XSDNA 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 19/7 Hôm nay- Thứ Sáu, 20/7
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSDNA> XSDNA 30 ngày
Giải 810
Giải 7358
Giải 6929688146617
Giải 55231
Giải 4438627846418724
89223652348514103948
Giải 3 8598727663
Giải 2 65299
Giải 115291
Giải ĐB278959
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8, 9
1 0, 4, 7 6 2, 3, 4
2 3, 4 7
3 1, 4 8 7
4 1, 8 9 1, 6, 9
 
 
Giải 872
Giải 7671
Giải 6957973134839
Giải 57301
Giải 4753543297907537
01812124538019168871
Giải 3 9138381516
Giải 2 96156
Giải 155844
Giải ĐB379874
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3, 4, 6
1 2, 3, 6 6
2 7 1, 1, 2, 4, 9, 9
3 7, 9 8 3
4 4 9 1
Giải 886
Giải 7466
Giải 6049748801759
Giải 58809
Giải 4827468838206849
09919503152019802421
Giải 3 7745863000
Giải 2 81270
Giải 186353
Giải ĐB237503
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 9 5 3, 8, 9
1 5, 9 6 6
2 1 7 0
3 8 0, 2, 6
4 6, 9 9 7, 8
Giải 820
Giải 7543
Giải 6108193969838
Giải 57396
Giải 4598913447220074
51010413926563700907
Giải 3 6576565999
Giải 2 95731
Giải 193730
Giải ĐB286247
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5
1 0 6 5
2 0 7 2, 4
3 0, 1, 7, 8 8 1
4 3, 7 9 1, 2, 6, 6, 9
Giải 829
Giải 7273
Giải 6350495909032
Giải 51446
Giải 4401183186403264
88536268291883604839
Giải 3 3539903191
Giải 2 59648
Giải 113460
Giải ĐB897608
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5
1 8 6 0, 4, 4
2 9, 9 7 3
3 2, 6, 6, 9 8
4 6, 8 9 0, 1, 9
Giải 879
Giải 7507
Giải 6000716170758
Giải 50473
Giải 4389458850370172
79027349865220528497
Giải 3 9411242543
Giải 2 98514
Giải 113351
Giải ĐB585535
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 7, 7 5 1, 8
1 2, 4, 7 6
2 7 7 2, 3, 9
3 5 8 6
4 3, 5 9 7
Giải 895
Giải 7635
Giải 6231673280811
Giải 57853
Giải 4735849141755225
39073881001828651433
Giải 3 6024081020
Giải 2 82487
Giải 172118
Giải ĐB571816
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3
1 1, 6, 6, 7, 8 6
2 0, 5, 8 7 3
3 3, 5 8 4, 6, 7
4 0 9 5
Giải 816
Giải 7569
Giải 6002653960180
Giải 50647
Giải 4646950009038032
50196996551546768144
Giải 3 4754184504
Giải 2 93100
Giải 142069
Giải ĐB064092
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 5
1 6 6 7, 9, 9
2 6 7
3 2 8 0
4 1, 4, 7 9 0, 2, 5, 6, 6
Giải 822
Giải 7897
Giải 6640632584738
Giải 53775
Giải 4374540373921739
25620815526067907429
Giải 3 7408653888
Giải 2 74263
Giải 155844
Giải ĐB799935
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 4, 8
1 6 3
2 0, 2, 9 7 5, 9
3 5, 8, 9, 9 8 6, 8
4 4 9 7
Giải 824
Giải 7929
Giải 6346050525038
Giải 55325
Giải 4366989549665253
96751296938754846169
Giải 3 7470527092
Giải 2 25030
Giải 124637
Giải ĐB209047
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1, 2, 3
1 6 0, 9
2 4, 5, 9 7
3 0, 7, 8 8
4 7, 8 9 2, 3, 6, 8
Giải 890
Giải 7634
Giải 6453795386322
Giải 54978
Giải 4924002431911307
21716282035986575662
Giải 3 1652355327
Giải 2 59499
Giải 159238
Giải ĐB611651
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 7 5 1
1 6, 9 6 2, 5
2 2, 3, 7 7 8
3 4, 7, 8, 8 8
4 9 0, 9
Giải 868
Giải 7789
Giải 6150075584248
Giải 51333
Giải 4499574346641621
57887258907175620704
Giải 3 8982975302
Giải 2 40402
Giải 170548
Giải ĐB244558
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 4 5 6, 7, 8, 8
1 6 6, 8
2 1, 9 7
3 3 8 7, 9
4 8, 8 9 0
Giải 813
Giải 7816
Giải 6534686255631
Giải 57327
Giải 4590977088627487
45305987040057428481
Giải 3 4937002024
Giải 2 39135
Giải 103286
Giải ĐB084010
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5
1 0, 3, 6 6
2 4, 5, 7 7 0, 4
3 1, 5 8 1, 6, 6, 7
4 6 9 7
Giải 876
Giải 7016
Giải 6946324618030
Giải 54538
Giải 4635619709935509
09475557746016496631
Giải 3 9028693488
Giải 2 74314
Giải 164156
Giải ĐB985953
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3, 6
1 4, 6 6 1, 1, 3, 4
2 7 4, 5, 6
3 0, 1, 8 8 6, 8
4 9 9
Giải 827
Giải 7767
Giải 6074707618864
Giải 58089
Giải 4627779669904241
01728904432326225180
Giải 3 2211787543
Giải 2 96579
Giải 123491
Giải ĐB182278
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 7 6 1, 2, 4, 7
2 7, 8 7 7, 8, 9
3 8 0, 9
4 1, 3, 3, 7 9 1, 9
Giải 895
Giải 7855
Giải 6368319803415
Giải 51863
Giải 4621995154725969
64945385735252770809
Giải 3 6602201624
Giải 2 46526
Giải 134345
Giải ĐB995941
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5
1 5 6 3, 9
2 2, 4, 6, 7 7 3
3 8 0, 3
4 1, 5, 5, 7 9 5, 9
Giải 869
Giải 7000
Giải 6535186163934
Giải 54563
Giải 4077478402008342
03268361436644013387
Giải 3 8145808187
Giải 2 55223
Giải 166644
Giải ĐB210404
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 1, 8
1 6 6 3, 8, 9
2 0, 3 7
3 4 8 7, 7
4 0, 2, 3, 4, 7 9
Giải 887
Giải 7169
Giải 6941257898100
Giải 58432
Giải 4554241133131904
37319708492528702870
Giải 3 7543959769
Giải 2 20179
Giải 191119
Giải ĐB990955
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 5
1 2, 9, 9 6 9, 9
2 4 7 0, 9
3 1, 2, 9 8 7, 7, 9
4 9 9
Giải 856
Giải 7277
Giải 6207775123631
Giải 56931
Giải 4326301215835841
18151766129558138369
Giải 3 5247344992
Giải 2 64120
Giải 101431
Giải ĐB748437
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 6, 8
1 2, 2 6 9
2 0 7 3, 7, 7
3 0, 1, 1, 1, 7 8 1
4 1 9 2
Giải 872
Giải 7426
Giải 6279675904176
Giải 55279
Giải 4918587921261613
02691486020209005312
Giải 3 1075662957
Giải 2 16995
Giải 119784
Giải ĐB488873
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6, 7, 8
1 2, 2, 3 6
2 6 7 2, 3, 6, 9
3 8 4
4 9 0, 0, 1, 5, 6
Giải 854
Giải 7467
Giải 6781981591961
Giải 58677
Giải 4585759579651146
45714261812672769717
Giải 3 7371834768
Giải 2 72007
Giải 153875
Giải ĐB097325
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4, 9
1 4, 7, 8, 9 6 1, 7, 8
2 5, 7 7 5, 5, 7
3 8 1
4 6 9 6
Giải 891
Giải 7345
Giải 6991949723003
Giải 56166
Giải 4704776128689932
55535107245550792372
Giải 3 8879012310
Giải 2 98190
Giải 172763
Giải ĐB002284
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5
1 0, 9 6 3, 6
2 4 7 2, 2, 7
3 2, 5 8 4, 6
4 5 9 0, 0, 1
Giải 812
Giải 7501
Giải 6647856506247
Giải 55246
Giải 4837706991444621
81928425601197363545
Giải 3 3131636190
Giải 2 47516
Giải 120645
Giải ĐB635930
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0
1 2, 4, 6, 6 6 0
2 1, 8 7 0, 3, 8
3 0 8
4 5, 5, 6, 7 9 0
Giải 865
Giải 7280
Giải 6618964207150
Giải 57110
Giải 4878966145353185
67534285931472004883
Giải 3 8426225273
Giải 2 17992
Giải 138103
Giải ĐB853147
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 3
1 0 6 2, 5
2 0, 0 7 3
3 4 8 0, 3, 5, 9
4 7 9 2, 3, 6
Giải 872
Giải 7790
Giải 6191770542925
Giải 53591
Giải 4794212749586308
94219806908292660071
Giải 3 9508075348
Giải 2 38487
Giải 136112
Giải ĐB321621
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4
1 2, 7, 9 6
2 1, 1, 5, 6 7 1, 2
3 8 0, 7
4 8 9 0, 0, 1, 5
Giải 865
Giải 7422
Giải 6789372406935
Giải 50560
Giải 4801910261677025
87175511037217169056
Giải 3 3929402726
Giải 2 30807
Giải 106396
Giải ĐB733067
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 6
1 6 6 0, 5, 7
2 2, 5, 6 7 1, 5
3 5 8
4 0 9 1, 3, 4, 6
Giải 856
Giải 7616
Giải 6113423549253
Giải 58725
Giải 4857961936075309
34045952876924485613
Giải 3 8094440767
Giải 2 57299
Giải 152031
Giải ĐB789219
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3, 4, 6
1 3, 6, 9 6 0, 7
2 5 7
3 1, 4 8 7
4 4, 4, 5 9 6, 9
Giải 896
Giải 7049
Giải 6936106314442
Giải 58677
Giải 4178833936138173
48756126165733250320
Giải 3 9637018086
Giải 2 41556
Giải 167795
Giải ĐB874072
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 6
1 6 6 1, 1
2 0 7 0, 2, 3, 7
3 1, 2 8 3, 6
4 2, 9 9 5, 6
Giải 844
Giải 7255
Giải 6951189943112
Giải 53242
Giải 4359345006239054
14351138844765451258
Giải 3 0535949178
Giải 2 42213
Giải 181485
Giải ĐB444882
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 4, 5, 8, 9
1 1, 2, 3 6 2
2 7 8
3 4 8 2, 4, 5
4 2, 4 9 4
Giải 841
Giải 7188
Giải 6735983975527
Giải 54817
Giải 4047152892765739
61484527324987506524
Giải 3 9194118033
Giải 2 45236
Giải 170802
Giải ĐB319099
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 9
1 5, 7 6
2 4, 7, 7 7 5
3 2, 3, 6, 9 8 4, 8
4 1, 1 9 7, 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSDNA theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Đà Nẵng trực tiếp

XSDNA 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Đà Nẵng có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSDNA 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/