XSDNA 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 23/1 Hôm nay- Thứ Tư, 24/1
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSDNA> XSDNA 30 ngày
Giải 890
Giải 7422
Giải 6559524461898
Giải 56289
Giải 4114364752578629
80556120398056430241
Giải 3 4040925803
Giải 2 58041
Giải 132917
Giải ĐB814662
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 6
1 7 6 2, 4
2 2, 5, 9 7
3 6, 9 8 9
4 1, 1, 6 9 0, 5, 8
 
 
Giải 830
Giải 7842
Giải 6676264370989
Giải 50594
Giải 4568385507915310
49683423377596740555
Giải 3 0828190428
Giải 2 22523
Giải 198685
Giải ĐB307364
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0 6 2, 4, 7
2 3, 8 7 9
3 0, 7, 7, 8 8 1, 3, 5, 9
4 2 9 4
Giải 860
Giải 7634
Giải 6200470121703
Giải 51397
Giải 4650347005615590
44185980839213778925
Giải 3 1969778268
Giải 2 23951
Giải 186705
Giải ĐB171070
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5 5 1, 6
1 2 6 0, 8
2 5 7 0
3 4, 4, 7 8 3, 5
4 9 0, 7, 7
Giải 816
Giải 7053
Giải 6342818472367
Giải 53259
Giải 4020548816267280
46169561817608257393
Giải 3 4079765705
Giải 2 92966
Giải 158123
Giải ĐB037380
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3, 4, 9
1 6 6 2, 6, 7, 9
2 3, 8 7
3 8 0, 0, 1, 2
4 7 9 3, 7
Giải 895
Giải 7577
Giải 6052443568337
Giải 50781
Giải 4592759042251574
17534976011868101506
Giải 3 9350188746
Giải 2 87599
Giải 144203
Giải ĐB024881
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 3, 6 5 6
1 6
2 2, 4 7 4, 5, 7
3 4, 7 8 1, 1, 1
4 6 9 5, 9
Giải 833
Giải 7509
Giải 6294408865127
Giải 58305
Giải 4868374486426092
46484856506325444078
Giải 3 9336986327
Giải 2 97236
Giải 192301
Giải ĐB291850
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 9 5 0, 0, 4
1 6 4, 9
2 7, 7 7 8
3 3, 6, 7 8 4, 6
4 4 9 2
Giải 860
Giải 7453
Giải 6532349062519
Giải 53316
Giải 4747852623853674
43197074896939156117
Giải 3 1446051415
Giải 2 48652
Giải 124595
Giải ĐB779843
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2, 3
1 5, 6, 7, 9 6 0, 0
2 3 7 4
3 8 8 5, 9
4 3 9 1, 5, 7
Giải 804
Giải 7008
Giải 6347128644056
Giải 50595
Giải 4842813160989979
47223345218506011002
Giải 3 2619450098
Giải 2 74805
Giải 181278
Giải ĐB937555
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5, 8, 9 5 5, 6
1 6 0, 4
2 1, 3 7 1, 8, 9
3 8 1
4 9 4, 5, 8
Giải 829
Giải 7684
Giải 6215287021951
Giải 52889
Giải 4381329523389677
51820150337187298889
Giải 3 9929143762
Giải 2 78748
Giải 154714
Giải ĐB269960
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 2
1 4 6 0, 2
2 0, 9 7 2, 7
3 2, 3, 3 8 4, 9, 9
4 8 9 1
Giải 813
Giải 7238
Giải 6680050398860
Giải 53882
Giải 4162770009027618
74352636984489063073
Giải 3 7162605299
Giải 2 05995
Giải 183710
Giải ĐB583027
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2
1 0, 3, 8 6 0
2 6, 7 7 3, 7
3 8, 9 8 2
4 9 0, 0, 5, 8, 9
Giải 861
Giải 7188
Giải 6068131485051
Giải 56382
Giải 4850645629629362
12861923958307479976
Giải 3 0651562267
Giải 2 84132
Giải 102299
Giải ĐB731556
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 6
1 5 6 1, 1, 2, 4, 7
2 7 4, 6
3 2 8 1, 2, 8
4 8 9 5, 6, 9
Giải 813
Giải 7637
Giải 6036132849231
Giải 57959
Giải 4264799176901907
24411260757082989329
Giải 3 3316155494
Giải 2 13050
Giải 172095
Giải ĐB649099
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 9
1 1, 3 6 1, 1, 9
2 9, 9 7 5, 9
3 1, 7 8 4
4 9 4, 5, 9
Giải 884
Giải 7985
Giải 6844606739532
Giải 50412
Giải 4988455505564087
97824145424391469555
Giải 3 9949498413
Giải 2 83486
Giải 114888
Giải ĐB773857
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 5, 7
1 2, 3, 4 6
2 4 7 3
3 2 8 4, 5, 6, 7, 8
4 2, 5, 6 9 4
Giải 836
Giải 7958
Giải 6002613521369
Giải 50144
Giải 4590004927275554
43490537057145666407
Giải 3 6150654065
Giải 2 08371
Giải 118062
Giải ĐB596046
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 6, 7 5 2, 4, 6, 8
1 6 2, 5, 9
2 6 7 1, 2
3 6 8
4 4, 6 9 0
Giải 866
Giải 7492
Giải 6440247986318
Giải 52472
Giải 4674207570770371
24966572147756717874
Giải 3 7990190367
Giải 2 24329
Giải 177156
Giải ĐB068451
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 7 5 1, 6
1 4, 8 6 6, 6, 7, 7
2 0, 9 7 1, 2, 4
3 8
4 9 2, 8
Giải 818
Giải 7477
Giải 6098642272350
Giải 56138
Giải 4727731446593679
73773317075202758580
Giải 3 4993902892
Giải 2 45586
Giải 126590
Giải ĐB244394
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0
1 8 6 5
2 7, 7 7 3, 3, 7, 9
3 8, 9 8 0, 6, 6
4 9 0, 2, 4
Giải 851
Giải 7198
Giải 6288246949446
Giải 59748
Giải 4188083737441808
02888080502039419032
Giải 3 1687514805
Giải 2 49662
Giải 168453
Giải ĐB338927
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8, 8 5 0, 1, 3
1 6 2
2 7 7 4, 5
3 2 8 2, 8
4 6, 8 9 4, 4, 8
Giải 880
Giải 7987
Giải 6217504901568
Giải 55620
Giải 4164166779618742
30987216272030140898
Giải 3 7427574324
Giải 2 06323
Giải 154857
Giải ĐB331290
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7
1 6 6 8
2 0, 3, 4, 7 7 5, 5
3 8 0, 7, 7
4 2 9 0, 0, 6, 8
Giải 834
Giải 7168
Giải 6530182427046
Giải 59599
Giải 4366877569160107
51572013424388540411
Giải 3 3597876703
Giải 2 30340
Giải 189241
Giải ĐB281361
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 7 5
1 1 6 1, 8
2 7 2, 8
3 4 8 5, 7
4 0, 1, 2, 2, 6 9 1, 9
Giải 834
Giải 7413
Giải 6910249206632
Giải 53255
Giải 4969239633150758
94607804174446652817
Giải 3 1032738764
Giải 2 16749
Giải 143712
Giải ĐB304656
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 5, 6, 8
1 2, 3, 7, 7 6 4, 6
2 0, 3, 7 7
3 1, 2, 4 8
4 9 9
Giải 807
Giải 7409
Giải 6572071123689
Giải 52381
Giải 4607027311077176
49507497306414713943
Giải 3 6547696019
Giải 2 14498
Giải 140733
Giải ĐB579585
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7, 7, 9 5
1 0, 2, 9 6
2 0 7 6, 6
3 0, 3 8 1, 5, 9
4 3, 7 9 8
Giải 838
Giải 7677
Giải 6497400721575
Giải 57167
Giải 4867193156811805
78496474692032537721
Giải 3 2574380471
Giải 2 20055
Giải 128086
Giải ĐB011771
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 5
1 9 6 7, 8, 9
2 1, 5 7 1, 1, 2, 4, 5, 7
3 8 8 6
4 3 9 6
Giải 884
Giải 7005
Giải 6914175645387
Giải 58375
Giải 4464007407351701
74799950017761366799
Giải 3 3838631132
Giải 2 45106
Giải 152089
Giải ĐB915983
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 1, 5, 6 5
1 3 6 4
2 7 3, 5
3 2 8 3, 4, 6, 7, 9
4 1 9 9, 9
Giải 825
Giải 7107
Giải 6460656076827
Giải 56156
Giải 4275621980500358
40734726263064168031
Giải 3 3625407596
Giải 2 25234
Giải 143922
Giải ĐB603228
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 7, 7 5 4, 6, 8
1 6 2
2 2, 5, 6, 7, 8 7
3 1, 4, 4 8
4 1 9 6
Giải 803
Giải 7931
Giải 6156115345879
Giải 55823
Giải 4911927775850004
89084883124284601678
Giải 3 2475970808
Giải 2 66900
Giải 171156
Giải ĐB469465
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4, 8 5 6, 8, 9
1 2 6 1, 5
2 3 7 8, 9
3 1, 4 8 4
4 6 9 2
Giải 802
Giải 7986
Giải 6282256736403
Giải 50491
Giải 4199523235266882
68322984605698638158
Giải 3 7570338232
Giải 2 79471
Giải 142310
Giải ĐB608560
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 3 5 2, 2, 8
1 0 6 0, 0
2 2, 2 7 1, 3
3 2 8 2, 6, 6
4 9 1
Giải 826
Giải 7168
Giải 6330310511646
Giải 56917
Giải 4265081167161737
87940991263427908916
Giải 3 6897866105
Giải 2 96315
Giải 194216
Giải ĐB849822
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 8 5 1
1 5, 6, 6, 7 6 8
2 2, 6, 6 7 1, 8, 9
3 7 8
4 0, 6 9
Giải 861
Giải 7896
Giải 6538319059002
Giải 54108
Giải 4098744146680580
44999996833608667010
Giải 3 3207441495
Giải 2 36196
Giải 111660
Giải ĐB322588
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 8 5
1 0 6 0, 1, 6
2 7 4, 4
3 8 0, 3, 3, 6, 8
4 9 5, 6, 6, 9
Giải 854
Giải 7128
Giải 6367474488695
Giải 50853
Giải 4869022669022309
35086918169459754590
Giải 3 1696498476
Giải 2 63715
Giải 127754
Giải ĐB762965
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 3, 4, 4
1 5, 6 6 4, 5
2 8 7 4, 6
3 8 6
4 8 9 0, 0, 5, 7
Giải 832
Giải 7420
Giải 6006794228537
Giải 55526
Giải 4561815317502249
20909834790668267009
Giải 3 3133382078
Giải 2 77940
Giải 121699
Giải ĐB253950
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 0
1 6 7
2 0, 2, 6 7 5, 8, 9
3 2, 3, 7 8 1, 2
4 0, 9 9 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSDNA theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Đà Nẵng trực tiếp

XSDNA 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Đà Nẵng có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/