XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Năm, 18/10 Hôm nay- Thứ Sáu, 19/10
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00189
Power01 11 22 34 42 47 30
T.kê SL trúng giải ngày 18/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus86.856.031.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.245.011.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000601
G.baball plusball plusball plus50.00013.107
Kỳ MT#00189
Power05 28 29 34 42 46 17
T.kê SL trúng giải ngày 16/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus84.650.926.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue2.466.750.7502
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000816
G.baball plusball plusball plus50.00016.509
Kỳ MT#00188
Power12 21 23 44 47 48 43
T.kê SL trúng giải ngày 13/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus82.070.152.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.646.748.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000607
G.baball plusball plusball plus50.00013.405
Kỳ MT#00187
Power05 16 17 37 46 49 35
T.kê SL trúng giải ngày 11/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus79.704.990.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.383.953.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000661
G.baball plusball plusball plus50.00013.452
Kỳ MT#00186
Power10 27 46 50 51 55 01
T.kê SL trúng giải ngày 9/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus77.724.187.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.163.863.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000707
G.baball plusball plusball plus50.00014.341
Kỳ MT#00185
Power05 06 16 42 48 51 03
T.kê SL trúng giải ngày 6/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus75.218.555.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.885.460.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000518
G.baball plusball plusball plus50.00012.337
Kỳ MT#00184
Power03 09 12 17 34 42 46
T.kê SL trúng giải ngày 4/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus72.901.033.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.627.957.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000677
G.baball plusball plusball plus50.00014.370
Kỳ MT#00183
Power03 07 28 32 33 37 22
T.kê SL trúng giải ngày 2/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus71.233.011.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.442.622.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000744
G.baball plusball plusball plus50.00015.526
Kỳ MT#00182
Power03 07 12 32 34 55 38
T.kê SL trúng giải ngày 29/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus69.155.020.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.211.734.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000630
G.baball plusball plusball plus50.00013.025
Kỳ MT#00180
Power08 12 29 35 51 54 34
T.kê SL trúng giải ngày 27/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus67.249.412.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.213.103.3501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000572
G.baball plusball plusball plus50.00012.078
Kỳ MT#00180
Power02 03 06 13 14 17 09
T.kê SL trúng giải ngày 25/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus65.331.482.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.884.290.4501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000683
G.baball plusball plusball plus50.00014.038
Kỳ MT#00179
Power01 08 17 28 40 50 21
T.kê SL trúng giải ngày 22/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus63.494.160.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.680.143.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000513
G.baball plusball plusball plus50.00012.015
Kỳ MT#00178
Power03 32 35 46 47 49 51
T.kê SL trúng giải ngày 20/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus61.507.022.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.459.350.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000529
G.baball plusball plusball plus50.00010.958
Kỳ MT#00177
Power08 21 32 43 48 53 38
T.kê SL trúng giải ngày 18/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus59.535.024.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.240.239.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000614
G.baball plusball plusball plus50.00013.132
Kỳ MT#00176
Power02 05 28 30 46 50 49
T.kê SL trúng giải ngày 15/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus57.372.868.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.333.582.6001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000456
G.baball plusball plusball plus50.00011.168
Kỳ MT#00175
Power04 06 07 26 40 44 09
T.kê SL trúng giải ngày 13/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus55.368.863.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.110.915.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000677
G.baball plusball plusball plus50.00012.000
Kỳ MT#00174
Power13 17 28 42 45 49 50
T.kê SL trúng giải ngày 11/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.696.842.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.925.135.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000595
G.baball plusball plusball plus50.00013.502
Kỳ MT#00173
Power09 11 12 24 35 43 15
T.kê SL trúng giải ngày 8/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus51.566.176.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.688.394.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000755
G.baball plusball plusball plus50.00014.208
Kỳ MT#00172
Power04 11 15 21 24 27 07
T.kê SL trúng giải ngày 6/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.962.814.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.510.243.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000587
G.baball plusball plusball plus50.00011.881
Kỳ MT#00171
Power08 18 20 29 34 37 51
T.kê SL trúng giải ngày 4/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus48.210.550.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.315.547.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000687
G.baball plusball plusball plus50.00013.747
Kỳ MT#00170
Power02 08 20 21 28 36 05
T.kê SL trúng giải ngày 1/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.296.717.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.102.899.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000657
G.baball plusball plusball plus50.00012.026
Kỳ MT#00169
Power05 22 28 42 49 54 36
T.kê SL trúng giải ngày 30/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.848.312.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.941.965.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000498
G.baball plusball plusball plus50.00010.720
Kỳ MT#00168
Power02 10 15 31 39 48 23
T.kê SL trúng giải ngày 28/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus43.233.200.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.762.508.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000510
G.baball plusball plusball plus50.00010.940
Kỳ MT#00167
Power10 11 15 32 40 48 27
T.kê SL trúng giải ngày 25/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.260.462.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.543.315.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0004
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000515
G.baball plusball plusball plus50.00010.508
Kỳ MT#00166
Power14 18 27 38 39 53 02
T.kê SL trúng giải ngày 23/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.404.614.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.337.109.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000522
G.baball plusball plusball plus50.00010.784
Kỳ MT#00165
Power09 12 14 23 32 46 31
T.kê SL trúng giải ngày 21/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus38.068.041.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.188.601.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000693
G.baball plusball plusball plus50.00013.375
Kỳ MT#00164
Power07 33 36 39 51 55 11
T.kê SL trúng giải ngày 18/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus36.370.625.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.156.157.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000428
G.baball plusball plusball plus50.0009.445
Kỳ MT#00163
Power06 10 34 46 48 51 47
T.kê SL trúng giải ngày 16/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus34.965.205.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.140.259.4001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000386
G.baball plusball plusball plus50.0008.437
Kỳ MT#00162
Power29 30 36 38 45 52 46
T.kê SL trúng giải ngày 14/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.702.871.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.596.064.2501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000428
G.baball plusball plusball plus50.0009.642
Kỳ MT#00161
Power16 17 31 33 42 44 14
T.kê SL trúng giải ngày 11/8
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus32.194.626.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.428.481.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000393
G.baball plusball plusball plus50.0008.283
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/