XSHCM 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 23/1 Hôm nay- Thứ Tư, 24/1
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSHCM> XSHCM 30 ngày
Giải 856
Giải 7011
Giải 6416292620105
Giải 50061
Giải 4340616744070722
30442422064129824385
Giải 3 0974191261
Giải 2 81209
Giải 120752
Giải ĐB369757
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 9 5 2, 6, 7
1 1 6 1, 1, 1, 2, 2
2 2 7
3 8 5
4 0, 1, 2 9 8
 
 
Giải 858
Giải 7861
Giải 6884795433544
Giải 55429
Giải 4025430082106933
58773456486025147121
Giải 3 5505320256
Giải 2 85984
Giải 193407
Giải ĐB287290
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 3, 6, 8
1 6 1
2 1, 1, 9 7 3
3 3 8 4
4 3, 3, 4, 7, 8 9 0
Giải 801
Giải 7702
Giải 6505823980190
Giải 54011
Giải 4594869320483935
17760374499949124910
Giải 3 8961702643
Giải 2 41327
Giải 116713
Giải ĐB512221
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4 5 8
1 0, 1, 3, 7 6 0
2 1, 7 7
3 5 8 6
4 3, 9 9 0, 1, 8
Giải 847
Giải 7991
Giải 6397887256029
Giải 59969
Giải 4191626639394516
76063266547138803383
Giải 3 8921387026
Giải 2 88661
Giải 102819
Giải ĐB850085
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 3, 6, 9 6 1, 2, 3, 9
2 5, 6, 9 7 8
3 8 3, 5, 8
4 7 9 1, 3
Giải 830
Giải 7235
Giải 6894023052446
Giải 58338
Giải 4601670573025044
80924372707867744347
Giải 3 4624970303
Giải 2 93852
Giải 191183
Giải ĐB755452
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5 5 2, 2
1 6 7
2 4 7 0, 7
3 0, 0, 5, 8 8 3
4 0, 4, 6, 7, 9 9
Giải 852
Giải 7273
Giải 6647118057415
Giải 58352
Giải 4948907584572482
80745772836761662143
Giải 3 8073121628
Giải 2 95782
Giải 196502
Giải ĐB367405
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 5 5 2, 2
1 5, 6 6
2 8 7 1, 3
3 1 8 2, 2, 3
4 3, 5, 5 9 0
Giải 881
Giải 7622
Giải 6643819916183
Giải 55065
Giải 4129485176986882
52940672109039148288
Giải 3 8399177028
Giải 2 49084
Giải 173247
Giải ĐB526989
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 0 6 5, 9
2 2, 8 7
3 8 8 1, 2, 3, 4, 8, 9
4 0, 7, 8 9 1, 1, 1
Giải 817
Giải 7243
Giải 6373442904788
Giải 51072
Giải 4229113693772974
73813378535516239778
Giải 3 1525715477
Giải 2 42914
Giải 130633
Giải ĐB648470
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7
1 1, 3, 4, 7 6 2
2 7 0, 2, 4, 7, 8
3 3, 4, 7 8 8
4 3 9 0
Giải 822
Giải 7289
Giải 6580789620121
Giải 57861
Giải 4003621604677844
81673548702900141890
Giải 3 4724668558
Giải 2 96835
Giải 182452
Giải ĐB539548
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 2, 8
1 6 1, 2, 2
2 1, 2 7 0, 3
3 5 8 9
4 4, 6, 6, 8 9 0
Giải 894
Giải 7352
Giải 6722736528478
Giải 55151
Giải 4526810230518789
20701705225350997876
Giải 3 5905266166
Giải 2 86546
Giải 168300
Giải ĐB483147
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 5, 9 5 1, 2, 2, 2
1 6 6
2 2, 7 7 6, 8
3 8 1, 9
4 6, 7 9 4
Giải 888
Giải 7412
Giải 6882090483086
Giải 53857
Giải 4751310221688013
52599862443385580639
Giải 3 7940840748
Giải 2 97201
Giải 164605
Giải ĐB422870
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 8 5 5, 7
1 2, 3, 6 6
2 0 7 0
3 1, 9 8 6, 8
4 4, 8, 8 9 9
Giải 858
Giải 7503
Giải 6812506324898
Giải 51903
Giải 4336428948067354
29401341187999259310
Giải 3 5397817981
Giải 2 24589
Giải 166977
Giải ĐB434130
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 3 5 4, 8
1 0, 8 6
2 5 7 7, 8
3 0, 2 8 0, 1, 9
4 2 9 2, 8
Giải 803
Giải 7803
Giải 6134744240774
Giải 50415
Giải 4355983666316690
66373547876748445422
Giải 3 6453190469
Giải 2 52768
Giải 152715
Giải ĐB807921
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3 5
1 5, 5 6 3, 8, 9
2 1, 2, 4 7 3, 4
3 1 8 4, 7
4 7 9 0, 8
Giải 855
Giải 7856
Giải 6174159366201
Giải 56520
Giải 4519942994308230
55316646768306407518
Giải 3 0056701451
Giải 2 61837
Giải 127790
Giải ĐB364103
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 1, 5, 6
1 6, 8 6 4, 7
2 0 7 6
3 0, 6, 7 8
4 1, 3 9 0, 4
Giải 854
Giải 7919
Giải 6758238718700
Giải 55834
Giải 4162812131950390
97990459148118546493
Giải 3 5296580730
Giải 2 64145
Giải 134144
Giải ĐB019127
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4
1 4, 9, 9 6 5
2 7 7 1
3 0, 4 8 1, 2, 5
4 4, 5 9 0, 0, 3
Giải 848
Giải 7160
Giải 6926616978056
Giải 53911
Giải 4225085603636809
49065924208946429467
Giải 3 9849329363
Giải 2 04664
Giải 108328
Giải ĐB711351
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 1, 6
1 1 6 0, 3, 4, 4, 5, 6, 7
2 0, 8 7
3 6 8
4 8 9 3, 7
Giải 818
Giải 7204
Giải 6983983719512
Giải 54867
Giải 4834405340619539
85220579062442649768
Giải 3 0000370604
Giải 2 62093
Giải 180797
Giải ĐB921984
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 4, 6, 6 5
1 2, 8 6 7, 8
2 0, 6 7 1
3 9, 9 8 4
4 0 9 3, 7
Giải 898
Giải 7199
Giải 6027462750665
Giải 59401
Giải 4250413413905202
04925859500411876149
Giải 3 2119109610
Giải 2 58475
Giải 155638
Giải ĐB774581
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 0
1 0, 8 6 5
2 5 7 4, 5, 5
3 8, 9 8 1
4 1, 9 9 1, 8, 9
Giải 893
Giải 7585
Giải 6946637646674
Giải 53426
Giải 4180797613540643
82450596581158906150
Giải 3 3169022363
Giải 2 06903
Giải 167578
Giải ĐB862409
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 9 5 0, 0, 8
1 6 3, 4, 6
2 6 7 4, 8, 9
3 5 8 5, 9
4 3 9 0, 3
Giải 893
Giải 7757
Giải 6764296041678
Giải 53033
Giải 4065630980568271
23722108075145373025
Giải 3 1733489952
Giải 2 66134
Giải 136537
Giải ĐB015571
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 7 5 2, 3, 7
1 6 3
2 2, 5 7 1, 1, 8
3 3, 4, 4, 7 8
4 2 9 3
Giải 805
Giải 7137
Giải 6970443258939
Giải 59503
Giải 4424035522656017
97500935815718730717
Giải 3 6700196971
Giải 2 22112
Giải 137358
Giải ĐB573879
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3, 3, 4, 5 5 8
1 2, 7, 7 6
2 5, 6 7 1, 9
3 7, 9 8 1, 7
4 9
Giải 823
Giải 7950
Giải 6416130186156
Giải 51532
Giải 4991552582362403
70213392887220096693
Giải 3 2993950052
Giải 2 05333
Giải 131159
Giải ĐB987028
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 0, 2, 5, 6, 9
1 3, 8 6 1
2 3, 3, 8 7
3 2, 3, 9 8 8
4 9 3
Giải 840
Giải 7454
Giải 6771108699020
Giải 57633
Giải 4024561674098531
98992120637067865418
Giải 3 2096478072
Giải 2 66966
Giải 166558
Giải ĐB544323
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 6, 8
1 1, 8 6 3, 4, 6, 9
2 0, 3 7 2, 8
3 1, 3 8
4 0, 0 9 2
Giải 833
Giải 7507
Giải 6515375542476
Giải 53022
Giải 4253978573695915
40335661529019145430
Giải 3 7608310853
Giải 2 27098
Giải 123782
Giải ĐB716606
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 2, 3, 3, 4
1 5 6
2 2 7 6
3 0, 3, 5, 6 8 2, 3
4 9 1, 7, 8
Giải 821
Giải 7034
Giải 6055937762974
Giải 59906
Giải 4338116868876074
62104494252454313916
Giải 3 0042839371
Giải 2 43361
Giải 194720
Giải ĐB064305
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 6 5 9
1 1, 6 6 1
2 0, 1, 5, 8 7 1, 4, 4, 6
3 4 8 8
4 3 9
Giải 899
Giải 7476
Giải 6944417767685
Giải 58215
Giải 4362539567100545
42691978618256192797
Giải 3 1130885459
Giải 2 35079
Giải 157145
Giải ĐB226898
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3, 9
1 5 6 1, 1
2 7 1, 6, 6, 9
3 8 5
4 4, 5, 5 9 1, 7, 8, 9
Giải 813
Giải 7543
Giải 6198089768803
Giải 58419
Giải 4465123132996827
41235240846994654114
Giải 3 9484055085
Giải 2 71731
Giải 151728
Giải ĐB623567
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 2, 3, 4, 9 6 7
2 7, 8, 9 7 6
3 1, 5 8 0, 4, 5
4 0, 3, 6 9
Giải 817
Giải 7750
Giải 6503293507370
Giải 50730
Giải 4168061247939776
85662775653921393097
Giải 3 6504976764
Giải 2 42907
Giải 129422
Giải ĐB572653
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7 5 0, 0, 3
1 3, 7 6 2, 4, 5
2 2 7 0, 6, 9
3 0, 2 8
4 9 9 7
Giải 897
Giải 7200
Giải 6861810461412
Giải 58545
Giải 4311032974179753
85065097928511149355
Giải 3 2583757530
Giải 2 41732
Giải 192986
Giải ĐB100897
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 3, 5
1 1, 2, 8 6 5
2 7
3 0, 2, 7 8 6
4 1, 5, 6 9 2, 7, 7
Giải 820
Giải 7414
Giải 6445770150892
Giải 55912
Giải 4494644415915435
83114773034258741194
Giải 3 1631788272
Giải 2 46525
Giải 183748
Giải ĐB707718
Soi cầu XSTP
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 7, 9
1 2, 4, 4, 5, 7, 8 6 4
2 0, 5 7 2
3 5 8 7
4 8 9 2, 4
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSHCM theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về XSTP trực tiếp

XSHCM 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số TP.HCM có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/