XSQNG 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 22/1 Hôm nay- Thứ Ba, 23/1
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSQNG> XSQNG 30 ngày
Giải 872
Giải 7376
Giải 6613262884265
Giải 51634
Giải 4117950089598548
62530515406394646572
Giải 3 7109167579
Giải 2 79016
Giải 143385
Giải ĐB111792
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 6 6 5
2 7 2, 2, 6, 9
3 0, 2, 4 8 5, 8
4 0, 6, 8 9 1, 2, 5, 5
 
 
Giải 824
Giải 7671
Giải 6684258448020
Giải 59746
Giải 4348883029921725
46157215847276714066
Giải 3 0296057893
Giải 2 46157
Giải 156200
Giải ĐB013081
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 7, 7
1 6 0, 6, 7
2 0, 4, 5 7 1
3 8 1, 4, 8
4 2, 4, 6 9 3, 9
Giải 856
Giải 7637
Giải 6274476153226
Giải 58347
Giải 4966803612078746
50847680210286466179
Giải 3 1528097996
Giải 2 86726
Giải 192147
Giải ĐB596110
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 0, 5 6 4
2 0, 1, 6, 6 7 9
3 7 8 0, 0
4 4, 6, 7, 7, 7 9 6
Giải 899
Giải 7124
Giải 6792482459705
Giải 58702
Giải 4525810770543991
29947300363447438293
Giải 3 9175534988
Giải 2 11828
Giải 199013
Giải ĐB797584
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 5 5 5
1 3 6
2 4, 4, 8 7 4
3 6 8 1, 4, 8
4 5, 7 9 1, 3, 9
Giải 813
Giải 7786
Giải 6009922448099
Giải 59063
Giải 4905566527441619
57740677399660560786
Giải 3 2903498187
Giải 2 45795
Giải 168656
Giải ĐB391986
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 6, 6
1 3, 9 6 3
2 7 4
3 4, 9 8 6, 6, 6, 7
4 0, 4 9 5, 9, 9
Giải 865
Giải 7159
Giải 6560922087836
Giải 51319
Giải 4203497611064403
13226698880860385340
Giải 3 1581928673
Giải 2 46285
Giải 159237
Giải ĐB417707
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 7, 8, 9 5 9
1 0, 9, 9 6 5
2 6 7 3
3 6, 7 8 5, 8
4 0, 9 9
Giải 818
Giải 7444
Giải 6179423401920
Giải 51193
Giải 4105849842548275
10450607224118869299
Giải 3 1336312970
Giải 2 62125
Giải 127076
Giải ĐB820004
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0
1 8 6 3
2 0, 2, 5, 5 7 0, 5, 6
3 8 4, 8
4 0, 4 9 3, 4, 9
Giải 871
Giải 7508
Giải 6477216195500
Giải 53887
Giải 4319250694075457
35755965957636666211
Giải 3 2923235793
Giải 2 57956
Giải 118798
Giải ĐB918025
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8 5 5, 6, 7
1 1, 9 6 6
2 5, 5 7 1, 2
3 2 8 7
4 0 9 3, 5, 8
Giải 880
Giải 7945
Giải 6998785514386
Giải 53472
Giải 4949769109186935
34854081385396089201
Giải 3 6105122187
Giải 2 95442
Giải 150400
Giải ĐB462193
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 1, 1, 4
1 6 0
2 7 2, 6
3 5, 8 8 0, 6, 7, 7
4 2, 5 9 1, 3
Giải 830
Giải 7437
Giải 6646947954250
Giải 55864
Giải 4397525106233063
89375837658320565310
Giải 3 5633241916
Giải 2 38461
Giải 143827
Giải ĐB398487
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 2
1 0, 6 6 1, 2, 3, 4, 5, 9
2 7 7 5
3 0, 2, 7 8 7
4 9 5
Giải 871
Giải 7277
Giải 6838149292295
Giải 55709
Giải 4345437506163464
06635338530007742769
Giải 3 4597484647
Giải 2 90546
Giải 106475
Giải ĐB438842
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3
1 6 1, 4, 9
2 9 7 1, 4, 5, 7, 7
3 5 8 1
4 2, 3, 6, 7 9 5
Giải 850
Giải 7929
Giải 6122907753456
Giải 58433
Giải 4377437494252474
69949885455794803331
Giải 3 9761163997
Giải 2 45261
Giải 114377
Giải ĐB528162
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 6
1 1 6 1, 2
2 9, 9 7 4, 5, 7
3 1, 3 8
4 2, 3, 5, 8, 9 9 7
Giải 853
Giải 7255
Giải 6418587014643
Giải 56712
Giải 4631608622685421
90440814750777044373
Giải 3 0686057961
Giải 2 50316
Giải 133275
Giải ĐB152079
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3, 5
1 2, 6 6 0, 0, 1
2 1, 6 7 0, 3, 5, 5, 9
3 8 5
4 0, 3 9
Giải 896
Giải 7184
Giải 6700471014941
Giải 57272
Giải 4071659967394659
70311137358027316011
Giải 3 2543862670
Giải 2 78430
Giải 195253
Giải ĐB400872
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 3, 9
1 1, 1 6 5
2 7 0, 2, 2, 3, 3
3 0, 5, 8 8 4
4 1 9 6
Giải 884
Giải 7725
Giải 6756261797840
Giải 58963
Giải 4686653511108930
73539433256662231435
Giải 3 4495886009
Giải 2 45409
Giải 160969
Giải ĐB371781
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 8
1 1 6 2, 3, 5, 9
2 2, 5, 5 7 9
3 0, 5, 9 8 1, 4
4 0 9
Giải 896
Giải 7762
Giải 6755881905386
Giải 53075
Giải 4045634033256781
85010076927723753250
Giải 3 4153815157
Giải 2 69294
Giải 153632
Giải ĐB996469
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 7, 8
1 0 6 2, 3, 9
2 7 5
3 2, 2, 7, 8 8 1, 6
4 9 0, 2, 4, 6
Giải 878
Giải 7602
Giải 6346363719431
Giải 53342
Giải 4374751768485190
69680508549256335188
Giải 3 9023652584
Giải 2 09762
Giải 177247
Giải ĐB849231
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4
1 6 2, 3, 3
2 7 1, 5, 8
3 1, 1, 6 8 0, 4, 4, 8
4 2, 7 9 0
Giải 857
Giải 7360
Giải 6290463632834
Giải 57902
Giải 4963167733971622
43552047048932025879
Giải 3 2054731792
Giải 2 40843
Giải 127969
Giải ĐB733951
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 4 5 1, 2, 7
1 6 6 0, 3, 9
2 0, 2 7 9
3 4, 9 8
4 3, 7 9 2
Giải 855
Giải 7110
Giải 6582664130302
Giải 57423
Giải 4421750653161626
37102842899167633360
Giải 3 2711644425
Giải 2 66222
Giải 114888
Giải ĐB434486
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 5
1 0, 3, 6 6 0
2 2, 3, 5, 6, 6 7 5, 6
3 1 8 6, 8, 9
4 9
Giải 851
Giải 7723
Giải 6211576496293
Giải 51647
Giải 4448735001300095
86224360026178822997
Giải 3 9002126442
Giải 2 29863
Giải 139469
Giải ĐB312912
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1
1 2, 3, 5 6 3, 9
2 1, 3, 4 7 3
3 8 8
4 2, 7, 9 9 3, 5, 7
Giải 811
Giải 7287
Giải 6624922832346
Giải 52526
Giải 4761589371854311
37885077567554268204
Giải 3 8424277592
Giải 2 77280
Giải 154594
Giải ĐB399406
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 6, 8
1 1, 1, 8 6
2 6 7
3 8 0, 3, 5, 7
4 2, 2, 6, 9 9 2, 4
Giải 898
Giải 7548
Giải 6451951875756
Giải 51302
Giải 4357619435346235
23977535841458258673
Giải 3 1987042013
Giải 2 35994
Giải 118455
Giải ĐB702821
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3, 5, 6
1 3, 9 6 1
2 1 7 0, 3, 7
3 5 8 2, 4, 7
4 8 9 4, 8
Giải 823
Giải 7626
Giải 6451040084286
Giải 53682
Giải 4774150450546314
13621518059890404329
Giải 3 1938170007
Giải 2 40719
Giải 146927
Giải ĐB382846
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 5, 7, 8 5
1 0, 4, 5, 9 6
2 1, 3, 6, 7, 9 7
3 8 1, 2, 6
4 6 9
Giải 813
Giải 7305
Giải 6248275030617
Giải 50148
Giải 4871468350745527
77497584915091928217
Giải 3 2469033106
Giải 2 53589
Giải 130971
Giải ĐB959214
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6, 7 5
1 3, 4, 7, 7, 9 6
2 7 7 1
3 8 2, 9
4 6, 8 9 0, 1, 7
Giải 817
Giải 7816
Giải 6279373346195
Giải 58956
Giải 4730896129915678
95566030830751256411
Giải 3 4770418785
Giải 2 29808
Giải 115767
Giải ĐB321966
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 6
1 1, 2, 6, 7 6 6, 6, 7
2 7 8
3 4 8 3, 5, 9
4 9 3, 5, 9
Giải 862
Giải 7884
Giải 6496497586710
Giải 54773
Giải 4937370830244707
14052433271916964298
Giải 3 7449737198
Giải 2 26533
Giải 192610
Giải ĐB218874
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 2, 8
1 0, 0 6 2, 4, 9
2 7 7 3, 4
3 3, 7 8 4
4 9 7, 8, 8
Giải 800
Giải 7826
Giải 6380522762008
Giải 56860
Giải 4482994474389351
43925304106100352459
Giải 3 2493367395
Giải 2 73755
Giải 168151
Giải ĐB742480
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5, 8 5 1, 1, 5, 9
1 0 6 0
2 5, 6 7 6
3 3 8 0
4 3 9 5, 9
Giải 884
Giải 7803
Giải 6222028871261
Giải 54163
Giải 4226416730910074
95329014013694066998
Giải 3 9579220729
Giải 2 15324
Giải 190290
Giải ĐB326043
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 9 5
1 6 1, 3
2 0, 4, 9, 9 7 4
3 8 4, 7
4 0, 1, 3 9 0, 2, 8
Giải 896
Giải 7382
Giải 6565346245894
Giải 56418
Giải 4835441177969039
17318864867218866030
Giải 3 7041188751
Giải 2 44598
Giải 144866
Giải ĐB841102
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 3
1 1, 8, 8 6 6
2 4 7 9
3 0, 9 8 2, 6, 8
4 4 9 4, 6, 8
Giải 843
Giải 7566
Giải 6810986732474
Giải 55291
Giải 4274604436876841
43923254531937160714
Giải 3 4751619121
Giải 2 76550
Giải 155097
Giải ĐB747082
Soi cầu Quảng Ngãi
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 3
1 4, 6 6 0, 6, 8
2 1, 3 7 1, 3, 4
3 8 2
4 1, 3 9 1, 7
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSQNG theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Quảng Ngãi trực tiếp

XSQNG 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Quảng Ngãi có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/