XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Chủ Nhật, 29/3 Hôm nay- Thứ Hai, 30/3
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00414
Power01 10 11 13 27 55 19
T.kê SL trúng giải ngày 28/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus137.578.088.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue8.574.074.4501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.425
G.baball plusball plusball plus50.00025.967
Kỳ MT#00413
Power07 08 11 31 35 36 45
T.kê SL trúng giải ngày 26/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus130.391.512.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.775.566.0000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00025
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.124
G.baball plusball plusball plus50.00024.395
Kỳ MT#00412
Power03 09 20 21 33 52 50
T.kê SL trúng giải ngày 24/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus123.683.187.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.030.196.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00021
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.396
G.baball plusball plusball plus50.00026.708
Kỳ MT#00411
Power10 12 14 17 29 53 25
T.kê SL trúng giải ngày 21/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus116.918.632.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.278.579.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.001
G.baball plusball plusball plus50.00022.170
Kỳ MT#00410
Power03 35 41 42 43 49 31
T.kê SL trúng giải ngày 19/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus110.372.538.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.551.235.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000756
G.baball plusball plusball plus50.00016.251
Kỳ MT#00409
Power01 14 18 43 49 50 08
T.kê SL trúng giải ngày 17/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus104.401.521.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.887.789.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000816
G.baball plusball plusball plus50.00017.703
Kỳ MT#00408
Power12 20 25 38 39 40 37
T.kê SL trúng giải ngày 14/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus98.660.027.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.249.845.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000821
G.baball plusball plusball plus50.00016.256
Kỳ MT#00407
Power02 14 19 24 27 34 48
T.kê SL trúng giải ngày 12/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus93.827.290.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.712.874.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000786
G.baball plusball plusball plus50.00016.344
Kỳ MT#00406
Power23 25 30 36 45 52 53
T.kê SL trúng giải ngày 10/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus89.968.227.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.284.089.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000742
G.baball plusball plusball plus50.00015.525
Kỳ MT#00405
Power05 11 21 30 40 48 20
T.kê SL trúng giải ngày 7/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus87.411.418.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.761.291.6501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000636
G.baball plusball plusball plus50.00013.392
Kỳ MT#00404
Power08 09 34 40 41 54 13
T.kê SL trúng giải ngày 5/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus83.145.846.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.287.339.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000560
G.baball plusball plusball plus50.00013.396
Kỳ MT#00403
Power14 15 31 40 43 49 12
T.kê SL trúng giải ngày 3/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus80.559.793.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.964.207.6001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000838
G.baball plusball plusball plus50.00015.293
Kỳ MT#00402
Power09 17 23 26 51 54 32
T.kê SL trúng giải ngày 29/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus75.711.825.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.425.544.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000609
G.baball plusball plusball plus50.00015.325
Kỳ MT#00401
Power03 11 21 29 47 55 50
T.kê SL trúng giải ngày 27/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus73.148.581.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.140.739.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000631
G.baball plusball plusball plus50.00013.235
Kỳ MT#00400
Power05 13 21 36 39 48 06
T.kê SL trúng giải ngày 25/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus71.004.697.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.902.530.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000686
G.baball plusball plusball plus50.00014.655
Kỳ MT#00399
Power07 24 32 49 51 54 44
T.kê SL trúng giải ngày 22/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus68.557.422.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.630.610.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000598
G.baball plusball plusball plus50.00012.529
Kỳ MT#00398
Power01 03 20 33 36 51 49
T.kê SL trúng giải ngày 20/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus66.299.572.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.379.738.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000528
G.baball plusball plusball plus50.00012.205
Kỳ MT#00397
Power27 32 36 37 47 48 50
T.kê SL trúng giải ngày 18/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus64.111.378.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.136.605.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000646
G.baball plusball plusball plus50.00013.001
Kỳ MT#00396
Power26 36 37 38 42 49 46
T.kê SL trúng giải ngày 15/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus61.707.788.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.869.540.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000542
G.baball plusball plusball plus50.00011.768
Kỳ MT#00395
Power25 28 32 34 35 39 07
T.kê SL trúng giải ngày 13/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus59.497.631.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.623.967.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000492
G.baball plusball plusball plus50.00011.360
Kỳ MT#00394
Power04 14 18 21 32 53 02
T.kê SL trúng giải ngày 11/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus57.387.718.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.389.532.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000663
G.baball plusball plusball plus50.00013.932
Kỳ MT#00393
Power09 12 19 25 41 54 38
T.kê SL trúng giải ngày 8/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus55.406.377.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.169.383.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000741
G.baball plusball plusball plus50.00014.076
Kỳ MT#00392
Power13 18 34 36 45 49 37
T.kê SL trúng giải ngày 6/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.881.925.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.660.378.2001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000656
G.baball plusball plusball plus50.00012.915
Kỳ MT#00391
Power06 10 20 47 52 55 46
T.kê SL trúng giải ngày 4/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus52.092.567.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.461.560.7000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000641
G.baball plusball plusball plus50.00014.573
Kỳ MT#00390
Power02 03 11 23 35 54 06
T.kê SL trúng giải ngày 1/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.743.734.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.200.579.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000626
G.baball plusball plusball plus50.00012.594
Kỳ MT#00389
Power12 18 28 30 47 50 41
T.kê SL trúng giải ngày 30/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus47.938.521.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.610.751.8501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000636
G.baball plusball plusball plus50.00012.449
Kỳ MT#00388
Power01 20 24 33 40 55 46
T.kê SL trúng giải ngày 28/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus45.952.786.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.390.114.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0005
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000547
G.baball plusball plusball plus50.00011
Kỳ MT#00387
Power09 15 18 25 31 49 46
T.kê SL trúng giải ngày 23/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.100.944.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.184.354.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000609
G.baball plusball plusball plus50.00012.262
Kỳ MT#00386
Power14 31 45 47 52 54 13
T.kê SL trúng giải ngày 21/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus42.441.754.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.030.452.6501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000616
G.baball plusball plusball plus50.00012.814
Kỳ MT#00385
Power13 18 19 23 32 43 11
T.kê SL trúng giải ngày 18/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus40.085.895.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.768.690.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000591
G.baball plusball plusball plus50.00012.650
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,