XS Max 3D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 20/7 Hôm nay- Chủ Nhật, 21/7
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D> Max 3D 30 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00797MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 33
735 400Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 33
411
310
531
975
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 194
229
018
358
374
765
725
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 104
151
707
546
099
945
448
282
270
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 326

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.380
XS Vietlott Max 3D 30 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00796MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 31
918 543Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 73
195
156
052
286
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 104
144
952
763
097
732
830
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 158
425
303
219
006
872
349
436
118
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 31

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 424

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.772
XS Vietlott Max 3D 90 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00795MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 19
443 995Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 62
328
787
463
466
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 70
095
933
875
884
917
972
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 118
631
104
235
807
599
304
866
261
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 43

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 409

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.145
XS Vietlott Max 3D 100 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00794MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 16
459 218Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 47
471
493
818
293
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 40
742
284
294
659
745
904
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 112
706
950
444
763
241
536
827
897
Giải tư (KK)
5tr: 27

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 55

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 487

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.533
XS Vietlott Max 3D 200 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00793MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 12
630 172Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 56
985
646
124
271
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 48
016
466
781
038
438
237
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 55
381
343
963
193
030
805
601
516
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 30

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 385

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.194
XS Vietlott Max 3D 300 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00792MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 86
534 467Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 63
823
435
933
908
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 164
365
639
877
341
313
154
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 119
393
831
384
017
970
147
284
784
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 82

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 692

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.143
XS Vietlott Max 3D 10 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00791MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 24
769 867Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 39
769
514
564
056
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 95
509
579
389
811
438
628
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 160
579
374
137
147
691
022
275
341
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 24

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 349

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.804
XS Vietlott Max 3D 20 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00790MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 12
571 631Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 36
448
410
203
087
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 107
305
073
910
684
527
242
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 100
353
914
580
114
211
769
707
020
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 62

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 315

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.376
XS Vietlott Max 3D 40 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00789MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 63
789 895Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 61
015
141
106
652
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 83
835
379
008
875
060
619
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 87
356
005
814
052
450
661
215
904
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 50

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 635

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.394
XS Vietlott Max 3D 50 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00788MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 18
398 551Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 70
993
662
519
919
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 57
051
093
520
306
380
586
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 68
772
867
605
422
918
591
314
411
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 34

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 472

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.503
XS Vietlott Max 3D 60 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00787MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 27
443 532Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 50
275
977
039
916
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 54
865
630
723
078
275
436
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 117
678
424
706
993
522
167
372
637
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 51

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 418

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.853
XS Vietlott Max 3D 500 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00786MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 11
825 663Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 71
377
355
661
554
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 92
148
602
619
851
822
273
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 113
795
599
322
432
107
549
921
630
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 49

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 504

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.966
XS Vietlott Max 3D 1 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00785MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 12
057 188Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 40
550
554
607
264
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 42
512
410
248
904
068
369
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100N: 90
858
115
365
855
835
459
150
288
Giải tư (KK)
5tr: 13

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 391

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.881
XS Vietlott Max 3D 2 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00784MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 12
340 260Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 99
597
507
845
434
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 126
330
765
366
387
589
159
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 123
368
090
847
125
768
253
892
537
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 408

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.884
XS Vietlott Max 3D 3 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00783MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 32
687 382Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 56
866
553
359
146
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 78
220
240
740
772
461
506
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 104
122
603
687
302
728
050
347
746
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 32

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 595

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.347
XS Vietlott Max 3D 4 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00782MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 46
870 689Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 47
686
543
881
581
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 79
415
959
994
870
244
412
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 140
219
161
468
577
779
503
577
096
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 39

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 399

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.029
XS Vietlott Max 3D 5 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00781MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 42
889 812Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 52
477
072
756
724
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 114
493
779
101
222
827
319
Giải ba
10tr: 31
Giải tư (KK)
100N: 97
985
706
606
027
473
070
321
638
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 77

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 360

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.880
XS Vietlott Max 3D 6 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00780MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 30
950 472Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 48
570
705
905
574
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 95
641
091
139
086
661
563
Giải ba
10tr: 12
Giải tư (KK)
100N: 158
396
591
849
756
204
085
862
058
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 45

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 645

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.215
XS Vietlott Max 3D 7 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00779MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 69
538 391Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 31
394
409
550
724
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 69
523
873
912
112
266
383
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100N: 140
554
635
119
100
255
487
165
551
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 29

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 409

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.690
XS Vietlott Max 3D 1000 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00778MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 61
043 147Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 50
683
064
484
243
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 61
943
276
358
773
937
834
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 108
119
691
227
747
786
514
207
726
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 40

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 423

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.680
Max 3DKỳ M.T.: #00777MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 17
042 881Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 33
021
050
698
006
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210N: 121
151
119
380
608
514
898
Giải ba
10tr: 10
Giải tư (KK)
100N: 92
699
626
492
649
857
628
995
006
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 70

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 598

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.824
Max 3DKỳ M.T.: #00776MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 31
041 146Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 35
641
928
008
874
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 102
067
175
872
472
755
170
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100N: 86
855
098
707
960
089
630
286
019
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 56

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 396

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.387
Max 3DKỳ M.T.: #00775MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 126
368 126Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 58
477
745
410
611
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 98
098
206
836
608
528
750
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 147
625
657
617
466
520
322
029
470
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 839

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.610
Max 3DKỳ M.T.: #00774MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 16
896 253Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 108
211
982
224
519
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 202
476
701
530
782
173
459
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 142
328
172
298
410
324
939
073
133
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 42

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 604

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.776
Max 3DKỳ M.T.: #00773MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 36
465 479Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 41
780
206
250
786
Giải nhì
40tr: 31
Giải ba
210N: 75
362
606
222
233
552
075
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 58
209
218
500
480
706
094
445
018
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 63

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 417

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.690
Max 3DKỳ M.T.: #00772MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 24
493 691Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 42
066
928
566
691
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 78
096
183
195
541
645
093
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 227
411
679
579
802
564
472
625
469
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 44

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 315

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.636
Max 3DKỳ M.T.: #00771MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 17
820 749Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 72
174
235
017
707
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 147
785
510
123
789
930
123
Giải ba
10tr: 24
Giải tư (KK)
100N: 110
769
308
675
927
743
593
056
346
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 70

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 498

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.508
Max 3DKỳ M.T.: #00770MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 14
750 193Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 44
202
007
250
800
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 113
499
233
604
570
548
739
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 67
047
682
494
052
966
748
549
659
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 40

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 306

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.450
Max 3DKỳ M.T.: #00769MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 20
388 887Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350N: 32
883
854
167
931
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 62
510
637
075
133
876
756
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 82
193
756
682
807
683
800
877
163
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 30

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 445

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.064
Max 3DKỳ M.T.: #00768MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 28
134 952Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 96
752
202
760
164
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 90
722
943
656
236
895
260
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 87
430
669
607
998
510
746
384
972
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 44

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 767

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.369
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Max 3D trực tiếp

XSMAX3D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 3D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,