XSTTH 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Sáu, 29/9 Hôm nay- Thứ Bảy, 30/9
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSTTH> XSTTH 30 ngày
Giải 820
Giải 7882
Giải 6738252622356
Giải 57998
Giải 4677495723657366
41800988570888778119
Giải 3 6257301348
Giải 2 24173
Giải 109839
Giải ĐB914754
Soi cầu Thừa Thiên Huế
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 6, 7
1 9 6 2, 6
2 0 7 3, 3
3 6, 9 8 2, 2, 7
4 8, 9 9 8
XSTTH 30 ngày
 
 
Giải 845
Giải 7093
Giải 6218214128738
Giải 55336
Giải 4235854549347400
82858453254776435308
Giải 3 4911796866
Giải 2 96588
Giải 133842
Giải ĐB364275
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 8
1 2, 7 6 4, 6
2 5 7 5
3 6, 8 8 2, 5, 8
4 2, 5 9 3, 3
XSTTH 90 ngày
Giải 827
Giải 7126
Giải 6498569769871
Giải 59685
Giải 4092968740704384
90542297568181835182
Giải 3 3295570010
Giải 2 78620
Giải 116671
Giải ĐB612558
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5, 6, 8
1 0, 8 6
2 0, 6, 7 7 1, 1, 6
3 8 2, 4, 5, 5
4 2 9 6
XSTTH 100 ngày
Giải 804
Giải 7336
Giải 6363326475948
Giải 55009
Giải 4073931152180577
39484004652048787592
Giải 3 5412921534
Giải 2 67953
Giải 150028
Giải ĐB025671
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 3
1 6 5
2 1, 8, 9 7 1, 7
3 3, 4, 6 8 4, 7
4 7, 8 9 2, 3
XSTTH 200 ngày
Giải 828
Giải 7878
Giải 6359670585620
Giải 56025
Giải 4052830333050893
39629414480881326260
Giải 3 4929189394
Giải 2 57621
Giải 198481
Giải ĐB120125
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 3 6 0
2 0, 1, 5, 5, 8, 9 7 8
3 0 8 1, 3
4 8 9 1, 3, 4, 6
XSTTH 300 ngày
Giải 878
Giải 7787
Giải 6710694280892
Giải 57363
Giải 4313045282490054
04672898298264396567
Giải 3 4125855604
Giải 2 29176
Giải 177165
Giải ĐB321036
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 6 5 4, 8
1 6 3, 5, 7
2 4, 8, 9 7 2, 6, 8
3 6 8 7
4 3 9 2
XSTTH 10 ngày
Giải 822
Giải 7889
Giải 6970737622979
Giải 52714
Giải 4514667369054740
58876537516330436686
Giải 3 2842720934
Giải 2 88379
Giải 114739
Giải ĐB507273
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 1
1 4 6 2, 6
2 2, 7 7 3, 6, 9, 9
3 4, 9 8 6, 9
4 0 9 0
XSTTH 20 ngày
Giải 838
Giải 7280
Giải 6987191913367
Giải 50113
Giải 4687259498342477
67568014000186998504
Giải 3 3004643116
Giải 2 51247
Giải 196867
Giải ĐB555275
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5
1 3, 6 6 7, 7, 8, 9
2 5 7 1, 5, 7
3 8 8 0, 3
4 6, 7 9 1
XSTTH 40 ngày
Giải 827
Giải 7391
Giải 6416026507433
Giải 50865
Giải 4097971937555425
19851490835209359006
Giải 3 2460002792
Giải 2 55770
Giải 135241
Giải ĐB464825
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 0, 1
1 6 0, 5
2 5, 5, 7 7 0, 5
3 3 8 3
4 1 9 1, 2, 3, 7
XSTTH 50 ngày
Giải 853
Giải 7557
Giải 6496177864653
Giải 58517
Giải 4714642513082654
17418478704889327480
Giải 3 6281317981
Giải 2 53231
Giải 167515
Giải ĐB842075
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 3, 4, 7
1 3, 5, 7, 8 6 1, 4
2 7 0, 5
3 0, 1 8 0, 1, 6
4 9 3
XSTTH 60 ngày
Giải 887
Giải 7037
Giải 6041872183524
Giải 52217
Giải 4283971162499375
92909475596240241204
Giải 3 5898031972
Giải 2 85071
Giải 197256
Giải ĐB405124
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 9 5 6, 9
1 7, 8, 8 6
2 4, 4, 4 7 1, 2, 5
3 7 8 0, 7
4 9 7
XSTTH 500 ngày
Giải 883
Giải 7376
Giải 6462082075589
Giải 51007
Giải 4050319332975021
59832004975709407902
Giải 3 5860642461
Giải 2 43731
Giải 105699
Giải ĐB996311
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7, 7 5
1 1 6 1
2 0, 1, 9 7 6
3 1, 1, 2 8 3, 9
4 9 4, 7, 9
XSTTH 1 ngày
Giải 804
Giải 7616
Giải 6265566581572
Giải 54936
Giải 4730687968436730
57807924806673699645
Giải 3 1308883922
Giải 2 51181
Giải 191314
Giải ĐB378382
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 5, 8
1 4, 6 6 8
2 2 7 2
3 0, 6, 6 8 0, 1, 2, 4, 8
4 5 9
XSTTH 2 ngày
Giải 852
Giải 7876
Giải 6627305560100
Giải 53629
Giải 4865908863585915
19111017646411952537
Giải 3 7878300226
Giải 2 42676
Giải 111968
Giải ĐB301481
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 6
1 1, 5, 9 6 4, 8
2 6, 9 7 3, 6, 6
3 5, 7 8 1, 3
4 9 0
XSTTH 3 ngày
Giải 855
Giải 7267
Giải 6304507817498
Giải 51462
Giải 4057233876801244
44219328981084762812
Giải 3 4721070400
Giải 2 55542
Giải 115503
Giải ĐB930074
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 5
1 0, 2, 9 6 2, 7, 8
2 3 7 4
3 8 1
4 2, 4, 5, 7 9 8, 8
XSTTH 4 ngày
Giải 884
Giải 7424
Giải 6260760655506
Giải 59884
Giải 4584679403141802
09574061614181369990
Giải 3 2172364748
Giải 2 53544
Giải 169184
Giải ĐB659449
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 7 5
1 3 6 1, 5, 7
2 3, 4 7 4
3 1 8 4, 4, 4
4 4, 8, 9 9 0
XSTTH 5 ngày
Giải 856
Giải 7558
Giải 6177824160584
Giải 55669
Giải 4390601260726836
37622259433996710578
Giải 3 0725290098
Giải 2 62615
Giải 101760
Giải ĐB028771
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 6, 8
1 5, 6 6 0, 0, 7, 9
2 2 7 1, 8, 8
3 6 8 4
4 3 9 8
XSTTH 6 ngày
Giải 864
Giải 7540
Giải 6044320653331
Giải 59664
Giải 4568599156843351
85969532945655691870
Giải 3 1202961598
Giải 2 45251
Giải 193914
Giải ĐB250644
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 1, 6, 9
1 4 6 4, 4, 5, 8, 9
2 9 7 0
3 1 8
4 0, 3, 4 9 4, 8
XSTTH 7 ngày
Giải 891
Giải 7805
Giải 6228919797974
Giải 53664
Giải 4101000234758430
01675916686121089545
Giải 3 0047214829
Giải 2 14580
Giải 125269
Giải ĐB302438
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5
1 0 6 4, 8, 9
2 9 7 2, 4, 5, 9
3 0, 8 8 0, 9
4 5, 7 9 1
XSTTH 1000 ngày
Giải 869
Giải 7696
Giải 6534896404756
Giải 59053
Giải 4882228264804565
61284581425963584151
Giải 3 8080763282
Giải 2 43574
Giải 117989
Giải ĐB160558
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 3, 6, 8
1 6 5, 9
2 2 7 4
3 5 8 2, 4, 9
4 0, 2, 8, 8 9 6
Giải 873
Giải 7906
Giải 6670964901613
Giải 53203
Giải 4978191561262484
66576460810994556252
Giải 3 9093547751
Giải 2 16117
Giải 197740
Giải ĐB331187
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 9 5 1, 2
1 2, 3, 7, 9 6
2 7 3, 6
3 5 8 1, 4, 7
4 0, 5 9 0
Giải 804
Giải 7183
Giải 6833663875816
Giải 52801
Giải 4591004560041119
43400013500114725585
Giải 3 2541380835
Giải 2 95667
Giải 135562
Giải ĐB355326
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 0, 1, 4 5 0
1 3, 6, 9 6 2, 7
2 6 7
3 5, 6 8 3, 5, 7
4 7 9
Giải 838
Giải 7212
Giải 6652584767742
Giải 58068
Giải 4277254111016240
25083749602161986718
Giải 3 3099880508
Giải 2 67894
Giải 176800
Giải ĐB887644
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5
1 0, 2, 8, 9 6 0, 8
2 5, 5 7 6
3 8 8 3
4 0, 2, 4 9 4, 8
Giải 838
Giải 7727
Giải 6781088612139
Giải 50389
Giải 4499405371690967
76672219429883710785
Giải 3 5124665805
Giải 2 04628
Giải 177813
Giải ĐB574340
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 3, 6 6 1, 7
2 7, 8 7 2
3 7, 8, 9 8 5, 9
4 0, 0, 2, 6 9
Giải 873
Giải 7302
Giải 6912606653827
Giải 55303
Giải 4033605316733834
58441864906873176711
Giải 3 4564527193
Giải 2 78563
Giải 122000
Giải ĐB755710
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3 5
1 0, 1 6 0, 3, 5, 7
2 6, 7 7 3
3 1, 4 8
4 1, 5 9 0, 3
Giải 863
Giải 7858
Giải 6215947046273
Giải 54334
Giải 4658013061771245
79973372464669729576
Giải 3 6860468380
Giải 2 70898
Giải 188699
Giải ĐB553922
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 4 5 8, 9
1 7 6 3
2 2 7 3, 3, 6
3 4 8 0
4 5, 6 9 7, 8, 9
Giải 835
Giải 7781
Giải 6571540422947
Giải 51714
Giải 4227181811043106
34256805456650746420
Giải 3 4355810732
Giải 2 54621
Giải 108974
Giải ĐB912305
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 7 5 6, 8
1 0, 4, 5, 8 6
2 0, 1 7 4
3 2, 5 8 1
4 2, 5, 7 9
Giải 870
Giải 7813
Giải 6866173262895
Giải 50360
Giải 4067968033392213
88656574705621365309
Giải 3 4882055009
Giải 2 92295
Giải 144797
Giải ĐB675147
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 6
1 3, 3, 3 6 0, 1
2 0, 6 7 0, 0
3 3 8
4 7 9 5, 5, 6, 7
Giải 868
Giải 7061
Giải 6727616203802
Giải 59453
Giải 4900651919635897
92990968631146352005
Giải 3 3791588115
Giải 2 84699
Giải 154575
Giải ĐB943559
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 3, 9
1 5, 5 6 1, 3, 3, 5, 8
2 0 7 5, 6
3 8
4 9 0, 6, 7, 9
Giải 840
Giải 7376
Giải 6640707447281
Giải 58920
Giải 4862544457058106
48169388976703863828
Giải 3 3112972898
Giải 2 49467
Giải 134138
Giải ĐB689707
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 7 5 4
1 6 7, 9
2 0, 8, 9 7 0, 6
3 8, 8 8 1
4 0, 4 9 7, 8
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSTTH theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Thừa Thiên Huế trực tiếp

XSTTH 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Thừa Thiên Huế có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,