XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Năm, 17/10 Hôm nay- Thứ Sáu, 18/10
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00345
Power05 11 14 34 51 53 16
T.kê SL trúng giải ngày 17/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.474.598.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.789.188.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000350
G.baball plusball plusball plus50.0008.007
Kỳ MT#00344
Power09 12 29 46 48 53 03
T.kê SL trúng giải ngày 15/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.880.715.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.612.090.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000414
G.baball plusball plusball plus50.0009.615
Kỳ MT#00343
Power21 39 48 51 53 55 05
T.kê SL trúng giải ngày 12/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.556.777.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.464.986.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000379
G.baball plusball plusball plus50.0007.262
Kỳ MT#00342
Power04 17 42 51 53 55 29
T.kê SL trúng giải ngày 10/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.070.500.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.299.844.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000347
G.baball plusball plusball plus50.0007.445
Kỳ MT#00341
Power08 36 39 43 48 50 40
T.kê SL trúng giải ngày 8/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.751.516.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.153.290.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000408
G.baball plusball plusball plus50.0008.288
Kỳ MT#00340
Power10 29 30 31 37 51 50
T.kê SL trúng giải ngày 5/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.371.899.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.359.683.2501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000353
G.baball plusball plusball plus50.0007.098
Kỳ MT#00339
Power04 07 08 26 37 44 29
T.kê SL trúng giải ngày 3/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus80.834.053.8001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.207.249.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000763
G.baball plusball plusball plus50.00014.074
Kỳ MT#00338
Power05 22 38 41 47 49 29
T.kê SL trúng giải ngày 1/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus78.968.804.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.610.358.6001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000545
G.baball plusball plusball plus50.00013.180
Kỳ MT#00337
Power04 08 21 23 40 43 44
T.kê SL trúng giải ngày 28/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus76.640.721.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.351.682.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000505
G.baball plusball plusball plus50.00011.879
Kỳ MT#00336
Power07 12 38 43 51 55 15
T.kê SL trúng giải ngày 26/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus74.541.701.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.118.458.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000515
G.baball plusball plusball plus50.00011.395
Kỳ MT#00335
Power12 33 39 40 48 53 35
T.kê SL trúng giải ngày 24/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus72.724.240.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.916.518.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000609
G.baball plusball plusball plus50.00012.588
Kỳ MT#00334
Power02 05 23 30 42 45 34
T.kê SL trúng giải ngày 21/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus70.806.645.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.703.452.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000638
G.baball plusball plusball plus50.00011.813
Kỳ MT#00333
Power02 08 22 34 39 41 13
T.kê SL trúng giải ngày 19/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus69.277.580.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.533.555.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000570
G.baball plusball plusball plus50.00011.156
Kỳ MT#00332
Power03 14 26 38 43 47 10
T.kê SL trúng giải ngày 17/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus67.885.940.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.378.929.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000637
G.baball plusball plusball plus50.00012.121
Kỳ MT#00331
Power10 36 42 44 45 54 14
T.kê SL trúng giải ngày 14/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus66.202.794.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.191.913.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000412
G.baball plusball plusball plus50.00010.149
Kỳ MT#00330
Power18 29 32 33 45 49 40
T.kê SL trúng giải ngày 12/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus64.475.576.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.179.297.5501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000524
G.baball plusball plusball plus50.00010.196
Kỳ MT#00329
Power06 09 19 39 50 54 37
T.kê SL trúng giải ngày 10/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus62.861.898.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.443.960.9501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000749
G.baball plusball plusball plus50.00013.886
Kỳ MT#00328
Power07 17 31 35 38 46 16
T.kê SL trúng giải ngày 7/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus61.549.528.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.298.142.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000477
G.baball plusball plusball plus50.00010.562
Kỳ MT#00327
Power20 24 27 30 33 45 21
T.kê SL trúng giải ngày 5/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus60.028.396.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.129.127.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000413
G.baball plusball plusball plus50.0009.396
Kỳ MT#00326
Power13 14 29 35 41 55 25
T.kê SL trúng giải ngày 3/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.394.904.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.947.628.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000445
G.baball plusball plusball plus50.0009.859
Kỳ MT#00325
Power13 20 23 32 51 52 42
T.kê SL trúng giải ngày 31/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.692.930.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.758.520.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000425
G.baball plusball plusball plus50.0009.668
Kỳ MT#00324
Power10 11 12 23 27 48 09
T.kê SL trúng giải ngày 29/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus54.916.559.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.561.145.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000467
G.baball plusball plusball plus50.00010.311
Kỳ MT#00323
Power16 22 29 33 46 47 55
T.kê SL trúng giải ngày 27/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.375.693.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.389.938.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000512
G.baball plusball plusball plus50.00010.199
Kỳ MT#00322
Power19 20 34 40 49 51 01
T.kê SL trúng giải ngày 24/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus51.577.194.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.190.104.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000406
G.baball plusball plusball plus50.0008.890
Kỳ MT#00321
Power04 07 16 17 30 39 27
T.kê SL trúng giải ngày 22/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.866.250.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.174.804.8001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000501
G.baball plusball plusball plus50.00010.439
Kỳ MT#00320
Power10 30 38 48 54 55 46
T.kê SL trúng giải ngày 20/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus48.546.543.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.028.170.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000380
G.baball plusball plusball plus50.0009.409
Kỳ MT#00319
Power09 11 24 26 38 53 41
T.kê SL trúng giải ngày 17/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.901.064.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.845.339.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000507
G.baball plusball plusball plus50.00010.722
Kỳ MT#00318
Power19 25 31 32 39 47 08
T.kê SL trúng giải ngày 15/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.290.687.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.666.408.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000468
G.baball plusball plusball plus50.0009.593
Kỳ MT#00317
Power04 08 16 27 32 40 23
T.kê SL trúng giải ngày 13/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.839.772.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.505.196.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000580
G.baball plusball plusball plus50.00011.066
Kỳ MT#00316
Power07 17 36 42 43 50 44
T.kê SL trúng giải ngày 10/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.504.716.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.356.856.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000419
G.baball plusball plusball plus50.0009.059
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/