XSQNG 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 19/7 Hôm nay- Thứ Sáu, 20/7
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSQNG> XSQNG 30 ngày
Giải 891
Giải 7057
Giải 6899725299858
Giải 58921
Giải 4465567628038616
07735075568273530930
Giải 3 1312724355
Giải 2 00293
Giải 117115
Giải ĐB491032
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 6, 6, 7, 8
1 5, 6 6
2 1, 7, 9 7
3 0, 2, 5, 5 8 0
4 9 1, 3, 7
 
 
Giải 816
Giải 7287
Giải 6719648860644
Giải 50921
Giải 4944208491619154
56684236466626352925
Giải 3 5596608236
Giải 2 13261
Giải 111118
Giải ĐB735175
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 6, 6, 8 6 1, 3, 6
2 0, 1, 5 7 5
3 6 8 4, 6, 7
4 4, 6 9 6
Giải 805
Giải 7193
Giải 6789288812759
Giải 59997
Giải 4164647535220669
08480563352436744023
Giải 3 8949278920
Giải 2 95503
Giải 198239
Giải ĐB949883
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 2, 9
1 6 4, 7, 9
2 0, 3 7
3 5, 9 8 0, 1, 3
4 9 2, 2, 3, 7
Giải 882
Giải 7539
Giải 6773278669821
Giải 58871
Giải 4521296103077943
99836646633010896951
Giải 3 7139015762
Giải 2 11840
Giải 105663
Giải ĐB715299
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 1
1 6 2, 3, 3, 6
2 1, 9 7 1
3 0, 2, 6, 9 8 2
4 0, 3 9 0, 9
Giải 857
Giải 7329
Giải 6226768330879
Giải 55008
Giải 4235252510453136
71171359025531681146
Giải 3 3017300289
Giải 2 69108
Giải 100337
Giải ĐB413459
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 8, 8 5 7, 9
1 6 6 7
2 5, 9 7 1, 3, 9
3 3, 6, 7 8 9
4 6 9
Giải 873
Giải 7007
Giải 6445568695068
Giải 51008
Giải 4469870121855845
34830565539195176064
Giải 3 8695718426
Giải 2 74436
Giải 199795
Giải ĐB998744
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 1, 3, 5, 7
1 8 6 4, 8, 9
2 6 7 3
3 0, 6 8 7
4 4, 5 9 5
Giải 831
Giải 7270
Giải 6765912383246
Giải 50727
Giải 4404627889649623
99212817316494202513
Giải 3 9744244273
Giải 2 20862
Giải 119587
Giải ĐB658074
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 9
1 2, 3 6 2, 2
2 3, 7 7 0, 3, 4
3 1, 1, 8 8 7
4 2, 2, 6 9 6
Giải 880
Giải 7068
Giải 6412455538074
Giải 50431
Giải 4945010740248175
63612658082940326304
Giải 3 1563040856
Giải 2 32451
Giải 108362
Giải ĐB333739
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 4, 8 5 1, 3, 6
1 2 6 2, 8
2 4 7 4, 5
3 0, 1, 9 8 0
4 9
Giải 875
Giải 7480
Giải 6276702751991
Giải 51434
Giải 4616853346536200
69804215902552096466
Giải 3 8382813640
Giải 2 70516
Giải 172473
Giải ĐB279954
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 4
1 6 6 5, 6, 7
2 0, 8 7 3, 5, 5
3 4 8 0, 5
4 0 9 0, 1
Giải 860
Giải 7124
Giải 6356529866203
Giải 59411
Giải 4895232895564451
39208182275767736161
Giải 3 4341357189
Giải 2 10561
Giải 192565
Giải ĐB881016
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 1, 5
1 1, 3, 6 6 0, 1, 1, 5, 5
2 3, 4, 7 7 7
3 8 6, 9
4 9
Giải 863
Giải 7110
Giải 6403149229434
Giải 56314
Giải 4563507113383887
60693653825435680120
Giải 3 7692556577
Giải 2 56971
Giải 103573
Giải ĐB221291
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 6
1 0, 4 6 3
2 0, 2, 5 7 1, 3, 7
3 1, 3, 4 8 2, 7
4 9 1, 3
Giải 853
Giải 7348
Giải 6947474248048
Giải 56777
Giải 4564693003725214
67898194938334259873
Giải 3 1406118454
Giải 2 36579
Giải 150996
Giải ĐB448851
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 3, 4
1 4 6 1, 9
2 4 7 3, 4, 7, 9
3 7 8
4 2, 8, 8 9 3, 6, 8
Giải 893
Giải 7803
Giải 6349630865272
Giải 58636
Giải 4051037861217487
16955759657298760182
Giải 3 3212401599
Giải 2 34832
Giải 104063
Giải ĐB471441
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3 5 5
1 2 6 3, 5
2 4 7 2
3 2, 6 8 2, 6, 7, 7
4 1 9 3, 6, 9
Giải 838
Giải 7806
Giải 6321251281633
Giải 54033
Giải 4394125981574940
41228789959654706691
Giải 3 4148246083
Giải 2 00851
Giải 147130
Giải ĐB089088
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1
1 2, 2, 5 6
2 8, 8 7
3 0, 3, 3, 8 8 2, 3, 8
4 0, 7 9 1, 5
Giải 814
Giải 7060
Giải 6881082883674
Giải 53440
Giải 4657207541641851
30719353432963421474
Giải 3 8236624521
Giải 2 49014
Giải 132209
Giải ĐB345331
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1
1 0, 4, 4, 6, 9 6 0, 6
2 0, 1 7 4, 4
3 1, 4 8 8
4 0, 3 9
Giải 829
Giải 7500
Giải 6664892751995
Giải 51895
Giải 4408472865893271
77025544910599523207
Giải 3 8713036023
Giải 2 44630
Giải 157420
Giải ĐB835741
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 8
1 6
2 0, 3, 5, 9 7 1, 5
3 0, 0 8
4 1, 7, 8 9 1, 5, 5, 5
Giải 814
Giải 7778
Giải 6452535371178
Giải 57707
Giải 4738270787847794
26754839440025190565
Giải 3 2900388411
Giải 2 58837
Giải 123983
Giải ĐB678267
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1, 4
1 1, 4 6 5, 7
2 5, 7 7 8, 8, 8
3 7, 7 8 3
4 4 9 4
Giải 816
Giải 7900
Giải 6876524485032
Giải 56018
Giải 4088036354759830
54355295206922429000
Giải 3 2703278584
Giải 2 88907
Giải 179149
Giải ĐB809491
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 7 5 5
1 6, 8 6 5
2 0, 4 7
3 0, 2, 2 8 4
4 7, 8, 9 9 1
Giải 849
Giải 7643
Giải 6066245074841
Giải 53910
Giải 4597331730552829
32277691319353794592
Giải 3 4373422480
Giải 2 72244
Giải 141454
Giải ĐB397991
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 4
1 0 6 2
2 9 7 7
3 1, 3, 4, 7 8 0
4 1, 3, 4, 9 9 1, 2
Giải 825
Giải 7935
Giải 6258913155723
Giải 54800
Giải 4639851846850018
18397392198341969140
Giải 3 5555479460
Giải 2 23173
Giải 174044
Giải ĐB752590
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4
1 5, 8, 9, 9 6 0, 8
2 3, 5 7 3
3 5 8 5, 9
4 0, 4 9 0, 7
Giải 861
Giải 7442
Giải 6474180470920
Giải 55638
Giải 4249942557942831
96400761766571397089
Giải 3 9390559181
Giải 2 24794
Giải 185000
Giải ĐB004902
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 5 5
1 3 6 1
2 0 7 6, 9
3 1, 8 8 1, 9
4 1, 2, 7 9 4, 4
Giải 832
Giải 7181
Giải 6996476470613
Giải 59101
Giải 4525222429445611
03200161392663792080
Giải 3 5779660704
Giải 2 43992
Giải 192197
Giải ĐB655790
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 4 5
1 1, 3 6 4
2 2 7
3 2, 7, 9 8 0, 1
4 7 9 0, 2, 4, 6, 7
Giải 804
Giải 7583
Giải 6487166720394
Giải 53055
Giải 4181444799888840
40246809979056255490
Giải 3 3525069893
Giải 2 45561
Giải 150571
Giải ĐB015943
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0, 5
1 6 1, 2
2 7 1, 1, 2
3 8 3
4 0, 3, 4, 6 9 0, 3, 4, 7, 8
Giải 809
Giải 7637
Giải 6358001000583
Giải 52145
Giải 4433391571258588
40291826859274638745
Giải 3 9470380460
Giải 2 95804
Giải 188406
Giải ĐB964081
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4, 6, 9 5
1 2 6 0
2 7
3 7, 9 8 0, 1, 3, 5, 8
4 5, 5, 6 9 1
Giải 847
Giải 7405
Giải 6071936726585
Giải 52265
Giải 4060736673019065
60649725923173479660
Giải 3 8958149365
Giải 2 64240
Giải 142053
Giải ĐB546972
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3
1 9 6 0, 5, 5, 5
2 7 2, 2, 3
3 0, 4 8 1, 5
4 0, 7, 9 9 2
Giải 872
Giải 7376
Giải 6613262884265
Giải 51634
Giải 4117950089598548
62530515406394646572
Giải 3 7109167579
Giải 2 79016
Giải 143385
Giải ĐB111792
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 6 6 5
2 7 2, 2, 6, 9
3 0, 2, 4 8 5, 8
4 0, 6, 8 9 1, 2, 5, 5
Giải 824
Giải 7671
Giải 6684258448020
Giải 59746
Giải 4348883029921725
46157215847276714066
Giải 3 0296057893
Giải 2 46157
Giải 156200
Giải ĐB013081
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7, 7
1 6 0, 6, 7
2 0, 4, 5 7 1
3 8 1, 4, 8
4 2, 4, 6 9 3, 9
Giải 856
Giải 7637
Giải 6274476153226
Giải 58347
Giải 4966803612078746
50847680210286466179
Giải 3 1528097996
Giải 2 86726
Giải 192147
Giải ĐB596110
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 0, 5 6 4
2 0, 1, 6, 6 7 9
3 7 8 0, 0
4 4, 6, 7, 7, 7 9 6
Giải 899
Giải 7124
Giải 6792482459705
Giải 58702
Giải 4525810770543991
29947300363447438293
Giải 3 9175534988
Giải 2 11828
Giải 199013
Giải ĐB797584
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 5 5 5
1 3 6
2 4, 4, 8 7 4
3 6 8 1, 4, 8
4 5, 7 9 1, 3, 9
Giải 813
Giải 7786
Giải 6009922448099
Giải 59063
Giải 4905566527441619
57740677399660560786
Giải 3 2903498187
Giải 2 45795
Giải 168656
Giải ĐB391986
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 6, 6
1 3, 9 6 3
2 7 4
3 4, 9 8 6, 6, 6, 7
4 0, 4 9 5, 9, 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSQNG theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Quảng Ngãi trực tiếp

XSQNG 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Quảng Ngãi có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSQNG 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/