XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Tư, 26/6 Hôm nay- Thứ Năm, 27/6
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00296
Power03 14 34 35 40 49 23
T.kê SL trúng giải ngày 25/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus76.160.770.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.312.352.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000565
G.baball plusball plusball plus50.00013.217
Kỳ MT#00295
Power01 09 23 28 42 54 49
T.kê SL trúng giải ngày 22/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus73.896.412.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.060.757.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000584
G.baball plusball plusball plus50.00012.557
Kỳ MT#00292
Power09 15 23 41 49 51 52
T.kê SL trúng giải ngày 20/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus71.915.836.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.840.693.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000641
G.baball plusball plusball plus50.00012.883
Kỳ MT#00291
Power24 31 45 46 47 54 04
T.kê SL trúng giải ngày 18/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus70.095.625.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.638.447.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000511
G.baball plusball plusball plus50.00012.142
Kỳ MT#00291
Power13 23 40 45 52 55 09
T.kê SL trúng giải ngày 15/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus67.915.717.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.396.235.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000509
G.baball plusball plusball plus50.00011.183
Kỳ MT#00291
Power06 09 15 22 29 53 25
T.kê SL trúng giải ngày 13/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus65.946.387.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.177.421.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000715
G.baball plusball plusball plus50.00013.177
Kỳ MT#00290
Power02 05 13 20 30 49 35
T.kê SL trúng giải ngày 11/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus64.349.594.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.397.402.9001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000605
G.baball plusball plusball plus50.00012.825
Kỳ MT#00289
Power02 08 10 23 27 35 47
T.kê SL trúng giải ngày 8/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus62.484.145.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.190.130.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000659
G.baball plusball plusball plus50.00012.716
Kỳ MT#00288
Power10 13 30 36 51 54 16
T.kê SL trúng giải ngày 6/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus60.811.500.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.004.281.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000418
G.baball plusball plusball plus50.0009.540
Kỳ MT#00287
Power18 20 24 26 33 41 55
T.kê SL trúng giải ngày 4/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus59.020.828.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.805.317.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000507
G.baball plusball plusball plus50.00011.733
Kỳ MT#00286
Power10 24 31 41 42 47 20
T.kê SL trúng giải ngày 1/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.962.077.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.576.567.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000435
G.baball plusball plusball plus50.0009.606
Kỳ MT#00285
Power17 31 33 34 37 40 35
T.kê SL trúng giải ngày 30/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus55.166.476.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.377.056.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000450
G.baball plusball plusball plus50.0009.756
Kỳ MT#00284
Power15 22 31 32 33 37 51
T.kê SL trúng giải ngày 28/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.501.940.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.192.108.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000606
G.baball plusball plusball plus50.00012.077
Kỳ MT#00283
Power04 12 35 44 50 55 19
T.kê SL trúng giải ngày 25/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus51.772.968.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.511.876.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000576
G.baball plusball plusball plus50.00011.282
Kỳ MT#00281
Power13 21 33 42 53 55 44
T.kê SL trúng giải ngày 23/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.248.806.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.342.525.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000456
G.baball plusball plusball plus50.0009.681
Kỳ MT#00280
Power11 12 29 31 37 53 41
T.kê SL trúng giải ngày 21/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus48.503.567.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.148.609.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000481
G.baball plusball plusball plus50.00010.985
Kỳ MT#00280
Power06 10 13 18 29 38 53
T.kê SL trúng giải ngày 18/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.636.259.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.941.131.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000601
G.baball plusball plusball plus50.00011.715
Kỳ MT#00279
Power08 28 30 33 40 43 24
T.kê SL trúng giải ngày 16/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.292.760.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.791.853.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000455
G.baball plusball plusball plus50.0009.627
Kỳ MT#00278
Power06 11 15 21 30 40 10
T.kê SL trúng giải ngày 14/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.647.956.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.609.097.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000575
G.baball plusball plusball plus50.00011.433
Kỳ MT#00277
Power06 11 20 22 26 28 36
T.kê SL trúng giải ngày 11/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.030.094.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.429.335.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000510
G.baball plusball plusball plus50.00011.743
Kỳ MT#00276
Power19 21 48 49 54 55 27
T.kê SL trúng giải ngày 9/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.648.074.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.275.777.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000451
G.baball plusball plusball plus50.0009.226
Kỳ MT#00275
Power03 06 07 08 09 49 24
T.kê SL trúng giải ngày 7/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.120.897.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.106.091.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00022
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000748
G.baball plusball plusball plus50.00013.654
Kỳ MT#00274
Power01 02 03 17 26 53 50
T.kê SL trúng giải ngày 4/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.166.078.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.907.342.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000502
G.baball plusball plusball plus50.00010.088
Kỳ MT#00273
Power02 10 16 17 33 36 20
T.kê SL trúng giải ngày 2/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.699.868.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.744.429.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000445
G.baball plusball plusball plus50.0009.105
Kỳ MT#00272
Power03 05 13 40 41 45 52
T.kê SL trúng giải ngày 30/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.412.222.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.601.358.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000481
G.baball plusball plusball plus50.0008.507
Kỳ MT#00271
Power01 11 22 26 33 51 04
T.kê SL trúng giải ngày 28/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.252.173.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.472.463.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000469
G.baball plusball plusball plus50.0009.078
Kỳ MT#00271
Power01 11 22 26 33 51 04
T.kê SL trúng giải ngày 27/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.860.128.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.317.792.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000469
G.baball plusball plusball plus50.0009.078
Kỳ MT#00270
Power16 22 23 33 36 38 45
T.kê SL trúng giải ngày 25/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.860.128.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.317.792.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000377
G.baball plusball plusball plus50.0008.185
Kỳ MT#00269
Power20 21 22 31 43 45 30
T.kê SL trúng giải ngày 23/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.616.504.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.179.611.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000383
G.baball plusball plusball plus50.0008.291
Kỳ MT#00268
Power08 10 12 24 40 44 51
T.kê SL trúng giải ngày 20/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus119.957.842.6501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.699.731.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00026
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.193
G.baball plusball plusball plus50.00022.314
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/