XSBD 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 22/1 Hôm nay- Thứ Ba, 23/1
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSBD> XSBD 30 ngày
Giải 893
Giải 7054
Giải 6948270579848
Giải 52827
Giải 4262989622710585
07981002184426422715
Giải 3 8148677284
Giải 2 11118
Giải 138602
Giải ĐB054250
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 4, 7
1 5, 8, 8 6 4
2 7, 7 7
3 8 1, 2, 4, 5, 6
4 8 9 3, 8
 
 
Giải 831
Giải 7512
Giải 6824538916325
Giải 57529
Giải 4921571259708506
14751349026508001373
Giải 3 4273696090
Giải 2 43583
Giải 186256
Giải ĐB815462
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6 5 1, 6, 7
1 2 6 2
2 5, 9 7 3
3 1, 6 8 0, 3
4 5 9 0, 1, 7
Giải 875
Giải 7927
Giải 6220350368438
Giải 55791
Giải 4264046737204939
79990541550831117686
Giải 3 6280756314
Giải 2 93706
Giải 125952
Giải ĐB769585
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6, 7 5 2, 5
1 1, 4 6
2 7 7 2, 5
3 6, 8, 9 8 5, 6
4 9 0, 1
Giải 899
Giải 7542
Giải 6321920876820
Giải 54497
Giải 4856918300123721
90639185496026310755
Giải 3 6815458926
Giải 2 04685
Giải 167798
Giải ĐB610539
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 5
1 9 6 3
2 0, 1, 6 7
3 9, 9 8 5, 7
4 2, 9 9 1, 7, 8, 9
Giải 806
Giải 7154
Giải 6337986475844
Giải 56390
Giải 4464021978035111
89965022088709258573
Giải 3 8283713509
Giải 2 59188
Giải 119962
Giải ĐB789060
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 8, 9 5 4
1 1 6 0, 2, 5
2 7 3, 9
3 7 8 0, 8
4 4, 7 9 0, 2
Giải 885
Giải 7678
Giải 6072170448538
Giải 52616
Giải 4985031919272063
45097849264867098187
Giải 3 4599545910
Giải 2 98237
Giải 130915
Giải ĐB458231
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 0, 5, 6 6 3
2 1, 6 7 0, 8
3 1, 7, 8 8 5, 7
4 4 9 2, 5, 7
Giải 812
Giải 7953
Giải 6919918229878
Giải 57640
Giải 4206942540148379
54574238299076262438
Giải 3 6068956051
Giải 2 63168
Giải 128910
Giải ĐB143019
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 1, 3
1 0, 2, 9 6 2, 8
2 2, 9 7 4, 8, 9
3 8 8 9
4 0 9 4, 9
Giải 848
Giải 7447
Giải 6760723942337
Giải 50882
Giải 4960505193381946
67049577297989485733
Giải 3 9392232557
Giải 2 62465
Giải 179751
Giải ĐB533129
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 1, 7
1 6 5
2 2, 9, 9 7
3 3, 3, 7 8 2
4 6, 7, 8, 9 9 4, 4
Giải 818
Giải 7848
Giải 6716977401344
Giải 56459
Giải 4692204370548228
23648892078806700490
Giải 3 7881182573
Giải 2 54429
Giải 148737
Giải ĐB383812
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 9
1 1, 2, 8 6 7, 9
2 0, 8, 9 7 3
3 7 8
4 0, 4, 8, 8 9 0
Giải 821
Giải 7657
Giải 6604326990496
Giải 56649
Giải 4891545148229283
50003653938080871378
Giải 3 7905390687
Giải 2 14383
Giải 143440
Giải ĐB239059
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 3, 4, 7, 9
1 6
2 1 7 8
3 8 2, 3, 3, 7
4 0, 3, 9 9 3, 6, 9
Giải 860
Giải 7644
Giải 6385043397145
Giải 57715
Giải 4624825875953331
91533263466775820714
Giải 3 6987583068
Giải 2 66860
Giải 100518
Giải ĐB268879
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 8, 9
1 4, 5, 8 6 0, 0, 8
2 7 5, 9
3 1, 3, 9 8 2
4 4, 5, 6 9
Giải 883
Giải 7381
Giải 6884580481418
Giải 56750
Giải 4574392702754409
22127684378549686942
Giải 3 1186465696
Giải 2 81314
Giải 142271
Giải ĐB737554
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 4
1 4, 8 6 4
2 7, 7 7 1
3 7, 9 8 1, 3
4 2, 5, 8 9 6, 6
Giải 850
Giải 7705
Giải 6762650484505
Giải 59450
Giải 4259824465305535
41892666554552495767
Giải 3 2790682540
Giải 2 70984
Giải 177721
Giải ĐB229954
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5, 6 5 0, 0, 3, 4, 5
1 6 7
2 1, 4, 6 7
3 5 8 2, 4
4 0, 8 9 2
Giải 861
Giải 7133
Giải 6702471405974
Giải 52774
Giải 4689012518372101
95575751291435373594
Giải 3 3417719970
Giải 2 88624
Giải 152089
Giải ĐB708182
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 3
1 6 1
2 4, 4, 9 7 0, 4, 4, 5, 7
3 3 8 2, 3, 9
4 0 9 4
Giải 866
Giải 7242
Giải 6938257946261
Giải 57893
Giải 4165521970331940
32053354489892575806
Giải 3 3205364117
Giải 2 11463
Giải 194338
Giải ĐB293086
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 2, 3, 3
1 7 6 1, 3, 6
2 5 7
3 8 8 2, 6
4 0, 2, 8 9 3, 4
Giải 804
Giải 7553
Giải 6589453877133
Giải 54014
Giải 4730973747047509
33581086234130879568
Giải 3 5839440161
Giải 2 11194
Giải 105883
Giải ĐB179670
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8, 9 5 3
1 4 6 1, 8
2 3 7 0, 0
3 3 8 1, 3, 7
4 9 4, 4, 4, 7
Giải 878
Giải 7335
Giải 6203405215634
Giải 51979
Giải 4866725683941874
32440920144896657241
Giải 3 9353845170
Giải 2 47244
Giải 134512
Giải ĐB674915
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 2, 4, 5 6 6
2 1 7 0, 2, 4, 8, 9
3 4, 4, 5, 8, 9 8
4 0, 1, 4 9
Giải 824
Giải 7750
Giải 6869818685348
Giải 55141
Giải 4738371910784527
80490074932781304001
Giải 3 4359667251
Giải 2 19268
Giải 195222
Giải ĐB492714
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 0, 1
1 3, 4 6 8, 8
2 2, 4, 7 7
3 7 8
4 1, 8 9 0, 3, 6, 8
Giải 849
Giải 7364
Giải 6218203586270
Giải 51350
Giải 4112622269708073
71353897020488840793
Giải 3 4193116256
Giải 2 05119
Giải 146026
Giải ĐB474533
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 0, 3, 6, 8
1 9 6 2, 4
2 6 7 0, 3
3 1, 3 8 2, 8
4 9 9 3, 7
Giải 869
Giải 7634
Giải 6692555000752
Giải 55993
Giải 4303482894489729
14663856194967481955
Giải 3 1795833211
Giải 2 64539
Giải 192183
Giải ĐB775673
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2, 5, 8
1 1, 9 6 3, 9
2 5, 9 7 3, 4
3 4, 9 8 3
4 4, 8 9 3
Giải 834
Giải 7638
Giải 6070294240102
Giải 59929
Giải 4421219324522825
87088734597595392411
Giải 3 6157551843
Giải 2 31900
Giải 183665
Giải ĐB242607
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 7 5 3, 9
1 1 6 5
2 1, 4, 5, 9 7 5
3 4, 8 8 8
4 3, 5 9
Giải 821
Giải 7628
Giải 6141554533815
Giải 53225
Giải 4857305135340876
66933001370995853998
Giải 3 8237915434
Giải 2 10403
Giải 185459
Giải ĐB564542
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 3, 3, 8, 9
1 5, 5 6
2 1, 5, 8 7 6, 9
3 0, 3, 4, 7 8
4 2 9 8
Giải 808
Giải 7911
Giải 6690287650073
Giải 56215
Giải 4554038797687377
22739036109923697477
Giải 3 0200548619
Giải 2 29109
Giải 135738
Giải ĐB426901
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 3, 5, 8, 9 5
1 0, 1, 5, 9 6 5
2 7 3, 6, 7, 7
3 6, 8, 9 8
4 9
Giải 873
Giải 7018
Giải 6679742481378
Giải 58761
Giải 4208888777115596
70811027563181580160
Giải 3 4471142099
Giải 2 15627
Giải 166081
Giải ĐB842975
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 1, 1, 5, 8 6 0, 1
2 7 7 1, 3, 5, 8
3 8 1, 8
4 8 9 6, 7, 9
Giải 801
Giải 7956
Giải 6561830013719
Giải 58350
Giải 4578157035936401
60535441427312234370
Giải 3 1140359349
Giải 2 81418
Giải 177940
Giải ĐB481775
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 1, 3 5 0, 6, 9
1 5, 8, 8, 9 6
2 2 7 0, 5
3 5 8
4 0, 2, 9 9
Giải 868
Giải 7716
Giải 6271926682584
Giải 55542
Giải 4057782491364600
71736127443725310518
Giải 3 2661703958
Giải 2 45530
Giải 171635
Giải ĐB862040
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3, 8
1 3, 6, 7, 8, 9 6 8, 8
2 7 8
3 0, 5, 6 8 4
4 0, 2, 4 9
Giải 862
Giải 7149
Giải 6003272019622
Giải 54536
Giải 4645855585667173
04718293200193980264
Giải 3 6817505908
Giải 2 18696
Giải 131778
Giải ĐB054386
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 8 5 6
1 8 6 2, 4
2 0, 2 7 3, 5, 8
3 2, 6, 9 8 5, 6
4 9 9 6
Giải 890
Giải 7460
Giải 6562493081548
Giải 58014
Giải 4921684021919030
29617727213436436557
Giải 3 1958820921
Giải 2 61033
Giải 197417
Giải ĐB305809
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 7
1 4, 7, 7, 9 6 0, 4, 8
2 1, 1, 4 7
3 0, 3 8 8
4 8 9 0
Giải 827
Giải 7426
Giải 6743050861730
Giải 53185
Giải 4215481792307039
58809451616423458379
Giải 3 5880993999
Giải 2 04387
Giải 118054
Giải ĐB284770
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9, 9 5 4
1 6 1
2 3, 6, 7 7 0, 9
3 0, 0, 4, 9 8 5, 6, 7
4 8 9 9
Giải 880
Giải 7037
Giải 6450879052236
Giải 53568
Giải 4805822993255026
02092202793591623648
Giải 3 6145133462
Giải 2 63085
Giải 148964
Giải ĐB807494
Soi cầu Bình Dương
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8 5 1
1 6 6 2, 4, 8
2 6 7 9
3 2, 6, 7 8 0, 2, 5
4 8 9 2, 4
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSBD theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Bình Dương trực tiếp

XSBD 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Bình Dương có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/