XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Hai, 9/12 Hôm nay- Thứ Ba, 10/12
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4935 Kỳ mở thưởng: #00475
B 2009 G1 2009
C 9954 G2

4935 9249

D 5131 G3

9954 5131 4504

E 4504 KK1

009

G 9249 KK2

09

Thống kê người trúng giải ngày 7/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1301.000.000*100 lần
Kk2489100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4190 Kỳ mở thưởng: #00474
B 8356 G1 2838
C 1601 G2

4190 8356

D 0832 G3

1601 0832 2572

E 2838 KK1

838

G 2572 KK2

38

Thống kê người trúng giải ngày 5/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1231.000.000*100 lần
Kk2560100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4780 Kỳ mở thưởng: #00473
B 5226 G1 5226
C 1089 G2

4780 1089

D 3098 G3

3098 0360 3757

E 0360 KK1

226

G 3757 KK2

26

Thống kê người trúng giải ngày 3/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2276.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2286100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4416 Kỳ mở thưởng: #00472
B 3400 G1 0454
C 7035 G2

0910 3400

D 3524 G3

4416 7035 3524

E 0454 KK1

454

G 0910 KK2

54

Thống kê người trúng giải ngày 30/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3253.000.000*300 lần
Kk1231.000.000*100 lần
Kk2320100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6890 Kỳ mở thưởng: #00471
B 4407 G1 4407
C 4855 G2

6121 1464

D 6121 G3

6890 4855 3080

E 3080 KK1

407

G 1464 KK2

07

Thống kê người trúng giải ngày 28/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2363100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5089 Kỳ mở thưởng: #00470
B 8361 G1 8361
C 3376 G2

3376 0647

D 4590 G3

5089 4590 8866

E 8866 KK1

361

G 0647 KK2

61

Thống kê người trúng giải ngày 26/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1341.000.000*100 lần
Kk2312100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6067 Kỳ mở thưởng: #00469
B 2117 G1 8290
C 5564 G2

8701 1977

D 8701 G3

6067 2117 5564

E 1977 KK1

290

G 8290 KK2

90

Thống kê người trúng giải ngày 23/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2252100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9330 Kỳ mở thưởng: #00468
B 2607 G1 9330
C 3155 G2

3379 0698

D 0698 G3

2607 3155 7003

E 7003 KK1

330

G 3379 KK2

30

Thống kê người trúng giải ngày 21/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1261.000.000*100 lần
Kk2328100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8285 Kỳ mở thưởng: #00467
B 5123 G1 0124
C 8300 G2

8689 8300

D 9058 G3

8285 5123 9058

E 0124 KK1

124

G 8689 KK2

24

Thống kê người trúng giải ngày 19/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1491.000.000*100 lần
Kk2450100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7730 Kỳ mở thưởng: #00466
B 8010 G1 1705
C 1705 G2

9507 6047

D 7863 G3

7730 8010 7863

E 9507 KK1

705

G 6047 KK2

05

Thống kê người trúng giải ngày 16/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1221.000.000*100 lần
Kk2197100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4015 Kỳ mở thưởng: #00465
B 7402 G1 6096
C 6096 G2

2127 8059

D 7177 G3

4015 7402 7177

E 8059 KK1

096

G 2127 KK2

96

Thống kê người trúng giải ngày 14/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2186.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1121.000.000*100 lần
Kk2398100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7709 Kỳ mở thưởng: #00464
B 5301 G1 7709
C 2406 G2

6228 2406

D 7188 G3

5301 7188 4016

E 6228 KK1

709

G 4016 KK2

09

Thống kê người trúng giải ngày 12/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1971.000.000*100 lần
Kk2516100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3475 Kỳ mở thưởng: #00463
B 8977 G1 3475
C 0144 G2

9627 8977

D 7488 G3

0144 7488 4886

E 4886 KK1

475

G 9627 KK2

75

Thống kê người trúng giải ngày 9/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G3223.000.000*300 lần
Kk1831.000.000*100 lần
Kk2413100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1474 Kỳ mở thưởng: #00462
B 0887 G1 5287
C 1896 G2

8296 1896

D 2582 G3

1474 0887 2582

E 5287 KK1

287

G 8296 KK2

87

Thống kê người trúng giải ngày 7/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G206.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1561.000.000*100 lần
Kk2478100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5396 Kỳ mở thưởng: #00461
B 8224 G1 5396
C 9631 G2

9631 8803

D 9101 G3

8224 9101 4317

E 4317 KK1

396

G 8803 KK2

96

Thống kê người trúng giải ngày 5/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2269100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8866 Kỳ mở thưởng: #00460
B 7159 G1 5645
C 8792 G2

8866 8792

D 5645 G3

7159 2141 9134

E 2141 KK1

645

G 9134 KK2

45

Thống kê người trúng giải ngày 2/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1421.000.000*100 lần
Kk2351100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8574 Kỳ mở thưởng: #00459
B 7329 G1 3019
C 6399 G2

2340 8574

D 3019 G3

7329 6399 0764

E 0764 KK1

019

G 2340 KK2

19

Thống kê người trúng giải ngày 31/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk11121.000.000*100 lần
Kk2563100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0959 Kỳ mở thưởng: #00456
B 1095 G1 6295
C 9071 G2

1095 9071

D 0017 G3

0959 0017 0059

E 0059 KK1

295

G 6295 KK2

95

Thống kê người trúng giải ngày 29/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1351.000.000*100 lần
Kk2345100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4261 Kỳ mở thưởng: #00457
B 0823 G1 9696
C 1362 G2

9359 1362

D 9696 G3

4261 0823 7451

E 9359 KK1

696

G 7451 KK2

96

Thống kê người trúng giải ngày 26/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1761.000.000*100 lần
Kk2183100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7248 Kỳ mở thưởng: #00456
B 3735 G1 8665
C 9021 G2

7399 3735

D 9393 G3

7248 9021 9393

E 8665 KK1

665

G 7399 KK2

65

Thống kê người trúng giải ngày 24/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G3263.000.000*300 lần
Kk1251.000.000*100 lần
Kk2321100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5439 Kỳ mở thưởng: #00455
B 4320 G1 5439
C 5771 G2

4286 4320

D 6536 G3

5771 6536 0246

E 0246 KK1

439

G 4286 KK2

39

Thống kê người trúng giải ngày 22/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1501.000.000*100 lần
Kk2527100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2220 Kỳ mở thưởng: #00454
B 2028 G1 4366
C 4366 G2

3657 2028

D 3657 G3

2220 5247 1225

E 5247 KK1

366

G 1225 KK2

66

Thống kê người trúng giải ngày 19/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11015.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1711.000.000*100 lần
Kk2304100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6463 Kỳ mở thưởng: #00453
B 5920 G1 5920
C 8398 G2

2350 8398

D 2350 G3

6463 0341 1054

E 0341 KK1

920

G 1054 KK2

20

Thống kê người trúng giải ngày 17/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2350100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0579 Kỳ mở thưởng: #00452
B 3385 G1 2318
C 7280 G2

3385 7280

D 2386 G3

0579 2386 8702

E 2318 KK1

318

G 8702 KK2

18

Thống kê người trúng giải ngày 15/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2156.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1451.000.000*100 lần
Kk2460100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8619 Kỳ mở thưởng: #00451
B 5495 G1 8070
C 8070 G2

4300 8619

D 7439 G3

5495 7439 3655

E 4300 KK1

070

G 3655 KK2

70

Thống kê người trúng giải ngày 12/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1251.000.000*100 lần
Kk2297100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7416 Kỳ mở thưởng: #00450
B 2974 G1 2974
C 7587 G2

7416 8649

D 9930 G3

7587 9930 3772

E 8649 KK1

974

G 3772 KK2

74

Thống kê người trúng giải ngày 10/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1491.000.000*100 lần
Kk2505100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9974 Kỳ mở thưởng: #00449
B 0515 G1 4760
C 0146 G2

9974 1384

D 1384 G3

0515 0146 8462

E 8462 KK1

760

G 4760 KK2

60

Thống kê người trúng giải ngày 8/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G323.000.000*300 lần
Kk1131.000.000*100 lần
Kk2212100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5249 Kỳ mở thưởng: #00448
B 5352 G1 6269
C 2887 G2

5352 2887

D 1007 G3

5249 1007 4214

E 6269 KK1

269

G 4214 KK2

69

Thống kê người trúng giải ngày 5/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2476.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk1711.000.000*100 lần
Kk2621100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5546 Kỳ mở thưởng: #00447
B 0883 G1 8936
C 7719 G2

5092 0883

D 8936 G3

5546 7719 1466

E 1466 KK1

936

G 5092 KK2

36

Thống kê người trúng giải ngày 3/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1511.000.000*100 lần
Kk2317100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7620 Kỳ mở thưởng: #00446
B 5408 G1 3025
C 6761 G2

5408 8938

D 3025 G3

7620 6761 8022

E 8022 KK1

025

G 8938 KK2

25

Thống kê người trúng giải ngày 1/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G313.000.000*300 lần
Kk1281.000.000*100 lần
Kk2660100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,