XS Max 3D Pro 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 2/12 Hôm nay- Chủ Nhật, 3/12
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D Pro> Max 3D Pro 30 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00346
Giải ĐB
2 tỉ
775 4760
Phụ ĐB
400triệu
476 7751
Giải nhất
30triệu
776
118
146
852
0
Giải nhì
10triệu
064
413
221
847
536
238
4
Giải ba
4triệu
912
819
506
492
672
697
825
663
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

39
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

547
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.769
XS Vietlott Max 3D Pro 30 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00345
Giải ĐB
2 tỉ
167 5360
Phụ ĐB
400triệu
536 1671
Giải nhất
30triệu
691
225
004
504
0
Giải nhì
10triệu
988
326
837
306
641
397
5
Giải ba
4triệu
732
505
233
206
329
266
760
399
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

581
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.669
XS Vietlott Max 3D Pro 90 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00344
Giải ĐB
2 tỉ
965 4470
Phụ ĐB
400triệu
447 9650
Giải nhất
30triệu
190
355
435
370
4
Giải nhì
10triệu
843
051
855
472
469
048
0
Giải ba
4triệu
303
316
692
484
684
223
359
748
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

54
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

510
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.960
XS Vietlott Max 3D Pro 100 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00343
Giải ĐB
2 tỉ
330 1592
Phụ ĐB
400triệu
159 3301
Giải nhất
30triệu
756
043
314
612
1
Giải nhì
10triệu
541
801
686
103
622
304
4
Giải ba
4triệu
436
579
087
589
660
720
014
159
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

71
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

459
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.184
XS Vietlott Max 3D Pro 200 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00342
Giải ĐB
2 tỉ
473 6510
Phụ ĐB
400triệu
651 4730
Giải nhất
30triệu
729
759
892
119
5
Giải nhì
10triệu
874
751
524
374
096
661
0
Giải ba
4triệu
590
059
714
220
367
147
707
808
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

485
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.498
XS Vietlott Max 3D Pro 300 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00341
Giải ĐB
2 tỉ
563 9220
Phụ ĐB
400triệu
922 5630
Giải nhất
30triệu
042
064
574
598
2
Giải nhì
10triệu
805
163
940
659
125
696
3
Giải ba
4triệu
678
000
186
793
688
089
982
654
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

488
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.237
XS Vietlott Max 3D Pro 10 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00340
Giải ĐB
2 tỉ
522 0500
Phụ ĐB
400triệu
050 5220
Giải nhất
30triệu
447
702
250
798
1
Giải nhì
10triệu
485
103
345
088
599
090
1
Giải ba
4triệu
207
779
187
493
414
129
024
765
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

28
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

431
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.051
XS Vietlott Max 3D Pro 20 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00339
Giải ĐB
2 tỉ
373 0440
Phụ ĐB
400triệu
044 3730
Giải nhất
30triệu
456
270
253
876
1
Giải nhì
10triệu
728
136
172
306
417
688
10
Giải ba
4triệu
722
424
197
920
563
197
617
641
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

58
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

341
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.280
XS Vietlott Max 3D Pro 40 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00338
Giải ĐB
2 tỉ
943 3800
Phụ ĐB
400triệu
380 9430
Giải nhất
30triệu
874
296
872
359
1
Giải nhì
10triệu
465
158
271
605
454
555
3
Giải ba
4triệu
560
212
394
896
943
420
417
714
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

361
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.168
XS Vietlott Max 3D Pro 50 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00337
Giải ĐB
2 tỉ
116 5200
Phụ ĐB
400triệu
520 1160
Giải nhất
30triệu
018
136
907
883
0
Giải nhì
10triệu
554
997
970
008
157
587
9
Giải ba
4triệu
034
863
275
340
552
930
359
139
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

417
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.282
XS Vietlott Max 3D Pro 60 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00336
Giải ĐB
2 tỉ
799 9200
Phụ ĐB
400triệu
920 7990
Giải nhất
30triệu
919
093
319
087
0
Giải nhì
10triệu
066
854
188
513
199
128
5
Giải ba
4triệu
780
882
110
188
619
262
864
121
19
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

54
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

444
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.384
XS Vietlott Max 3D Pro 500 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00335
Giải ĐB
2 tỉ
241 8100
Phụ ĐB
400triệu
810 2410
Giải nhất
30triệu
785
672
240
336
2
Giải nhì
10triệu
311
946
735
341
487
483
6
Giải ba
4triệu
406
759
733
682
335
920
310
426
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

71
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

440
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.476
XS Vietlott Max 3D Pro 1 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00334
Giải ĐB
2 tỉ
821 5830
Phụ ĐB
400triệu
583 8211
Giải nhất
30triệu
795
776
690
135
0
Giải nhì
10triệu
127
272
496
849
842
018
4
Giải ba
4triệu
045
513
605
410
071
368
417
251
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

51
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

444
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.379
XS Vietlott Max 3D Pro 2 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00333
Giải ĐB
2 tỉ
880 2400
Phụ ĐB
400triệu
240 8800
Giải nhất
30triệu
014
561
175
624
0
Giải nhì
10triệu
858
987
116
634
725
059
4
Giải ba
4triệu
092
381
286
905
658
920
127
174
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

33
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

376
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.118
XS Vietlott Max 3D Pro 3 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00332
Giải ĐB
2 tỉ
290 1700
Phụ ĐB
400triệu
170 2900
Giải nhất
30triệu
582
637
026
144
0
Giải nhì
10triệu
865
846
687
801
963
441
6
Giải ba
4triệu
010
631
531
680
783
571
561
534
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

396
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.260
XS Vietlott Max 3D Pro 4 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00331
Giải ĐB
2 tỉ
241 5440
Phụ ĐB
400triệu
544 2410
Giải nhất
30triệu
174
147
125
875
2
Giải nhì
10triệu
893
393
561
004
605
995
3
Giải ba
4triệu
677
102
981
139
922
130
534
886
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

452
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.103
XS Vietlott Max 3D Pro 5 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00330
Giải ĐB
2 tỉ
053 6950
Phụ ĐB
400triệu
695 0530
Giải nhất
30triệu
554
415
798
614
2
Giải nhì
10triệu
665
261
991
933
476
802
1
Giải ba
4triệu
127
035
755
408
524
276
637
587
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

28
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

375
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.879
XS Vietlott Max 3D Pro 6 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00329
Giải ĐB
2 tỉ
688 1030
Phụ ĐB
400triệu
103 6880
Giải nhất
30triệu
016
342
412
449
0
Giải nhì
10triệu
017
001
230
724
518
098
2
Giải ba
4triệu
603
795
803
467
164
025
792
176
20
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

71
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

516
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.188
XS Vietlott Max 3D Pro 7 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00328
Giải ĐB
2 tỉ
555 4160
Phụ ĐB
400triệu
416 5550
Giải nhất
30triệu
806
343
914
912
1
Giải nhì
10triệu
679
212
233
794
064
215
1
Giải ba
4triệu
409
555
970
446
729
448
651
602
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

58
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

409
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.974
XS Vietlott Max 3D Pro 1000 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00327
Giải ĐB
2 tỉ
798 9690
Phụ ĐB
400triệu
969 7980
Giải nhất
30triệu
565
289
207
051
1
Giải nhì
10triệu
633
200
117
023
041
169
4
Giải ba
4triệu
557
956
343
136
540
003
614
962
0
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

36
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

454
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.130
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00326
Giải ĐB
2 tỉ
532 0850
Phụ ĐB
400triệu
085 5320
Giải nhất
30triệu
615
555
065
937
1
Giải nhì
10triệu
721
902
209
703
843
352
11
Giải ba
4triệu
151
718
017
760
397
306
457
194
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

494
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.139
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00325
Giải ĐB
2 tỉ
468 4960
Phụ ĐB
400triệu
496 4680
Giải nhất
30triệu
512
328
820
913
1
Giải nhì
10triệu
022
074
329
161
072
019
0
Giải ba
4triệu
263
508
313
896
793
770
892
894
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

32
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

642
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.084
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00324
Giải ĐB
2 tỉ
039 7480
Phụ ĐB
400triệu
748 0390
Giải nhất
30triệu
140
173
413
357
0
Giải nhì
10triệu
746
985
389
324
122
389
0
Giải ba
4triệu
852
631
138
412
410
594
585
706
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

30
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

374
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.800
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00323
Giải ĐB
2 tỉ
884 2420
Phụ ĐB
400triệu
242 8840
Giải nhất
30triệu
338
069
455
442
1
Giải nhì
10triệu
466
249
744
622
075
321
8
Giải ba
4triệu
834
723
214
746
467
386
603
671
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

480
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.407
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00322
Giải ĐB
2 tỉ
482 0910
Phụ ĐB
400triệu
091 4820
Giải nhất
30triệu
456
147
242
455
5
Giải nhì
10triệu
573
618
206
605
044
788
2
Giải ba
4triệu
573
682
216
603
256
946
755
198
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

39
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

492
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.845
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00321
Giải ĐB
2 tỉ
416 4060
Phụ ĐB
400triệu
406 4160
Giải nhất
30triệu
526
913
474
646
2
Giải nhì
10triệu
494
392
787
876
197
356
1
Giải ba
4triệu
917
172
765
039
028
184
244
254
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

28
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

343
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.248
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00320
Giải ĐB
2 tỉ
321 9440
Phụ ĐB
400triệu
944 3210
Giải nhất
30triệu
346
680
470
385
1
Giải nhì
10triệu
115
566
162
003
859
755
7
Giải ba
4triệu
018
745
577
201
776
576
839
593
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

425
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.251
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00319
Giải ĐB
2 tỉ
547 1830
Phụ ĐB
400triệu
183 5470
Giải nhất
30triệu
160
005
781
243
0
Giải nhì
10triệu
190
151
498
573
063
634
3
Giải ba
4triệu
817
727
058
038
142
096
186
925
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

25
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

524
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.890
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00318
Giải ĐB
2 tỉ
912 7371
Phụ ĐB
400triệu
737 9120
Giải nhất
30triệu
871
641
811
618
1
Giải nhì
10triệu
987
747
825
350
083
846
6
Giải ba
4triệu
222
567
309
566
263
804
798
183
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

479
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.790
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00317
Giải ĐB
2 tỉ
349 3340
Phụ ĐB
400triệu
334 3490
Giải nhất
30triệu
654
956
636
281
1
Giải nhì
10triệu
204
345
467
663
424
976
9
Giải ba
4triệu
162
330
106
814
596
304
344
473
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

451
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.998
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3DPRO theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Max 3D Pro trực tiếp

XSMAX3DPRO 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 3D Pro có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,