XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Bảy, 23/1 Hôm nay- Chủ Nhật, 24/1
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0650 Kỳ mở thưởng: #00640
B 0103 G1 0103
C 3009 G2

4675 6435

D 6435 G3

0650 3009 6133

E 4675 KK1

103

G 6133 KK2

03

Thống kê người trúng giải ngày 23/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1391.000.000*100 lần
Kk2274100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0554 Kỳ mở thưởng: #00639
B 6287 G1 7941
C 0575 G2

0554 0575

D 4967 G3

6287 4967 9430

E 9430 KK1

941

G 7941 KK2

41

Thống kê người trúng giải ngày 21/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12415.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1571.000.000*100 lần
Kk2243100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9650 Kỳ mở thưởng: #00638
B 7864 G1 8302
C 4983 G2

1720 7864

D 8302 G3

9650 4983 2287

E 1720 KK1

302

G 2287 KK2

02

Thống kê người trúng giải ngày 19/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1411.000.000*100 lần
Kk2423100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4850 Kỳ mở thưởng: #00637
B 2939 G1 7935
C 7353 G2

7353 4928

D 7935 G3

4850 2939 3975

E 4928 KK1

935

G 3975 KK2

35

Thống kê người trúng giải ngày 16/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2176.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2385100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6707 Kỳ mở thưởng: #00636
B 2164 G1 4143
C 4143 G2

6707 1286

D 1456 G3

2164 1456 3733

E 3733 KK1

143

G 1286 KK2

43

Thống kê người trúng giải ngày 14/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2311100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6899 Kỳ mở thưởng: #00635
B 4419 G1 6899
C 0622 G2

3007 7147

D 3007 G3

4419 0622 9967

E 9967 KK1

899

G 7147 KK2

99

Thống kê người trúng giải ngày 12/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1341.000.000*100 lần
Kk2461100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6390 Kỳ mở thưởng: #00634
B 8177 G1 7475
C 7852 G2

0025 6390

D 0025 G3

8177 7852 1885

E 7475 KK1

475

G 1885 KK2

75

Thống kê người trúng giải ngày 9/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1341.000.000*100 lần
Kk2371100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3225 Kỳ mở thưởng: #00633
B 1652 G1 6767
C 3772 G2

1652 3772

D 2093 G3

3225 2093 2017

E 6767 KK1

767

G 2017 KK2

67

Thống kê người trúng giải ngày 7/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2766.500.000*650 lần
G3203.000.000*300 lần
Kk1421.000.000*100 lần
Kk2411100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4581 Kỳ mở thưởng: #00632
B 0367 G1 0367
C 6747 G2

3887 4581

D 3887 G3

6747 4260 8938

E 4260 KK1

367

G 8938 KK2

67

Thống kê người trúng giải ngày 5/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1511.000.000*100 lần
Kk2380100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9963 Kỳ mở thưởng: #00631
B 7931 G1 5318
C 3479 G2

1458 7931

D 1458 G3

9963 3479 7979

E 5318 KK1

318

G 7979 KK2

18

Thống kê người trúng giải ngày 2/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3543.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2420100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2177 Kỳ mở thưởng: #00630
B 7638 G1 2808
C 4041 G2

4041 2177

D 7454 G3

7638 7454 5288

E 2808 KK1

808

G 5288 KK2

08

Thống kê người trúng giải ngày 31/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1231.000.000*100 lần
Kk2401100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6011 Kỳ mở thưởng: #00629
B 9394 G1 4477
C 4477 G2

6011 2023

D 1522 G3

9394 1522 4350

E 2023 KK1

477

G 4350 KK2

77

Thống kê người trúng giải ngày 29/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11915.000.000*1500 lần
G2266.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2404100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2008 Kỳ mở thưởng: #00628
B 1088 G1 1088
C 9376 G2

9376 2008

D 6132 G3

6132 9009 1190

E 9009 KK1

088

G 1190 KK2

88

Thống kê người trúng giải ngày 26/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3523.000.000*300 lần
Kk1401.000.000*100 lần
Kk2655100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5362 Kỳ mở thưởng: #00627
B 5678 G1 5678
C 2516 G2

3933 2516

D 3933 G3

5362 4647 4293

E 4647 KK1

678

G 4293 KK2

78

Thống kê người trúng giải ngày 24/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1561.000.000*100 lần
Kk2376100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5693 Kỳ mở thưởng: #00626
B 0288 G1 4170
C 8870 G2

0288 5693

D 0479 G3

8870 0479 1755

E 1755 KK1

170

G 4170 KK2

70

Thống kê người trúng giải ngày 22/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1691.000.000*100 lần
Kk2259100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7059 Kỳ mở thưởng: #00625
B 0946 G1 5019
C 9546 G2

0762 7664

D 0762 G3

7059 0946 9546

E 7664 KK1

019

G 5019 KK2

19

Thống kê người trúng giải ngày 19/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1521.000.000*100 lần
Kk2599100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0410 Kỳ mở thưởng: #00624
B 7381 G1 2718
C 0659 G2

2434 7381

D 2434 G3

0410 0659 1856

E 1856 KK1

718

G 2718 KK2

18

Thống kê người trúng giải ngày 17/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1151.000.000*100 lần
Kk2299100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7431 Kỳ mở thưởng: #00623
B 3276 G1 2940
C 2940 G2

9356 7431

D 5970 G3

3276 5970 2174

E 9356 KK1

940

G 2174 KK2

40

Thống kê người trúng giải ngày 15/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1151.000.000*100 lần
Kk2272100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7601 Kỳ mở thưởng: #00622
B 2204 G1 2204
C 4291 G2

8110 2575

D 2575 G3

7601 4291 0606

E 8110 KK1

204

G 0606 KK2

04

Thống kê người trúng giải ngày 12/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk191.000.000*100 lần
Kk2258100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8947 Kỳ mở thưởng: #00621
B 7173 G1 2184
C 6412 G2

8504 8947

D 0842 G3

7173 6412 0842

E 2184 KK1

184

G 8504 KK2

84

Thống kê người trúng giải ngày 10/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2375100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2984 Kỳ mở thưởng: #00620
B 4280 G1 5837
C 3167 G2

3167 7604

D 5837 G3

2984 4280 2053

E 2053 KK1

837

G 7604 KK2

37

Thống kê người trúng giải ngày 8/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1191.000.000*100 lần
Kk2380100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4948 Kỳ mở thưởng: #00619
B 4887 G1 4613
C 5631 G2

7518 4887

D 7746 G3

4948 5631 7746

E 4613 KK1

613

G 7518 KK2

13

Thống kê người trúng giải ngày 5/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3193.000.000*300 lần
Kk1211.000.000*100 lần
Kk2252100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0645 Kỳ mở thưởng: #00618
B 4767 G1 9691
C 9734 G2

9734 0645

D 6167 G3

4767 6167 2738

E 9691 KK1

691

G 2738 KK2

91

Thống kê người trúng giải ngày 3/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1861.000.000*100 lần
Kk2413100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8023 Kỳ mở thưởng: #00617
B 6821 G1 6821
C 3729 G2

1151 8277

D 8277 G3

8023 3729 0556

E 1151 KK1

821

G 0556 KK2

21

Thống kê người trúng giải ngày 1/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1521.000.000*100 lần
Kk2271100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4603 Kỳ mở thưởng: #00616
B 0080 G1 0080
C 4041 G2

5981 8174

D 8174 G3

4603 4041 5124

E 5981 KK1

080

G 5124 KK2

80

Thống kê người trúng giải ngày 28/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12015.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2255100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0329 Kỳ mở thưởng: #00615
B 0207 G1 0207
C 8133 G2

0329 4284

D 6613 G3

8133 6613 8039

E 8039 KK1

207

G 4284 KK2

07

Thống kê người trúng giải ngày 26/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1251.000.000*100 lần
Kk2288100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5132 Kỳ mở thưởng: #00614
B 9176 G1 0023
C 0023 G2

3024 9176

D 9421 G3

5132 9421 4524

E 4524 KK1

023

G 3024 KK2

23

Thống kê người trúng giải ngày 24/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2612100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2396 Kỳ mở thưởng: #00613
B 6812 G1 2396
C 8840 G2

4152 8840

D 3460 G3

6812 3460 7208

E 4152 KK1

396

G 7208 KK2

96

Thống kê người trúng giải ngày 21/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1341.000.000*100 lần
Kk2309100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5740 Kỳ mở thưởng: #00612
B 3155 G1 2487
C 3676 G2

3155 7112

D 8479 G3

5740 3676 8479

E 2487 KK1

487

G 7112 KK2

87

Thống kê người trúng giải ngày 19/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3223.000.000*300 lần
Kk1211.000.000*100 lần
Kk2559100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9380 Kỳ mở thưởng: #00611
B 1393 G1 9380
C 8415 G2

0477 8415

D 1329 G3

1393 1329 8918

E 8918 KK1

380

G 0477 KK2

80

Thống kê người trúng giải ngày 17/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G206.500.000*650 lần
G3273.000.000*300 lần
Kk1441.000.000*100 lần
Kk2359100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,