XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Bảy, 16/2 Hôm nay- Chủ Nhật, 17/2
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00241
Power05 08 14 28 37 40 41
T.kê SL trúng giải ngày 16/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus52.474.074.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.945.144.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000588
G.baball plusball plusball plus50.00012.636
Kỳ MT#00240
Power08 15 26 41 43 53 46
T.kê SL trúng giải ngày 14/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.622.710.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.739.437.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000623
G.baball plusball plusball plus50.00013.514
Kỳ MT#00239
Power01 12 17 34 48 49 47
T.kê SL trúng giải ngày 12/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus48.334.463.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.485.187.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000836
G.baball plusball plusball plus50.00015.780
Kỳ MT#00238
Power02 14 15 44 46 50 18
T.kê SL trúng giải ngày 9/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.036.778.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.229.889.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0002
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000307
G.baball plusball plusball plus50.0007.734
Kỳ MT#00236
Power11 23 27 35 36 46 37
T.kê SL trúng giải ngày 2/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.935.678.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.885.322.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000525
G.baball plusball plusball plus50.00010.836
Kỳ MT#00235
Power10 19 20 28 34 44 29
T.kê SL trúng giải ngày 31/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.293.427.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.702.850.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000486
G.baball plusball plusball plus50.00010.752
Kỳ MT#00234
Power15 20 26 41 45 55 10
T.kê SL trúng giải ngày 29/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.668.776.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.522.333.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000461
G.baball plusball plusball plus50.00010.784
Kỳ MT#00233
Power20 27 33 43 53 54 48
T.kê SL trúng giải ngày 26/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.689.645.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.302.430.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000398
G.baball plusball plusball plus50.0008.306
Kỳ MT#00232
Power31 35 38 44 49 55 24
T.kê SL trúng giải ngày 24/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.240.081.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.141.367.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000325
G.baball plusball plusball plus50.0008.630
Kỳ MT#00231
Power01 14 22 40 52 55 21
T.kê SL trúng giải ngày 22/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.615.289.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.960.835.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000385
G.baball plusball plusball plus50.0009.470
Kỳ MT#00230
Power13 29 42 46 51 53 36
T.kê SL trúng giải ngày 19/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.903.474.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.770.633.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000314
G.baball plusball plusball plus50.0007.444
Kỳ MT#00229
Power13 14 22 34 35 55 54
T.kê SL trúng giải ngày 17/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.343.414.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.597.293.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000368
G.baball plusball plusball plus50.0007.787
Kỳ MT#00228
Power04 06 13 22 29 30 52
T.kê SL trúng giải ngày 15/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus77.234.333.7001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.448.025.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000721
G.baball plusball plusball plus50.00015.791
Kỳ MT#00227
Power07 13 14 26 42 54 11
T.kê SL trúng giải ngày 12/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus74.780.896.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.175.421.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00023
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000941
G.baball plusball plusball plus50.00015.488
Kỳ MT#00226
Power12 22 31 35 40 47 08
T.kê SL trúng giải ngày 10/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus73.202.106.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.519.027.5001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000598
G.baball plusball plusball plus50.00012.732
Kỳ MT#00225
Power03 05 09 11 45 48 40
T.kê SL trúng giải ngày 8/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus70.875.624.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.260.529.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000805
G.baball plusball plusball plus50.00017.227
Kỳ MT#00224
Power10 11 38 47 53 55 51
T.kê SL trúng giải ngày 5/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus68.530.859.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.451.848.7501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000571
G.baball plusball plusball plus50.00012.990
Kỳ MT#00223
Power23 31 37 45 49 54 18
T.kê SL trúng giải ngày 3/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus66.387.325.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.213.678.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000564
G.baball plusball plusball plus50.00012.644
Kỳ MT#00222
Power02 19 21 27 37 46 12
T.kê SL trúng giải ngày 1/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus64.464.220.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.655.801.5001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000604
G.baball plusball plusball plus50.00013.791
Kỳ MT#00221
Power08 36 42 43 50 52 30
T.kê SL trúng giải ngày 29/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus62.343.118.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.420.123.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000482
G.baball plusball plusball plus50.00010.680
Kỳ MT#00220
Power05 20 33 42 43 50 40
T.kê SL trúng giải ngày 27/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus60.350.101.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.198.677.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000604
G.baball plusball plusball plus50.00011.273
Kỳ MT#00219
Power03 09 17 21 23 51 15
T.kê SL trúng giải ngày 25/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.562.007.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.763.148.5501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000808
G.baball plusball plusball plus50.00015.688
Kỳ MT#00218
Power03 08 16 35 39 52 29
T.kê SL trúng giải ngày 22/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.763.061.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.563.265.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000693
G.baball plusball plusball plus50.00013.287
Kỳ MT#00217
Power08 17 24 33 34 44 55
T.kê SL trúng giải ngày 20/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus55.116.976.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.380.367.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000618
G.baball plusball plusball plus50.00012.349
Kỳ MT#00216
Power01 09 15 17 25 26 08
T.kê SL trúng giải ngày 18/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.457.332.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.195.962.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000762
G.baball plusball plusball plus50.00015.129
Kỳ MT#00215
Power14 17 49 52 53 55 12
T.kê SL trúng giải ngày 15/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus51.693.670.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.500.296.1501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000517
G.baball plusball plusball plus50.00011.277
Kỳ MT#00214
Power02 11 14 36 49 55 53
T.kê SL trúng giải ngày 13/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.539.451.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.260.938.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000498
G.baball plusball plusball plus50.00010.572
Kỳ MT#00213
Power01 05 11 37 39 44 31
T.kê SL trúng giải ngày 11/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.620.664.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.047.739.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000702
G.baball plusball plusball plus50.00013.818
Kỳ MT#00212
Power03 06 09 31 48 54 53
T.kê SL trúng giải ngày 8/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.711.703.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.835.633.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000504
G.baball plusball plusball plus50.00010.771
Kỳ MT#00211
Power09 13 23 27 39 42 49
T.kê SL trúng giải ngày 6/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.892.386.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.633.486.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000712
G.baball plusball plusball plus50.00012.905
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/