO 300 ngày
Giải 895
Giải 7543
Giải 6810977766870
Giải 57896
Giải 4849068650001257
33748844826551787932
Giải 3 4904100709
Giải 2 21369
Giải 198417
Giải ĐB768029
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 9, 9 5 7
1 7, 7 6 9
2 9 7 0, 6
3 2 8 2
4 1, 3, 8 9 5, 6
XSDNO 10 ngày
Giải 893
Giải 7508
Giải 6418299952808
Giải 56448
Giải 4171250133773296
45488365002361759222
Giải 3 7725833042
Giải 2 36732
Giải 143448
Giải ĐB690805
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 8, 8 5 8
1 7 6
2 2, 5 7
3 2, 7 8 2, 8
4 2, 8, 8 9 3, 5, 6
XSDNO 20 ngày
Giải 826
Giải 7372
Giải 6300572051719
Giải 58674
Giải 4756597765268756
15076600937091252074
Giải 3 2395732521
Giải 2 54921
Giải 199067
Giải ĐB066786
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5 5 2, 6, 7, 9
1 2, 9 6 7
2 1, 1, 6 7 2, 4, 4, 6
3 8 6
4 9 3
XSDNO 40 ngày
Giải 801
Giải 7202
Giải 6691866132066
Giải 51227
Giải 4367047894702264
27521076427198209349
Giải 3 8682371102
Giải 2 73279
Giải 166306
Giải ĐB460764
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2, 4, 6 5
1 3, 8 6 4, 4, 6
2 1, 3, 7 7 9
3 8 2
4 2, 7, 9 9
XSDNO 50 ngày
Giải 848
Giải 7423
Giải 6362081199715
Giải 53084
Giải 4859323744104138
17970709204690251752
Giải 3 3917572498
Giải 2 04690
Giải 167384
Giải ĐB674052
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 2
1 5, 9 6
2 0, 0, 3 7 0, 5
3 2, 8 8 4, 4
4 1, 8 9 0, 8
XSDNO 60 ngày
Giải 828
Giải 7408
Giải 6217037764619
Giải 58329
Giải 4996606858464337
96844765455773031020
Giải 3 2229097645
Giải 2 84578
Giải 136821
Giải ĐB739828
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5
1 9 6 0
2 0, 1, 8, 8, 9 7 0, 6, 8
3 0, 7 8 4
4 4, 5, 5 9 0
XSDNO 500 ngày
Giải 821
Giải 7706
Giải 6579766114946
Giải 51520
Giải 4330891644703758
38109116201713027004
Giải 3 7264107534
Giải 2 20980
Giải 157104
Giải ĐB462239
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 6, 9 5 8
1 1 6
2 0, 0, 1 7
3 0, 4, 9 8 0, 9
4 1, 6, 7 9 7
XSDNO 1 ngày
Giải 876
Giải 7997
Giải 6626936879260
Giải 50446
Giải 4608197856304257
36681839293515846257
Giải 3 3812896968
Giải 2 32098
Giải 124657
Giải ĐB744897
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7, 7, 7, 8
1 9 6 0, 3, 8, 9
2 8, 9 7 6
3 8 1, 7
4 6 9 7, 7, 8
XSDNO 2 ngày
Giải 846
Giải 7062
Giải 6352519812715
Giải 53712
Giải 4979816089233754
22541912547654609113
Giải 3 3252325706
Giải 2 25759
Giải 191551
Giải ĐB535342
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 4, 4, 9
1 2, 3, 5 6 2
2 3, 5 7
3 8 1, 1
4 1, 2, 6, 6 9 2
XSDNO 3 ngày
Giải 802
Giải 7135
Giải 6994183692375
Giải 52529
Giải 4118085213856158
00907680227472940970
Giải 3 6368269278
Giải 2 56429
Giải 198913
Giải ĐB044379
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 8 5 8
1 3 6 9
2 2, 9, 9, 9 7 0, 5, 8, 9
3 5, 8 8 2
4 1 9
XSDNO 4 ngày
Giải 893
Giải 7815
Giải 6613101383884
Giải 52018
Giải 4787185698377428
37225456832819297623
Giải 3 0072307049
Giải 2 06239
Giải 194485
Giải ĐB004119
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 5, 8, 8, 9 6
2 3, 3, 5, 8 7
3 1, 8, 9 8 3, 3, 4, 5
4 9 9 2, 3
XSDNO 5 ngày
Giải 833
Giải 7128
Giải 6236489626464
Giải 51354
Giải 4232470664662127
05510788857949062468
Giải 3 1256368831
Giải 2 57850
Giải 166781
Giải ĐB978113
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 4
1 0, 3 6 2, 3, 4, 4, 8
2 7, 8 7
3 1, 3 8 1, 5
4 6, 7 9 0
XSDNO 6 ngày
Giải 874
Giải 7868
Giải 6851781616906
Giải 53848
Giải 4519095810344390
00084960944805310356
Giải 3 1653496514
Giải 2 46964
Giải 126840
Giải ĐB828062
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 9 5 3, 6
1 4, 7 6 1, 2, 4, 8
2 7 4
3 4 8 4
4 0, 8 9 0, 4
XSDNO 7 ngày
Giải 864
Giải 7612
Giải 6333009511206
Giải 53670
Giải 4845607155005586
51251598463661682130
Giải 3 5406776303
Giải 2 49946
Giải 163449
Giải ĐB917756
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 0, 1, 1, 6
1 2, 6 6 0, 4, 7
2 7 0
3 0, 0 8 6
4 6, 6, 9 9
XSDNO 1000 ngày
Giải 831
Giải 7376
Giải 6319978815305
Giải 54341
Giải 4036215029805590
22527522705934283790
Giải 3 6190088168
Giải 2 49299
Giải 139324
Giải ĐB030676
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5
1 6 8
2 1, 4, 7 7 0, 6, 6
3 1 8 1
4 1, 2 9 0, 0, 8, 9, 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSDNO theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Đắc Nông trực tiếp

XSDNO 20 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Đắc Nông có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,