XSQNG 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 15/6 Hôm nay- Thứ Tư, 16/6
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSQNG> XSQNG 30 ngày
Giải 828
Giải 7889
Giải 6007987565447
Giải 55722
Giải 4533365126015674
97487284527708145539
Giải 3 3906074011
Giải 2 50602
Giải 172158
Giải ĐB003338
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 6, 8
1 1 6 0, 0
2 2, 8 7 4, 9
3 6, 8, 9 8 1, 7, 9
4 7 9
 
 
Giải 838
Giải 7193
Giải 6328078963128
Giải 56246
Giải 4842713400194150
35612484133255273757
Giải 3 6617451546
Giải 2 28459
Giải 109146
Giải ĐB585324
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 2, 7, 9
1 2, 3 6
2 4, 8 7 1, 4
3 8 8 0
4 6, 6, 6 9 3, 6
Giải 866
Giải 7219
Giải 6478938684121
Giải 57831
Giải 4174227494697063
92863418653202101102
Giải 3 4667443652
Giải 2 69062
Giải 116086
Giải ĐB359928
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2
1 9 6 2, 3, 3, 5, 6, 8
2 1, 1, 2, 8 7 4
3 1 8 6, 9
4 6 9
Giải 890
Giải 7866
Giải 6504478715246
Giải 58672
Giải 4091131025586717
00110453141813674998
Giải 3 8442923252
Giải 2 54705
Giải 118340
Giải ĐB473339
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 5
1 0, 3, 4, 7 6 6
2 9 7 1, 2
3 6, 9 8
4 0, 4, 6 9 0, 8
Giải 821
Giải 7576
Giải 6185308059648
Giải 53599
Giải 4905501297375304
13381767461377976453
Giải 3 9044128897
Giải 2 11171
Giải 109164
Giải ĐB647110
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 0, 3, 3
1 0 6 4
2 1 7 1, 3, 6, 9
3 8 1
4 1, 6, 8 9 7, 9
Giải 821
Giải 7506
Giải 6352307977904
Giải 50940
Giải 4700360477994210
86078438623537077170
Giải 3 6831999826
Giải 2 67631
Giải 109480
Giải ĐB993759
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 9
1 0, 9 6 2
2 1, 3, 6 7 0, 0, 8, 9
3 1, 6 8 0
4 0 9 7
Giải 865
Giải 7645
Giải 6770455354678
Giải 59279
Giải 4520365211093636
34730566274184469878
Giải 3 4866465580
Giải 2 04732
Giải 150928
Giải ĐB197901
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5
1 0 6 4, 5
2 7, 8 7 8, 8, 9
3 0, 2, 5, 6, 6 8 0
4 4, 5 9
Giải 815
Giải 7979
Giải 6533995189994
Giải 59912
Giải 4992737933596107
32507253835251127344
Giải 3 3196894375
Giải 2 80122
Giải 123566
Giải ĐB948463
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5
1 1, 2, 5, 8 6 3, 6, 8
2 2 7 3, 5, 9
3 5, 9 8 3
4 4 9 4
Giải 853
Giải 7424
Giải 6745950891944
Giải 51322
Giải 4554143067619869
34198251999872769604
Giải 3 6068705110
Giải 2 65794
Giải 155988
Giải ĐB613363
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3, 9
1 0, 4 6 3, 9
2 2, 4, 7 7 6
3 8 7, 8, 9
4 4 9 4, 8, 9
Giải 880
Giải 7405
Giải 6850334637140
Giải 54575
Giải 4266107053839072
37054605575540687448
Giải 3 9832722643
Giải 2 92314
Giải 192588
Giải ĐB567457
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6 5 4, 7, 7
1 0, 4 6 3
2 7 7 2, 5
3 8 8 0, 8
4 0, 3, 8 9
Giải 800
Giải 7647
Giải 6997129476823
Giải 57789
Giải 4229447315990368
66714952741899095321
Giải 3 8095770573
Giải 2 39171
Giải 191312
Giải ĐB487039
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7, 9
1 2, 4 6 8
2 1, 3 7 1, 1, 3, 4
3 9 8 9
4 4, 7, 7 9 0
Giải 863
Giải 7974
Giải 6328148124096
Giải 50112
Giải 4189003807943904
06954635975906663454
Giải 3 3871842626
Giải 2 62502
Giải 164142
Giải ĐB443589
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4 5 4, 4
1 2, 2, 8 6 3, 6
2 6 7 4, 9
3 8 1, 9
4 2 9 6, 7
Giải 854
Giải 7526
Giải 6822152405741
Giải 52920
Giải 4395515943859117
25996887446774098700
Giải 3 6185218923
Giải 2 08950
Giải 144229
Giải ĐB762966
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 1, 2, 4
1 7 6 6
2 0, 1, 3, 6, 9 7
3 8 8
4 0, 0, 1, 4 9 6
Giải 888
Giải 7370
Giải 6820417633025
Giải 57267
Giải 4424559842914679
81018802658283158121
Giải 3 5909638559
Giải 2 89190
Giải 164383
Giải ĐB666599
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5, 9
1 8 6 3, 5, 7
2 1, 5, 9 7 0, 9
3 1 8 3, 8
4 9 0, 6, 9
Giải 831
Giải 7502
Giải 6888936321104
Giải 54057
Giải 4255824474159781
71169698364113701532
Giải 3 6906972617
Giải 2 14944
Giải 169812
Giải ĐB854445
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 7
1 2, 7 6 9, 9
2 7
3 1, 2, 2, 6, 7 8 1, 2, 9
4 1, 4, 5 9
Giải 883
Giải 7623
Giải 6919604488154
Giải 51896
Giải 4395204401066648
77879069312258646209
Giải 3 1626443338
Giải 2 56676
Giải 116463
Giải ĐB007360
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4
1 0 6 0, 3, 4
2 0, 3 7 6, 9
3 1, 8 8 3, 6
4 8, 8 9 6, 6
Giải 852
Giải 7134
Giải 6871598902599
Giải 51077
Giải 4748489028403085
70250824654883539220
Giải 3 9776182481
Giải 2 04960
Giải 119701
Giải ĐB468451
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 1, 2
1 5 6 0, 1, 5
2 0 7 7
3 4, 5 8 1, 4, 5
4 8 9 0, 9
Giải 802
Giải 7684
Giải 6441156945527
Giải 57236
Giải 4506517775686509
25225174842493715096
Giải 3 3573309527
Giải 2 77797
Giải 143859
Giải ĐB227673
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 1, 6, 9
1 1 6
2 5, 7, 7 7 3
3 3, 6, 7 8 4, 4
4 9 4, 6, 7
Giải 818
Giải 7277
Giải 6887414908045
Giải 57119
Giải 4504131504338395
69850602388204867313
Giải 3 1990881757
Giải 2 58027
Giải 118113
Giải ĐB840260
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 7
1 3, 3, 3, 8, 9 6 0
2 7 7 4, 7
3 8 8
4 3, 5, 8 9 0, 5
Giải 891
Giải 7351
Giải 6949568598532
Giải 58867
Giải 4390694081650978
21924166699826332076
Giải 3 9125882435
Giải 2 91668
Giải 118282
Giải ĐB760086
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 8, 9
1 6 6 3, 7, 8, 9, 9
2 4 7 6, 8
3 2, 5 8 2, 6
4 9 1, 5
Giải 836
Giải 7523
Giải 6769620567756
Giải 54247
Giải 4186451940611102
62735315008734276203
Giải 3 4989743411
Giải 2 74801
Giải 148469
Giải ĐB668668
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 3, 6 5 6, 6
1 1 6 8, 9
2 3 7
3 5, 6 8
4 2, 5, 7 9 6, 7
Giải 872
Giải 7872
Giải 6938193839091
Giải 50332
Giải 4334248268561366
58679320916587621845
Giải 3 7083682497
Giải 2 32767
Giải 130829
Giải ĐB631761
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 6 1, 6, 7
2 4, 9 7 2, 2, 6, 9
3 2, 6 8 1, 3, 5
4 5 9 1, 1, 7
Giải 838
Giải 7665
Giải 6688644866547
Giải 50953
Giải 4884209904747985
59319170429126283639
Giải 3 1723215763
Giải 2 66241
Giải 168107
Giải ĐB434081
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3
1 9 6 2, 3, 5
2 0 7
3 2, 8, 9 8 1, 5, 6, 6
4 1, 2, 7, 7 9
Giải 821
Giải 7187
Giải 6316022623496
Giải 51248
Giải 4501384938973871
95991735737210904822
Giải 3 1561393854
Giải 2 98547
Giải 159507
Giải ĐB359225
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 4
1 3 6 0, 2
2 1, 2, 5 7 1, 3
3 8 8 7, 9
4 7, 8 9 1, 6
Giải 828
Giải 7370
Giải 6581527559827
Giải 54980
Giải 4695876576535603
07297630024951758272
Giải 3 2875330633
Giải 2 81608
Giải 147648
Giải ĐB236023
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 8 5 3, 5
1 5, 7 6 5
2 3, 7, 8 7 0, 2
3 3 8 0, 7
4 8 9 7
Giải 865
Giải 7060
Giải 6595664514160
Giải 58449
Giải 4830826277871176
29844542912475414635
Giải 3 5815995881
Giải 2 79527
Giải 150718
Giải ĐB546636
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 6, 9
1 8 6 0, 0, 5
2 7 7 6, 8
3 5, 6 8 1, 2
4 4, 9 9 1
Giải 846
Giải 7625
Giải 6658264090302
Giải 56312
Giải 4832534435296232
56862915277753609198
Giải 3 7565045774
Giải 2 09022
Giải 116747
Giải ĐB628458
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 0, 2, 3, 8
1 2 6 2
2 2, 5, 7 7 4
3 2, 6 8 2
4 6, 7 9 8
Giải 833
Giải 7268
Giải 6184418283163
Giải 55266
Giải 4155208226115369
44122661046321289416
Giải 3 8203545098
Giải 2 67959
Giải 133342
Giải ĐB104370
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9
1 2, 6 6 1, 3, 6, 8, 9
2 0, 2, 8 7 0
3 3, 5 8
4 2, 4 9 8
Giải 855
Giải 7523
Giải 6052178409233
Giải 59302
Giải 4357750920581819
09320763557882941750
Giải 3 0157160317
Giải 2 73753
Giải 112034
Giải ĐB859086
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 0, 3, 5, 5
1 7, 9 6
2 0, 1, 3, 9 7 1, 5
3 3, 4 8 6
4 0 9
Giải 860
Giải 7718
Giải 6582333105423
Giải 53933
Giải 4425130012900928
87595220060469304762
Giải 3 4157300022
Giải 2 71177
Giải 106262
Giải ĐB139420
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5
1 0, 3, 8 6 0, 2, 2
2 0, 2, 3, 3, 8, 9 7 3, 7
3 3 8
4 9 3, 5
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSQNG theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Quảng Ngãi trực tiếp

XSQNG 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Quảng Ngãi có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSQNG 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,