XSKH 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 23/1 Hôm nay- Thứ Tư, 24/1
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSKH> XSKH 30 ngày
Giải 832
Giải 7294
Giải 6270938623502
Giải 52392
Giải 4971486197848061
49981519388319343902
Giải 3 6644935382
Giải 2 29983
Giải 163642
Giải ĐB817145
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 9 5
1 6 1, 2
2 7 8
3 2, 8 8 1, 2, 3
4 2, 5, 8, 9 9 2, 3, 4
 
 
Giải 853
Giải 7983
Giải 6613969978968
Giải 54757
Giải 4427043229230451
84110972759153758212
Giải 3 5061056088
Giải 2 16521
Giải 155605
Giải ĐB665102
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5 5 1, 3, 7
1 0, 0, 2 6 8
2 1 7 5
3 7, 9 8 3, 8
4 9 2, 7
Giải 877
Giải 7240
Giải 6384285580083
Giải 51586
Giải 4842598176341270
46015731233795503219
Giải 3 3803435750
Giải 2 14555
Giải 175109
Giải ĐB795305
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5 0, 5, 5, 8, 9
1 5, 9 6 3
2 3 7 0, 7
3 4 8 3, 6
4 0, 2 9
Giải 819
Giải 7220
Giải 6271800918701
Giải 59628
Giải 4361532252979473
94325104271027599204
Giải 3 9600992732
Giải 2 33633
Giải 154399
Giải ĐB558518
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 9 5 3
1 8, 8, 9 6
2 0, 5, 7, 8, 9 7 3, 5
3 2, 3 8
4 9 1, 9
Giải 860
Giải 7908
Giải 6423323854670
Giải 51889
Giải 4816517045666412
83895560044633192050
Giải 3 1555987726
Giải 2 66724
Giải 176011
Giải ĐB633608
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8, 8 5 0, 1, 6, 9
1 1, 2 6 0
2 4, 6 7 0
3 1, 3 8 5, 9
4 9 5
Giải 887
Giải 7172
Giải 6272796992359
Giải 57852
Giải 4984576844860052
01871922566017473758
Giải 3 3755837139
Giải 2 71844
Giải 150145
Giải ĐB964265
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 2, 6, 7, 8, 8, 9
1 6 5
2 7 7 1, 2, 4
3 9 8 7
4 4, 5, 8 9 9
Giải 803
Giải 7213
Giải 6218048547718
Giải 59392
Giải 4030219205853322
57885465227977477901
Giải 3 9444906433
Giải 2 36286
Giải 128335
Giải ĐB694064
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 4, 8
1 3, 8 6 4
2 1, 2, 2 7 4
3 3, 5 8 0, 5, 6
4 9 9 2
Giải 896
Giải 7230
Giải 6390816051932
Giải 55328
Giải 4727136212818004
77986898604024383305
Giải 3 6542592540
Giải 2 79516
Giải 195661
Giải ĐB289723
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5, 5, 8 5
1 3, 6 6 0, 1
2 3, 5, 8, 8 7
3 0, 2 8 6
4 0, 3 9 6
Giải 829
Giải 7785
Giải 6673652161572
Giải 53423
Giải 4049510221580485
46132609203159816433
Giải 3 6896338354
Giải 2 30677
Giải 169870
Giải ĐB997287
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 4
1 5, 6 6 3
2 0, 3, 9 7 0, 2, 7
3 2, 3, 6 8 5, 5, 7
4 9 8
Giải 818
Giải 7841
Giải 6865875617692
Giải 55460
Giải 4158553033016111
56897942186896534281
Giải 3 4706714846
Giải 2 59836
Giải 180228
Giải ĐB825594
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 8
1 1, 8, 8 6 0, 1, 5, 7
2 8 7
3 0, 6 8 1
4 1, 6 9 2, 4, 7
Giải 862
Giải 7531
Giải 6421715921331
Giải 50507
Giải 4146511894584582
68529013057132039193
Giải 3 5057147987
Giải 2 40018
Giải 166422
Giải ĐB062302
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 7 5 1
1 7, 8 6 2
2 0, 2, 9 7 1
3 1, 1 8 2, 7
4 5 9 2, 3
Giải 842
Giải 7563
Giải 6111097306177
Giải 56861
Giải 4956867521368539
92212009137984031392
Giải 3 3544964924
Giải 2 86315
Giải 182590
Giải ĐB999031
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 0, 2, 3, 3, 5 6 1, 3
2 4 7 7
3 0, 1, 9 8 6
4 0, 2, 9 9 0, 2
Giải 891
Giải 7337
Giải 6569299009598
Giải 58976
Giải 4311726386061465
61390623588941102210
Giải 3 6733566179
Giải 2 14380
Giải 199749
Giải ĐB855795
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 8
1 0, 1 6 0, 5
2 7 2, 6, 9
3 5, 7 8 0
4 9 9 0, 1, 2, 5, 8
Giải 847
Giải 7039
Giải 6548125862052
Giải 51473
Giải 4485445576342753
44507942353599430821
Giải 3 7217006327
Giải 2 51301
Giải 184548
Giải ĐB472774
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 2, 3
1 6 3
2 1, 7 7 0, 3, 4
3 5, 9 8 1, 6
4 4, 7, 8 9 4
Giải 859
Giải 7798
Giải 6221020722551
Giải 59558
Giải 4355678841334724
20057043712021082973
Giải 3 5166065058
Giải 2 39286
Giải 127862
Giải ĐB339589
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 7, 8, 8, 9
1 0, 0, 3 6 0, 2, 7
2 4 7 1, 2, 3
3 8 6, 9
4 9 8
Giải 806
Giải 7085
Giải 6759953304319
Giải 57580
Giải 4548544836796615
74042064722731416406
Giải 3 6069255174
Giải 2 37829
Giải 105770
Giải ĐB812464
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6 5 4
1 4, 5, 9 6 4, 7
2 9 7 0, 2, 4
3 0 8 0, 5
4 2 9 2, 9
Giải 888
Giải 7717
Giải 6032382163531
Giải 55593
Giải 4536745038203599
10751449534580919500
Giải 3 4089724223
Giải 2 16322
Giải 127511
Giải ĐB222279
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 1, 3
1 1, 6, 7 6
2 2, 3, 3 7 4, 9
3 1 8 2, 8
4 9 3, 7, 9
Giải 846
Giải 7599
Giải 6477837197224
Giải 52757
Giải 4943017834551814
38550030550000346835
Giải 3 3552454582
Giải 2 65660
Giải 141051
Giải ĐB690149
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 0, 1, 5, 7
1 4, 9 6 0
2 4, 4 7 8
3 5 8 2
4 5, 6, 9 9 9
Giải 811
Giải 7466
Giải 6309616053078
Giải 56372
Giải 4423123302534995
67375866455135016366
Giải 3 4879248378
Giải 2 37615
Giải 164445
Giải ĐB557848
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0
1 1, 2, 5 6 6, 6
2 5 7 2, 5, 8, 8
3 8
4 5, 5, 8 9 2, 5, 6
Giải 877
Giải 7665
Giải 6562488607471
Giải 50485
Giải 4852113708722826
06246711497021810714
Giải 3 7722650441
Giải 2 79675
Giải 138699
Giải ĐB876480
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 1, 4, 8 6 0, 5
2 4, 6, 6 7 1, 5, 7
3 8 0, 5, 7
4 1, 6, 9 9 9
Giải 884
Giải 7199
Giải 6305707665437
Giải 54737
Giải 4394844189016542
77538787615414565515
Giải 3 0184974482
Giải 2 59146
Giải 117083
Giải ĐB394543
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 7
1 5 6 1, 6
2 7
3 7, 7, 8 8 2, 3, 4, 4
4 2, 3, 5, 6, 9 9 0, 9
Giải 840
Giải 7560
Giải 6413748967137
Giải 53871
Giải 4581312721001950
64157863442938376958
Giải 3 9627454868
Giải 2 18922
Giải 166313
Giải ĐB624283
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 7, 8
1 0, 3 6 0, 8
2 2 7 1, 4
3 1, 7, 7 8 3, 3
4 0, 4 9 6
Giải 856
Giải 7662
Giải 6583953296503
Giải 56306
Giải 4913157404793695
57274427030808663459
Giải 3 0234139199
Giải 2 84039
Giải 165818
Giải ĐB597697
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 6 5 6, 9
1 5, 8 6 2
2 9 7 4
3 9, 9 8 6
4 1, 7 9 5, 7, 9
Giải 862
Giải 7926
Giải 6008939694614
Giải 53481
Giải 4250940942033870
62363163134017767700
Giải 3 0499210396
Giải 2 22799
Giải 138101
Giải ĐB857880
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1 5
1 3, 4 6 2, 3, 9
2 0, 6 7 0, 7
3 8 0, 1, 9
4 9 2, 4, 6, 9
Giải 864
Giải 7851
Giải 6209715577606
Giải 56206
Giải 4361548595653233
22401694499759558197
Giải 3 1092439604
Giải 2 11099
Giải 146894
Giải ĐB555199
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 6, 6 5 1, 4, 6, 7
1 6 4
2 4 7
3 3 8
4 9 9 4, 5, 7, 7, 9, 9
Giải 830
Giải 7124
Giải 6852653629488
Giải 54130
Giải 4506686970493908
10623774440760626201
Giải 3 4309900256
Giải 2 19030
Giải 152208
Giải ĐB582898
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 6, 8, 8 5 6
1 6 2, 8
2 3, 4, 6 7
3 0, 0, 0 8 8
4 4 9 8, 9
Giải 891
Giải 7919
Giải 6426929387612
Giải 57631
Giải 4291590646928224
34760029198142766332
Giải 3 4042221002
Giải 2 01359
Giải 140412
Giải ĐB186115
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 9, 9
1 2, 2, 5, 9, 9 6 0, 9, 9
2 2, 4, 7 7
3 1, 2, 8 8
4 9 1
Giải 840
Giải 7480
Giải 6938439802473
Giải 59953
Giải 4393579098039810
22499825192263314371
Giải 3 0816398007
Giải 2 06680
Giải 110634
Giải ĐB950529
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3, 7
1 0, 9 6 3
2 9 7 1, 3
3 3, 4 8 0, 0, 0, 0, 4
4 0 9 9
Giải 838
Giải 7303
Giải 6692091361264
Giải 58424
Giải 4370521224524247
80217120990026892420
Giải 3 4837708567
Giải 2 54221
Giải 122773
Giải ĐB008216
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2
1 6, 7 6 4, 7, 8
2 0, 0, 1, 4 7 3, 7
3 6, 8 8
4 5, 7 9 9
Giải 878
Giải 7786
Giải 6198713392923
Giải 56565
Giải 4698658560800358
22799525246868078457
Giải 3 6302860296
Giải 2 74166
Giải 165473
Giải ĐB104182
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 7, 8
1 6 5, 5, 6
2 3, 4, 8 7 3, 8
3 9 8 0, 2, 6, 7
4 9 6, 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSKH theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Khánh Hòa trực tiếp

XSKH 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Khánh Hòa có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/