XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Năm, 17/10 Hôm nay- Thứ Sáu, 18/10
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6463 Kỳ mở thưởng: #00453
B 5920 G1 5920
C 8398 G2

2350 8398

D 2350 G3

6463 0341 1054

E 0341 KK1

920

G 1054 KK2

20

Thống kê người trúng giải ngày 17/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2350100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0579 Kỳ mở thưởng: #00452
B 3385 G1 2318
C 7280 G2

3385 7280

D 2386 G3

0579 2386 8702

E 2318 KK1

318

G 8702 KK2

18

Thống kê người trúng giải ngày 15/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2156.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1451.000.000*100 lần
Kk2460100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8619 Kỳ mở thưởng: #00451
B 5495 G1 8070
C 8070 G2

4300 8619

D 7439 G3

5495 7439 3655

E 4300 KK1

070

G 3655 KK2

70

Thống kê người trúng giải ngày 12/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1251.000.000*100 lần
Kk2297100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7416 Kỳ mở thưởng: #00450
B 2974 G1 2974
C 7587 G2

7416 8649

D 9930 G3

7587 9930 3772

E 8649 KK1

974

G 3772 KK2

74

Thống kê người trúng giải ngày 10/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1491.000.000*100 lần
Kk2505100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9974 Kỳ mở thưởng: #00449
B 0515 G1 4760
C 0146 G2

9974 1384

D 1384 G3

0515 0146 8462

E 8462 KK1

760

G 4760 KK2

60

Thống kê người trúng giải ngày 8/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G323.000.000*300 lần
Kk1131.000.000*100 lần
Kk2212100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5249 Kỳ mở thưởng: #00448
B 5352 G1 6269
C 2887 G2

5352 2887

D 1007 G3

5249 1007 4214

E 6269 KK1

269

G 4214 KK2

69

Thống kê người trúng giải ngày 5/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2476.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk1711.000.000*100 lần
Kk2621100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5546 Kỳ mở thưởng: #00447
B 0883 G1 8936
C 7719 G2

5092 0883

D 8936 G3

5546 7719 1466

E 1466 KK1

936

G 5092 KK2

36

Thống kê người trúng giải ngày 3/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1511.000.000*100 lần
Kk2317100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7620 Kỳ mở thưởng: #00446
B 5408 G1 3025
C 6761 G2

5408 8938

D 3025 G3

7620 6761 8022

E 8022 KK1

025

G 8938 KK2

25

Thống kê người trúng giải ngày 1/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G313.000.000*300 lần
Kk1281.000.000*100 lần
Kk2660100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4825 Kỳ mở thưởng: #00445
B 7352 G1 7352
C 5484 G2

3106 4825

D 5804 G3

5484 5804 2497

E 3106 KK1

352

G 2497 KK2

52

Thống kê người trúng giải ngày 28/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G323.000.000*300 lần
Kk1441.000.000*100 lần
Kk2586100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0673 Kỳ mở thưởng: #00444
B 3126 G1 9258
C 9258 G2

1866 3126

D 6500 G3

0673 6500 0113

E 0113 KK1

258

G 1866 KK2

58

Thống kê người trúng giải ngày 26/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1331.000.000*100 lần
Kk2366100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7138 Kỳ mở thưởng: #00443
B 0306 G1 0395
C 4171 G2

7138 4171

D 6099 G3

0306 6099 0950

E 0395 KK1

395

G 0950 KK2

95

Thống kê người trúng giải ngày 24/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1421.000.000*100 lần
Kk2283100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7458 Kỳ mở thưởng: #00442
B 7755 G1 9888
C 5356 G2

8931 7755

D 9888 G3

7458 5356 4408

E 4408 KK1

888

G 8931 KK2

88

Thống kê người trúng giải ngày 21/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1571.000.000*100 lần
Kk2415100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9273 Kỳ mở thưởng: #00441
B 9912 G1 8395
C 4127 G2

9912 9273

D 8395 G3

4127 4378 6180

E 4378 KK1

395

G 6180 KK2

95

Thống kê người trúng giải ngày 19/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3353.000.000*300 lần
Kk1381.000.000*100 lần
Kk2325100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8751 Kỳ mở thưởng: #00440
B 5432 G1 5432
C 6359 G2

4588 4073

D 4588 G3

8751 6359 4856

E 4073 KK1

432

G 4856 KK2

32

Thống kê người trúng giải ngày 17/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11115.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3303.000.000*300 lần
Kk1551.000.000*100 lần
Kk2653100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0022 Kỳ mở thưởng: #00439
B 1908 G1 9015
C 5470 G2

5470 1704

D 9015 G3

0022 1908 1324

E 1324 KK1

015

G 1704 KK2

15

Thống kê người trúng giải ngày 14/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1715.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1531.000.000*100 lần
Kk2518100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6083 Kỳ mở thưởng: #00438
B 2037 G1 8647
C 8647 G2

6967 1998

D 6967 G3

6083 2037 8347

E 8347 KK1

647

G 1998 KK2

47

Thống kê người trúng giải ngày 12/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1231.000.000*100 lần
Kk2334100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6354 Kỳ mở thưởng: #00437
B 3075 G1 6354
C 0407 G2

4577 7019

D 9494 G3

3075 0407 9494

E 7019 KK1

354

G 4577 KK2

54

Thống kê người trúng giải ngày 10/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11715.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G3683.000.000*300 lần
Kk1231.000.000*100 lần
Kk2340100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0312 Kỳ mở thưởng: #00436
B 6234 G1 4916
C 4916 G2

6266 1301

D 6619 G3

0312 6234 6619

E 6266 KK1

916

G 1301 KK2

16

Thống kê người trúng giải ngày 7/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2246100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0511 Kỳ mở thưởng: #00435
B 6728 G1 0250
C 0250 G2

0511 6755

D 5843 G3

6728 5843 0446

E 0446 KK1

250

G 6755 KK2

50

Thống kê người trúng giải ngày 5/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3243.000.000*300 lần
Kk1551.000.000*100 lần
Kk2359100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5725 Kỳ mở thưởng: #00434
B 8237 G1 6853
C 4738 G2

5725 8742

D 8175 G3

8237 4738 8175

E 8742 KK1

853

G 6853 KK2

53

Thống kê người trúng giải ngày 3/9
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1261.000.000*100 lần
Kk2355100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2869 Kỳ mở thưởng: #00433
B 6433 G1 0252
C 0252 G2

1930 2869

D 9537 G3

6433 9537 7901

E 7901 KK1

252

G 1930 KK2

52

Thống kê người trúng giải ngày 31/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1461.000.000*100 lần
Kk2789100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6952 Kỳ mở thưởng: #00432
B 2367 G1 2367
C 2473 G2

8951 2473

D 1636 G3

6952 1636 1077

E 8951 KK1

367

G 1077 KK2

67

Thống kê người trúng giải ngày 29/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2176.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1441.000.000*100 lần
Kk2355100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4012 Kỳ mở thưởng: #00431
B 9328 G1 8123
C 7962 G2

7962 1873

D 1873 G3

4012 9328 4545

E 8123 KK1

123

G 4545 KK2

23

Thống kê người trúng giải ngày 27/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1471.000.000*100 lần
Kk2467100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9731 Kỳ mở thưởng: #00430
B 1599 G1 9731
C 4359 G2

3459 1599

D 6342 G3

4359 6342 1566

E 1566 KK1

731

G 3459 KK2

31

Thống kê người trúng giải ngày 24/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2352100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6522 Kỳ mở thưởng: #00429
B 9696 G1 1991
C 1991 G2

6522 8490

D 8490 G3

9696 9608 2332

E 9608 KK1

991

G 2332 KK2

91

Thống kê người trúng giải ngày 22/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12115.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3413.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2394100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9731 Kỳ mở thưởng: #00428
B 3077 G1 9731
C 1525 G2

3077 7231

D 7231 G3

1525 7180 9583

E 7180 KK1

731

G 9583 KK2

31

Thống kê người trúng giải ngày 20/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1371.000.000*100 lần
Kk2443100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7179 Kỳ mở thưởng: #00427
B 4601 G1 5220
C 3286 G2

7179 8976

D 2103 G3

4601 3286 2103

E 8976 KK1

220

G 5220 KK2

20

Thống kê người trúng giải ngày 17/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1951.000.000*100 lần
Kk2461100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3784 Kỳ mở thưởng: #00426
B 4244 G1 2282
C 2282 G2

3784 7257

D 7257 G3

4244 3060 2444

E 3060 KK1

282

G 2444 KK2

82

Thống kê người trúng giải ngày 15/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1551.000.000*100 lần
Kk2437100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8612 Kỳ mở thưởng: #00425
B 6295 G1 8612
C 8177 G2

8226 8177

D 7810 G3

6295 7810 3447

E 8226 KK1

612

G 3447 KK2

12

Thống kê người trúng giải ngày 13/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2635100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4547 Kỳ mở thưởng: #00424
B 1208 G1 7389
C 7389 G2

1208 6186

D 5783 G3

4547 5783 5225

E 5225 KK1

389

G 6186 KK2

89

Thống kê người trúng giải ngày 10/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2546.500.000*650 lần
G3833.000.000*300 lần
Kk11501.000.000*100 lần
Kk2636100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/