XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 29/10 Hôm nay- Thứ Sáu, 30/10
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00495
Power09 11 14 16 21 23 54
T.kê SL trúng giải ngày 29/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.690.711.5501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.167.742.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000703
G.baball plusball plusball plus50.00014.015
Kỳ MT#00494
Power03 31 33 36 38 39 08
T.kê SL trúng giải ngày 27/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.181.031.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.589.227.9501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000645
G.baball plusball plusball plus50.00012.483
Kỳ MT#00493
Power12 21 22 27 41 50 34
T.kê SL trúng giải ngày 24/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.360.481.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.386.944.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000455
G.baball plusball plusball plus50.00010.692
Kỳ MT#00492
Power02 03 12 21 24 38 14
T.kê SL trúng giải ngày 22/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.421.905.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.171.547.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000604
G.baball plusball plusball plus50.00011.740
Kỳ MT#00491
Power08 33 38 47 49 54 31
T.kê SL trúng giải ngày 20/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.877.979.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.736.653.4501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000468
G.baball plusball plusball plus50.00011.502
Kỳ MT#00490
Power03 14 25 37 49 54 53
T.kê SL trúng giải ngày 17/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.911.723.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.518.180.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000591
G.baball plusball plusball plus50.00010.848
Kỳ MT#00489
Power08 38 41 47 50 52 45
T.kê SL trúng giải ngày 15/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.405.919.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.350.869.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000369
G.baball plusball plusball plus50.0008.635
Kỳ MT#00488
Power12 19 28 29 52 53 20
T.kê SL trúng giải ngày 13/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.731.559.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.164.829.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000599
G.baball plusball plusball plus50.00011.511
Kỳ MT#00487
Power05 10 47 50 53 54 22
T.kê SL trúng giải ngày 10/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.248.098.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.971.449.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000383
G.baball plusball plusball plus50.0008.957
Kỳ MT#00486
Power10 18 20 21 26 51 52
T.kê SL trúng giải ngày 8/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.567.089.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.784.670.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000393
G.baball plusball plusball plus50.0009.445
Kỳ MT#00485
Power11 14 29 32 33 40 35
T.kê SL trúng giải ngày 6/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.116.310.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.623.473.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000448
G.baball plusball plusball plus50.0009.414
Kỳ MT#00484
Power12 14 22 23 39 44 28
T.kê SL trúng giải ngày 3/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.504.337.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.444.365.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0002
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000432
G.baball plusball plusball plus50.0009.062
Kỳ MT#00483
Power03 06 07 19 38 54 50
T.kê SL trúng giải ngày 1/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.064.969.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.284.435.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000472
G.baball plusball plusball plus50.0009.105
Kỳ MT#00482
Power01 06 07 13 30 55 34
T.kê SL trúng giải ngày 29/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus59.665.659.6001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.166.105.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00027
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000713
G.baball plusball plusball plus50.00013.967
Kỳ MT#00481
Power07 10 13 15 40 48 01
T.kê SL trúng giải ngày 26/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.170.711.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.561.709.1501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000525
G.baball plusball plusball plus50.00011.612
Kỳ MT#00480
Power12 28 41 42 52 53 50
T.kê SL trúng giải ngày 24/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.419.684.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.367.150.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000519
G.baball plusball plusball plus50.00010.959
Kỳ MT#00479
Power05 08 15 18 36 45 06
T.kê SL trúng giải ngày 22/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus54.648.797.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.170.385.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000764
G.baball plusball plusball plus50.00014.859
Kỳ MT#00478
Power04 07 08 29 31 41 38
T.kê SL trúng giải ngày 19/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.115.328.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.600.520.8501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000502
G.baball plusball plusball plus50.00011.251
Kỳ MT#00477
Power01 05 28 43 44 53 49
T.kê SL trúng giải ngày 17/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus51.498.833.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.420.910.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000437
G.baball plusball plusball plus50.00010.656
Kỳ MT#00476
Power13 14 15 17 26 53 21
T.kê SL trúng giải ngày 15/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.600.925.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.210.031.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000577
G.baball plusball plusball plus50.00012.731
Kỳ MT#00475
Power20 21 24 30 31 44 40
T.kê SL trúng giải ngày 12/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.710.641.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.356.073.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000442
G.baball plusball plusball plus50.0009.926
Kỳ MT#00474
Power18 25 27 37 45 50 52
T.kê SL trúng giải ngày 10/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.002.032.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.166.228.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000517
G.baball plusball plusball plus50.00011.290
Kỳ MT#00473
Power22 47 48 52 53 55 14
T.kê SL trúng giải ngày 8/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.505.977.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.738.333.9501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000512
G.baball plusball plusball plus50.0009.997
Kỳ MT#00472
Power09 12 19 22 31 46 20
T.kê SL trúng giải ngày 5/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.646.878.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.531.767.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000512
G.baball plusball plusball plus50.00011.391
Kỳ MT#00471
Power07 09 18 22 35 54 50
T.kê SL trúng giải ngày 3/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.084.669.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.358.188.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000559
G.baball plusball plusball plus50.00011.126
Kỳ MT#00470
Power11 22 24 47 49 53 03
T.kê SL trúng giải ngày 1/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.735.698.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.208.302.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000433
G.baball plusball plusball plus50.00010.012
Kỳ MT#00469
Power01 04 14 28 35 53 02
T.kê SL trúng giải ngày 29/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.860.972.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.346.520.2001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000543
G.baball plusball plusball plus50.00012.509
Kỳ MT#00468
Power21 35 36 38 44 47 14
T.kê SL trúng giải ngày 25/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.268.263.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.169.552.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000426
G.baball plusball plusball plus50.0009.575
Kỳ MT#00467
Power01 20 24 26 35 51 12
T.kê SL trúng giải ngày 22/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.552.193.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.978.878.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000304
G.baball plusball plusball plus50.0007.982
Kỳ MT#00466
Power14 18 28 32 33 36 41
T.kê SL trúng giải ngày 20/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.007.974.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.807.298.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000390
G.baball plusball plusball plus50.0008.520
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,