XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 19/6 Hôm nay- Thứ Tư, 20/6
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB81615
Giải Nhất64598
Giải Nhì7757715569
Giải Ba420496558212321
814828736825578
Giải Tư 5363465070131617
Giải Năm503927687517
195350079911
Giải Sáu470150961
Giải Bảy58784584
KH trúng ĐB: 15TQ 14TQ 13TQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 0, 3, 8
1 1, 3, 5, 7, 7 6 1, 3, 8, 8, 9
2 1 7 0, 7, 8, 8
3 9 8 2, 2, 4
4 5, 9 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18736602
Bộ số 26203
Bộ số 349616
Bộ số 429
Bộ số 531
Bộ số 636
 
 
Giải ĐB15489
Giải Nhất86695
Giải Nhì6820767905
Giải Ba000966700418355
817392973715954
Giải Tư 3858909911476636
Giải Năm289032808190
570312517168
Giải Sáu509244565
Giải Bảy71416627
KH trúng ĐB: 15TR
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5, 7, 9 5 1, 4, 5, 8
1 6 5, 6, 8
2 7 7 1
3 6, 7, 9 8 0, 9
4 1, 4, 7 9 0, 0, 5, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 129028
Bộ số 254
Bộ số 3650
Giải ĐB86133
Giải Nhất56697
Giải Nhì4110406349
Giải Ba287492728404137
379474100178224
Giải Tư 1780759645935824
Giải Năm139126738181
739938514870
Giải Sáu501069440
Giải Bảy34885368
KH trúng ĐB: 11TS 7TS 1TS
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 4 5 1, 3
1 6 8, 9
2 4, 4 7 0, 3
3 3, 4, 7 8 0, 1, 4, 8
4 0, 7, 9, 9 9 1, 3, 6, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 144017
Bộ số 271
Bộ số 3705
Giải ĐB83564
Giải Nhất01838
Giải Nhì4463590054
Giải Ba958083130468664
878911556180316
Giải Tư 5047905968781197
Giải Năm083676396640
398749880340
Giải Sáu487673002
Giải Bảy83390681
KH trúng ĐB: 10TV 8TV 4TV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 6, 8 5 4, 9
1 6 6 1, 4, 4
2 7 3, 8
3 5, 6, 8, 9, 9 8 1, 3, 7, 7, 8
4 0, 0, 7 9 1, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185986
Bộ số 211
Bộ số 3901
Giải ĐB81948
Giải Nhất16974
Giải Nhì1872004766
Giải Ba327400299824119
967738706953222
Giải Tư 7076169220974226
Giải Năm212497433730
518974181602
Giải Sáu089321098
Giải Bảy16050014
KH trúng ĐB: 11TX 10TX 1TX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5 5
1 4, 6, 8, 9 6 6, 9
2 0, 1, 2, 4, 6 7 3, 4, 6
3 0 8 9, 9
4 0, 3, 8 9 2, 7, 8, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16620112
Bộ số 21620
Bộ số 303321
Bộ số 422
Bộ số 528
Bộ số 633
Giải ĐB70145
Giải Nhất64580
Giải Nhì9444720335
Giải Ba362177402814355
717845114715163
Giải Tư 7426441078338483
Giải Năm242271777652
985304662088
Giải Sáu583153551
Giải Bảy02733910
KH trúng ĐB: 13TY 5TY 1TY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 2, 3, 3, 5
1 0, 0, 7 6 3, 6
2 2, 6, 8 7 3, 7
3 3, 5, 9 8 0, 3, 3, 4, 8
4 5, 7, 7 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 191294
Bộ số 211
Bộ số 3400
Giải ĐB54343
Giải Nhất72457
Giải Nhì8711031630
Giải Ba902436289508534
133841872451904
Giải Tư 5601412500445704
Giải Năm921892729215
716560718780
Giải Sáu266356613
Giải Bảy76900250
KH trúng ĐB: 2TZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 4 5 0, 6, 7
1 0, 3, 5, 8 6 5, 6
2 4, 5 7 1, 2, 6
3 0, 4 8 0, 4
4 3, 3, 4 9 0, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 172004
Bộ số 266
Bộ số 3450
Giải ĐB64199
Giải Nhất48878
Giải Nhì4590636352
Giải Ba324752036715636
433889285567525
Giải Tư 6306369499840080
Giải Năm609440848914
894115006554
Giải Sáu816787962
Giải Bảy53700150
KH trúng ĐB: 3SB
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 6, 6 5 0, 2, 3, 4, 5
1 4, 6 6 2, 7
2 5 7 0, 5, 8
3 6 8 0, 4, 4, 7, 8
4 1 9 4, 4, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 193181
Bộ số 272
Bộ số 3489
Giải ĐB35854
Giải Nhất55456
Giải Nhì3639806618
Giải Ba955603799757252
858677648923428
Giải Tư 2647709154346921
Giải Năm392353832172
376591519349
Giải Sáu431894058
Giải Bảy25367999
KH trúng ĐB: 8SC 5SC 1SC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 2, 4, 6, 8
1 8 6 0, 5, 7
2 1, 3, 5, 8 7 2, 9
3 1, 4, 6 8 3, 9
4 7, 9 9 1, 4, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 169254
Bộ số 234
Bộ số 3400
Giải ĐB01603
Giải Nhất91334
Giải Nhì8386657967
Giải Ba815045599606546
345377877479267
Giải Tư 9673271774749433
Giải Năm526707453475
458913775350
Giải Sáu590531406
Giải Bảy80675522
KH trúng ĐB: 15SD 13SD 1SD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6 5 0, 5
1 7 6 6, 7, 7, 7, 7
2 2 7 3, 4, 4, 5, 7
3 1, 3, 4, 7 8 0, 9
4 5, 6 9 0, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198998
Bộ số 285
Bộ số 3815
Giải ĐB54099
Giải Nhất15572
Giải Nhì5438251227
Giải Ba763363368415730
040888300419652
Giải Tư 8428544581756291
Giải Năm890747987371
511892014517
Giải Sáu573762187
Giải Bảy64354819
KH trúng ĐB: 9SE 5SE 3SE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 7 5 2
1 7, 8, 9 6 2, 4
2 7, 8 7 1, 2, 3, 5
3 0, 5, 6 8 2, 4, 7, 8
4 5, 8 9 1, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18387802
Bộ số 27305
Bộ số 373506
Bộ số 415
Bộ số 532
Bộ số 633
Giải ĐB27538
Giải Nhất45413
Giải Nhì1722537946
Giải Ba790160052353977
300646637017780
Giải Tư 7334338847257246
Giải Năm660960486823
066646248059
Giải Sáu506261421
Giải Bảy83174833
KH trúng ĐB: 15SF 13SF 10SF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 9 5 9
1 3, 6, 7 6 1, 4, 6
2 1, 3, 3, 4, 5, 5 7 0, 7
3 3, 4, 8 8 0, 3, 8
4 6, 6, 8, 8 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 171639
Bộ số 238
Bộ số 3374
Giải ĐB45882
Giải Nhất14666
Giải Nhì2563057640
Giải Ba860775681446595
452494708949865
Giải Tư 7003251898385952
Giải Năm508403219578
668927747870
Giải Sáu759029302
Giải Bảy64258812
KH trúng ĐB: 7SG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 2, 9
1 2, 4, 8 6 4, 5, 6
2 1, 5, 9 7 0, 4, 7, 8
3 0, 8 8 2, 4, 8, 9, 9
4 0, 9 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 103396
Bộ số 278
Bộ số 3134
Giải ĐB08485
Giải Nhất84704
Giải Nhì3106425954
Giải Ba224803087450597
820762082393032
Giải Tư 9043749016008635
Giải Năm479378280693
475653194816
Giải Sáu727080646
Giải Bảy31473244
KH trúng ĐB: 5SK
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 4, 6
1 6, 9 6 4
2 3, 7, 8 7 4, 6
3 1, 2, 2, 5 8 0, 0, 5
4 3, 4, 6, 7 9 0, 3, 3, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 124012
Bộ số 262
Bộ số 3843
Giải ĐB68083
Giải Nhất83321
Giải Nhì1975231140
Giải Ba765807450816504
519886523131388
Giải Tư 4992347614203993
Giải Năm356373724211
633145604388
Giải Sáu567486673
Giải Bảy10386542
KH trúng ĐB: 14SL 7SL 2SL
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 2
1 0, 1 6 0, 3, 5, 7
2 0, 1 7 2, 3, 6
3 1, 1, 8 8 0, 3, 6, 8, 8, 8
4 0, 2 9 2, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192411
Bộ số 261
Bộ số 3626
Giải ĐB97900
Giải Nhất09139
Giải Nhì1858330648
Giải Ba811543251010343
091743719712510
Giải Tư 0982738775334078
Giải Năm161390871640
252379844814
Giải Sáu072559240
Giải Bảy67981675
KH trúng ĐB: 13SM 10SM 6SM
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4, 9
1 0, 0, 3, 4, 6 6 7
2 3 7 2, 4, 5, 8
3 3, 9 8 2, 3, 4, 7, 7
4 0, 0, 3, 8 9 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 146828
Bộ số 292
Bộ số 3423
Giải ĐB79685
Giải Nhất40436
Giải Nhì2181895211
Giải Ba200066439353402
643584869105512
Giải Tư 2871623551739185
Giải Năm090871471162
409538600700
Giải Sáu685825219
Giải Bảy01568039
KH trúng ĐB: 10SN 5SN 2SN
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2, 6, 8 5 6, 8
1 1, 2, 8, 9 6 0, 2
2 5 7 1, 3
3 5, 6, 9 8 0, 5, 5, 5
4 7 9 1, 3, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 16471304
Bộ số 24011
Bộ số 376412
Bộ số 416
Bộ số 522
Bộ số 625
Giải ĐB99872
Giải Nhất54324
Giải Nhì6262144191
Giải Ba405493981248472
765858482155559
Giải Tư 6798841819478353
Giải Năm781691973797
260243292707
Giải Sáu022480497
Giải Bảy14643969
KH trúng ĐB: 14SP 11SP 4SP
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 3, 9
1 2, 4, 6, 8 6 4, 9
2 1, 1, 2, 4, 9 7 2, 2
3 9 8 0, 5
4 7, 9 9 1, 7, 7, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/06/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183217
Bộ số 262
Bộ số 3160
Giải ĐB93554
Giải Nhất26591
Giải Nhì4938621230
Giải Ba426051939846224
268828061260747
Giải Tư 8868157073679312
Giải Năm803655611637
024929857321
Giải Sáu411990425
Giải Bảy38692454
KH trúng ĐB: 11SQ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4, 4
1 1, 2, 2 6 1, 7, 8, 9
2 1, 4, 4, 5 7 0
3 0, 6, 7, 8 8 2, 5, 6
4 7, 9 9 0, 1, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/05/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 109904
Bộ số 262
Bộ số 3745
Giải ĐB26997
Giải Nhất04205
Giải Nhì7091961560
Giải Ba394556880535240
459183965947978
Giải Tư 2430195067051921
Giải Năm804628858907
689752389866
Giải Sáu790263419
Giải Bảy74991280
KH trúng ĐB: 7ST
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 5, 7 5 0, 5, 9
1 2, 8, 9, 9 6 0, 3, 6
2 1 7 4, 8
3 0, 8 8 0, 5
4 0, 6 9 0, 7, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/05/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 171128
Bộ số 201
Bộ số 3923
Giải ĐB44938
Giải Nhất04780
Giải Nhì8042336967
Giải Ba417624142150819
659641819767973
Giải Tư 4754518491974162
Giải Năm419139016791
275245682106
Giải Sáu628205271
Giải Bảy23108661
KH trúng ĐB: 10SV 8SV 1SV
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 6 5 2, 4
1 0, 9 6 1, 2, 2, 4, 7, 8
2 1, 3, 3, 8 7 1, 3
3 8 8 0, 4, 6
4 9 1, 1, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/05/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 110845
Bộ số 213
Bộ số 3606
Giải ĐB63408
Giải Nhất31831
Giải Nhì1408555434
Giải Ba410232496962977
117491413013754
Giải Tư 2640347319174170
Giải Năm141240800809
518531250691
Giải Sáu175715865
Giải Bảy21687918
KH trúng ĐB: 10SX 7SX 3SX
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 4
1 2, 5, 7, 8 6 5, 8, 9
2 1, 3, 5 7 0, 3, 5, 7, 9
3 0, 1, 4 8 0, 5, 5
4 0, 9 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/05/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 139403
Bộ số 254
Bộ số 3104
Giải ĐB70873
Giải Nhất33167
Giải Nhì3730809513
Giải Ba652472026245946
468256048498810
Giải Tư 8138763879184378
Giải Năm164931291584
553492473785
Giải Sáu265553473
Giải Bảy37921064
KH trúng ĐB: 8SY 3SY 1SY
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3
1 0, 0, 3, 8 6 2, 4, 5, 7
2 5, 9 7 3, 3, 8
3 4, 7, 8, 8 8 4, 4, 5
4 6, 7, 7, 9 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/05/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15075805
Bộ số 27006
Bộ số 378814
Bộ số 420
Bộ số 531
Bộ số 632
Giải ĐB89936
Giải Nhất92694
Giải Nhì6217063572
Giải Ba513966729581548
786522367958275
Giải Tư 5337594488051944
Giải Năm972167393545
305964568621
Giải Sáu435048344
Giải Bảy55298411
KH trúng ĐB: 12SZ 7SZ 4SZ
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 2, 5, 6, 9
1 1 6
2 1, 1, 9 7 0, 2, 5, 9
3 5, 6, 7, 9 8 4
4 4, 4, 4, 5, 8, 8 9 4, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/05/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 108313
Bộ số 271
Bộ số 3065
Giải ĐB42876
Giải Nhất19449
Giải Nhì2688348018
Giải Ba956994805293001
589380228566341
Giải Tư 1565548284480774
Giải Năm879180420992
370994310546
Giải Sáu327146876
Giải Bảy53435452
KH trúng ĐB: 9RA
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 2, 2, 3, 4
1 8 6 5
2 7 7 4, 6, 6
3 1, 8 8 2, 3, 5
4 1, 2, 3, 6, 6, 8, 9 9 1, 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/05/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 178380
Bộ số 238
Bộ số 3403
Giải ĐB81330
Giải Nhất19024
Giải Nhì1812478679
Giải Ba438850676025314
516932537287564
Giải Tư 6334857270307216
Giải Năm320821099436
566575527991
Giải Sáu911773211
Giải Bảy71607672
KH trúng ĐB: 10RC
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 2
1 1, 1, 4, 6 6 0, 0, 4, 5
2 4, 4 7 1, 2, 2, 2, 3, 6, 9
3 0, 0, 4, 6 8 5
4 9 1, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/05/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 137029
Bộ số 242
Bộ số 3771
Giải ĐB06511
Giải Nhất43116
Giải Nhì0591785701
Giải Ba302956672414858
758909721039425
Giải Tư 0869076471219932
Giải Năm682047644347
747151584332
Giải Sáu162164819
Giải Bảy12234941
KH trúng ĐB: 15RD 14RD 1RD
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 8, 8
1 0, 1, 2, 6, 7, 9 6 2, 4, 4, 4, 9
2 0, 1, 3, 4, 5 7 1
3 2, 2 8
4 1, 7, 9 9 0, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/05/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 111593
Bộ số 271
Bộ số 3474
Giải ĐB32370
Giải Nhất81373
Giải Nhì3670553815
Giải Ba369623324054949
612535676403388
Giải Tư 0563354916696955
Giải Năm008050034326
584011252268
Giải Sáu629602909
Giải Bảy77242904
KH trúng ĐB: 10RE 3RE 2RE
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 4, 5, 9 5 3, 5
1 5 6 2, 3, 4, 8, 9
2 4, 5, 6, 9, 9 7 0, 3, 7
3 8 0, 8
4 0, 0, 9, 9 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/05/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 132116
Bộ số 247
Bộ số 3094
Giải ĐB15245
Giải Nhất78955
Giải Nhì0311926234
Giải Ba256900392379311
122785093209673
Giải Tư 1314958403842840
Giải Năm258233667661
982686877388
Giải Sáu954867401
Giải Bảy10644682
KH trúng ĐB: 12RF 7RF 1RF
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 5
1 0, 1, 4, 9 6 1, 4, 6, 7
2 3, 6 7 3, 8
3 2, 4 8 2, 2, 4, 4, 7, 8
4 0, 5, 6 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/05/2018
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15740105
Bộ số 29306
Bộ số 352810
Bộ số 417
Bộ số 527
Bộ số 628
Giải ĐB38740
Giải Nhất87804
Giải Nhì9766968599
Giải Ba423236123434678
428264376410284
Giải Tư 9446885052225011
Giải Năm851608920661
255682843423
Giải Sáu443927918
Giải Bảy12378689
KH trúng ĐB: 15RG 9RG 2RG
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 0, 6
1 1, 2, 6, 8 6 1, 4, 9
2 2, 3, 3, 6, 7 7 8
3 4, 7 8 4, 4, 6, 9
4 0, 3, 6 9 2, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/05/2018
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 131533
Bộ số 285
Bộ số 3217
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMB 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/