XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Tư, 12/12 Hôm nay- Thứ Năm, 13/12
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00214
Power02 11 14 36 49 55 53
T.kê SL trúng giải ngày 13/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.539.451.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.260.938.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000498
G.baball plusball plusball plus50.00010.572
Kỳ MT#00213
Power01 05 11 37 39 44 31
T.kê SL trúng giải ngày 11/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.620.664.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.047.739.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000702
G.baball plusball plusball plus50.00013.818
Kỳ MT#00212
Power03 06 09 31 48 54 53
T.kê SL trúng giải ngày 8/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.711.703.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.835.633.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000504
G.baball plusball plusball plus50.00010.771
Kỳ MT#00211
Power09 13 23 27 39 42 49
T.kê SL trúng giải ngày 6/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.892.386.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.633.486.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000712
G.baball plusball plusball plus50.00012.905
Kỳ MT#00210
Power10 13 16 23 30 49 24
T.kê SL trúng giải ngày 4/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.768.578.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.508.619.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000506
G.baball plusball plusball plus50.00011.140
Kỳ MT#00209
Power03 05 12 20 25 33 41
T.kê SL trúng giải ngày 1/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.936.775.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.305.085.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000617
G.baball plusball plusball plus50.00012.195
Kỳ MT#00208
Power10 23 27 42 51 52 20
T.kê SL trúng giải ngày 29/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.994.410.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.200.378.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0001
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000378
G.baball plusball plusball plus50.0008.714
Kỳ MT#00207
Power03 05 23 28 35 44 08
T.kê SL trúng giải ngày 27/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.191.004.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.290.607.6001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000582
G.baball plusball plusball plus50.00011.811
Kỳ MT#00206
Power03 10 11 25 40 54 17
T.kê SL trúng giải ngày 24/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.820.442.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.138.322.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000466
G.baball plusball plusball plus50.0009.517
Kỳ MT#00205
Power17 22 24 28 37 44 06
T.kê SL trúng giải ngày 22/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.575.536.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.984.511.3001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000544
G.baball plusball plusball plus50.0009.719
Kỳ MT#00204
Power09 23 33 40 44 49 17
T.kê SL trúng giải ngày 20/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.256.649.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.837.968.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000441
G.baball plusball plusball plus50.0009.390
Kỳ MT#00203
Power12 22 26 29 45 47 15
T.kê SL trúng giải ngày 17/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.831.024.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.679.565.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000406
G.baball plusball plusball plus50.0008.357
Kỳ MT#00202
Power13 16 21 40 49 52 54
T.kê SL trúng giải ngày 15/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.465.133.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.527.799.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000302
G.baball plusball plusball plus50.0007.191
Kỳ MT#00201
Power03 25 26 32 41 47 05
T.kê SL trúng giải ngày 13/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.305.528.2001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.365.007.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000455
G.baball plusball plusball plus50.00010.578
Kỳ MT#00200
Power03 05 19 22 29 39 15
T.kê SL trúng giải ngày 10/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.307.347.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.142.987.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000571
G.baball plusball plusball plus50.00010.951
Kỳ MT#00199
Power22 28 31 39 52 53 14
T.kê SL trúng giải ngày 8/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.020.462.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.236.233.2501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000394
G.baball plusball plusball plus50.0008.743
Kỳ MT#00198
Power19 22 23 43 47 53 03
T.kê SL trúng giải ngày 6/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.334.813.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.048.938.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000480
G.baball plusball plusball plus50.00010.167
Kỳ MT#00197
Power14 17 20 23 25 45 34
T.kê SL trúng giải ngày 3/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.340.501.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.827.348.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000494
G.baball plusball plusball plus50.00010.138
Kỳ MT#00196
Power03 11 15 42 44 54 41
T.kê SL trúng giải ngày 1/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.839.102.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.660.526.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000366
G.baball plusball plusball plus50.0009.091
Kỳ MT#00195
Power01 12 22 27 30 39 46
T.kê SL trúng giải ngày 30/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.358.509.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.496.016.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000500
G.baball plusball plusball plus50.00010.163
Kỳ MT#00194
Power08 09 15 21 44 49 16
T.kê SL trúng giải ngày 27/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus96.756.562.6501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.345.070.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000811
G.baball plusball plusball plus50.00017.237
Kỳ MT#00193
Power16 23 29 31 45 48 19
T.kê SL trúng giải ngày 25/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus94.362.451.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.079.058.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000695
G.baball plusball plusball plus50.00014.395
Kỳ MT#00192
Power01 03 06 13 21 30 36
T.kê SL trúng giải ngày 23/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus91.712.411.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.784.609.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000806
G.baball plusball plusball plus50.00017.188
Kỳ MT#00191
Power02 05 10 17 35 41 21
T.kê SL trúng giải ngày 20/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus89.122.986.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.496.895.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000743
G.baball plusball plusball plus50.00015.905
Kỳ MT#00189
Power01 11 22 34 42 47 30
T.kê SL trúng giải ngày 18/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus86.856.031.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.245.011.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000601
G.baball plusball plusball plus50.00013.107
Kỳ MT#00189
Power05 28 29 34 42 46 17
T.kê SL trúng giải ngày 16/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus84.650.926.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue2.466.750.7502
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000816
G.baball plusball plusball plus50.00016.509
Kỳ MT#00188
Power12 21 23 44 47 48 43
T.kê SL trúng giải ngày 13/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus82.070.152.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.646.748.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000607
G.baball plusball plusball plus50.00013.405
Kỳ MT#00187
Power05 16 17 37 46 49 35
T.kê SL trúng giải ngày 11/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus79.704.990.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.383.953.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000661
G.baball plusball plusball plus50.00013.452
Kỳ MT#00186
Power10 27 46 50 51 55 01
T.kê SL trúng giải ngày 9/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus77.724.187.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.163.863.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000707
G.baball plusball plusball plus50.00014.341
Kỳ MT#00185
Power05 06 16 42 48 51 03
T.kê SL trúng giải ngày 6/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus75.218.555.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.885.460.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000518
G.baball plusball plusball plus50.00012.337
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/