XSDNA 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Sáu, 20/4 Hôm nay- Thứ Bảy, 21/4
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSDNA> XSDNA 30 ngày
Giải 865
Giải 7422
Giải 6789372406935
Giải 50560
Giải 4801910261677025
87175511037217169056
Giải 3 3929402726
Giải 2 30807
Giải 106396
Giải ĐB733067
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 6
1 6 6 0, 5, 7
2 2, 5, 6 7 1, 5
3 5 8
4 0 9 1, 3, 4, 6
 
 
Giải 856
Giải 7616
Giải 6113423549253
Giải 58725
Giải 4857961936075309
34045952876924485613
Giải 3 8094440767
Giải 2 57299
Giải 152031
Giải ĐB789219
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3, 4, 6
1 3, 6, 9 6 0, 7
2 5 7
3 1, 4 8 7
4 4, 4, 5 9 6, 9
Giải 896
Giải 7049
Giải 6936106314442
Giải 58677
Giải 4178833936138173
48756126165733250320
Giải 3 9637018086
Giải 2 41556
Giải 167795
Giải ĐB874072
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 6
1 6 6 1, 1
2 0 7 0, 2, 3, 7
3 1, 2 8 3, 6
4 2, 9 9 5, 6
Giải 844
Giải 7255
Giải 6951189943112
Giải 53242
Giải 4359345006239054
14351138844765451258
Giải 3 0535949178
Giải 2 42213
Giải 181485
Giải ĐB444882
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4, 4, 5, 8, 9
1 1, 2, 3 6 2
2 7 8
3 4 8 2, 4, 5
4 2, 4 9 4
Giải 841
Giải 7188
Giải 6735983975527
Giải 54817
Giải 4047152892765739
61484527324987506524
Giải 3 9194118033
Giải 2 45236
Giải 170802
Giải ĐB319099
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 9
1 5, 7 6
2 4, 7, 7 7 5
3 2, 3, 6, 9 8 4, 8
4 1, 1 9 7, 9
Giải 887
Giải 7273
Giải 6001795817113
Giải 52815
Giải 4026097936089680
72918104424103967761
Giải 3 2820902433
Giải 2 89522
Giải 198745
Giải ĐB750555
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 5
1 3, 5, 7, 8 6 0, 1
2 2 7 3
3 3, 9 8 0, 1, 7
4 2, 5 9
Giải 819
Giải 7694
Giải 6574431977184
Giải 53750
Giải 4129240059066292
58860967623995513919
Giải 3 5949371777
Giải 2 14234
Giải 194462
Giải ĐB104709
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 5
1 9, 9 6 0, 2, 2
2 4 7 7
3 4 8 4
4 4 9 0, 2, 3, 4, 7
Giải 810
Giải 7801
Giải 6066135539249
Giải 50365
Giải 4849121736143891
13154148202596018745
Giải 3 7897856667
Giải 2 76484
Giải 147977
Giải ĐB329471
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3, 4
1 0, 2 6 0, 1, 1, 5, 7
2 0 7 1, 7, 8
3 8 4
4 5, 9 9 1
Giải 800
Giải 7550
Giải 6715503047711
Giải 52357
Giải 4808038371599462
17716842647754142093
Giải 3 8790263110
Giải 2 98134
Giải 179384
Giải ĐB495042
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3, 4 5 0, 5, 7
1 0, 1, 5, 6 6 2, 4
2 7
3 4 8 4
4 1, 2 9 3
Giải 850
Giải 7528
Giải 6173045769780
Giải 51106
Giải 4157535653097985
97855019522271032007
Giải 3 2904480972
Giải 2 20995
Giải 122428
Giải ĐB789899
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 0, 2, 3, 5
1 0 6
2 8, 8 7 2, 6
3 0, 0 8 0, 5
4 4 9 5, 9
Giải 819
Giải 7066
Giải 6016578655254
Giải 51708
Giải 4405632438909856
05581181701927906504
Giải 3 2878283376
Giải 2 08424
Giải 190313
Giải ĐB420215
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 4, 6
1 3, 5, 9 6 3, 5, 5, 6
2 4 7 0, 6, 9
3 8 1, 2, 9
4 9
Giải 831
Giải 7478
Giải 6366255372292
Giải 59996
Giải 4155143938202049
17220045582558244983
Giải 3 9877390804
Giải 2 35333
Giải 121799
Giải ĐB488674
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8
1 4 6 2
2 0 7 3, 4, 8
3 1, 3, 7 8 2, 2, 3
4 9 9 2, 6, 9
Giải 860
Giải 7269
Giải 6068519123506
Giải 56301
Giải 4231324653407140
84443857985547651949
Giải 3 3145296524
Giải 2 30810
Giải 149154
Giải ĐB156147
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 2, 4
1 0, 2 6 0, 9
2 4 7 6
3 2, 4 8 5
4 0, 3, 7, 9 9 8
Giải 804
Giải 7567
Giải 6908133605739
Giải 56771
Giải 4175617200382621
55165779481694790883
Giải 3 9244639531
Giải 2 66232
Giải 182343
Giải ĐB610804
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 4 5
1 6 0, 1, 5, 7
2 1 7 1
3 1, 2, 9 8 1, 3
4 3, 6, 7, 8 9
Giải 837
Giải 7317
Giải 6290719325598
Giải 55158
Giải 4097879355186752
26458664663052135474
Giải 3 2478074891
Giải 2 46984
Giải 156571
Giải ĐB128902
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 1, 2, 8, 8
1 7 6 6
2 1 7 1, 4
3 2, 7 8 0, 4, 7
4 9 1, 8
Giải 828
Giải 7317
Giải 6775258469295
Giải 55022
Giải 4768421360130838
39433774785450404199
Giải 3 3594020916
Giải 2 69083
Giải 184780
Giải ĐB443127
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5 2
1 6, 7 6
2 2, 7, 8 7 8
3 3, 8 8 0, 3
4 0, 2, 6 9 5, 9
Giải 844
Giải 7002
Giải 6752130537002
Giải 54159
Giải 4164120234566980
36094784852149228128
Giải 3 0425394356
Giải 2 24426
Giải 186318
Giải ĐB121750
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 0, 3, 3, 6, 9
1 2, 8 6
2 1, 6, 8 7
3 8 0, 5
4 4, 5 9 2, 4
Giải 889
Giải 7539
Giải 6460052429564
Giải 59449
Giải 4631774907882985
07228889083435305417
Giải 3 0272547515
Giải 2 17995
Giải 188901
Giải ĐB668378
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 8 5 3
1 5, 7 6 4
2 5, 8 7 7, 8, 8
3 9 8 5, 9
4 2, 9 9 5
Giải 809
Giải 7044
Giải 6015026413890
Giải 54549
Giải 4708948737413131
61623443358918136873
Giải 3 5471994260
Giải 2 58229
Giải 106968
Giải ĐB426603
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 0
1 9 6 0, 8
2 3, 9 7 3, 4
3 1, 5 8 1
4 1, 4, 9 9 0, 4
Giải 896
Giải 7125
Giải 6864625797028
Giải 50214
Giải 4491938499265539
25923165203722037828
Giải 3 2701083393
Giải 2 54263
Giải 140010
Giải ĐB285929
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 0, 0, 4 6 3
2 0, 0, 3, 5, 8, 8, 9 7 9
3 9 8
4 6 9 2, 3, 3, 6
Giải 833
Giải 7709
Giải 6182129095068
Giải 55197
Giải 4523871857609978
26648074224931491234
Giải 3 7609032319
Giải 2 94474
Giải 154142
Giải ĐB246367
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5
1 4, 9 6 7, 8
2 1, 2 7 4, 6, 8
3 3, 4 8 7
4 2, 8 9 0, 7
Giải 830
Giải 7564
Giải 6167385167496
Giải 56239
Giải 4751315206674567
56139778661875270536
Giải 3 0404818206
Giải 2 44136
Giải 121660
Giải ĐB714038
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 2
1 6 6 0, 4, 6, 6, 7
2 7 3
3 0, 1, 6, 6, 8, 9, 9 8
4 8 9 6
Giải 816
Giải 7125
Giải 6554258116520
Giải 57780
Giải 4001843498103399
93926355571101156309
Giải 3 3367424034
Giải 2 73211
Giải 148501
Giải ĐB173622
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 7
1 1, 1, 1, 6 6
2 0, 2, 5, 6 7 4
3 4 8 0, 1, 4
4 2 9 9
Giải 885
Giải 7235
Giải 6506066181851
Giải 58032
Giải 4189803540644044
98812939351348280554
Giải 3 2481412877
Giải 2 88759
Giải 115570
Giải ĐB807812
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 4, 9
1 2, 2, 4, 8 6 0
2 7 0, 7
3 2, 5, 5 8 0, 2, 5
4 4 9
Giải 873
Giải 7001
Giải 6669036684596
Giải 55390
Giải 4997174810761826
15662530238142380226
Giải 3 1762017676
Giải 2 22816
Giải 123207
Giải ĐB196296
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 7 5
1 6, 7 6 2, 8
2 0, 3, 3, 6, 6 7 3, 6
3 8
4 9 0, 0, 6, 6
Giải 805
Giải 7470
Giải 6179543874364
Giải 55186
Giải 4465255655276946
39058404211082218356
Giải 3 0665016283
Giải 2 48866
Giải 128761
Giải ĐB368886
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 2, 6, 8
1 6 1, 4, 6
2 1, 2, 5 7 0
3 8 3, 6, 6, 7
4 6 9 5
Giải 890
Giải 7422
Giải 6559524461898
Giải 56289
Giải 4114364752578629
80556120398056430241
Giải 3 4040925803
Giải 2 58041
Giải 132917
Giải ĐB814662
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 6
1 7 6 2, 4
2 2, 5, 9 7
3 6, 9 8 9
4 1, 1, 6 9 0, 5, 8
Giải 830
Giải 7842
Giải 6676264370989
Giải 50594
Giải 4568385507915310
49683423377596740555
Giải 3 0828190428
Giải 2 22523
Giải 198685
Giải ĐB307364
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0 6 2, 4, 7
2 3, 8 7 9
3 0, 7, 7, 8 8 1, 3, 5, 9
4 2 9 4
Giải 860
Giải 7634
Giải 6200470121703
Giải 51397
Giải 4650347005615590
44185980839213778925
Giải 3 1969778268
Giải 2 23951
Giải 186705
Giải ĐB171070
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5 5 1, 6
1 2 6 0, 8
2 5 7 0
3 4, 4, 7 8 3, 5
4 9 0, 7, 7
Giải 816
Giải 7053
Giải 6342818472367
Giải 53259
Giải 4020548816267280
46169561817608257393
Giải 3 4079765705
Giải 2 92966
Giải 158123
Giải ĐB037380
Soi cầu Đà Nẵng
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3, 4, 9
1 6 6 2, 6, 7, 9
2 3, 8 7
3 8 0, 0, 1, 2
4 7 9 3, 7
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSDNA theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Đà Nẵng trực tiếp

XSDNA 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Đà Nẵng có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSDNA 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/