XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 15/6 Hôm nay- Thứ Tư, 16/6
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6956 Kỳ mở thưởng: #00700
B 4173 G1 4173
C 1548 G2

5103 6956

D 5103 G3

1548 3141 0255

E 3141 KK1

173

G 0255 KK2

73

Thống kê người trúng giải ngày 15/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2315100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8195 Kỳ mở thưởng: #00699
B 8487 G1 2193
C 9788 G2

8375 3099

D 3099 G3

8195 8487 9788

E 2193 KK1

193

G 8375 KK2

93

Thống kê người trúng giải ngày 12/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1201.000.000*100 lần
Kk2357100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6395 Kỳ mở thưởng: #00698
B 4359 G1 1180
C 1079 G2

1079 0632

D 0440 G3

6395 4359 0440

E 1180 KK1

180

G 0632 KK2

80

Thống kê người trúng giải ngày 10/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11315.000.000*1500 lần
G2416.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1281.000.000*100 lần
Kk2275100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6526 Kỳ mở thưởng: #00697
B 7565 G1 0516
C 8371 G2

7565 6687

D 6687 G3

6526 8371 8473

E 8473 KK1

516

G 0516 KK2

16

Thống kê người trúng giải ngày 8/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G313.000.000*300 lần
Kk1301.000.000*100 lần
Kk2253100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3514 Kỳ mở thưởng: #00696
B 9694 G1 7803
C 1771 G2

3514 1771

D 7879 G3

9694 7879 2892

E 2892 KK1

803

G 7803 KK2

03

Thống kê người trúng giải ngày 5/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1241.000.000*100 lần
Kk2268100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6198 Kỳ mở thưởng: #00695
B 0188 G1 6503
C 9314 G2

9314 4873

D 4873 G3

6198 0188 8047

E 6503 KK1

503

G 8047 KK2

03

Thống kê người trúng giải ngày 3/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G323.000.000*300 lần
Kk1381.000.000*100 lần
Kk2410100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1533 Kỳ mở thưởng: #00694
B 7556 G1 7556
C 6406 G2

1533 2267

D 6421 G3

6406 6421 8776

E 2267 KK1

556

G 8776 KK2

56

Thống kê người trúng giải ngày 1/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1581.000.000*100 lần
Kk2284100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9406 Kỳ mở thưởng: #00693
B 5529 G1 7552
C 3925 G2

9406 3925

D 7105 G3

5529 7105 9586

E 9586 KK1

552

G 7552 KK2

52

Thống kê người trúng giải ngày 29/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1501.000.000*100 lần
Kk2424100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4127 Kỳ mở thưởng: #00692
B 4196 G1 9594
C 9594 G2

4127 4196

D 9398 G3

9398 3437 3886

E 3437 KK1

594

G 3886 KK2

94

Thống kê người trúng giải ngày 27/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2201100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0104 Kỳ mở thưởng: #00691
B 0128 G1 0555
C 3107 G2

2811 0128

D 0555 G3

0104 3107 7196

E 2811 KK1

555

G 7196 KK2

55

Thống kê người trúng giải ngày 25/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1915.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1451.000.000*100 lần
Kk2357100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8665 Kỳ mở thưởng: #00690
B 9827 G1 1174
C 9379 G2

4556 8665

D 6330 G3

9827 9379 6330

E 4556 KK1

174

G 1174 KK2

74

Thống kê người trúng giải ngày 22/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1111.000.000*100 lần
Kk2308100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9602 Kỳ mở thưởng: #00689
B 6601 G1 6601
C 3046 G2

0640 5861

D 2873 G3

9602 3046 2873

E 5861 KK1

601

G 0640 KK2

01

Thống kê người trúng giải ngày 20/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1221.000.000*100 lần
Kk2332100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6548 Kỳ mở thưởng: #00688
B 2807 G1 2949
C 2949 G2

1918 2807

D 8324 G3

6548 8324 0884

E 1918 KK1

949

G 0884 KK2

49

Thống kê người trúng giải ngày 18/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2323100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9407 Kỳ mở thưởng: #00687
B 0432 G1 8511
C 1913 G2

2656 0432

D 8511 G3

9407 1913 9206

E 2656 KK1

511

G 9206 KK2

11

Thống kê người trúng giải ngày 15/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1461.000.000*100 lần
Kk2778100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2480 Kỳ mở thưởng: #00686
B 9149 G1 9149
C 1264 G2

4944 7259

D 7076 G3

2480 1264 7076

E 7259 KK1

149

G 4944 KK2

49

Thống kê người trúng giải ngày 13/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G216.500.000*650 lần
G333.000.000*300 lần
Kk1471.000.000*100 lần
Kk2391100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0036 Kỳ mở thưởng: #00685
B 6627 G1 6212
C 9324 G2

9324 0036

D 7197 G3

6627 7197 4357

E 4357 KK1

212

G 6212 KK2

12

Thống kê người trúng giải ngày 11/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3343.000.000*300 lần
Kk11611.000.000*100 lần
Kk2309100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6437 Kỳ mở thưởng: #00684
B 3691 G1 6437
C 1379 G2

1379 9725

D 9790 G3

3691 9790 8906

E 8906 KK1

437

G 9725 KK2

37

Thống kê người trúng giải ngày 8/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1301.000.000*100 lần
Kk2350100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7975 Kỳ mở thưởng: #00683
B 5253 G1 3760
C 3760 G2

6024 5253

D 6024 G3

7975 3012 8732

E 3012 KK1

760

G 8732 KK2

60

Thống kê người trúng giải ngày 6/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1201.000.000*100 lần
Kk2268100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0312 Kỳ mở thưởng: #00682
B 0913 G1 0913
C 9360 G2

0312 7609

D 4215 G3

9360 4215 9441

E 7609 KK1

913

G 9441 KK2

13

Thống kê người trúng giải ngày 4/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G313.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2490100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3380 Kỳ mở thưởng: #00681
B 6756 G1 8485
C 4173 G2

9709 3380

D 0184 G3

6756 4173 0184

E 9709 KK1

485

G 8485 KK2

85

Thống kê người trúng giải ngày 1/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1191.000.000*100 lần
Kk2186100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0372 Kỳ mở thưởng: #00680
B 2092 G1 2092
C 2718 G2

0469 4411

D 9697 G3

0372 2718 9697

E 4411 KK1

092

G 0469 KK2

92

Thống kê người trúng giải ngày 29/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2307100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6183 Kỳ mở thưởng: #00679
B 7225 G1 6183
C 8250 G2

8250 5067

D 5067 G3

7225 5239 1876

E 5239 KK1

183

G 1876 KK2

83

Thống kê người trúng giải ngày 27/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3193.000.000*300 lần
Kk1671.000.000*100 lần
Kk2537100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6920 Kỳ mở thưởng: #00678
B 8545 G1 4537
C 6757 G2

1688 6920

D 4537 G3

8545 6757 8974

E 1688 KK1

537

G 8974 KK2

37

Thống kê người trúng giải ngày 24/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G333.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2289100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0747 Kỳ mở thưởng: #00677
B 0753 G1 0753
C 7026 G2

7026 0747

D 6023 G3

6023 4423 9877

E 4423 KK1

753

G 9877 KK2

53

Thống kê người trúng giải ngày 22/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1751.000.000*100 lần
Kk2335100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4767 Kỳ mở thưởng: #00676
B 1857 G1 4767
C 5424 G2

2869 1857

D 9049 G3

5424 9049 4752

E 4752 KK1

767

G 2869 KK2

67

Thống kê người trúng giải ngày 20/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1941.000.000*100 lần
Kk2430100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0839 Kỳ mở thưởng: #00675
B 0016 G1 5863
C 8132 G2

0839 0075

D 5863 G3

0016 8132 3758

E 3758 KK1

863

G 0075 KK2

63

Thống kê người trúng giải ngày 17/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1661.000.000*100 lần
Kk2426100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5368 Kỳ mở thưởng: #00674
B 8020 G1 7682
C 9436 G2

6443 5368

D 0797 G3

8020 9436 0797

E 7682 KK1

682

G 6443 KK2

82

Thống kê người trúng giải ngày 15/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2436100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1576 Kỳ mở thưởng: #00673
B 7715 G1 3281
C 8634 G2

7715 1576

D 3281 G3

8634 5180 3846

E 5180 KK1

281

G 3846 KK2

81

Thống kê người trúng giải ngày 13/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1251.000.000*100 lần
Kk2312100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2430 Kỳ mở thưởng: #00672
B 6826 G1 9567
C 3671 G2

3671 5295

D 7918 G3

2430 6826 7918

E 5295 KK1

567

G 9567 KK2

67

Thống kê người trúng giải ngày 10/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1631.000.000*100 lần
Kk2423100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9348 Kỳ mở thưởng: #00671
B 3779 G1 5780
C 6624 G2

6624 9348

D 6307 G3

3779 6307 9388

E 5780 KK1

780

G 9388 KK2

80

Thống kê người trúng giải ngày 8/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G3243.000.000*300 lần
Kk151.000.000*100 lần
Kk2404100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,