XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 19/4 Hôm nay- Thứ Sáu, 20/4
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB34580
Giải Nhất02976
Giải Nhì5998550213
Giải Ba661449317990465
764581494596862
Giải Tư 8663141265406534
Giải Năm423567834787
449680339992
Giải Sáu290154813
Giải Bảy70314123
KH trúng ĐB: 5QT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 8
1 2, 3, 3 6 2, 3, 5
2 3 7 0, 6, 9
3 1, 3, 4, 5 8 0, 3, 5, 7
4 0, 1, 4, 5 9 0, 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123760
Bộ số 264
Bộ số 3227
 
 
Giải ĐB83064
Giải Nhất63908
Giải Nhì0008645065
Giải Ba517180905586672
669075102951214
Giải Tư 2567382246258581
Giải Năm552499017149
220279311304
Giải Sáu416639040
Giải Bảy83383530
KH trúng ĐB: 13QX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 7, 8 5 5
1 4, 6, 8 6 4, 5, 7
2 2, 4, 5, 9 7 2
3 0, 1, 5, 8, 9 8 1, 3, 6
4 0, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 151884
Bộ số 278
Bộ số 3631
Giải ĐB20546
Giải Nhất98458
Giải Nhì6776678121
Giải Ba154207111858387
058770975746879
Giải Tư 6865975366022440
Giải Năm335794769255
694491853541
Giải Sáu831638639
Giải Bảy92019122
KH trúng ĐB: 12QY 11QY 6QY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 3, 5, 7, 7, 8
1 8 6 5, 6
2 0, 1, 2 7 6, 7, 9
3 1, 8, 9 8 5, 7
4 0, 1, 4, 6 9 1, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 125333
Bộ số 269
Bộ số 3676
Giải ĐB25452
Giải Nhất93274
Giải Nhì0119774113
Giải Ba718840198301788
205311361085984
Giải Tư 7102184808520291
Giải Năm327789517847
802962576856
Giải Sáu485132558
Giải Bảy88896596
KH trúng ĐB: 12QZ 7QZ 2QZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 2, 2, 6, 7, 8
1 0, 3 6 5
2 9 7 4, 7
3 1, 2 8 3, 4, 4, 5, 8, 8, 9
4 7, 8 9 1, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 119863
Bộ số 233
Bộ số 3232
Giải ĐB71370
Giải Nhất31932
Giải Nhì7007228656
Giải Ba519464012881829
712331200281055
Giải Tư 0007658945679017
Giải Năm954877681305
777941634922
Giải Sáu847627998
Giải Bảy95698861
KH trúng ĐB: 11PA 10PA 9PA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 7 5 5, 6
1 7 6 1, 3, 7, 8, 9
2 2, 7, 8, 9 7 0, 2, 9
3 2, 3 8 8, 9
4 6, 7, 8 9 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18535805
Bộ số 23506
Bộ số 349209
Bộ số 410
Bộ số 524
Bộ số 628
Giải ĐB42501
Giải Nhất72498
Giải Nhì1816962731
Giải Ba490249786630462
092476526639261
Giải Tư 8391991589876285
Giải Năm612941000407
303102251401
Giải Sáu816638153
Giải Bảy78151241
KH trúng ĐB: 15PB 11PB 5PB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1, 7 5 3
1 2, 5, 5, 6 6 1, 2, 6, 6, 9
2 4, 5, 9 7 8
3 1, 1, 8 8 5, 7
4 1, 7 9 1, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129047
Bộ số 279
Bộ số 3325
Giải ĐB70118
Giải Nhất79399
Giải Nhì3034614110
Giải Ba468378787212615
098538995189315
Giải Tư 0331533660440810
Giải Năm374251768986
816735435461
Giải Sáu356676232
Giải Bảy50087316
KH trúng ĐB: 3PC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 1, 3, 6
1 0, 0, 5, 5, 6, 8 6 1, 7
2 7 2, 3, 6, 6
3 1, 2, 6, 7 8 6
4 2, 3, 4, 6 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 157642
Bộ số 203
Bộ số 3050
Giải ĐB79188
Giải Nhất11608
Giải Nhì5598831452
Giải Ba269211932637623
162783120726160
Giải Tư 2129985262260485
Giải Năm988208907722
755133433572
Giải Sáu323473119
Giải Bảy62673996
KH trúng ĐB: 3PE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 1, 2, 2
1 9 6 0, 2, 7
2 1, 2, 3, 3, 6, 6, 9 7 2, 3, 8
3 9 8 2, 5, 8, 8
4 3 9 0, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 152209
Bộ số 253
Bộ số 3490
Giải ĐB97323
Giải Nhất28210
Giải Nhì7974011614
Giải Ba647829413902750
861870188626902
Giải Tư 0812486805297629
Giải Năm608910016236
674394811528
Giải Sáu121541115
Giải Bảy54574285
KH trúng ĐB: 14PF 9PF 2PF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 0, 4, 7
1 0, 2, 4, 5 6 8
2 1, 3, 8, 9, 9 7
3 6, 9 8 1, 2, 5, 6, 7, 9
4 0, 1, 2, 3 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165939
Bộ số 287
Bộ số 3442
Giải ĐB61763
Giải Nhất83146
Giải Nhì0552817586
Giải Ba962973008908951
610985054513488
Giải Tư 0064921641621943
Giải Năm078467350390
426880427695
Giải Sáu144116015
Giải Bảy59633801
KH trúng ĐB: 15PG 14PG 6PG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 9
1 5, 6, 6 6 2, 3, 3, 4, 8
2 8 7
3 5, 8 8 4, 6, 8, 9
4 2, 3, 4, 5, 6 9 0, 5, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 169767
Bộ số 286
Bộ số 3964
Giải ĐB91498
Giải Nhất08703
Giải Nhì8663351921
Giải Ba218229659644238
472286097615357
Giải Tư 3728121390975452
Giải Năm215257233408
486358762240
Giải Sáu845195218
Giải Bảy43614739
KH trúng ĐB: 14PH 12PH 9PH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 2, 2, 7
1 3, 8 6 1, 3
2 1, 2, 3, 8, 8 7 6, 6
3 3, 8, 9 8
4 0, 3, 5, 7 9 5, 6, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19255403
Bộ số 27112
Bộ số 339919
Bộ số 422
Bộ số 523
Bộ số 625
Giải ĐB76309
Giải Nhất71344
Giải Nhì8309196467
Giải Ba537741382845210
964300026897985
Giải Tư 6901515406812740
Giải Năm787157963601
481575691885
Giải Sáu229397880
Giải Bảy61972666
KH trúng ĐB: 11PK 8PK 4PK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 9 5 4
1 0, 5 6 1, 6, 7, 8, 9
2 6, 8, 9 7 1, 4
3 0 8 0, 1, 5, 5
4 0, 4 9 1, 6, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 122277
Bộ số 202
Bộ số 3792
Giải ĐB37294
Giải Nhất18441
Giải Nhì3450050110
Giải Ba528104576707407
915286158466582
Giải Tư 8746974609136900
Giải Năm465098975864
857777186082
Giải Sáu935433855
Giải Bảy64676558
KH trúng ĐB: 13PL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 7 5 0, 5, 8
1 0, 0, 3, 8 6 4, 4, 5, 7, 7
2 8 7 7
3 3, 5 8 2, 2, 4
4 1, 6, 6 9 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17225303
Bộ số 24204
Bộ số 323216
Bộ số 420
Bộ số 533
Bộ số 634
Giải ĐB85446
Giải Nhất75389
Giải Nhì1391848474
Giải Ba182730743522154
929542836014724
Giải Tư 2888698210625422
Giải Năm687674936976
614825074808
Giải Sáu563503603
Giải Bảy96085321
KH trúng ĐB: 6PN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 7, 8, 8 5 3, 4, 4
1 8 6 0, 2, 3
2 1, 2, 4 7 3, 4, 6, 6
3 5 8 2, 8, 9
4 6, 8 9 3, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 112348
Bộ số 295
Bộ số 3319
Giải ĐB19012
Giải Nhất66979
Giải Nhì6628359645
Giải Ba805497968585104
142612018212310
Giải Tư 2145455550768695
Giải Năm946888742843
164075132174
Giải Sáu241219499
Giải Bảy37105642
KH trúng ĐB: 11PQ 8PQ 5PQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 5, 6
1 0, 0, 2, 3, 9 6 1, 8
2 7 4, 4, 6, 9
3 7 8 2, 3, 5
4 0, 1, 2, 3, 5, 5, 9 9 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153857
Bộ số 266
Bộ số 3048
Giải ĐB75571
Giải Nhất12597
Giải Nhì4717645144
Giải Ba469916761810970
520114115554675
Giải Tư 3076149621221056
Giải Năm352692903196
570562203395
Giải Sáu480715079
Giải Bảy88172931
KH trúng ĐB: 14PR 9PR 1PR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 5, 6
1 1, 5, 7, 8 6
2 0, 2, 6, 9 7 0, 1, 5, 6, 6, 9
3 1 8 0, 8
4 4 9 0, 1, 5, 6, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/04/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 117837
Bộ số 228
Bộ số 3846
Giải ĐB34439
Giải Nhất50618
Giải Nhì8280647504
Giải Ba813122837464402
965802056199757
Giải Tư 4464261412839395
Giải Năm919542703588
070844869241
Giải Sáu661946612
Giải Bảy93239887
KH trúng ĐB: 12PS 9PS 8PS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 6, 8 5 7
1 2, 2, 4, 8 6 1, 1, 4
2 3 7 0, 4
3 9 8 0, 3, 6, 7, 8
4 1, 6 9 3, 5, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17212506
Bộ số 24317
Bộ số 385124
Bộ số 426
Bộ số 529
Bộ số 632
Giải ĐB44900
Giải Nhất01901
Giải Nhì4263214394
Giải Ba303209764707411
776858300719932
Giải Tư 2110115919246040
Giải Năm172822306406
110308163736
Giải Sáu483540546
Giải Bảy90117647
KH trúng ĐB: 15PT 11PT 7PT
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3, 6, 7 5 9
1 0, 1, 1, 6 6
2 0, 4, 8 7 6
3 0, 2, 2, 6 8 3, 5
4 0, 0, 6, 7, 7 9 0, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 170847
Bộ số 200
Bộ số 3082
Giải ĐB46168
Giải Nhất35100
Giải Nhì4544242480
Giải Ba594441424749844
409766960887369
Giải Tư 5588205806138750
Giải Năm654447352565
619019930367
Giải Sáu883262435
Giải Bảy00983803
KH trúng ĐB: 9PV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 3, 8 5 0, 8
1 3 6 2, 5, 7, 8, 9
2 7 6
3 5, 5, 8 8 0, 3, 8
4 2, 4, 4, 4, 7 9 0, 3, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131818
Bộ số 274
Bộ số 3374
Giải ĐB18467
Giải Nhất74831
Giải Nhì6279841578
Giải Ba493599434536789
217706308239644
Giải Tư 7280765032584403
Giải Năm345057076461
892908755656
Giải Sáu924622968
Giải Bảy67221812
KH trúng ĐB: 2PY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 0, 0, 6, 8, 9
1 2, 8 6 1, 7, 7, 8
2 2, 2, 4, 9 7 0, 5, 8
3 1 8 0, 2, 9
4 4, 5 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123146
Bộ số 209
Bộ số 3485
Giải ĐB07223
Giải Nhất61711
Giải Nhì4685595485
Giải Ba737378460941964
125366204918346
Giải Tư 3979582833799170
Giải Năm932628118997
842718508596
Giải Sáu869181503
Giải Bảy62550469
KH trúng ĐB: 13PZ 12PZ 1PZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 9 5 0, 5, 5
1 1, 1 6 2, 4, 9, 9
2 3, 6, 7, 8 7 0, 9, 9
3 6, 7 8 1, 5
4 6, 9 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116868
Bộ số 283
Bộ số 3509
Giải ĐB96594
Giải Nhất37031
Giải Nhì4875554059
Giải Ba648221442905518
877771221551378
Giải Tư 1427548145719027
Giải Năm865717569798
014374247734
Giải Sáu772877409
Giải Bảy93210287
KH trúng ĐB: 14NA 13NA 12NA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 5, 6, 7, 9
1 5, 8 6
2 1, 2, 4, 7, 7, 9 7 1, 2, 7, 7, 8
3 1, 4 8 1, 7
4 3 9 3, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 197147
Bộ số 255
Bộ số 3607
Giải ĐB05545
Giải Nhất79663
Giải Nhì5981506489
Giải Ba127370351900128
814652601357782
Giải Tư 7986924973499397
Giải Năm154443675667
841328114317
Giải Sáu251315489
Giải Bảy67859709
KH trúng ĐB: 14NB 12NB 4NB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1
1 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9 6 3, 5, 7, 7, 7
2 8 7
3 7 8 2, 5, 6, 9, 9
4 4, 5, 9, 9 9 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19489108
Bộ số 26312
Bộ số 307416
Bộ số 420
Bộ số 522
Bộ số 624
Giải ĐB14613
Giải Nhất30643
Giải Nhì4729664127
Giải Ba074525943433491
294325216063793
Giải Tư 7248035983466404
Giải Năm496713174677
818715052217
Giải Sáu192442506
Giải Bảy34769926
KH trúng ĐB: 12NC 8NC 4NC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 6 5 2, 9
1 3, 7, 7 6 0, 7
2 6, 7 7 6, 7
3 2, 4, 4 8 7
4 2, 3, 6, 8 9 1, 2, 3, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 115964
Bộ số 291
Bộ số 3465
Giải ĐB29539
Giải Nhất92285
Giải Nhì3669832134
Giải Ba258006220092988
899239609531680
Giải Tư 0834247452780473
Giải Năm223030209906
164748711894
Giải Sáu178641625
Giải Bảy16817182
KH trúng ĐB: 8ND
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 6 5
1 6 6
2 0, 3, 5 7 1, 1, 3, 4, 8, 8
3 0, 4, 4, 9 8 0, 1, 2, 5, 8
4 1, 7 9 4, 5, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183668
Bộ số 287
Bộ số 3222
Giải ĐB61165
Giải Nhất44567
Giải Nhì2779830957
Giải Ba774389011386427
528332058352033
Giải Tư 6943492703440106
Giải Năm514887127925
494691463357
Giải Sáu840332188
Giải Bảy37363377
KH trúng ĐB: 10NF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 7, 7
1 2, 3 6 5, 7
2 5, 7, 7 7 7
3 2, 3, 3, 3, 6, 7, 8 8 3, 8
4 0, 3, 4, 6, 6, 8 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 134456
Bộ số 248
Bộ số 3780
Giải ĐB08294
Giải Nhất53318
Giải Nhì6761347624
Giải Ba457153644353579
131196339664525
Giải Tư 5127458414425678
Giải Năm561047184781
559379869633
Giải Sáu692037840
Giải Bảy85836247
KH trúng ĐB: 12NG 11NG 10NG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 0, 3, 5, 8, 8, 9 6 2
2 4, 5, 7 7 8, 9
3 3, 7 8 1, 3, 4, 5, 6
4 0, 2, 3, 7 9 2, 3, 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 106108
Bộ số 288
Bộ số 3097
Giải ĐB58038
Giải Nhất30473
Giải Nhì0235399831
Giải Ba063067307395081
507995203395033
Giải Tư 7236339226300744
Giải Năm837570121923
695457043545
Giải Sáu005559489
Giải Bảy05129960
KH trúng ĐB: 10NH 9NH 2NH
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 5, 6 5 3, 4, 9
1 2, 2 6 0
2 3 7 3, 3, 5
3 0, 1, 3, 3, 6, 8 8 1, 9
4 4, 5 9 2, 9, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144545
Bộ số 265
Bộ số 3948
Giải ĐB81636
Giải Nhất20400
Giải Nhì7960966006
Giải Ba644180766756587
547387234229170
Giải Tư 6227052491149120
Giải Năm031572639675
120227811525
Giải Sáu015811207
Giải Bảy00666236
KH trúng ĐB: 11NK 10NK 8NK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 6, 7, 9 5
1 1, 4, 5, 5, 8 6 2, 3, 6, 7
2 0, 4, 5, 7 7 0, 5
3 6, 6, 8 8 1, 7
4 2 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15527306
Bộ số 20418
Bộ số 335319
Bộ số 428
Bộ số 531
Bộ số 634
Giải ĐB24049
Giải Nhất13325
Giải Nhì9853516883
Giải Ba011525736878542
007987276619845
Giải Tư 0271998369068526
Giải Năm973829487585
987087023554
Giải Sáu687217133
Giải Bảy13677822
KH trúng ĐB: 13NL 7NL 2NL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 2, 4
1 3, 7 6 6, 7, 8
2 2, 5, 6 7 0, 1, 8
3 3, 5, 8 8 3, 3, 5, 7
4 2, 5, 8, 9 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/03/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 174148
Bộ số 238
Bộ số 3433
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/