XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 17/5 Hôm nay- Thứ Tư, 18/5
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00724
Power11 17 25 29 45 48 53
T.kê SL trúng giải ngày 17/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.454.523.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.246.323.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000805
G.baball plusball plusball plus50.00016.641
Kỳ MT#00723
Power02 28 30 43 44 55 22
T.kê SL trúng giải ngày 14/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus48.237.615.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue2.323.615.3752
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000524
G.baball plusball plusball plus50.00012.180
Kỳ MT#00722
Power09 18 24 43 44 50 15
T.kê SL trúng giải ngày 12/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.524.219.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.345.742.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000600
G.baball plusball plusball plus50.00013.433
Kỳ MT#00721
Power12 18 41 43 47 51 10
T.kê SL trúng giải ngày 10/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.368.051.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.106.168.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000518
G.baball plusball plusball plus50.00012.730
Kỳ MT#00720
Power15 32 33 36 43 46 31
T.kê SL trúng giải ngày 7/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.960.429.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.838.654.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000450
G.baball plusball plusball plus50.00011.186
Kỳ MT#00719
Power27 29 33 39 47 53 55
T.kê SL trúng giải ngày 5/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.990.566.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.619.780.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000488
G.baball plusball plusball plus50.00011.191
Kỳ MT#00718
Power01 22 38 48 49 53 42
T.kê SL trúng giải ngày 3/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.087.734.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.408.355.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000492
G.baball plusball plusball plus50.00010.482
Kỳ MT#00717
Power11 23 51 52 53 54 27
T.kê SL trúng giải ngày 30/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.131.524.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.190.998.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000482
G.baball plusball plusball plus50.0008.632
Kỳ MT#00716
Power08 24 25 32 37 44 03
T.kê SL trúng giải ngày 28/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.412.538.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.162.155.1501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000511
G.baball plusball plusball plus50.00010.138
Kỳ MT#00715
Power14 22 24 25 43 49 17
T.kê SL trúng giải ngày 26/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.953.142.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.726.646.1501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000409
G.baball plusball plusball plus50.00010.232
Kỳ MT#00714
Power03 27 36 41 49 55 18
T.kê SL trúng giải ngày 23/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus92.575.628.8501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.509.630.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00021
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000951
G.baball plusball plusball plus50.00020.234
Kỳ MT#00713
Power21 24 27 34 38 42 46
T.kê SL trúng giải ngày 21/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus87.502.919.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.945.995.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000938
G.baball plusball plusball plus50.00020.112
Kỳ MT#00712
Power02 07 13 28 29 34 39
T.kê SL trúng giải ngày 19/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus84.160.173.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.574.579.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.089
G.baball plusball plusball plus50.00022.844
Kỳ MT#00711
Power04 08 39 41 53 55 52
T.kê SL trúng giải ngày 16/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus80.758.885.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.196.658.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000890
G.baball plusball plusball plus50.00018.846
Kỳ MT#00710
Power01 05 09 34 37 45 52
T.kê SL trúng giải ngày 14/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus77.809.523.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.868.952.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00025
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000894
G.baball plusball plusball plus50.00019.516
Kỳ MT#00709
Power11 18 20 22 25 40 05
T.kê SL trúng giải ngày 12/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus75.356.765.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.596.423.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000921
G.baball plusball plusball plus50.00019.411
Kỳ MT#00708
Power02 03 19 28 42 45 12
T.kê SL trúng giải ngày 9/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus72.264.577.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.252.846.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00022
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000959
G.baball plusball plusball plus50.00019.529
Kỳ MT#00707
Power06 14 15 25 29 32 41
T.kê SL trúng giải ngày 7/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus69.988.955.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.520.183.5001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000886
G.baball plusball plusball plus50.00019.061
Kỳ MT#00706
Power05 18 26 36 43 44 45
T.kê SL trúng giải ngày 5/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus67.331.602.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.224.922.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000960
G.baball plusball plusball plus50.00019.492
Kỳ MT#00705
Power32 38 42 44 47 55 46
T.kê SL trúng giải ngày 2/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus64.691.708.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.931.600.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000596
G.baball plusball plusball plus50.00014.065
Kỳ MT#00704
Power05 24 34 39 42 49 16
T.kê SL trúng giải ngày 31/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus61.525.768.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.579.829.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000651
G.baball plusball plusball plus50.00014.505
Kỳ MT#00703
Power05 11 32 35 40 52 31
T.kê SL trúng giải ngày 29/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.908.623.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.289.035.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000805
G.baball plusball plusball plus50.00016.338
Kỳ MT#00702
Power01 06 16 30 34 55 29
T.kê SL trúng giải ngày 26/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.307.304.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.506.184.3001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000647
G.baball plusball plusball plus50.00013.940
Kỳ MT#00701
Power05 09 16 35 45 46 44
T.kê SL trúng giải ngày 24/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.906.255.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.239.401.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000809
G.baball plusball plusball plus50.00016.337
Kỳ MT#00700
Power01 14 18 28 47 49 22
T.kê SL trúng giải ngày 22/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus51.751.645.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.778.769.9001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000654
G.baball plusball plusball plus50.00014.047
Kỳ MT#00699
Power08 20 24 37 51 55 27
T.kê SL trúng giải ngày 19/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.301.038.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.506.480.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000614
G.baball plusball plusball plus50.00013.112
Kỳ MT#00698
Power01 06 12 21 37 49 53
T.kê SL trúng giải ngày 17/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.074.116.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.259.044.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000584
G.baball plusball plusball plus50.00013.664
Kỳ MT#00697
Power06 14 24 28 33 52 50
T.kê SL trúng giải ngày 15/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.742.716.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.638.079.6001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000834
G.baball plusball plusball plus50.00017.015
Kỳ MT#00696
Power12 16 18 26 30 45 36
T.kê SL trúng giải ngày 12/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.568.127.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.396.458.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000656
G.baball plusball plusball plus50.00013.413
Kỳ MT#00695
Power01 03 08 16 19 36 41
T.kê SL trúng giải ngày 10/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.440.003.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.160.000.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000812
G.baball plusball plusball plus50.00014.827
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,