XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 23/1 Hôm nay- Chủ Nhật, 24/1
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00532
Power12 31 39 41 45 55 34
T.kê SL trúng giải ngày 23/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.744.858.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.576.375.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000523
G.baball plusball plusball plus50.00012.181
Kỳ MT#00531
Power09 20 22 31 47 52 18
T.kê SL trúng giải ngày 21/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.652.627.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.343.905.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000530
G.baball plusball plusball plus50.00011.531
Kỳ MT#00530
Power05 22 25 43 48 53 18
T.kê SL trúng giải ngày 19/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.752.446.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.132.773.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000527
G.baball plusball plusball plus50.00012.392
Kỳ MT#00529
Power13 15 28 29 32 44 49
T.kê SL trúng giải ngày 16/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.663.441.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.900.662.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000505
G.baball plusball plusball plus50.00011.043
Kỳ MT#00528
Power01 04 42 44 46 50 09
T.kê SL trúng giải ngày 14/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.114.389.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.728.545.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000328
G.baball plusball plusball plus50.0008.164
Kỳ MT#00527
Power19 23 29 34 44 53 35
T.kê SL trúng giải ngày 12/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.350.143.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.532.518.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000552
G.baball plusball plusball plus50.00011.510
Kỳ MT#00526
Power10 19 24 29 46 48 05
T.kê SL trúng giải ngày 9/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.590.120.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.336.959.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0002
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000390
G.baball plusball plusball plus50.0009.004
Kỳ MT#00525
Power07 11 22 38 48 51 53
T.kê SL trúng giải ngày 7/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.330.228.0501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.160.279.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000477
G.baball plusball plusball plus50.0009.394
Kỳ MT#00524
Power05 07 09 22 42 54 47
T.kê SL trúng giải ngày 5/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.887.708.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.911.224.4001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000566
G.baball plusball plusball plus50.00011.579
Kỳ MT#00523
Power07 19 23 26 35 45 11
T.kê SL trúng giải ngày 2/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.214.532.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.725.315.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000507
G.baball plusball plusball plus50.00010.458
Kỳ MT#00522
Power02 15 25 27 37 51 53
T.kê SL trúng giải ngày 31/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus81.778.372.0501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.590.367.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000931
G.baball plusball plusball plus50.00016.963
Kỳ MT#00521
Power04 08 11 15 17 41 23
T.kê SL trúng giải ngày 29/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus79.249.782.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.309.413.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000865
G.baball plusball plusball plus50.00018.766
Kỳ MT#00520
Power01 24 33 41 43 51 48
T.kê SL trúng giải ngày 26/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus76.465.061.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.570.655.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000596
G.baball plusball plusball plus50.00014.052
Kỳ MT#00519
Power11 19 34 41 44 48 43
T.kê SL trúng giải ngày 24/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus73.684.926.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.261.751.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000640
G.baball plusball plusball plus50.00014.095
Kỳ MT#00518
Power10 11 16 29 35 38 03
T.kê SL trúng giải ngày 22/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus71.329.160.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.265.037.3001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000902
G.baball plusball plusball plus50.00017.657
Kỳ MT#00517
Power14 20 32 34 37 49 31
T.kê SL trúng giải ngày 19/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus69.054.094.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.012.252.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000665
G.baball plusball plusball plus50.00013.113
Kỳ MT#00516
Power15 25 27 35 40 48 45
T.kê SL trúng giải ngày 17/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus66.665.164.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.746.815.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000618
G.baball plusball plusball plus50.00013.943
Kỳ MT#00515
Power10 11 13 35 38 49 14
T.kê SL trúng giải ngày 15/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus64.462.833.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.502.112.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000599
G.baball plusball plusball plus50.00014.817
Kỳ MT#00514
Power03 14 32 36 41 46 54
T.kê SL trúng giải ngày 12/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus62.117.400.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.241.508.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000503
G.baball plusball plusball plus50.00012.094
Kỳ MT#00513
Power03 31 34 36 44 54 45
T.kê SL trúng giải ngày 10/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus59.943.824.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue1.613.626.8252
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000618
G.baball plusball plusball plus50.00012.170
Kỳ MT#00512
Power02 17 32 33 38 45 37
T.kê SL trúng giải ngày 8/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus57.898.541.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue691.674.1905
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000640
G.baball plusball plusball plus50.00013.746
Kỳ MT#00511
Power10 28 29 30 37 38 36
T.kê SL trúng giải ngày 5/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus55.474.428.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.189.025.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000577
G.baball plusball plusball plus50.00011.982
Kỳ MT#00510
Power05 19 32 41 42 45 17
T.kê SL trúng giải ngày 3/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.773.203.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.203.276.4001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000561
G.baball plusball plusball plus50.00012.170
Kỳ MT#00509
Power06 10 12 24 34 43 15
T.kê SL trúng giải ngày 1/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus51.943.715.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.559.367.2001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000821
G.baball plusball plusball plus50.00015.481
Kỳ MT#00508
Power01 20 36 44 45 49 52
T.kê SL trúng giải ngày 28/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.218.452.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.367.671.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000489
G.baball plusball plusball plus50.00010.045
Kỳ MT#00507
Power18 19 29 31 36 52 50
T.kê SL trúng giải ngày 26/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus48.189.077.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.142.185.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000568
G.baball plusball plusball plus50.00011.465
Kỳ MT#00506
Power04 07 19 20 22 53 23
T.kê SL trúng giải ngày 24/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.305.971.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.932.951.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000705
G.baball plusball plusball plus50.00014.055
Kỳ MT#00505
Power08 14 19 20 49 51 28
T.kê SL trúng giải ngày 21/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.600.432.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.743.446.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000563
G.baball plusball plusball plus50.00011.389
Kỳ MT#00504
Power12 15 23 28 45 48 43
T.kê SL trúng giải ngày 19/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.989.314.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.564.433.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000533
G.baball plusball plusball plus50.00011.511
Kỳ MT#00503
Power06 17 27 34 36 51 48
T.kê SL trúng giải ngày 17/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.486.427.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.397.446.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000520
G.baball plusball plusball plus50.00011.110
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,