XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 15/7 Hôm nay- Thứ Năm, 16/7
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00451
Power02 05 11 20 24 32 06
T.kê SL trúng giải ngày 16/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus82.008.822.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.067.482.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000793
G.baball plusball plusball plus50.00016.442
Kỳ MT#00450
Power05 22 32 34 43 51 12
T.kê SL trúng giải ngày 14/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus77.917.521.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.612.893.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000753
G.baball plusball plusball plus50.00015.356
Kỳ MT#00449
Power03 04 06 14 20 38 35
T.kê SL trúng giải ngày 11/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus74.543.157.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.237.964.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000692
G.baball plusball plusball plus50.00014.975
Kỳ MT#00448
Power03 10 11 17 26 54 21
T.kê SL trúng giải ngày 9/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus72.401.479.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.472.460.9501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000650
G.baball plusball plusball plus50.00014.427
Kỳ MT#00447
Power07 24 32 35 48 50 01
T.kê SL trúng giải ngày 7/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus70.362.637.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.245.922.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000720
G.baball plusball plusball plus50.00014.501
Kỳ MT#00446
Power03 09 10 18 29 45 36
T.kê SL trúng giải ngày 4/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus68.149.331.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.853.016.0501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000817
G.baball plusball plusball plus50.00016.254
Kỳ MT#00445
Power04 10 20 38 48 53 05
T.kê SL trúng giải ngày 2/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus66.366.603.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.654.935.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000524
G.baball plusball plusball plus50.00011.779
Kỳ MT#00444
Power05 11 18 19 20 21 52
T.kê SL trúng giải ngày 30/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus64.312.813.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.426.736.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000798
G.baball plusball plusball plus50.00015.517
Kỳ MT#00443
Power02 06 38 47 50 53 14
T.kê SL trúng giải ngày 27/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus62.496.583.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.224.932.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000449
G.baball plusball plusball plus50.00011.268
Kỳ MT#00442
Power09 10 12 19 27 40 55
T.kê SL trúng giải ngày 25/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus60.472.186.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.613.345.9001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000801
G.baball plusball plusball plus50.00014.601
Kỳ MT#00441
Power02 18 28 46 52 54 19
T.kê SL trúng giải ngày 23/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.805.962.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.428.209.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000567
G.baball plusball plusball plus50.00011.922
Kỳ MT#00440
Power05 09 33 43 44 50 46
T.kê SL trúng giải ngày 20/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus56.914.961.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.218.098.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000471
G.baball plusball plusball plus50.00010.296
Kỳ MT#00439
Power05 18 27 45 50 54 09
T.kê SL trúng giải ngày 18/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus54.952.073.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.122.220.8501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000926
G.baball plusball plusball plus50.00012.571
Kỳ MT#00438
Power02 15 16 23 33 54 45
T.kê SL trúng giải ngày 16/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.852.086.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.735.115.2001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000617
G.baball plusball plusball plus50.00012.460
Kỳ MT#00437
Power07 09 11 30 43 53 10
T.kê SL trúng giải ngày 13/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus52.151.425.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.546.152.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000604
G.baball plusball plusball plus50.00011.536
Kỳ MT#00436
Power03 21 25 32 35 52 34
T.kê SL trúng giải ngày 11/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.713.813.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.386.418.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000464
G.baball plusball plusball plus50.00010.198
Kỳ MT#00435
Power01 03 08 22 42 48 44
T.kê SL trúng giải ngày 9/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.186.580.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.216.725.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000521
G.baball plusball plusball plus50.00011.779
Kỳ MT#00434
Power08 12 24 32 35 51 21
T.kê SL trúng giải ngày 6/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.236.049.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.251.116.2501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000572
G.baball plusball plusball plus50.00011.644
Kỳ MT#00433
Power06 12 16 34 39 54 19
T.kê SL trúng giải ngày 4/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.728.364.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.083.595.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000545
G.baball plusball plusball plus50.00011.203
Kỳ MT#00432
Power04 19 31 42 48 55 22
T.kê SL trúng giải ngày 2/6
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.372.894.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.932.987.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000512
G.baball plusball plusball plus50.00010.989
Kỳ MT#00431
Power12 13 41 42 48 53 20
T.kê SL trúng giải ngày 30/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.364.771.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.709.863.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000420
G.baball plusball plusball plus50.0009.378
Kỳ MT#00430
Power01 04 08 21 44 49 52
T.kê SL trúng giải ngày 28/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.722.802.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.527.422.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000434
G.baball plusball plusball plus50.00010.046
Kỳ MT#00429
Power11 12 23 24 34 47 43
T.kê SL trúng giải ngày 26/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.110.032.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.348.225.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000586
G.baball plusball plusball plus50.00011.715
Kỳ MT#00428
Power04 13 27 47 50 55 31
T.kê SL trúng giải ngày 23/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.457.550.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.164.616.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000462
G.baball plusball plusball plus50.0009.492
Kỳ MT#00427
Power02 15 22 25 30 46 10
T.kê SL trúng giải ngày 21/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.786.056.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.978.894.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000408
G.baball plusball plusball plus50.0008.899
Kỳ MT#00426
Power05 15 16 19 49 55 03
T.kê SL trúng giải ngày 19/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.151.397.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.797.266.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000705
G.baball plusball plusball plus50.00012.963
Kỳ MT#00425
Power19 35 38 49 52 55 01
T.kê SL trúng giải ngày 16/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.685.784.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.634.420.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000369
G.baball plusball plusball plus50.0008.702
Kỳ MT#00424
Power07 23 29 47 51 55 12
T.kê SL trúng giải ngày 14/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.171.245.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.466.138.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000511
G.baball plusball plusball plus50.0009.225
Kỳ MT#00423
Power01 08 25 34 38 44 28
T.kê SL trúng giải ngày 12/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus192.141.839.1001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.335.999.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.295
G.baball plusball plusball plus50.00027.588
Kỳ MT#00422
Power18 19 30 39 45 46 11
T.kê SL trúng giải ngày 9/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus183.593.994.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.386.239.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.057
G.baball plusball plusball plus50.00023.958
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,