XSAG 200 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Sáu, 19/7 Hôm nay- Thứ Bảy, 20/7
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSAG> XSAG 200 ngày
Giải 807
Giải 7941
Giải 6843865419990
Giải 54603
Giải 4085480446524357
12893903639171677694
Giải 3 8826999502
Giải 2 00657
Giải 131372
Giải ĐB007524
Soi cầu An Giang
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 7 5 7, 7
1 6 6 3, 5, 9
2 4 7 2
3 8 8
4 1, 1, 8 9 0, 3, 4
XSAG 30 ngày
 
 
Giải 854
Giải 7165
Giải 6500324568039
Giải 50709
Giải 4540439931082410
37471752575904284711
Giải 3 8816259205
Giải 2 84699
Giải 135094
Giải ĐB582249
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 9 5 4, 6, 7
1 0, 0, 1 6 2, 5
2 7 1
3 9 8
4 2, 3, 9 9 4, 9
XSAG 90 ngày
Giải 870
Giải 7794
Giải 6879404050208
Giải 55532
Giải 4667974050624267
96618939222379386043
Giải 3 1720303796
Giải 2 26419
Giải 124569
Giải ĐB762914
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6, 8 5
1 4, 8, 9 6 7, 9
2 2 7 0
3 2 8
4 3 9 3, 4, 4, 6, 7
XSAG 100 ngày
Giải 862
Giải 7708
Giải 6184655788704
Giải 54780
Giải 4211885141462663
30981399434823716796
Giải 3 1648722534
Giải 2 05783
Giải 143503
Giải ĐB264194
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 8 5
1 4 6 2, 3
2 7 8
3 4, 7 8 0, 1, 3, 7, 8
4 3, 6 9 4, 6
XSAG 200 ngày
Giải 898
Giải 7766
Giải 6884813716456
Giải 57300
Giải 4356473799181625
08299724606571287533
Giải 3 7516910992
Giải 2 42982
Giải 150300
Giải ĐB817743
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 6
1 2 6 0, 6, 9
2 5 7 1
3 3 8 2
4 3, 7, 8 9 1, 2, 8, 9
XSAG 300 ngày
Giải 840
Giải 7804
Giải 6900982696226
Giải 50446
Giải 4339598380849695
56892097275560361864
Giải 3 8644311006
Giải 2 90223
Giải 176930
Giải ĐB582311
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6, 8, 9 5 9
1 1 6 4, 9
2 3, 6, 7 7
3 0 8
4 0, 3, 6 9 2, 5
XSAG 10 ngày
Giải 888
Giải 7347
Giải 6344242865307
Giải 52497
Giải 4455205070015241
71780841341588256208
Giải 3 7788098407
Giải 2 84370
Giải 121373
Giải ĐB049816
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7, 7, 8 5
1 6 6
2 0 7 0, 3
3 4 8 0, 0, 2, 6, 8
4 1, 2, 7 9 7
XSAG 20 ngày
Giải 881
Giải 7276
Giải 6298302155055
Giải 56916
Giải 4958789798457653
87306168095190618619
Giải 3 5490675394
Giải 2 44584
Giải 157543
Giải ĐB495466
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6, 6, 9 5 3, 5
1 5, 6, 9 6 6
2 7 6, 8
3 8 1, 3, 4, 4
4 3 9 4
XSAG 40 ngày
Giải 816
Giải 7060
Giải 6894287604014
Giải 55686
Giải 4841002876373367
57982696737461550497
Giải 3 1540553446
Giải 2 68924
Giải 174348
Giải ĐB762189
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5
1 4, 5, 6 6 0, 0, 3, 7
2 4 7 3
3 8 2, 6, 9
4 2, 6, 8 9 7
XSAG 50 ngày
Giải 843
Giải 7697
Giải 6676503321815
Giải 55810
Giải 4286871071119985
74960600929922033469
Giải 3 8603181420
Giải 2 76557
Giải 156131
Giải ĐB501116
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 0, 1, 5, 6 6 0, 5, 9
2 0, 0 7
3 1, 1, 2 8 5, 7
4 3 9 2, 7
XSAG 60 ngày
Giải 820
Giải 7719
Giải 6943362605552
Giải 58062
Giải 4295424707942163
16535271978902680610
Giải 3 1942944381
Giải 2 33239
Giải 102797
Giải ĐB440827
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 0, 9 6 0, 2, 3
2 0, 6, 7, 9 7 9
3 3, 5, 9 8 1
4 2 9 7, 7
XSAG 500 ngày
Giải 851
Giải 7393
Giải 6572996527237
Giải 55892
Giải 4329855125918697
31083475960755528349
Giải 3 1824711730
Giải 2 93901
Giải 120640
Giải ĐB922138
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 2, 5, 9
1 6
2 9 7
3 0, 7, 8 8 3, 5
4 0, 7, 9 9 2, 3, 6, 7
XSAG 1 ngày
Giải 802
Giải 7886
Giải 6539845598844
Giải 54937
Giải 4773855484186633
09711181416360495745
Giải 3 2873586066
Giải 2 24858
Giải 185162
Giải ĐB825699
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 8, 9
1 1 6 2, 6
2 7
3 3, 5, 7 8 5, 6
4 1, 1, 4, 5 9 8, 9
XSAG 2 ngày
Giải 831
Giải 7685
Giải 6049968338640
Giải 57496
Giải 4023953011708506
33472196161546736058
Giải 3 5230569385
Giải 2 17567
Giải 184817
Giải ĐB659442
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 8
1 6, 7, 7 6 7, 7
2 7 2
3 1, 3 8 5, 5
4 0, 2 9 5, 6, 9
XSAG 3 ngày
Giải 888
Giải 7369
Giải 6146483339756
Giải 51043
Giải 4886934106457262
08728447172287101116
Giải 3 4587733638
Giải 2 00012
Giải 152841
Giải ĐB209528
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 2, 6, 7 6 2, 4, 4, 9
2 8, 8 7 1, 7
3 3, 8 8 8
4 1, 3 9 3
XSAG 4 ngày
Giải 888
Giải 7591
Giải 6877928074040
Giải 57945
Giải 4838901326581956
79040940329073422128
Giải 3 4430512312
Giải 2 46290
Giải 190179
Giải ĐB318541
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 6
1 2 6 5
2 8 7 9, 9
3 2, 4 8 8
4 0, 0, 1, 5 9 0, 0, 1
XSAG 5 ngày
Giải 836
Giải 7580
Giải 6377736232289
Giải 50316
Giải 4399880285385218
12828861145142631278
Giải 3 4824218495
Giải 2 65719
Giải 124734
Giải ĐB882923
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 4, 6, 8, 9 6
2 3, 3, 6, 8 7 7, 8
3 4, 6 8 0, 8, 9
4 2 9 5
XSAG 6 ngày
Giải 804
Giải 7698
Giải 6276907925217
Giải 53117
Giải 4277652665095497
21405410173648270176
Giải 3 8507869225
Giải 2 21881
Giải 172233
Giải ĐB225457
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 0, 7
1 7, 7, 7 6 5, 9
2 5 7 6, 8
3 3 8 1, 2
4 9 2, 7, 8
XSAG 7 ngày
Giải 813
Giải 7614
Giải 6574449386581
Giải 59865
Giải 4689422730631610
84629078874288381958
Giải 3 3945181406
Giải 2 41483
Giải 114063
Giải ĐB112746
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6 5 1, 8
1 0, 3, 4 6 3, 5
2 9 7
3 8 8 1, 3, 3, 7
4 2, 4, 6 9
XSAG 1000 ngày
Giải 884
Giải 7559
Giải 6518666404299
Giải 51031
Giải 4148857170944623
44568563693697392340
Giải 3 7866945096
Giải 2 24396
Giải 119222
Giải ĐB303624
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 9
1 6 8, 9, 9
2 2, 3, 4 7 3
3 1 8 4, 5, 6
4 0, 0 9 6, 6, 9
Giải 888
Giải 7649
Giải 6902734726894
Giải 57736
Giải 4940730073957662
07327428601515061199
Giải 3 8003128424
Giải 2 55364
Giải 128595
Giải ĐB818663
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0
1 6 0, 2, 3, 4
2 4, 7, 7 7 2, 3
3 1, 6, 9 8 8
4 9 9 4, 5, 9
Giải 881
Giải 7170
Giải 6886119861312
Giải 58991
Giải 4981942084460920
58567851476382471643
Giải 3 6586789686
Giải 2 86265
Giải 135300
Giải ĐB772404
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5
1 2 6 1, 5, 7, 7
2 0, 4 7 0
3 8 1, 6, 6
4 3, 4, 7 9 1, 4
Giải 834
Giải 7279
Giải 6654210325290
Giải 56701
Giải 4213851305627515
51874297208298028545
Giải 3 2775412420
Giải 2 29875
Giải 199318
Giải ĐB374629
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 6
1 5, 8 6
2 0, 0, 9 7 4, 5, 9
3 2, 4 8 0, 5
4 2, 5 9 0
Giải 848
Giải 7052
Giải 6191147173461
Giải 58674
Giải 4384445842152193
62228187915927592611
Giải 3 2407681978
Giải 2 64077
Giải 166713
Giải ĐB167566
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 1, 1, 3, 7 6 1, 6
2 1, 8 7 4, 5, 6, 7, 8
3 8
4 4, 8 9 1, 3
Giải 884
Giải 7048
Giải 6483529345092
Giải 58524
Giải 4280519326062645
86369561765901803659
Giải 3 7596705272
Giải 2 94379
Giải 113479
Giải ĐB195536
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 9
1 8 6 0, 7, 9
2 4 7 2, 6, 9, 9
3 4, 5, 6 8 4
4 5, 8 9 2
Giải 830
Giải 7196
Giải 6099573310767
Giải 53815
Giải 4969706310578962
24949480599788010872
Giải 3 0770792998
Giải 2 50341
Giải 190363
Giải ĐB613460
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 9
1 5 6 0, 2, 3, 7
2 7 0, 2
3 0, 1 8 0
4 1, 9 9 5, 6, 8
Giải 887
Giải 7190
Giải 6497597891765
Giải 53606
Giải 4821947600270167
49388764900212588154
Giải 3 7844998784
Giải 2 14919
Giải 134468
Giải ĐB567982
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 4
1 9 6 5, 7, 8
2 5 7 5
3 8 2, 4, 7, 8, 9
4 9 9 0, 0, 4
Giải 880
Giải 7453
Giải 6209528644844
Giải 57570
Giải 4113453044196498
32843143200107881723
Giải 3 5122470899
Giải 2 38037
Giải 199469
Giải ĐB056279
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 6 4, 9
2 0, 3, 4 7 0, 8, 9
3 7 8 0
4 1, 3, 4, 5 9 5, 8, 9
Giải 821
Giải 7023
Giải 6951482269027
Giải 51386
Giải 4177013818310195
06543887231618762235
Giải 3 7855696094
Giải 2 96488
Giải 150447
Giải ĐB053455
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5, 6
1 4 6
2 1, 3, 3, 6, 7 7
3 5 8 3, 6, 7, 8
4 3, 7 9 4, 5
Giải 800
Giải 7774
Giải 6145948225405
Giải 51910
Giải 4214989871185249
73553164316487705400
Giải 3 4456367123
Giải 2 21747
Giải 111041
Giải ĐB874442
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 5 5 3, 9
1 0, 1 6 3
2 2, 3 7 4, 7
3 1 8
4 1, 2, 7, 9 9 8
Giải 887
Giải 7966
Giải 6427732843200
Giải 58591
Giải 4037324065983345
53178699112355214342
Giải 3 7199804621
Giải 2 88260
Giải 154718
Giải ĐB729672
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 9
1 1, 8 6 0, 6
2 1 7 2, 7, 8
3 2 8 4, 7
4 2, 5 9 1, 8
Giải 888
Giải 7546
Giải 6389594877133
Giải 58700
Giải 4265344338697194
70994638801880084559
Giải 3 8960355399
Giải 2 49907
Giải 171633
Giải ĐB058976
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 7 5 9
1 6
2 7 6
3 3, 3, 4 8 0, 6, 7, 8
4 6 9 4, 4, 5, 9
Giải 842
Giải 7372
Giải 6594398366180
Giải 58589
Giải 4485439751456607
15995874154680196836
Giải 3 8856596987
Giải 2 63559
Giải 113122
Giải ĐB539517
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 9
1 4, 5, 7 6 5
2 2 7 2
3 6, 6 8 0, 7, 9
4 2, 3, 3 9 5
Giải 893
Giải 7411
Giải 6671522239285
Giải 54749
Giải 4884146430522577
18003216438381394532
Giải 3 7049823724
Giải 2 21446
Giải 120815
Giải ĐB925874
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5
1 1, 3, 4, 5, 5 6
2 3, 4 7 4, 7
3 2 8 5
4 3, 6, 9 9 3, 8
Giải 814
Giải 7650
Giải 6518434217769
Giải 57469
Giải 4009102817270149
35874919146103568394
Giải 3 7820534039
Giải 2 40960
Giải 131779
Giải ĐB374911
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0
1 0, 1, 4, 4 6 0, 9, 9
2 1 7 2, 4, 9
3 5, 9 8 4
4 9 9 4
Giải 827
Giải 7545
Giải 6174094246873
Giải 54132
Giải 4787412177678398
52153257524211518329
Giải 3 4945983806
Giải 2 63081
Giải 111060
Giải ĐB324301
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 2, 3, 9
1 5 6 0
2 4, 7, 9 7 3, 6
3 2 8 1
4 0, 1, 5 9 8
Giải 828
Giải 7153
Giải 6783805886191
Giải 52140
Giải 4815899792701239
68061702365670712962
Giải 3 1296331348
Giải 2 07800
Giải 182825
Giải ĐB717766
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 3
1 6 1, 2, 3, 6
2 5, 7, 8 7
3 6, 8, 9 8 8, 9
4 0, 8 9 1
Giải 866
Giải 7994
Giải 6686043642054
Giải 50191
Giải 4061648322611202
04363330356218555896
Giải 3 7313251806
Giải 2 99034
Giải 169069
Giải ĐB397520
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 4
1 6 0, 3, 4, 4, 6, 9
2 0, 6 7
3 2, 4, 5 8 5
4 9 1, 4, 6
Giải 890
Giải 7534
Giải 6498731465229
Giải 56052
Giải 4558013295414056
11598554561485070813
Giải 3 4783678841
Giải 2 97275
Giải 117140
Giải ĐB882953
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 2, 3, 4, 6, 6
1 3 6
2 9 7 5
3 4, 6 8 7
4 0, 1, 6 9 0, 8
Giải 871
Giải 7473
Giải 6527972825016
Giải 57010
Giải 4197602917589743
35300440104322848050
Giải 3 5869358534
Giải 2 73246
Giải 197261
Giải ĐB101232
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0
1 0, 0, 6 6 0, 1
2 8 7 1, 3, 5, 9
3 2, 4 8 2
4 3, 6 9 3
Giải 845
Giải 7744
Giải 6271400028928
Giải 50312
Giải 4066016053412750
26674460157636350341
Giải 3 6240395516
Giải 2 40432
Giải 116535
Giải ĐB043286
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3 5 0
1 2, 4, 5, 6 6 3
2 8 7 4
3 2, 4, 5 8 6
4 1, 4, 5 9
Giải 857
Giải 7322
Giải 6874366955982
Giải 51402
Giải 4120710543231706
53922671902261793222
Giải 3 0071444805
Giải 2 14971
Giải 123814
Giải ĐB185714
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 6 5 7
1 4, 4, 4, 7 6
2 2, 2, 2 7 1, 1
3 2 8 2
4 3 9 0, 5
Giải 886
Giải 7856
Giải 6431857583854
Giải 53973
Giải 4847969130265827
43938692872777834900
Giải 3 6219426697
Giải 2 60901
Giải 183005
Giải ĐB310240
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 5 5 4, 6, 8
1 8 6
2 7 7 3, 8
3 8 8 6, 7
4 0 9 4, 6, 7
Giải 843
Giải 7846
Giải 6385435922547
Giải 52007
Giải 4741456933673269
93302369847903463493
Giải 3 4546883087
Giải 2 32563
Giải 167624
Giải ĐB077808
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 8 5 4
1 6 3, 8, 9
2 4 7
3 4, 6 8 4, 7
4 3, 5, 6, 7 9 2, 3
Giải 863
Giải 7248
Giải 6332517764753
Giải 58503
Giải 4970629933938543
27076291068955092374
Giải 3 2655666942
Giải 2 90605
Giải 153030
Giải ĐB611910
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6 5 0, 3, 6
1 0 6 2, 3
2 5 7 4, 6, 6
3 0, 9 8
4 2, 3, 8 9
Giải 812
Giải 7623
Giải 6227550422375
Giải 55923
Giải 4008867701667054
58340443765921427269
Giải 3 3161106920
Giải 2 46177
Giải 108409
Giải ĐB754626
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 4
1 1, 2, 4, 6 6 9
2 0, 3, 3, 6 7 5, 5, 6, 7
3 8 6
4 0, 2 9
Giải 836
Giải 7288
Giải 6717129342104
Giải 55450
Giải 4467002513178067
51586676837552162200
Giải 3 3968591297
Giải 2 91986
Giải 141617
Giải ĐB262998
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 4 5 0
1 7 6 7
2 1 7 1
3 1, 4, 6 8 3, 5, 6, 6, 8
4 9 7, 8
Giải 817
Giải 7835
Giải 6777462756058
Giải 56424
Giải 4115422907275031
75783822224102982848
Giải 3 0913002204
Giải 2 16275
Giải 143734
Giải ĐB839816
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8
1 6, 7 6
2 2, 4, 9 7 2, 4, 5, 5
3 0, 1, 4, 5 8 3
4 2, 8 9
Giải 801
Giải 7839
Giải 6902391509751
Giải 51365
Giải 4056566895088376
83749255765678522591
Giải 3 3841149017
Giải 2 90983
Giải 104829
Giải ĐB780444
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 0, 1, 6
1 1, 7 6 5
2 3, 9 7 6, 6
3 9 8 3, 5
4 4, 9 9 1
Giải 818
Giải 7644
Giải 6341102856775
Giải 58636
Giải 4836792020434007
64559239646480241176
Giải 3 9953349942
Giải 2 32734
Giải 141600
Giải ĐB948282
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4, 7 5 9
1 1, 8 6 4
2 7 5, 6, 9
3 3, 4, 6 8 2, 5
4 2, 4 9
Giải 892
Giải 7212
Giải 6425545919151
Giải 53943
Giải 4667381436312166
64235357544049845285
Giải 3 4755870191
Giải 2 19932
Giải 165470
Giải ĐB169467
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 5, 8
1 2 6 3, 6, 7
2 7 0
3 2, 5, 8 8 5
4 3 9 1, 1, 2, 8
Giải 821
Giải 7471
Giải 6809511180566
Giải 54422
Giải 4219747754700767
30522157028740082777
Giải 3 3735519602
Giải 2 04513
Giải 155531
Giải ĐB067494
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2 5 5
1 3, 8 6 6, 7
2 1, 2, 2 7 1, 4, 7
3 1 8
4 7 9 4, 5
Giải 812
Giải 7002
Giải 6066078926777
Giải 54657
Giải 4241661969648437
07063291321631498430
Giải 3 5905373566
Giải 2 66302
Giải 102539
Giải ĐB413940
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 3, 7
1 2, 4 6 0, 3, 6, 6
2 7 7
3 0, 2, 7, 9 8
4 0 9 2, 6
Giải 835
Giải 7937
Giải 6412372352639
Giải 53272
Giải 4023185847857943
20461522037321231905
Giải 3 4587698606
Giải 2 07307
Giải 190853
Giải ĐB426222
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6, 7 5 3
1 2, 8 6 1
2 2, 3 7 2, 6, 8
3 5, 5, 7, 9 8
4 3 9
Giải 800
Giải 7849
Giải 6183809483026
Giải 59689
Giải 4072391074061865
72927786836044391937
Giải 3 7243198131
Giải 2 08741
Giải 122858
Giải ĐB503609
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 8
1 6 5
2 6, 7 7
3 1, 1, 7, 8, 9 8 3, 9
4 0, 1, 3, 8, 9 9
Giải 814
Giải 7120
Giải 6190230022608
Giải 55223
Giải 4645205527169200
89904011926739164749
Giải 3 1696857625
Giải 2 85848
Giải 187494
Giải ĐB194940
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 4, 8 5
1 4 6 8
2 0, 0, 3, 5 7 1
3 8
4 0, 8, 9 9 1, 2, 4
Giải 821
Giải 7125
Giải 6885762433745
Giải 57621
Giải 4736172847819998
01409064086589761347
Giải 3 9319755884
Giải 2 06657
Giải 128142
Giải ĐB006305
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8, 9 5 7, 7
1 7 6
2 1, 1, 5 7 8
3 8 4
4 2, 3, 5, 7 9 7, 7, 8
Giải 887
Giải 7166
Giải 6148933329603
Giải 51665
Giải 4251596060761261
42888404021017409986
Giải 3 5259270776
Giải 2 29335
Giải 175924
Giải ĐB554719
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 7 5 9
1 9 6 1, 5, 6
2 4 7 4, 6
3 2, 5 8 6, 7, 8, 9
4 9 2
Giải 845
Giải 7699
Giải 6353708145850
Giải 51829
Giải 4150855265575491
54710884552190054389
Giải 3 7472948171
Giải 2 09211
Giải 148397
Giải ĐB141380
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0, 5, 5
1 0, 1, 4 6
2 9, 9 7 1
3 7 8 0, 5, 9
4 5 9 1, 7, 9
Giải 868
Giải 7143
Giải 6511601804734
Giải 51353
Giải 4888351590349598
60603515147117169248
Giải 3 4909943305
Giải 2 34391
Giải 125179
Giải ĐB100086
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 5 5 3
1 4, 6 6 8
2 7 1, 9
3 4, 5 8 0, 6
4 3, 8 9 1, 8, 9
Giải 819
Giải 7370
Giải 6935084224712
Giải 56386
Giải 4765803196953750
34753302306610990851
Giải 3 8623257972
Giải 2 07693
Giải 162495
Giải ĐB976172
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 0, 1, 3
1 2, 9 6 9
2 2 7 0, 2, 2
3 0, 2 8 0, 6
4 9 3, 5
Giải 823
Giải 7937
Giải 6785884814320
Giải 53359
Giải 4108791001544077
01740368207247608004
Giải 3 3352413895
Giải 2 50030
Giải 115996
Giải ĐB745698
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8, 9
1 5 6
2 0, 0, 3, 4 7 6, 7, 9
3 0, 7 8 1
4 0 9 5, 6, 8
Giải 825
Giải 7573
Giải 6471918212747
Giải 50487
Giải 4216143503070522
95489803982582912705
Giải 3 8649650157
Giải 2 91935
Giải 102541
Giải ĐB379134
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 7
1 4, 9 6
2 1, 2, 5, 9 7 3
3 0, 4, 5 8 7, 9
4 1, 7 9 6, 8
Giải 848
Giải 7893
Giải 6178256414847
Giải 51158
Giải 4443625838204042
11203839073242584725
Giải 3 8653230008
Giải 2 51315
Giải 150802
Giải ĐB009170
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 7, 8 5 8
1 5 6 2
2 5, 5 7 0
3 2 8 2, 2
4 1, 2, 7, 8 9 3
Giải 878
Giải 7907
Giải 6860889304844
Giải 56288
Giải 4123507658670624
94570239360140136442
Giải 3 8527126487
Giải 2 04016
Giải 151826
Giải ĐB509705
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 7, 8 5 0
1 6 6
2 4, 6 7 0, 1, 8
3 0, 6 8 6, 7, 8
4 2, 4 9
Giải 826
Giải 7694
Giải 6341657239521
Giải 59839
Giải 4742133804683242
84098455463397680317
Giải 3 7574611261
Giải 2 43640
Giải 153695
Giải ĐB622665
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 3, 6, 7 6 1, 5
2 1, 3, 6 7 6
3 9 8
4 0, 2, 6, 6, 6 9 4, 5, 8
Giải 849
Giải 7112
Giải 6626490415310
Giải 59924
Giải 4740321499011826
34693318294692998537
Giải 3 7850546564
Giải 2 20861
Giải 129908
Giải ĐB323809
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8, 9 5
1 0, 2 6 1, 4, 4
2 4, 6, 9, 9 7
3 2, 7 8
4 1, 9 9 0, 3
Giải 888
Giải 7770
Giải 6649458275988
Giải 59453
Giải 4958698490416481
14707197275851491532
Giải 3 2853688699
Giải 2 78077
Giải 110027
Giải ĐB422483
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 3
1 4 6 9
2 7, 7, 7 7 0, 7
3 2, 6 8 1, 3, 8, 8
4 9 4, 9
Giải 884
Giải 7760
Giải 6721325990582
Giải 57940
Giải 4729427118944904
84839749078650966287
Giải 3 7887963297
Giải 2 99577
Giải 154450
Giải ĐB304077
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 9 5 0
1 3 6 0
2 7 7, 7, 9
3 9 8 2, 4, 7, 9
4 0, 2 9 7, 9
Giải 817
Giải 7885
Giải 6633046562535
Giải 50112
Giải 4922871816196354
43461439809611910811
Giải 3 8229249500
Giải 2 24545
Giải 112445
Giải ĐB930854
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 4, 6
1 1, 2, 7, 9 6 1, 1
2 7
3 0, 5 8 0, 5, 7
4 5, 5 9 2
Giải 866
Giải 7024
Giải 6887897879910
Giải 56583
Giải 4154506296835453
05104885026004837408
Giải 3 4918134975
Giải 2 83540
Giải 175681
Giải ĐB370863
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 8 5 0, 3
1 0 6 3, 6, 8
2 4 7 5, 8
3 8 1, 1, 3, 7
4 0, 8 9
Giải 801
Giải 7819
Giải 6542376821480
Giải 56449
Giải 4411038847704624
55535417281328475587
Giải 3 1357840863
Giải 2 70380
Giải 160510
Giải ĐB287078
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5
1 0, 9 6 3
2 3, 4, 8 7 7, 8, 8
3 5 8 0, 0, 2, 4, 7
4 9 9
Giải 877
Giải 7244
Giải 6859917780193
Giải 59156
Giải 4313404274090290
58657065786499510451
Giải 3 7156973894
Giải 2 34236
Giải 170489
Giải ĐB266066
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 6, 7
1 6 6, 9
2 7 7, 8, 8
3 6 8 9
4 0, 0, 4 9 0, 3, 4, 5, 9
Giải 890
Giải 7481
Giải 6956253054064
Giải 57343
Giải 4278569191934071
27888296677884813148
Giải 3 8610123755
Giải 2 55107
Giải 193947
Giải ĐB486354
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 7 5 4, 5, 6
1 9 6 2, 4, 7
2 7 1
3 8 1, 8
4 3, 7, 8, 8 9 0
Giải 832
Giải 7499
Giải 6532113366857
Giải 57846
Giải 4435560663904682
97714501605898994962
Giải 3 1581269557
Giải 2 59494
Giải 179562
Giải ĐB414366
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 7, 7
1 2, 4 6 0, 2, 2, 6
2 1 7
3 2, 6, 9 8 2, 9
4 6 9 4, 9
Giải 858
Giải 7433
Giải 6377824523079
Giải 55985
Giải 4878054360818853
80094354780090564143
Giải 3 2453856776
Giải 2 44134
Giải 119359
Giải ĐB256983
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 8 5 2, 3, 8, 9
1 6
2 7 6, 8, 8, 9
3 3, 4, 8 8 3, 5
4 3 9 4
Giải 802
Giải 7544
Giải 6776632650484
Giải 50230
Giải 4407921950000937
30566828414687851762
Giải 3 9102187192
Giải 2 87825
Giải 130660
Giải ĐB643317
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5
1 7 6 0, 2, 5, 6, 6
2 1, 5 7 8
3 0, 7 8 4
4 1, 4 9 2, 2
Giải 865
Giải 7195
Giải 6804100503324
Giải 52051
Giải 4635072439022896
75956234060801435160
Giải 3 5329123204
Giải 2 58948
Giải 100233
Giải ĐB276935
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 7 5 0, 1, 6
1 4 6 0, 5
2 4 7
3 3, 5 8
4 1, 8 9 0, 1, 5, 6
Giải 837
Giải 7217
Giải 6962449956818
Giải 57621
Giải 4246368995910178
00560299785374592102
Giải 3 6936251285
Giải 2 52761
Giải 191069
Giải ĐB067127
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 9
1 7, 8 6 0, 1, 2, 9
2 1, 4, 7 7 8, 8
3 6, 7 8 5
4 5 9 5
Giải 885
Giải 7283
Giải 6732176235384
Giải 52952
Giải 4411300134126461
23426434615044417330
Giải 3 0451534506
Giải 2 61981
Giải 183359
Giải ĐB470279
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 9
1 5 6 1, 1
2 1, 3, 6 7 9
3 0, 0 8 1, 3, 4, 5
4 1, 4 9
Giải 841
Giải 7140
Giải 6783974781404
Giải 53787
Giải 4783570960223002
11261292719434276330
Giải 3 6771841426
Giải 2 88463
Giải 134824
Giải ĐB742910
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 4 5 7
1 0, 8 6 1, 3
2 4, 6 7 1, 8
3 0, 9 8 7
4 0, 1, 2 9
Giải 850
Giải 7345
Giải 6228529905617
Giải 52538
Giải 4641215894857467
87207632053128341038
Giải 3 8421934867
Giải 2 59010
Giải 185945
Giải ĐB864003
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 7 5 0
1 0, 7, 9 6 7, 7
2 1 7
3 8, 8 8 3, 5
4 5, 5, 8 9 0
Giải 824
Giải 7181
Giải 6135942193455
Giải 51006
Giải 4926376786077475
64724279995535999420
Giải 3 6328923203
Giải 2 53815
Giải 181865
Giải ĐB457607
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7 5 5, 9, 9
1 5, 9 6 0, 5
2 0, 4, 4 7 5
3 7 8 1, 9
4 9 9
Giải 871
Giải 7645
Giải 6207785232159
Giải 58331
Giải 4092564629646457
73319122895009014977
Giải 3 8096723477
Giải 2 84837
Giải 186403
Giải ĐB336226
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 6, 7, 9
1 9 6 7
2 3, 6 7 1, 7, 7, 7
3 1, 7 8 9
4 5 9 0, 6
Giải 858
Giải 7859
Giải 6577336220287
Giải 58171
Giải 4297565648954923
25618007620835752100
Giải 3 1994541902
Giải 2 89075
Giải 187654
Giải ĐB895684
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2 5 4, 6, 7, 8, 9
1 8 6 2
2 2, 3 7 1, 3, 5
3 8 4, 7, 9
4 5 9
Giải 843
Giải 7479
Giải 6764709836534
Giải 54628
Giải 4936064393236637
77047934776670249638
Giải 3 1489823378
Giải 2 13913
Giải 119038
Giải ĐB916101
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 6 5
1 3 6
2 8 7 7, 8, 9
3 2, 4, 7, 8, 8 8 3
4 3, 7, 7 9 8
Giải 884
Giải 7495
Giải 6298788497533
Giải 53520
Giải 4565067742517030
70358224208274416754
Giải 3 0795947384
Giải 2 74888
Giải 138128
Giải ĐB237945
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 4, 8, 9
1 6
2 0, 0, 5, 8 7
3 0, 3 8 4, 4, 7, 8
4 4, 5, 9 9 5
Giải 879
Giải 7839
Giải 6164072783743
Giải 57843
Giải 4139507581992909
97648942578997581458
Giải 3 2692149307
Giải 2 95376
Giải 107369
Giải ĐB602856
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 0, 6, 7, 8
1 9 6 9
2 1 7 5, 6, 8, 9
3 9 8
4 0, 3, 3, 8 9
Giải 805
Giải 7851
Giải 6214376038613
Giải 58508
Giải 4524694226131961
70387660157304234428
Giải 3 7335219557
Giải 2 64916
Giải 133503
Giải ĐB009646
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 5, 8 5 1, 2, 7
1 3, 5, 6 6 1, 1, 9
2 8 7
3 8 7
4 2, 3, 6 9
Giải 849
Giải 7311
Giải 6711986743359
Giải 58435
Giải 4648411088563739
08912887472531156899
Giải 3 3863185035
Giải 2 96146
Giải 194169
Giải ĐB284450
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 9
1 1, 1, 2, 9 6 9
2 7 4
3 1, 5, 5, 9 8 5
4 1, 6, 7, 9 9 9
Giải 817
Giải 7541
Giải 6106331963739
Giải 55202
Giải 4552533551213090
55094809453216533243
Giải 3 9236532671
Giải 2 39480
Giải 130910
Giải ĐB643871
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3
1 0, 2, 7 6 3, 5, 5
2 7 1, 1
3 9 8 0
4 1, 3, 5 9 0, 4, 6
Giải 854
Giải 7564
Giải 6206787640993
Giải 56546
Giải 4121038185679557
23338382201773913570
Giải 3 8721514318
Giải 2 35094
Giải 134410
Giải ĐB924751
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 4, 6, 7
1 0, 5, 8 6 4, 4, 7
2 0 7 0
3 8, 9 8
4 6 9 3, 4
Giải 818
Giải 7964
Giải 6517475898763
Giải 53714
Giải 4917544212749861
50726551582856152470
Giải 3 7006479340
Giải 2 41713
Giải 146324
Giải ĐB750091
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 8
1 3, 4, 8 6 1, 1, 3, 4, 4
2 4, 6, 7 7 0, 4
3 8 9
4 0 9 1
Giải 884
Giải 7564
Giải 6046628331038
Giải 56002
Giải 4803075139430501
66420267401137561960
Giải 3 4244958320
Giải 2 09530
Giải 183313
Giải ĐB651648
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 7 5
1 3 6 0, 4, 6
2 0, 0 7 5
3 0, 3, 8 8 4
4 0, 8, 9 9 4
Giải 887
Giải 7922
Giải 6157046525476
Giải 53298
Giải 4239557721565121
31602813372974912915
Giải 3 1686460323
Giải 2 15550
Giải 100404
Giải ĐB519095
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 0, 2, 5
1 5, 5 6 4
2 1, 2, 3 7 0, 6
3 7 8 7
4 9 9 5, 8
Giải 821
Giải 7840
Giải 6542600234578
Giải 54688
Giải 4396322912168477
31420791251528507211
Giải 3 2324240085
Giải 2 84163
Giải 165232
Giải ĐB700495
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 1 6 3
2 0, 1, 1, 3, 5, 6 7 7, 8
3 2, 2 8 5, 5, 8
4 0, 2 9 5
Giải 841
Giải 7931
Giải 6999680095391
Giải 59445
Giải 4864280925396285
24763678975152094300
Giải 3 3259938082
Giải 2 65034
Giải 109753
Giải ĐB194497
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 3, 3
1 6 3
2 0, 8 7
3 1, 4 8 2, 5
4 1, 5 9 1, 6, 7, 7, 9
Giải 872
Giải 7882
Giải 6132968127714
Giải 59358
Giải 4957713928411359
35273242513611398216
Giải 3 1631608462
Giải 2 58477
Giải 150335
Giải ĐB567327
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 8, 9
1 2, 3, 4, 6, 6 6 2
2 7, 9 7 1, 2, 3, 7
3 5 8 2, 4
4 9
Giải 886
Giải 7556
Giải 6372545216952
Giải 57154
Giải 4526542954870227
10115912110209595485
Giải 3 1887230232
Giải 2 17635
Giải 122187
Giải ĐB567616
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 4, 4, 6
1 1, 5, 6 6
2 1, 5, 7 7 2
3 2, 5 8 5, 6, 7
4 8 9 5
Giải 869
Giải 7398
Giải 6058337248144
Giải 58138
Giải 4630130031062354
57382507995489461704
Giải 3 5881679464
Giải 2 31900
Giải 126710
Giải ĐB125627
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 4
1 0, 0, 3, 6 6 4, 9
2 4, 7 7
3 8 8 2, 3
4 4 9 4, 8, 9
Giải 895
Giải 7908
Giải 6656667234667
Giải 56314
Giải 4953948825701901
40450493946743319562
Giải 3 1650150409
Giải 2 09197
Giải 129042
Giải ĐB073974
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 8, 9 5 0, 7
1 4 6 2, 6, 7
2 3 7 4
3 3 8
4 2 9 4, 4, 5, 7
Giải 846
Giải 7894
Giải 6358575924142
Giải 59357
Giải 4985042148269860
28211190169731852078
Giải 3 8354631710
Giải 2 05223
Giải 121296
Giải ĐB842968
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 7
1 0, 1, 6, 8 6 0, 8
2 3 7 8
3 8 2, 5
4 2, 6, 6 9 2, 4, 6
Giải 850
Giải 7350
Giải 6624643903697
Giải 57019
Giải 4839651794746331
13961659691946263747
Giải 3 7304325700
Giải 2 22438
Giải 187303
Giải ĐB055974
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 0, 0
1 9 6 1, 2, 5, 9
2 7 4
3 1, 8 8
4 3, 6, 7, 7 9 0, 7
Giải 861
Giải 7704
Giải 6909484370305
Giải 51522
Giải 4027249305253928
75393594666126468292
Giải 3 6617927428
Giải 2 81215
Giải 154715
Giải ĐB728448
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5 2
1 5, 5 6 1, 4, 6
2 2, 4, 8, 8 7 9
3 7 8
4 8 9 2, 3, 4
Giải 854
Giải 7171
Giải 6046057204707
Giải 56198
Giải 4072837433424653
66592805345677692113
Giải 3 4026049468
Giải 2 24881
Giải 153830
Giải ĐB598485
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3, 4
1 3 6 0, 0, 8
2 0 7 1, 6
3 0, 4, 4 8 1, 3, 5
4 9 2, 8
Giải 895
Giải 7979
Giải 6922355726236
Giải 55808
Giải 4622538791341973
02074663310036010632
Giải 3 4505638323
Giải 2 77600
Giải 106250
Giải ĐB547068
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 0, 3, 6
1 3 6 0, 8
2 3, 3 7 2, 3, 4, 9
3 1, 2, 6 8
4 9 5
Giải 879
Giải 7494
Giải 6016792541289
Giải 54105
Giải 4498282365697400
09834171693177352138
Giải 3 8515636714
Giải 2 25396
Giải 140265
Giải ĐB613870
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 4, 6, 6
1 4 6 5, 7, 9
2 8 7 0, 3, 9
3 4, 8 8 9
4 9 4, 6
Giải 855
Giải 7172
Giải 6621059464160
Giải 51172
Giải 4241003823252306
47947037509091108729
Giải 3 1974401925
Giải 2 27668
Giải 195418
Giải ĐB796373
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 0, 5
1 0, 1, 8 6 0, 8
2 5, 9 7 2, 2, 3
3 2 8
4 4, 6, 7 9
Giải 829
Giải 7364
Giải 6098058184339
Giải 58601
Giải 4451350256351855
04960575157739575141
Giải 3 1889119700
Giải 2 25147
Giải 175656
Giải ĐB736062
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 5, 6
1 5, 8 6 0, 2, 3, 4
2 9 7
3 5, 9 8 0
4 1, 7 9 1, 5
Giải 879
Giải 7384
Giải 6409378464136
Giải 54008
Giải 4982418707439222
49366352312970821313
Giải 3 2128048986
Giải 2 40850
Giải 103613
Giải ĐB547503
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8, 8 5 0
1 3, 3 6 6
2 2 7 4, 9
3 1, 6 8 0, 4, 6
4 1, 6 9 3
Giải 840
Giải 7584
Giải 6841849668138
Giải 58536
Giải 4988562161591797
48019700243959066020
Giải 3 5343108884
Giải 2 33874
Giải 186891
Giải ĐB184266
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 5, 8, 9 6 6, 6
2 0, 4 7 4
3 1, 6, 8 8 4, 4
4 0 9 0, 1, 7
Giải 880
Giải 7832
Giải 6555299727947
Giải 58155
Giải 4262014691483578
93794268799811616871
Giải 3 4673364590
Giải 2 32676
Giải 123302
Giải ĐB722150
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 0, 2, 5
1 4, 6 6
2 7 1, 2, 6, 8, 9
3 2, 3 8 0
4 7 9 0, 4
Giải 824
Giải 7835
Giải 6950197555728
Giải 54420
Giải 4840591599784409
55705257217819765838
Giải 3 1611089166
Giải 2 27810
Giải 189306
Giải ĐB337827
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 6, 9 5 5, 9
1 0, 0 6 6
2 0, 1, 4, 7, 8 7
3 5, 8 8
4 9 7, 7
Giải 825
Giải 7709
Giải 6927726726700
Giải 53460
Giải 4271273681371618
01974684734128438971
Giải 3 3644905417
Giải 2 96092
Giải 102013
Giải ĐB483760
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5
1 3, 3, 7, 8 6 0, 0
2 5, 7 7 1, 2, 3, 4, 7
3 8 4
4 9 9 2
Giải 876
Giải 7204
Giải 6691464805108
Giải 57765
Giải 4371380330529312
79610025207648191647
Giải 3 4935822928
Giải 2 14198
Giải 177699
Giải ĐB233451
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 8 5 1, 8
1 0, 2, 4 6 5
2 0, 8 7 6
3 8 8 0, 1
4 7 9 8, 9
Giải 849
Giải 7085
Giải 6297171482215
Giải 52526
Giải 4733230007637388
00711029216087090392
Giải 3 3538410295
Giải 2 88954
Giải 147784
Giải ĐB954164
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 1, 5 6 4
2 1, 3, 6 7 0, 1, 6
3 8 4, 4, 5, 8
4 8, 9 9 2, 5
Giải 878
Giải 7088
Giải 6714410923995
Giải 53801
Giải 4588081116988610
09406969384696198190
Giải 3 5379587746
Giải 2 75308
Giải 167922
Giải ĐB429901
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 6, 8, 8 5
1 0 6 1, 9
2 2 7 8
3 8 8 8
4 4, 6 9 0, 2, 5, 5
Giải 874
Giải 7846
Giải 6466365120658
Giải 56858
Giải 4638313818051089
52898923995042000780
Giải 3 4592577448
Giải 2 36688
Giải 105792
Giải ĐB592307
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 8, 8
1 2 6 3
2 0, 5 7 4
3 1 8 0, 0, 8, 9
4 6, 8 9 2, 8, 9
Giải 877
Giải 7630
Giải 6921612128083
Giải 52954
Giải 4371477865295165
26246069169963739288
Giải 3 3462797947
Giải 2 16544
Giải 192806
Giải ĐB193502
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 2, 4
1 2, 6, 6 6 5
2 7 7 7
3 0, 7 8 3, 8
4 4, 6, 7, 7 9
Giải 811
Giải 7976
Giải 6015107429444
Giải 54850
Giải 4719404829148222
27080264434719594294
Giải 3 1386226654
Giải 2 22170
Giải 119054
Giải ĐB649311
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1, 4, 4
1 1, 1 6 2
2 2 7 0, 6
3 8 0
4 0, 2, 3, 4 9 1, 4, 5
Giải 844
Giải 7841
Giải 6822082756810
Giải 52814
Giải 4318468565383424
95373486731253082176
Giải 3 9897073665
Giải 2 64795
Giải 187457
Giải ĐB431838
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7
1 0, 4 6 5
2 0, 4 7 0, 3, 3, 5, 6
3 0, 8 8
4 1, 4, 6 9 5
Giải 866
Giải 7625
Giải 6455742102221
Giải 59111
Giải 4889562813317095
31421801284497195883
Giải 3 9529940218
Giải 2 23434
Giải 179367
Giải ĐB499466
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 7
1 0, 1, 8 6 6, 6, 7
2 1, 1, 5, 8 7 1
3 3, 4 8 3
4 9 5, 9
Giải 879
Giải 7966
Giải 6421636833130
Giải 58697
Giải 4177200362156678
90791148921175358442
Giải 3 4664284067
Giải 2 48124
Giải 156787
Giải ĐB719740
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 6 6 6, 7
2 0, 1, 4 7 8, 9
3 0 8 3, 7
4 0, 2, 2 9 1, 2, 7
Giải 897
Giải 7493
Giải 6156016660528
Giải 52852
Giải 4957420767845420
71249680877547535530
Giải 3 3838558976
Giải 2 32989
Giải 155154
Giải ĐB160820
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 4
1 6 0, 6
2 0, 0, 8 7 5, 6, 8
3 0 8 5, 7, 9
4 2, 9 9 3, 7
Giải 880
Giải 7054
Giải 6528414472877
Giải 53326
Giải 4373830097177142
75076791065883764039
Giải 3 4457836108
Giải 2 44038
Giải 170740
Giải ĐB879328
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 4
1 6
2 6, 8 7 1, 6, 7, 8
3 7, 8, 9 8 0, 3, 4
4 0, 2, 7 9
Giải 811
Giải 7240
Giải 6647822929057
Giải 50071
Giải 4200525522023983
82086366335089713881
Giải 3 9408860518
Giải 2 49313
Giải 162231
Giải ĐB775305
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 7
1 1, 3, 8 6
2 0 7 1, 8
3 1, 3 8 1, 3, 6, 8
4 0 9 2, 7
Giải 864
Giải 7373
Giải 6321353696364
Giải 59052
Giải 4271177460240169
31017038606055665072
Giải 3 3086399523
Giải 2 63368
Giải 120088
Giải ĐB100221
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 6
1 3, 7, 7 6 0, 3, 4, 4, 8, 9, 9
2 1, 3 7 2, 3
3 8 8
4 9
Giải 865
Giải 7090
Giải 6206778319498
Giải 50884
Giải 4769769863714188
43446511333465085054
Giải 3 1014486872
Giải 2 29407
Giải 123783
Giải ĐB625778
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 4
1 6 5, 7
2 7 2, 6, 8
3 1, 3, 7 8 3, 4, 8
4 4, 6 9 0, 8
Giải 864
Giải 7116
Giải 6009404921648
Giải 50738
Giải 4016523180222670
79252837707895117624
Giải 3 8242075114
Giải 2 43645
Giải 177606
Giải ĐB546159
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 1, 2, 2, 9
1 4, 6 6 4
2 0, 4 7 0, 0
3 8 8
4 5, 8 9 2, 4
Giải 806
Giải 7388
Giải 6435222050674
Giải 56502
Giải 4808691603000920
09114384977618589010
Giải 3 0160002009
Giải 2 22656
Giải 106279
Giải ĐB024550
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 6, 9 5 0, 2, 6
1 0, 4 6 9
2 0 7 4, 9
3 0 8 5, 8
4 9 7
Giải 850
Giải 7998
Giải 6425783488922
Giải 55472
Giải 4414527112197879
14332235843712908745
Giải 3 1950813768
Giải 2 91213
Giải 127119
Giải ĐB783134
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 2, 7
1 3, 9 6 8
2 1, 2, 9 7 2, 9
3 2, 4 8 4
4 5, 8 9 8
Giải 864
Giải 7675
Giải 6184697674164
Giải 50763
Giải 4128495931258886
96676158866290228628
Giải 3 1009027011
Giải 2 48149
Giải 144173
Giải ĐB309921
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5
1 1, 2 6 3, 4, 4, 7
2 1, 8 7 3, 5, 6
3 8 6, 6
4 6, 9, 9 9 0
Giải 844
Giải 7826
Giải 6251997581431
Giải 52560
Giải 4961179659879707
69816442284122267709
Giải 3 1638999855
Giải 2 07029
Giải 165065
Giải ĐB516610
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 5, 8
1 0, 6, 7, 9 6 0, 5
2 2, 6, 8, 9 7
3 1 8 9
4 4 9 8
Giải 813
Giải 7878
Giải 6305956346526
Giải 52289
Giải 4432431689186576
88945454985510643553
Giải 3 2052643430
Giải 2 10485
Giải 134212
Giải ĐB356952
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 3, 9
1 2, 3 6
2 6, 6 7 6, 8
3 0, 4 8 5, 9
4 3, 5 9 1, 8
Giải 831
Giải 7060
Giải 6193329221680
Giải 58802
Giải 4297682022277571
33887279524500872101
Giải 3 0929338238
Giải 2 70102
Giải 109895
Giải ĐB706349
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2, 8 5 2
1 6 0, 8
2 2, 2 7 1
3 1, 3, 8 8 0, 7
4 9 9 3, 5
Giải 887
Giải 7814
Giải 6664564201391
Giải 54691
Giải 4947665932839247
31837083306419355672
Giải 3 7527499148
Giải 2 60038
Giải 132450
Giải ĐB414784
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0
1 4 6 6
2 0, 8 7 2, 4
3 0, 7, 8 8 4, 7
4 5, 7, 8 9 1, 1, 3
Giải 848
Giải 7830
Giải 6378113288318
Giải 59359
Giải 4898397020891344
09011778428938639534
Giải 3 8548875975
Giải 2 74514
Giải 105152
Giải ĐB812950
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 2, 9
1 1, 4, 8 6
2 8 7 5
3 0, 4, 9 8 1, 6, 8
4 2, 4, 8 9
Giải 893
Giải 7082
Giải 6162469481810
Giải 58739
Giải 4791864421066908
35047318499333997892
Giải 3 6437095187
Giải 2 40549
Giải 143362
Giải ĐB467992
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5
1 0, 0 6 2
2 4 7 0
3 9, 9 8 2, 6, 7
4 7, 8, 9, 9 9 2, 2, 3
Giải 884
Giải 7436
Giải 6951758916233
Giải 53562
Giải 4786738243788660
71199324077482549057
Giải 3 3019780263
Giải 2 33706
Giải 123181
Giải ĐB604416
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 7
1 6, 7 6 0, 2, 3
2 5 7 3
3 3, 6, 7 8 1, 4
4 9 1, 7, 9
Giải 830
Giải 7138
Giải 6422368296644
Giải 59424
Giải 4150618539555190
06592190144829684515
Giải 3 9098026937
Giải 2 23980
Giải 197521
Giải ĐB691122
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 4, 5 6 1
2 1, 2, 3, 4, 9 7
3 0, 7, 8 8 0, 0
4 4 9 0, 2, 5, 6
Giải 810
Giải 7610
Giải 6504044035695
Giải 50801
Giải 4733919123396236
37584148265910505337
Giải 3 6407344833
Giải 2 23141
Giải 131109
Giải ĐB931748
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5, 9 5
1 0, 0 6
2 6 7 3
3 3, 3, 6, 7 8 4
4 0, 1, 8 9 1, 5
Giải 896
Giải 7455
Giải 6636983762771
Giải 57846
Giải 4583732110766993
81874476422817350720
Giải 3 3243726408
Giải 2 56013
Giải 127742
Giải ĐB681879
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 5
1 3 6 9
2 0 7 1, 3, 3, 4, 6, 9
3 7 8
4 2, 2, 6 9 3, 6
Giải 868
Giải 7504
Giải 6828370700328
Giải 50000
Giải 4361387527438736
03338655233965597507
Giải 3 2816981825
Giải 2 99129
Giải 199916
Giải ĐB481554
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 7 5 4, 5
1 6 6 8, 9
2 3, 5, 8, 9 7 0, 4
3 6, 8, 8 8 3
4 9
Giải 842
Giải 7239
Giải 6094184939556
Giải 53654
Giải 4050086038648408
40791112622417494512
Giải 3 0909736808
Giải 2 94519
Giải 197593
Giải ĐB942923
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8, 8 5 4, 6
1 2, 9 6 2
2 3 7 4
3 9 8 6
4 1, 2 9 1, 3, 3, 7
Giải 879
Giải 7367
Giải 6273581164659
Giải 50294
Giải 4204883559264383
96831781599520440535
Giải 3 0362262191
Giải 2 29667
Giải 131495
Giải ĐB474758
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8, 9, 9
1 6 6 7, 7
2 2 7 9
3 1, 5, 5 8 3, 8
4 9 1, 2, 4, 5
Giải 868
Giải 7202
Giải 6687982785102
Giải 59248
Giải 4605055593468959
96715560870702809100
Giải 3 4040878073
Giải 2 33084
Giải 162503
Giải ĐB724638
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 3, 5, 8 5 9
1 5 6 8
2 8 7 3, 8, 9
3 4, 8 8 4, 7
4 8 9
Giải 809
Giải 7062
Giải 6247171359436
Giải 59797
Giải 4821724880081820
40776984282231166461
Giải 3 4047404620
Giải 2 69640
Giải 110547
Giải ĐB730894
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5
1 1 6 1, 2
2 0, 0, 8 7 1, 2, 4, 6
3 5, 6 8
4 0, 7 9 4, 7
Giải 862
Giải 7864
Giải 6531901029467
Giải 56751
Giải 4137381019840993
26683330534469138713
Giải 3 7489923763
Giải 2 21897
Giải 180364
Giải ĐB057078
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 3
1 3, 9 6 2, 3, 4, 4, 7
2 7 8
3 8 8 3
4 9 1, 3, 7, 8, 9
Giải 834
Giải 7147
Giải 6695654823333
Giải 51528
Giải 4878541327167464
55534535548920279442
Giải 3 4470388546
Giải 2 82760
Giải 161724
Giải ĐB773465
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 4, 4, 6
1 6 0, 4, 5
2 4, 8 7 1
3 3, 4, 4 8 2
4 2, 6, 7 9
Giải 830
Giải 7623
Giải 6050643942047
Giải 56857
Giải 4387012038109794
86479613875798122578
Giải 3 9167177276
Giải 2 51402
Giải 113835
Giải ĐB945895
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 6 5 7
1 6
2 3 7 1, 6, 8, 9
3 0, 5 8 1, 1, 7
4 7 9 4, 4, 5
Giải 801
Giải 7905
Giải 6650884349530
Giải 55678
Giải 4429696084938308
96864550904317240377
Giải 3 3221960894
Giải 2 88943
Giải 109946
Giải ĐB202976
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 8, 8 5
1 9 6 4, 9
2 7 2, 6, 7, 8
3 0, 4 8
4 3, 6, 9 9 0, 4
Giải 833
Giải 7963
Giải 6517334952623
Giải 50269
Giải 4678600614709976
61881875486260733119
Giải 3 9750578361
Giải 2 01423
Giải 180872
Giải ĐB769537
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5
1 9 6 0, 1, 3, 9
2 3, 3 7 2, 3, 6
3 3, 7 8 1
4 7, 8 9 5
Giải 816
Giải 7685
Giải 6816932542080
Giải 53267
Giải 4501328618928491
82102610145833309121
Giải 3 0329913389
Giải 2 87066
Giải 191663
Giải ĐB836339
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4
1 4, 6 6 3, 6, 7, 9
2 1 7
3 2, 3, 9 8 0, 5, 9, 9
4 9 1, 9
Giải 832
Giải 7467
Giải 6887709601641
Giải 58860
Giải 4745482999827496
38194337657173874860
Giải 3 4827105368
Giải 2 86655
Giải 132704
Giải ĐB595973
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5
1 6 0, 0, 0, 5, 7, 8
2 7 1, 3, 7
3 2, 8 8
4 1, 8 9 4, 6, 8
Giải 873
Giải 7547
Giải 6559099192053
Giải 56319
Giải 4962808915766201
88160213272056491058
Giải 3 9546535728
Giải 2 25825
Giải 160099
Giải ĐB525753
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3, 3, 7, 8
1 9, 9 6 0, 4, 5
2 5, 7, 8 7 3
3 8 0
4 7 9 0, 9
Giải 829
Giải 7782
Giải 6080331660397
Giải 52175
Giải 4593860006628945
81386826594609101275
Giải 3 7327248446
Giải 2 76291
Giải 195321
Giải ĐB996821
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 9
1 6 6, 6
2 1, 1, 9 7 2, 5, 5
3 8 2, 6, 6
4 5, 6 9 1, 1, 7
Giải 882
Giải 7262
Giải 6511212147396
Giải 50270
Giải 4578526240434542
66602658697405234481
Giải 3 5855315723
Giải 2 24061
Giải 141553
Giải ĐB657739
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 2, 2, 3, 3
1 2, 4 6 1, 2, 9
2 3 7 0
3 9 8 1, 2
4 2 9 6
Giải 886
Giải 7694
Giải 6777062483576
Giải 55964
Giải 4465451378107139
56208810510818184667
Giải 3 0503155863
Giải 2 88846
Giải 104152
Giải ĐB523071
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 1, 2
1 6 3, 4, 7
2 7 0, 1, 6
3 1, 9 8 1, 1, 6
4 5, 6, 8 9 4
Giải 893
Giải 7139
Giải 6476576974212
Giải 56065
Giải 4014336664410904
46868176328053217089
Giải 3 9122328079
Giải 2 01433
Giải 149679
Giải ĐB010242
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 2 6 5, 5, 8
2 3 7 9, 9
3 2, 2, 3, 3, 9 8 9
4 2, 4 9 3, 7
Giải 865
Giải 7719
Giải 6903615647961
Giải 56262
Giải 4536775865775149
51452247552623463484
Giải 3 0120278423
Giải 2 41652
Giải 154311
Giải ĐB707018
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 2, 2, 5, 7
1 1, 8, 9 6 1, 2, 4, 5
2 3 7 7
3 4, 6 8 4
4 9 9
Giải 804
Giải 7936
Giải 6761437165778
Giải 55765
Giải 4929373232875759
55840446798236402817
Giải 3 8150739743
Giải 2 25523
Giải 137692
Giải ĐB513271
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 9
1 4, 6, 7 6 4, 5
2 3, 8 7 1, 8, 9
3 6, 7 8
4 0, 3 9 2
Giải 833
Giải 7318
Giải 6862988309872
Giải 58421
Giải 4376882252366567
83249430854138556607
Giải 3 4446116365
Giải 2 39750
Giải 187722
Giải ĐB215008
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 0
1 8 6 1, 5, 7
2 1, 2, 3, 9 7 2
3 0, 3 8 5, 5, 8
4 9 9
Giải 886
Giải 7953
Giải 6774081138582
Giải 52306
Giải 4046620358349161
22604315316202304112
Giải 3 1156044163
Giải 2 60268
Giải 163576
Giải ĐB889627
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 3
1 2, 3 6 0, 1, 2, 3, 8
2 3, 7 7 6
3 1 8 2, 3, 6
4 0 9
Giải 899
Giải 7170
Giải 6253129470866
Giải 50245
Giải 4917930503609708
06854082995528600908
Giải 3 5075206206
Giải 2 49511
Giải 196072
Giải ĐB660825
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8, 8 5 2, 4
1 1 6 6
2 5 7 0, 2
3 1, 6 8 6
4 5, 7 9 3, 9, 9
Giải 811
Giải 7945
Giải 6222691944571
Giải 51467
Giải 4371693244432374
28725455716123385552
Giải 3 8751129229
Giải 2 05850
Giải 189609
Giải ĐB054202
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 0, 2
1 1, 1 6 7, 9
2 5, 6, 9 7 1, 1, 4
3 3 8
4 4, 5 9 4
Giải 807
Giải 7648
Giải 6766606795091
Giải 51328
Giải 4905827115182057
27754114126332360689
Giải 3 2656986833
Giải 2 23536
Giải 135008
Giải ĐB374425
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 1, 4, 7
1 2 6 6, 9
2 3, 5, 8 7 9
3 3, 6 8 2, 9
4 8 9 1
Giải 899
Giải 7955
Giải 6120354350815
Giải 59614
Giải 4400022361669267
85282236706002692256
Giải 3 3135105473
Giải 2 75157
Giải 130374
Giải ĐB615136
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 1, 5, 6, 7
1 4, 5, 6 6 7
2 6 7 0, 3, 4
3 5, 6 8 2
4 9 9
Giải 824
Giải 7814
Giải 6188051676732
Giải 56575
Giải 4313050623847810
10153933702603172290
Giải 3 4848072812
Giải 2 70141
Giải 102017
Giải ĐB191318
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3
1 0, 2, 4, 7, 8 6 7
2 4 7 0, 5
3 1, 2, 8 8 0, 0
4 1 9 0
Giải 804
Giải 7841
Giải 6611560318129
Giải 50243
Giải 4039554937005426
57487078142893575708
Giải 3 3738240591
Giải 2 98516
Giải 185049
Giải ĐB351685
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 5
1 4, 5, 6 6
2 6, 9 7 0
3 1, 5 8 2, 5, 7
4 1, 3, 9 9 1
Giải 811
Giải 7981
Giải 6044273833008
Giải 55516
Giải 4826203182533795
20495254507709494621
Giải 3 0522962919
Giải 2 48150
Giải 171738
Giải ĐB317626
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 0
1 1, 6, 9 6
2 0, 1, 5, 6, 9 7
3 8 8 1, 3
4 2 9 4, 5, 5
Giải 822
Giải 7617
Giải 6190455473574
Giải 52127
Giải 4512214734066352
62852582899278193524
Giải 3 9414210708
Giải 2 89067
Giải 142246
Giải ĐB760688
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 2, 2
1 7 6 7
2 1, 2, 4, 7 7 4
3 8 1, 8, 9
4 0, 2, 6, 7 9
Giải 861
Giải 7376
Giải 6224062769976
Giải 56816
Giải 4279393629698268
74236873067268133706
Giải 3 8269793686
Giải 2 41410
Giải 126850
Giải ĐB156018
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6 5 0
1 0, 6, 8 6 1, 8
2 7 6, 6, 6
3 6, 9 8 1, 6
4 0 9 6, 7
Giải 808
Giải 7954
Giải 6832647286614
Giải 58730
Giải 4813901984935362
66967271846868149766
Giải 3 6947857866
Giải 2 03545
Giải 159020
Giải ĐB221577
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4
1 4 6 2, 6, 6, 7
2 0, 6, 8 7 7, 8
3 0 8 1, 4
4 5, 9 9 0
Giải 887
Giải 7832
Giải 6011260380482
Giải 50534
Giải 4775813237766298
66827150646307075129
Giải 3 3549630845
Giải 2 27497
Giải 124262
Giải ĐB539005
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 2 6 2, 4
2 7, 9 7 0, 7
3 2, 4, 8 8 1, 2, 7
4 5 9 6, 7, 8
Giải 849
Giải 7846
Giải 6042289913898
Giải 59023
Giải 4027491170569174
87564050294565115792
Giải 3 7195174422
Giải 2 29154
Giải 169080
Giải ĐB497076
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 1, 4
1 6 4
2 2, 2, 3, 9 7 4, 6
3 8 0
4 6, 9, 9 9 1, 2, 8
Giải 829
Giải 7643
Giải 6833369902548
Giải 54303
Giải 4974745130077107
65795349063227041914
Giải 3 8350100593
Giải 2 66667
Giải 103135
Giải ĐB812852
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3, 6, 7 5 2
1 4 6 7
2 9 7 0, 4
3 3, 5 8
4 3, 8 9 0, 3, 5
Giải 812
Giải 7269
Giải 6254184796230
Giải 58514
Giải 4621900431582672
51240938010886896752
Giải 3 5206953871
Giải 2 36340
Giải 129547
Giải ĐB986200
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 2
1 2, 4, 5 6 8, 9, 9
2 7 1, 2, 9
3 0 8
4 0, 0, 1, 7 9 0
Giải 880
Giải 7663
Giải 6986877133746
Giải 56539
Giải 4648596738515170
24034060168994249768
Giải 3 6460282390
Giải 2 67013
Giải 184037
Giải ĐB697174
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 9
1 3, 3, 6 6 3, 8, 8
2 7 0, 4
3 4, 7, 9 8 0, 5
4 2, 6 9 0
Giải 831
Giải 7889
Giải 6503616196519
Giải 58614
Giải 4465474924480462
51644273901963503672
Giải 3 6576199380
Giải 2 91952
Giải 196757
Giải ĐB931774
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 7
1 4, 9, 9 6 1, 2
2 7 2, 4
3 1, 5, 6 8 0, 9
4 4, 4, 7 9 0
Giải 804
Giải 7107
Giải 6362688237105
Giải 52781
Giải 4104934269765384
66661650197356332188
Giải 3 6657293665
Giải 2 25787
Giải 125958
Giải ĐB123007
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 7, 7 5 8
1 9 6 1, 3, 5
2 3, 6 7 2
3 8 1, 4, 7, 8
4 9 3, 7
Giải 896
Giải 7537
Giải 6280657308647
Giải 52474
Giải 4463084298195413
24302546003264823244
Giải 3 8886119489
Giải 2 94693
Giải 183281
Giải ĐB957643
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6, 8 5
1 3 6 1
2 7 4
3 0, 7 8 1, 1, 9
4 3, 4, 7, 8 9 3, 6
Giải 824
Giải 7360
Giải 6765075027757
Giải 59537
Giải 4722243937999459
34242193569008688018
Giải 3 4278683129
Giải 2 23480
Giải 170748
Giải ĐB167462
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 6, 7, 9
1 8 6 0, 2
2 4, 4, 9 7 9
3 7 8 0, 6, 6
4 2, 8 9
Giải 800
Giải 7155
Giải 6695734571909
Giải 50694
Giải 4199814586356248
72441058639275413358
Giải 3 4211617485
Giải 2 77990
Giải 185083
Giải ĐB322371
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 4, 5, 7, 7, 8
1 6 6 3, 3
2 7 1
3 8 1, 3, 5
4 1, 8 9 0, 4
Giải 802
Giải 7965
Giải 6694741524764
Giải 56746
Giải 4980865603643802
34825687779319866978
Giải 3 2108247020
Giải 2 18485
Giải 169186
Giải ĐB245190
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 2
1 6 4, 5
2 0, 5 7 7, 8
3 6 8 2, 5, 6, 6
4 6, 7 9 0, 8
Giải 846
Giải 7715
Giải 6619836725235
Giải 52623
Giải 4896405939177177
93768647461235707338
Giải 3 2205039466
Giải 2 07042
Giải 169977
Giải ĐB277345
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 7
1 5 6 6, 8
2 3 7 2, 7, 7
3 5, 8 8
4 0, 2, 5, 6, 6 9 1, 8
Giải 818
Giải 7471
Giải 6524354335807
Giải 51151
Giải 4670348650458639
76867800964445093263
Giải 3 6001641602
Giải 2 11105
Giải 144866
Giải ĐB888379
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5, 7 5 0, 1
1 6, 8 6 3, 6, 7
2 7 1, 9
3 3, 4, 9 8
4 3 9 6
Giải 869
Giải 7524
Giải 6756731449102
Giải 56990
Giải 4416023525435215
45202893836499802880
Giải 3 1513621647
Giải 2 67618
Giải 193596
Giải ĐB934404
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 2, 4 5 4
1 5, 8 6 7, 9
2 4 7
3 6 8 0, 3
4 4, 7 9 0, 6, 8
Giải 835
Giải 7056
Giải 6239807483643
Giải 53679
Giải 4794351456954842
24968083724704130498
Giải 3 1298384668
Giải 2 26406
Giải 161124
Giải ĐB584393
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 6
1 6 8, 8, 9
2 4 7 2, 9
3 5, 5 8 3
4 1, 2, 3, 8 9 3, 8, 8
Giải 871
Giải 7089
Giải 6351815922531
Giải 52542
Giải 4476235998840381
65875997347500941057
Giải 3 8120040647
Giải 2 08932
Giải 194434
Giải ĐB264348
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 7
1 8 6
2 3 7 1, 5
3 1, 2, 4, 4 8 1, 8, 9
4 2, 7, 8 9 2
Giải 822
Giải 7493
Giải 6723096414888
Giải 51963
Giải 4213298970651057
30764818077130684753
Giải 3 2923334857
Giải 2 51693
Giải 113491
Giải ĐB441818
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6, 7 5 3, 7, 7
1 8 6 3, 4
2 2, 9 7
3 0, 3 8 8
4 1 9 1, 3, 3
Giải 889
Giải 7248
Giải 6001619122548
Giải 56897
Giải 4089387091443390
17166353093010080110
Giải 3 6789050942
Giải 2 14394
Giải 118128
Giải ĐB362626
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5
1 0, 2, 4, 6 6 6
2 6, 8 7
3 8 8 9
4 2, 8, 8 9 0, 0, 4, 7
Giải 824
Giải 7972
Giải 6730931216882
Giải 54156
Giải 4145499796437237
32539927552743426071
Giải 3 1667757286
Giải 2 13133
Giải 189207
Giải ĐB631526
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 5, 6
1 6 4
2 1, 4, 6 7 1, 2, 7
3 3, 4, 7, 9 8 2, 6
4 9 9
Giải 872
Giải 7831
Giải 6218054104278
Giải 53837
Giải 4165320875059874
27349026871754138868
Giải 3 8076301110
Giải 2 46303
Giải 170136
Giải ĐB800576
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0
1 0, 0 6 3, 8
2 7 2, 4, 6, 8
3 1, 2, 6, 7 8 0, 7
4 1, 9 9
Giải 810
Giải 7305
Giải 6230263670357
Giải 58691
Giải 4973849834900610
66959682160205826515
Giải 3 8615797773
Giải 2 61880
Giải 141744
Giải ĐB975165
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 7, 7, 8, 9
1 0, 0, 5, 6 6 5, 7
2 7 3
3 8 0, 4
4 4, 9 9 1
Giải 810
Giải 7902
Giải 6036670286477
Giải 58573
Giải 4476614726316999
52290876575299215599
Giải 3 1031154485
Giải 2 76067
Giải 141839
Giải ĐB300914
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7
1 0, 1, 4 6 1, 3, 6, 7
2 8 7 3, 7
3 9 8 5
4 9 0, 2, 9, 9
Giải 819
Giải 7106
Giải 6531773458344
Giải 55307
Giải 4128735193309518
42894132290586526516
Giải 3 5929983670
Giải 2 64183
Giải 194138
Giải ĐB962145
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5
1 6, 7, 8, 9 6 5
2 9 7 0, 3
3 3, 8 8 3
4 4, 5, 5 9 4, 9
Giải 806
Giải 7969
Giải 6312158691440
Giải 58240
Giải 4337368390969335
49661261579375587721
Giải 3 4738301559
Giải 2 17723
Giải 146388
Giải ĐB813011
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 5, 7, 9
1 1 6 1, 9, 9
2 1, 1, 3 7
3 5, 6 8 3, 8
4 0, 0 9
Giải 825
Giải 7617
Giải 6443826284978
Giải 59751
Giải 4547068007051309
20621569784676960106
Giải 3 8880211155
Giải 2 92703
Giải 115239
Giải ĐB153277
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 6, 6, 9 5 1, 5
1 7 6 9
2 1, 5, 8 7 0, 7, 8, 8
3 8, 9 8
4 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSAG theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số An Giang trực tiếp

XSAG 200 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số An Giang có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,