XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Chủ Nhật, 18/8 Hôm nay- Thứ Hai, 19/8
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00319
Power09 11 24 26 38 53 41
T.kê SL trúng giải ngày 17/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.901.064.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.845.339.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000507
G.baball plusball plusball plus50.00010.722
Kỳ MT#00318
Power19 25 31 32 39 47 08
T.kê SL trúng giải ngày 15/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.290.687.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.666.408.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000468
G.baball plusball plusball plus50.0009.593
Kỳ MT#00317
Power04 08 16 27 32 40 23
T.kê SL trúng giải ngày 13/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.839.772.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.505.196.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000580
G.baball plusball plusball plus50.00011.066
Kỳ MT#00316
Power07 17 36 42 43 50 44
T.kê SL trúng giải ngày 10/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.504.716.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.356.856.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000419
G.baball plusball plusball plus50.0009.059
Kỳ MT#00315
Power01 06 17 18 21 41 22
T.kê SL trúng giải ngày 8/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.878.482.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.176.163.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000371
G.baball plusball plusball plus50.0009.075
Kỳ MT#00314
Power09 11 19 20 26 42 17
T.kê SL trúng giải ngày 6/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.293.007.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.032.556.3501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000621
G.baball plusball plusball plus50.00011.635
Kỳ MT#00313
Power13 24 25 26 27 30 04
T.kê SL trúng giải ngày 3/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.078.447.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.897.605.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000400
G.baball plusball plusball plus50.0008.435
Kỳ MT#00312
Power01 18 39 45 48 49 26
T.kê SL trúng giải ngày 1/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.751.522.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.750.169.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000328
G.baball plusball plusball plus50.0007.909
Kỳ MT#00311
Power03 08 12 21 32 51 07
T.kê SL trúng giải ngày 30/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.273.732.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.585.970.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000461
G.baball plusball plusball plus50.0009.521
Kỳ MT#00310
Power02 03 25 33 44 50 17
T.kê SL trúng giải ngày 27/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.976.192.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.441.799.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000372
G.baball plusball plusball plus50.0007.867
Kỳ MT#00309
Power03 31 34 41 52 53 16
T.kê SL trúng giải ngày 25/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.670.348.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.296.705.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0002
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000312
G.baball plusball plusball plus50.0006.720
Kỳ MT#00308
Power05 10 21 32 39 52 41
T.kê SL trúng giải ngày 23/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.304.538.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.144.948.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000356
G.baball plusball plusball plus50.0007.958
Kỳ MT#00307
Power15 18 25 32 42 52 10
T.kê SL trúng giải ngày 20/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus99.612.417.0001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue2.009.441.3002
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000823
G.baball plusball plusball plus50.00016.850
Kỳ MT#00306
Power04 24 29 31 39 41 38
T.kê SL trúng giải ngày 18/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus97.303.702.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.762.358.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000589
G.baball plusball plusball plus50.00014.090
Kỳ MT#00305
Power04 12 19 31 33 40 51
T.kê SL trúng giải ngày 16/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus94.600.472.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.461.999.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00021
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000725
G.baball plusball plusball plus50.00016.517
Kỳ MT#00304
Power05 23 29 45 50 52 01
T.kê SL trúng giải ngày 13/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus92.278.133.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.203.962.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00023
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000961
G.baball plusball plusball plus50.00016.387
Kỳ MT#00303
Power06 09 15 26 35 38 34
T.kê SL trúng giải ngày 11/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus90.442.473.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.368.840.1501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.126
G.baball plusball plusball plus50.00018.811
Kỳ MT#00302
Power04 17 25 40 42 51 02
T.kê SL trúng giải ngày 9/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus88.891.229.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.196.479.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000645
G.baball plusball plusball plus50.00014.227
Kỳ MT#00301
Power05 29 36 39 46 53 48
T.kê SL trúng giải ngày 6/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus86.460.678.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.926.418.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000582
G.baball plusball plusball plus50.00013.170
Kỳ MT#00300
Power04 05 14 46 52 54 03
T.kê SL trúng giải ngày 4/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus84.311.080.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue368.757.4200
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000616
G.baball plusball plusball plus50.00012.870
Kỳ MT#00299
Power02 09 33 45 52 54 01
T.kê SL trúng giải ngày 2/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus82.181.480.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.450.952.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000655
G.baball plusball plusball plus50.00014.094
Kỳ MT#00298
Power06 10 19 31 34 43 37
T.kê SL trúng giải ngày 29/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus79.909.429.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.198.501.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000643
G.baball plusball plusball plus50.00013.375
Kỳ MT#00297
Power09 29 32 44 49 53 05
T.kê SL trúng giải ngày 27/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus78.122.912.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.530.368.6501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000613
G.baball plusball plusball plus50.00012.559
Kỳ MT#00296
Power03 14 34 35 40 49 23
T.kê SL trúng giải ngày 25/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus76.160.770.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.312.352.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000565
G.baball plusball plusball plus50.00013.217
Kỳ MT#00295
Power01 09 23 28 42 54 49
T.kê SL trúng giải ngày 22/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus73.896.412.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.060.757.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000584
G.baball plusball plusball plus50.00012.557
Kỳ MT#00294
Power09 15 23 41 49 51 52
T.kê SL trúng giải ngày 20/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus71.915.836.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.840.693.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000641
G.baball plusball plusball plus50.00012.883
Kỳ MT#00293
Power24 31 45 46 47 54 04
T.kê SL trúng giải ngày 18/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus70.095.625.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.638.447.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000511
G.baball plusball plusball plus50.00012.142
Kỳ MT#00292
Power13 23 40 45 52 55 09
T.kê SL trúng giải ngày 15/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus67.915.717.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.396.235.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000509
G.baball plusball plusball plus50.00011.183
Kỳ MT#00291
Power06 09 15 22 29 53 25
T.kê SL trúng giải ngày 13/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus65.946.387.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.177.421.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000715
G.baball plusball plusball plus50.00013.177
Kỳ MT#00290
Power02 05 13 20 30 49 35
T.kê SL trúng giải ngày 11/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus64.349.594.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.397.402.9001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000605
G.baball plusball plusball plus50.00012.825
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/