XSTG 30 ngày

Hôm qua- Thứ Tư, 19/2 Hôm nay- Thứ Năm, 20/2
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSTG> XSTG 30 ngày
Giải 831
Giải 7351
Giải 6049920761357
Giải 56077
Giải 4664113946445370
40822547338355709004
Giải 3 8911084760
Giải 2 81467
Giải 156438
Giải ĐB504311
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 7, 7
1 0, 1, 1 6 0, 4, 7
2 2 7 0, 6, 7
3 1, 3, 8 8
4 9 9
 
 
Giải 829
Giải 7885
Giải 6241534714788
Giải 50896
Giải 4847657798679721
82539126240193525392
Giải 3 6766239854
Giải 2 50588
Giải 130754
Giải ĐB741078
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 4
1 5 6 2, 5
2 1, 4, 9 7 1, 8
3 5, 9 8 5, 6, 8, 8
4 9 2, 6
Giải 825
Giải 7271
Giải 6333232152449
Giải 55958
Giải 4184839252899141
27760847164138779194
Giải 3 9344441110
Giải 2 00095
Giải 187428
Giải ĐB966571
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 0, 5, 6 6 0
2 5, 8, 8 7 1, 1
3 2 8 3, 7
4 1, 4, 9 9 4, 5
Giải 875
Giải 7085
Giải 6695414680809
Giải 52009
Giải 4374616833594457
24150116227974082783
Giải 3 0164552321
Giải 2 52119
Giải 199061
Giải ĐB039590
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 0, 4, 7
1 9 6 1, 1, 8
2 1, 2 7 5
3 5 8 3, 5
4 0, 5 9 0
Giải 872
Giải 7581
Giải 6309726864056
Giải 52278
Giải 4380854478287529
99621123219457684259
Giải 3 1100684715
Giải 2 84077
Giải 190838
Giải ĐB213779
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 6, 9
1 5 6
2 1, 1, 9 7 2, 6, 7, 8, 9
3 8 8 1, 2, 5, 6
4 9 7
Giải 839
Giải 7707
Giải 6751329892132
Giải 52197
Giải 4424491756536588
95222977116473700751
Giải 3 0311961929
Giải 2 26391
Giải 192471
Giải ĐB171328
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1
1 1, 3, 9 6 5
2 2, 8, 9 7 1
3 2, 7, 9 8 8, 9
4 9 9 1, 7
Giải 814
Giải 7859
Giải 6164039276784
Giải 57034
Giải 4231228353262210
47064384825801790735
Giải 3 7857869902
Giải 2 13174
Giải 190759
Giải ĐB507554
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4, 9, 9
1 0, 4, 7 6 4
2 2, 7 7 4, 8
3 2, 4, 5 8 2, 4
4 0 9
Giải 862
Giải 7835
Giải 6739723983545
Giải 57157
Giải 4936579786908326
38947462650005662345
Giải 3 3752623061
Giải 2 72274
Giải 168590
Giải ĐB369701
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 6, 7, 7
1 6 1, 2, 5, 9
2 6, 6 7 4
3 5 8
4 5, 5, 7 9 0, 7, 8
Giải 887
Giải 7338
Giải 6698753505186
Giải 54426
Giải 4328980149069599
37563048562615001737
Giải 3 4862825503
Giải 2 71765
Giải 141833
Giải ĐB073846
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 0, 6
1 6 3, 5
2 6, 8 7
3 3, 7, 8 8 6, 7, 7
4 6 9 0, 8, 9
Giải 888
Giải 7828
Giải 6931427621758
Giải 53837
Giải 4234072820365002
11263272152481822099
Giải 3 5689474277
Giải 2 81839
Giải 157642
Giải ĐB747789
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 7 5 8
1 4, 5, 8 6 2, 3
2 8 7 7
3 7, 9 8 8, 9
4 2 9 4, 9
Giải 883
Giải 7463
Giải 6801778328724
Giải 52387
Giải 4062201974646669
17874828939625106841
Giải 3 3905896347
Giải 2 99250
Giải 101429
Giải ĐB855476
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1, 8
1 7 6 3, 9
2 0, 4, 9 7 4, 6
3 2 8 3, 7
4 1, 6, 7 9 3
Giải 825
Giải 7870
Giải 6955475682574
Giải 55659
Giải 4692330619379286
92431038077439344469
Giải 3 1290859382
Giải 2 08027
Giải 190749
Giải ĐB578104
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 8 5 4, 9
1 6 8, 9
2 5, 7 7 0, 4
3 1, 3 8 2, 6
4 9 9 3, 3
Giải 837
Giải 7234
Giải 6330366424613
Giải 54073
Giải 4444881423915562
67852243514194755877
Giải 3 2320756724
Giải 2 08403
Giải 178946
Giải ĐB528242
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 7 5 1, 2
1 3 6 2
2 4 7 3, 7
3 4, 7, 9 8 8
4 2, 2, 6, 7 9
Giải 858
Giải 7206
Giải 6113981509519
Giải 59525
Giải 4246582656704105
50981467864822359271
Giải 3 8767722643
Giải 2 06244
Giải 177395
Giải ĐB328969
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 0, 8, 8
1 9 6 7, 9
2 3, 5 7 1, 7
3 9 8 1, 6
4 3, 4 9 5
Giải 816
Giải 7919
Giải 6592351750777
Giải 52446
Giải 4763893279328697
80522170298297600326
Giải 3 0530528978
Giải 2 52075
Giải 129637
Giải ĐB593746
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 6, 9 6
2 2, 3, 6, 9 7 5, 5, 6, 7, 8
3 7 8 9
4 6, 6 9 3, 7
Giải 896
Giải 7088
Giải 6028778622714
Giải 55173
Giải 4332645799083387
37276233415725505128
Giải 3 6326227269
Giải 2 85373
Giải 178758
Giải ĐB545988
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 8
1 4 6 2, 2, 4, 9
2 8 7 3, 3, 6
3 8 7, 7, 8, 8
4 1 9 0, 6
Giải 887
Giải 7878
Giải 6369031230414
Giải 54702
Giải 4853963006719470
31466074836261966601
Giải 3 2433429570
Giải 2 55452
Giải 167818
Giải ĐB392839
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 2
1 4, 8, 9 6 6, 7
2 3 7 0, 0, 8
3 4, 9 8 3, 7
4 9 0, 6
Giải 864
Giải 7554
Giải 6644562482316
Giải 55083
Giải 4294841646235696
98563843733786287006
Giải 3 8287025972
Giải 2 57978
Giải 143117
Giải ĐB368879
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4
1 6, 7 6 2, 2, 3, 4
2 7 0, 2, 3, 8, 9
3 8 3, 4
4 5, 8 9 6
Giải 849
Giải 7230
Giải 6746153062264
Giải 55708
Giải 4972911253321673
11390841459524858299
Giải 3 8411492763
Giải 2 36987
Giải 154871
Giải ĐB688894
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5
1 4 6 1, 3, 4
2 7 1, 3
3 0, 3 8 7
4 5, 8, 9 9 0, 1, 4, 9
Giải 861
Giải 7194
Giải 6816702330929
Giải 50394
Giải 4404999458831859
27068413346041102912
Giải 3 7821587766
Giải 2 89671
Giải 132088
Giải ĐB953844
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 9
1 1, 2, 5 6 1, 6, 7, 8
2 9 7 1
3 3, 4 8 8, 8
4 4 9 4, 4, 9
Giải 814
Giải 7585
Giải 6767165670217
Giải 55929
Giải 4529577556091148
99782883949110867264
Giải 3 1009565999
Giải 2 34908
Giải 119621
Giải ĐB051005
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8, 8 5 7
1 4, 7 6 0, 4, 7
2 1, 9 7 1
3 8 2, 5
4 8 9 4, 5, 9
Giải 847
Giải 7604
Giải 6121417375621
Giải 56498
Giải 4576484112423707
22073447539193235427
Giải 3 3775883573
Giải 2 41187
Giải 114871
Giải ĐB848070
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 3, 8
1 4 6
2 1, 4, 7 7 0, 1, 3, 3
3 2, 7 8 7
4 7, 8 9 8
Giải 891
Giải 7320
Giải 6103330004450
Giải 56066
Giải 4564519371563247
02571135534542989298
Giải 3 7221424676
Giải 2 96966
Giải 112272
Giải ĐB318846
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 1, 3
1 4, 5 6 6, 6
2 0, 9 7 1, 2, 6
3 3 8
4 6, 7 9 1, 8
Giải 802
Giải 7358
Giải 6883678483530
Giải 54652
Giải 4065039367665178
10958239112012753270
Giải 3 7786190063
Giải 2 77412
Giải 160835
Giải ĐB897387
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 2, 8, 8
1 1, 2 6 1, 3
2 7 7 0, 6, 8
3 0, 5, 6 8 7
4 8 9
Giải 868
Giải 7490
Giải 6473062285711
Giải 59646
Giải 4283241081795626
48655798175254959054
Giải 3 7626576382
Giải 2 15552
Giải 106254
Giải ĐB666654
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 4, 4, 4, 5
1 1, 7, 7 6 5, 8
2 4, 6, 8 7
3 0 8 2
4 6, 9 9 0
Giải 846
Giải 7801
Giải 6678688846681
Giải 59109
Giải 4678778158311645
27097429470581865688
Giải 3 3470790094
Giải 2 51175
Giải 157631
Giải ĐB036034
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 9 5
1 8 6
2 7 5, 7
3 1, 4 8 1, 3, 4, 6, 8
4 5, 6, 7 9 4, 7
Giải 807
Giải 7181
Giải 6494651040700
Giải 53789
Giải 4114102773259991
26683367875118860744
Giải 3 0096509843
Giải 2 81607
Giải 129161
Giải ĐB948463
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 7, 7 5
1 0 6 1, 3, 5
2 7
3 2 8 1, 3, 7, 8, 9
4 3, 4, 6 9 1
Giải 875
Giải 7356
Giải 6918109246702
Giải 51827
Giải 4139879059097159
47583588043213503038
Giải 3 1683081906
Giải 2 54815
Giải 162764
Giải ĐB797559
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 6 5 6, 9, 9
1 5 6 4
2 4, 7 7 5
3 0, 5, 8 8 1, 3, 7
4 9 0
Giải 854
Giải 7951
Giải 6261153245310
Giải 51363
Giải 4256950609530776
27805800821308055315
Giải 3 3567601580
Giải 2 12404
Giải 117663
Giải ĐB511058
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 1, 4, 8
1 0, 1, 5 6 3, 3
2 4 7 6, 6
3 8 0, 0, 2
4 9 5, 5
Giải 830
Giải 7562
Giải 6751324976207
Giải 53164
Giải 4282793652887186
96779547580724699623
Giải 3 4070120834
Giải 2 17439
Giải 128101
Giải ĐB058642
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 7 5 8
1 3 6 2, 4
2 3, 8 7 9, 9
3 0, 4, 9 8 6
4 2, 6 9 7
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSTG theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Tiền Giang trực tiếp

XSTG 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Tiền Giang có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSTG 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,