XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

Hôm qua- Thứ Bảy, 16/2 Hôm nay- Chủ Nhật, 17/2
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9677 Kỳ mở thưởng: #00349
B 3925 G1 5402
C 5479 G2

5479 3925

D 0328 G3

9677 0328 8699

E 5402 KK1

402

G 8699 KK2

02

Thống kê người trúng giải ngày 16/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1641.000.000*100 lần
Kk2446100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8949 Kỳ mở thưởng: #00348
B 6493 G1 9652
C 2395 G2

4598 8949

D 4342 G3

6493 2395 4342

E 9652 KK1

652

G 4598 KK2

52

Thống kê người trúng giải ngày 14/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11315.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1301.000.000*100 lần
Kk2974100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1232 Kỳ mở thưởng: #00347
B 7077 G1 7077
C 6822 G2

8024 1956

D 8024 G3

1232 6822 6760

E 1956 KK1

077

G 6760 KK2

77

Thống kê người trúng giải ngày 12/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2426.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk1501.000.000*100 lần
Kk2698100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3018 Kỳ mở thưởng: #00346
B 0983 G1 0299
C 2015 G2

9317 3018

D 9317 G3

0983 2015 2657

E 0299 KK1

299

G 2657 KK2

99

Thống kê người trúng giải ngày 9/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1491.000.000*100 lần
Kk2736100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7855 Kỳ mở thưởng: #00344
B 9660 G1 7379
C 7683 G2

2323 3695

D 2323 G3

7855 9660 7683

E 3695 KK1

379

G 7379 KK2

79

Thống kê người trúng giải ngày 2/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11515.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk11751.000.000*100 lần
Kk21.261100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4549 Kỳ mở thưởng: #00343
B 3878 G1 0077
C 0077 G2

8569 8408

D 8569 G3

4549 3878 2534

E 2534 KK1

077

G 8408 KK2

77

Thống kê người trúng giải ngày 31/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1341.000.000*100 lần
Kk2752100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1814 Kỳ mở thưởng: #00342
B 6190 G1 7908
C 0523 G2

6190 0523

D 7908 G3

1814 5087 3485

E 5087 KK1

908

G 3485 KK2

08

Thống kê người trúng giải ngày 29/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1551.000.000*100 lần
Kk2576100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9662 Kỳ mở thưởng: #00341
B 9191 G1 9191
C 7559 G2

9662 9095

D 9095 G3

7559 3576 5416

E 3576 KK1

191

G 5416 KK2

91

Thống kê người trúng giải ngày 26/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1915.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1691.000.000*100 lần
Kk2370100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6741 Kỳ mở thưởng: #00340
B 6252 G1 5895
C 8427 G2

6741 9394

D 9394 G3

6252 8427 4282

E 4282 KK1

895

G 5895 KK2

95

Thống kê người trúng giải ngày 24/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12415.000.000*1500 lần
G2306.500.000*650 lần
G3193.000.000*300 lần
Kk1471.000.000*100 lần
Kk2375100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3174 Kỳ mở thưởng: #00339
B 4632 G1 2773
C 7330 G2

7330 3174

D 2773 G3

4632 4149 3436

E 4149 KK1

773

G 3436 KK2

73

Thống kê người trúng giải ngày 22/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1715.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3223.000.000*300 lần
Kk1691.000.000*100 lần
Kk2542100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4862 Kỳ mở thưởng: #00338
B 3902 G1 3960
C 3960 G2

8546 7001

D 7001 G3

4862 3902 3925

E 8546 KK1

960

G 3925 KK2

60

Thống kê người trúng giải ngày 19/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2322100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7862 Kỳ mở thưởng: #00337
B 4572 G1 7862
C 5350 G2

4228 0598

D 4228 G3

4572 5350 7147

E 0598 KK1

862

G 7147 KK2

62

Thống kê người trúng giải ngày 17/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11115.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1201.000.000*100 lần
Kk2603100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0591 Kỳ mở thưởng: #00336
B 4173 G1 3415
C 3909 G2

0591 1301

D 1301 G3

4173 3909 6803

E 3415 KK1

415

G 6803 KK2

15

Thống kê người trúng giải ngày 15/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2266.500.000*650 lần
G3283.000.000*300 lần
Kk1701.000.000*100 lần
Kk2963100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3727 Kỳ mở thưởng: #00335
B 7390 G1 1297
C 1297 G2

3727 8107

D 6661 G3

7390 6661 0420

E 0420 KK1

297

G 8107 KK2

97

Thống kê người trúng giải ngày 12/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2256.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1341.000.000*100 lần
Kk2478100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0393 Kỳ mở thưởng: #00334
B 7813 G1 0393
C 4523 G2

1373 6370

D 1373 G3

7813 4523 8503

E 8503 KK1

393

G 6370 KK2

93

Thống kê người trúng giải ngày 10/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2216.500.000*650 lần
G333.000.000*300 lần
Kk1531.000.000*100 lần
Kk2427100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4457 Kỳ mở thưởng: #00333
B 0639 G1 8580
C 4311 G2

5008 4457

D 5008 G3

0639 4311 2127

E 8580 KK1

580

G 2127 KK2

80

Thống kê người trúng giải ngày 8/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2551100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6333 Kỳ mở thưởng: #00332
B 7215 G1 1503
C 5042 G2

5042 2828

D 2095 G3

6333 7215 2095

E 2828 KK1

503

G 1503 KK2

03

Thống kê người trúng giải ngày 5/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2575100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7918 Kỳ mở thưởng: #00331
B 1521 G1 5829
C 4872 G2

7918 1521

D 5829 G3

4872 7376 1640

E 7376 KK1

829

G 1640 KK2

29

Thống kê người trúng giải ngày 3/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1231.000.000*100 lần
Kk2443100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3798 Kỳ mở thưởng: #00330
B 5423 G1 3798
C 0221 G2

1460 4276

D 1460 G3

5423 0221 6160

E 4276 KK1

798

G 6160 KK2

98

Thống kê người trúng giải ngày 1/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G2496.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1511.000.000*100 lần
Kk2332100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2945 Kỳ mở thưởng: #00329
B 5398 G1 5398
C 8896 G2

0349 8896

D 6195 G3

2945 6195 8870

E 0349 KK1

398

G 8870 KK2

98

Thống kê người trúng giải ngày 29/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1191.000.000*100 lần
Kk2354100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9680 Kỳ mở thưởng: #00328
B 0959 G1 9222
C 1890 G2

1890 7464

D 7464 G3

9680 0959 7022

E 9222 KK1

222

G 7022 KK2

22

Thống kê người trúng giải ngày 27/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk11001.000.000*100 lần
Kk2782100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5402 Kỳ mở thưởng: #00327
B 3742 G1 3742
C 8866 G2

6286 8866

D 6286 G3

5402 6140 6291

E 6140 KK1

742

G 6291 KK2

42

Thống kê người trúng giải ngày 25/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11315.000.000*1500 lần
G2306.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk11481.000.000*100 lần
Kk2496100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0148 Kỳ mở thưởng: #00326
B 6418 G1 3967
C 9235 G2

0148 7517

D 7517 G3

6418 9235 7765

E 7765 KK1

967

G 3967 KK2

67

Thống kê người trúng giải ngày 22/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11115.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk1371.000.000*100 lần
Kk2503100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5957 Kỳ mở thưởng: #00326
B 4445 G1 4445
C 2953 G2

8083 2953

D 3615 G3

5957 3615 4900

E 4900 KK1

445

G 8083 KK2

45

Thống kê người trúng giải ngày 20/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2726.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1401.000.000*100 lần
Kk2417100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9208 Kỳ mở thưởng: #00325
B 0227 G1 5608
C 3214 G2

0131 0227

D 6493 G3

9208 3214 6493

E 0131 KK1

608

G 5608 KK2

08

Thống kê người trúng giải ngày 18/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1301.000.000*100 lần
Kk2545100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3972 Kỳ mở thưởng: #00324
B 9356 G1 2073
C 2073 G2

9626 7359

D 7359 G3

3972 9356 2937

E 9626 KK1

073

G 2937 KK2

73

Thống kê người trúng giải ngày 15/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2226.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2824100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7744 Kỳ mở thưởng: #00322
B 3084 G1 4468
C 7135 G2

7135 5122

D 4468 G3

7744 3084 9948

E 9948 KK1

468

G 5122 KK2

68

Thống kê người trúng giải ngày 13/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12715.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G333.000.000*300 lần
Kk1831.000.000*100 lần
Kk2952100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4140 Kỳ mở thưởng: #00321
B 3960 G1 1003
C 4284 G2

1618 4284

D 1618 G3

4140 3960 4364

E 1003 KK1

003

G 4364 KK2

03

Thống kê người trúng giải ngày 11/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2266.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1401.000.000*100 lần
Kk2476100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1836 Kỳ mở thưởng: #00320
B 1137 G1 6382
C 2784 G2

1137 2784

D 6382 G3

1836 5873 1482

E 5873 KK1

382

G 1482 KK2

82

Thống kê người trúng giải ngày 8/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1431.000.000*100 lần
Kk2456100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7119 Kỳ mở thưởng: #00319
B 5390 G1 7119
C 7862 G2

5390 7747

D 7747 G3

7862 1325 6365

E 1325 KK1

119

G 6365 KK2

19

Thống kê người trúng giải ngày 6/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1571.000.000*100 lần
Kk2874100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | https://xskt.com.vn/