XSAG 40 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Sáu, 19/7 Hôm nay- Thứ Bảy, 20/7
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSAG> XSAG 40 ngày
Giải 807
Giải 7941
Giải 6843865419990
Giải 54603
Giải 4085480446524357
12893903639171677694
Giải 3 8826999502
Giải 2 00657
Giải 131372
Giải ĐB007524
Soi cầu An Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 7 5 7, 7
1 6 6 3, 5, 9
2 4 7 2
3 8 8
4 1, 1, 8 9 0, 3, 4
XSAG 30 ngày
 
 
Giải 854
Giải 7165
Giải 6500324568039
Giải 50709
Giải 4540439931082410
37471752575904284711
Giải 3 8816259205
Giải 2 84699
Giải 135094
Giải ĐB582249
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 9 5 4, 6, 7
1 0, 0, 1 6 2, 5
2 7 1
3 9 8
4 2, 3, 9 9 4, 9
XSAG 90 ngày
Giải 870
Giải 7794
Giải 6879404050208
Giải 55532
Giải 4667974050624267
96618939222379386043
Giải 3 1720303796
Giải 2 26419
Giải 124569
Giải ĐB762914
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6, 8 5
1 4, 8, 9 6 7, 9
2 2 7 0
3 2 8
4 3 9 3, 4, 4, 6, 7
XSAG 100 ngày
Giải 862
Giải 7708
Giải 6184655788704
Giải 54780
Giải 4211885141462663
30981399434823716796
Giải 3 1648722534
Giải 2 05783
Giải 143503
Giải ĐB264194
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 8 5
1 4 6 2, 3
2 7 8
3 4, 7 8 0, 1, 3, 7, 8
4 3, 6 9 4, 6
XSAG 200 ngày
Giải 898
Giải 7766
Giải 6884813716456
Giải 57300
Giải 4356473799181625
08299724606571287533
Giải 3 7516910992
Giải 2 42982
Giải 150300
Giải ĐB817743
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 6
1 2 6 0, 6, 9
2 5 7 1
3 3 8 2
4 3, 7, 8 9 1, 2, 8, 9
XSAG 300 ngày
Giải 840
Giải 7804
Giải 6900982696226
Giải 50446
Giải 4339598380849695
56892097275560361864
Giải 3 8644311006
Giải 2 90223
Giải 176930
Giải ĐB582311
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6, 8, 9 5 9
1 1 6 4, 9
2 3, 6, 7 7
3 0 8
4 0, 3, 6 9 2, 5
XSAG 10 ngày
Giải 888
Giải 7347
Giải 6344242865307
Giải 52497
Giải 4455205070015241
71780841341588256208
Giải 3 7788098407
Giải 2 84370
Giải 121373
Giải ĐB049816
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7, 7, 8 5
1 6 6
2 0 7 0, 3
3 4 8 0, 0, 2, 6, 8
4 1, 2, 7 9 7
XSAG 20 ngày
Giải 881
Giải 7276
Giải 6298302155055
Giải 56916
Giải 4958789798457653
87306168095190618619
Giải 3 5490675394
Giải 2 44584
Giải 157543
Giải ĐB495466
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6, 6, 9 5 3, 5
1 5, 6, 9 6 6
2 7 6, 8
3 8 1, 3, 4, 4
4 3 9 4
XSAG 40 ngày
Giải 816
Giải 7060
Giải 6894287604014
Giải 55686
Giải 4841002876373367
57982696737461550497
Giải 3 1540553446
Giải 2 68924
Giải 174348
Giải ĐB762189
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5
1 4, 5, 6 6 0, 0, 3, 7
2 4 7 3
3 8 2, 6, 9
4 2, 6, 8 9 7
XSAG 50 ngày
Giải 843
Giải 7697
Giải 6676503321815
Giải 55810
Giải 4286871071119985
74960600929922033469
Giải 3 8603181420
Giải 2 76557
Giải 156131
Giải ĐB501116
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 0, 1, 5, 6 6 0, 5, 9
2 0, 0 7
3 1, 1, 2 8 5, 7
4 3 9 2, 7
XSAG 60 ngày
Giải 820
Giải 7719
Giải 6943362605552
Giải 58062
Giải 4295424707942163
16535271978902680610
Giải 3 1942944381
Giải 2 33239
Giải 102797
Giải ĐB440827
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 0, 9 6 0, 2, 3
2 0, 6, 7, 9 7 9
3 3, 5, 9 8 1
4 2 9 7, 7
XSAG 500 ngày
Giải 851
Giải 7393
Giải 6572996527237
Giải 55892
Giải 4329855125918697
31083475960755528349
Giải 3 1824711730
Giải 2 93901
Giải 120640
Giải ĐB922138
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 2, 5, 9
1 6
2 9 7
3 0, 7, 8 8 3, 5
4 0, 7, 9 9 2, 3, 6, 7
XSAG 1 ngày
Giải 802
Giải 7886
Giải 6539845598844
Giải 54937
Giải 4773855484186633
09711181416360495745
Giải 3 2873586066
Giải 2 24858
Giải 185162
Giải ĐB825699
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 8, 9
1 1 6 2, 6
2 7
3 3, 5, 7 8 5, 6
4 1, 1, 4, 5 9 8, 9
XSAG 2 ngày
Giải 831
Giải 7685
Giải 6049968338640
Giải 57496
Giải 4023953011708506
33472196161546736058
Giải 3 5230569385
Giải 2 17567
Giải 184817
Giải ĐB659442
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 8
1 6, 7, 7 6 7, 7
2 7 2
3 1, 3 8 5, 5
4 0, 2 9 5, 6, 9
XSAG 3 ngày
Giải 888
Giải 7369
Giải 6146483339756
Giải 51043
Giải 4886934106457262
08728447172287101116
Giải 3 4587733638
Giải 2 00012
Giải 152841
Giải ĐB209528
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 2, 6, 7 6 2, 4, 4, 9
2 8, 8 7 1, 7
3 3, 8 8 8
4 1, 3 9 3
XSAG 4 ngày
Giải 888
Giải 7591
Giải 6877928074040
Giải 57945
Giải 4838901326581956
79040940329073422128
Giải 3 4430512312
Giải 2 46290
Giải 190179
Giải ĐB318541
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 6
1 2 6 5
2 8 7 9, 9
3 2, 4 8 8
4 0, 0, 1, 5 9 0, 0, 1
XSAG 5 ngày
Giải 836
Giải 7580
Giải 6377736232289
Giải 50316
Giải 4399880285385218
12828861145142631278
Giải 3 4824218495
Giải 2 65719
Giải 124734
Giải ĐB882923
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 4, 6, 8, 9 6
2 3, 3, 6, 8 7 7, 8
3 4, 6 8 0, 8, 9
4 2 9 5
XSAG 6 ngày
Giải 804
Giải 7698
Giải 6276907925217
Giải 53117
Giải 4277652665095497
21405410173648270176
Giải 3 8507869225
Giải 2 21881
Giải 172233
Giải ĐB225457
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 0, 7
1 7, 7, 7 6 5, 9
2 5 7 6, 8
3 3 8 1, 2
4 9 2, 7, 8
XSAG 7 ngày
Giải 813
Giải 7614
Giải 6574449386581
Giải 59865
Giải 4689422730631610
84629078874288381958
Giải 3 3945181406
Giải 2 41483
Giải 114063
Giải ĐB112746
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6 5 1, 8
1 0, 3, 4 6 3, 5
2 9 7
3 8 8 1, 3, 3, 7
4 2, 4, 6 9
XSAG 1000 ngày
Giải 884
Giải 7559
Giải 6518666404299
Giải 51031
Giải 4148857170944623
44568563693697392340
Giải 3 7866945096
Giải 2 24396
Giải 119222
Giải ĐB303624
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 9
1 6 8, 9, 9
2 2, 3, 4 7 3
3 1 8 4, 5, 6
4 0, 0 9 6, 6, 9
Giải 888
Giải 7649
Giải 6902734726894
Giải 57736
Giải 4940730073957662
07327428601515061199
Giải 3 8003128424
Giải 2 55364
Giải 128595
Giải ĐB818663
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0
1 6 0, 2, 3, 4
2 4, 7, 7 7 2, 3
3 1, 6, 9 8 8
4 9 9 4, 5, 9
Giải 881
Giải 7170
Giải 6886119861312
Giải 58991
Giải 4981942084460920
58567851476382471643
Giải 3 6586789686
Giải 2 86265
Giải 135300
Giải ĐB772404
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5
1 2 6 1, 5, 7, 7
2 0, 4 7 0
3 8 1, 6, 6
4 3, 4, 7 9 1, 4
Giải 834
Giải 7279
Giải 6654210325290
Giải 56701
Giải 4213851305627515
51874297208298028545
Giải 3 2775412420
Giải 2 29875
Giải 199318
Giải ĐB374629
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 6
1 5, 8 6
2 0, 0, 9 7 4, 5, 9
3 2, 4 8 0, 5
4 2, 5 9 0
Giải 848
Giải 7052
Giải 6191147173461
Giải 58674
Giải 4384445842152193
62228187915927592611
Giải 3 2407681978
Giải 2 64077
Giải 166713
Giải ĐB167566
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 1, 1, 3, 7 6 1, 6
2 1, 8 7 4, 5, 6, 7, 8
3 8
4 4, 8 9 1, 3
Giải 884
Giải 7048
Giải 6483529345092
Giải 58524
Giải 4280519326062645
86369561765901803659
Giải 3 7596705272
Giải 2 94379
Giải 113479
Giải ĐB195536
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 9
1 8 6 0, 7, 9
2 4 7 2, 6, 9, 9
3 4, 5, 6 8 4
4 5, 8 9 2
Giải 830
Giải 7196
Giải 6099573310767
Giải 53815
Giải 4969706310578962
24949480599788010872
Giải 3 0770792998
Giải 2 50341
Giải 190363
Giải ĐB613460
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 9
1 5 6 0, 2, 3, 7
2 7 0, 2
3 0, 1 8 0
4 1, 9 9 5, 6, 8
Giải 887
Giải 7190
Giải 6497597891765
Giải 53606
Giải 4821947600270167
49388764900212588154
Giải 3 7844998784
Giải 2 14919
Giải 134468
Giải ĐB567982
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 4
1 9 6 5, 7, 8
2 5 7 5
3 8 2, 4, 7, 8, 9
4 9 9 0, 0, 4
Giải 880
Giải 7453
Giải 6209528644844
Giải 57570
Giải 4113453044196498
32843143200107881723
Giải 3 5122470899
Giải 2 38037
Giải 199469
Giải ĐB056279
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 6 4, 9
2 0, 3, 4 7 0, 8, 9
3 7 8 0
4 1, 3, 4, 5 9 5, 8, 9
Giải 821
Giải 7023
Giải 6951482269027
Giải 51386
Giải 4177013818310195
06543887231618762235
Giải 3 7855696094
Giải 2 96488
Giải 150447
Giải ĐB053455
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5, 6
1 4 6
2 1, 3, 3, 6, 7 7
3 5 8 3, 6, 7, 8
4 3, 7 9 4, 5
Giải 800
Giải 7774
Giải 6145948225405
Giải 51910
Giải 4214989871185249
73553164316487705400
Giải 3 4456367123
Giải 2 21747
Giải 111041
Giải ĐB874442
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 5 5 3, 9
1 0, 1 6 3
2 2, 3 7 4, 7
3 1 8
4 1, 2, 7, 9 9 8
Giải 887
Giải 7966
Giải 6427732843200
Giải 58591
Giải 4037324065983345
53178699112355214342
Giải 3 7199804621
Giải 2 88260
Giải 154718
Giải ĐB729672
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 9
1 1, 8 6 0, 6
2 1 7 2, 7, 8
3 2 8 4, 7
4 2, 5 9 1, 8
Giải 888
Giải 7546
Giải 6389594877133
Giải 58700
Giải 4265344338697194
70994638801880084559
Giải 3 8960355399
Giải 2 49907
Giải 171633
Giải ĐB058976
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 7 5 9
1 6
2 7 6
3 3, 3, 4 8 0, 6, 7, 8
4 6 9 4, 4, 5, 9
Giải 842
Giải 7372
Giải 6594398366180
Giải 58589
Giải 4485439751456607
15995874154680196836
Giải 3 8856596987
Giải 2 63559
Giải 113122
Giải ĐB539517
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 9
1 4, 5, 7 6 5
2 2 7 2
3 6, 6 8 0, 7, 9
4 2, 3, 3 9 5
Giải 893
Giải 7411
Giải 6671522239285
Giải 54749
Giải 4884146430522577
18003216438381394532
Giải 3 7049823724
Giải 2 21446
Giải 120815
Giải ĐB925874
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5
1 1, 3, 4, 5, 5 6
2 3, 4 7 4, 7
3 2 8 5
4 3, 6, 9 9 3, 8
Giải 814
Giải 7650
Giải 6518434217769
Giải 57469
Giải 4009102817270149
35874919146103568394
Giải 3 7820534039
Giải 2 40960
Giải 131779
Giải ĐB374911
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0
1 0, 1, 4, 4 6 0, 9, 9
2 1 7 2, 4, 9
3 5, 9 8 4
4 9 9 4
Giải 827
Giải 7545
Giải 6174094246873
Giải 54132
Giải 4787412177678398
52153257524211518329
Giải 3 4945983806
Giải 2 63081
Giải 111060
Giải ĐB324301
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 2, 3, 9
1 5 6 0
2 4, 7, 9 7 3, 6
3 2 8 1
4 0, 1, 5 9 8
Giải 828
Giải 7153
Giải 6783805886191
Giải 52140
Giải 4815899792701239
68061702365670712962
Giải 3 1296331348
Giải 2 07800
Giải 182825
Giải ĐB717766
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 3
1 6 1, 2, 3, 6
2 5, 7, 8 7
3 6, 8, 9 8 8, 9
4 0, 8 9 1
Giải 866
Giải 7994
Giải 6686043642054
Giải 50191
Giải 4061648322611202
04363330356218555896
Giải 3 7313251806
Giải 2 99034
Giải 169069
Giải ĐB397520
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 4
1 6 0, 3, 4, 4, 6, 9
2 0, 6 7
3 2, 4, 5 8 5
4 9 1, 4, 6
Giải 890
Giải 7534
Giải 6498731465229
Giải 56052
Giải 4558013295414056
11598554561485070813
Giải 3 4783678841
Giải 2 97275
Giải 117140
Giải ĐB882953
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 2, 3, 4, 6, 6
1 3 6
2 9 7 5
3 4, 6 8 7
4 0, 1, 6 9 0, 8
Giải 871
Giải 7473
Giải 6527972825016
Giải 57010
Giải 4197602917589743
35300440104322848050
Giải 3 5869358534
Giải 2 73246
Giải 197261
Giải ĐB101232
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0
1 0, 0, 6 6 0, 1
2 8 7 1, 3, 5, 9
3 2, 4 8 2
4 3, 6 9 3
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSAG theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số An Giang trực tiếp

XSAG 40 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số An Giang có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,