XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 16/7 Hôm nay- Thứ Ba, 17/7
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6147 Kỳ mở thưởng: #00257
B 3442 G1 4822
C 6938 G2

9255 6938

D 9255 G3

6147 3442 6875

E 4822 KK1

822

G 6875 KK2

22

Thống kê người trúng giải ngày 14/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1451.000.000*100 lần
Kk2830100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4737 Kỳ mở thưởng: #00256
B 7708 G1 4342
C 3769 G2

8588 4737

D 8588 G3

7708 3769 9997

E 4342 KK1

342

G 9997 KK2

42

Thống kê người trúng giải ngày 12/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11515.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1731.000.000*100 lần
Kk2607100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2407 Kỳ mở thưởng: #00255
B 7882 G1 2407
C 1283 G2

1283 6059

D 6059 G3

7882 4784 7138

E 4784 KK1

407

G 7138 KK2

07

Thống kê người trúng giải ngày 10/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2216.500.000*650 lần
G3223.000.000*300 lần
Kk1461.000.000*100 lần
Kk2814100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2429 Kỳ mở thưởng: #00254
B 1617 G1 1617
C 0443 G2

2429 0443

D 8027 G3

8027 5679 4358

E 5679 KK1

617

G 4358 KK2

17

Thống kê người trúng giải ngày 7/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12015.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk1441.000.000*100 lần
Kk2489100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2979 Kỳ mở thưởng: #00253
B 1580 G1 3512
C 3512 G2

5949 5337

D 0687 G3

2979 1580 0687

E 5949 KK1

512

G 5337 KK2

12

Thống kê người trúng giải ngày 5/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3333.000.000*300 lần
Kk1711.000.000*100 lần
Kk2925100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1660 Kỳ mở thưởng: #00252
B 9628 G1 0701
C 0701 G2

9628 4706

D 3659 G3

1660 3659 8104

E 4706 KK1

701

G 8104 KK2

01

Thống kê người trúng giải ngày 3/7
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3253.000.000*300 lần
Kk1171.000.000*100 lần
Kk2389100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3659 Kỳ mở thưởng: #00251
B 6574 G1 8301
C 2405 G2

3831 0081

D 0081 G3

3659 6574 2405

E 3831 KK1

301

G 8301 KK2

01

Thống kê người trúng giải ngày 30/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2524100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6290 Kỳ mở thưởng: #00250
B 8554 G1 0854
C 7882 G2

8554 4866

D 4866 G3

6290 7882 9540

E 0854 KK1

854

G 9540 KK2

54

Thống kê người trúng giải ngày 28/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G2156.500.000*650 lần
G333.000.000*300 lần
Kk1411.000.000*100 lần
Kk2742100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7505 Kỳ mở thưởng: #00249
B 7624 G1 1596
C 6262 G2

7505 7624

D 1596 G3

6262 9160 2034

E 9160 KK1

596

G 2034 KK2

96

Thống kê người trúng giải ngày 26/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11115.000.000*1500 lần
G2156.500.000*650 lần
G3283.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2474100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7392 Kỳ mở thưởng: #00248
B 4717 G1 2404
C 1596 G2

4234 4717

D 1364 G3

7392 1596 1364

E 4234 KK1

404

G 2404 KK2

04

Thống kê người trúng giải ngày 23/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1461.000.000*100 lần
Kk2522100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9973 Kỳ mở thưởng: #00247
B 2392 G1 7357
C 7357 G2

2392 7076

D 2447 G3

9973 2447 0077

E 0077 KK1

357

G 7076 KK2

57

Thống kê người trúng giải ngày 21/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G3283.000.000*300 lần
Kk11191.000.000*100 lần
Kk2651100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3141 Kỳ mở thưởng: #00246
B 7790 G1 7058
C 9598 G2

3141 7790

D 7058 G3

9598 8261 3259

E 8261 KK1

058

G 3259 KK2

58

Thống kê người trúng giải ngày 19/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1691.000.000*100 lần
Kk2728100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0266 Kỳ mở thưởng: #00245
B 7223 G1 9640
C 9640 G2

7223 7083

D 7083 G3

0266 9130 3122

E 9130 KK1

640

G 3122 KK2

40

Thống kê người trúng giải ngày 16/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2783100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1095 Kỳ mở thưởng: #00244
B 0434 G1 7155
C 5290 G2

5783 1095

D 7155 G3

0434 5290 8727

E 8727 KK1

155

G 5783 KK2

55

Thống kê người trúng giải ngày 14/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk11281.000.000*100 lần
Kk21.005100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7968 Kỳ mở thưởng: #00242
B 5790 G1 8400
C 6110 G2

6110 6337

D 6337 G3

7968 5790 4143

E 4143 KK1

400

G 8400 KK2

00

Thống kê người trúng giải ngày 12/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3433.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2847100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7207 Kỳ mở thưởng: #00241
B 8056 G1 0260
C 3645 G2

2250 3645

D 2250 G3

7207 8056 5722

E 0260 KK1

260

G 5722 KK2

60

Thống kê người trúng giải ngày 9/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2336.500.000*650 lần
G3473.000.000*300 lần
Kk1191.000.000*100 lần
Kk2511100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4139 Kỳ mở thưởng: #00241
B 6238 G1 6238
C 4619 G2

4619 3132

D 3132 G3

4139 1882 7814

E 1882 KK1

238

G 7814 KK2

38

Thống kê người trúng giải ngày 7/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1501.000.000*100 lần
Kk2814100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0012 Kỳ mở thưởng: #00240
B 5188 G1 4070
C 4070 G2

0203 5188

D 0203 G3

0012 8176 1681

E 8176 KK1

070

G 1681 KK2

70

Thống kê người trúng giải ngày 5/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G15215.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1701.000.000*100 lần
Kk2517100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1006 Kỳ mở thưởng: #00239
B 9363 G1 1742
C 6936 G2

9363 9525

D 9525 G3

1006 6936 8573

E 1742 KK1

742

G 8573 KK2

42

Thống kê người trúng giải ngày 2/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1951.000.000*100 lần
Kk2407100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7373 Kỳ mở thưởng: #00238
B 2853 G1 3100
C 1491 G2

5259 7373

D 6213 G3

2853 1491 6213

E 3100 KK1

100

G 5259 KK2

00

Thống kê người trúng giải ngày 31/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1915.000.000*1500 lần
G2256.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1651.000.000*100 lần
Kk2967100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0066 Kỳ mở thưởng: #00237
B 6318 G1 6074
C 6892 G2

0066 9594

D 0540 G3

6318 6892 0540

E 9594 KK1

074

G 6074 KK2

74

Thống kê người trúng giải ngày 29/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1181.000.000*100 lần
Kk2546100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7904 Kỳ mở thưởng: #00236
B 2828 G1 6654
C 8484 G2

7904 6291

D 6654 G3

2828 8484 6403

E 6403 KK1

654

G 6291 KK2

54

Thống kê người trúng giải ngày 26/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1411.000.000*100 lần
Kk2640100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2158 Kỳ mở thưởng: #00235
B 6978 G1 3694
C 6527 G2

6978 6527

D 6743 G3

2158 6743 5014

E 5014 KK1

694

G 3694 KK2

94

Thống kê người trúng giải ngày 24/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1111.000.000*100 lần
Kk2577100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1494 Kỳ mở thưởng: #00234
B 8057 G1 1331
C 8466 G2

8466 8057

D 4374 G3

1494 4374 2586

E 2586 KK1

331

G 1331 KK2

31

Thống kê người trúng giải ngày 22/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G14015.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3273.000.000*300 lần
Kk1971.000.000*100 lần
Kk2536100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0911 Kỳ mở thưởng: #00233
B 1733 G1 2142
C 9766 G2

1733 9766

D 0190 G3

0911 0190 3434

E 3434 KK1

142

G 2142 KK2

42

Thống kê người trúng giải ngày 19/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3643.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2636100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6872 Kỳ mở thưởng: #00232
B 7452 G1 7452
C 3445 G2

6872 9228

D 9228 G3

3445 5329 7464

E 5329 KK1

452

G 7464 KK2

52

Thống kê người trúng giải ngày 17/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11015.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1611.000.000*100 lần
Kk2977100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3109 Kỳ mở thưởng: #00231
B 4881 G1 2130
C 2130 G2

6300 9201

D 0000 G3

3109 4881 0000

E 6300 KK1

130

G 9201 KK2

30

Thống kê người trúng giải ngày 15/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11515.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3723.000.000*300 lần
Kk11301.000.000*100 lần
Kk2617100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5415 Kỳ mở thưởng: #00230
B 6576 G1 6576
C 9518 G2

9518 7721

D 1096 G3

5415 1096 5137

E 5137 KK1

576

G 7721 KK2

76

Thống kê người trúng giải ngày 12/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1521.000.000*100 lần
Kk2575100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5179 Kỳ mở thưởng: #00229
B 0781 G1 1526
C 8264 G2

6486 2689

D 1526 G3

5179 0781 8264

E 6486 KK1

526

G 2689 KK2

26

Thống kê người trúng giải ngày 10/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3223.000.000*300 lần
Kk1521.000.000*100 lần
Kk2633100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5406 Kỳ mở thưởng: #00228
B 8489 G1 5406
C 8488 G2

3331 8488

D 3437 G3

8489 3437 2770

E 3331 KK1

406

G 2770 KK2

06

Thống kê người trúng giải ngày 8/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1221.000.000*100 lần
Kk2656100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/