XSBD 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 19/7 Hôm nay- Thứ Sáu, 20/7
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSBD> XSBD 30 ngày
Giải 888
Giải 7747
Giải 6198996968262
Giải 52372
Giải 4064284397984798
35769211368955856724
Giải 3 8841572725
Giải 2 15304
Giải 109589
Giải ĐB687541
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8
1 5 6 2, 9
2 4, 5, 8 7 2, 9
3 6 8 8, 9, 9
4 1, 7 9 6, 8
 
 
Giải 875
Giải 7185
Giải 6334143150909
Giải 52661
Giải 4835015062533917
03861297225977765593
Giải 3 0189055440
Giải 2 05432
Giải 160963
Giải ĐB734935
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5
1 5, 7 6 1, 1, 3
2 2, 5 7 5, 7
3 2, 5 8 5
4 0, 1 9 0, 3
Giải 830
Giải 7442
Giải 6309290987545
Giải 54943
Giải 4115478463948025
63040998193611837396
Giải 3 6223053187
Giải 2 71049
Giải 137276
Giải ĐB162649
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 8, 9 6
2 5 7 6
3 0, 0, 9 8 7
4 0, 2, 3, 5, 7, 9, 9 9 2, 6, 8
Giải 836
Giải 7652
Giải 6962132096503
Giải 58392
Giải 4627075222732006
48332628865817807324
Giải 3 2636419092
Giải 2 66478
Giải 125034
Giải ĐB059557
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7, 9 5 2, 7
1 6 4
2 1, 4, 7 7 8, 8
3 2, 4, 6 8 6
4 9 2, 2
Giải 807
Giải 7113
Giải 6143065226861
Giải 58598
Giải 4099665143271868
04925098871971033312
Giải 3 1720506974
Giải 2 02581
Giải 113040
Giải ĐB610812
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5
1 0, 2, 2, 3 6 1, 6, 8
2 2, 5 7 4
3 0, 2 8 1, 7
4 0 9 8
Giải 813
Giải 7367
Giải 6779839193947
Giải 54378
Giải 4478928084931337
10421435603664535702
Giải 3 2815468480
Giải 2 13648
Giải 113988
Giải ĐB805380
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4
1 3, 9 6 0, 7
2 1 7 8
3 7 8 0, 0, 8
4 5, 7, 8, 9 9 2, 8
Giải 876
Giải 7171
Giải 6948634808954
Giải 55692
Giải 4671774487246228
01303302414215875385
Giải 3 8823216589
Giải 2 92037
Giải 185246
Giải ĐB233040
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 4, 8
1 6
2 8 7 1, 2, 6, 7
3 2, 7 8 0, 5, 6, 9
4 0, 1, 6 9 2
Giải 854
Giải 7062
Giải 6976363276243
Giải 50439
Giải 4468776283170145
32833139813825763377
Giải 3 7761173741
Giải 2 68900
Giải 198245
Giải ĐB570454
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 4, 7
1 1 6 2, 3
2 7 7 7, 7
3 1, 3, 9 8 1
4 1, 3, 5, 5 9
Giải 801
Giải 7968
Giải 6742525350782
Giải 56232
Giải 4690769540296005
80486545002814065060
Giải 3 7157429344
Giải 2 20571
Giải 103635
Giải ĐB610660
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 5 5
1 6 0, 0, 8
2 5 7 1, 4, 6
3 2, 5, 5 8 2, 6
4 0, 4 9
Giải 845
Giải 7454
Giải 6943452947199
Giải 56113
Giải 4762301590791024
16331208483927943377
Giải 3 3718613053
Giải 2 97007
Giải 115801
Giải ĐB338337
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 7 5 3, 4
1 3 6
2 4 7 7, 9
3 0, 1, 4, 7 8 6
4 5, 8 9 4, 9
Giải 800
Giải 7581
Giải 6981428263228
Giải 51346
Giải 4559917339979308
32271615241349799399
Giải 3 5250205619
Giải 2 84193
Giải 179797
Giải ĐB027386
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 8 5
1 4, 9 6
2 4, 6, 8 7 1
3 8 1, 6
4 6 9 1, 3, 7, 7, 9, 9
Giải 860
Giải 7452
Giải 6925778630383
Giải 55972
Giải 4596192770650746
14303919982827749387
Giải 3 2063333908
Giải 2 79568
Giải 190491
Giải ĐB885468
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 8 5 2, 7
1 9 6 0, 3, 8, 8
2 7 2, 7
3 3 8 3, 7
4 6 9 1, 8
Giải 844
Giải 7904
Giải 6892773616145
Giải 59081
Giải 4099137404092287
65119885330997669518
Giải 3 5223269620
Giải 2 88170
Giải 120229
Giải ĐB583511
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 1, 3, 8, 9 6 1
2 0, 7, 9 7 0, 6
3 2, 3 8 1, 7
4 0, 4, 5 9
Giải 857
Giải 7978
Giải 6984839592254
Giải 51716
Giải 4475744806440135
09338120362302419799
Giải 3 2320659636
Giải 2 92087
Giải 125058
Giải ĐB760227
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4, 7, 8, 9
1 6 6 4
2 4, 7 7 4, 8
3 5, 6, 6, 8 8 7
4 8 9 9
Giải 822
Giải 7734
Giải 6142981164793
Giải 53306
Giải 4012797162929808
51224195406177275171
Giải 3 7204681137
Giải 2 82557
Giải 166379
Giải ĐB781491
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 7
1 6 6
2 2, 4, 9, 9 7 1, 2, 9, 9
3 4, 7 8
4 0, 6 9 1, 3
Giải 837
Giải 7828
Giải 6699546458760
Giải 54794
Giải 4884232039144506
12958769077327063445
Giải 3 9345683559
Giải 2 23906
Giải 198436
Giải ĐB117462
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6, 7 5 6, 8, 9
1 6 0, 2
2 3, 8 7 0
3 6, 7 8
4 5, 5 9 1, 4, 5
Giải 841
Giải 7729
Giải 6723154743402
Giải 55822
Giải 4134159299856020
91922875003149578535
Giải 3 4032876940
Giải 2 56897
Giải 129781
Giải ĐB869341
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5
1 5 6
2 0, 2, 2, 8, 9 7 4
3 1, 5 8 1
4 0, 1, 1 9 5, 7, 8
Giải 833
Giải 7674
Giải 6152939390617
Giải 54989
Giải 4098558332939602
14025068698123032416
Giải 3 3088234478
Giải 2 37160
Giải 140661
Giải ĐB528996
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 5
1 6, 7 6 0, 1, 9
2 5, 9, 9 7 4, 8
3 0, 3, 9 8 2, 9
4 9 6
Giải 845
Giải 7197
Giải 6057324144014
Giải 53348
Giải 4827300840098760
81463471557332589481
Giải 3 1325131378
Giải 2 82940
Giải 186278
Giải ĐB353726
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1, 5
1 4, 4 6 0, 3
2 5, 6 7 3, 8, 8
3 0 8 1
4 0, 5, 8 9 7
Giải 830
Giải 7394
Giải 6870959832408
Giải 58241
Giải 4921395095214192
38946365066898051679
Giải 3 6018564996
Giải 2 13620
Giải 101766
Giải ĐB620242
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8, 9 5 2
1 6 6
2 0 7 9
3 0, 9 8 0, 3, 5
4 1, 2, 6 9 2, 4, 6
Giải 845
Giải 7376
Giải 6197009465821
Giải 57955
Giải 4891584494329039
90390465719031647203
Giải 3 3288231279
Giải 2 23319
Giải 160726
Giải ĐB168554
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 4, 5, 8
1 6, 9 6
2 1, 6 7 0, 1, 6, 9
3 9 8 2
4 3, 5, 6 9 0
Giải 860
Giải 7371
Giải 6403357194299
Giải 57190
Giải 4535563886774359
13699243153024251510
Giải 3 0908036434
Giải 2 72466
Giải 111887
Giải ĐB262598
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 9
1 0, 5, 9 6 0, 6, 7
2 7 1
3 3, 4 8 0, 7
4 2 9 0, 8, 9, 9
Giải 895
Giải 7832
Giải 6244014819000
Giải 57384
Giải 4504959803074813
69795022908297275246
Giải 3 0188198800
Giải 2 84314
Giải 145290
Giải ĐB343744
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5
1 3, 4 6
2 7 2
3 0, 2 8 1, 1, 4
4 0, 4, 6 9 0, 0, 5, 5, 5
Giải 878
Giải 7526
Giải 6370764728618
Giải 57912
Giải 4911773470999534
24575282016112808352
Giải 3 0672678541
Giải 2 30973
Giải 124265
Giải ĐB374812
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 9 5 2
1 2, 2, 8 6 5
2 6, 6, 8 7 2, 3, 5, 7, 8
3 4 8
4 1 9
Giải 814
Giải 7476
Giải 6361627470842
Giải 54837
Giải 4683602976413464
13848912994426460600
Giải 3 6333876063
Giải 2 30265
Giải 119723
Giải ĐB725864
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 4, 6 6 0, 3, 4, 4, 4, 4, 5
2 3 7 6
3 7, 8 8
4 2, 7, 8 9 9
Giải 859
Giải 7103
Giải 6916612824358
Giải 58612
Giải 4540320624442890
38540599386682507728
Giải 3 5654816905
Giải 2 72189
Giải 130342
Giải ĐB806483
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 8, 9
1 2 6 6
2 5, 8 7
3 2, 8 8 2, 3, 9
4 0, 2, 4, 8 9 0
Giải 893
Giải 7054
Giải 6948270579848
Giải 52827
Giải 4262989622710585
07981002184426422715
Giải 3 8148677284
Giải 2 11118
Giải 138602
Giải ĐB054250
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 4, 7
1 5, 8, 8 6 4
2 7, 7 7
3 8 1, 2, 4, 5, 6
4 8 9 3, 8
Giải 831
Giải 7512
Giải 6824538916325
Giải 57529
Giải 4921571259708506
14751349026508001373
Giải 3 4273696090
Giải 2 43583
Giải 186256
Giải ĐB815462
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 1, 6, 7
1 2 6 2
2 5, 9 7 3
3 1, 6 8 0, 3
4 5 9 0, 1, 7
Giải 875
Giải 7927
Giải 6220350368438
Giải 55791
Giải 4264046737204939
79990541550831117686
Giải 3 6280756314
Giải 2 93706
Giải 125952
Giải ĐB769585
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6, 7 5 2, 5
1 1, 4 6
2 7 7 2, 5
3 6, 8, 9 8 5, 6
4 9 0, 1
Giải 899
Giải 7542
Giải 6321920876820
Giải 54497
Giải 4856918300123721
90639185496026310755
Giải 3 6815458926
Giải 2 04685
Giải 167798
Giải ĐB610539
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 5
1 9 6 3
2 0, 1, 6 7
3 9, 9 8 5, 7
4 2, 9 9 1, 7, 8, 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSBD theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Bình Dương trực tiếp

XSBD 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Bình Dương có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSBD 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/