XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Hai, 22/10 Hôm nay- Thứ Ba, 23/10
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1773 Kỳ mở thưởng: #00300
B 6428 G1 6283
C 3049 G2

3049 6428

D 6283 G3

1773 8740 4850

E 8740 KK1

283

G 4850 KK2

83

Thống kê người trúng giải ngày 23/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3553.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2478100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9582 Kỳ mở thưởng: #00299
B 2861 G1 3305
C 7714 G2

9010 9582

D 9010 G3

2861 7714 5720

E 3305 KK1

305

G 5720 KK2

05

Thống kê người trúng giải ngày 20/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1401.000.000*100 lần
Kk2344100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4783 Kỳ mở thưởng: #00298
B 8042 G1 4783
C 2117 G2

6568 4165

D 4165 G3

8042 2117 7986

E 7986 KK1

783

G 6568 KK2

83

Thống kê người trúng giải ngày 18/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3293.000.000*300 lần
Kk1841.000.000*100 lần
Kk2644100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2193 Kỳ mở thưởng: #00297
B 3414 G1 2161
C 9296 G2

8232 9296

D 2161 G3

2193 3414 1458

E 8232 KK1

161

G 1458 KK2

61

Thống kê người trúng giải ngày 16/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12915.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1711.000.000*100 lần
Kk2518100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2126 Kỳ mở thưởng: #00296
B 2478 G1 5732
C 5732 G2

2126 2478

D 5710 G3

5710 7798 1153

E 7798 KK1

732

G 1153 KK2

32

Thống kê người trúng giải ngày 13/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12215.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1981.000.000*100 lần
Kk2524100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7684 Kỳ mở thưởng: #00295
B 4976 G1 4976
C 5695 G2

6926 5056

D 6926 G3

7684 5695 3212

E 5056 KK1

976

G 3212 KK2

76

Thống kê người trúng giải ngày 11/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1451.000.000*100 lần
Kk2453100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8330 Kỳ mở thưởng: #00294
B 7233 G1 7933
C 6446 G2

8330 4699

D 7933 G3

7233 6446 2249

E 4699 KK1

933

G 2249 KK2

33

Thống kê người trúng giải ngày 9/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2556.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk11561.000.000*100 lần
Kk2587100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4540 Kỳ mở thưởng: #00293
B 5016 G1 4540
C 3029 G2

0875 0557

D 0693 G3

5016 3029 0693

E 0557 KK1

540

G 0875 KK2

40

Thống kê người trúng giải ngày 6/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1331.000.000*100 lần
Kk2307100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7048 Kỳ mở thưởng: #00292
B 3438 G1 9085
C 4114 G2

7133 4114

D 9085 G3

7048 3438 0383

E 7133 KK1

085

G 0383 KK2

85

Thống kê người trúng giải ngày 4/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3193.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2323100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2910 Kỳ mở thưởng: #00291
B 5411 G1 5411
C 1141 G2

8159 5828

D 8159 G3

2910 1141 1835

E 1835 KK1

411

G 5828 KK2

11

Thống kê người trúng giải ngày 2/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1661.000.000*100 lần
Kk21.073100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0173 Kỳ mở thưởng: #00290
B 9786 G1 9786
C 5715 G2

0141 4270

D 0141 G3

0173 5715 4046

E 4046 KK1

786

G 4270 KK2

86

Thống kê người trúng giải ngày 29/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3393.000.000*300 lần
Kk1741.000.000*100 lần
Kk2585100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4639 Kỳ mở thưởng: #00289
B 4735 G1 7982
C 3932 G2

3306 4735

D 8321 G3

4639 3932 8321

E 7982 KK1

982

G 3306 KK2

82

Thống kê người trúng giải ngày 27/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2306.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1611.000.000*100 lần
Kk2359100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2141 Kỳ mở thưởng: #00288
B 9009 G1 6558
C 6558 G2

6978 0227

D 6328 G3

2141 9009 6328

E 6978 KK1

558

G 0227 KK2

58

Thống kê người trúng giải ngày 25/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1521.000.000*100 lần
Kk2625100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4501 Kỳ mở thưởng: #00287
B 0253 G1 8098
C 1619 G2

1619 0253

D 8098 G3

4501 9048 7918

E 9048 KK1

098

G 7918 KK2

98

Thống kê người trúng giải ngày 22/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1141.000.000*100 lần
Kk2334100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4323 Kỳ mở thưởng: #00286
B 6527 G1 9586
C 8992 G2

8598 4323

D 9586 G3

6527 8992 8958

E 8958 KK1

586

G 8598 KK2

86

Thống kê người trúng giải ngày 20/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2166.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1531.000.000*100 lần
Kk2415100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1112 Kỳ mở thưởng: #00285
B 2417 G1 1526
C 1526 G2

9543 5692

D 7266 G3

1112 2417 7266

E 5692 KK1

526

G 9543 KK2

26

Thống kê người trúng giải ngày 18/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G3343.000.000*300 lần
Kk1371.000.000*100 lần
Kk2507100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0188 Kỳ mở thưởng: #00284
B 8162 G1 0465
C 0465 G2

4247 0188

D 3470 G3

8162 3470 9876

E 4247 KK1

465

G 9876 KK2

65

Thống kê người trúng giải ngày 15/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G303.000.000*300 lần
Kk1431.000.000*100 lần
Kk2430100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3319 Kỳ mở thưởng: #00282
B 0242 G1 0242
C 1833 G2

3319 9745

D 9745 G3

1833 7054 0918

E 7054 KK1

242

G 0918 KK2

42

Thống kê người trúng giải ngày 13/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11215.000.000*1500 lần
G2666.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1391.000.000*100 lần
Kk2430100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7420 Kỳ mở thưởng: #00282
B 7725 G1 3203
C 8909 G2

8156 2136

D 3203 G3

7420 7725 8909

E 2136 KK1

203

G 8156 KK2

03

Thống kê người trúng giải ngày 11/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1301.000.000*100 lần
Kk2326100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8077 Kỳ mở thưởng: #00281
B 2422 G1 8031
C 5337 G2

5337 8077

D 0465 G3

2422 0465 7083

E 7083 KK1

031

G 8031 KK2

31

Thống kê người trúng giải ngày 8/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2478100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4626 Kỳ mở thưởng: #00280
B 1701 G1 4626
C 5493 G2

3128 1701

D 4616 G3

5493 4616 4614

E 4614 KK1

626

G 3128 KK2

26

Thống kê người trúng giải ngày 6/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1715.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1691.000.000*100 lần
Kk2502100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3662 Kỳ mở thưởng: #00279
B 5125 G1 5125
C 0769 G2

8093 0769

D 3309 G3

3662 3309 1013

E 8093 KK1

125

G 1013 KK2

25

Thống kê người trúng giải ngày 4/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G31193.000.000*300 lần
Kk1901.000.000*100 lần
Kk2797100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4081 Kỳ mở thưởng: #00278
B 5094 G1 5452
C 6436 G2

1409 5094

D 5440 G3

4081 6436 5440

E 1409 KK1

452

G 5452 KK2

52

Thống kê người trúng giải ngày 1/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1691.000.000*100 lần
Kk2808100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9205 Kỳ mở thưởng: #00277
B 9266 G1 6265
C 4419 G2

9205 1852

D 6265 G3

9266 4419 8208

E 8208 KK1

265

G 1852 KK2

65

Thống kê người trúng giải ngày 30/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2468100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6093 Kỳ mở thưởng: #00276
B 0804 G1 6093
C 5779 G2

7077 5779

D 2664 G3

0804 2664 5803

E 7077 KK1

093

G 5803 KK2

93

Thống kê người trúng giải ngày 28/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11715.000.000*1500 lần
G2406.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1221.000.000*100 lần
Kk2359100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6715 Kỳ mở thưởng: #00274
B 6722 G1 3370
C 8376 G2

8376 2002

D 2002 G3

6715 6722 9217

E 9217 KK1

370

G 3370 KK2

70

Thống kê người trúng giải ngày 25/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1915.000.000*1500 lần
G21436.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1541.000.000*100 lần
Kk2421100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2873 Kỳ mở thưởng: #00274
B 2693 G1 4668
C 4463 G2

4629 6394

D 4668 G3

2873 2693 4463

E 4629 KK1

668

G 6394 KK2

68

Thống kê người trúng giải ngày 24/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk11321.000.000*100 lần
Kk2662100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2873 Kỳ mở thưởng: #00274
B 2693 G1 4668
C 4463 G2

4629 6394

D 4668 G3

2873 2693 4463

E 4629 KK1

668

G 6394 KK2

68

Thống kê người trúng giải ngày 23/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2186.500.000*650 lần
G333.000.000*300 lần
Kk1771.000.000*100 lần
Kk2585100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9036 Kỳ mở thưởng: #00273
B 3710 G1 8763
C 2203 G2

1551 7671

D 8763 G3

9036 3710 2203

E 1551 KK1

763

G 7671 KK2

63

Thống kê người trúng giải ngày 21/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2186.500.000*650 lần
G333.000.000*300 lần
Kk1771.000.000*100 lần
Kk2585100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1367 Kỳ mở thưởng: #00272
B 4406 G1 2521
C 9451 G2

9451 4231

D 4231 G3

1367 4406 7613

E 2521 KK1

521

G 7613 KK2

21

Thống kê người trúng giải ngày 18/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1561.000.000*100 lần
Kk2421100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/