XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Tư, 12/12 Hôm nay- Thứ Năm, 13/12
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7744 Kỳ mở thưởng: #00322
B 3084 G1 4468
C 7135 G2

7135 5122

D 4468 G3

7744 3084 9948

E 9948 KK1

468

G 5122 KK2

68

Thống kê người trúng giải ngày 13/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12715.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G333.000.000*300 lần
Kk1831.000.000*100 lần
Kk2952100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4140 Kỳ mở thưởng: #00321
B 3960 G1 1003
C 4284 G2

1618 4284

D 1618 G3

4140 3960 4364

E 1003 KK1

003

G 4364 KK2

03

Thống kê người trúng giải ngày 11/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2266.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1401.000.000*100 lần
Kk2476100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1836 Kỳ mở thưởng: #00320
B 1137 G1 6382
C 2784 G2

1137 2784

D 6382 G3

1836 5873 1482

E 5873 KK1

382

G 1482 KK2

82

Thống kê người trúng giải ngày 8/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1431.000.000*100 lần
Kk2456100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7119 Kỳ mở thưởng: #00319
B 5390 G1 7119
C 7862 G2

5390 7747

D 7747 G3

7862 1325 6365

E 1325 KK1

119

G 6365 KK2

19

Thống kê người trúng giải ngày 6/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1571.000.000*100 lần
Kk2874100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2988 Kỳ mở thưởng: #00318
B 3448 G1 2988
C 8973 G2

6244 6429

D 6244 G3

3448 8973 0875

E 6429 KK1

988

G 0875 KK2

88

Thống kê người trúng giải ngày 4/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1621.000.000*100 lần
Kk2681100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6025 Kỳ mở thưởng: #00317
B 1689 G1 3693
C 7578 G2

7578 4799

D 4799 G3

6025 1689 4631

E 4631 KK1

693

G 3693 KK2

93

Thống kê người trúng giải ngày 1/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1931.000.000*100 lần
Kk2386100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4879 Kỳ mở thưởng: #00316
B 2476 G1 2666
C 0415 G2

0073 9923

D 9923 G3

4879 2476 0415

E 0073 KK1

666

G 2666 KK2

66

Thống kê người trúng giải ngày 29/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11815.000.000*1500 lần
G2536.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk11641.000.000*100 lần
Kk2631100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7294 Kỳ mở thưởng: #00315
B 7749 G1 3387
C 6198 G2

5899 3159

D 3159 G3

7294 7749 6198

E 5899 KK1

387

G 3387 KK2

87

Thống kê người trúng giải ngày 27/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2676.500.000*650 lần
G3253.000.000*300 lần
Kk1341.000.000*100 lần
Kk2525100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2482 Kỳ mở thưởng: #00314
B 0515 G1 4095
C 4095 G2

0515 7676

D 8448 G3

2482 8448 9303

E 7676 KK1

095

G 9303 KK2

95

Thống kê người trúng giải ngày 24/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2676.500.000*650 lần
G3253.000.000*300 lần
Kk1341.000.000*100 lần
Kk2525100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4864 Kỳ mở thưởng: #00313
B 1594 G1 6644
C 3807 G2

4864 6808

D 6808 G3

1594 3807 9896

E 6644 KK1

644

G 9896 KK2

44

Thống kê người trúng giải ngày 22/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G333.000.000*300 lần
Kk1211.000.000*100 lần
Kk2470100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1944 Kỳ mở thưởng: #00312
B 7107 G1 3322
C 4258 G2

7871 4258

D 5179 G3

1944 7107 5179

E 7871 KK1

322

G 3322 KK2

22

Thống kê người trúng giải ngày 20/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G3393.000.000*300 lần
Kk1301.000.000*100 lần
Kk2538100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8020 Kỳ mở thưởng: #00311
B 8253 G1 8253
C 6711 G2

8020 6711

D 5843 G3

5843 4408 6559

E 4408 KK1

253

G 6559 KK2

53

Thống kê người trúng giải ngày 17/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2551100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9926 Kỳ mở thưởng: #00310
B 1449 G1 0439
C 0439 G2

1015 1449

D 2990 G3

9926 2990 9304

E 1015 KK1

439

G 9304 KK2

39

Thống kê người trúng giải ngày 15/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11015.000.000*1500 lần
G21196.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1721.000.000*100 lần
Kk2951100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7077 Kỳ mở thưởng: #00309
B 1222 G1 0681
C 5789 G2

2944 1222

D 0681 G3

7077 5789 2459

E 2459 KK1

681

G 2944 KK2

81

Thống kê người trúng giải ngày 13/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2356.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1371.000.000*100 lần
Kk2720100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4315 Kỳ mở thưởng: #00308
B 5738 G1 8702
C 8702 G2

5738 4315

D 1046 G3

1046 2963 9723

E 2963 KK1

702

G 9723 KK2

02

Thống kê người trúng giải ngày 10/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2296.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk1751.000.000*100 lần
Kk2471100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4473 Kỳ mở thưởng: #00307
B 5565 G1 3431
C 1917 G2

5565 5469

D 4053 G3

4473 1917 4053

E 3431 KK1

431

G 5469 KK2

31

Thống kê người trúng giải ngày 8/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3193.000.000*300 lần
Kk1351.000.000*100 lần
Kk2494100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6214 Kỳ mở thưởng: #00306
B 8461 G1 8461
C 8231 G2

7418 0700

D 7418 G3

6214 8231 2914

E 0700 KK1

461

G 2914 KK2

61

Thống kê người trúng giải ngày 6/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2176.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk1661.000.000*100 lần
Kk2426100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4718 Kỳ mở thưởng: #00305
B 6548 G1 1406
C 5010 G2

6548 6132

D 5424 G3

4718 5010 5424

E 6132 KK1

406

G 1406 KK2

06

Thống kê người trúng giải ngày 3/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3543.000.000*300 lần
Kk1241.000.000*100 lần
Kk2381100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0662 Kỳ mở thưởng: #00304
B 4014 G1 4014
C 2683 G2

2683 0418

D 0418 G3

0662 6238 8904

E 6238 KK1

014

G 8904 KK2

14

Thống kê người trúng giải ngày 1/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11215.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1411.000.000*100 lần
Kk2448100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7055 Kỳ mở thưởng: #0303
B 4394 G1 4394
C 6000 G2

0632 0706

D 9869 G3

7055 6000 9869

E 0706 KK1

394

G 0632 KK2

94

Thống kê người trúng giải ngày 30/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1261.000.000*100 lần
Kk2297100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2379 Kỳ mở thưởng: #00301
B 5087 G1 2379
C 4482 G2

8602 4008

D 8602 G3

5087 4482 3151

E 4008 KK1

379

G 3151 KK2

79

Thống kê người trúng giải ngày 27/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12615.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3603.000.000*300 lần
Kk1791.000.000*100 lần
Kk2858100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9732 Kỳ mở thưởng: #00301
B 7358 G1 3308
C 4919 G2

7358 0541

D 0242 G3

9732 4919 0242

E 3308 KK1

308

G 0541 KK2

08

Thống kê người trúng giải ngày 25/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1915.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3193.000.000*300 lần
Kk1281.000.000*100 lần
Kk2355100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1773 Kỳ mở thưởng: #00300
B 6428 G1 6283
C 3049 G2

3049 6428

D 6283 G3

1773 8740 4850

E 8740 KK1

283

G 4850 KK2

83

Thống kê người trúng giải ngày 23/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3553.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2478100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9582 Kỳ mở thưởng: #00299
B 2861 G1 3305
C 7714 G2

9010 9582

D 9010 G3

2861 7714 5720

E 3305 KK1

305

G 5720 KK2

05

Thống kê người trúng giải ngày 20/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1401.000.000*100 lần
Kk2344100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4783 Kỳ mở thưởng: #00298
B 8042 G1 4783
C 2117 G2

6568 4165

D 4165 G3

8042 2117 7986

E 7986 KK1

783

G 6568 KK2

83

Thống kê người trúng giải ngày 18/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3293.000.000*300 lần
Kk1841.000.000*100 lần
Kk2644100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2193 Kỳ mở thưởng: #00297
B 3414 G1 2161
C 9296 G2

8232 9296

D 2161 G3

2193 3414 1458

E 8232 KK1

161

G 1458 KK2

61

Thống kê người trúng giải ngày 16/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12915.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1711.000.000*100 lần
Kk2518100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2126 Kỳ mở thưởng: #00296
B 2478 G1 5732
C 5732 G2

2126 2478

D 5710 G3

5710 7798 1153

E 7798 KK1

732

G 1153 KK2

32

Thống kê người trúng giải ngày 13/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12215.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1981.000.000*100 lần
Kk2524100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7684 Kỳ mở thưởng: #00295
B 4976 G1 4976
C 5695 G2

6926 5056

D 6926 G3

7684 5695 3212

E 5056 KK1

976

G 3212 KK2

76

Thống kê người trúng giải ngày 11/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1451.000.000*100 lần
Kk2453100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8330 Kỳ mở thưởng: #00294
B 7233 G1 7933
C 6446 G2

8330 4699

D 7933 G3

7233 6446 2249

E 4699 KK1

933

G 2249 KK2

33

Thống kê người trúng giải ngày 9/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2556.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk11561.000.000*100 lần
Kk2587100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4540 Kỳ mở thưởng: #00293
B 5016 G1 4540
C 3029 G2

0875 0557

D 0693 G3

5016 3029 0693

E 0557 KK1

540

G 0875 KK2

40

Thống kê người trúng giải ngày 6/10
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1331.000.000*100 lần
Kk2307100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/