XSNT 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 19/7 Hôm nay- Thứ Sáu, 20/7
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSNT> XSNT 30 ngày
Giải 866
Giải 7424
Giải 6666403375722
Giải 52149
Giải 4066985456746605
20701142802226009494
Giải 3 2876860404
Giải 2 35866
Giải 122382
Giải ĐB823000
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 4, 5 5
1 6 0, 4, 6, 6, 7, 8
2 2, 4 7
3 7 8 0, 2
4 9 9 4, 8
 
 
Giải 835
Giải 7556
Giải 6072923554705
Giải 58452
Giải 4656535618215556
92095346034499581285
Giải 3 9444692854
Giải 2 56281
Giải 114301
Giải ĐB171754
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 5 5 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6
1 6
2 9 7
3 5 8 1, 2, 5
4 6 9 5, 5
Giải 894
Giải 7794
Giải 6022118936042
Giải 55406
Giải 4606585243195318
30097843100309491514
Giải 3 2065694558
Giải 2 49410
Giải 178193
Giải ĐB737702
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 6, 8, 8
1 0, 0, 4, 8 6
2 1 7
3 1 8
4 2 9 3, 3, 4, 4, 4, 7
Giải 849
Giải 7667
Giải 6504773448992
Giải 55818
Giải 4843570866850255
37143168002167411535
Giải 3 1621538106
Giải 2 41537
Giải 193919
Giải ĐB392538
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 5, 7
1 5, 8, 9 6 7, 8
2 7 4
3 5, 7, 8 8
4 3, 4, 7, 9 9 2
Giải 840
Giải 7685
Giải 6979843719369
Giải 58649
Giải 4887359207021793
31303724468058041249
Giải 3 9282944627
Giải 2 74663
Giải 133565
Giải ĐB776743
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 6 3, 5, 9
2 7, 9 7 0, 1
3 5 8 0, 5
4 0, 3, 6, 9, 9 9 3, 8
Giải 894
Giải 7090
Giải 6274338159748
Giải 51696
Giải 4944130454380616
40494076770721213954
Giải 3 7366411813
Giải 2 97132
Giải 120944
Giải ĐB314700
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4
1 2, 3, 3, 5, 6 6 4
2 7 7
3 2 8
4 3, 3, 4, 8 9 0, 4, 4, 6
Giải 816
Giải 7142
Giải 6185317003055
Giải 57510
Giải 4091952561713048
32594874380185514183
Giải 3 7144775779
Giải 2 61975
Giải 146242
Giải ĐB680039
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3, 5, 5
1 0, 6, 7 6
2 7 5, 9
3 8, 9 8 3
4 2, 2, 7, 8 9 4, 5
Giải 884
Giải 7246
Giải 6398575633523
Giải 52812
Giải 4739528470182089
54750201866915397271
Giải 3 4258195646
Giải 2 29752
Giải 137375
Giải ĐB496578
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 2, 2, 3
1 2 6 3
2 3 7 1, 5, 8
3 8 1, 4, 5, 6, 9
4 6, 6 9
Giải 834
Giải 7372
Giải 6416071942488
Giải 53119
Giải 4132623176610137
54466217240637637035
Giải 3 6731772895
Giải 2 82518
Giải 148952
Giải ĐB511400
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2
1 7, 8, 9 6 0, 2, 6, 6
2 4 7 2, 6
3 4, 5, 7 8 8
4 9 4, 5
Giải 882
Giải 7744
Giải 6013400701009
Giải 51342
Giải 4026909607285548
11037842559948588020
Giải 3 9673567056
Giải 2 81598
Giải 189219
Giải ĐB345783
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5, 6
1 9 6
2 0 7 0, 2
3 4, 5, 7 8 2, 3, 5
4 2, 4, 8 9 0, 8
Giải 881
Giải 7124
Giải 6400252084004
Giải 51676
Giải 4151923682480730
95574452836503896123
Giải 3 7237265554
Giải 2 26362
Giải 165147
Giải ĐB345309
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 8, 9 5 4
1 6 2
2 3, 4, 4 7 2, 4, 6
3 0, 8 8 1, 3
4 7 9 2
Giải 867
Giải 7094
Giải 6727628154649
Giải 59679
Giải 4268170965520640
02520631114765052963
Giải 3 7123665623
Giải 2 52146
Giải 106498
Giải ĐB231767
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 5
1 1, 5, 7 6 3, 7, 7
2 0, 3 7 6, 9
3 6 8
4 0, 6, 9 9 4, 8
Giải 882
Giải 7300
Giải 6752317016486
Giải 59219
Giải 4808099000447513
41883512403505784337
Giải 3 7003539901
Giải 2 79597
Giải 186885
Giải ĐB850523
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1, 4, 9 5 7
1 3, 9 6
2 3, 3 7
3 5, 7 8 2, 3, 5, 6
4 0 9 7
Giải 817
Giải 7888
Giải 6714473311538
Giải 57806
Giải 4005403954460840
97122941854958131190
Giải 3 2129424393
Giải 2 89947
Giải 141877
Giải ĐB407773
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5
1 7 6
2 2 7 3, 7
3 1, 8 8 1, 5, 8
4 0, 0, 4, 4, 7 9 0, 3, 4
Giải 842
Giải 7637
Giải 6374816408041
Giải 59065
Giải 4326195982424364
23628934805236820302
Giải 3 9010256292
Giải 2 55317
Giải 104055
Giải ĐB175677
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 5
1 7, 9 6 4, 5, 8
2 4, 8 7 7
3 7 8 0
4 0, 1, 2, 8 9 2
Giải 834
Giải 7983
Giải 6051923478386
Giải 51645
Giải 4486024906383123
82562667725066508419
Giải 3 6195477598
Giải 2 40572
Giải 171193
Giải ĐB925187
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4
1 9, 9 6 2, 3, 5
2 3 7 2, 2
3 4 8 3, 6, 7
4 5, 7 9 3, 8
Giải 888
Giải 7297
Giải 6002261437663
Giải 53876
Giải 4305082021763156
96504641793262962949
Giải 3 0345782289
Giải 2 24961
Giải 153318
Giải ĐB871647
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 6, 7
1 7, 8 6 1, 3
2 2, 9 7 6, 9
3 8 8, 9
4 3, 7, 9 9 7
Giải 883
Giải 7830
Giải 6092775319584
Giải 57187
Giải 4125019016674860
87742639529425715816
Giải 3 1310888295
Giải 2 87479
Giải 127910
Giải ĐB215303
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 8 5 2, 7
1 0, 6 6 0, 6
2 7 7 9
3 0, 1 8 3, 4, 7
4 2 9 5
Giải 899
Giải 7439
Giải 6926467436241
Giải 58150
Giải 4417684032131167
01732733698662505428
Giải 3 5668525550
Giải 2 35142
Giải 133091
Giải ĐB200421
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 0
1 6 4, 7, 8, 9
2 1, 1, 5, 8 7
3 2, 9 8 5
4 1, 2, 3 9 1, 9
Giải 843
Giải 7933
Giải 6402440301388
Giải 56796
Giải 4039603201879620
99155872443258203433
Giải 3 8594181616
Giải 2 07243
Giải 139210
Giải ĐB495680
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 6, 8 6 0
2 0, 4 7
3 0, 3, 3 8 0, 2, 8
4 1, 3, 3, 4 9 6
Giải 856
Giải 7482
Giải 6618021107107
Giải 54691
Giải 4594267038497118
62094389890544945919
Giải 3 1669112456
Giải 2 55340
Giải 175591
Giải ĐB639375
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 6, 6
1 0, 8, 9 6
2 6 7 5
3 8 0, 2, 4, 9
4 0, 9 9 1, 1, 1, 4
Giải 863
Giải 7240
Giải 6921809972262
Giải 53469
Giải 4526928818764544
42868089395672486384
Giải 3 9071990370
Giải 2 11001
Giải 112987
Giải ĐB538778
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 8, 9 6 2, 3, 8, 9
2 4 7 0, 8
3 9 8 4, 7, 7
4 0, 4 9 2, 7
Giải 855
Giải 7678
Giải 6172888167669
Giải 51009
Giải 4053858744447831
02880967857909943567
Giải 3 2928276864
Giải 2 52366
Giải 165263
Giải ĐB406386
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5
1 6 6 3, 4, 6, 7, 9
2 8 7 8
3 1 8 0, 2, 5, 5, 6
4 4 9 9
Giải 851
Giải 7788
Giải 6157932979948
Giải 51420
Giải 4359386158209771
80339856213072594943
Giải 3 0920980924
Giải 2 13612
Giải 161581
Giải ĐB123210
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1
1 0, 2 6
2 0, 1, 4, 5 7 1, 9
3 8, 9 8 1, 2, 8
4 3, 8 9 7
Giải 880
Giải 7791
Giải 6092769497853
Giải 56073
Giải 4533989137272710
67977233293209098854
Giải 3 8952135512
Giải 2 34799
Giải 186062
Giải ĐB206563
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 4
1 0, 2 6 2, 3
2 1, 7, 9 7 2, 3, 7
3 8 0
4 9 9 0, 1, 8, 9
Giải 832
Giải 7492
Giải 6122450627703
Giải 59024
Giải 4778366684312939
81652799010894897737
Giải 3 9338430367
Giải 2 35662
Giải 102350
Giải ĐB641164
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 0, 2
1 6 2, 2, 4, 7
2 4, 4 7
3 2, 6, 7, 9 8 4
4 3, 8 9 2
Giải 812
Giải 7400
Giải 6749180237198
Giải 58426
Giải 4099845215819819
78121954976736606485
Giải 3 4576618977
Giải 2 15151
Giải 198794
Giải ĐB827401
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 1, 8
1 2, 9 6 6, 6
2 1, 3, 6 7 7
3 8 4, 5
4 9 1, 4, 7, 8
Giải 837
Giải 7818
Giải 6679018682206
Giải 53188
Giải 4565514977370770
41587925972126930555
Giải 3 9159729228
Giải 2 42610
Giải 136842
Giải ĐB721517
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 5
1 0, 7, 8 6 8, 9
2 8 7 0, 3
3 7 8 7, 8
4 2 9 0, 7, 7
Giải 873
Giải 7287
Giải 6497251838364
Giải 56269
Giải 4848086337900129
94120818766555558520
Giải 3 8365687065
Giải 2 61095
Giải 153758
Giải ĐB315825
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5, 6, 8
1 6 4, 5, 9
2 0, 0, 5, 9 7 2, 3, 6, 9
3 8 3, 7
4 9 5
Giải 819
Giải 7006
Giải 6842583471110
Giải 59002
Giải 4411080030953402
90247275265830151940
Giải 3 4181047709
Giải 2 30724
Giải 100676
Giải ĐB512784
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2, 6, 8, 9, 9 5
1 0, 0, 9 6
2 4, 5, 6 7 6
3 8 4
4 0, 7, 7 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSNT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Ninh Thuận trực tiếp

XSNT 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Ninh Thuận có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSNT 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/