XSTG 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Sáu, 25/9 Hôm nay- Thứ Bảy, 26/9
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSTG> XSTG 30 ngày
Giải 802
Giải 7795
Giải 6672593954702
Giải 55212
Giải 4960191548847850
11511682133018328780
Giải 3 2084112471
Giải 2 06069
Giải 129495
Giải ĐB359693
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 0
1 1, 2, 3, 9 6 9
2 5 7 1
3 8 0, 3, 8
4 1 9 3, 5, 5, 5
 
 
Giải 820
Giải 7068
Giải 6781778440689
Giải 58204
Giải 4523116866298849
66056847279457537818
Giải 3 7498093853
Giải 2 23594
Giải 144668
Giải ĐB080331
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3, 6
1 1, 7, 8 6 2, 8, 8
2 0, 7 7 5
3 1 8 0, 9
4 4, 9 9 4
Giải 850
Giải 7855
Giải 6010412717666
Giải 58117
Giải 4771592259516590
11821205280252411206
Giải 3 0864390865
Giải 2 35497
Giải 142177
Giải ĐB707270
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 0, 5, 9
1 7 6 5, 6
2 1, 4, 8 7 0, 1, 7
3 8
4 3 9 0, 5, 7
Giải 875
Giải 7532
Giải 6938219427510
Giải 58953
Giải 4581838473840403
70015975338638789523
Giải 3 8798514016
Giải 2 67617
Giải 197327
Giải ĐB130708
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 3
1 0, 5, 6, 7 6
2 3, 7 7 5
3 2, 3, 8 8 2, 3, 5, 7
4 2 9
Giải 807
Giải 7936
Giải 6870054890949
Giải 51221
Giải 4986606740531322
89913244963465905561
Giải 3 2432851358
Giải 2 26683
Giải 117656
Giải ĐB791014
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7 5 6, 8, 9
1 3, 4 6 0, 1
2 1, 2, 8 7
3 6 8 3, 9
4 9 9 6
Giải 805
Giải 7432
Giải 6791198803664
Giải 59479
Giải 4622584035449427
51025099776137474782
Giải 3 3262026489
Giải 2 28264
Giải 115173
Giải ĐB968613
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4, 8
1 1, 3 6 4, 4
2 0, 5, 7 7 3, 4, 7, 9
3 2 8 0, 2, 9
4 9
Giải 879
Giải 7144
Giải 6229854540215
Giải 55501
Giải 4980834038567737
15499961752405093702
Giải 3 5399199783
Giải 2 43502
Giải 126285
Giải ĐB285519
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2 5 0, 4
1 5, 9 6
2 7 5, 9
3 7 8 3, 3, 5, 5
4 4 9 1, 8, 9
Giải 862
Giải 7600
Giải 6222418210526
Giải 56765
Giải 4736059732657576
14609526129919123390
Giải 3 4741919375
Giải 2 40061
Giải 139207
Giải ĐB891165
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7, 9 5
1 2, 9 6 1, 2, 5, 5
2 1, 4, 6, 6 7 5, 6
3 8
4 9 0, 1
Giải 821
Giải 7661
Giải 6631872792765
Giải 52863
Giải 4412478120432078
40682867447508886687
Giải 3 1984481061
Giải 2 23839
Giải 175096
Giải ĐB943666
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 8 6 1, 1, 3, 5, 6
2 1 7 8, 9
3 9 8 2, 7, 8
4 4, 4, 7 9 6
Giải 854
Giải 7002
Giải 6303669861970
Giải 58610
Giải 4365271429414526
32045406646836674581
Giải 3 3616269424
Giải 2 29341
Giải 163743
Giải ĐB917360
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4
1 0 6 0, 2, 4, 6
2 4, 6, 7 7 0
3 6 8 1, 6
4 1, 3, 5 9 4
Giải 813
Giải 7457
Giải 6931841654291
Giải 56913
Giải 4072832177940507
01946858793760398097
Giải 3 5262401314
Giải 2 69033
Giải 144087
Giải ĐB141209
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7, 9 5 7
1 3, 3, 4, 8 6 5
2 4 7 9, 9
3 3 8 3, 7
4 6 9 1, 7
Giải 810
Giải 7770
Giải 6035133295881
Giải 54211
Giải 4512426803869853
90815741341324285671
Giải 3 7746725113
Giải 2 54636
Giải 120673
Giải ĐB453209
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1, 3
1 0, 1, 3, 5 6 7
2 9 7 0, 1, 3
3 4, 6, 8 8 1
4 2, 2 9
Giải 889
Giải 7574
Giải 6129161371419
Giải 56569
Giải 4989403707219770
47675648160752185520
Giải 3 7844121004
Giải 2 97890
Giải 146424
Giải ĐB347226
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 6, 9 6 9
2 0, 1, 4, 6 7 0, 2, 4, 5
3 7 8 9
4 0, 1 9 0, 1
Giải 885
Giải 7754
Giải 6662772500133
Giải 54619
Giải 4925624200518486
13366900346281350298
Giải 3 1268520900
Giải 2 14600
Giải 199976
Giải ĐB447212
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 5 5 0, 4
1 2, 3, 9 6 2, 6
2 7 7 6
3 3, 4 8 5, 5, 6
4 9 8
Giải 813
Giải 7677
Giải 6492330197596
Giải 56628
Giải 4256538338045822
51380642365717597095
Giải 3 3521820138
Giải 2 77367
Giải 166960
Giải ĐB734277
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 3, 8, 9 6 0, 7
2 2, 3, 8 7 5, 7, 7
3 6, 8 8 0, 0
4 9 5, 6
Giải 820
Giải 7797
Giải 6744302514009
Giải 58726
Giải 4824595049303949
03541069161376032349
Giải 3 5367364516
Giải 2 22207
Giải 175056
Giải ĐB238471
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 1, 6, 9
1 6, 6 6 0
2 0, 6 7 1, 3
3 8
4 1, 3, 9, 9 9 3, 7
Giải 817
Giải 7109
Giải 6644962754717
Giải 54441
Giải 4492493457194880
92359913096171463963
Giải 3 6398999207
Giải 2 47002
Giải 153235
Giải ĐB627498
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 9, 9 5 9
1 4, 7, 7 6 3
2 7 1, 5
3 5 8 0, 9
4 1, 9, 9 9 8
Giải 884
Giải 7028
Giải 6379040575595
Giải 56939
Giải 4315426774038797
94523556813074356720
Giải 3 5747211768
Giải 2 75597
Giải 151332
Giải ĐB192571
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 6 8
2 0, 3, 8 7 1, 2
3 2, 9 8 1, 4
4 0, 2, 3 9 0, 5, 7, 7
Giải 838
Giải 7382
Giải 6863520188709
Giải 54376
Giải 4247540892804135
62940341972682635612
Giải 3 5241411153
Giải 2 13719
Giải 170691
Giải ĐB762189
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3, 4
1 2, 4, 8, 9 6
2 6, 8 7 6
3 5, 5, 8 8 2, 9
4 0 9 1, 7
Giải 811
Giải 7399
Giải 6936556192458
Giải 50204
Giải 4952438657132643
85906977777599468668
Giải 3 0041876597
Giải 2 55722
Giải 176890
Giải ĐB046218
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 8
1 1, 8, 8, 9 6 5, 8
2 2 7 1, 7
3 8
4 3, 3 9 0, 4, 7, 9
Giải 814
Giải 7513
Giải 6445470457239
Giải 51354
Giải 4856336119415211
56591464337719981619
Giải 3 6283585191
Giải 2 18884
Giải 100485
Giải ĐB057036
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 4
1 1, 3, 4, 9 6
2 7
3 3, 3, 5, 6, 9 8 4, 5
4 5 9 1, 1, 4, 9
Giải 802
Giải 7097
Giải 6524919772385
Giải 55204
Giải 4219417470312002
06845068586526065154
Giải 3 1444813052
Giải 2 23922
Giải 165703
Giải ĐB916813
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 3, 3, 4 5 2, 4, 8
1 3 6 0
2 2 7 7
3 8 5
4 1, 5, 8, 9 9 7
Giải 899
Giải 7467
Giải 6098730246249
Giải 51131
Giải 4656878087938546
16959025031757388061
Giải 3 5053452048
Giải 2 95172
Giải 110544
Giải ĐB006288
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 9
1 6 1, 7
2 4 7 2, 3, 9
3 1, 4 8 7, 7, 8
4 4, 6, 8, 9 9 9
Giải 856
Giải 7666
Giải 6124540396381
Giải 50752
Giải 4966867687499134
71121099130094158043
Giải 3 1635898758
Giải 2 42378
Giải 148974
Giải ĐB314656
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 6, 6, 8, 8
1 3 6 6
2 1 7 4, 4, 8
3 4, 9 8 1, 6
4 1, 3, 5 9
Giải 808
Giải 7632
Giải 6087526648850
Giải 55371
Giải 4055228292666175
46612102712531801477
Giải 3 4151711655
Giải 2 78200
Giải 132280
Giải ĐB824764
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 0, 5
1 2, 7, 8 6 4, 4
2 2, 6 7 1, 1, 5, 5, 7
3 2 8 0
4 9
Giải 846
Giải 7621
Giải 6570985707956
Giải 51911
Giải 4908490117861488
01362091943517510209
Giải 3 0979607925
Giải 2 59074
Giải 140744
Giải ĐB508839
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 6
1 1 6 2
2 1, 5 7 0, 4, 5, 8
3 9 8 8
4 4, 6, 9 9 4, 6
Giải 897
Giải 7926
Giải 6504823562076
Giải 52912
Giải 4541084155746523
90453313195501848846
Giải 3 7296863118
Giải 2 19235
Giải 159268
Giải ĐB115934
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3, 6, 7
1 2, 8, 8, 9 6 8, 8
2 3, 6 7 6
3 4, 5 8
4 6, 8 9 7
Giải 831
Giải 7351
Giải 6049920761357
Giải 56077
Giải 4664113946445370
40822547338355709004
Giải 3 8911084760
Giải 2 81467
Giải 156438
Giải ĐB504311
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 7, 7
1 0, 1, 1 6 0, 4, 7
2 2 7 0, 6, 7
3 1, 3, 8 8
4 9 9
Giải 829
Giải 7885
Giải 6241534714788
Giải 50896
Giải 4847657798679721
82539126240193525392
Giải 3 6766239854
Giải 2 50588
Giải 130754
Giải ĐB741078
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 4
1 5 6 2, 5
2 1, 4, 9 7 1, 8
3 5, 9 8 5, 6, 8, 8
4 9 2, 6
Giải 825
Giải 7271
Giải 6333232152449
Giải 55958
Giải 4184839252899141
27760847164138779194
Giải 3 9344441110
Giải 2 00095
Giải 187428
Giải ĐB966571
Soi cầu Tiền Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 0, 5, 6 6 0
2 5, 8, 8 7 1, 1
3 2 8 3, 7
4 1, 4, 9 9 4, 5
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSTG theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Tiền Giang trực tiếp

XSTG 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Tiền Giang có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSTG 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,