XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Ba, 21/1 Hôm nay- Thứ Tư, 22/1
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00386
Power14 31 45 47 52 54 13
T.kê SL trúng giải ngày 21/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.441.754.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.030.452.6501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000616
G.baball plusball plusball plus50.00012.814
Kỳ MT#00385
Power13 18 19 23 32 43 11
T.kê SL trúng giải ngày 18/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.085.895.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.768.690.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000591
G.baball plusball plusball plus50.00012.650
Kỳ MT#00384
Power10 11 26 33 44 46 55
T.kê SL trúng giải ngày 16/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.298.729.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.570.116.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000520
G.baball plusball plusball plus50.00011.815
Kỳ MT#00383
Power03 04 17 39 50 51 53
T.kê SL trúng giải ngày 14/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.634.873.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.385.243.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000480
G.baball plusball plusball plus50.00011.183
Kỳ MT#00382
Power08 11 17 19 25 47 53
T.kê SL trúng giải ngày 11/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.734.762.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.174.120.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000694
G.baball plusball plusball plus50.00012.360
Kỳ MT#00381
Power17 20 21 29 52 54 51
T.kê SL trúng giải ngày 9/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.409.526.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.026.871.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000374
G.baball plusball plusball plus50.0008.222
Kỳ MT#00380
Power08 11 16 22 42 54 13
T.kê SL trúng giải ngày 7/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.673.873.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.834.021.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000502
G.baball plusball plusball plus50.00011.047
Kỳ MT#00379
Power04 14 26 42 44 55 48
T.kê SL trúng giải ngày 4/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus111.099.202.9501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.648.035.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00041
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.097
G.baball plusball plusball plus50.00021.435
Kỳ MT#00378
Power12 14 26 29 33 40 50
T.kê SL trúng giải ngày 2/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus108.639.141.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.374.695.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000920
G.baball plusball plusball plus50.00019.392
Kỳ MT#00377
Power02 22 26 28 44 55 27
T.kê SL trúng giải ngày 31/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus105.104.974.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.982.010.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000936
G.baball plusball plusball plus50.00021.608
Kỳ MT#00376
Power10 17 26 28 29 32 21
T.kê SL trúng giải ngày 28/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus101.245.855.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.553.219.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000862
G.baball plusball plusball plus50.00019.970
Kỳ MT#00375
Power05 06 12 18 23 54 26
T.kê SL trúng giải ngày 26/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus98.509.997.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.249.234.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.127
G.baball plusball plusball plus50.00021.393
Kỳ MT#00374
Power03 16 30 34 50 55 48
T.kê SL trúng giải ngày 24/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus96.266.883.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue2.050.285.9252
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000793
G.baball plusball plusball plus50.00017.237
Kỳ MT#00373
Power05 08 20 34 37 42 51
T.kê SL trúng giải ngày 21/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus93.381.149.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.779.934.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000742
G.baball plusball plusball plus50.00016.526
Kỳ MT#00372
Power18 22 25 28 29 34 50
T.kê SL trúng giải ngày 19/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus91.007.696.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.516.217.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000751
G.baball plusball plusball plus50.00015.657
Kỳ MT#00371
Power04 05 14 19 22 37 43
T.kê SL trúng giải ngày 17/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus88.681.195.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.257.717.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000886
G.baball plusball plusball plus50.00018.242
Kỳ MT#00370
Power03 30 33 34 40 47 26
T.kê SL trúng giải ngày 14/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus86.361.737.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.724.065.7501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000663
G.baball plusball plusball plus50.00013.081
Kỳ MT#00369
Power01 09 15 42 49 50 48
T.kê SL trúng giải ngày 12/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus83.862.112.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.446.329.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000591
G.baball plusball plusball plus50.00014.279
Kỳ MT#00368
Power05 20 33 42 43 49 26
T.kê SL trúng giải ngày 10/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus81.294.373.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.161.025.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000773
G.baball plusball plusball plus50.00016.326
Kỳ MT#00367
Power07 18 38 42 47 51 08
T.kê SL trúng giải ngày 7/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus78.697.118.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.872.441.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000861
G.baball plusball plusball plus50.00014.872
Kỳ MT#00366
Power09 11 16 27 35 40 51
T.kê SL trúng giải ngày 5/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus76.939.767.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.677.180.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000662
G.baball plusball plusball plus50.00014.493
Kỳ MT#00365
Power21 29 36 41 50 52 42
T.kê SL trúng giải ngày 3/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus75.051.358.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.467.357.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000634
G.baball plusball plusball plus50.00013.394
Kỳ MT#00364
Power08 09 10 32 44 50 15
T.kê SL trúng giải ngày 30/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus72.655.918.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.201.196.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000666
G.baball plusball plusball plus50.00013.883
Kỳ MT#00363
Power01 18 26 28 53 55 14
T.kê SL trúng giải ngày 28/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus70.845.145.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.209.152.2501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000567
G.baball plusball plusball plus50.00012.270
Kỳ MT#00362
Power07 19 38 41 42 47 04
T.kê SL trúng giải ngày 26/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus68.962.775.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue1.645.004.3503
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000690
G.baball plusball plusball plus50.00013.562
Kỳ MT#00361
Power07 29 30 45 50 55 15
T.kê SL trúng giải ngày 23/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus66.837.919.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.698.918.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000589
G.baball plusball plusball plus50.00012.158
Kỳ MT#00360
Power21 24 35 38 42 47 34
T.kê SL trúng giải ngày 21/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus64.726.581.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.464.324.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000480
G.baball plusball plusball plus50.00011.414
Kỳ MT#00359
Power19 21 33 35 38 40 04
T.kê SL trúng giải ngày 19/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus62.562.161.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.223.833.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000656
G.baball plusball plusball plus50.00013.532
Kỳ MT#00358
Power06 08 18 22 49 52 10
T.kê SL trúng giải ngày 16/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus60.416.984.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.985.480.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000612
G.baball plusball plusball plus50.00012.301
Kỳ MT#00357
Power09 12 16 36 41 55 35
T.kê SL trúng giải ngày 14/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.593.943.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.782.920.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000550
G.baball plusball plusball plus50.00012.269
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,