XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 23/9 Hôm nay- Thứ Sáu, 24/9
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00624
Power06 07 21 25 27 49 26
T.kê SL trúng giải ngày 23/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.649.592.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.756.301.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000468
G.baball plusball plusball plus50.00010.111
Kỳ MT#00623
Power15 24 25 40 42 50 49
T.kê SL trúng giải ngày 21/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.957.293.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.568.268.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000456
G.baball plusball plusball plus50.00010.072
Kỳ MT#00622
Power03 14 15 21 47 52 54
T.kê SL trúng giải ngày 18/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus55.092.779.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.361.100.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000534
G.baball plusball plusball plus50.0009.714
Kỳ MT#00621
Power10 16 40 43 45 46 22
T.kê SL trúng giải ngày 16/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.712.030.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.207.683.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000329
G.baball plusball plusball plus50.0007.524
Kỳ MT#00620
Power17 22 30 40 43 44 41
T.kê SL trúng giải ngày 14/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus52.091.219.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.027.593.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000418
G.baball plusball plusball plus50.0008.715
Kỳ MT#00619
Power08 17 20 36 39 44 30
T.kê SL trúng giải ngày 11/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.537.868.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.854.999.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000372
G.baball plusball plusball plus50.0008.087
Kỳ MT#00618
Power06 08 10 23 39 44 43
T.kê SL trúng giải ngày 9/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.639.552.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.755.186.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000433
G.baball plusball plusball plus50.0008.097
Kỳ MT#00617
Power19 30 35 43 47 55 12
T.kê SL trúng giải ngày 7/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus48.767.588.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.658.301.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000311
G.baball plusball plusball plus50.0006.735
Kỳ MT#00616
Power11 12 32 42 43 51 31
T.kê SL trúng giải ngày 4/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.578.886.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.526.223.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000307
G.baball plusball plusball plus50.0005.994
Kỳ MT#00615
Power01 08 12 26 28 45 43
T.kê SL trúng giải ngày 2/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.622.870.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.419.999.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000359
G.baball plusball plusball plus50.0007.126
Kỳ MT#00614
Power07 20 37 47 51 53 05
T.kê SL trúng giải ngày 31/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.716.421.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.319.283.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000306
G.baball plusball plusball plus50.0006.034
Kỳ MT#00613
Power10 16 26 27 34 48 51
T.kê SL trúng giải ngày 28/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.634.669.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.199.088.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000172
G.baball plusball plusball plus50.0005.215
Kỳ MT#00612
Power11 13 20 51 53 55 04
T.kê SL trúng giải ngày 26/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.714.673.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.096.866.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000214
G.baball plusball plusball plus50.0004.941
Kỳ MT#00611
Power02 04 07 18 30 35 20
T.kê SL trúng giải ngày 24/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.842.874.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.007.094.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000358
G.baball plusball plusball plus50.0006.784
Kỳ MT#00610
Power22 24 27 37 38 48 14
T.kê SL trúng giải ngày 21/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.956.676.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.908.627.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000169
G.baball plusball plusball plus50.0004.153
Kỳ MT#00609
Power05 09 12 20 43 51 13
T.kê SL trúng giải ngày 19/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.150.223.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.819.021.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000525
G.baball plusball plusball plus50.00011.638
Kỳ MT#00608
Power02 20 24 39 46 53 55
T.kê SL trúng giải ngày 22/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.750.460.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.663.492.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000313
G.baball plusball plusball plus50.0007.028
Kỳ MT#00607
Power02 08 11 13 17 26 53
T.kê SL trúng giải ngày 20/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.324.690.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.505.073.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000594
G.baball plusball plusball plus50.00010.605
Kỳ MT#00606
Power02 07 11 21 31 42 45
T.kê SL trúng giải ngày 17/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.267.416.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.387.598.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000525
G.baball plusball plusball plus50.00010.530
Kỳ MT#00605
Power03 04 12 16 30 50 20
T.kê SL trúng giải ngày 15/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.217.440.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.270.934.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000404
G.baball plusball plusball plus50.0009.058
Kỳ MT#00604
Power05 11 18 27 34 43 42
T.kê SL trúng giải ngày 13/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.794.244.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.112.801.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000593
G.baball plusball plusball plus50.00011.362
Kỳ MT#00603
Power07 08 17 37 47 48 27
T.kê SL trúng giải ngày 10/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.779.028.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue865.912.4305
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000494
G.baball plusball plusball plus50.0008.574
Kỳ MT#00602
Power03 32 34 42 44 54 35
T.kê SL trúng giải ngày 8/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.676.566.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.207.066.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000527
G.baball plusball plusball plus50.0009.400
Kỳ MT#00601
Power17 20 22 24 30 54 51
T.kê SL trúng giải ngày 6/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.599.710.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.087.415.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000483
G.baball plusball plusball plus50.0009.121
Kỳ MT#00600
Power04 25 30 38 50 55 53
T.kê SL trúng giải ngày 3/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.571.168.3001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.909.670.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000527
G.baball plusball plusball plus50.00011.744
Kỳ MT#00599
Power04 15 28 30 49 52 55
T.kê SL trúng giải ngày 1/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus51.386.104.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.666.885.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000547
G.baball plusball plusball plus50.00011.725
Kỳ MT#00598
Power05 14 24 36 44 55 48
T.kê SL trúng giải ngày 29/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.383.994.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.444.428.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000910
G.baball plusball plusball plus50.00015.130
Kỳ MT#00597
Power06 16 17 20 49 52 27
T.kê SL trúng giải ngày 26/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.471.485.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.231.927.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000541
G.baball plusball plusball plus50.00012.113
Kỳ MT#00596
Power03 16 17 24 41 44 37
T.kê SL trúng giải ngày 24/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.384.137.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue1.789.686.5502
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000687
G.baball plusball plusball plus50.00012.382
Kỳ MT#00595
Power03 09 32 33 41 43 40
T.kê SL trúng giải ngày 22/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.626.698.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.384.102.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000608
G.baball plusball plusball plus50.00014.199
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,