XSTV 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 19/7 Hôm nay- Thứ Sáu, 20/7
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSTV> XSTV 30 ngày
Giải 879
Giải 7486
Giải 6759160085463
Giải 57262
Giải 4628498109661983
86887806253563362830
Giải 3 5720313642
Giải 2 16567
Giải 114472
Giải ĐB312417
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5
1 7 6 2, 3, 7
2 5 7 2, 9
3 0, 3 8 3, 6, 7
4 2, 9 9 1, 6
 
 
Giải 813
Giải 7903
Giải 6308857152448
Giải 53954
Giải 4452771963038675
51985774271779042666
Giải 3 4403295211
Giải 2 02362
Giải 114143
Giải ĐB211892
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 4
1 1, 3, 5 6 2, 6
2 7 7 5, 7
3 0, 2 8 5, 8
4 3, 8 9 0, 2
Giải 894
Giải 7191
Giải 6874448107922
Giải 50701
Giải 4068635176870183
68962814314918963425
Giải 3 0697888740
Giải 2 99213
Giải 144025
Giải ĐB524046
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 0, 3 6 2, 3, 8
2 2, 5, 5 7 8
3 1 8 3, 9
4 0, 4, 6 9 1, 4
Giải 835
Giải 7264
Giải 6051824784866
Giải 50202
Giải 4941359219976771
24611806097879477205
Giải 3 4212087157
Giải 2 75712
Giải 173593
Giải ĐB000066
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 9 5 7
1 1, 2, 8 6 4, 6, 6
2 0 7 1, 8
3 5, 5 8
4 9 3, 4, 9
Giải 863
Giải 7638
Giải 6431627597737
Giải 52963
Giải 4530950468841943
47824859486122900876
Giải 3 3256866031
Giải 2 09589
Giải 144515
Giải ĐB976508
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 9
1 5, 6 6 3, 3, 8
2 4, 9 7 6
3 1, 7, 8 8 8, 9
4 3, 8 9 5
Giải 851
Giải 7593
Giải 6139441094831
Giải 59686
Giải 4514699117022198
61333933612626706092
Giải 3 6109622467
Giải 2 88409
Giải 189222
Giải ĐB134177
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 1
1 6 1, 7, 7, 9
2 2 7 0, 7
3 1, 3 8 6
4 9 2, 3, 4, 6, 8
Giải 853
Giải 7828
Giải 6280068384472
Giải 58891
Giải 4320470656348612
42505965224786352970
Giải 3 4154983840
Giải 2 60030
Giải 131861
Giải ĐB256912
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 3
1 2, 2 6 1, 3, 3
2 2, 8 7 0, 2
3 0, 8 8
4 0, 7, 9 9 1
Giải 876
Giải 7840
Giải 6483852434169
Giải 54760
Giải 4979169102908753
35279170743361138500
Giải 3 4371146392
Giải 2 82978
Giải 118597
Giải ĐB682264
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3
1 1, 1, 6 6 0, 4, 9
2 9 7 4, 6, 8, 9
3 8 8
4 0, 3 9 2, 7
Giải 815
Giải 7024
Giải 6613398164274
Giải 58228
Giải 4152073807995421
44928391250143774905
Giải 3 0380843454
Giải 2 54319
Giải 127914
Giải ĐB277784
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 8 5 4
1 4, 5, 6, 9 6
2 1, 4, 5, 8, 8 7 4, 9
3 3, 7 8 4
4 9
Giải 859
Giải 7965
Giải 6322632443813
Giải 55866
Giải 4422354080096581
15130461694427126175
Giải 3 8938772525
Giải 2 11408
Giải 120797
Giải ĐB820545
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 9
1 3 6 5, 6, 9
2 5, 6 7 1, 5
3 0, 5 8 1, 7
4 4, 5 9 7
Giải 856
Giải 7409
Giải 6253352080365
Giải 50001
Giải 4166176453430356
46688170387582608697
Giải 3 6879407939
Giải 2 23420
Giải 178858
Giải ĐB822105
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 8, 9 5 6, 6, 8
1 7 6 5
2 0, 6 7
3 3, 4, 8, 9 8 8
4 9 4, 7
Giải 838
Giải 7816
Giải 6489349845266
Giải 55251
Giải 4160588608149414
36669851232492433079
Giải 3 5117849533
Giải 2 42977
Giải 167217
Giải ĐB923726
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 8
1 4, 6, 7 6 6, 9
2 3, 4, 6 7 7, 8, 9
3 3, 8 8 1, 4
4 9 3
Giải 827
Giải 7778
Giải 6554326746127
Giải 53912
Giải 4529802278120584
72627955493035057112
Giải 3 5874237753
Giải 2 57401
Giải 181081
Giải ĐB516432
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 3
1 2, 2 6
2 7, 7, 7 7 4, 8
3 2 8 0, 1, 1, 4
4 2, 3, 9 9
Giải 871
Giải 7791
Giải 6678416017004
Giải 56234
Giải 4363057016050818
93192593923702615359
Giải 3 2015435708
Giải 2 93440
Giải 117707
Giải ĐB234284
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 5, 7, 8 5 4, 9
1 8 6 0
2 6 7 1
3 4 8 4, 4
4 0 9 1, 2, 2
Giải 826
Giải 7542
Giải 6949782441393
Giải 52403
Giải 4617427627719082
38180332305683153940
Giải 3 8756800914
Giải 2 14906
Giải 106957
Giải ĐB599354
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 4, 7
1 4 6 8
2 6 7 7
3 0, 1 8 0, 2
4 0, 2, 2, 4 9 3, 7
Giải 849
Giải 7755
Giải 6831169978464
Giải 57569
Giải 4441525395439971
76638405131334478913
Giải 3 3527024478
Giải 2 40529
Giải 154375
Giải ĐB298011
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 4, 5
1 1, 1, 3, 3 6 4, 9
2 9 7 0, 1, 5, 8
3 8 8
4 4, 9 9 7
Giải 837
Giải 7450
Giải 6980864544433
Giải 52094
Giải 4571765654978316
12167430540487010401
Giải 3 8947879685
Giải 2 78718
Giải 140318
Giải ĐB653002
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8 5 0, 4, 4
1 6, 8, 8 6 7
2 7 0, 6, 8
3 3, 7 8 5
4 9 9 4
Giải 881
Giải 7529
Giải 6760847508340
Giải 51999
Giải 4871060136190761
22221035316353484255
Giải 3 1132426754
Giải 2 81377
Giải 168630
Giải ĐB857364
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 0, 4, 5
1 6 1, 1, 4
2 1, 4, 9 7 7
3 0, 1, 4 8 1
4 0 9 9
Giải 805
Giải 7782
Giải 6988131451038
Giải 57234
Giải 4951001290353220
01855803174366348073
Giải 3 8006632238
Giải 2 31488
Giải 128984
Giải ĐB763628
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5 5 5
1 7 6 3, 6
2 0, 8 7 3
3 4, 8, 8 8 1, 2, 4, 8
4 5 9
Giải 842
Giải 7284
Giải 6639032374327
Giải 52335
Giải 4201446799575027
42571927100330328418
Giải 3 3023460941
Giải 2 75278
Giải 132814
Giải ĐB702647
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 0, 4, 8 6
2 7, 7 7 1, 8
3 4, 5, 7 8 4
4 1, 2, 4, 7 9 0, 5
Giải 815
Giải 7002
Giải 6150796997916
Giải 52272
Giải 4845306629638416
44853951203562736377
Giải 3 9720233966
Giải 2 18553
Giải 153123
Giải ĐB197406
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 6, 7 5 3, 3
1 5, 6, 6 6 6
2 0, 3, 7 7 2, 7
3 0 8
4 9 6, 9
Giải 869
Giải 7442
Giải 6952723868771
Giải 53642
Giải 4660103018249627
12209079762177876173
Giải 3 0906978020
Giải 2 78310
Giải 189510
Giải ĐB191556
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 6
1 0, 0, 0 6 9, 9
2 0, 7, 7 7 1, 3, 6, 8
3 8 2, 6
4 2, 2 9
Giải 855
Giải 7124
Giải 6548515614020
Giải 50605
Giải 4606981470340563
57806180922537278757
Giải 3 8469116686
Giải 2 77461
Giải 143907
Giải ĐB498483
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6, 7 5 5, 7
1 6 1, 1, 3
2 0, 4 7 2
3 8 3, 5, 6
4 9 1, 2, 8
Giải 823
Giải 7429
Giải 6693122231268
Giải 55927
Giải 4118304206819490
78636445792222549803
Giải 3 3784781446
Giải 2 33154
Giải 103831
Giải ĐB885702
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 4
1 6 8, 8
2 3, 3, 5, 7, 9 7 9
3 0, 1, 1, 6 8
4 6, 7 9 0
Giải 883
Giải 7918
Giải 6920329211564
Giải 54079
Giải 4113321216925111
56218961254081195880
Giải 3 1157356037
Giải 2 53048
Giải 186007
Giải ĐB089148
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5
1 1, 1, 8, 8 6 4, 9
2 1, 5 7 3, 9
3 2, 7 8 0, 3
4 8, 8 9
Giải 845
Giải 7845
Giải 6068674534884
Giải 58582
Giải 4826608551032160
48292720206156526450
Giải 3 3385724371
Giải 2 73868
Giải 176761
Giải ĐB473768
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 3, 7
1 0 6 0, 0, 1, 5, 8, 8
2 0 7 1
3 8 2, 4, 6
4 5, 5 9 2
Giải 860
Giải 7311
Giải 6988485174080
Giải 58941
Giải 4534194119274889
17307585389469767724
Giải 3 9555398093
Giải 2 59157
Giải 133816
Giải ĐB038801
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 3, 7
1 1, 6, 7, 9 6 0
2 4 7
3 8 8 0, 4, 9
4 1 9 2, 3, 7
Giải 842
Giải 7845
Giải 6421254643142
Giải 58839
Giải 4871993064394629
51720237886243218612
Giải 3 5073825576
Giải 2 74859
Giải 143903
Giải ĐB600886
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 9
1 2, 2 6 4
2 0, 9 7 6
3 2, 8, 9 8 6, 8
4 2, 2, 3, 5 9 9
Giải 854
Giải 7423
Giải 6929944717803
Giải 51149
Giải 4111624878374796
37205729042429645634
Giải 3 0474144936
Giải 2 85668
Giải 196331
Giải ĐB438955
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5 5 4, 5
1 6 2, 8
2 3 7 1
3 1, 4, 6 8 3
4 1, 9 9 6, 6, 9
Giải 847
Giải 7902
Giải 6377370669080
Giải 55522
Giải 4742595846948301
05659120941555747317
Giải 3 9539661694
Giải 2 82611
Giải 198495
Giải ĐB016413
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 7, 9, 9
1 1, 3, 7 6 6, 9
2 2 7 3
3 8 0
4 7 9 4, 4, 5, 6
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSTV theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Trà Vinh trực tiếp

XSTV 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Trà Vinh có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSTV 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/