XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Chủ Nhật, 18/8 Hôm nay- Thứ Hai, 19/8
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7179 Kỳ mở thưởng: #00427
B 4601 G1 5220
C 3286 G2

7179 8976

D 2103 G3

4601 3286 2103

E 8976 KK1

220

G 5220 KK2

20

Thống kê người trúng giải ngày 17/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1951.000.000*100 lần
Kk2461100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3784 Kỳ mở thưởng: #00426
B 4244 G1 2282
C 2282 G2

3784 7257

D 7257 G3

4244 3060 2444

E 3060 KK1

282

G 2444 KK2

82

Thống kê người trúng giải ngày 15/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1551.000.000*100 lần
Kk2437100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8612 Kỳ mở thưởng: #00425
B 6295 G1 8612
C 8177 G2

8226 8177

D 7810 G3

6295 7810 3447

E 8226 KK1

612

G 3447 KK2

12

Thống kê người trúng giải ngày 13/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2635100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4547 Kỳ mở thưởng: #00424
B 1208 G1 7389
C 7389 G2

1208 6186

D 5783 G3

4547 5783 5225

E 5225 KK1

389

G 6186 KK2

89

Thống kê người trúng giải ngày 10/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2546.500.000*650 lần
G3833.000.000*300 lần
Kk11501.000.000*100 lần
Kk2636100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8562 Kỳ mở thưởng: #00423
B 7886 G1 7886
C 0705 G2

8562 2252

D 2252 G3

0705 8028 2508

E 8028 KK1

886

G 2508 KK2

86

Thống kê người trúng giải ngày 8/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1715.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G3243.000.000*300 lần
Kk1451.000.000*100 lần
Kk2616100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5126 Kỳ mở thưởng: #00422
B 9382 G1 3188
C 9677 G2

9677 5553

D 6710 G3

5126 9382 6710

E 3188 KK1

188

G 5553 KK2

88

Thống kê người trúng giải ngày 6/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11715.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1251.000.000*100 lần
Kk2511100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8729 Kỳ mở thưởng: #00421
B 1204 G1 8729
C 2374 G2

2374 4318

D 3138 G3

1204 3138 3933

E 3933 KK1

729

G 4318 KK2

29

Thống kê người trúng giải ngày 3/8
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2494100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9627 Kỳ mở thưởng: #00420
B 8023 G1 2540
C 2540 G2

9627 8023

D 0591 G3

0591 6332 8325

E 6332 KK1

540

G 8325 KK2

40

BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9265 Kỳ mở thưởng: #00419
B 1009 G1 6891
C 4526 G2

4526 4737

D 4737 G3

9265 1009 2757

E 2757 KK1

891

G 6891 KK2

91

Thống kê người trúng giải ngày 30/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2336.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1391.000.000*100 lần
Kk2388100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0799 Kỳ mở thưởng: #00418
B 6140 G1 6140
C 8754 G2

8921 0799

D 8921 G3

8754 3665 8354

E 3665 KK1

140

G 8354 KK2

40

Thống kê người trúng giải ngày 27/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G333.000.000*300 lần
Kk1221.000.000*100 lần
Kk2290100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2568 Kỳ mở thưởng: #00417
B 5561 G1 2304
C 8288 G2

2568 8288

D 0355 G3

5561 0355 8116

E 2304 KK1

304

G 8116 KK2

04

Thống kê người trúng giải ngày 25/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2342100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9646 Kỳ mở thưởng: #00416
B 0238 G1 2906
C 2906 G2

4448 8594

D 4448 G3

9646 0238 1284

E 8594 KK1

906

G 1284 KK2

06

Thống kê người trúng giải ngày 23/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11215.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2400100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7891 Kỳ mở thưởng: #00415
B 1489 G1 1489
C 2479 G2

6942 2479

D 6963 G3

7891 6963 4500

E 6942 KK1

489

G 4500 KK2

89

Thống kê người trúng giải ngày 20/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1601.000.000*100 lần
Kk2577100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8150 Kỳ mở thưởng: #00414
B 0091 G1 5732
C 5732 G2

5755 0091

D 5755 G3

8150 0092 0080

E 0092 KK1

732

G 0080 KK2

32

Thống kê người trúng giải ngày 18/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11615.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1411.000.000*100 lần
Kk2568100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3745 Kỳ mở thưởng: #00413
B 2532 G1 2226
C 5179 G2

7909 3745

D 7909 G3

2532 5179 5027

E 5027 KK1

226

G 2226 KK2

26

Thống kê người trúng giải ngày 16/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G3243.000.000*300 lần
Kk1281.000.000*100 lần
Kk2566100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6605 Kỳ mở thưởng: #00412
B 7299 G1 0599
C 2186 G2

6605 6528

D 0599 G3

7299 2186 3920

E 6528 KK1

599

G 3920 KK2

99

Thống kê người trúng giải ngày 13/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1221.000.000*100 lần
Kk2574100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0653 Kỳ mở thưởng: #00411
B 8383 G1 6247
C 6247 G2

1877 3959

D 1983 G3

0653 8383 1983

E 1877 KK1

247

G 3959 KK2

47

Thống kê người trúng giải ngày 11/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3323.000.000*300 lần
Kk1381.000.000*100 lần
Kk2408100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7288 Kỳ mở thưởng: #00410
B 9871 G1 9984
C 9984 G2

7288 8842

D 9749 G3

9871 9749 8898

E 8842 KK1

984

G 8898 KK2

84

Thống kê người trúng giải ngày 9/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1691.000.000*100 lần
Kk2563100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5007 Kỳ mở thưởng: #00409
B 4434 G1 2733
C 6538 G2

8501 4434

D 8143 G3

5007 6538 8143

E 2733 KK1

733

G 8501 KK2

33

Thống kê người trúng giải ngày 6/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1651.000.000*100 lần
Kk2580100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6585 Kỳ mở thưởng: #00408
B 7425 G1 6585
C 6625 G2

7425 0554

D 6123 G3

6625 6123 1140

E 0554 KK1

585

G 1140 KK2

85

Thống kê người trúng giải ngày 4/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2443100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6946 Kỳ mở thưởng: #00407
B 1570 G1 9396
C 9636 G2

6474 9636

D 6474 G3

6946 1570 6652

E 6652 KK1

396

G 9396 KK2

96

Thống kê người trúng giải ngày 2/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G31503.000.000*300 lần
Kk1541.000.000*100 lần
Kk2445100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0756 Kỳ mở thưởng: #00406
B 4436 G1 7258
C 6168 G2

0756 4436

D 7258 G3

6168 0393 0716

E 0393 KK1

258

G 0716 KK2

58

Thống kê người trúng giải ngày 29/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1391.000.000*100 lần
Kk2391100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8786 Kỳ mở thưởng: #00405
B 3855 G1 4482
C 4482 G2

8786 1055

D 1055 G3

3855 1770 9747

E 1770 KK1

482

G 9747 KK2

82

Thống kê người trúng giải ngày 27/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1915.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1661.000.000*100 lần
Kk2382100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3984 Kỳ mở thưởng: #00404
B 4361 G1 8912
C 3192 G2

4361 6462

D 3175 G3

3984 3192 3175

E 6462 KK1

912

G 8912 KK2

12

Thống kê người trúng giải ngày 25/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1611.000.000*100 lần
Kk2529100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8454 Kỳ mở thưởng: #00403
B 1074 G1 3271
C 6597 G2

6173 6597

D 3271 G3

8454 1074 8541

E 8541 KK1

271

G 6173 KK2

71

Thống kê người trúng giải ngày 22/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2309100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1984 Kỳ mở thưởng: #00402
B 0109 G1 8609
C 7226 G2

1984 6121

D 0316 G3

0109 7226 0316

E 6121 KK1

609

G 8609 KK2

09

Thống kê người trúng giải ngày 20/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2256.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1501.000.000*100 lần
Kk2452100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6494 Kỳ mở thưởng: #00401
B 9745 G1 6494
C 8136 G2

1412 9552

D 9552 G3

9745 8136 5234

E 1412 KK1

494

G 5234 KK2

94

Thống kê người trúng giải ngày 18/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3333.000.000*300 lần
Kk1261.000.000*100 lần
Kk2353100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4797 Kỳ mở thưởng: #00400
B 7771 G1 4797
C 5043 G2

7771 0247

D 6945 G3

5043 6945 5224

E 0247 KK1

797

G 5224 KK2

97

Thống kê người trúng giải ngày 15/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1491.000.000*100 lần
Kk2459100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9885 Kỳ mở thưởng: #00399
B 8812 G1 3604
C 9281 G2

9281 0352

D 3258 G3

9885 8812 3258

E 0352 KK1

604

G 3604 KK2

04

Thống kê người trúng giải ngày 13/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1401.000.000*100 lần
Kk2328100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7644 Kỳ mở thưởng: #00398
B 8758 G1 8758
C 5386 G2

1669 2461

D 9405 G3

7644 5386 9405

E 2461 KK1

758

G 1669 KK2

58

Thống kê người trúng giải ngày 11/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1371.000.000*100 lần
Kk2548100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/