XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Sáu, 3/4 Hôm nay- Thứ Bảy, 4/4
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0410 Kỳ mở thưởng: #00523
B 5078 G1 8034
C 5691 G2

5078 0410

D 5467 G3

5691 5467 5783

E 8034 KK1

034

G 5783 KK2

34

Thống kê người trúng giải ngày 31/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2276.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1211.000.000*100 lần
Kk2250100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2362 Kỳ mở thưởng: #00522
B 0259 G1 2095
C 2095 G2

8657 2362

D 9120 G3

0259 9120 7291

E 8657 KK1

095

G 7291 KK2

95

Thống kê người trúng giải ngày 28/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1381.000.000*100 lần
Kk2321100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7927 Kỳ mở thưởng: #00521
B 0391 G1 0391
C 0342 G2

7927 0342

D 6164 G3

6164 9216 9929

E 9216 KK1

391

G 9929 KK2

91

Thống kê người trúng giải ngày 26/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1191.000.000*100 lần
Kk2521100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1257 Kỳ mở thưởng: #00520
B 7366 G1 1257
C 2635 G2

7548 2635

D 7548 G3

7366 4980 4906

E 4980 KK1

257

G 4906 KK2

57

Thống kê người trúng giải ngày 24/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1281.000.000*100 lần
Kk2279100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5001 Kỳ mở thưởng: #00519
B 7155 G1 4147
C 4250 G2

5001 2280

D 4147 G3

7155 4250 8886

E 2280 KK1

147

G 8886 KK2

47

Thống kê người trúng giải ngày 21/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3253.000.000*300 lần
Kk1401.000.000*100 lần
Kk2392100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2317 Kỳ mở thưởng: #00518
B 3168 G1 0846
C 1658 G2

5145 5555

D 5555 G3

2317 3168 1658

E 5145 KK1

846

G 0846 KK2

46

Thống kê người trúng giải ngày 19/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2186.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1411.000.000*100 lần
Kk2295100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5115 Kỳ mở thưởng: #00517
B 8910 G1 3737
C 9064 G2

9064 1900

D 9725 G3

5115 8910 9725

E 1900 KK1

737

G 3737 KK2

37

Thống kê người trúng giải ngày 17/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1915.000.000*1500 lần
G2176.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1351.000.000*100 lần
Kk2266100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4959 Kỳ mở thưởng: #00516
B 9617 G1 3225
C 2028 G2

9617 4959

D 3114 G3

2028 3114 6167

E 3225 KK1

225

G 6167 KK2

25

Thống kê người trúng giải ngày 14/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3203.000.000*300 lần
Kk1401.000.000*100 lần
Kk2327100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3001 Kỳ mở thưởng: #00515
B 7194 G1 7194
C 4166 G2

3001 8157

D 3319 G3

4166 3319 0923

E 8157 KK1

194

G 0923 KK2

94

Thống kê người trúng giải ngày 12/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1761.000.000*100 lần
Kk2202100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8612 Kỳ mở thưởng: #00514
B 6323 G1 9726
C 4685 G2

4685 4009

D 4009 G3

8612 6323 3005

E 3005 KK1

726

G 9726 KK2

26

Thống kê người trúng giải ngày 10/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1331.000.000*100 lần
Kk2413100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7134 Kỳ mở thưởng: #00513
B 4972 G1 4972
C 9894 G2

2271 7134

D 2271 G3

9894 7900 7207

E 7900 KK1

972

G 7207 KK2

72

Thống kê người trúng giải ngày 7/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11615.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1481.000.000*100 lần
Kk2423100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5357 Kỳ mở thưởng: #00512
B 3238 G1 5357
C 1308 G2

0258 0242

D 8902 G3

3238 1308 8902

E 0258 KK1

357

G 0242 KK2

57

Thống kê người trúng giải ngày 5/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1501.000.000*100 lần
Kk2376100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7980 Kỳ mở thưởng: #00511
B 0317 G1 2136
C 0938 G2

2056 5314

D 2136 G3

7980 0317 0938

E 5314 KK1

136

G 2056 KK2

36

Thống kê người trúng giải ngày 3/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1341.000.000*100 lần
Kk2315100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4602 Kỳ mở thưởng: #00510
B 5448 G1 7130
C 7130 G2

9348 6573

D 8413 G3

4602 5448 8413

E 9348 KK1

130

G 6573 KK2

30

Thống kê người trúng giải ngày 29/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1201.000.000*100 lần
Kk2300100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5039 Kỳ mở thưởng: #00509
B 5430 G1 6801
C 8876 G2

9653 5039

D 6801 G3

5430 8876 2662

E 2662 KK1

801

G 9653 KK2

01

Thống kê người trúng giải ngày 27/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2336.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2345100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1479 Kỳ mở thưởng: #00508
B 8926 G1 0903
C 0903 G2

1688 7568

D 7568 G3

1479 8926 2790

E 2790 KK1

903

G 1688 KK2

03

Thống kê người trúng giải ngày 25/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1281.000.000*100 lần
Kk2440100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7674 Kỳ mở thưởng: #00507
B 1968 G1 3380
C 0832 G2

1240 9383

D 9383 G3

7674 1968 0832

E 3380 KK1

380

G 1240 KK2

80

Thống kê người trúng giải ngày 22/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1421.000.000*100 lần
Kk2274100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1612 Kỳ mở thưởng: #00506
B 4765 G1 4765
C 5782 G2

5782 4369

D 1344 G3

1612 1344 7456

E 7456 KK1

765

G 4369 KK2

65

Thống kê người trúng giải ngày 20/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2352100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1603 Kỳ mở thưởng: #00505
B 3341 G1 3341
C 6333 G2

2800 1603

D 5433 G3

6333 5433 8972

E 8972 KK1

341

G 2800 KK2

41

Thống kê người trúng giải ngày 18/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1231.000.000*100 lần
Kk2326100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5841 Kỳ mở thưởng: #00504
B 6301 G1 5841
C 6402 G2

9254 6301

D 0641 G3

6402 0641 6149

E 9254 KK1

841

G 6149 KK2

41

Thống kê người trúng giải ngày 15/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk11161.000.000*100 lần
Kk2299100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9734 Kỳ mở thưởng: #00503
B 5138 G1 8413
C 8318 G2

4644 2711

D 8413 G3

9734 5138 8318

E 4644 KK1

413

G 2711 KK2

13

Thống kê người trúng giải ngày 13/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk181.000.000*100 lần
Kk2473100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1675 Kỳ mở thưởng: #00502
B 7847 G1 7847
C 7479 G2

6353 2961

D 2961 G3

1675 7479 4562

E 4562 KK1

847

G 6353 KK2

47

Thống kê người trúng giải ngày 11/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G303.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2470100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1197 Kỳ mở thưởng: #00501
B 7693 G1 7693
C 9882 G2

8756 2230

D 2520 G3

1197 9882 2520

E 8756 KK1

693

G 2230 KK2

93

Thống kê người trúng giải ngày 8/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11215.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1171.000.000*100 lần
Kk2365100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4445 Kỳ mở thưởng: #00500
B 6516 G1 4445
C 3097 G2

2233 6516

D 3013 G3

3097 3013 0014

E 0014 KK1

445

G 2233 KK2

45

Thống kê người trúng giải ngày 6/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1231.000.000*100 lần
Kk2449100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8952 Kỳ mở thưởng: #00499
B 8692 G1 3306
C 2828 G2

8692 8952

D 3306 G3

2828 0437 0516

E 0437 KK1

306

G 0516 KK2

06

Thống kê người trúng giải ngày 4/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk11151.000.000*100 lần
Kk2304100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3437 Kỳ mở thưởng: #00498
B 4670 G1 3372
C 3372 G2

3437 5219

D 9093 G3

4670 9093 5379

E 5219 KK1

372

G 5379 KK2

72

Thống kê người trúng giải ngày 1/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1471.000.000*100 lần
Kk2508100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7906 Kỳ mở thưởng: #00497
B 1732 G1 2918
C 3582 G2

7906 0033

D 0033 G3

1732 3582 9981

E 2918 KK1

918

G 9981 KK2

18

Thống kê người trúng giải ngày 30/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1461.000.000*100 lần
Kk2362100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0079 Kỳ mở thưởng: #00496
B 4473 G1 8943
C 8943 G2

0198 0079

D 0451 G3

4473 0451 6797

E 6797 KK1

943

G 0198 KK2

43

Thống kê người trúng giải ngày 28/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk1351.000.000*100 lần
Kk2291100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1849 Kỳ mở thưởng: #00495
B 4239 G1 8459
C 8656 G2

8360 8656

D 4366 G3

1849 4239 4366

E 8360 KK1

459

G 8459 KK2

59

Thống kê người trúng giải ngày 23/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1221.000.000*100 lần
Kk2534100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5125 Kỳ mở thưởng: #00494
B 3051 G1 0024
C 0024 G2

1618 5125

D 8074 G3

3051 8074 6176

E 1618 KK1

024

G 6176 KK2

24

Thống kê người trúng giải ngày 21/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2455100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,