XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Ba, 23/4 Hôm nay- Thứ Tư, 24/4
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4716 Kỳ mở thưởng: #00377
B 0301 G1 7897
C 2006 G2

9499 4716

D 7897 G3

0301 2006 1657

E 1657 KK1

897

G 9499 KK2

97

Thống kê người trúng giải ngày 23/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3203.000.000*300 lần
Kk1231.000.000*100 lần
Kk2502100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0087 Kỳ mở thưởng: #00376
B 2780 G1 0087
C 3447 G2

0935 3447

D 9847 G3

2780 9847 9709

E 9709 KK1

087

G 0935 KK2

87

Thống kê người trúng giải ngày 20/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2306.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk11371.000.000*100 lần
Kk2431100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1972 Kỳ mở thưởng: #00375
B 6072 G1 5338
C 5088 G2

3754 1972

D 3754 G3

6072 5088 4729

E 5338 KK1

338

G 4729 KK2

38

Thống kê người trúng giải ngày 18/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11015.000.000*1500 lần
G2376.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1641.000.000*100 lần
Kk2735100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5079 Kỳ mở thưởng: #00374
B 1159 G1 3290
C 3131 G2

3131 3813

D 5020 G3

5079 1159 5020

E 3290 KK1

290

G 3813 KK2

90

Thống kê người trúng giải ngày 16/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1371.000.000*100 lần
Kk2403100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8688 Kỳ mở thưởng: #00373
B 8891 G1 0315
C 9886 G2

8891 5969

D 0131 G3

8688 9886 0131

E 0315 KK1

315

G 5969 KK2

15

Thống kê người trúng giải ngày 13/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1721.000.000*100 lần
Kk2491100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1764 Kỳ mở thưởng: #00372
B 6669 G1 9042
C 4700 G2

2580 1764

D 9042 G3

6669 4700 9072

E 9072 KK1

042

G 2580 KK2

42

Thống kê người trúng giải ngày 11/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1371.000.000*100 lần
Kk2512100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8575 Kỳ mở thưởng: #00370
B 4974 G1 3602
C 4270 G2

4974 5983

D 9913 G3

8575 4270 9913

E 3602 KK1

602

G 5983 KK2

02

Thống kê người trúng giải ngày 9/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2236.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1381.000.000*100 lần
Kk2404100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6960 Kỳ mở thưởng: #00370
B 9233 G1 2919
C 6938 G2

6960 3308

D 3033 G3

9233 6938 3033

E 2919 KK1

919

G 3308 KK2

19

Thống kê người trúng giải ngày 6/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12015.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1991.000.000*100 lần
Kk2848100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9896 Kỳ mở thưởng: #00369
B 5748 G1 6176
C 6852 G2

5748 6514

D 6514 G3

9896 6852 5734

E 5734 KK1

176

G 6176 KK2

76

Thống kê người trúng giải ngày 4/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12215.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1791.000.000*100 lần
Kk2508100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0092 Kỳ mở thưởng: #00368
B 6975 G1 6399
C 7620 G2

4374 6975

D 4374 G3

0092 7620 2418

E 6399 KK1

399

G 2418 KK2

99

Thống kê người trúng giải ngày 2/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2226.500.000*650 lần
G3293.000.000*300 lần
Kk1611.000.000*100 lần
Kk2620100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7651 Kỳ mở thưởng: #00367
B 5973 G1 7651
C 9537 G2

5973 7383

D 7383 G3

9537 0189 0942

E 0189 KK1

651

G 0942 KK2

51

Thống kê người trúng giải ngày 30/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2186.500.000*650 lần
G3203.000.000*300 lần
Kk1961.000.000*100 lần
Kk2859100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5524 Kỳ mở thưởng: #00366
B 3865 G1 3865
C 1695 G2

5524 8297

D 1609 G3

1695 1609 9104

E 8297 KK1

865

G 9104 KK2

65

Thống kê người trúng giải ngày 28/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1251.000.000*100 lần
Kk2604100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3554 Kỳ mở thưởng: #00365
B 4259 G1 3554
C 3679 G2

4259 6052

D 6052 G3

3679 0880 9970

E 0880 KK1

554

G 9970 KK2

54

Thống kê người trúng giải ngày 26/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1715.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3463.000.000*300 lần
Kk1571.000.000*100 lần
Kk2497100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6616 Kỳ mở thưởng: #00364
B 4052 G1 9713
C 4487 G2

3001 9821

D 3001 G3

6616 4052 4487

E 9713 KK1

713

G 9821 KK2

13

Thống kê người trúng giải ngày 23/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1371.000.000*100 lần
Kk2556100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6587 Kỳ mở thưởng: #00363
B 5821 G1 5011
C 5468 G2

5468 6356

D 5011 G3

6587 5821 9558

E 6356 KK1

011

G 9558 KK2

11

Thống kê người trúng giải ngày 21/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1621.000.000*100 lần
Kk2696100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8443 Kỳ mở thưởng: #00362
B 3611 G1 3611
C 2564 G2

2719 3993

D 3993 G3

8443 2564 8256

E 2719 KK1

611

G 8256 KK2

11

Thống kê người trúng giải ngày 19/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1531.000.000*100 lần
Kk21.134100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3098 Kỳ mở thưởng: #00361
B 6022 G1 6022
C 3182 G2

3182 3197

D 3197 G3

3098 1747 5327

E 1747 KK1

022

G 5327 KK2

22

Thống kê người trúng giải ngày 16/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3493.000.000*300 lần
Kk1591.000.000*100 lần
Kk2642100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8621 Kỳ mở thưởng: #00360
B 4344 G1 8621
C 6928 G2

4344 6928

D 1619 G3

1619 3394 8332

E 3394 KK1

621

G 8332 KK2

21

Thống kê người trúng giải ngày 14/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1211.000.000*100 lần
Kk2546100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0899 Kỳ mở thưởng: #00358
B 1300 G1 2012
C 0387 G2

2249 8386

D 8386 G3

0899 1300 0387

E 2012 KK1

012

G 2249 KK2

12

Thống kê người trúng giải ngày 12/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11615.000.000*1500 lần
G2226.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1491.000.000*100 lần
Kk21.069100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1304 Kỳ mở thưởng: #00358
B 6110 G1 2248
C 4145 G2

1304 6110

D 2248 G3

4145 1088 7625

E 1088 KK1

248

G 7625 KK2

48

Thống kê người trúng giải ngày 9/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2236.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1391.000.000*100 lần
Kk2518100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6355 Kỳ mở thưởng: #00357
B 6806 G1 6355
C 9573 G2

4580 9573

D 1216 G3

6806 1216 6135

E 6135 KK1

355

G 4580 KK2

55

Thống kê người trúng giải ngày 7/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3243.000.000*300 lần
Kk1421.000.000*100 lần
Kk2560100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9553 Kỳ mở thưởng: #00356
B 6490 G1 6245
C 8552 G2

9553 9913

D 6245 G3

6490 8552 3146

E 3146 KK1

245

G 9913 KK2

45

Thống kê người trúng giải ngày 5/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1471.000.000*100 lần
Kk2403100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0285 Kỳ mở thưởng: #00355
B 8732 G1 5673
C 7394 G2

0285 7394

D 5716 G3

8732 5716 4079

E 4079 KK1

673

G 5673 KK2

73

Thống kê người trúng giải ngày 2/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11015.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1451.000.000*100 lần
Kk2614100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6061 Kỳ mở thưởng: #00353
B 2822 G1 6061
C 5647 G2

5647 0309

D 8107 G3

2822 8107 1428

E 1428 KK1

061

G 0309 KK2

61

Thống kê người trúng giải ngày 28/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk1211.000.000*100 lần
Kk2690100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0991 Kỳ mở thưởng: #00353
B 7568 G1 2827
C 7532 G2

6457 7568

D 1478 G3

0991 7532 1478

E 2827 KK1

827

G 6457 KK2

27

Thống kê người trúng giải ngày 26/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1915.000.000*1500 lần
G2206.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1871.000.000*100 lần
Kk2760100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2481 Kỳ mở thưởng: #00352
B 9940 G1 9940
C 3675 G2

1338 6616

D 1338 G3

2481 3675 7140

E 6616 KK1

940

G 7140 KK2

40

Thống kê người trúng giải ngày 23/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2316.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1371.000.000*100 lần
Kk2309100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8138 Kỳ mở thưởng: #00351
B 3921 G1 6095
C 1988 G2

3921 8138

D 0159 G3

1988 0159 1684

E 1684 KK1

095

G 6095 KK2

95

Thống kê người trúng giải ngày 21/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3343.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2879100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7802 Kỳ mở thưởng: #00350
B 1130 G1 8632
C 8632 G2

1130 7802

D 3155 G3

3155 2032 4493

E 2032 KK1

632

G 4493 KK2

32

Thống kê người trúng giải ngày 19/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2276.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1681.000.000*100 lần
Kk2796100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9677 Kỳ mở thưởng: #00349
B 3925 G1 5402
C 5479 G2

5479 3925

D 0328 G3

9677 0328 8699

E 5402 KK1

402

G 8699 KK2

02

Thống kê người trúng giải ngày 16/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1641.000.000*100 lần
Kk2446100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8949 Kỳ mở thưởng: #00348
B 6493 G1 9652
C 2395 G2

4598 8949

D 4342 G3

6493 2395 4342

E 9652 KK1

652

G 4598 KK2

52

Thống kê người trúng giải ngày 14/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11315.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1301.000.000*100 lần
Kk2974100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/