XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 22/1 Hôm nay- Thứ Ba, 23/1
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB33101
Giải Nhất13699
Giải Nhì0644853556
Giải Ba415458712133421
793294041774711
Giải Tư 5473917301551088
Giải Năm285777729878
630429926155
Giải Sáu162482521
Giải Bảy98003029
KH trúng ĐB: 13LX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 4 5 5, 5, 6, 7
1 1, 7 6 2
2 1, 1, 1, 9, 9 7 2, 3, 3, 8
3 0 8 2, 8
4 5, 8 9 2, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 196028
Bộ số 228
Bộ số 3969
 
 
Giải ĐB24960
Giải Nhất71816
Giải Nhì4845665007
Giải Ba452041417117814
088142448430480
Giải Tư 4822780876784950
Giải Năm596714504285
805290149066
Giải Sáu828354136
Giải Bảy26185065
KH trúng ĐB: 13LY 6LY 5LY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 8 5 0, 0, 0, 2, 4, 6
1 4, 4, 4, 6, 8 6 0, 5, 6, 7
2 2, 6, 8 7 1, 8
3 6 8 0, 4, 5
4 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 184091
Bộ số 218
Bộ số 3538
Giải ĐB87139
Giải Nhất63885
Giải Nhì5804368562
Giải Ba082904824990725
618157335479862
Giải Tư 5708200172767111
Giải Năm420255854054
673677707922
Giải Sáu896943594
Giải Bảy52804871
KH trúng ĐB: 15LZ 11LZ 10LZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8 5 2, 4, 4
1 1, 5 6 2, 2
2 2, 5 7 0, 1, 6
3 6, 9 8 0, 5, 5
4 3, 3, 8, 9 9 0, 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 156318
Bộ số 283
Bộ số 3180
Giải ĐB69463
Giải Nhất84663
Giải Nhì1939163562
Giải Ba571702743808585
727519710553985
Giải Tư 1703842804775851
Giải Năm735586952100
008652366737
Giải Sáu232744195
Giải Bảy18287653
KH trúng ĐB: 15KA 11KA 4KA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5 5 1, 1, 3, 5
1 8 6 2, 3, 3
2 8, 8 7 0, 6, 7
3 2, 6, 7, 8 8 5, 5, 6
4 4 9 1, 5, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16391307
Bộ số 28712
Bộ số 348026
Bộ số 428
Bộ số 530
Bộ số 632
Giải ĐB67721
Giải Nhất19940
Giải Nhì3955752449
Giải Ba124945727950133
365913827169351
Giải Tư 7372910864441631
Giải Năm752964378297
726292793799
Giải Sáu018975385
Giải Bảy34566131
KH trúng ĐB: 6KB 5KB 1KB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 1, 6, 7
1 8 6 1, 2
2 1, 9 7 1, 2, 5, 9, 9
3 1, 1, 3, 4, 7 8 5
4 0, 4, 9 9 1, 4, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 169940
Bộ số 251
Bộ số 3712
Giải ĐB41201
Giải Nhất81415
Giải Nhì6725233787
Giải Ba097394809415123
291552328306298
Giải Tư 3953659115862762
Giải Năm487661626483
649165919204
Giải Sáu247237617
Giải Bảy08041439
KH trúng ĐB: 11KC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 4, 8 5 2, 3, 5
1 4, 5, 7 6 2, 2
2 3 7 6
3 7, 9, 9 8 3, 3, 6, 7
4 7 9 1, 1, 1, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176549
Bộ số 294
Bộ số 3362
Giải ĐB13766
Giải Nhất19837
Giải Nhì0760642385
Giải Ba470875643891653
692670328221195
Giải Tư 4577289679297377
Giải Năm033470005916
412464825611
Giải Sáu038407382
Giải Bảy60200702
KH trúng ĐB: 14KE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6, 7, 7 5 3
1 1, 6 6 0, 6, 7
2 0, 4, 9 7 7, 7
3 4, 7, 8, 8 8 2, 2, 2, 5, 7
4 9 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 175855
Bộ số 209
Bộ số 3139
Giải ĐB85298
Giải Nhất66584
Giải Nhì9402107197
Giải Ba231940378245695
225265212146928
Giải Tư 6912970590237075
Giải Năm327187610728
834138530942
Giải Sáu649301994
Giải Bảy45158046
KH trúng ĐB: 15KF 13KF 12KF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5 5 3
1 2, 5 6 1
2 1, 1, 3, 6, 8, 8 7 1, 5
3 8 0, 2, 4
4 1, 2, 5, 6, 9 9 4, 4, 5, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 196942
Bộ số 239
Bộ số 3767
Giải ĐB45021
Giải Nhất55703
Giải Nhì2073749866
Giải Ba125730814930138
422338114458368
Giải Tư 5985711418480609
Giải Năm660440305049
792893471079
Giải Sáu310543685
Giải Bảy37327611
KH trúng ĐB: 13KG 7KG 2KG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 9 5
1 0, 1, 4 6 6, 8
2 1, 8 7 3, 6, 9
3 0, 2, 3, 7, 7, 8 8 5, 5
4 3, 4, 7, 8, 9, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135918
Bộ số 209
Bộ số 3537
Giải ĐB04264
Giải Nhất96456
Giải Nhì9905248761
Giải Ba445842769478373
448634375694263
Giải Tư 5759460711388062
Giải Năm663467132011
271904179972
Giải Sáu512351340
Giải Bảy16685037
KH trúng ĐB: 10KH 9KH 5KH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 1, 2, 6, 6, 9
1 1, 2, 3, 6, 7, 9 6 1, 2, 3, 3, 4, 8
2 7 2, 3
3 4, 7, 8 8 4
4 0 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14390904
Bộ số 27906
Bộ số 316915
Bộ số 422
Bộ số 529
Bộ số 632
Giải ĐB77077
Giải Nhất48702
Giải Nhì2301199759
Giải Ba788466898658101
271936639009104
Giải Tư 3736093048482549
Giải Năm411820926080
151761057360
Giải Sáu723556184
Giải Bảy34832462
KH trúng ĐB: 15KL 13KL 1KL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 5 5 6, 9
1 1, 7, 8 6 0, 2
2 3, 4 7 7
3 0, 4, 6 8 0, 3, 4, 6
4 6, 8, 9 9 0, 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 167454
Bộ số 291
Bộ số 3346
Giải ĐB88149
Giải Nhất20508
Giải Nhì6187245785
Giải Ba710552012024052
342908518524538
Giải Tư 0120127343036274
Giải Năm717698395585
931133141977
Giải Sáu306647616
Giải Bảy26079386
KH trúng ĐB: 13KM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6, 7, 8 5 2, 5
1 1, 4, 6 6
2 0, 0, 6 7 2, 3, 4, 6, 7
3 8, 9 8 5, 5, 5, 6
4 7, 9 9 0, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129513
Bộ số 235
Bộ số 3259
Giải ĐB81062
Giải Nhất24766
Giải Nhì6658498350
Giải Ba333803952084217
698960782316027
Giải Tư 9667458839304095
Giải Năm528913452699
656461874561
Giải Sáu139073362
Giải Bảy59647001
KH trúng ĐB: 8KP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 9
1 7 6 1, 2, 2, 4, 4, 6, 7
2 0, 3, 7 7 0, 3
3 0, 9 8 0, 4, 7, 8, 9
4 5 9 5, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 155659
Bộ số 281
Bộ số 3047
Giải ĐB79708
Giải Nhất95955
Giải Nhì1305485850
Giải Ba702325280950542
004932497306079
Giải Tư 7310836075534681
Giải Năm239019076737
524890323108
Giải Sáu117693213
Giải Bảy85635336
KH trúng ĐB: 13KR 7KR 2KR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8, 8, 9 5 0, 3, 3, 4, 5
1 0, 3, 7 6 0, 3
2 7 3, 9
3 2, 2, 6, 7 8 1, 5
4 2, 8 9 0, 3, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 143479
Bộ số 215
Bộ số 3524
Giải ĐB13957
Giải Nhất71291
Giải Nhì4358494421
Giải Ba568778888015970
564825376852763
Giải Tư 0280779356008222
Giải Năm784983922153
715099461763
Giải Sáu689904820
Giải Bảy42290878
KH trúng ĐB: 7KS 6KS 4KS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 8 5 0, 3, 7
1 6 3, 3, 8
2 0, 1, 2, 9 7 0, 7, 8
3 8 0, 0, 2, 4, 9
4 2, 6, 9 9 1, 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 155718
Bộ số 253
Bộ số 3927
Giải ĐB15589
Giải Nhất95113
Giải Nhì1316364626
Giải Ba080268652603469
281776301356266
Giải Tư 3610009682836875
Giải Năm675399108371
197835416993
Giải Sáu079337470
Giải Bảy48967632
KH trúng ĐB: 15KT 14KT 8KT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 0, 0, 3, 3 6 3, 6, 9
2 6, 6, 6 7 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9
3 2, 7 8 3, 9
4 1, 8 9 3, 6, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14339212
Bộ số 20815
Bộ số 307323
Bộ số 432
Bộ số 533
Bộ số 636
Giải ĐB18105
Giải Nhất35622
Giải Nhì0647302567
Giải Ba410706241016437
442622416884451
Giải Tư 5810516667082414
Giải Năm589178969893
157117576642
Giải Sáu506423716
Giải Bảy63839947
KH trúng ĐB: 15KV 14KV 7KV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 8 5 1, 7
1 0, 0, 4, 6 6 2, 3, 6, 7, 8
2 2, 3 7 0, 1, 3
3 7 8 3
4 2, 7 9 1, 3, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 188306
Bộ số 252
Bộ số 3237
Giải ĐB62274
Giải Nhất80320
Giải Nhì3551391291
Giải Ba429011247843936
952543261456914
Giải Tư 5295819741812833
Giải Năm287111651520
575224242550
Giải Sáu479833249
Giải Bảy37534128
KH trúng ĐB: 15KX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 2, 3, 4
1 3, 4, 4 6 5
2 0, 0, 4, 8 7 1, 4, 8, 9
3 3, 3, 6, 7 8 1
4 1, 9 9 1, 5, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 130005
Bộ số 211
Bộ số 3118
Giải ĐB84631
Giải Nhất03488
Giải Nhì7643498861
Giải Ba474916793538046
550419383125159
Giải Tư 9998121731880786
Giải Năm899129874201
065152632935
Giải Sáu983806776
Giải Bảy21719140
KH trúng ĐB: 11KZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 1, 9
1 7 6 1, 3
2 1 7 1, 6
3 1, 1, 4, 5, 5 8 3, 6, 7, 8, 8
4 0, 1, 6 9 1, 1, 1, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165017
Bộ số 221
Bộ số 3133
Giải ĐB91662
Giải Nhất94944
Giải Nhì5362514837
Giải Ba850142175031212
547075469054681
Giải Tư 8994281610429743
Giải Năm862753713803
975920678743
Giải Sáu015677702
Giải Bảy29325836
KH trúng ĐB: 12HA 11HA 10HA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 7 5 0, 8, 9
1 2, 4, 5, 6 6 2, 7
2 5, 7, 9 7 1, 7
3 2, 6, 7 8 1
4 2, 3, 3, 4 9 0, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/01/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 100861
Bộ số 269
Bộ số 3780
Giải ĐB73459
Giải Nhất86961
Giải Nhì9860131544
Giải Ba180880962146340
625511164807578
Giải Tư 0072320836267485
Giải Năm148127296097
144798644388
Giải Sáu542022024
Giải Bảy11362199
KH trúng ĐB: 8HB 5HB 1HB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8 5 1, 9
1 1 6 1, 4
2 1, 1, 2, 4, 6, 9 7 2, 8
3 6 8 1, 5, 8, 8
4 0, 2, 4, 7, 8 9 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/12/2017
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111417
Bộ số 231
Bộ số 3215
Giải ĐB61773
Giải Nhất20030
Giải Nhì9455889831
Giải Ba875580716092229
877713822476912
Giải Tư 9233846865008739
Giải Năm174624433681
779512898211
Giải Sáu621420633
Giải Bảy31565196
KH trúng ĐB: 9HC 6HC 2HC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1, 6, 8, 8
1 1, 2 6 0, 8
2 0, 1, 4, 9 7 1, 3
3 0, 1, 1, 3, 3, 9 8 1, 9
4 3, 6 9 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/12/2017
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10208515
Bộ số 23222
Bộ số 326323
Bộ số 427
Bộ số 533
Bộ số 636
Giải ĐB53773
Giải Nhất47056
Giải Nhì5248909403
Giải Ba748478490585178
939414022444737
Giải Tư 1073212778111781
Giải Năm506801528223
294873150377
Giải Sáu548865724
Giải Bảy23283207
KH trúng ĐB: 12HD 11HD 7HD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 7 5 2, 6
1 1, 5 6 5, 8
2 3, 3, 4, 4, 7, 8 7 3, 3, 7, 8
3 2, 7 8 1, 9
4 1, 7, 8, 8 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/12/2017
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 128701
Bộ số 228
Bộ số 3322
Giải ĐB59705
Giải Nhất95527
Giải Nhì6534734078
Giải Ba096673695286803
459476790665035
Giải Tư 1272278141932559
Giải Năm848020744058
539782463929
Giải Sáu080518178
Giải Bảy47038078
KH trúng ĐB: 12HE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 5, 6 5 2, 8, 9
1 8 6 7
2 7, 9 7 2, 4, 8, 8, 8
3 5 8 0, 0, 0, 1
4 6, 7, 7, 7 9 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/12/2017
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 108989
Bộ số 227
Bộ số 3077
Giải ĐB12404
Giải Nhất28263
Giải Nhì9854762066
Giải Ba288189581372806
483127810932681
Giải Tư 8762305883109516
Giải Năm315264624989
789124586228
Giải Sáu637309541
Giải Bảy15632389
KH trúng ĐB: 15HG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6, 9, 9 5 2, 8, 8
1 0, 2, 3, 5, 6, 8 6 2, 2, 3, 3, 6
2 3, 8 7
3 7 8 1, 9, 9
4 1, 7 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/12/2017
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 136672
Bộ số 254
Bộ số 3248
Giải ĐB30363
Giải Nhất42156
Giải Nhì1004096503
Giải Ba701758488198573
766331140521113
Giải Tư 7662111405220992
Giải Năm612714759375
154408636288
Giải Sáu458677149
Giải Bảy76191417
KH trúng ĐB: 13HK 11HK 3HK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 6, 8
1 3, 4, 4, 7, 9 6 2, 3, 3
2 2, 7 7 3, 5, 5, 5, 6, 7
3 3 8 1, 8
4 0, 4, 9 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/12/2017
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 186511
Bộ số 298
Bộ số 3891
Giải ĐB89886
Giải Nhất81087
Giải Nhì8407027214
Giải Ba473525550118748
063905528460344
Giải Tư 9931629931907876
Giải Năm825745903352
785571115940
Giải Sáu192239412
Giải Bảy45807086
KH trúng ĐB: 10HL 7HL 5HL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 2, 5, 7
1 1, 2, 4 6
2 7 0, 0, 6
3 1, 9 8 0, 4, 6, 6, 7
4 0, 4, 5, 8 9 0, 0, 0, 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/12/2017
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 102421
Bộ số 281
Bộ số 3507
Giải ĐB53369
Giải Nhất38167
Giải Nhì7781864123
Giải Ba463287263318014
460122401448423
Giải Tư 8884824199570422
Giải Năm933516871926
665974364661
Giải Sáu711896515
Giải Bảy72435991
KH trúng ĐB: 9HM 6HM 5HM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7, 9, 9
1 1, 2, 4, 4, 5, 8 6 1, 7, 9
2 2, 3, 3, 6, 8 7 2
3 3, 5, 6 8 4, 7
4 1, 3 9 1, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/12/2017
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16952802
Bộ số 22805
Bộ số 331017
Bộ số 423
Bộ số 526
Bộ số 634
Giải ĐB59521
Giải Nhất11027
Giải Nhì0766660690
Giải Ba185458683628626
427983067232901
Giải Tư 8632334948577874
Giải Năm828206280936
401578428467
Giải Sáu124605816
Giải Bảy45419302
KH trúng ĐB: 8HN 7HN 4HN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5 5 7
1 5, 6 6 6, 7
2 1, 4, 6, 7, 8 7 2, 4
3 2, 6, 6 8 2
4 1, 2, 5, 5, 9 9 0, 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/12/2017
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 142818
Bộ số 204
Bộ số 3073
Giải ĐB96758
Giải Nhất55855
Giải Nhì9595872770
Giải Ba504511293261195
232491560925605
Giải Tư 0432149854528693
Giải Năm467251874855
742409468659
Giải Sáu383316256
Giải Bảy80459687
KH trúng ĐB: 3HP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5 1, 2, 5, 5, 6, 8, 8, 9
1 6 6
2 4 7 0, 2
3 2, 2 8 0, 3, 7, 7
4 5, 6, 9 9 3, 5, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/12/2017
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 186445
Bộ số 230
Bộ số 3160
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/