XSVL 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 22/1 Hôm nay- Thứ Ba, 23/1
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSVL> XSVL 30 ngày
Giải 887
Giải 7560
Giải 6763687517797
Giải 50514
Giải 4110226865764838
88242175703520398325
Giải 3 7847501820
Giải 2 74827
Giải 163635
Giải ĐB223090
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 7
1 4 6 0
2 0, 2, 5, 7 7 0, 5
3 5, 6, 8 8 7
4 2 9 0, 7
 
 
Giải 874
Giải 7700
Giải 6193918135736
Giải 54671
Giải 4514762605346318
06132990555459013029
Giải 3 3501713540
Giải 2 32752
Giải 105347
Giải ĐB344216
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 3, 5
1 3, 6, 7, 8 6
2 9 7 1, 4, 6
3 2, 6, 9 8
4 0, 7 9 0
Giải 817
Giải 7261
Giải 6720287553356
Giải 54965
Giải 4422146625033288
67076192664269111968
Giải 3 3160969998
Giải 2 10670
Giải 178009
Giải ĐB018198
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 9, 9 5 0, 5, 6
1 4, 7 6 1, 5, 6, 8
2 7 0, 6
3 8 8
4 9 1, 8, 8
Giải 836
Giải 7313
Giải 6860898836422
Giải 51630
Giải 4102666303016036
16888079350045864245
Giải 3 0476392626
Giải 2 47870
Giải 183170
Giải ĐB619390
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 8
1 3 6 3, 6
2 2, 6 7 0, 0
3 0, 0, 5, 6, 6 8 3, 8
4 5 9 0
Giải 869
Giải 7979
Giải 6747657291990
Giải 58205
Giải 4830579682819641
29465941340808142138
Giải 3 9830602325
Giải 2 95730
Giải 133755
Giải ĐB926400
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 6 5 5, 7
1 6 5, 9
2 5, 8, 9 7 6, 9
3 0, 4, 8 8 1
4 1 9 0
Giải 810
Giải 7189
Giải 6221636917741
Giải 51447
Giải 4927619936773833
97709971415970187824
Giải 3 9248730961
Giải 2 42094
Giải 147519
Giải ĐB849517
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5
1 0, 6, 7, 9 6 1, 1, 7
2 4 7
3 3 8 7, 9
4 1, 1, 7 9 1, 4
Giải 808
Giải 7138
Giải 6650941358610
Giải 56097
Giải 4065147195429319
60552960231080064957
Giải 3 8534699076
Giải 2 50764
Giải 155960
Giải ĐB856288
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 8, 9 5 2, 4, 7
1 0, 4, 9 6 0, 4
2 3 7 6
3 5, 8 8 8
4 6 9 7
Giải 873
Giải 7764
Giải 6424412052099
Giải 58198
Giải 4720842034233964
13077980491409624397
Giải 3 1958700755
Giải 2 69965
Giải 183664
Giải ĐB215595
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 5
1 6 4, 4, 4, 5
2 7 3, 7
3 8 4, 7
4 2, 4, 9 9 5, 6, 7, 8, 9
Giải 829
Giải 7984
Giải 6216281684779
Giải 53918
Giải 4613657703056295
89691808536073071876
Giải 3 9829029466
Giải 2 54794
Giải 147433
Giải ĐB911717
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 7, 8 6 2, 5, 6, 8
2 9 7 6, 9
3 0, 0, 3 8 4
4 9 0, 1, 4, 5
Giải 802
Giải 7284
Giải 6308675822760
Giải 56245
Giải 4266316949306961
59722607712175603214
Giải 3 2127909990
Giải 2 94737
Giải 128411
Giải ĐB646735
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6
1 1, 4 6 0, 1
2 2 7 1, 9
3 1, 5, 7 8 2, 4, 6
4 5 9 0, 3
Giải 833
Giải 7870
Giải 6194676044143
Giải 57573
Giải 4085294294190097
27242085510175882994
Giải 3 5534654996
Giải 2 10252
Giải 110684
Giải ĐB365676
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1, 2, 8
1 6
2 9 7 0, 3, 6
3 3 8 4
4 1, 2, 3, 6, 6 9 4, 6, 7
Giải 864
Giải 7132
Giải 6315873121039
Giải 58435
Giải 4700833531165683
55675177329696758998
Giải 3 5087236333
Giải 2 02717
Giải 144721
Giải ĐB506266
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 1, 2, 7 6 4, 6, 7
2 1 7 2, 5
3 2, 2, 3, 5, 9 8 3, 3
4 9 8
Giải 893
Giải 7338
Giải 6652779305829
Giải 50216
Giải 4840404096132296
10612231787080966768
Giải 3 9156048423
Giải 2 58925
Giải 111432
Giải ĐB313550
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0
1 2, 6 6 0, 1, 8
2 3, 5, 7, 9 7 8
3 0, 2, 8 8
4 0 9 3, 6
Giải 855
Giải 7309
Giải 6891834370144
Giải 51273
Giải 4252876410280505
41178556583343637722
Giải 3 7353504287
Giải 2 13000
Giải 134659
Giải ĐB937989
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5, 9 5 5, 8, 9
1 8 6
2 2 7 3, 8
3 5, 6, 7 8 7, 7, 9
4 4 9
Giải 865
Giải 7938
Giải 6388993662312
Giải 52958
Giải 4324976218731428
65128169579111881427
Giải 3 5201372359
Giải 2 31485
Giải 177507
Giải ĐB701051
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 7, 8, 9
1 2, 3, 8 6 5, 6
2 7, 8, 8 7
3 8 8 5, 7, 9
4 9 7
Giải 829
Giải 7395
Giải 6533086276066
Giải 56078
Giải 4741297527734580
18980955766205670349
Giải 3 8118466753
Giải 2 56236
Giải 138378
Giải ĐB791587
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 6
1 6 6
2 7, 9, 9 7 6, 7, 8, 8
3 0, 6 8 0, 0, 4, 7
4 9 9 5
Giải 877
Giải 7886
Giải 6704106356561
Giải 58537
Giải 4200668834407820
34919453626171893024
Giải 3 1219548629
Giải 2 23766
Giải 168694
Giải ĐB275720
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 8, 9 6 1, 2, 6, 6
2 0, 0, 4, 9 7 7
3 5, 7 8 6
4 1, 4 9 4, 5
Giải 848
Giải 7864
Giải 6607378455388
Giải 54233
Giải 4608177649730544
83279614250191191570
Giải 3 2665640690
Giải 2 20644
Giải 138556
Giải ĐB450536
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 6
1 1, 7 6 4
2 5 7 0, 3, 9
3 3, 6 8 8
4 4, 4, 5, 8 9 0, 7
Giải 892
Giải 7300
Giải 6105481926908
Giải 55076
Giải 4673174791634213
17791494765680781773
Giải 3 9641796283
Giải 2 52232
Giải 107345
Giải ĐB623442
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7, 8 5 4
1 3, 6, 7, 7 6
2 7 3, 6, 6
3 2 8 3
4 2, 5 9 1, 2, 2
Giải 841
Giải 7217
Giải 6297233263067
Giải 58549
Giải 4833774977754951
68511830471284780169
Giải 3 4596642585
Giải 2 80427
Giải 152910
Giải ĐB128793
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1
1 0, 1, 7 6 6, 7, 9
2 6, 7 7 2, 7, 7
3 8 5
4 1, 7, 7, 9 9 3
Giải 865
Giải 7829
Giải 6729249296129
Giải 54279
Giải 4881758191404161
08616788625730386420
Giải 3 8363512468
Giải 2 24077
Giải 147103
Giải ĐB443979
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3 5
1 4, 6 6 1, 2, 5, 8
2 0, 9, 9, 9 7 5, 7, 9, 9
3 5 8
4 9 2
Giải 874
Giải 7237
Giải 6730603599069
Giải 57287
Giải 4639802391505658
65498122431707325753
Giải 3 7431805335
Giải 2 18429
Giải 141881
Giải ĐB273825
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 3, 8, 9
1 5, 8 6 9
2 5, 9 7 3, 4
3 5, 7 8 0, 1, 7
4 3 9 8
Giải 840
Giải 7892
Giải 6189045962459
Giải 53120
Giải 4016984629298816
02932624861715329290
Giải 3 0678360508
Giải 2 01007
Giải 194904
Giải ĐB435817
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7, 8 5 3, 9
1 6, 7 6
2 0 7
3 2 8 3, 6
4 0 9 0, 0, 2, 2, 6, 8
Giải 886
Giải 7549
Giải 6791884818812
Giải 59873
Giải 4137450779312598
07858840992630071809
Giải 3 1870820437
Giải 2 30813
Giải 171302
Giải ĐB951063
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 8, 9 5 8
1 2, 3, 8 6 3
2 7 3
3 7 8 1, 6
4 5, 9 9 3, 8, 9
Giải 814
Giải 7354
Giải 6012979959890
Giải 56550
Giải 4114846839134015
57309089186552281892
Giải 3 3559903126
Giải 2 73993
Giải 136559
Giải ĐB478967
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 4, 9
1 4, 5, 8 6 7
2 2, 6, 9 7
3 8 4
4 9 0, 1, 2, 3, 5, 9
Giải 895
Giải 7689
Giải 6540531477413
Giải 50982
Giải 4835997667567633
61754566346407878497
Giải 3 9338174173
Giải 2 31712
Giải 143082
Giải ĐB014294
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4
1 2, 3 6
2 7 3, 5, 8
3 3, 4 8 1, 2, 2, 9
4 7 9 4, 5, 7, 9
Giải 894
Giải 7984
Giải 6624307986689
Giải 55217
Giải 4238209240388857
70550898953910034840
Giải 3 6394739304
Giải 2 71139
Giải 138361
Giải ĐB177680
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4 5 0, 7
1 7 6 1
2 0 7
3 9 8 0, 4, 9
4 0, 3, 7 9 4, 5, 8
Giải 830
Giải 7918
Giải 6096591810618
Giải 50618
Giải 4096681864349776
64238511577678965906
Giải 3 3458094066
Giải 2 55469
Giải 154943
Giải ĐB689660
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 7
1 8, 8, 8 6 0, 5, 6, 8, 9
2 7 6
3 0, 8 8 0, 1, 9
4 3, 3 9
Giải 891
Giải 7876
Giải 6052694783491
Giải 53987
Giải 4629422248317012
45042159344568868383
Giải 3 8886420402
Giải 2 62807
Giải 172037
Giải ĐB974193
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5
1 2 6 4
2 6 7 6, 8
3 4, 7 8 3, 3, 7, 8
4 2, 2 9 1, 1, 3
Giải 878
Giải 7800
Giải 6133804634646
Giải 57935
Giải 4191035008033739
84402163141477208106
Giải 3 2744758355
Giải 2 17690
Giải 147120
Giải ĐB505417
Soi cầu Vĩnh Long
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3, 6 5 5
1 4, 7 6 3
2 0 7 2, 8
3 5, 8, 9 8 0
4 6, 7 9 0
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSVL theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Vĩnh Long trực tiếp

XSVL 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Vĩnh Long có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/