XSKG 30 ngày

Hôm qua- Thứ Ba, 23/10 Hôm nay- Thứ Tư, 24/10
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSKG> XSKG 30 ngày
Giải 883
Giải 7355
Giải 6379730980289
Giải 59742
Giải 4382054684043069
95039887127652998026
Giải 3 9601291607
Giải 2 01411
Giải 148505
Giải ĐB670174
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 7 5 5
1 1, 2, 2 6 9
2 6, 9 7 4
3 9 8 3, 9
4 0, 2 9 7, 8
 
 
Giải 852
Giải 7959
Giải 6803670049051
Giải 51431
Giải 4633827859596461
57518815943426837048
Giải 3 7939171378
Giải 2 64468
Giải 171636
Giải ĐB120917
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 2, 9
1 7, 8 6 1, 8, 8
2 7 8
3 1, 6, 6 8 2
4 8 9 1, 4, 5
Giải 809
Giải 7325
Giải 6814880489656
Giải 50924
Giải 4081915732053780
04474399521024882486
Giải 3 2446205941
Giải 2 72719
Giải 199308
Giải ĐB073600
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8, 9 5 2, 6
1 9 6 2
2 0, 4, 5 7 4
3 8 0, 6
4 1, 8, 8, 8 9 1
Giải 859
Giải 7470
Giải 6101105713596
Giải 53029
Giải 4135575304329682
23127315219601513976
Giải 3 6706114165
Giải 2 35122
Giải 190452
Giải ĐB732469
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 7, 9
1 1, 5 6 1, 5, 9
2 1, 2, 7, 9 7 0, 1, 6
3 8 2
4 3 9 6
Giải 859
Giải 7375
Giải 6616433405645
Giải 55867
Giải 4932523438189634
04661013244429247772
Giải 3 6476706129
Giải 2 02472
Giải 166168
Giải ĐB784349
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 9
1 6 1, 4, 7, 7, 8
2 4, 9 7 2, 2, 5
3 4 8 1
4 0, 5, 9 9 2
Giải 868
Giải 7781
Giải 6949604686436
Giải 57874
Giải 4395802568215108
17290204597954440204
Giải 3 7391100062
Giải 2 59851
Giải 102565
Giải ĐB019176
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 1, 9
1 1 6 2, 5, 8, 8
2 7 4, 6
3 6 8 0, 1, 2
4 4 9 0, 6
Giải 890
Giải 7058
Giải 6503717084314
Giải 52530
Giải 4290383103826934
60865299998454996101
Giải 3 7730984276
Giải 2 51360
Giải 165421
Giải ĐB308646
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8, 9 5 8
1 4 6 0, 5
2 1 7 6
3 0, 4, 7, 8, 8 8
4 6, 9 9 0, 9
Giải 895
Giải 7133
Giải 6539807232578
Giải 57184
Giải 4696377577487764
83546813005456987330
Giải 3 8981512164
Giải 2 47644
Giải 108519
Giải ĐB870314
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 4, 5, 9 6 4, 4, 9
2 3 7 4, 8
3 0, 3, 7 8 4
4 4, 6 9 5, 8
Giải 838
Giải 7860
Giải 6328058532187
Giải 56955
Giải 4277475663594783
35590750779882280561
Giải 3 4034892032
Giải 2 06393
Giải 156338
Giải ĐB075843
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 5
1 6 0, 1
2 2 7 7
3 2, 5, 8, 8 8 0, 3, 7
4 3, 7, 8 9 0, 3
Giải 861
Giải 7300
Giải 6409785640851
Giải 56916
Giải 4208130942337750
89825952212720770916
Giải 3 7434021568
Giải 2 11369
Giải 142206
Giải ĐB400908
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 7, 8 5 0, 1
1 3, 6, 6 6 1, 4, 8, 9
2 1, 3, 5 7
3 8
4 0 9 7
Giải 805
Giải 7577
Giải 6427173994046
Giải 59428
Giải 4713612880409154
79679852725799538171
Giải 3 6974196636
Giải 2 12071
Giải 169291
Giải ĐB032684
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 4
1 6 1
2 8 7 1, 1, 1, 2, 7, 9
3 6 8 4
4 1, 6 9 1, 5, 9
Giải 815
Giải 7881
Giải 6893112363768
Giải 55143
Giải 4058482415497827
48806518248627244051
Giải 3 5483431508
Giải 2 76256
Giải 187791
Giải ĐB693789
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 1, 4, 6
1 5 6 8
2 4, 7 7 2
3 1, 4, 6 8 1, 9
4 3, 8 9 1
Giải 800
Giải 7777
Giải 6246435537374
Giải 56319
Giải 4632857237393023
76743170535221824276
Giải 3 1334268805
Giải 2 65078
Giải 172005
Giải ĐB993654
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 5 5 3, 3, 4
1 8, 9 6 4
2 3 7 3, 4, 6, 7, 8
3 8 5
4 2, 3 9
Giải 875
Giải 7885
Giải 6688476065123
Giải 59384
Giải 4346311505057858
36841182260048696826
Giải 3 3624609478
Giải 2 18978
Giải 199796
Giải ĐB615936
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 8
1 6
2 3, 6, 6 7 5, 8, 8
3 1, 6 8 4, 4, 5, 6
4 1, 6 9 6
Giải 838
Giải 7442
Giải 6742768687014
Giải 56595
Giải 4692215783643361
37781606002946553068
Giải 3 1562871048
Giải 2 31542
Giải 177213
Giải ĐB936971
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 3, 4 6 1, 5, 8, 8
2 1, 7, 8 7 1
3 6, 8 8 1
4 2, 2, 8 9 5
Giải 886
Giải 7675
Giải 6430477601598
Giải 54631
Giải 4222121566040955
25288272245290760200
Giải 3 8545291099
Giải 2 07748
Giải 103821
Giải ĐB516962
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 7 5 2, 5
1 2 6 0, 0, 2
2 1, 4 7 5
3 1 8 6, 8
4 8 9 8, 9
Giải 826
Giải 7010
Giải 6931871557660
Giải 50342
Giải 4488774679667861
19814713162332550028
Giải 3 2238480540
Giải 2 47273
Giải 113002
Giải ĐB803667
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 5
1 0, 4, 6, 8 6 0, 1, 7
2 5, 6, 8 7 3, 7
3 8 4
4 0, 2 9 6
Giải 842
Giải 7867
Giải 6233383786294
Giải 52480
Giải 4767836249779363
77933195658035150957
Giải 3 4219334780
Giải 2 37802
Giải 121026
Giải ĐB113849
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 7
1 6 3, 5, 7
2 6 7 8
3 3, 3 8 0, 0, 3
4 2, 9 9 3, 4, 7
Giải 848
Giải 7128
Giải 6005373202461
Giải 53463
Giải 4459232635392295
11252983716241170442
Giải 3 4880031066
Giải 2 69401
Giải 112811
Giải ĐB936083
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 2, 3, 3
1 1, 1 6 1, 3, 6
2 0, 3, 8 7 1
3 8 3
4 2, 8 9 5
Giải 828
Giải 7061
Giải 6393539081039
Giải 58829
Giải 4186776014145742
02442325934944241266
Giải 3 6730664827
Giải 2 65960
Giải 111325
Giải ĐB348308
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8, 8 5
1 6 0, 1, 6
2 5, 7, 8, 9 7 7
3 5, 9 8
4 1, 2, 2, 2 9 3
Giải 810
Giải 7105
Giải 6593404383545
Giải 52044
Giải 4637778316781869
03606125715143887826
Giải 3 4318645319
Giải 2 53485
Giải 192629
Giải ĐB696660
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5
1 0, 9 6 0, 7, 9
2 6, 9 7 1, 7
3 4, 8, 8 8 5, 6
4 4, 5 9
Giải 810
Giải 7447
Giải 6160337961095
Giải 59918
Giải 4659471119549669
87857273334855842031
Giải 3 2434948603
Giải 2 24341
Giải 116086
Giải ĐB179516
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3 5 7, 8
1 0, 6, 8 6 9
2 7
3 1, 3 8 6
4 1, 7, 7, 9 9 5, 5, 6
Giải 834
Giải 7861
Giải 6481954432039
Giải 52015
Giải 4261068075953526
19180448529425021065
Giải 3 2809423312
Giải 2 16303
Giải 166229
Giải ĐB056954
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 0, 2, 4, 9
1 2, 5, 9 6 1, 5
2 6, 9 7
3 4, 9 8 0
4 3 9 4
Giải 883
Giải 7852
Giải 6398517520070
Giải 56099
Giải 4193490876165055
53976789938025953912
Giải 3 6720724247
Giải 2 25263
Giải 159241
Giải ĐB335122
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 2, 5, 9
1 2 6 1, 3
2 2 7 0, 6
3 8 3, 5
4 1, 7, 9 9 3, 9
Giải 814
Giải 7106
Giải 6355093849957
Giải 51671
Giải 4319187047927675
59528102397809221698
Giải 3 3887619127
Giải 2 65845
Giải 131073
Giải ĐB949938
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 7
1 4, 8 6
2 7, 8 7 1, 3, 5, 6, 9
3 8, 9 8 4
4 5 9 2, 8
Giải 851
Giải 7226
Giải 6923925062532
Giải 55702
Giải 4085477996173021
73186631272657351422
Giải 3 1328975889
Giải 2 96806
Giải 117066
Giải ĐB727489
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 6 5 1
1 6 1, 6
2 1, 2, 6, 7 7 3
3 2, 9 8 6, 9, 9, 9
4 7 9
Giải 890
Giải 7236
Giải 6739662849798
Giải 55714
Giải 4358331148974864
94405449040392260448
Giải 3 3658263988
Giải 2 91462
Giải 157377
Giải ĐB549950
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 0
1 4 6 2, 4
2 2 7 7
3 3, 6 8 2, 4, 8, 9
4 8 9 0, 6, 8
Giải 818
Giải 7089
Giải 6383970771400
Giải 55906
Giải 4674324256297229
62290191262479539248
Giải 3 0687417608
Giải 2 39664
Giải 146507
Giải ĐB922941
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6, 7, 8 5
1 8 6 2, 4
2 6, 9 7 4, 7
3 2, 9 8 9
4 1, 8 9 0, 5
Giải 801
Giải 7471
Giải 6043396161511
Giải 50175
Giải 4500347199613376
48943819880763093405
Giải 3 0012566389
Giải 2 86193
Giải 154840
Giải ĐB077677
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5
1 1, 6 6
2 5 7 1, 5, 6, 7
3 0, 3, 4 8 8, 9
4 0, 3 9 3, 6
Giải 858
Giải 7740
Giải 6254023501901
Giải 55957
Giải 4315265943816493
28922499491224436478
Giải 3 4120146829
Giải 2 80940
Giải 152530
Giải ĐB968951
Soi cầu Kiên Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 0, 1, 7, 8
1 6
2 2, 6, 9 7 8
3 0, 8 8
4 0, 0, 0, 4, 9 9 3
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSKG theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Kiên Giang trực tiếp

XSKG 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Kiên Giang có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSKG 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/