XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 4/10 Hôm nay- Thứ Tư, 5/10
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00784
Power05 11 12 22 43 45 42
T.kê SL trúng giải ngày 4/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.658.106.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.988.800.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000743
G.baball plusball plusball plus50.00014.479
Kỳ MT#00783
Power14 15 16 22 23 29 20
T.kê SL trúng giải ngày 1/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.241.100.7501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.804.566.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000559
G.baball plusball plusball plus50.00012.319
Kỳ MT#00782
Power15 32 33 37 42 54 28
T.kê SL trúng giải ngày 29/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.206.530.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.578.503.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000504
G.baball plusball plusball plus50.00010.993
Kỳ MT#00781
Power11 13 23 27 37 43 34
T.kê SL trúng giải ngày 27/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.257.062.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.361.895.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00021
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000784
G.baball plusball plusball plus50.00014.439
Kỳ MT#00780
Power01 04 05 17 42 47 09
T.kê SL trúng giải ngày 24/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.902.787.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.211.420.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000379
G.baball plusball plusball plus50.0009.757
Kỳ MT#00779
Power12 14 19 29 44 47 26
T.kê SL trúng giải ngày 22/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus98.674.641.7501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue2.696.400.4502
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.218
G.baball plusball plusball plus50.00025.672
Kỳ MT#00778
Power08 27 32 43 53 54 45
T.kê SL trúng giải ngày 20/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus91.614.070.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.608.292.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.102
G.baball plusball plusball plus50.00023.530
Kỳ MT#00777
Power05 08 19 34 40 49 39
T.kê SL trúng giải ngày 17/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus87.421.889.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.142.495.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.064
G.baball plusball plusball plus50.00022.581
Kỳ MT#00776
Power03 08 19 30 41 52 09
T.kê SL trúng giải ngày 15/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus83.847.890.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.745.384.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.022
G.baball plusball plusball plus50.00021.739
Kỳ MT#00775
Power09 10 21 40 41 48 54
T.kê SL trúng giải ngày 13/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus80.468.982.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.369.949.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00023
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000995
G.baball plusball plusball plus50.00022.559
Kỳ MT#00774
Power02 08 15 19 35 38 14
T.kê SL trúng giải ngày 10/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus77.139.433.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.202.611.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00035
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.706
G.baball plusball plusball plus50.00027.185
Kỳ MT#00773
Power09 13 23 32 36 52 43
T.kê SL trúng giải ngày 8/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus75.315.934.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.532.384.3501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.016
G.baball plusball plusball plus50.00021.348
Kỳ MT#00772
Power01 05 27 43 52 54 15
T.kê SL trúng giải ngày 6/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus72.622.537.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.233.117.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000850
G.baball plusball plusball plus50.00019.240
Kỳ MT#00771
Power11 22 31 33 40 46 41
T.kê SL trúng giải ngày 3/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus68.862.978.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.815.389.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.013
G.baball plusball plusball plus50.00020.522
Kỳ MT#00770
Power04 14 18 39 50 53 31
T.kê SL trúng giải ngày 1/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus66.183.821.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.517.705.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000907
G.baball plusball plusball plus50.00017.958
Kỳ MT#00769
Power02 13 19 29 30 32 16
T.kê SL trúng giải ngày 30/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus63.748.396.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.247.102.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000776
G.baball plusball plusball plus50.00019.671
Kỳ MT#00768
Power01 05 07 10 25 48 36
T.kê SL trúng giải ngày 27/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus60.479.670.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.883.910.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000980
G.baball plusball plusball plus50.00019.178
Kỳ MT#00767
Power19 30 35 40 49 53 42
T.kê SL trúng giải ngày 25/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus57.912.621.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.598.682.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000676
G.baball plusball plusball plus50.00014.408
Kỳ MT#00766
Power13 21 31 41 44 45 27
T.kê SL trúng giải ngày 23/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus55.279.408.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.306.103.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000739
G.baball plusball plusball plus50.00015.517
Kỳ MT#00765
Power06 16 29 32 42 51 43
T.kê SL trúng giải ngày 20/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus52.524.475.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue1.753.962.7752
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000671
G.baball plusball plusball plus50.00015.164
Kỳ MT#00764
Power23 27 31 37 38 42 26
T.kê SL trúng giải ngày 18/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus50.094.066.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.237.880.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000712
G.baball plusball plusball plus50.00014.763
Kỳ MT#00763
Power17 18 28 47 50 53 11
T.kê SL trúng giải ngày 16/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.953.145.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.347.975.1501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000659
G.baball plusball plusball plus50.00014.367
Kỳ MT#00762
Power19 28 29 30 33 36 14
T.kê SL trúng giải ngày 13/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.228.896.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.045.280.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000610
G.baball plusball plusball plus50.00013.664
Kỳ MT#00761
Power01 12 21 34 48 55 50
T.kê SL trúng giải ngày 11/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.823.778.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.778.045.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000594
G.baball plusball plusball plus50.00012.081
Kỳ MT#00760
Power09 10 36 41 51 55 52
T.kê SL trúng giải ngày 9/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.722.247.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.544.542.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0003
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000610
G.baball plusball plusball plus50.00013.389
Kỳ MT#00759
Power06 21 27 41 51 53 43
T.kê SL trúng giải ngày 6/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.170.136.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.260.974.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000552
G.baball plusball plusball plus50.00011.049
Kỳ MT#00758
Power08 09 20 41 48 54 02
T.kê SL trúng giải ngày 4/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.032.949.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.023.508.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000528
G.baball plusball plusball plus50.00011.873
Kỳ MT#00757
Power02 05 28 40 47 48 31
T.kê SL trúng giải ngày 2/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.019.568.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.799.799.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000588
G.baball plusball plusball plus50.00012.263
Kỳ MT#00756
Power01 04 24 35 44 47 17
T.kê SL trúng giải ngày 30/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.865.574.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.560.467.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000440
G.baball plusball plusball plus50.0009.790
Kỳ MT#00755
Power05 06 17 28 29 39 34
T.kê SL trúng giải ngày 28/7
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.178.630.8001
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.353.181.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000871
G.baball plusball plusball plus50.00016.135
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,