XSVL 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 19/7 Hôm nay- Thứ Sáu, 20/7
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSVL> XSVL 30 ngày
Giải 865
Giải 7842
Giải 6738992793663
Giải 50219
Giải 4138716090594876
12789365668429415474
Giải 3 3256965835
Giải 2 05284
Giải 122729
Giải ĐB963885
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 9 6 3, 5, 6, 9
2 9 7 1, 4, 6, 9
3 5 8 4, 5, 9, 9
4 2 9 4
 
 
Giải 889
Giải 7958
Giải 6798260830233
Giải 57340
Giải 4707055719013732
98541199339745032403
Giải 3 6215742599
Giải 2 45221
Giải 121290
Giải ĐB185451
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 0, 1, 7, 8
1 6
2 1 7
3 2, 3, 3 8 2, 3, 9
4 0, 1 9 0, 0, 9
Giải 899
Giải 7006
Giải 6707868896010
Giải 56900
Giải 4155915488018879
90310802639107351748
Giải 3 9134803565
Giải 2 27679
Giải 162980
Giải ĐB022682
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5
1 0, 0 6 3, 5
2 7 3, 8, 9, 9
3 8 0, 0, 2, 9
4 8, 8 9 1, 9
Giải 871
Giải 7796
Giải 6514761685675
Giải 56232
Giải 4905771164696791
70865907340374337877
Giải 3 3858114515
Giải 2 27054
Giải 128164
Giải ĐB851690
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 5 6 4, 5, 8
2 7 1, 5, 7, 7
3 2, 4 8 1
4 3, 6, 7 9 0, 1, 6
Giải 876
Giải 7667
Giải 6551678348476
Giải 59064
Giải 4410301751550370
73720219974765807049
Giải 3 4246669814
Giải 2 40802
Giải 168337
Giải ĐB064887
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 8
1 4, 5, 6 6 4, 6, 7
2 0 7 0, 6, 6
3 0, 4, 7 8 7
4 9 9 7
Giải 870
Giải 7951
Giải 6075709767786
Giải 58855
Giải 4592597520888320
06184564497649044700
Giải 3 3878957594
Giải 2 55479
Giải 178281
Giải ĐB274750
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 0, 1, 5, 7, 9
1 6
2 0 7 0, 6, 9
3 8 1, 4, 6, 9
4 9 9 0, 4
Giải 835
Giải 7145
Giải 6013779124821
Giải 53532
Giải 4448181604278759
54441935661317708548
Giải 3 7102996000
Giải 2 07512
Giải 172821
Giải ĐB352720
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 9
1 2, 2, 8 6 6
2 0, 1, 1, 9 7 7
3 2, 5, 7 8
4 1, 2, 5, 8 9
Giải 878
Giải 7433
Giải 6439667382011
Giải 50376
Giải 4247100436071091
40187279420438657998
Giải 3 7652122232
Giải 2 29790
Giải 152978
Giải ĐB964617
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 0, 1, 7 6 0
2 1 7 6, 8, 8
3 2, 3, 8 8 6, 7
4 2 9 0, 1, 6, 8
Giải 807
Giải 7750
Giải 6378078583640
Giải 55939
Giải 4667638097489550
80172616959504080192
Giải 3 1126358077
Giải 2 10917
Giải 194594
Giải ĐB934328
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 0, 8
1 7 6 3, 3
2 8 7 2, 4, 7
3 9 8 0
4 0, 0 9 2, 4, 5
Giải 836
Giải 7165
Giải 6477647611075
Giải 58955
Giải 4336678881712891
10869535967341943164
Giải 3 7086188032
Giải 2 94950
Giải 137427
Giải ĐB014217
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 5
1 7, 7, 9 6 1, 1, 4, 5, 7, 9
2 7 7 5, 6
3 2, 6 8
4 9 1, 6
Giải 885
Giải 7033
Giải 6362010821862
Giải 53696
Giải 4260758852864495
11137646486741246023
Giải 3 1203944360
Giải 2 46047
Giải 181352
Giải ĐB895054
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 4
1 2 6 0, 2
2 0, 3, 8 7 5
3 3, 7, 9 8 2, 5
4 7, 8 9 5, 6
Giải 884
Giải 7713
Giải 6878534000110
Giải 59740
Giải 4821519933434642
61157960001158923801
Giải 3 8152522977
Giải 2 69329
Giải 125485
Giải ĐB344846
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 1 5 1, 7
1 0, 3 6
2 5, 9 7 7
3 4 8 4, 5, 5, 9
4 0, 2, 6 9
Giải 882
Giải 7156
Giải 6542611722413
Giải 52045
Giải 4505029757222202
35480363060636456239
Giải 3 2395661105
Giải 2 72178
Giải 156744
Giải ĐB809812
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 5, 6 5 6, 6
1 2, 3 6 4
2 6 7 2, 2, 8
3 9 8 0, 2
4 4, 5 9
Giải 809
Giải 7783
Giải 6574116134103
Giải 54364
Giải 4251843541165994
49700072583352121505
Giải 3 9981809407
Giải 2 74694
Giải 153683
Giải ĐB100457
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5, 7, 9 5 7, 8
1 1, 3, 8 6 4
2 1 7
3 8 3, 3, 4
4 1 9 4, 4
Giải 817
Giải 7034
Giải 6366811074655
Giải 57110
Giải 4437078501324655
40317441914716460361
Giải 3 3475691077
Giải 2 55658
Giải 193248
Giải ĐB090529
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5 5, 5, 6, 8
1 0, 3, 7, 7 6 1, 4, 8
2 9 7 7
3 4 8
4 8 9 1
Giải 845
Giải 7271
Giải 6449514409798
Giải 52067
Giải 4373401093659845
99254169681352097786
Giải 3 0592355741
Giải 2 23308
Giải 192583
Giải ĐB671325
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4
1 6 7, 8
2 0, 3, 5 7 1
3 6 8 3, 6
4 0, 0, 1, 5, 5 9 5, 8
Giải 853
Giải 7304
Giải 6902838160464
Giải 54313
Giải 4752971399378212
61974477911223259195
Giải 3 3533635129
Giải 2 84970
Giải 184259
Giải ĐB741047
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3, 9
1 2, 3, 6 6 4
2 8, 9 7 0, 4
3 2, 6 8
4 7 9 1, 3, 5, 7
Giải 894
Giải 7602
Giải 6135369833264
Giải 59537
Giải 4818549168302972
68099331787052926583
Giải 3 8504191359
Giải 2 17429
Giải 120166
Giải ĐB107495
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3, 4, 9
1 6 4, 6
2 9, 9 7 2, 8
3 7 8 3, 3, 3
4 1 9 4, 5, 9
Giải 802
Giải 7786
Giải 6129679079093
Giải 50926
Giải 4307561322871531
11385712829675035534
Giải 3 4515312737
Giải 2 82615
Giải 187403
Giải ĐB450684
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 7 5 0, 3, 6
1 5 6
2 6, 8 7
3 1, 4, 7 8 2, 4, 5, 6
4 9 3, 6
Giải 803
Giải 7663
Giải 6419071250183
Giải 54351
Giải 4069938189158163
15801398088994053569
Giải 3 4371775640
Giải 2 24432
Giải 134399
Giải ĐB771324
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 8 5 1
1 7 6 3, 3, 9
2 4, 5 7
3 2 8 3
4 0, 0 9 0, 1, 3, 9
Giải 833
Giải 7683
Giải 6825299946937
Giải 53398
Giải 4157076279124266
21924969616746368322
Giải 3 1952349442
Giải 2 39378
Giải 148510
Giải ĐB712654
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 4
1 0 6 1, 3, 6
2 2, 3, 4 7 8
3 3, 7 8 3
4 2 9 1, 4, 8
Giải 894
Giải 7726
Giải 6986211420400
Giải 54636
Giải 4447673974397215
20453518188797526390
Giải 3 9046778815
Giải 2 98745
Giải 182825
Giải ĐB129277
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3
1 5, 5, 8 6 2, 7, 7
2 5, 6 7 5, 7
3 6 8
4 2, 3, 5 9 0, 4
Giải 807
Giải 7647
Giải 6594393251785
Giải 59100
Giải 4970856082730931
83076812659067193598
Giải 3 2445495477
Giải 2 02697
Giải 181027
Giải ĐB999138
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 4
1 6 5
2 5, 7, 7 7 1, 6, 7
3 1, 8 8 5, 5
4 3, 7 9 7, 8
Giải 890
Giải 7117
Giải 6221924710131
Giải 51012
Giải 4575811506569663
21056832757522259694
Giải 3 4839308019
Giải 2 59702
Giải 107209
Giải ĐB323775
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 6
1 2, 7, 9, 9 6 3, 5
2 2 7 1, 5, 5
3 1 8 1
4 9 0, 3, 4
Giải 813
Giải 7360
Giải 6370116260198
Giải 57664
Giải 4479658331755230
77786124917582586487
Giải 3 2251614281
Giải 2 69144
Giải 163902
Giải ĐB460932
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5
1 3, 6, 7 6 0, 4, 5
2 5, 6 7
3 0, 2 8 1, 6, 7
4 4 9 1, 8
Giải 809
Giải 7696
Giải 6675259051873
Giải 55133
Giải 4636230037885145
33667901216485420711
Giải 3 9333193129
Giải 2 46024
Giải 112996
Giải ĐB619355
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5 2, 4, 5
1 1 6 7
2 1, 3, 4, 9 7 3, 8
3 1, 3 8
4 5 9 6, 6
Giải 887
Giải 7560
Giải 6763687517797
Giải 50514
Giải 4110226865764838
88242175703520398325
Giải 3 7847501820
Giải 2 74827
Giải 163635
Giải ĐB223090
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 7
1 4 6 0
2 0, 2, 5, 7 7 0, 5
3 5, 6, 8 8 7
4 2 9 0, 7
Giải 874
Giải 7700
Giải 6193918135736
Giải 54671
Giải 4514762605346318
06132990555459013029
Giải 3 3501713540
Giải 2 32752
Giải 105347
Giải ĐB344216
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 3, 5
1 3, 6, 7, 8 6
2 9 7 1, 4, 6
3 2, 6, 9 8
4 0, 7 9 0
Giải 817
Giải 7261
Giải 6720287553356
Giải 54965
Giải 4422146625033288
67076192664269111968
Giải 3 3160969998
Giải 2 10670
Giải 178009
Giải ĐB018198
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9, 9 5 0, 5, 6
1 4, 7 6 1, 5, 6, 8
2 7 0, 6
3 8 8
4 9 1, 8, 8
Giải 836
Giải 7313
Giải 6860898836422
Giải 51630
Giải 4102666303016036
16888079350045864245
Giải 3 0476392626
Giải 2 47870
Giải 183170
Giải ĐB619390
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 8
1 3 6 3, 6
2 2, 6 7 0, 0
3 0, 0, 5, 6, 6 8 3, 8
4 5 9 0
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSVL theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Vĩnh Long trực tiếp

XSVL 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Vĩnh Long có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSVL 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/