XSHCM 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 19/7 Hôm nay- Thứ Sáu, 20/7
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSHCM> XSHCM 30 ngày
Giải 879
Giải 7228
Giải 6771495620305
Giải 51255
Giải 4926022990623753
32162935627840132494
Giải 3 9841206354
Giải 2 00334
Giải 102247
Giải ĐB722812
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 6 5 3, 4, 5
1 2, 2, 4 6 2, 2, 2
2 8 7 9
3 4 8
4 7 9 4
 
 
Giải 839
Giải 7324
Giải 6162039779135
Giải 59849
Giải 4841843445186148
64711012210042110216
Giải 3 6245064370
Giải 2 88120
Giải 147317
Giải ĐB402031
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1
1 1, 6, 7 6
2 0, 0, 1, 1, 4 7 0, 7
3 1, 5, 9 8 4
4 8, 9 9
Giải 878
Giải 7665
Giải 6259065224459
Giải 50264
Giải 4621900500684667
03219905772724476232
Giải 3 5210485925
Giải 2 35311
Giải 165289
Giải ĐB401224
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 9
1 1, 9 6 4, 5, 7
2 2, 4, 5 7 7, 8
3 2 8 9
4 4 9 0, 0
Giải 847
Giải 7489
Giải 6439387016051
Giải 59835
Giải 4470612227438546
73011934306604951452
Giải 3 9906970993
Giải 2 14848
Giải 188437
Giải ĐB532915
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 2
1 1, 5 6 1, 9
2 7 4
3 0, 5, 7 8 9
4 6, 7, 8, 9 9 3, 3
Giải 856
Giải 7079
Giải 6725670493142
Giải 55382
Giải 4899224350037025
60169850409917047851
Giải 3 3967476762
Giải 2 97739
Giải 120703
Giải ĐB477638
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 1, 6, 6
1 6 2, 9
2 2, 5 7 0, 4, 9
3 8, 9 8 2
4 0, 2, 9 9
Giải 806
Giải 7204
Giải 6106166100326
Giải 57283
Giải 4365833640629414
24193029541368414629
Giải 3 4148750780
Giải 2 09492
Giải 123632
Giải ĐB893243
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 6 5 4
1 0, 4 6 1
2 6, 9 7
3 2 8 0, 3, 3, 4, 7
4 3 9 2, 3
Giải 878
Giải 7153
Giải 6627271520998
Giải 57814
Giải 4432291985876778
78421145969974965803
Giải 3 5514699433
Giải 2 95993
Giải 132612
Giải ĐB974389
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 3, 8
1 2, 4 6
2 1, 9 7 2, 8, 8
3 3 8 9
4 6, 9 9 3, 6, 8
Giải 855
Giải 7416
Giải 6007433046542
Giải 50406
Giải 4936339708058279
18517021539595897146
Giải 3 1848790390
Giải 2 91011
Giải 133186
Giải ĐB503172
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 3, 5, 8
1 1, 6, 7 6
2 7 2, 4, 9
3 3 8 0, 6, 7
4 2, 6 9 0
Giải 822
Giải 7037
Giải 6693786738229
Giải 55806
Giải 4454513042146035
42070994252138486408
Giải 3 0733713844
Giải 2 19903
Giải 146276
Giải ĐB091893
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 8 5 1
1 6
2 1, 2, 5, 9 7 0, 3, 6
3 5, 7, 7, 7 8 4
4 4 9 3
Giải 845
Giải 7065
Giải 6788547758155
Giải 52551
Giải 4342519801129598
69447926494325734770
Giải 3 2510250976
Giải 2 74584
Giải 110726
Giải ĐB098140
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 1, 5, 7
1 1 6 5
2 6 7 0, 5, 6
3 8 4, 5
4 0, 5, 7, 9 9 8
Giải 879
Giải 7831
Giải 6552226908907
Giải 59824
Giải 4446470237770854
31565948729794920460
Giải 3 4105775925
Giải 2 19975
Giải 159181
Giải ĐB202575
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 4, 7
1 6 0, 5
2 2, 4, 5 7 2, 5, 5, 7, 9
3 1 8 1
4 7, 9 9 0
Giải 871
Giải 7564
Giải 6551769418963
Giải 57739
Giải 4742992762619279
83502437317154284970
Giải 3 4705984779
Giải 2 80602
Giải 168243
Giải ĐB056533
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 9
1 7 6 3, 4
2 6 7 0, 1, 9, 9
3 1, 3, 9 8
4 1, 2, 3 9 9
Giải 830
Giải 7452
Giải 6896015170511
Giải 53772
Giải 4631307572215543
32979562302567980464
Giải 3 3174367775
Giải 2 28340
Giải 192728
Giải ĐB143719
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2
1 1, 7, 9 6 0, 4
2 2, 8 7 2, 5, 9, 9
3 0, 0, 0 8
4 0, 3, 3 9
Giải 871
Giải 7342
Giải 6393741014007
Giải 59436
Giải 4235665770131817
94995841858971764676
Giải 3 9115123268
Giải 2 25024
Giải 165871
Giải ĐB501091
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 7 5 1
1 7, 7 6 6, 8
2 4 7 1, 1, 6
3 6, 7 8 5
4 2 9 1, 5
Giải 850
Giải 7905
Giải 6499993269817
Giải 51979
Giải 4551497163097176
83557670892576294356
Giải 3 9081019303
Giải 2 17533
Giải 179448
Giải ĐB502731
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 0, 6, 7
1 0, 7 6 2
2 6 7 6, 9
3 0, 1, 3 8 9
4 8, 9 9 9
Giải 854
Giải 7951
Giải 6401557441451
Giải 56098
Giải 4518482049359247
76987961928329394301
Giải 3 2185347038
Giải 2 24064
Giải 166049
Giải ĐB122345
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 1, 3, 4
1 5 6 4
2 7
3 8 8 7
4 4, 5, 7, 8, 9 9 2, 3, 3, 8
Giải 867
Giải 7681
Giải 6846570915032
Giải 56329
Giải 4848195892438198
63449263157597230626
Giải 3 7967000612
Giải 2 00903
Giải 196365
Giải ĐB058352
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 2, 5, 9 6 5, 5, 7
2 4, 6, 9 7 0, 2
3 2 8 1
4 9 9 1, 8
Giải 817
Giải 7732
Giải 6852675054115
Giải 53353
Giải 4577308075789799
88783911126330307912
Giải 3 6323690396
Giải 2 85013
Giải 194177
Giải ĐB516387
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 3, 7
1 2, 2, 3, 5, 7 6
2 6 7 7
3 0, 2, 6 8 3, 7
4 9 6, 9
Giải 891
Giải 7832
Giải 6524602021223
Giải 56334
Giải 4863024565746403
30653585886186958876
Giải 3 7779229748
Giải 2 63626
Giải 157976
Giải ĐB891481
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 3 5 3, 7
1 6 9
2 3, 6 7 6, 6
3 2, 4 8 1, 8
4 6, 8 9 1, 2
Giải 844
Giải 7714
Giải 6480472696115
Giải 54468
Giải 4157529176114370
01574104936016135972
Giải 3 2895461737
Giải 2 06914
Giải 177743
Giải ĐB063815
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2, 4
1 4, 4, 5, 5 6 1, 1, 8, 9
2 7 0, 2, 4
3 7 8
4 3, 4 9 3
Giải 862
Giải 7251
Giải 6406748107087
Giải 53912
Giải 4862335398993622
34544238401877070994
Giải 3 3359809021
Giải 2 14893
Giải 112096
Giải ĐB236959
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 9
1 0, 2 6 2, 7
2 1, 2 7 0
3 3 8 7, 9
4 0, 4 9 3, 4, 6, 8
Giải 813
Giải 7763
Giải 6573526509395
Giải 53853
Giải 4131062334090176
15614236428754532097
Giải 3 1239279917
Giải 2 43408
Giải 122796
Giải ĐB863955
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 0, 3, 5
1 3, 4, 7 6 3
2 7 6
3 5 8
4 0, 2, 5 9 2, 5, 6, 7
Giải 805
Giải 7802
Giải 6577862337862
Giải 50512
Giải 4808111887807652
02371304525688459027
Giải 3 9489826216
Giải 2 13767
Giải 134543
Giải ĐB210468
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5 5 2, 2
1 1, 2, 6 6 2, 7, 8
2 7 7 1, 8, 8
3 3 8 4
4 3 9 8
Giải 847
Giải 7501
Giải 6197881654396
Giải 52527
Giải 4500098394482902
93897701400495047579
Giải 3 5701599292
Giải 2 67042
Giải 170120
Giải ĐB247803
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 9 5 0
1 5 6 5
2 0, 7 7 8, 9
3 8
4 0, 2, 4, 7 9 2, 6, 7
Giải 869
Giải 7954
Giải 6826712348827
Giải 54172
Giải 4749024421802895
80558313788060783433
Giải 3 8902589279
Giải 2 99523
Giải 110864
Giải ĐB890464
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 4, 8
1 8 6 4, 4, 7, 9
2 3, 5, 7 7 2, 8, 9
3 3, 4 8
4 9 5
Giải 842
Giải 7679
Giải 6995946817574
Giải 59731
Giải 4301627245079957
61786124469397826221
Giải 3 0424114583
Giải 2 15562
Giải 150661
Giải ĐB198160
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 7, 9
1 6 0, 1, 2, 2
2 1 7 4, 8, 9
3 1 8 1, 3, 6
4 1, 2, 6 9
Giải 832
Giải 7605
Giải 6700157482417
Giải 59790
Giải 4964215273873646
58446467156973496451
Giải 3 0469442930
Giải 2 77907
Giải 187908
Giải ĐB739383
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 7, 8 5 1
1 5, 7 6
2 1 7
3 0, 2, 4, 8 8 3
4 6, 6, 8 9 0, 4
Giải 803
Giải 7457
Giải 6032060674422
Giải 50212
Giải 4391624095238114
67844219717621682955
Giải 3 3519771531
Giải 2 82350
Giải 197592
Giải ĐB552116
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 2, 5, 7
1 2, 4, 6, 6 6 2, 7
2 0, 2 7 1
3 1 8
4 4 9 2, 7
Giải 835
Giải 7639
Giải 6808372278646
Giải 50558
Giải 4348003184778550
25905560363698472641
Giải 3 6652584597
Giải 2 96952
Giải 189547
Giải ĐB740100
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 5 5 0, 2, 8
1 6
2 5, 7 7
3 5, 6, 9 8 3, 4
4 1, 6, 7, 7 9 7
Giải 814
Giải 7422
Giải 6017359458011
Giải 53388
Giải 4065008102587422
60344019494634485920
Giải 3 0487697082
Giải 2 07738
Giải 112049
Giải ĐB026174
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 1, 4 6
2 0, 2, 2, 5 7 3, 4, 6
3 8 8 2, 8
4 4, 4, 5, 9, 9 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSHCM theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về XSTP trực tiếp

XSHCM 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số TP.HCM có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSHCM 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/