XSTG 100 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 21/5 Hôm nay- Thứ Tư, 22/5
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSTG> XSTG 100 ngày
Giải 865
Giải 7369
Giải 6166936868992
Giải 54983
Giải 4515134347090320
91484451792507270978
Giải 3 8932653009
Giải 2 64357
Giải 162959
Giải ĐB168593
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7, 9
1 3 6 5, 9, 9
2 0, 6 7 0, 2, 8, 9
3 8 3, 4, 6
4 9 2, 3
XSTG 30 ngày
 
 
Giải 800
Giải 7474
Giải 6264707976157
Giải 59910
Giải 4423312259083392
16721960594350529135
Giải 3 1416798771
Giải 2 79958
Giải 105143
Giải ĐB539211
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 7, 8, 9
1 0, 1 6 7
2 1 7 1, 4
3 1, 5 8
4 3, 7 9 0, 2, 7
XSTG 90 ngày
Giải 889
Giải 7471
Giải 6180245310005
Giải 57204
Giải 4748328146006157
28318408537007355020
Giải 3 3110689749
Giải 2 82609
Giải 177596
Giải ĐB442385
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5, 6, 9 5 3, 7
1 8 6 0
2 0 7 1, 3
3 1, 2 8 5, 9
4 9 9 6
XSTG 100 ngày
Giải 887
Giải 7209
Giải 6226306681190
Giải 53277
Giải 4251477155264407
16629994756647164276
Giải 3 4284989850
Giải 2 32202
Giải 169453
Giải ĐB659746
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 9 5 0, 2, 3
1 6 3, 8
2 9 7 1, 5, 6, 7
3 8 7
4 6, 7, 9 9 0
XSTG 200 ngày
Giải 893
Giải 7535
Giải 6141587413811
Giải 50989
Giải 4374974539293158
47943568440682403766
Giải 3 5541918016
Giải 2 73297
Giải 124201
Giải ĐB943309
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 8
1 1, 5, 6, 9 6 6
2 4 7
3 5 8 9
4 1, 3, 4 9 2, 3, 7, 7
XSTG 300 ngày
Giải 878
Giải 7365
Giải 6625974675687
Giải 54570
Giải 4885558309509403
98261403651572893203
Giải 3 4534753531
Giải 2 85963
Giải 109435
Giải ĐB952073
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3 5 5, 9
1 6 1, 3, 5, 5, 7
2 8 7 0, 3, 8
3 1, 5 8 7
4 7 9 5
XSTG 10 ngày
Giải 851
Giải 7515
Giải 6282707940144
Giải 57621
Giải 4891618291347374
83111444538056664527
Giải 3 3348312115
Giải 2 33875
Giải 140026
Giải ĐB388389
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 3
1 1, 3, 5, 5 6 1, 6
2 1, 6, 7, 7 7 4, 5
3 8 3, 9
4 4 9 4
XSTG 20 ngày
Giải 851
Giải 7805
Giải 6632308088538
Giải 50393
Giải 4413750557174635
88530579435659427002
Giải 3 2558410494
Giải 2 45902
Giải 192299
Giải ĐB237298
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 5, 8 5 1
1 6
2 3 7 1, 5
3 0, 5, 8 8 4
4 3 9 3, 4, 4, 8, 9
XSTG 40 ngày
Giải 877
Giải 7914
Giải 6729238336384
Giải 51468
Giải 4043816329225561
99762887218298229161
Giải 3 1266050652
Giải 2 74443
Giải 162739
Giải ĐB620045
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 4 6 0, 1, 1, 2, 8
2 1 7 7
3 3, 9 8 1, 2, 4
4 3, 5 9 2, 2
XSTG 50 ngày
Giải 838
Giải 7414
Giải 6019029774590
Giải 50554
Giải 4395864300541034
66363830522377752695
Giải 3 5040106547
Giải 2 10280
Giải 137654
Giải ĐB522925
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 2, 4, 4
1 4 6 3
2 5 7 7, 7
3 4, 8 8 0, 6
4 7 9 0, 0, 5
XSTG 60 ngày
Giải 862
Giải 7439
Giải 6569863400423
Giải 57622
Giải 4012196700251693
71083701469945291719
Giải 3 8256437006
Giải 2 40287
Giải 173673
Giải ĐB312636
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 2
1 9, 9 6 2, 4
2 2, 3 7 3
3 6, 9 8 3, 7
4 0, 6 9 3, 8
XSTG 500 ngày
Giải 814
Giải 7325
Giải 6614480788867
Giải 53489
Giải 4428216533608911
09134296014982793907
Giải 3 7342569769
Giải 2 22223
Giải 101834
Giải ĐB250788
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5
1 1, 4 6 7, 9
2 1, 3, 5, 5, 7 7 8
3 4, 4, 6 8 8, 9
4 4 9
XSTG 1 ngày
Giải 887
Giải 7671
Giải 6529812240079
Giải 56456
Giải 4495343293618276
98253049408843219404
Giải 3 3707025386
Giải 2 51290
Giải 148578
Giải ĐB392726
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3, 6
1 6
2 4, 6 7 0, 1, 6, 8, 9
3 2, 4, 6 8 6, 7
4 0 9 0, 8
XSTG 2 ngày
Giải 822
Giải 7366
Giải 6158927162375
Giải 56043
Giải 4665521138333237
50927309365623807323
Giải 3 5661304170
Giải 2 11201
Giải 109252
Giải ĐB874539
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 2
1 3, 6 6 6
2 2, 3, 7 7 0, 5
3 6, 7, 8, 9 8 3, 9
4 3 9
XSTG 3 ngày
Giải 830
Giải 7071
Giải 6621782041100
Giải 53882
Giải 4699526082105576
24402695726625130178
Giải 3 3299004972
Giải 2 31299
Giải 126788
Giải ĐB109954
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4 5 1, 2, 4
1 7 6
2 1 7 1, 2, 2, 6, 8
3 0 8 2, 8
4 9 0, 9
XSTG 4 ngày
Giải 892
Giải 7838
Giải 6092320085364
Giải 55211
Giải 4950122150207458
97503867834208808262
Giải 3 9211232408
Giải 2 33799
Giải 102003
Giải ĐB084414
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 8, 8 5 8
1 1, 2, 2, 4 6 2, 4
2 3 7
3 8 8 3, 8
4 9 2, 9
XSTG 5 ngày
Giải 869
Giải 7029
Giải 6651528142374
Giải 57918
Giải 4263108328801264
88848688627907427631
Giải 3 9157369909
Giải 2 22995
Giải 145767
Giải ĐB854091
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5
1 0, 4, 5, 8 6 2, 4, 7, 9
2 9 7 3, 4, 4
3 1 8 8
4 8 9 1, 5
XSTG 6 ngày
Giải 808
Giải 7729
Giải 6131651056084
Giải 56451
Giải 4420088968304140
67722318082936227656
Giải 3 4439436739
Giải 2 67315
Giải 121868
Giải ĐB993529
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8, 8, 8 5 1, 6
1 5, 6 6 2, 8
2 2, 9, 9 7
3 9 8 3, 4
4 0 9 4
XSTG 7 ngày
Giải 885
Giải 7593
Giải 6752788989813
Giải 58163
Giải 4459285645961792
78349937353205001655
Giải 3 9235847786
Giải 2 00662
Giải 159000
Giải ĐB571470
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 5, 8, 9
1 3 6 2, 3
2 7, 8 7 0
3 5 8 5, 6
4 9 9 2, 3, 8
XSTG 1000 ngày
Giải 822
Giải 7437
Giải 6155434056313
Giải 50219
Giải 4148390749551222
47175220406967054692
Giải 3 9421701777
Giải 2 10933
Giải 144959
Giải ĐB233955
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4, 5, 9
1 3, 7, 9 6
2 2, 2 7 0, 5, 7
3 3, 7, 9 8
4 0 9 2, 5
Giải 856
Giải 7235
Giải 6777008637631
Giải 50444
Giải 4134251687310269
04432094252255168223
Giải 3 2985378647
Giải 2 99633
Giải 113022
Giải ĐB382156
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 3, 6, 6
1 6 3, 9
2 2, 3, 5, 5 7 0, 3
3 1, 2, 3, 5 8
4 4, 7 9
Giải 812
Giải 7239
Giải 6637867516240
Giải 52787
Giải 4772492341535459
89233277247530137416
Giải 3 6422921964
Giải 2 16435
Giải 146130
Giải ĐB346316
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 9
1 2, 5, 6, 6 6 4
2 4, 9 7 8
3 0, 3, 5, 9 8 7
4 0, 9 9
Giải 874
Giải 7585
Giải 6263947820561
Giải 54923
Giải 4711059651591325
51361496085533464014
Giải 3 4409364945
Giải 2 91350
Giải 183410
Giải ĐB143390
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8 5 0
1 0, 4, 5 6 1, 1
2 3, 5 7 4
3 4, 9 8 2, 5
4 5 9 0, 3
Giải 898
Giải 7862
Giải 6315748337066
Giải 55230
Giải 4099799559960095
63127474454076758451
Giải 3 0041842254
Giải 2 59391
Giải 155110
Giải ĐB300589
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 7
1 0, 8 6 2, 6, 7
2 7 7 9
3 0, 3 8 9
4 5 9 1, 5, 8, 9
Giải 814
Giải 7762
Giải 6905731303724
Giải 59850
Giải 4494475508556044
58677832102972936317
Giải 3 4285742938
Giải 2 35309
Giải 133858
Giải ĐB425171
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 7, 7, 8
1 0, 4, 7 6 2
2 4, 9 7 1, 7
3 0, 8 8 5
4 4, 7 9
Giải 832
Giải 7899
Giải 6300644625122
Giải 57880
Giải 4320504926514855
30012875585970246319
Giải 3 8730989145
Giải 2 04196
Giải 176685
Giải ĐB094895
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 9 5 0, 5, 8
1 2, 9 6 2, 5
2 2 7
3 2 8 0, 5
4 5 9 5, 6, 9
Giải 881
Giải 7362
Giải 6677194785476
Giải 58151
Giải 4396165289210892
57944226285850782160
Giải 3 2984451297
Giải 2 82800
Giải 145805
Giải ĐB710668
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7 5 1
1 6 6 0, 2, 8
2 8 7 1, 6, 8
3 8 1
4 4, 4 9 2, 2, 7
Giải 818
Giải 7851
Giải 6634072733277
Giải 58739
Giải 4552803973719894
58603121713368987346
Giải 3 2272372074
Giải 2 43603
Giải 100309
Giải ĐB647492
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 9 5 1
1 8 6
2 3 7 1, 3, 4, 7
3 7, 9 8 0, 9
4 0, 6 9 2, 4
Giải 896
Giải 7767
Giải 6683775728765
Giải 52707
Giải 4935948033752171
92866188879701630933
Giải 3 1845616016
Giải 2 55622
Giải 177677
Giải ĐB413022
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 6
1 6, 6 6 5, 6, 7
2 2, 2 7 1, 2, 7
3 3, 7, 7 8 7
4 9 4, 6
Giải 807
Giải 7992
Giải 6914011597211
Giải 51652
Giải 4581198399895961
48419920691469701244
Giải 3 9888944072
Giải 2 08479
Giải 111451
Giải ĐB070271
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 2, 9
1 1, 9, 9 6 1, 9
2 7 1, 2, 9
3 8 9
4 0, 4 9 2, 7, 8
Giải 899
Giải 7077
Giải 6609875333134
Giải 56521
Giải 4650530224937407
45285473396716232212
Giải 3 5057823361
Giải 2 22344
Giải 176934
Giải ĐB027100
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 3
1 2 6 1, 2
2 1 7 7, 8
3 3, 4, 4, 9 8 5
4 4, 9 9 8, 9
Giải 811
Giải 7331
Giải 6380035218689
Giải 55648
Giải 4338200865799737
30474753293166312754
Giải 3 6445968994
Giải 2 05616
Giải 131695
Giải ĐB198112
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 7, 9
1 1, 2, 6 6 3
2 0, 1, 9 7 4
3 1, 7 8 9
4 8 9 4, 5
Giải 844
Giải 7045
Giải 6047785244987
Giải 52354
Giải 4361756550146616
00796960549004073448
Giải 3 6179969281
Giải 2 36821
Giải 161521
Giải ĐB574660
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 4
1 6 6 0
2 1, 1, 4 7 5, 7
3 8 1, 7
4 0, 4, 5, 8 9 6, 9
Giải 898
Giải 7014
Giải 6069868498483
Giải 52062
Giải 4071517453460329
78142225663816320544
Giải 3 5148999615
Giải 2 92952
Giải 194835
Giải ĐB724394
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2
1 4, 5 6 2, 3, 6
2 9 7
3 4, 5 8 3, 9
4 2, 4, 9 9 4, 8, 8
Giải 889
Giải 7432
Giải 6178278887384
Giải 51191
Giải 4710563682572523
25682013559130940096
Giải 3 8706979801
Giải 2 89246
Giải 120066
Giải ĐB514448
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 5, 6
1 6 6, 9
2 3, 5 7
3 2 8 2, 2, 4, 8, 9
4 6, 8 9 1, 6
Giải 817
Giải 7838
Giải 6770202517593
Giải 55426
Giải 4060684980518818
23475383030483113830
Giải 3 0528512231
Giải 2 38168
Giải 102962
Giải ĐB050246
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 5 5 1
1 7, 8 6 2, 8, 8
2 6 7 5
3 0, 1, 1, 8 8 5
4 6 9 3
Giải 809
Giải 7773
Giải 6865918752416
Giải 58859
Giải 4949524405496874
33631074521848162910
Giải 3 5081873315
Giải 2 88200
Giải 138434
Giải ĐB926219
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 2, 2, 4, 9, 9
1 0, 5, 6, 8, 9 6
2 7 3, 4, 5
3 1, 4 8 1
4 9
Giải 811
Giải 7135
Giải 6582710136823
Giải 51842
Giải 4209433755276133
06138192789643488916
Giải 3 0870342718
Giải 2 60530
Giải 161163
Giải ĐB629329
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 1, 3, 6, 8 6 3
2 3, 7, 9 7 8
3 0, 3, 4, 5, 8 8
4 2, 3 9
Giải 808
Giải 7219
Giải 6117771137086
Giải 57494
Giải 4782572619915152
92368759160297344662
Giải 3 8644752915
Giải 2 66842
Giải 132135
Giải ĐB994132
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 2, 7
1 3, 5, 6, 9 6 2, 8
2 7 3, 7
3 2, 5 8 6
4 2, 7 9 4, 9
Giải 828
Giải 7789
Giải 6337668765484
Giải 56551
Giải 4354913623699629
34568121935011465389
Giải 3 9574435154
Giải 2 15958
Giải 178741
Giải ĐB977967
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 8
1 4 6 7, 8
2 8, 9 7 6, 6
3 6 8 4, 9, 9
4 1, 4 9 1, 3
Giải 860
Giải 7598
Giải 6302163430522
Giải 58935
Giải 4341811783910403
77496123040693203903
Giải 3 0351812476
Giải 2 69093
Giải 184660
Giải ĐB810727
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 4 5
1 8 6 0, 0
2 1, 2, 7 7 6
3 2, 5, 9 8 1
4 3 9 3, 6, 8
Giải 813
Giải 7293
Giải 6592224471959
Giải 56676
Giải 4090635839407959
75688053657325404561
Giải 3 4846653388
Giải 2 37669
Giải 194443
Giải ĐB789802
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4, 9, 9
1 3 6 1, 3, 5, 6, 9
2 2 7 6
3 8 8, 8
4 3, 7 9 3, 4
Giải 884
Giải 7807
Giải 6159982730240
Giải 50623
Giải 4950848929273737
39858456784610194679
Giải 3 9211461985
Giải 2 23020
Giải 182488
Giải ĐB973128
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 8
1 4 6
2 0, 3, 8 7 3, 8, 9
3 7 8 4, 4, 5, 8
4 0 9 2, 9
Giải 864
Giải 7526
Giải 6393303265516
Giải 50055
Giải 4817271184919709
44532728565557174011
Giải 3 5668701940
Giải 2 70975
Giải 170977
Giải ĐB235294
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5, 6
1 1, 6 6 4
2 6, 6, 7 7 1, 5, 7
3 2, 3 8 7
4 0, 9 9 4
Giải 836
Giải 7286
Giải 6307910770575
Giải 59037
Giải 4945924734294216
02345696026819995529
Giải 3 3202873198
Giải 2 79037
Giải 183177
Giải ĐB325477
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 6 6
2 8, 9 7 5, 7, 7, 7, 9
3 6, 7, 7 8 6
4 2, 5 9 2, 8, 9
Giải 824
Giải 7532
Giải 6438560277654
Giải 51604
Giải 4899448120431868
59276220315047989474
Giải 3 1192044398
Giải 2 03289
Giải 132704
Giải ĐB690745
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 4 5 4
1 6 8
2 0, 4, 7 7 4, 6, 9
3 1, 2 8 5, 9
4 4, 5 9 8
Giải 840
Giải 7152
Giải 6136378960009
Giải 53046
Giải 4794444082004988
80508372155803118787
Giải 3 8850868535
Giải 2 30042
Giải 161188
Giải ĐB614970
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8, 9 5 2
1 5 6 3
2 0 7 0
3 1, 5 8 7, 8, 8
4 0, 2, 4, 6 9 6
Giải 844
Giải 7550
Giải 6351171379961
Giải 53150
Giải 4314112847891853
33485195683179376061
Giải 3 4120361297
Giải 2 90016
Giải 191781
Giải ĐB177448
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 0, 3
1 1, 1, 6 6 1, 1, 8
2 7 8
3 7 8 1, 5
4 4, 8 9 3, 7
Giải 830
Giải 7948
Giải 6461555739103
Giải 56922
Giải 4640755531281922
94540279659957498185
Giải 3 9709364630
Giải 2 67097
Giải 197570
Giải ĐB021247
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 2, 5 6 5
2 2, 2 7 0, 3, 4, 5
3 0, 0 8 5
4 0, 7, 8 9 3, 7
Giải 800
Giải 7726
Giải 6165624058240
Giải 55136
Giải 4755684525162121
97331317896105048863
Giải 3 3883363870
Giải 2 32251
Giải 168436
Giải ĐB128191
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 0, 1, 1, 6
1 6 3, 8
2 1, 6 7 0
3 1, 3, 6, 6 8 9
4 0 9 1
Giải 835
Giải 7694
Giải 6570468371529
Giải 57108
Giải 4077130013987898
00553855396154257346
Giải 3 5219009635
Giải 2 69890
Giải 123947
Giải ĐB585165
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 3
1 3 6 5
2 9 7
3 5, 5, 7, 9, 9 8
4 2, 6, 7 9 0, 0, 4, 8
Giải 882
Giải 7497
Giải 6515230759573
Giải 54705
Giải 4131951984058854
06985909360484675946
Giải 3 1297562157
Giải 2 35479
Giải 147338
Giải ĐB230897
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 4, 7
1 6
2 7 3, 5, 5, 9
3 6, 8 8 2, 5
4 0, 6, 6 9 5, 7, 7
Giải 830
Giải 7173
Giải 6996832760155
Giải 59868
Giải 4430998177213619
55686082374034106071
Giải 3 8865672151
Giải 2 93334
Giải 142329
Giải ĐB532952
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 5, 6
1 9 6 8, 8
2 9 7 1, 2, 3, 6
3 0, 4, 7 8 6
4 1 9 9
Giải 865
Giải 7115
Giải 6242584483632
Giải 50843
Giải 4151860823937861
12371568645859147515
Giải 3 4009437476
Giải 2 84721
Giải 103758
Giải ĐB275671
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 5, 5 6 1, 4, 5
2 1, 5 7 1, 1, 6
3 2, 9 8 6
4 3, 8 9 1, 4
Giải 841
Giải 7430
Giải 6485232314270
Giải 58102
Giải 4645848659493276
91960743389359622084
Giải 3 0708728582
Giải 2 99687
Giải 163937
Giải ĐB637712
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2
1 2 6 0
2 7 0, 6
3 0, 1, 7, 8 8 2, 4, 4, 7, 7
4 1 9 4, 6
Giải 821
Giải 7741
Giải 6669055573925
Giải 53580
Giải 4664776870263479
78947107099251204016
Giải 3 2498029950
Giải 2 87382
Giải 182823
Giải ĐB516125
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 0, 7
1 2, 6 6
2 1, 3, 5, 5 7 7, 9
3 8 0, 0, 2
4 1, 7 9 0
Giải 874
Giải 7367
Giải 6613329596790
Giải 51993
Giải 4857939920527669
32059469989405474953
Giải 3 1026172639
Giải 2 37152
Giải 127278
Giải ĐB945570
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 3, 4, 9, 9
1 6 1, 7, 9
2 7 0, 4, 8
3 3, 9 8
4 9 0, 3, 3, 8
Giải 828
Giải 7905
Giải 6512338207111
Giải 58419
Giải 4927801370414842
51297764563057953191
Giải 3 1393389434
Giải 2 97765
Giải 166568
Giải ĐB069536
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 6
1 1, 9 6 5, 8
2 0, 3, 8 7 9
3 3, 4, 6 8 0
4 2 9 1, 7
Giải 816
Giải 7123
Giải 6352479598331
Giải 57124
Giải 4536916040763540
56337884645881028531
Giải 3 4823928137
Giải 2 86576
Giải 138601
Giải ĐB451321
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 9
1 0, 6 6 4
2 1, 3, 4, 4 7 6
3 1, 1, 7, 7, 9 8
4 0 9 1
Giải 818
Giải 7563
Giải 6399515949530
Giải 59828
Giải 4943042796577436
81476081795962185326
Giải 3 9845321027
Giải 2 36977
Giải 149139
Giải ĐB614257
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3, 7
1 8 6 3, 5
2 1, 6, 7, 8 7 6, 7, 9
3 0, 6, 9 8
4 9 4, 5
Giải 861
Giải 7791
Giải 6825928773781
Giải 55913
Giải 4289021392539373
68637205124119281188
Giải 3 6986661190
Giải 2 44668
Giải 101141
Giải ĐB154333
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 9
1 2, 3 6 1, 6, 8
2 5 7 3, 7
3 3, 7 8 1, 8
4 1 9 0, 1, 2
Giải 864
Giải 7759
Giải 6100464804005
Giải 54018
Giải 4913041556914565
12033180656975517831
Giải 3 0910469309
Giải 2 92293
Giải 190723
Giải ĐB536469
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 4, 5, 9 5 5, 9
1 8 6 4, 5, 5, 9, 9
2 3 7
3 1, 3 8 0
4 9 3
Giải 888
Giải 7332
Giải 6374241103171
Giải 53489
Giải 4375800909638371
37666110476434905743
Giải 3 4119576877
Giải 2 01901
Giải 157055
Giải ĐB272959
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5, 9
1 0 6 6
2 7 1, 1, 7
3 2 8 0, 8, 9
4 2, 3, 7, 9 9 5, 6
Giải 848
Giải 7293
Giải 6296401026845
Giải 50317
Giải 4703412541227705
32328147932325869344
Giải 3 6638527344
Giải 2 93943
Giải 192340
Giải ĐB299096
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 8
1 2, 7 6 4
2 8 7
3 8 5
4 0, 1, 3, 4, 4, 5, 8 9 3, 3, 6
Giải 895
Giải 7440
Giải 6605989783660
Giải 52760
Giải 4290307792408838
71515625799068125062
Giải 3 6471590501
Giải 2 18160
Giải 196332
Giải ĐB737936
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 9
1 5, 5 6 0, 0, 0, 2
2 4 7 8, 9
3 0, 2, 6, 8 8 1
4 0 9 5
Giải 844
Giải 7701
Giải 6869400355561
Giải 55079
Giải 4489175972125117
17818244834907333370
Giải 3 2806151967
Giải 2 44926
Giải 127032
Giải ĐB025477
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 7, 7, 8 6 1, 1, 7
2 1, 6 7 0, 3, 7, 9
3 2, 5 8 3
4 4 9 4
Giải 812
Giải 7357
Giải 6248826691173
Giải 57751
Giải 4243467647634575
10546265698508403471
Giải 3 1925875748
Giải 2 20727
Giải 127529
Giải ĐB478156
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 6, 7, 8
1 2 6 9, 9
2 7, 9 7 1, 3, 5, 6
3 8 4, 8
4 6, 6, 8 9
Giải 838
Giải 7830
Giải 6490661764204
Giải 50661
Giải 4226173977583532
16230034801057852265
Giải 3 8620943689
Giải 2 18800
Giải 166422
Giải ĐB747128
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 6, 9 5
1 7 6 1, 5
2 2, 8 7 5, 6, 8
3 0, 0, 2, 8 8 0, 9
4 9
Giải 855
Giải 7871
Giải 6508365735026
Giải 53980
Giải 4917986279206714
68953632874480160099
Giải 3 2291489864
Giải 2 59107
Giải 177028
Giải ĐB459562
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 3, 5
1 4, 4 6 2, 4
2 6, 8 7 1, 3
3 8 0, 3, 7
4 9 2, 8, 9
Giải 844
Giải 7559
Giải 6133487692424
Giải 51740
Giải 4547881986315615
09497955991876955377
Giải 3 3083933185
Giải 2 05346
Giải 156954
Giải ĐB205717
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 9
1 5, 7 6 3, 9, 9
2 4 7 7
3 4, 9 8 5, 8
4 0, 4, 6 9 7, 9
Giải 856
Giải 7719
Giải 6910348684294
Giải 52197
Giải 4506656233499049
22747569828482013635
Giải 3 3267932954
Giải 2 13430
Giải 110169
Giải ĐB623494
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 4, 6
1 9 6 5, 8, 9
2 0 7 9
3 0, 4, 5 8 2
4 7, 9 9 4, 4, 7
Giải 846
Giải 7345
Giải 6556241890758
Giải 56692
Giải 4211907956333127
18494367279579290897
Giải 3 0102787317
Giải 2 54482
Giải 194928
Giải ĐB834815
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 5, 7 6 2, 3
2 7, 7, 7, 8 7
3 8 2, 9
4 5, 6 9 0, 2, 2, 4, 7
Giải 895
Giải 7310
Giải 6890794923535
Giải 54594
Giải 4691803433346859
54425024208737425317
Giải 3 8640651077
Giải 2 00249
Giải 187430
Giải ĐB939439
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 9
1 0, 7 6
2 0, 5 7 4, 7
3 0, 3, 5, 9 8 0
4 9 9 2, 4, 5
Giải 844
Giải 7948
Giải 6380673612726
Giải 52287
Giải 4506597084573490
58863877879534500057
Giải 3 8333771109
Giải 2 87240
Giải 104338
Giải ĐB837069
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 7, 9
1 6 1, 3, 9
2 6 7
3 7, 8 8 7, 7
4 0, 4, 5, 5, 8 9 0
Giải 875
Giải 7420
Giải 6486757972941
Giải 50310
Giải 4288831960232631
79137343970235797249
Giải 3 1142570915
Giải 2 45858
Giải 182355
Giải ĐB096372
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 5, 7, 8
1 0, 5 6 7
2 0, 5 7 2, 5
3 1, 7 8 3
4 1, 9 9 7, 7
Giải 866
Giải 7174
Giải 6257313400652
Giải 56115
Giải 4176823805782992
01513583239795828226
Giải 3 8389693382
Giải 2 14850
Giải 130662
Giải ĐB585660
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 2, 7, 8
1 3, 5 6 0, 2, 6
2 3, 6 7 3, 4
3 8 2, 2
4 0 9 2, 6
Giải 873
Giải 7506
Giải 6545859064902
Giải 57900
Giải 4376514301893787
77756172024031944175
Giải 3 0931687376
Giải 2 03163
Giải 101663
Giải ĐB130716
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 6, 6 5 1, 6, 8
1 6, 6, 8, 9 6 3, 3
2 7 3, 5, 6
3 8 7
4 9
Giải 841
Giải 7393
Giải 6399978333507
Giải 54755
Giải 4790296445026476
69380225453128950605
Giải 3 6174963393
Giải 2 94224
Giải 114090
Giải ĐB402338
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 0, 5
1 6
2 4, 9 7 6
3 3, 8 8 0, 9
4 1, 5, 9 9 0, 3, 3, 9
Giải 846
Giải 7555
Giải 6502661435286
Giải 55831
Giải 4322220766126605
63918315969648405498
Giải 3 9018921048
Giải 2 63284
Giải 199574
Giải ĐB261399
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 5
1 8 6 1
2 2, 6 7 4
3 1 8 4, 4, 6, 9
4 3, 6, 8 9 6, 8, 9
Giải 812
Giải 7979
Giải 6903502825723
Giải 58041
Giải 4039373153203422
26779539495113619174
Giải 3 7447676233
Giải 2 06793
Giải 173556
Giải ĐB101232
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 2 6
2 2, 3 7 4, 6, 9, 9
3 2, 2, 3, 5, 6, 7 8 2
4 1, 9 9 3
Giải 882
Giải 7947
Giải 6448404374497
Giải 54561
Giải 4637231885020163
36712781213866756673
Giải 3 0332360183
Giải 2 08537
Giải 118098
Giải ĐB981708
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0
1 2 6 1, 3, 7
2 1, 3, 3 7 3
3 7, 7 8 2, 3, 4
4 7 9 7, 8
Giải 813
Giải 7849
Giải 6652980259785
Giải 58022
Giải 4463340197024887
04026598982156149509
Giải 3 5087171838
Giải 2 72803
Giải 142402
Giải ĐB864379
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 9 5
1 3 6 1
2 2, 5, 6, 9 7 0, 1, 9
3 4, 8 8 5, 7
4 9 9 8
Giải 881
Giải 7872
Giải 6097315583398
Giải 56998
Giải 4088865030566928
26218661761010122063
Giải 3 8843031700
Giải 2 26490
Giải 115436
Giải ĐB886836
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 5 5 8
1 8 6 3
2 8 7 2, 3, 6
3 0, 6, 6 8 1, 6
4 9 0, 8, 8
Giải 830
Giải 7710
Giải 6062890637454
Giải 54869
Giải 4221717810380943
60944067351108995501
Giải 3 9723267593
Giải 2 62824
Giải 168548
Giải ĐB846729
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 4
1 0 6 3, 9
2 4, 8, 9 7 1
3 0, 2, 5 8 9
4 3, 4, 8 9 3
Giải 834
Giải 7877
Giải 6827704167881
Giải 50700
Giải 4977892632643794
52014684142739579537
Giải 3 5376774734
Giải 2 04692
Giải 181890
Giải ĐB105531
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 4, 4, 6 6 7
2 6 7 7, 7
3 1, 4, 4, 7 8 1, 9
4 9 0, 2, 4, 5
Giải 819
Giải 7338
Giải 6718255643388
Giải 58582
Giải 4557466209872582
68722303282633103492
Giải 3 5664508196
Giải 2 93865
Giải 137763
Giải ĐB540162
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 9 6 2, 3, 4, 5
2 2, 8 7
3 1, 8 8 2, 2, 2, 8
4 5, 6 9 2, 6, 8
Giải 898
Giải 7927
Giải 6267571548260
Giải 50850
Giải 4574896153096540
56618367671242662823
Giải 3 9692715614
Giải 2 89369
Giải 141846
Giải ĐB910179
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 4
1 4, 8 6 0, 7, 9
2 3, 6, 7, 7 7 5, 9
3 0 8 9
4 0, 6 9 8
Giải 836
Giải 7063
Giải 6423708979806
Giải 58288
Giải 4101963795642132
12797025296040373236
Giải 3 6302816676
Giải 2 96589
Giải 108366
Giải ĐB531324
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 6
1 6 3, 6
2 4, 8, 9 7 6
3 2, 6, 6, 7 8 8, 9
4 9 6, 7, 7
Giải 895
Giải 7740
Giải 6282342850893
Giải 52582
Giải 4082941073590756
88413707748908525873
Giải 3 8660581350
Giải 2 78885
Giải 149561
Giải ĐB101001
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 0, 6
1 3 6 1
2 3 7 3, 4
3 5 8 2, 5, 5, 5
4 0 9 3, 4, 5
Giải 849
Giải 7155
Giải 6363557540953
Giải 58623
Giải 4034867231966795
18837953082566771278
Giải 3 4326568300
Giải 2 11484
Giải 135530
Giải ĐB225901
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 8 5 3, 4, 5
1 9 6 5, 7
2 3 7 8
3 0, 5, 7 8 4, 6
4 9 9 5
Giải 843
Giải 7439
Giải 6216786997787
Giải 51194
Giải 4198621523392292
67358663868635832826
Giải 3 5992081912
Giải 2 82674
Giải 127715
Giải ĐB652977
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8, 8
1 2, 5 6 2, 7
2 0, 6 7 4, 7
3 3, 9 8 6, 7
4 3 9 2, 4, 9
Giải 880
Giải 7098
Giải 6541446214691
Giải 55439
Giải 4355416419063086
10756097583216209976
Giải 3 8615255673
Giải 2 35021
Giải 166294
Giải ĐB336207
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 6, 8
1 4 6 2
2 1, 1 7 3, 6
3 9 8 0, 6
4 1 9 0, 1, 4, 8
Giải 802
Giải 7142
Giải 6848982581086
Giải 50386
Giải 4829262632178016
24563651574716153924
Giải 3 4175906450
Giải 2 34717
Giải 147663
Giải ĐB812073
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 7, 8, 9
1 6, 7 6 1, 3, 3
2 1, 4, 6 7 3
3 8 6, 6, 9
4 2 9
Giải 807
Giải 7954
Giải 6082656379720
Giải 52311
Giải 4784064649593988
74855412240962442242
Giải 3 7703272396
Giải 2 87396
Giải 120732
Giải ĐB656571
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 4, 5
1 1 6
2 0, 4, 4, 6 7 1
3 2, 2, 7 8 8
4 2 9 5, 6, 6
Giải 810
Giải 7325
Giải 6521479415620
Giải 58360
Giải 4990965470199503
57352513554894315645
Giải 3 7920018418
Giải 2 12455
Giải 152268
Giải ĐB840884
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3 5 2, 5, 5
1 0, 4, 8 6 0, 8
2 0, 5 7
3 8 4
4 1, 3, 5 9 6
Giải 895
Giải 7887
Giải 6225665996737
Giải 58250
Giải 4177539495180927
64380467983364361524
Giải 3 0285534858
Giải 2 57098
Giải 146985
Giải ĐB825562
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1, 3, 5, 6, 8
1 6 2
2 4, 7 7
3 7 8 0, 5, 7
4 3 9 5, 8, 8, 9
Giải 831
Giải 7797
Giải 6419961007793
Giải 52814
Giải 4962249156900752
95536596082051610608
Giải 3 5679116763
Giải 2 52674
Giải 120718
Giải ĐB554034
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8, 8 5 2
1 4, 6, 8 6 3, 9
2 4 7 4
3 1, 4, 6 8
4 9 1, 3, 7, 9
Giải 819
Giải 7805
Giải 6104060793279
Giải 51972
Giải 4772713065395836
94088038193338014186
Giải 3 2782222238
Giải 2 30472
Giải 185568
Giải ĐB307322
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3
1 9, 9 6 8
2 2, 2 7 1, 2, 2, 9, 9
3 6, 8 8 0, 6, 8
4 0 9
Giải 808
Giải 7571
Giải 6256159460879
Giải 59180
Giải 4104668615254628
94787264999931685972
Giải 3 9200402466
Giải 2 68143
Giải 106416
Giải ĐB206710
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 2
1 0, 6, 6 6 1, 6, 6
2 8 7 1, 2, 9
3 8 0, 7
4 3, 6 9 9
Giải 881
Giải 7997
Giải 6549827712287
Giải 51265
Giải 4371156696981022
47967869178661623639
Giải 3 4795430982
Giải 2 29551
Giải 197745
Giải ĐB579182
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4
1 5, 6, 7 6 5, 7, 9
2 2 7 1
3 9 8 1, 2, 2, 7
4 5 9 7, 8
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSTG theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Tiền Giang trực tiếp

XSTG 100 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Tiền Giang có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,