XSNT 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 18/4 Hôm nay- Thứ Năm, 19/4
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSNT> XSNT 30 ngày
Giải 842
Giải 7637
Giải 6374816408041
Giải 59065
Giải 4326195982424364
23628934805236820302
Giải 3 9010256292
Giải 2 55317
Giải 104055
Giải ĐB175677
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2 5 5
1 7, 9 6 4, 5, 8
2 4, 8 7 7
3 7 8 0
4 0, 1, 2, 8 9 2
 
 
Giải 834
Giải 7983
Giải 6051923478386
Giải 51645
Giải 4486024906383123
82562667725066508419
Giải 3 6195477598
Giải 2 40572
Giải 171193
Giải ĐB925187
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 4
1 9, 9 6 2, 3, 5
2 3 7 2, 2
3 4 8 3, 6, 7
4 5, 7 9 3, 8
Giải 888
Giải 7297
Giải 6002261437663
Giải 53876
Giải 4305082021763156
96504641793262962949
Giải 3 0345782289
Giải 2 24961
Giải 153318
Giải ĐB871647
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 6, 7
1 7, 8 6 1, 3
2 2, 9 7 6, 9
3 8 8, 9
4 3, 7, 9 9 7
Giải 883
Giải 7830
Giải 6092775319584
Giải 57187
Giải 4125019016674860
87742639529425715816
Giải 3 1310888295
Giải 2 87479
Giải 127910
Giải ĐB215303
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 8 5 2, 7
1 0, 6 6 0, 6
2 7 7 9
3 0, 1 8 3, 4, 7
4 2 9 5
Giải 899
Giải 7439
Giải 6926467436241
Giải 58150
Giải 4417684032131167
01732733698662505428
Giải 3 5668525550
Giải 2 35142
Giải 133091
Giải ĐB200421
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 0
1 6 4, 7, 8, 9
2 1, 1, 5, 8 7
3 2, 9 8 5
4 1, 2, 3 9 1, 9
Giải 843
Giải 7933
Giải 6402440301388
Giải 56796
Giải 4039603201879620
99155872443258203433
Giải 3 8594181616
Giải 2 07243
Giải 139210
Giải ĐB495680
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 0, 6, 8 6 0
2 0, 4 7
3 0, 3, 3 8 0, 2, 8
4 1, 3, 3, 4 9 6
Giải 856
Giải 7482
Giải 6618021107107
Giải 54691
Giải 4594267038497118
62094389890544945919
Giải 3 1669112456
Giải 2 55340
Giải 175591
Giải ĐB639375
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 6, 6
1 0, 8, 9 6
2 6 7 5
3 8 0, 2, 4, 9
4 0, 9 9 1, 1, 1, 4
Giải 863
Giải 7240
Giải 6921809972262
Giải 53469
Giải 4526928818764544
42868089395672486384
Giải 3 9071990370
Giải 2 11001
Giải 112987
Giải ĐB538778
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5
1 8, 9 6 2, 3, 8, 9
2 4 7 0, 8
3 9 8 4, 7, 7
4 0, 4 9 2, 7
Giải 855
Giải 7678
Giải 6172888167669
Giải 51009
Giải 4053858744447831
02880967857909943567
Giải 3 2928276864
Giải 2 52366
Giải 165263
Giải ĐB406386
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5
1 6 6 3, 4, 6, 7, 9
2 8 7 8
3 1 8 0, 2, 5, 5, 6
4 4 9 9
Giải 851
Giải 7788
Giải 6157932979948
Giải 51420
Giải 4359386158209771
80339856213072594943
Giải 3 0920980924
Giải 2 13612
Giải 161581
Giải ĐB123210
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1
1 0, 2 6
2 0, 1, 4, 5 7 1, 9
3 8, 9 8 1, 2, 8
4 3, 8 9 7
Giải 880
Giải 7791
Giải 6092769497853
Giải 56073
Giải 4533989137272710
67977233293209098854
Giải 3 8952135512
Giải 2 34799
Giải 186062
Giải ĐB206563
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 4
1 0, 2 6 2, 3
2 1, 7, 9 7 2, 3, 7
3 8 0
4 9 9 0, 1, 8, 9
Giải 832
Giải 7492
Giải 6122450627703
Giải 59024
Giải 4778366684312939
81652799010894897737
Giải 3 9338430367
Giải 2 35662
Giải 102350
Giải ĐB641164
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 0, 2
1 6 2, 2, 4, 7
2 4, 4 7
3 2, 6, 7, 9 8 4
4 3, 8 9 2
Giải 812
Giải 7400
Giải 6749180237198
Giải 58426
Giải 4099845215819819
78121954976736606485
Giải 3 4576618977
Giải 2 15151
Giải 198794
Giải ĐB827401
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5 1, 8
1 2, 9 6 6, 6
2 1, 3, 6 7 7
3 8 4, 5
4 9 1, 4, 7, 8
Giải 837
Giải 7818
Giải 6679018682206
Giải 53188
Giải 4565514977370770
41587925972126930555
Giải 3 9159729228
Giải 2 42610
Giải 136842
Giải ĐB721517
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 1, 5
1 0, 7, 8 6 8, 9
2 8 7 0, 3
3 7 8 7, 8
4 2 9 0, 7, 7
Giải 873
Giải 7287
Giải 6497251838364
Giải 56269
Giải 4848086337900129
94120818766555558520
Giải 3 8365687065
Giải 2 61095
Giải 153758
Giải ĐB315825
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 5, 6, 8
1 6 4, 5, 9
2 0, 0, 5, 9 7 2, 3, 6, 9
3 8 3, 7
4 9 5
Giải 819
Giải 7006
Giải 6842583471110
Giải 59002
Giải 4411080030953402
90247275265830151940
Giải 3 4181047709
Giải 2 30724
Giải 100676
Giải ĐB512784
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2, 6, 8, 9, 9 5
1 0, 0, 9 6
2 4, 5, 6 7 6
3 8 4
4 0, 7, 7 9
Giải 811
Giải 7579
Giải 6771674305490
Giải 56649
Giải 4679005980424119
77277049860764566871
Giải 3 4772512355
Giải 2 58444
Giải 178998
Giải ĐB857310
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 5
1 0, 1, 6, 9 6
2 5 7 1, 7, 9
3 0 8 6
4 4, 5, 9 9 0, 8
Giải 848
Giải 7949
Giải 6783161329772
Giải 57770
Giải 4366797381762302
18047612456147955351
Giải 3 5642340339
Giải 2 89499
Giải 125097
Giải ĐB514104
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 1
1 7 6
2 3 7 0, 2, 9, 9
3 1, 2, 9 8
4 5, 7, 8, 9 9 7, 9
Giải 888
Giải 7735
Giải 6168796932424
Giải 53417
Giải 4612876461641437
16312566514896733538
Giải 3 6909417348
Giải 2 00303
Giải 160453
Giải ĐB368115
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 1, 3
1 2, 5, 6, 7 6 7
2 4 7
3 5, 7, 8 8 7, 7, 8
4 8 9 3, 4
Giải 829
Giải 7132
Giải 6089976147624
Giải 52887
Giải 4601898563091673
79064460323480490886
Giải 3 5846217907
Giải 2 25884
Giải 162483
Giải ĐB978036
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5
1 4 6 2, 4
2 4, 9 7 3
3 0, 2, 2, 6 8 3, 4, 6, 7, 9
4 9 9
Giải 817
Giải 7203
Giải 6945988749499
Giải 57500
Giải 4942980179849319
44228379281976061073
Giải 3 7575374778
Giải 2 54801
Giải 141644
Giải ĐB116394
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 3 5 3, 9
1 7, 9 6 0
2 8, 8 7 3, 4, 8
3 8
4 4 9 4, 8, 8, 9
Giải 866
Giải 7613
Giải 6527779814012
Giải 53957
Giải 4367666436198547
48873147576442568211
Giải 3 5395503126
Giải 2 82685
Giải 193535
Giải ĐB292381
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 7, 7
1 1, 2, 3 6 1, 6, 6
2 5, 6 7 3, 7
3 5 8 1, 1, 5
4 7 9
Giải 845
Giải 7241
Giải 6643172672400
Giải 54003
Giải 4906403618679268
78493506263520665042
Giải 3 7713077266
Giải 2 89565
Giải 153466
Giải ĐB649560
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 6 5
1 6 0, 5, 6, 6, 7, 8
2 6 7
3 0, 1 8 6
4 0, 1, 2, 5 9 3
Giải 821
Giải 7304
Giải 6821793236500
Giải 57780
Giải 4886608845551062
03051760581611452087
Giải 3 2366071655
Giải 2 54774
Giải 147284
Giải ĐB153920
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 1, 5, 5, 8
1 4, 7 6 0, 0, 2
2 0, 1, 3 7 4
3 8 0, 4, 7
4 9
Giải 837
Giải 7346
Giải 6469477915275
Giải 57452
Giải 4942504045836314
84128069791193830389
Giải 3 6687159868
Giải 2 52803
Giải 125548
Giải ĐB443134
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 2, 8
1 4 6 8
2 8 7 1, 5, 9
3 4, 7, 8 8 9
4 6, 8 9 1, 4
Giải 853
Giải 7470
Giải 6963103068224
Giải 56651
Giải 4948745808993474
15514638723671600925
Giải 3 0890170976
Giải 2 64119
Giải 162267
Giải ĐB874854
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 1, 3, 4
1 4, 6, 9 6 7
2 4, 5 7 0, 2, 4, 4, 6
3 1 8 9
4 9
Giải 829
Giải 7567
Giải 6151093443805
Giải 59914
Giải 4340634981273084
63198434876815417031
Giải 3 0064026333
Giải 2 25120
Giải 162105
Giải ĐB020031
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 5 5 4
1 0, 2, 4 6 3, 7
2 0, 9 7
3 1, 1, 3 8 4, 7
4 0, 4 9 8
Giải 861
Giải 7650
Giải 6268552898540
Giải 54026
Giải 4217052914782212
55107161098991983832
Giải 3 2983936171
Giải 2 42121
Giải 164307
Giải ĐB164965
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7, 7, 9 5 0
1 2, 9 6 1, 5
2 1, 6 7 1
3 2, 9 8 5, 9
4 0, 7 9
Giải 826
Giải 7512
Giải 6957671188142
Giải 59910
Giải 4673961946962761
81633419354045409912
Giải 3 0198557471
Giải 2 64167
Giải 120614
Giải ĐB780699
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4
1 0, 2, 2, 4, 8 6 1, 7, 9
2 6 7 1, 6
3 3, 5 8 5
4 2 9 6, 9
Giải 878
Giải 7379
Giải 6333350143744
Giải 54207
Giải 4219514323338849
54610202776006812076
Giải 3 0854628175
Giải 2 63182
Giải 195315
Giải ĐB636066
Soi cầu Ninh Thuận
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1
1 0, 4, 5 6 6, 8
2 7 5, 6, 7, 8, 9
3 3, 3 8 2
4 4, 6, 9 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSNT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Ninh Thuận trực tiếp

XSNT 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Ninh Thuận có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSNT 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/