XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Tư, 26/6 Hôm nay- Thứ Năm, 27/6
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3984 Kỳ mở thưởng: #00404
B 4361 G1 8912
C 3192 G2

4361 6462

D 3175 G3

3984 3192 3175

E 6462 KK1

912

G 8912 KK2

12

Thống kê người trúng giải ngày 25/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1611.000.000*100 lần
Kk2529100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8454 Kỳ mở thưởng: #00403
B 1074 G1 3271
C 6597 G2

6173 6597

D 3271 G3

8454 1074 8541

E 8541 KK1

271

G 6173 KK2

71

Thống kê người trúng giải ngày 22/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2309100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1984 Kỳ mở thưởng: #00400
B 0109 G1 8609
C 7226 G2

1984 6121

D 0316 G3

0109 7226 0316

E 6121 KK1

609

G 8609 KK2

09

Thống kê người trúng giải ngày 20/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2256.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1501.000.000*100 lần
Kk2452100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6494 Kỳ mở thưởng: #00400
B 9745 G1 6494
C 8136 G2

1412 9552

D 9552 G3

9745 8136 5234

E 1412 KK1

494

G 5234 KK2

94

Thống kê người trúng giải ngày 18/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3333.000.000*300 lần
Kk1261.000.000*100 lần
Kk2353100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4797 Kỳ mở thưởng: #00400
B 7771 G1 4797
C 5043 G2

7771 0247

D 6945 G3

5043 6945 5224

E 0247 KK1

797

G 5224 KK2

97

Thống kê người trúng giải ngày 15/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1491.000.000*100 lần
Kk2459100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9885 Kỳ mở thưởng: #00399
B 8812 G1 3604
C 9281 G2

9281 0352

D 3258 G3

9885 8812 3258

E 0352 KK1

604

G 3604 KK2

04

Thống kê người trúng giải ngày 13/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1401.000.000*100 lần
Kk2328100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7644 Kỳ mở thưởng: #00398
B 8758 G1 8758
C 5386 G2

1669 2461

D 9405 G3

7644 5386 9405

E 2461 KK1

758

G 1669 KK2

58

Thống kê người trúng giải ngày 11/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1371.000.000*100 lần
Kk2548100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3073 Kỳ mở thưởng: #00397
B 8138 G1 0794
C 8310 G2

8310 8138

D 7650 G3

3073 7650 2162

E 2162 KK1

794

G 0794 KK2

94

Thống kê người trúng giải ngày 8/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3873.000.000*300 lần
Kk1221.000.000*100 lần
Kk2321100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1910 Kỳ mở thưởng: #00396
B 1942 G1 1942
C 8680 G2

7407 3634

D 5325 G3

1910 8680 5325

E 7407 KK1

942

G 3634 KK2

42

Thống kê người trúng giải ngày 6/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2524100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3181 Kỳ mở thưởng: #00395
B 7325 G1 3181
C 3031 G2

1468 0066

D 5618 G3

7325 3031 5618

E 0066 KK1

181

G 1468 KK2

81

Thống kê người trúng giải ngày 4/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2286.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk11061.000.000*100 lần
Kk2572100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1010 Kỳ mở thưởng: #00394
B 1171 G1 9600
C 7841 G2

7841 1010

D 2426 G3

1171 2426 1290

E 1290 KK1

600

G 9600 KK2

00

Thống kê người trúng giải ngày 1/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2366.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2429100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2458 Kỳ mở thưởng: #00393
B 8716 G1 2563
C 2563 G2

0605 2458

D 0605 G3

8716 8189 7786

E 8189 KK1

563

G 7786 KK2

63

Thống kê người trúng giải ngày 30/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G18815.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G323.000.000*300 lần
Kk1521.000.000*100 lần
Kk2630100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1199 Kỳ mở thưởng: #00392
B 6921 G1 3589
C 2875 G2

6921 5320

D 0432 G3

1199 2875 0432

E 3589 KK1

589

G 5320 KK2

89

Thống kê người trúng giải ngày 28/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2196.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1371.000.000*100 lần
Kk2666100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4604 Kỳ mở thưởng: #00391
B 0162 G1 2511
C 2511 G2

1936 0162

D 4804 G3

4604 4804 1006

E 1006 KK1

511

G 1936 KK2

11

Thống kê người trúng giải ngày 25/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1681.000.000*100 lần
Kk2836100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7604 Kỳ mở thưởng: #00387
B 4100 G1 4100
C 3554 G2

7604 3554

D 6461 G3

6461 5888 0473

E 5888 KK1

100

G 0473 KK2

00

Thống kê người trúng giải ngày 23/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1671.000.000*100 lần
Kk2465100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4630 Kỳ mở thưởng: #00386
B 3239 G1 8647
C 8715 G2

3239 4630

D 3682 G3

8715 3682 1452

E 8647 KK1

647

G 1452 KK2

47

Thống kê người trúng giải ngày 21/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1931.000.000*100 lần
Kk2462100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4072 Kỳ mở thưởng: #00388
B 3252 G1 5430
C 5430 G2

3252 3159

D 3159 G3

4072 9252 7429

E 9252 KK1

430

G 7429 KK2

30

Thống kê người trúng giải ngày 18/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2166.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1231.000.000*100 lần
Kk2599100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2847 Kỳ mở thưởng: #00387
B 3936 G1 4993
C 1592 G2

3936 1592

D 2781 G3

2847 2781 4296

E 4296 KK1

993

G 4993 KK2

93

Thống kê người trúng giải ngày 16/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1715.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1961.000.000*100 lần
Kk2355100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8642 Kỳ mở thưởng: #00386
B 1511 G1 8654
C 1575 G2

1575 6912

D 8654 G3

8642 1511 8060

E 8060 KK1

654

G 6912 KK2

54

Thống kê người trúng giải ngày 14/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3293.000.000*300 lần
Kk1421.000.000*100 lần
Kk2421100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7877 Kỳ mở thưởng: #00385
B 5164 G1 3385
C 6146 G2

6146 8489

D 3385 G3

7877 5164 2495

E 2495 KK1

385

G 8489 KK2

85

Thống kê người trúng giải ngày 11/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2156.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1541.000.000*100 lần
Kk2389100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1568 Kỳ mở thưởng: #00384
B 3209 G1 9505
C 2121 G2

8785 3209

D 8785 G3

1568 2121 5999

E 9505 KK1

505

G 5999 KK2

05

Thống kê người trúng giải ngày 9/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1715.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G3193.000.000*300 lần
Kk1901.000.000*100 lần
Kk2502100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6649 Kỳ mở thưởng: #00383
B 6167 G1 3269
C 3269 G2

9205 2856

D 9205 G3

6649 6167 4409

E 2856 KK1

269

G 4409 KK2

69

Thống kê người trúng giải ngày 7/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3273.000.000*300 lần
Kk1411.000.000*100 lần
Kk2792100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1660 Kỳ mở thưởng: #00382
B 6251 G1 6251
C 2254 G2

1012 2254

D 8802 G3

1660 8802 4318

E 1012 KK1

251

G 4318 KK2

51

Thống kê người trúng giải ngày 4/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1381.000.000*100 lần
Kk2812100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9872 Kỳ mở thưởng: #00381
B 4019 G1 2478
C 8562 G2

9872 4019

D 0646 G3

8562 0646 4500

E 4500 KK1

478

G 2478 KK2

78

Thống kê người trúng giải ngày 2/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G2166.500.000*650 lần
G3333.000.000*300 lần
Kk1491.000.000*100 lần
Kk2514100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0210 Kỳ mở thưởng: #00378
B 1709 G1 8004
C 8004 G2

9066 8386

D 8386 G3

0210 1709 5560

E 5560 KK1

004

G 9066 KK2

04

Thống kê người trúng giải ngày 30/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk15241.000.000*100 lần
Kk2733100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2087 Kỳ mở thưởng: #00379
B 0317 G1 2087
C 7067 G2

9144 7067

D 9144 G3

0317 5501 7738

E 5501 KK1

087

G 7738 KK2

87

Thống kê người trúng giải ngày 27/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1915.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk11631.000.000*100 lần
Kk2390100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5968 Kỳ mở thưởng: #00378
B 4264 G1 6148
C 6148 G2

2924 4264

D 2085 G3

5968 2085 8131

E 8131 KK1

148

G 2924 KK2

48

Thống kê người trúng giải ngày 25/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3593.000.000*300 lần
Kk1171.000.000*100 lần
Kk2366100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4716 Kỳ mở thưởng: #00377
B 0301 G1 7897
C 2006 G2

9499 4716

D 7897 G3

0301 2006 1657

E 1657 KK1

897

G 9499 KK2

97

Thống kê người trúng giải ngày 23/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3203.000.000*300 lần
Kk1231.000.000*100 lần
Kk2502100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0087 Kỳ mở thưởng: #00376
B 2780 G1 0087
C 3447 G2

0935 3447

D 9847 G3

2780 9847 9709

E 9709 KK1

087

G 0935 KK2

87

Thống kê người trúng giải ngày 20/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2306.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk11371.000.000*100 lần
Kk2431100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1972 Kỳ mở thưởng: #00375
B 6072 G1 5338
C 5088 G2

3754 1972

D 3754 G3

6072 5088 4729

E 5338 KK1

338

G 4729 KK2

38

Thống kê người trúng giải ngày 18/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11015.000.000*1500 lần
G2376.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1641.000.000*100 lần
Kk2735100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/