XSHCM 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Sáu, 20/4 Hôm nay- Thứ Bảy, 21/4
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSHCM> XSHCM 30 ngày
Giải 842
Giải 7679
Giải 6995946817574
Giải 59731
Giải 4301627245079957
61786124469397826221
Giải 3 0424114583
Giải 2 15562
Giải 150661
Giải ĐB198160
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 7, 9
1 6 0, 1, 2, 2
2 1 7 4, 8, 9
3 1 8 1, 3, 6
4 1, 2, 6 9
 
 
Giải 832
Giải 7605
Giải 6700157482417
Giải 59790
Giải 4964215273873646
58446467156973496451
Giải 3 0469442930
Giải 2 77907
Giải 187908
Giải ĐB739383
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 7, 8 5 1
1 5, 7 6
2 1 7
3 0, 2, 4, 8 8 3
4 6, 6, 8 9 0, 4
Giải 803
Giải 7457
Giải 6032060674422
Giải 50212
Giải 4391624095238114
67844219717621682955
Giải 3 3519771531
Giải 2 82350
Giải 197592
Giải ĐB552116
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 2, 5, 7
1 2, 4, 6, 6 6 2, 7
2 0, 2 7 1
3 1 8
4 4 9 2, 7
Giải 835
Giải 7639
Giải 6808372278646
Giải 50558
Giải 4348003184778550
25905560363698472641
Giải 3 6652584597
Giải 2 96952
Giải 189547
Giải ĐB740100
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 5 5 0, 2, 8
1 6
2 5, 7 7
3 5, 6, 9 8 3, 4
4 1, 6, 7, 7 9 7
Giải 814
Giải 7422
Giải 6017359458011
Giải 53388
Giải 4065008102587422
60344019494634485920
Giải 3 0487697082
Giải 2 07738
Giải 112049
Giải ĐB026174
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5
1 1, 4 6
2 0, 2, 2, 5 7 3, 4, 6
3 8 8 2, 8
4 4, 4, 5, 9, 9 9
Giải 860
Giải 7747
Giải 6610497089014
Giải 54012
Giải 4351139005904844
87548450522174929943
Giải 3 8821948071
Giải 2 99432
Giải 113931
Giải ĐB580916
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 2, 9
1 2, 3, 4, 6, 9 6 0
2 7 1
3 1, 2 8
4 3, 4, 7, 8, 9 9
Giải 876
Giải 7345
Giải 6946981073886
Giải 58439
Giải 4656128639942860
37722051196295656110
Giải 3 1199211864
Giải 2 39520
Giải 132672
Giải ĐB669251
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 6
1 0, 2, 9 6 0, 4, 9
2 0, 2 7 2, 6
3 9 8 6
4 5 9 2, 9
Giải 869
Giải 7343
Giải 6121949446284
Giải 55254
Giải 4097666026868468
96626738809228431888
Giải 3 8512921043
Giải 2 33932
Giải 191711
Giải ĐB022213
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 1, 3, 9 6 6, 8, 8, 9
2 6, 9 7
3 2 8 0, 4, 4, 8
4 3, 3, 4 9
Giải 849
Giải 7042
Giải 6667182479581
Giải 52878
Giải 4331912705422660
54761316303593526755
Giải 3 4288232219
Giải 2 11462
Giải 139121
Giải ĐB311546
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 5
1 9 6 0, 1, 2
2 1 7 1, 8
3 0, 5 8 1, 2
4 2, 6, 7, 9 9 1
Giải 840
Giải 7675
Giải 6596916155493
Giải 53910
Giải 4691861944407960
01205096131201012287
Giải 3 0527772915
Giải 2 23191
Giải 149136
Giải ĐB692967
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 0, 3, 5, 5 6 0, 7, 9
2 7 5, 7
3 6 8 6, 7
4 0, 4 9 1, 3
Giải 855
Giải 7997
Giải 6234325172034
Giải 57394
Giải 4344362610335442
47519418040070036775
Giải 3 5365661024
Giải 2 70911
Giải 153352
Giải ĐB920923
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 4 5 2, 5, 6
1 1, 7, 9 6
2 3, 4 7 5
3 4, 6 8
4 2, 3 9 4, 7
Giải 857
Giải 7782
Giải 6040432219101
Giải 51652
Giải 4773564443953614
38141573928571317214
Giải 3 5266909219
Giải 2 07416
Giải 107021
Giải ĐB354108
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 8 5 2, 6, 7
1 3, 4, 4, 6, 9 6 9
2 1, 1 7
3 9 8 2
4 1 9 2
Giải 866
Giải 7747
Giải 6586917675638
Giải 55705
Giải 4415428137524256
49595114816242208361
Giải 3 0407895966
Giải 2 16398
Giải 153123
Giải ĐB229105
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5 5 6
1 6 1, 6, 6, 7, 9
2 2, 3 7 5, 8
3 8 8 1
4 2, 7 9 5, 8
Giải 863
Giải 7106
Giải 6459862960635
Giải 52023
Giải 4431883428161617
85051220588961219836
Giải 3 2517055826
Giải 2 68653
Giải 191016
Giải ĐB526176
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 3, 8
1 2, 6, 7 6 3
2 3, 6 7 0, 6
3 5, 6 8 1, 8
4 9 6, 8
Giải 894
Giải 7764
Giải 6069421561324
Giải 50112
Giải 4290111876775305
90439991226930632168
Giải 3 3792060112
Giải 2 00771
Giải 130168
Giải ĐB223365
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 6
1 1, 2, 2 6 4, 5, 7, 8, 8
2 0, 2, 4 7 1
3 9 8
4 9 4, 4
Giải 870
Giải 7070
Giải 6618444711613
Giải 57563
Giải 4378473032836968
28600663525065926470
Giải 3 7620377410
Giải 2 25290
Giải 166469
Giải ĐB663283
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 2, 9
1 0, 3 6 3, 8, 9
2 8 7 0, 0, 0, 1
3 8 3, 4
4 7 9 0
Giải 846
Giải 7031
Giải 6382247585469
Giải 53491
Giải 4545693344053231
31374635301959995256
Giải 3 0436358829
Giải 2 26035
Giải 103230
Giải ĐB106561
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 8
1 6 1, 3, 9, 9
2 2, 9 7 4
3 0, 0, 1, 1, 5 8
4 0, 6 9 1, 9
Giải 892
Giải 7930
Giải 6052724384989
Giải 51148
Giải 4991279582349193
56391996197902035376
Giải 3 5275384295
Giải 2 78123
Giải 140884
Giải ĐB067901
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3
1 9 6
2 0, 3, 3, 7, 7 7 6
3 0, 8 8 4, 9
4 8 9 1, 2, 3, 5
Giải 829
Giải 7868
Giải 6418527630312
Giải 55057
Giải 4256325543233028
05410858580756422531
Giải 3 9420562564
Giải 2 58000
Giải 155070
Giải ĐB620762
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 7, 8
1 0, 2 6 2, 3, 4, 4, 8
2 8, 9 7 0
3 1, 2, 2 8 5
4 9
Giải 890
Giải 7826
Giải 6135579914342
Giải 57357
Giải 4544755922512643
04273156006708936787
Giải 3 6620536608
Giải 2 04960
Giải 189729
Giải ĐB823058
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 8 5 5, 7, 8
1 6 0
2 5, 6, 9 7 3, 5
3 8 7, 9
4 2, 3 9 0, 1
Giải 844
Giải 7236
Giải 6410841437057
Giải 56192
Giải 4453150481569525
87276071310677804729
Giải 3 4676796559
Giải 2 58144
Giải 144831
Giải ĐB377323
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 7, 9
1 5, 5 6 7
2 3, 5, 9 7 6, 8
3 1, 1, 6 8
4 3, 4, 4 9 2
Giải 829
Giải 7179
Giải 6271551680889
Giải 51538
Giải 4690735059314754
08075712166236716122
Giải 3 3762963285
Giải 2 51528
Giải 141980
Giải ĐB851616
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 5, 6, 6 6 7, 8
2 2, 8, 9, 9 7 3, 5, 9
3 8 8 0, 5, 9
4 9 3
Giải 864
Giải 7939
Giải 6973734624275
Giải 50444
Giải 4552300409299219
99361280990653915855
Giải 3 1347376495
Giải 2 51514
Giải 171777
Giải ĐB635316
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 4, 6, 9 6 1, 2, 4
2 7 3, 5, 7
3 0, 7, 9, 9 8
4 4 9 2, 5, 9
Giải 859
Giải 7565
Giải 6799104005969
Giải 54496
Giải 4207988489586392
70746231885697113623
Giải 3 7248001492
Giải 2 06847
Giải 118036
Giải ĐB549743
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 9
1 6 5, 9
2 3 7 1
3 6 8 0, 8
4 3, 6, 7 9 1, 2, 2, 5, 6, 8
Giải 810
Giải 7783
Giải 6000533665500
Giải 55317
Giải 4552829229338066
35754648296363952773
Giải 3 6725829373
Giải 2 47619
Giải 147540
Giải ĐB306051
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5 5 1, 4, 8
1 0, 7, 9 6 6, 6
2 9 7 3, 3
3 9 8 2, 3
4 0 9 3
Giải 856
Giải 7011
Giải 6416292620105
Giải 50061
Giải 4340616744070722
30442422064129824385
Giải 3 0974191261
Giải 2 81209
Giải 120752
Giải ĐB369757
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 9 5 2, 6, 7
1 1 6 1, 1, 1, 2, 2
2 2 7
3 8 5
4 0, 1, 2 9 8
Giải 858
Giải 7861
Giải 6884795433544
Giải 55429
Giải 4025430082106933
58773456486025147121
Giải 3 5505320256
Giải 2 85984
Giải 193407
Giải ĐB287290
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 3, 6, 8
1 6 1
2 1, 1, 9 7 3
3 3 8 4
4 3, 3, 4, 7, 8 9 0
Giải 801
Giải 7702
Giải 6505823980190
Giải 54011
Giải 4594869320483935
17760374499949124910
Giải 3 8961702643
Giải 2 41327
Giải 116713
Giải ĐB512221
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4 5 8
1 0, 1, 3, 7 6 0
2 1, 7 7
3 5 8 6
4 3, 9 9 0, 1, 8
Giải 847
Giải 7991
Giải 6397887256029
Giải 59969
Giải 4191626639394516
76063266547138803383
Giải 3 8921387026
Giải 2 88661
Giải 102819
Giải ĐB850085
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 3, 6, 9 6 1, 2, 3, 9
2 5, 6, 9 7 8
3 8 3, 5, 8
4 7 9 1, 3
Giải 830
Giải 7235
Giải 6894023052446
Giải 58338
Giải 4601670573025044
80924372707867744347
Giải 3 4624970303
Giải 2 93852
Giải 191183
Giải ĐB755452
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 2, 2
1 6 7
2 4 7 0, 7
3 0, 0, 5, 8 8 3
4 0, 4, 6, 7, 9 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSHCM theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Về XSTP trực tiếp

XSHCM 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số TP.HCM có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSHCM 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/