XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Chủ Nhật, 19/1 Hôm nay- Thứ Hai, 20/1
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0896 Kỳ mở thưởng: #00493
B 0468 G1 2008
C 2008 G2

0896 9074

D 9074 G3

0468 5777 5352

E 5777 KK1

008

G 5352 KK2

08

Thống kê người trúng giải ngày 18/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G14015.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2671100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5176 Kỳ mở thưởng: #00492
B 8569 G1 5450
C 2202 G2

6666 2202

D 2739 G3

5176 8569 2739

E 6666 KK1

450

G 5450 KK2

50

Thống kê người trúng giải ngày 16/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2306.500.000*650 lần
G323.000.000*300 lần
Kk1401.000.000*100 lần
Kk2353100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1188 Kỳ mở thưởng: #00491
B 6116 G1 6116
C 9803 G2

5227 0376

D 4930 G3

1188 9803 4930

E 0376 KK1

116

G 5227 KK2

16

Thống kê người trúng giải ngày 14/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G13915.000.000*1500 lần
G2246.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk1241.000.000*100 lần
Kk2300100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2515 Kỳ mở thưởng: #00490
B 7042 G1 7042
C 3164 G2

2515 3164

D 8363 G3

8363 2588 4494

E 2588 KK1

042

G 4494 KK2

42

Thống kê người trúng giải ngày 11/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1211.000.000*100 lần
Kk2348100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2198 Kỳ mở thưởng: #00489
B 1435 G1 1435
C 7588 G2

5458 2198

D 6599 G3

7588 6599 2239

E 2239 KK1

435

G 5458 KK2

35

Thống kê người trúng giải ngày 9/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2329100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4111 Kỳ mở thưởng: #00488
B 6355 G1 4111
C 2153 G2

6355 2153

D 2469 G3

2469 2508 1276

E 2508 KK1

111

G 1276 KK2

11

Thống kê người trúng giải ngày 7/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3303.000.000*300 lần
Kk1851.000.000*100 lần
Kk2577100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7142 Kỳ mở thưởng: #00487
B 8711 G1 0756
C 4345 G2

4345 7142

D 4335 G3

8711 4335 7159

E 0756 KK1

756

G 7159 KK2

56

Thống kê người trúng giải ngày 4/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2363100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8040 Kỳ mở thưởng: #00486
B 5416 G1 2896
C 6995 G2

1690 5416

D 1690 G3

8040 6995 8795

E 2896 KK1

896

G 8795 KK2

96

Thống kê người trúng giải ngày 2/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1211.000.000*100 lần
Kk2310100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8525 Kỳ mở thưởng: #00485
B 0427 G1 0339
C 2840 G2

2840 3117

D 3117 G3

8525 0427 6900

E 6900 KK1

339

G 0339 KK2

39

Thống kê người trúng giải ngày 31/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G13715.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1771.000.000*100 lần
Kk2620100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6895 Kỳ mở thưởng: #00484
B 2783 G1 2808
C 2808 G2

2087 6895

D 1229 G3

2783 1229 8184

E 8184 KK1

808

G 2087 KK2

08

Thống kê người trúng giải ngày 28/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2381100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2912 Kỳ mở thưởng: #00483
B 4047 G1 9666
C 9666 G2

3950 4047

D 3950 G3

2912 2554 0531

E 2554 KK1

666

G 0531 KK2

66

Thống kê người trúng giải ngày 26/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3603.000.000*300 lần
Kk1901.000.000*100 lần
Kk2404100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9527 Kỳ mở thưởng: #00482
B 3179 G1 5956
C 2984 G2

2984 3179

D 1680 G3

9527 1680 3688

E 5956 KK1

956

G 3688 KK2

56

Thống kê người trúng giải ngày 24/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1281.000.000*100 lần
Kk2300100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4297 Kỳ mở thưởng: #00481
B 2935 G1 6006
C 8026 G2

2935 8026

D 8483 G3

4297 8483 3504

E 3504 KK1

006

G 6006 KK2

06

Thống kê người trúng giải ngày 21/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2346100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2450 Kỳ mở thưởng: #00480
B 2102 G1 0643
C 8129 G2

9550 2450

D 9550 G3

2102 8129 2146

E 2146 KK1

643

G 0643 KK2

43

Thống kê người trúng giải ngày 19/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2318100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7508 Kỳ mở thưởng: #00479
B 8307 G1 3413
C 8054 G2

0625 7508

D 0625 G3

8307 8054 6481

E 3413 KK1

413

G 6481 KK2

13

Thống kê người trúng giải ngày 17/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1141.000.000*100 lần
Kk2308100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5406 Kỳ mở thưởng: #00478
B 6066 G1 2802
C 9194 G2

5406 6066

D 2802 G3

9194 8582 5808

E 8582 KK1

802

G 5808 KK2

02

Thống kê người trúng giải ngày 14/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2176.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1261.000.000*100 lần
Kk2299100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6019 Kỳ mở thưởng: #00477
B 6150 G1 6019
C 6241 G2

8217 7794

D 8217 G3

6150 6241 2082

E 7794 KK1

019

G 2082 KK2

19

Thống kê người trúng giải ngày 12/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk11171.000.000*100 lần
Kk2583100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9545 Kỳ mở thưởng: #00476
B 5407 G1 0022
C 3189 G2

1192 5255

D 1192 G3

9545 5407 3189

E 0022 KK1

022

G 5255 KK2

22

Thống kê người trúng giải ngày 10/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11715.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1531.000.000*100 lần
Kk2373100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4935 Kỳ mở thưởng: #00475
B 2009 G1 2009
C 9954 G2

4935 9249

D 5131 G3

9954 5131 4504

E 4504 KK1

009

G 9249 KK2

09

Thống kê người trúng giải ngày 7/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1301.000.000*100 lần
Kk2489100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4190 Kỳ mở thưởng: #00474
B 8356 G1 2838
C 1601 G2

4190 8356

D 0832 G3

1601 0832 2572

E 2838 KK1

838

G 2572 KK2

38

Thống kê người trúng giải ngày 5/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1231.000.000*100 lần
Kk2560100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4780 Kỳ mở thưởng: #00473
B 5226 G1 5226
C 1089 G2

4780 1089

D 3098 G3

3098 0360 3757

E 0360 KK1

226

G 3757 KK2

26

Thống kê người trúng giải ngày 3/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2276.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2286100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4416 Kỳ mở thưởng: #00472
B 3400 G1 0454
C 7035 G2

0910 3400

D 3524 G3

4416 7035 3524

E 0454 KK1

454

G 0910 KK2

54

Thống kê người trúng giải ngày 30/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3253.000.000*300 lần
Kk1231.000.000*100 lần
Kk2320100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6890 Kỳ mở thưởng: #00471
B 4407 G1 4407
C 4855 G2

6121 1464

D 6121 G3

6890 4855 3080

E 3080 KK1

407

G 1464 KK2

07

Thống kê người trúng giải ngày 28/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2363100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5089 Kỳ mở thưởng: #00470
B 8361 G1 8361
C 3376 G2

3376 0647

D 4590 G3

5089 4590 8866

E 8866 KK1

361

G 0647 KK2

61

Thống kê người trúng giải ngày 26/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1341.000.000*100 lần
Kk2312100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6067 Kỳ mở thưởng: #00469
B 2117 G1 8290
C 5564 G2

8701 1977

D 8701 G3

6067 2117 5564

E 1977 KK1

290

G 8290 KK2

90

Thống kê người trúng giải ngày 23/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2252100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9330 Kỳ mở thưởng: #00468
B 2607 G1 9330
C 3155 G2

3379 0698

D 0698 G3

2607 3155 7003

E 7003 KK1

330

G 3379 KK2

30

Thống kê người trúng giải ngày 21/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1261.000.000*100 lần
Kk2328100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8285 Kỳ mở thưởng: #00467
B 5123 G1 0124
C 8300 G2

8689 8300

D 9058 G3

8285 5123 9058

E 0124 KK1

124

G 8689 KK2

24

Thống kê người trúng giải ngày 19/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1491.000.000*100 lần
Kk2450100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7730 Kỳ mở thưởng: #00466
B 8010 G1 1705
C 1705 G2

9507 6047

D 7863 G3

7730 8010 7863

E 9507 KK1

705

G 6047 KK2

05

Thống kê người trúng giải ngày 16/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1221.000.000*100 lần
Kk2197100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4015 Kỳ mở thưởng: #00465
B 7402 G1 6096
C 6096 G2

2127 8059

D 7177 G3

4015 7402 7177

E 8059 KK1

096

G 2127 KK2

96

Thống kê người trúng giải ngày 14/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2186.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1121.000.000*100 lần
Kk2398100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7709 Kỳ mở thưởng: #00464
B 5301 G1 7709
C 2406 G2

6228 2406

D 7188 G3

5301 7188 4016

E 6228 KK1

709

G 4016 KK2

09

Thống kê người trúng giải ngày 12/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1971.000.000*100 lần
Kk2516100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,