XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 15/8 Hôm nay- Thứ Năm, 16/8
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00162
Power29 30 36 38 45 52 46
T.kê SL trúng giải ngày 14/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.702.871.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.596.064.2501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000428
G.baball plusball plusball plus50.0009.642
Kỳ MT#00161
Power16 17 31 33 42 44 14
T.kê SL trúng giải ngày 11/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.194.626.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.428.481.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000393
G.baball plusball plusball plus50.0008.283
Kỳ MT#00160
Power24 29 32 33 49 55 09
T.kê SL trúng giải ngày 9/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.059.648.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.302.372.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000357
G.baball plusball plusball plus50.0007.708
Kỳ MT#00159
Power03 09 15 20 39 49 04
T.kê SL trúng giải ngày 7/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.175.342.1501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.184.634.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000776
G.baball plusball plusball plus50.00014.208
Kỳ MT#00158
Power11 12 24 32 41 48 03
T.kê SL trúng giải ngày 4/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.513.635.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.631.662.0501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000559
G.baball plusball plusball plus50.00011.505
Kỳ MT#00157
Power06 11 16 17 41 55 07
T.kê SL trúng giải ngày 2/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.671.479.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.426.978.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000484
G.baball plusball plusball plus50.00010.484
Kỳ MT#00155
Power01 05 27 31 47 50 41
T.kê SL trúng giải ngày 31/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.892.910.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.229.359.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000511
G.baball plusball plusball plus50.00011.067
Kỳ MT#00155
Power11 16 22 25 30 40 09
T.kê SL trúng giải ngày 28/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.828.676.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.683.462.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000476
G.baball plusball plusball plus50.0009.925
Kỳ MT#00154
Power21 24 33 37 40 46 52
T.kê SL trúng giải ngày 26/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.113.527.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.492.889.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000431
G.baball plusball plusball plus50.0009.181
Kỳ MT#00151
Power11 18 34 37 50 53 20
T.kê SL trúng giải ngày 24/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.779.450.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.344.659.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000497
G.baball plusball plusball plus50.00010.466
Kỳ MT#00151
Power07 31 33 37 46 52 28
T.kê SL trúng giải ngày 21/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.751.723.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.119.356.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0002
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000513
G.baball plusball plusball plus50.0009.669
Kỳ MT#00150
Power11 13 28 34 44 47 10
T.kê SL trúng giải ngày 19/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.072.762.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.932.804.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000417
G.baball plusball plusball plus50.0008.692
Kỳ MT#00149
Power05 14 22 27 31 40 48
T.kê SL trúng giải ngày 17/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.660.230.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.775.856.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000473
G.baball plusball plusball plus50.00010.056
Kỳ MT#00148
Power04 19 23 34 38 50 01
T.kê SL trúng giải ngày 14/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.012.873.7001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.591.386.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000545
G.baball plusball plusball plus50.00011.277
Kỳ MT#00148
Power08 15 18 21 24 49 22
T.kê SL trúng giải ngày 12/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.034.013.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.371.513.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000532
G.baball plusball plusball plus50.00011.274
Kỳ MT#00147
Power06 10 16 20 27 29 24
T.kê SL trúng giải ngày 10/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.270.472.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.175.564.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000825
G.baball plusball plusball plus50.00014.755
Kỳ MT#00146
Power02 30 45 48 49 53 41
T.kê SL trúng giải ngày 7/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.690.392.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.939.988.9501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000440
G.baball plusball plusball plus50.0009.224
Kỳ MT#00145
Power04 15 22 24 43 51 48
T.kê SL trúng giải ngày 5/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.908.934.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.742.049.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000502
G.baball plusball plusball plus50.0009.999
Kỳ MT#00144
Power30 32 34 47 48 49 50
T.kê SL trúng giải ngày 3/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.162.758.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.548.029.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000451
G.baball plusball plusball plus50.0009.664
Kỳ MT#00143
Power03 12 23 24 30 33 01
T.kê SL trúng giải ngày 30/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.351.516.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.346.780.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000490
G.baball plusball plusball plus50.00010.725
Kỳ MT#00142
Power11 31 33 43 48 51 23
T.kê SL trúng giải ngày 28/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.769.813.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.171.035.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000345
G.baball plusball plusball plus50.0008.347
Kỳ MT#00141
Power17 18 21 39 40 43 03
T.kê SL trúng giải ngày 26/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.230.491.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue1.984.416.0002
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000470
G.baball plusball plusball plus50.0009.947
Kỳ MT#00140
Power06 08 13 23 46 55 01
T.kê SL trúng giải ngày 23/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.562.051.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.783.449.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0002
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000397
G.baball plusball plusball plus50.0009.097
Kỳ MT#00139
Power02 08 19 23 25 33 32
T.kê SL trúng giải ngày 21/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.151.049.2001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.609.888.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000655
G.baball plusball plusball plus50.00012.564
Kỳ MT#00138
Power16 17 31 37 41 52 34
T.kê SL trúng giải ngày 19/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.685.218.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.447.018.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000522
G.baball plusball plusball plus50.00011.319
Kỳ MT#00137
Power14 15 21 30 44 47 48
T.kê SL trúng giải ngày 16/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.558.167.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.210.679.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000531
G.baball plusball plusball plus50.00010.299
Kỳ MT#00136
Power03 15 32 45 48 54 55
T.kê SL trúng giải ngày 14/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.662.053.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.150.397.1001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000497
G.baball plusball plusball plus50.00010.996
Kỳ MT#00135
Power04 13 23 27 29 35 14
T.kê SL trúng giải ngày 12/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.793.704.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.942.802.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000722
G.baball plusball plusball plus50.00014.213
Kỳ MT#00134
Power09 23 25 39 52 53 38
T.kê SL trúng giải ngày 9/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.057.037.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.749.839.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000616
G.baball plusball plusball plus50.00012.452
Kỳ MT#00133
Power11 16 18 26 46 47 42
T.kê SL trúng giải ngày 7/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.451.356.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.571.430.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000449
G.baball plusball plusball plus50.0009.965
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/