XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 15/6 Hôm nay- Thứ Tư, 16/6
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00592
Power11 18 21 22 30 55 35
T.kê SL trúng giải ngày 15/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.329.212.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.200.226.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000532
G.baball plusball plusball plus50.00012.263
Kỳ MT#00591
Power04 16 17 20 27 44 30
T.kê SL trúng giải ngày 12/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.527.178.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.370.405.8001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000551
G.baball plusball plusball plus50.00010.905
Kỳ MT#00590
Power11 22 24 27 43 54 45
T.kê SL trúng giải ngày 10/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.760.092.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.174.062.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000593
G.baball plusball plusball plus50.00010.728
Kỳ MT#00589
Power16 28 33 41 42 54 12
T.kê SL trúng giải ngày 8/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.193.526.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.195.783.8501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000459
G.baball plusball plusball plus50.0009.400
Kỳ MT#00588
Power14 22 25 39 41 52 17
T.kê SL trúng giải ngày 5/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.431.471.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.159.052.4001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000411
G.baball plusball plusball plus50.0008.958
Kỳ MT#00587
Power04 08 21 24 26 47 43
T.kê SL trúng giải ngày 3/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.284.817.0501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.217.550.1001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000719
G.baball plusball plusball plus50.00015.609
Kỳ MT#00586
Power06 12 14 27 43 45 38
T.kê SL trúng giải ngày 1/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.326.866.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.452.320.6501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000723
G.baball plusball plusball plus50.00015.388
Kỳ MT#00585
Power02 11 31 37 43 55 14
T.kê SL trúng giải ngày 29/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus54.265.804.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.223.313.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000588
G.baball plusball plusball plus50.00013.348
Kỳ MT#00584
Power03 07 18 22 40 46 14
T.kê SL trúng giải ngày 27/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus51.898.872.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.960.321.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000561
G.baball plusball plusball plus50.00012.368
Kỳ MT#00583
Power06 10 33 35 36 43 08
T.kê SL trúng giải ngày 25/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.559.884.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.700.433.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000588
G.baball plusball plusball plus50.00013.425
Kỳ MT#00582
Power15 27 37 45 46 52 31
T.kê SL trúng giải ngày 22/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.353.422.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.455.271.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000559
G.baball plusball plusball plus50.00012.420
Kỳ MT#00581
Power07 10 12 19 42 54 24
T.kê SL trúng giải ngày 20/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.292.426.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.226.271.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000643
G.baball plusball plusball plus50.00013.591
Kỳ MT#00580
Power06 07 22 32 38 47 27
T.kê SL trúng giải ngày 18/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.255.980.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.412.635.6501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000590
G.baball plusball plusball plus50.00013.422
Kỳ MT#00579
Power01 05 06 13 23 27 46
T.kê SL trúng giải ngày 15/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.211.747.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.185.498.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000575
G.baball plusball plusball plus50.00012.397
Kỳ MT#00578
Power13 24 25 35 39 41 29
T.kê SL trúng giải ngày 13/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.542.259.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.617.836.0501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000456
G.baball plusball plusball plus50.0009.880
Kỳ MT#00577
Power01 14 41 44 46 53 48
T.kê SL trúng giải ngày 11/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.855.593.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.430.428.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000427
G.baball plusball plusball plus50.0009.607
Kỳ MT#00576
Power14 23 26 37 42 51 40
T.kê SL trúng giải ngày 8/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.832.009.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.205.586.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000509
G.baball plusball plusball plus50.0009.468
Kỳ MT#00575
Power15 19 24 31 44 53 32
T.kê SL trúng giải ngày 6/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.447.913.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.051.797.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000422
G.baball plusball plusball plus50.0009.028
Kỳ MT#00574
Power07 24 45 48 49 53 14
T.kê SL trúng giải ngày 4/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.098.155.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.901.824.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000439
G.baball plusball plusball plus50.0009.706
Kỳ MT#00573
Power03 07 14 22 41 42 10
T.kê SL trúng giải ngày 1/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.298.624.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.701.876.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000346
G.baball plusball plusball plus50.0008.346
Kỳ MT#00572
Power03 09 23 33 42 44 50
T.kê SL trúng giải ngày 29/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.475.717.8501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.557.585.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00025
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000734
G.baball plusball plusball plus50.00014.465
Kỳ MT#00571
Power03 09 22 26 32 37 41
T.kê SL trúng giải ngày 27/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus48.097.092.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.404.404.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000794
G.baball plusball plusball plus50.00016.300
Kỳ MT#00570
Power01 04 05 21 25 44 45
T.kê SL trúng giải ngày 24/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.116.963.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.184.390.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000787
G.baball plusball plusball plus50.00014.567
Kỳ MT#00569
Power05 11 17 25 39 48 22
T.kê SL trúng giải ngày 22/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.457.452.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.408.882.6501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000793
G.baball plusball plusball plus50.00014.523
Kỳ MT#00568
Power18 25 38 43 47 51 11
T.kê SL trúng giải ngày 20/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.029.773.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.250.251.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000671
G.baball plusball plusball plus50.00014.176
Kỳ MT#00567
Power04 15 16 29 42 46 36
T.kê SL trúng giải ngày 17/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.777.509.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.617.048.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000565
G.baball plusball plusball plus50.00011.320
Kỳ MT#00566
Power05 08 27 42 47 51 36
T.kê SL trúng giải ngày 15/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.923.540.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.411.051.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000489
G.baball plusball plusball plus50.00010.916
Kỳ MT#00565
Power25 33 39 45 49 55 36
T.kê SL trúng giải ngày 13/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.115.385.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.210.145.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000656
G.baball plusball plusball plus50.00013.616
Kỳ MT#00564
Power12 13 16 17 27 47 49
T.kê SL trúng giải ngày 10/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.224.077.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.190.158.8501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000508
G.baball plusball plusball plus50.00011.017
Kỳ MT#00563
Power08 11 16 22 28 30 45
T.kê SL trúng giải ngày 8/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.504.099.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.999.050.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000718
G.baball plusball plusball plus50.00012.249
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,