XSVL 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 18/4 Hôm nay- Thứ Năm, 19/4
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSVL> XSVL 30 ngày
Giải 817
Giải 7034
Giải 6366811074655
Giải 57110
Giải 4437078501324655
40317441914716460361
Giải 3 3475691077
Giải 2 55658
Giải 193248
Giải ĐB090529
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5 5, 5, 6, 8
1 0, 3, 7, 7 6 1, 4, 8
2 9 7 7
3 4 8
4 8 9 1
 
 
Giải 845
Giải 7271
Giải 6449514409798
Giải 52067
Giải 4373401093659845
99254169681352097786
Giải 3 0592355741
Giải 2 23308
Giải 192583
Giải ĐB671325
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4
1 6 7, 8
2 0, 3, 5 7 1
3 6 8 3, 6
4 0, 0, 1, 5, 5 9 5, 8
Giải 853
Giải 7304
Giải 6902838160464
Giải 54313
Giải 4752971399378212
61974477911223259195
Giải 3 3533635129
Giải 2 84970
Giải 184259
Giải ĐB741047
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3, 9
1 2, 3, 6 6 4
2 8, 9 7 0, 4
3 2, 6 8
4 7 9 1, 3, 5, 7
Giải 894
Giải 7602
Giải 6135369833264
Giải 59537
Giải 4818549168302972
68099331787052926583
Giải 3 8504191359
Giải 2 17429
Giải 120166
Giải ĐB107495
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3, 4, 9
1 6 4, 6
2 9, 9 7 2, 8
3 7 8 3, 3, 3
4 1 9 4, 5, 9
Giải 802
Giải 7786
Giải 6129679079093
Giải 50926
Giải 4307561322871531
11385712829675035534
Giải 3 4515312737
Giải 2 82615
Giải 187403
Giải ĐB450684
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3, 7 5 0, 3, 6
1 5 6
2 6, 8 7
3 1, 4, 7 8 2, 4, 5, 6
4 9 3, 6
Giải 803
Giải 7663
Giải 6419071250183
Giải 54351
Giải 4069938189158163
15801398088994053569
Giải 3 4371775640
Giải 2 24432
Giải 134399
Giải ĐB771324
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 8 5 1
1 7 6 3, 3, 9
2 4, 5 7
3 2 8 3
4 0, 0 9 0, 1, 3, 9
Giải 833
Giải 7683
Giải 6825299946937
Giải 53398
Giải 4157076279124266
21924969616746368322
Giải 3 1952349442
Giải 2 39378
Giải 148510
Giải ĐB712654
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 2, 4
1 0 6 1, 3, 6
2 2, 3, 4 7 8
3 3, 7 8 3
4 2 9 1, 4, 8
Giải 894
Giải 7726
Giải 6986211420400
Giải 54636
Giải 4447673974397215
20453518188797526390
Giải 3 9046778815
Giải 2 98745
Giải 182825
Giải ĐB129277
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3
1 5, 5, 8 6 2, 7, 7
2 5, 6 7 5, 7
3 6 8
4 2, 3, 5 9 0, 4
Giải 807
Giải 7647
Giải 6594393251785
Giải 59100
Giải 4970856082730931
83076812659067193598
Giải 3 2445495477
Giải 2 02697
Giải 181027
Giải ĐB999138
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5 4
1 6 5
2 5, 7, 7 7 1, 6, 7
3 1, 8 8 5, 5
4 3, 7 9 7, 8
Giải 890
Giải 7117
Giải 6221924710131
Giải 51012
Giải 4575811506569663
21056832757522259694
Giải 3 4839308019
Giải 2 59702
Giải 107209
Giải ĐB323775
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9 5 6
1 2, 7, 9, 9 6 3, 5
2 2 7 1, 5, 5
3 1 8 1
4 9 0, 3, 4
Giải 813
Giải 7360
Giải 6370116260198
Giải 57664
Giải 4479658331755230
77786124917582586487
Giải 3 2251614281
Giải 2 69144
Giải 163902
Giải ĐB460932
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5
1 3, 6, 7 6 0, 4, 5
2 5, 6 7
3 0, 2 8 1, 6, 7
4 4 9 1, 8
Giải 809
Giải 7696
Giải 6675259051873
Giải 55133
Giải 4636230037885145
33667901216485420711
Giải 3 9333193129
Giải 2 46024
Giải 112996
Giải ĐB619355
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5 2, 4, 5
1 1 6 7
2 1, 3, 4, 9 7 3, 8
3 1, 3 8
4 5 9 6, 6
Giải 887
Giải 7560
Giải 6763687517797
Giải 50514
Giải 4110226865764838
88242175703520398325
Giải 3 7847501820
Giải 2 74827
Giải 163635
Giải ĐB223090
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 7
1 4 6 0
2 0, 2, 5, 7 7 0, 5
3 5, 6, 8 8 7
4 2 9 0, 7
Giải 874
Giải 7700
Giải 6193918135736
Giải 54671
Giải 4514762605346318
06132990555459013029
Giải 3 3501713540
Giải 2 32752
Giải 105347
Giải ĐB344216
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 3, 5
1 3, 6, 7, 8 6
2 9 7 1, 4, 6
3 2, 6, 9 8
4 0, 7 9 0
Giải 817
Giải 7261
Giải 6720287553356
Giải 54965
Giải 4422146625033288
67076192664269111968
Giải 3 3160969998
Giải 2 10670
Giải 178009
Giải ĐB018198
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9, 9 5 0, 5, 6
1 4, 7 6 1, 5, 6, 8
2 7 0, 6
3 8 8
4 9 1, 8, 8
Giải 836
Giải 7313
Giải 6860898836422
Giải 51630
Giải 4102666303016036
16888079350045864245
Giải 3 0476392626
Giải 2 47870
Giải 183170
Giải ĐB619390
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 8
1 3 6 3, 6
2 2, 6 7 0, 0
3 0, 0, 5, 6, 6 8 3, 8
4 5 9 0
Giải 869
Giải 7979
Giải 6747657291990
Giải 58205
Giải 4830579682819641
29465941340808142138
Giải 3 9830602325
Giải 2 95730
Giải 133755
Giải ĐB926400
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 6 5 5, 7
1 6 5, 9
2 5, 8, 9 7 6, 9
3 0, 4, 8 8 1
4 1 9 0
Giải 810
Giải 7189
Giải 6221636917741
Giải 51447
Giải 4927619936773833
97709971415970187824
Giải 3 9248730961
Giải 2 42094
Giải 147519
Giải ĐB849517
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5
1 0, 6, 7, 9 6 1, 1, 7
2 4 7
3 3 8 7, 9
4 1, 1, 7 9 1, 4
Giải 808
Giải 7138
Giải 6650941358610
Giải 56097
Giải 4065147195429319
60552960231080064957
Giải 3 8534699076
Giải 2 50764
Giải 155960
Giải ĐB856288
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8, 9 5 2, 4, 7
1 0, 4, 9 6 0, 4
2 3 7 6
3 5, 8 8 8
4 6 9 7
Giải 873
Giải 7764
Giải 6424412052099
Giải 58198
Giải 4720842034233964
13077980491409624397
Giải 3 1958700755
Giải 2 69965
Giải 183664
Giải ĐB215595
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 5
1 6 4, 4, 4, 5
2 7 3, 7
3 8 4, 7
4 2, 4, 9 9 5, 6, 7, 8, 9
Giải 829
Giải 7984
Giải 6216281684779
Giải 53918
Giải 4613657703056295
89691808536073071876
Giải 3 9829029466
Giải 2 54794
Giải 147433
Giải ĐB911717
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 7, 8 6 2, 5, 6, 8
2 9 7 6, 9
3 0, 0, 3 8 4
4 9 0, 1, 4, 5
Giải 802
Giải 7284
Giải 6308675822760
Giải 56245
Giải 4266316949306961
59722607712175603214
Giải 3 2127909990
Giải 2 94737
Giải 128411
Giải ĐB646735
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6
1 1, 4 6 0, 1
2 2 7 1, 9
3 1, 5, 7 8 2, 4, 6
4 5 9 0, 3
Giải 833
Giải 7870
Giải 6194676044143
Giải 57573
Giải 4085294294190097
27242085510175882994
Giải 3 5534654996
Giải 2 10252
Giải 110684
Giải ĐB365676
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 2, 8
1 6
2 9 7 0, 3, 6
3 3 8 4
4 1, 2, 3, 6, 6 9 4, 6, 7
Giải 864
Giải 7132
Giải 6315873121039
Giải 58435
Giải 4700833531165683
55675177329696758998
Giải 3 5087236333
Giải 2 02717
Giải 144721
Giải ĐB506266
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 1, 2, 7 6 4, 6, 7
2 1 7 2, 5
3 2, 2, 3, 5, 9 8 3, 3
4 9 8
Giải 893
Giải 7338
Giải 6652779305829
Giải 50216
Giải 4840404096132296
10612231787080966768
Giải 3 9156048423
Giải 2 58925
Giải 111432
Giải ĐB313550
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0
1 2, 6 6 0, 1, 8
2 3, 5, 7, 9 7 8
3 0, 2, 8 8
4 0 9 3, 6
Giải 855
Giải 7309
Giải 6891834370144
Giải 51273
Giải 4252876410280505
41178556583343637722
Giải 3 7353504287
Giải 2 13000
Giải 134659
Giải ĐB937989
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 9 5 5, 8, 9
1 8 6
2 2 7 3, 8
3 5, 6, 7 8 7, 7, 9
4 4 9
Giải 865
Giải 7938
Giải 6388993662312
Giải 52958
Giải 4324976218731428
65128169579111881427
Giải 3 5201372359
Giải 2 31485
Giải 177507
Giải ĐB701051
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 7, 8, 9
1 2, 3, 8 6 5, 6
2 7, 8, 8 7
3 8 8 5, 7, 9
4 9 7
Giải 829
Giải 7395
Giải 6533086276066
Giải 56078
Giải 4741297527734580
18980955766205670349
Giải 3 8118466753
Giải 2 56236
Giải 138378
Giải ĐB791587
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 6
1 6 6
2 7, 9, 9 7 6, 7, 8, 8
3 0, 6 8 0, 0, 4, 7
4 9 9 5
Giải 877
Giải 7886
Giải 6704106356561
Giải 58537
Giải 4200668834407820
34919453626171893024
Giải 3 1219548629
Giải 2 23766
Giải 168694
Giải ĐB275720
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 8, 9 6 1, 2, 6, 6
2 0, 0, 4, 9 7 7
3 5, 7 8 6
4 1, 4 9 4, 5
Giải 848
Giải 7864
Giải 6607378455388
Giải 54233
Giải 4608177649730544
83279614250191191570
Giải 3 2665640690
Giải 2 20644
Giải 138556
Giải ĐB450536
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 6
1 1, 7 6 4
2 5 7 0, 3, 9
3 3, 6 8 8
4 4, 4, 5, 8 9 0, 7
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSVL theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Vĩnh Long trực tiếp

XSVL 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Vĩnh Long có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSVL 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/