XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Ba, 23/4 Hôm nay- Thứ Tư, 24/4
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00269
Power20 21 22 31 43 45 30
T.kê SL trúng giải ngày 23/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.616.504.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.179.611.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000383
G.baball plusball plusball plus50.0008.291
Kỳ MT#00268
Power08 10 12 24 40 44 51
T.kê SL trúng giải ngày 20/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus119.957.842.6501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.699.731.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00026
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.193
G.baball plusball plusball plus50.00022.314
Kỳ MT#00267
Power07 08 15 24 26 48 10
T.kê SL trúng giải ngày 18/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus117.272.637.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.401.375.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.079
G.baball plusball plusball plus50.00022.604
Kỳ MT#00266
Power16 29 32 33 52 53 05
Kỳ MT#00265
Power09 13 20 21 36 43 32
T.kê SL trúng giải ngày 13/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus110.883.292.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.691.448.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000937
G.baball plusball plusball plus50.00019.103
Kỳ MT#00263
Power01 08 31 32 37 55 53
T.kê SL trúng giải ngày 11/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus107.805.747.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.349.498.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000875
G.baball plusball plusball plus50.00018.136
Kỳ MT#00262
Power10 14 19 36 48 49 03
T.kê SL trúng giải ngày 9/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus104.660.257.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.705.261.0501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.024
G.baball plusball plusball plus50.00021.539
Kỳ MT#00261
Power01 20 30 41 46 50 48
T.kê SL trúng giải ngày 6/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus101.454.269.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.349.040.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000702
G.baball plusball plusball plus50.00015.484
Kỳ MT#00261
Power16 26 29 38 47 51 13
T.kê SL trúng giải ngày 4/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus98.312.907.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.597.381.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000908
G.baball plusball plusball plus50.00017.031
Kỳ MT#00260
Power01 04 09 20 22 26 48
T.kê SL trúng giải ngày 2/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus95.702.711.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.307.359.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.023
G.baball plusball plusball plus50.00020.461
Kỳ MT#00259
Power03 15 18 35 50 54 32
T.kê SL trúng giải ngày 30/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus92.936.478.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.564.575.3501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000773
G.baball plusball plusball plus50.00017.828
Kỳ MT#00258
Power03 23 37 43 44 49 27
T.kê SL trúng giải ngày 28/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus90.282.744.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.269.715.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000868
G.baball plusball plusball plus50.00017.595
Kỳ MT#00257
Power15 19 28 40 44 48 14
T.kê SL trúng giải ngày 26/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus87.855.300.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.377.501.8001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00023
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000970
G.baball plusball plusball plus50.00018.583
Kỳ MT#00256
Power03 09 30 41 46 52 22
T.kê SL trúng giải ngày 23/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus85.400.833.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.104.783.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000696
G.baball plusball plusball plus50.00016.397
Kỳ MT#00255
Power07 18 32 42 46 53 28
T.kê SL trúng giải ngày 21/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus82.774.946.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.813.018.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000772
G.baball plusball plusball plus50.00016.077
Kỳ MT#00254
Power08 28 32 35 40 45 34
T.kê SL trúng giải ngày 19/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus80.316.793.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.539.889.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000846
G.baball plusball plusball plus50.00017.297
Kỳ MT#00253
Power10 18 22 24 35 40 53
T.kê SL trúng giải ngày 16/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus77.924.209.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.274.047.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000637
G.baball plusball plusball plus50.00014.899
Kỳ MT#00251
Power18 21 25 35 44 53 04
T.kê SL trúng giải ngày 14/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus75.457.784.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.267.720.1001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000699
G.baball plusball plusball plus50.00014.221
Kỳ MT#00250
Power09 16 26 34 44 49 19
T.kê SL trúng giải ngày 12/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus73.048.303.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.293.307.6501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000704
G.baball plusball plusball plus50.00015.789
Kỳ MT#00249
Power18 24 31 34 35 44 52
T.kê SL trúng giải ngày 9/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus70.408.534.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.917.427.6001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000690
G.baball plusball plusball plus50.00014.345
Kỳ MT#00249
Power02 14 20 33 41 47 27
T.kê SL trúng giải ngày 7/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus68.424.485.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.696.977.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000533
G.baball plusball plusball plus50.00012.621
Kỳ MT#00248
Power01 15 23 51 53 55 26
T.kê SL trúng giải ngày 5/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus66.291.315.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.459.958.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000759
G.baball plusball plusball plus50.00015.164
Kỳ MT#00247
Power01 02 03 20 46 48 31
T.kê SL trúng giải ngày 2/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus64.196.433.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.227.194.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000693
G.baball plusball plusball plus50.00013.528
Kỳ MT#00246
Power04 15 19 34 40 42 49
T.kê SL trúng giải ngày 28/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus62.151.686.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.659.927.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000586
G.baball plusball plusball plus50.00012.388
Kỳ MT#00245
Power08 09 16 34 42 43 45
T.kê SL trúng giải ngày 26/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus60.260.695.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.449.817.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000746
G.baball plusball plusball plus50.00015.073
Kỳ MT#00244
Power16 19 30 39 43 52 21
T.kê SL trúng giải ngày 23/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.168.007.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.217.296.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000554
G.baball plusball plusball plus50.00013.122
Kỳ MT#00243
Power03 10 11 15 29 34 50
T.kê SL trúng giải ngày 21/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.212.337.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.360.507.1001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000685
G.baball plusball plusball plus50.00014.102
Kỳ MT#00242
Power12 18 22 29 32 52 51
T.kê SL trúng giải ngày 19/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus54.466.250.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.166.497.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000834
G.baball plusball plusball plus50.00015.112
Kỳ MT#00241
Power05 08 14 28 37 40 41
T.kê SL trúng giải ngày 16/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus52.474.074.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.945.144.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000588
G.baball plusball plusball plus50.00012.636
Kỳ MT#00240
Power08 15 26 41 43 53 46
T.kê SL trúng giải ngày 14/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.622.710.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.739.437.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000623
G.baball plusball plusball plus50.00013.514
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/