XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 10/8 Hôm nay- Thứ Ba, 11/8
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4222 Kỳ mở thưởng: #00569
B 3804 G1 0424
C 0470 G2

6719 5139

D 5139 G3

4222 3804 0470

E 6719 KK1

424

G 0424 KK2

24

Thống kê người trúng giải ngày 8/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1331.000.000*100 lần
Kk2287100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0718 Kỳ mở thưởng: #00568
B 0310 G1 2225
C 2225 G2

5040 0718

D 5725 G3

0310 5725 3574

E 5040 KK1

225

G 3574 KK2

25

Thống kê người trúng giải ngày 6/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2226.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2322100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8463 Kỳ mở thưởng: #00567
B 2658 G1 2658
C 0419 G2

3712 4382

D 3712 G3

8463 0419 7327

E 4382 KK1

658

G 7327 KK2

58

Thống kê người trúng giải ngày 4/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1941.000.000*100 lần
Kk2367100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6105 Kỳ mở thưởng: #00566
B 7791 G1 4058
C 4058 G2

7545 7791

D 4744 G3

6105 4744 9272

E 7545 KK1

058

G 9272 KK2

58

Thống kê người trúng giải ngày 1/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2490100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5189 Kỳ mở thưởng: #00565
B 6142 G1 4324
C 4913 G2

3022 6142

D 3022 G3

5189 4913 6390

E 6390 KK1

324

G 4324 KK2

24

Thống kê người trúng giải ngày 30/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2256.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2277100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4941 Kỳ mở thưởng: #00564
B 9921 G1 4941
C 5436 G2

4088 6035

D 6035 G3

9921 5436 4205

E 4205 KK1

941

G 4088 KK2

41

Thống kê người trúng giải ngày 28/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1181.000.000*100 lần
Kk2237100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6799 Kỳ mở thưởng: #00563
B 4791 G1 0899
C 6156 G2

6799 4791

D 0899 G3

6156 1567 3734

E 1567 KK1

899

G 3734 KK2

99

Thống kê người trúng giải ngày 25/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1331.000.000*100 lần
Kk2510100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1168 Kỳ mở thưởng: #00562
B 0324 G1 8135
C 8135 G2

6241 5575

D 6241 G3

1168 0324 7438

E 7438 KK1

135

G 5575 KK2

35

Thống kê người trúng giải ngày 23/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2166.500.000*650 lần
G3223.000.000*300 lần
Kk1631.000.000*100 lần
Kk2552100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5179 Kỳ mở thưởng: #00561
B 9353 G1 5179
C 3513 G2

5935 8923

D 5935 G3

9353 3513 5837

E 5837 KK1

179

G 8923 KK2

79

Thống kê người trúng giải ngày 21/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11915.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1841.000.000*100 lần
Kk2903100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3923 Kỳ mở thưởng: #00560
B 7734 G1 2462
C 7967 G2

3923 7967

D 2462 G3

7734 1425 2736

E 1425 KK1

462

G 2736 KK2

62

Thống kê người trúng giải ngày 18/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G206.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1161.000.000*100 lần
Kk2254100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9812 Kỳ mở thưởng: #00559
B 5739 G1 5739
C 4523 G2

5933 5496

D 1645 G3

9812 4523 1645

E 5933 KK1

739

G 5496 KK2

39

Thống kê người trúng giải ngày 16/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk11131.000.000*100 lần
Kk2565100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4013 Kỳ mở thưởng: #00558
B 8495 G1 4013
C 6070 G2

2477 8495

D 8072 G3

6070 8072 1258

E 1258 KK1

013

G 2477 KK2

13

Thống kê người trúng giải ngày 14/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1381.000.000*100 lần
Kk2491100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2952 Kỳ mở thưởng: #00557
B 4319 G1 4319
C 5141 G2

2952 3412

D 5051 G3

5141 5051 7968

E 3412 KK1

319

G 7968 KK2

19

Thống kê người trúng giải ngày 11/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1381.000.000*100 lần
Kk2455100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1337 Kỳ mở thưởng: #00556
B 2648 G1 5757
C 5757 G2

2768 7939

D 7939 G3

1337 2648 5884

E 2768 KK1

757

G 5884 KK2

57

Thống kê người trúng giải ngày 9/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1591.000.000*100 lần
Kk2395100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5142 Kỳ mở thưởng: #00555
B 9281 G1 4968
C 4968 G2

5588 5142

D 5407 G3

9281 5407 6458

E 6458 KK1

968

G 5588 KK2

68

Thống kê người trúng giải ngày 7/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1391.000.000*100 lần
Kk2662100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0561 Kỳ mở thưởng: #00554
B 2101 G1 0561
C 1175 G2

5697 1175

D 5697 G3

2101 3007 3592

E 3007 KK1

561

G 3592 KK2

61

Thống kê người trúng giải ngày 4/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1181.000.000*100 lần
Kk2350100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5833 Kỳ mở thưởng: #00553
B 2554 G1 0419
C 4215 G2

4102 2554

D 4358 G3

5833 4215 4358

E 0419 KK1

419

G 4102 KK2

19

Thống kê người trúng giải ngày 2/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1915.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3333.000.000*300 lần
Kk1531.000.000*100 lần
Kk2513100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4333 Kỳ mở thưởng: #00552
B 5091 G1 6566
C 3746 G2

3746 5091

D 2059 G3

4333 2059 7855

E 7855 KK1

566

G 6566 KK2

66

Thống kê người trúng giải ngày 30/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G323.000.000*300 lần
Kk1351.000.000*100 lần
Kk2536100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1128 Kỳ mở thưởng: #00551
B 8986 G1 2782
C 2782 G2

6393 5239

D 6393 G3

1128 8986 6220

E 6220 KK1

782

G 5239 KK2

82

Thống kê người trúng giải ngày 27/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk1161.000.000*100 lần
Kk2353100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7252 Kỳ mở thưởng: #00550
B 7552 G1 8997
C 7518 G2

3426 7252

D 3426 G3

7552 7518 2803

E 2803 KK1

997

G 8997 KK2

97

Thống kê người trúng giải ngày 25/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3253.000.000*300 lần
Kk1151.000.000*100 lần
Kk2291100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5370 Kỳ mở thưởng: #00549
B 0389 G1 9459
C 0357 G2

3750 6345

D 6345 G3

5370 0389 0357

E 9459 KK1

459

G 3750 KK2

59

Thống kê người trúng giải ngày 23/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1411.000.000*100 lần
Kk2464100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8226 Kỳ mở thưởng: #00548
B 3598 G1 0334
C 0334 G2

3842 3598

D 3842 G3

8226 0454 7000

E 0454 KK1

334

G 7000 KK2

34

Thống kê người trúng giải ngày 20/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2337100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5527 Kỳ mở thưởng: #00547
B 3884 G1 6127
C 6127 G2

4208 0244

D 4784 G3

5527 3884 4784

E 4208 KK1

127

G 0244 KK2

27

Thống kê người trúng giải ngày 18/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G333.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2533100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7611 Kỳ mở thưởng: #00546
B 3333 G1 3333
C 2148 G2

7611 2148

D 9980 G3

9980 6370 4827

E 6370 KK1

333

G 4827 KK2

33

Thống kê người trúng giải ngày 16/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12315.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1391.000.000*100 lần
Kk2401100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8125 Kỳ mở thưởng: #00545
B 8981 G1 7490
C 3887 G2

3887 5838

D 7490 G3

8125 8981 5756

E 5838 KK1

490

G 5756 KK2

90

Thống kê người trúng giải ngày 13/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1201.000.000*100 lần
Kk2406100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0135 Kỳ mở thưởng: #00544
B 1082 G1 0135
C 0911 G2

0911 3093

D 7439 G3

1082 7439 3042

E 3042 KK1

135

G 3093 KK2

35

Thống kê người trúng giải ngày 11/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1715.000.000*1500 lần
G2496.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2392100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1814 Kỳ mở thưởng: #00543
B 5900 G1 5900
C 0077 G2

7475 1814

D 8927 G3

0077 8927 6876

E 7475 KK1

900

G 6876 KK2

00

Thống kê người trúng giải ngày 9/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2226.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1461.000.000*100 lần
Kk2445100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0251 Kỳ mở thưởng: #00542
B 6228 G1 0251
C 0237 G2

5998 4176

D 2583 G3

6228 0237 2583

E 5998 KK1

251

G 4176 KK2

51

Thống kê người trúng giải ngày 6/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2411100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2103 Kỳ mở thưởng: #00541
B 5551 G1 2103
C 1406 G2

5551 0603

D 0603 G3

1406 7182 9576

E 7182 KK1

103

G 9576 KK2

03

Thống kê người trúng giải ngày 4/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1301.000.000*100 lần
Kk2318100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9254 Kỳ mở thưởng: #00540
B 2319 G1 9145
C 5254 G2

5254 2319

D 9145 G3

9254 2506 2756

E 2506 KK1

145

G 2756 KK2

45

Thống kê người trúng giải ngày 2/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1531.000.000*100 lần
Kk2257100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,