XSTG 40 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 21/5 Hôm nay- Thứ Tư, 22/5
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSTG> XSTG 40 ngày
Giải 865
Giải 7369
Giải 6166936868992
Giải 54983
Giải 4515134347090320
91484451792507270978
Giải 3 8932653009
Giải 2 64357
Giải 162959
Giải ĐB168593
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7, 9
1 3 6 5, 9, 9
2 0, 6 7 0, 2, 8, 9
3 8 3, 4, 6
4 9 2, 3
XSTG 30 ngày
 
 
Giải 800
Giải 7474
Giải 6264707976157
Giải 59910
Giải 4423312259083392
16721960594350529135
Giải 3 1416798771
Giải 2 79958
Giải 105143
Giải ĐB539211
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 7, 8, 9
1 0, 1 6 7
2 1 7 1, 4
3 1, 5 8
4 3, 7 9 0, 2, 7
XSTG 90 ngày
Giải 889
Giải 7471
Giải 6180245310005
Giải 57204
Giải 4748328146006157
28318408537007355020
Giải 3 3110689749
Giải 2 82609
Giải 177596
Giải ĐB442385
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5, 6, 9 5 3, 7
1 8 6 0
2 0 7 1, 3
3 1, 2 8 5, 9
4 9 9 6
XSTG 100 ngày
Giải 887
Giải 7209
Giải 6226306681190
Giải 53277
Giải 4251477155264407
16629994756647164276
Giải 3 4284989850
Giải 2 32202
Giải 169453
Giải ĐB659746
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 9 5 0, 2, 3
1 6 3, 8
2 9 7 1, 5, 6, 7
3 8 7
4 6, 7, 9 9 0
XSTG 200 ngày
Giải 893
Giải 7535
Giải 6141587413811
Giải 50989
Giải 4374974539293158
47943568440682403766
Giải 3 5541918016
Giải 2 73297
Giải 124201
Giải ĐB943309
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 8
1 1, 5, 6, 9 6 6
2 4 7
3 5 8 9
4 1, 3, 4 9 2, 3, 7, 7
XSTG 300 ngày
Giải 878
Giải 7365
Giải 6625974675687
Giải 54570
Giải 4885558309509403
98261403651572893203
Giải 3 4534753531
Giải 2 85963
Giải 109435
Giải ĐB952073
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3 5 5, 9
1 6 1, 3, 5, 5, 7
2 8 7 0, 3, 8
3 1, 5 8 7
4 7 9 5
XSTG 10 ngày
Giải 851
Giải 7515
Giải 6282707940144
Giải 57621
Giải 4891618291347374
83111444538056664527
Giải 3 3348312115
Giải 2 33875
Giải 140026
Giải ĐB388389
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 3
1 1, 3, 5, 5 6 1, 6
2 1, 6, 7, 7 7 4, 5
3 8 3, 9
4 4 9 4
XSTG 20 ngày
Giải 851
Giải 7805
Giải 6632308088538
Giải 50393
Giải 4413750557174635
88530579435659427002
Giải 3 2558410494
Giải 2 45902
Giải 192299
Giải ĐB237298
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 5, 8 5 1
1 6
2 3 7 1, 5
3 0, 5, 8 8 4
4 3 9 3, 4, 4, 8, 9
XSTG 40 ngày
Giải 877
Giải 7914
Giải 6729238336384
Giải 51468
Giải 4043816329225561
99762887218298229161
Giải 3 1266050652
Giải 2 74443
Giải 162739
Giải ĐB620045
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 4 6 0, 1, 1, 2, 8
2 1 7 7
3 3, 9 8 1, 2, 4
4 3, 5 9 2, 2
XSTG 50 ngày
Giải 838
Giải 7414
Giải 6019029774590
Giải 50554
Giải 4395864300541034
66363830522377752695
Giải 3 5040106547
Giải 2 10280
Giải 137654
Giải ĐB522925
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 2, 4, 4
1 4 6 3
2 5 7 7, 7
3 4, 8 8 0, 6
4 7 9 0, 0, 5
XSTG 60 ngày
Giải 862
Giải 7439
Giải 6569863400423
Giải 57622
Giải 4012196700251693
71083701469945291719
Giải 3 8256437006
Giải 2 40287
Giải 173673
Giải ĐB312636
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 2
1 9, 9 6 2, 4
2 2, 3 7 3
3 6, 9 8 3, 7
4 0, 6 9 3, 8
XSTG 500 ngày
Giải 814
Giải 7325
Giải 6614480788867
Giải 53489
Giải 4428216533608911
09134296014982793907
Giải 3 7342569769
Giải 2 22223
Giải 101834
Giải ĐB250788
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5
1 1, 4 6 7, 9
2 1, 3, 5, 5, 7 7 8
3 4, 4, 6 8 8, 9
4 4 9
XSTG 1 ngày
Giải 887
Giải 7671
Giải 6529812240079
Giải 56456
Giải 4495343293618276
98253049408843219404
Giải 3 3707025386
Giải 2 51290
Giải 148578
Giải ĐB392726
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3, 6
1 6
2 4, 6 7 0, 1, 6, 8, 9
3 2, 4, 6 8 6, 7
4 0 9 0, 8
XSTG 2 ngày
Giải 822
Giải 7366
Giải 6158927162375
Giải 56043
Giải 4665521138333237
50927309365623807323
Giải 3 5661304170
Giải 2 11201
Giải 109252
Giải ĐB874539
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 2
1 3, 6 6 6
2 2, 3, 7 7 0, 5
3 6, 7, 8, 9 8 3, 9
4 3 9
XSTG 3 ngày
Giải 830
Giải 7071
Giải 6621782041100
Giải 53882
Giải 4699526082105576
24402695726625130178
Giải 3 3299004972
Giải 2 31299
Giải 126788
Giải ĐB109954
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4 5 1, 2, 4
1 7 6
2 1 7 1, 2, 2, 6, 8
3 0 8 2, 8
4 9 0, 9
XSTG 4 ngày
Giải 892
Giải 7838
Giải 6092320085364
Giải 55211
Giải 4950122150207458
97503867834208808262
Giải 3 9211232408
Giải 2 33799
Giải 102003
Giải ĐB084414
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 8, 8 5 8
1 1, 2, 2, 4 6 2, 4
2 3 7
3 8 8 3, 8
4 9 2, 9
XSTG 5 ngày
Giải 869
Giải 7029
Giải 6651528142374
Giải 57918
Giải 4263108328801264
88848688627907427631
Giải 3 9157369909
Giải 2 22995
Giải 145767
Giải ĐB854091
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 0, 4, 5, 8 6 2, 4, 7, 9
2 9 7 3, 4, 4
3 1 8 8
4 8 9 1, 5
XSTG 6 ngày
Giải 808
Giải 7729
Giải 6131651056084
Giải 56451
Giải 4420088968304140
67722318082936227656
Giải 3 4439436739
Giải 2 67315
Giải 121868
Giải ĐB993529
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8, 8, 8 5 1, 6
1 5, 6 6 2, 8
2 2, 9, 9 7
3 9 8 3, 4
4 0 9 4
XSTG 7 ngày
Giải 885
Giải 7593
Giải 6752788989813
Giải 58163
Giải 4459285645961792
78349937353205001655
Giải 3 9235847786
Giải 2 00662
Giải 159000
Giải ĐB571470
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 5, 8, 9
1 3 6 2, 3
2 7, 8 7 0
3 5 8 5, 6
4 9 9 2, 3, 8
XSTG 1000 ngày
Giải 822
Giải 7437
Giải 6155434056313
Giải 50219
Giải 4148390749551222
47175220406967054692
Giải 3 9421701777
Giải 2 10933
Giải 144959
Giải ĐB233955
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4, 5, 9
1 3, 7, 9 6
2 2, 2 7 0, 5, 7
3 3, 7, 9 8
4 0 9 2, 5
Giải 856
Giải 7235
Giải 6777008637631
Giải 50444
Giải 4134251687310269
04432094252255168223
Giải 3 2985378647
Giải 2 99633
Giải 113022
Giải ĐB382156
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 3, 6, 6
1 6 3, 9
2 2, 3, 5, 5 7 0, 3
3 1, 2, 3, 5 8
4 4, 7 9
Giải 812
Giải 7239
Giải 6637867516240
Giải 52787
Giải 4772492341535459
89233277247530137416
Giải 3 6422921964
Giải 2 16435
Giải 146130
Giải ĐB346316
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 9
1 2, 5, 6, 6 6 4
2 4, 9 7 8
3 0, 3, 5, 9 8 7
4 0, 9 9
Giải 874
Giải 7585
Giải 6263947820561
Giải 54923
Giải 4711059651591325
51361496085533464014
Giải 3 4409364945
Giải 2 91350
Giải 183410
Giải ĐB143390
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8 5 0
1 0, 4, 5 6 1, 1
2 3, 5 7 4
3 4, 9 8 2, 5
4 5 9 0, 3
Giải 898
Giải 7862
Giải 6315748337066
Giải 55230
Giải 4099799559960095
63127474454076758451
Giải 3 0041842254
Giải 2 59391
Giải 155110
Giải ĐB300589
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 7
1 0, 8 6 2, 6, 7
2 7 7 9
3 0, 3 8 9
4 5 9 1, 5, 8, 9
Giải 814
Giải 7762
Giải 6905731303724
Giải 59850
Giải 4494475508556044
58677832102972936317
Giải 3 4285742938
Giải 2 35309
Giải 133858
Giải ĐB425171
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 7, 7, 8
1 0, 4, 7 6 2
2 4, 9 7 1, 7
3 0, 8 8 5
4 4, 7 9
Giải 832
Giải 7899
Giải 6300644625122
Giải 57880
Giải 4320504926514855
30012875585970246319
Giải 3 8730989145
Giải 2 04196
Giải 176685
Giải ĐB094895
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 9 5 0, 5, 8
1 2, 9 6 2, 5
2 2 7
3 2 8 0, 5
4 5 9 5, 6, 9
Giải 881
Giải 7362
Giải 6677194785476
Giải 58151
Giải 4396165289210892
57944226285850782160
Giải 3 2984451297
Giải 2 82800
Giải 145805
Giải ĐB710668
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7 5 1
1 6 6 0, 2, 8
2 8 7 1, 6, 8
3 8 1
4 4, 4 9 2, 2, 7
Giải 818
Giải 7851
Giải 6634072733277
Giải 58739
Giải 4552803973719894
58603121713368987346
Giải 3 2272372074
Giải 2 43603
Giải 100309
Giải ĐB647492
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 9 5 1
1 8 6
2 3 7 1, 3, 4, 7
3 7, 9 8 0, 9
4 0, 6 9 2, 4
Giải 896
Giải 7767
Giải 6683775728765
Giải 52707
Giải 4935948033752171
92866188879701630933
Giải 3 1845616016
Giải 2 55622
Giải 177677
Giải ĐB413022
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 6
1 6, 6 6 5, 6, 7
2 2, 2 7 1, 2, 7
3 3, 7, 7 8 7
4 9 4, 6
Giải 807
Giải 7992
Giải 6914011597211
Giải 51652
Giải 4581198399895961
48419920691469701244
Giải 3 9888944072
Giải 2 08479
Giải 111451
Giải ĐB070271
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 2, 9
1 1, 9, 9 6 1, 9
2 7 1, 2, 9
3 8 9
4 0, 4 9 2, 7, 8
Giải 899
Giải 7077
Giải 6609875333134
Giải 56521
Giải 4650530224937407
45285473396716232212
Giải 3 5057823361
Giải 2 22344
Giải 176934
Giải ĐB027100
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 3
1 2 6 1, 2
2 1 7 7, 8
3 3, 4, 4, 9 8 5
4 4, 9 9 8, 9
Giải 811
Giải 7331
Giải 6380035218689
Giải 55648
Giải 4338200865799737
30474753293166312754
Giải 3 6445968994
Giải 2 05616
Giải 131695
Giải ĐB198112
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 7, 9
1 1, 2, 6 6 3
2 0, 1, 9 7 4
3 1, 7 8 9
4 8 9 4, 5
Giải 844
Giải 7045
Giải 6047785244987
Giải 52354
Giải 4361756550146616
00796960549004073448
Giải 3 6179969281
Giải 2 36821
Giải 161521
Giải ĐB574660
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 4
1 6 6 0
2 1, 1, 4 7 5, 7
3 8 1, 7
4 0, 4, 5, 8 9 6, 9
Giải 898
Giải 7014
Giải 6069868498483
Giải 52062
Giải 4071517453460329
78142225663816320544
Giải 3 5148999615
Giải 2 92952
Giải 194835
Giải ĐB724394
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2
1 4, 5 6 2, 3, 6
2 9 7
3 4, 5 8 3, 9
4 2, 4, 9 9 4, 8, 8
Giải 889
Giải 7432
Giải 6178278887384
Giải 51191
Giải 4710563682572523
25682013559130940096
Giải 3 8706979801
Giải 2 89246
Giải 120066
Giải ĐB514448
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 5, 6
1 6 6, 9
2 3, 5 7
3 2 8 2, 2, 4, 8, 9
4 6, 8 9 1, 6
Giải 817
Giải 7838
Giải 6770202517593
Giải 55426
Giải 4060684980518818
23475383030483113830
Giải 3 0528512231
Giải 2 38168
Giải 102962
Giải ĐB050246
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 5 5 1
1 7, 8 6 2, 8, 8
2 6 7 5
3 0, 1, 1, 8 8 5
4 6 9 3
Giải 809
Giải 7773
Giải 6865918752416
Giải 58859
Giải 4949524405496874
33631074521848162910
Giải 3 5081873315
Giải 2 88200
Giải 138434
Giải ĐB926219
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 2, 2, 4, 9, 9
1 0, 5, 6, 8, 9 6
2 7 3, 4, 5
3 1, 4 8 1
4 9
Giải 811
Giải 7135
Giải 6582710136823
Giải 51842
Giải 4209433755276133
06138192789643488916
Giải 3 0870342718
Giải 2 60530
Giải 161163
Giải ĐB629329
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 1, 3, 6, 8 6 3
2 3, 7, 9 7 8
3 0, 3, 4, 5, 8 8
4 2, 3 9
Giải 808
Giải 7219
Giải 6117771137086
Giải 57494
Giải 4782572619915152
92368759160297344662
Giải 3 8644752915
Giải 2 66842
Giải 132135
Giải ĐB994132
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2, 7
1 3, 5, 6, 9 6 2, 8
2 7 3, 7
3 2, 5 8 6
4 2, 7 9 4, 9
Giải 828
Giải 7789
Giải 6337668765484
Giải 56551
Giải 4354913623699629
34568121935011465389
Giải 3 9574435154
Giải 2 15958
Giải 178741
Giải ĐB977967
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 8
1 4 6 7, 8
2 8, 9 7 6, 6
3 6 8 4, 9, 9
4 1, 4 9 1, 3
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSTG theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Tiền Giang trực tiếp

XSTG 40 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Tiền Giang có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,