XSKH 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 19/7 Hôm nay- Thứ Sáu, 20/7
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSKH> XSKH 30 ngày
Giải 831
Giải 7100
Giải 6741551759180
Giải 56564
Giải 4455300310446630
17356289526184892233
Giải 3 9322933416
Giải 2 92728
Giải 151026
Giải ĐB112044
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 2, 6
1 5, 6 6 4
2 6, 8, 9 7 5
3 0, 0, 1, 3 8 0
4 4, 8 9
 
 
Giải 862
Giải 7410
Giải 6341056638776
Giải 50549
Giải 4290581128273065
70562427658624793438
Giải 3 7525173402
Giải 2 56747
Giải 184787
Giải ĐB322141
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 8
1 0, 0 6 2, 2, 3, 5, 5
2 7 6
3 8 8 2, 7
4 1, 7, 7, 9 9
Giải 891
Giải 7353
Giải 6883574433338
Giải 56979
Giải 4833689512263261
04491736545449699670
Giải 3 8854374579
Giải 2 72455
Giải 190109
Giải ĐB786612
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3, 4, 5
1 2 6 1, 8
2 2 7 0, 9, 9
3 5, 8 8
4 3, 3 9 1, 1, 6
Giải 859
Giải 7287
Giải 6348304253257
Giải 50102
Giải 4478471603136681
19565355053174380279
Giải 3 6680047892
Giải 2 30172
Giải 122009
Giải ĐB528045
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 9 5 7, 9
1 6 5
2 5 7 2, 9
3 1 8 1, 3, 7
4 3, 5, 7 9 2
Giải 851
Giải 7515
Giải 6057654766124
Giải 55983
Giải 4760625013080729
10042232161593790749
Giải 3 7337594418
Giải 2 82194
Giải 199274
Giải ĐB355814
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1
1 4, 5, 6, 8 6 2
2 4, 9 7 4, 5, 6, 6
3 0, 7 8 3
4 2, 9 9 4
Giải 889
Giải 7528
Giải 6504228425357
Giải 51048
Giải 4347369567697408
13148373280296890880
Giải 3 1140614598
Giải 2 35367
Giải 126449
Giải ĐB545732
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 7
1 6 7, 8
2 8, 8 7 6
3 2, 6 8 0, 9
4 2, 2, 8, 8, 9 9 8
Giải 887
Giải 7754
Giải 6666593839898
Giải 56580
Giải 4541939514058218
06777171811718387013
Giải 3 3816784790
Giải 2 69698
Giải 113601
Giải ĐB528354
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 4
1 3, 8 6 5, 7
2 7 7
3 8 0, 1, 3, 3, 7
4 0 9 0, 3, 8, 8
Giải 807
Giải 7119
Giải 6223742916550
Giải 51828
Giải 4879272486054007
08222466381808550237
Giải 3 0997536121
Giải 2 69116
Giải 107121
Giải ĐB470554
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5 0, 4
1 6, 9 6 0
2 1, 1, 2, 7, 8 7 5
3 7, 7, 8 8 5
4 9 1
Giải 803
Giải 7489
Giải 6909195699958
Giải 59512
Giải 4373492575914011
64427765661859916879
Giải 3 6321587976
Giải 2 65836
Giải 199065
Giải ĐB505229
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 8, 9
1 1, 2, 5 6 5, 6, 9
2 7, 9 7 6, 9
3 6 8 9
4 9 9 1, 9
Giải 851
Giải 7703
Giải 6095389566277
Giải 58140
Giải 4620365774929141
70924181681456532234
Giải 3 3333589360
Giải 2 48034
Giải 159088
Giải ĐB934400
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 1, 3, 6
1 6 0, 5, 8
2 4 7 7
3 4, 4, 5, 6 8 8
4 0, 1, 9 9
Giải 859
Giải 7304
Giải 6090328130668
Giải 50407
Giải 4798256123383213
34474526877750910689
Giải 3 6851998865
Giải 2 44789
Giải 172397
Giải ĐB316267
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 7, 9 5 9
1 3, 3, 9 6 5, 7, 8
2 5 7 4
3 3 8 7, 9, 9
4 9 7
Giải 835
Giải 7666
Giải 6574939436891
Giải 50264
Giải 4262489878938084
16036658982882671449
Giải 3 0603794183
Giải 2 08383
Giải 169227
Giải ĐB773421
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 6 4, 6
2 1, 6, 7 7
3 5, 6, 7 8 3, 3, 4, 9
4 3, 8, 9, 9 9 1, 8
Giải 867
Giải 7708
Giải 6694872227532
Giải 54629
Giải 4037374611361324
52195795159672305911
Giải 3 4992079931
Giải 2 69623
Giải 188711
Giải ĐB874191
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5
1 1, 1, 3, 5 6 7
2 0, 2, 3, 3, 4, 9 7
3 1, 2, 7 8
4 8 9 1, 5
Giải 826
Giải 7207
Giải 6353988855122
Giải 57693
Giải 4921993986637819
37135839060654815655
Giải 3 8336485382
Giải 2 51735
Giải 141885
Giải ĐB982615
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 5
1 5, 9 6 4, 6
2 2, 6 7
3 5, 5, 9 8 2, 5, 5
4 8 9 3, 9
Giải 898
Giải 7397
Giải 6339556042700
Giải 56611
Giải 4146778636121118
65525928841930509110
Giải 3 3609595877
Giải 2 76082
Giải 180767
Giải ĐB569760
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 5 5
1 0, 1, 8 6 0, 1, 7
2 5 7 7, 7
3 8 2, 4
4 9 5, 5, 7, 8
Giải 884
Giải 7189
Giải 6050801684301
Giải 50918
Giải 4319223624671574
74324082703666114529
Giải 3 3548673641
Giải 2 94390
Giải 156187
Giải ĐB858159
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8 5 9
1 8 6 1, 8
2 2, 4, 9 7 0, 4
3 8 4, 6, 7, 9
4 1, 6 9 0
Giải 862
Giải 7775
Giải 6303320208559
Giải 59027
Giải 4167757877464621
73057418374592108009
Giải 3 5852619019
Giải 2 99714
Giải 147985
Giải ĐB840585
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7, 9
1 4, 9 6 2
2 0, 1, 1, 6, 7 7 4, 5, 5
3 3, 7 8 5, 5
4 9
Giải 839
Giải 7021
Giải 6734698770652
Giải 52736
Giải 4600373724338213
32260888290639466249
Giải 3 0274287572
Giải 2 09139
Giải 108303
Giải ĐB093967
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 3 6 0, 7
2 1, 9 7 2, 7
3 6, 7, 9, 9 8
4 2, 3, 6, 9 9 4
Giải 812
Giải 7704
Giải 6387729080367
Giải 56404
Giải 4168689607007248
68943702460162157794
Giải 3 5853112039
Giải 2 35120
Giải 195996
Giải ĐB001475
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 8 5
1 2 6 7, 8
2 0, 1 7 0, 5, 7
3 1, 9 8
4 3, 6, 8 9 4, 6
Giải 821
Giải 7715
Giải 6291801882267
Giải 55649
Giải 4203054481499941
06220292020477602877
Giải 3 0404906800
Giải 2 50627
Giải 187240
Giải ĐB912878
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5 5
1 4, 5, 8 6 7
2 0, 1, 7 7 6, 7, 8
3 8 8
4 0, 1, 9, 9 9
Giải 830
Giải 7059
Giải 6064055806429
Giải 52990
Giải 4965334701887532
46852623474499101904
Giải 3 2684197594
Giải 2 90587
Giải 130146
Giải ĐB833942
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2, 9
1 8 6
2 9 7
3 0, 2, 3 8 0, 7
4 0, 1, 2, 6, 7 9 0, 1, 4
Giải 853
Giải 7614
Giải 6614747053628
Giải 50999
Giải 4492182184831149
48147273363818081728
Giải 3 5500668712
Giải 2 46279
Giải 169247
Giải ĐB179255
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 3, 5
1 2, 4, 8 6
2 8, 8 7 9
3 6 8 0
4 7, 7, 7, 8, 9 9 9
Giải 856
Giải 7141
Giải 6442388379640
Giải 52808
Giải 4105802340815762
71936371122890430118
Giải 3 4137616869
Giải 2 59597
Giải 159632
Giải ĐB933772
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8, 8 5 6
1 2, 8 6 2, 9
2 3 7 2, 6
3 2, 6, 7 8 0
4 0, 1 9 7
Giải 883
Giải 7753
Giải 6141365286350
Giải 59852
Giải 4419269228469650
51940292247754617165
Giải 3 6288207447
Giải 2 53159
Giải 118255
Giải ĐB751808
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 0, 2, 3, 5, 9
1 3 6 5
2 4, 6, 8 7
3 8 2, 3, 4
4 0, 6, 7 9
Giải 863
Giải 7139
Giải 6765219821379
Giải 52821
Giải 4396380615708796
31589209728471301865
Giải 3 8341762622
Giải 2 32727
Giải 199361
Giải ĐB990697
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 7
1 3, 7 6 1, 3, 5
2 1, 2, 7 7 2, 9
3 8, 9 8 2, 9
4 9 6, 7
Giải 897
Giải 7132
Giải 6695903680249
Giải 51637
Giải 4241478937350647
33095822471034815019
Giải 3 9580473587
Giải 2 58941
Giải 183879
Giải ĐB688436
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9
1 9 6 8
2 7 3, 9
3 2, 6, 7 8 7
4 1, 7, 7, 7, 8, 9 9 5, 7
Giải 812
Giải 7717
Giải 6912440313159
Giải 59927
Giải 4652581028911963
74434392693005546464
Giải 3 9413245470
Giải 2 20351
Giải 122472
Giải ĐB269550
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1, 5, 8, 9
1 2, 7 6 3, 4, 9
2 4, 7 7 0, 2
3 1, 2, 4 8 9
4 9
Giải 859
Giải 7308
Giải 6856729662273
Giải 53575
Giải 4474948951773593
35080259679791470308
Giải 3 5715040217
Giải 2 26319
Giải 109137
Giải ĐB567838
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8 5 0, 9
1 4, 7, 7, 9 6 6, 7, 7
2 7 3, 5
3 7, 8 8 0
4 9 3, 4
Giải 834
Giải 7797
Giải 6809561528989
Giải 57962
Giải 4271229410340536
34597185077015163378
Giải 3 0924392363
Giải 2 14095
Giải 175284
Giải ĐB225459
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1, 2, 9
1 6 2, 3
2 2 7 8
3 4, 6 8 4, 9
4 3 9 5, 5, 7, 7
Giải 883
Giải 7158
Giải 6639153016685
Giải 59215
Giải 4458464163891991
35577979290980103091
Giải 3 4057331415
Giải 2 23115
Giải 152450
Giải ĐB452080
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 0, 8
1 5, 5, 5 6
2 9 7 3, 7
3 8 8 0, 3, 5
4 6 9 1, 1, 1
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSKH theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Khánh Hòa trực tiếp

XSKH 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Khánh Hòa có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSKH 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/