XSKH 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Sáu, 20/4 Hôm nay- Thứ Bảy, 21/4
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSKH> XSKH 30 ngày
Giải 812
Giải 7717
Giải 6912440313159
Giải 59927
Giải 4652581028911963
74434392693005546464
Giải 3 9413245470
Giải 2 20351
Giải 122472
Giải ĐB269550
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1, 5, 8, 9
1 2, 7 6 3, 4, 9
2 4, 7 7 0, 2
3 1, 2, 4 8 9
4 9
 
 
Giải 859
Giải 7308
Giải 6856729662273
Giải 53575
Giải 4474948951773593
35080259679791470308
Giải 3 5715040217
Giải 2 26319
Giải 109137
Giải ĐB567838
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8 5 0, 9
1 4, 7, 7, 9 6 6, 7, 7
2 7 3, 5
3 7, 8 8 0
4 9 3, 4
Giải 834
Giải 7797
Giải 6809561528989
Giải 57962
Giải 4271229410340536
34597185077015163378
Giải 3 0924392363
Giải 2 14095
Giải 175284
Giải ĐB225459
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 1, 2, 9
1 6 2, 3
2 2 7 8
3 4, 6 8 4, 9
4 3 9 5, 5, 7, 7
Giải 883
Giải 7158
Giải 6639153016685
Giải 59215
Giải 4458464163891991
35577979290980103091
Giải 3 4057331415
Giải 2 23115
Giải 152450
Giải ĐB452080
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1 5 0, 8
1 5, 5, 5 6
2 9 7 3, 7
3 8 8 0, 3, 5
4 6 9 1, 1, 1
Giải 874
Giải 7167
Giải 6794759215611
Giải 58563
Giải 4296673968730572
84809497195519298993
Giải 3 7677655655
Giải 2 55857
Giải 190815
Giải ĐB794097
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5, 7
1 1, 5, 9 6 3, 7, 7
2 1 7 2, 4, 6
3 8 7
4 7 9 2, 3, 7
Giải 819
Giải 7579
Giải 6871718329169
Giải 55578
Giải 4968380836386075
79436874386903350582
Giải 3 1375523367
Giải 2 25590
Giải 117480
Giải ĐB463921
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 7, 9 6 3, 7, 9
2 1 7 5, 8, 9
3 2, 3, 6, 8, 8 8 0, 2
4 9 0
Giải 843
Giải 7409
Giải 6835037204288
Giải 58829
Giải 4508197540143882
39942295241844110255
Giải 3 5864947176
Giải 2 40835
Giải 131080
Giải ĐB814191
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 9 5 0, 5
1 9 6
2 0, 4, 9 7 6
3 5 8 0, 2, 8
4 1, 2, 3, 9 9 1
Giải 827
Giải 7549
Giải 6143036240519
Giải 54924
Giải 4355870961718270
20746053735684851713
Giải 3 4775153312
Giải 2 15561
Giải 119902
Giải ĐB192545
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1
1 2, 3, 7, 9 6 1
2 4, 4, 7 7 0, 3
3 0 8 7
4 5, 6, 8, 9 9
Giải 860
Giải 7800
Giải 6588264265709
Giải 50197
Giải 4241571293984590
71886154863163957891
Giải 3 1552643038
Giải 2 84088
Giải 192242
Giải ĐB921003
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 9 5 7
1 6 0
2 6, 6 7
3 8, 9, 9 8 2, 6, 6, 8
4 2 9 0, 1, 7
Giải 851
Giải 7652
Giải 6567713704974
Giải 50954
Giải 4698784034861967
86142264291084196856
Giải 3 5770943156
Giải 2 34094
Giải 189869
Giải ĐB609663
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1, 2, 4, 6, 6
1 6 3, 7, 9
2 9 7 0, 4, 7, 8
3 8
4 1, 2, 8 9 4
Giải 807
Giải 7651
Giải 6082190347822
Giải 58837
Giải 4118785922768565
23648050213877558201
Giải 3 6548632158
Giải 2 49081
Giải 166337
Giải ĐB310318
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 1, 8
1 8 6 5
2 1, 1, 2, 7 7 5, 8
3 4, 7, 7 8 1, 6
4 8 9
Giải 836
Giải 7147
Giải 6711578894628
Giải 51880
Giải 4526637872590842
93259735838138647105
Giải 3 0555901925
Giải 2 29165
Giải 100190
Giải ĐB270343
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 9, 9
1 5 6 3, 5
2 5, 5, 8 7
3 6 8 0, 3, 6, 9
4 2, 3, 7 9 0
Giải 886
Giải 7816
Giải 6845575144475
Giải 59848
Giải 4326249917468261
15542711518084417370
Giải 3 4616677950
Giải 2 81340
Giải 150905
Giải ĐB547380
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 1, 5
1 4, 6 6 1, 6
2 4 7 0, 4, 5
3 8 0, 6
4 0, 2, 4, 8 9
Giải 897
Giải 7808
Giải 6055429685820
Giải 59519
Giải 4219145682099501
58205891500949870898
Giải 3 3240213117
Giải 2 68951
Giải 103564
Giải ĐB225278
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 8 5 0, 1, 4
1 4, 7, 9 6 4, 8
2 0, 0 7 8
3 8
4 9 7, 8, 8
Giải 819
Giải 7372
Giải 6951254261146
Giải 51390
Giải 4615915918383850
49465146268073308903
Giải 3 0135471444
Giải 2 31396
Giải 130742
Giải ĐB649481
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 0, 4
1 2, 9 6 5
2 6, 6 7 2
3 3 8 1, 3
4 2, 4, 6 9 0, 1, 6
Giải 800
Giải 7915
Giải 6317847581343
Giải 59692
Giải 4303318397197004
14215962663434307522
Giải 3 3786489773
Giải 2 56941
Giải 167464
Giải ĐB713451
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 1, 8
1 5, 5 6 4, 4, 6
2 2 7 1, 3, 8
3 1 8
4 1, 3, 3 9 2
Giải 836
Giải 7201
Giải 6075428337800
Giải 58775
Giải 4911641402021365
67437951437848521925
Giải 3 5199761075
Giải 2 04602
Giải 144931
Giải ĐB095086
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 2 5 4
1 6 4, 5
2 0, 5 7 5, 5
3 1, 3, 6, 7 8 5, 6
4 3 9 7
Giải 855
Giải 7418
Giải 6803630615398
Giải 52283
Giải 4268087313059840
70640298696932133247
Giải 3 5584571990
Giải 2 51667
Giải 160653
Giải ĐB025384
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 3, 5
1 8 6 1, 7, 9
2 1 7
3 0, 6 8 3, 4
4 0, 0, 5, 7 9 0, 8
Giải 872
Giải 7787
Giải 6229535787606
Giải 50709
Giải 4455190022709669
76605048728025322306
Giải 3 4871723612
Giải 2 91971
Giải 106141
Giải ĐB015898
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 6, 9 5 3
1 2, 7, 9 6 9
2 7 7 1, 2, 2, 8
3 8 7
4 1 9 5, 8
Giải 833
Giải 7497
Giải 6561195348529
Giải 56844
Giải 4929755593351055
35708505274026110387
Giải 3 1988400678
Giải 2 95959
Giải 105305
Giải ĐB562258
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 8 5 5, 8, 9
1 1 6 1
2 7, 9 7 5, 8
3 3, 3, 4 8 4, 7
4 4 9 7
Giải 839
Giải 7321
Giải 6806816108710
Giải 50921
Giải 4865799342716239
60152965062911097282
Giải 3 1956150246
Giải 2 59801
Giải 129159
Giải ĐB308474
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6 5 2, 9
1 0, 0, 0 6 1, 8
2 1, 1, 7 7 4, 9
3 9, 9 8 2
4 6 9
Giải 878
Giải 7910
Giải 6461635042858
Giải 53733
Giải 4273860459335946
03477413569345714356
Giải 3 6946963785
Giải 2 41094
Giải 119678
Giải ĐB416009
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 9 5 6, 6, 7, 8
1 0, 6 6 9
2 7 7, 8, 8
3 3 8 5, 6
4 6 9 3, 4
Giải 875
Giải 7115
Giải 6314234745393
Giải 58459
Giải 4194668669025425
35385572547985743284
Giải 3 5430040726
Giải 2 57595
Giải 192906
Giải ĐB217901
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 6 5 4, 7, 9
1 5 6 6
2 5, 6 7 4, 5
3 8 4, 5
4 2 9 0, 3, 5
Giải 806
Giải 7733
Giải 6683707105348
Giải 56794
Giải 4766584021683345
25265666331054574232
Giải 3 5802727670
Giải 2 41224
Giải 177989
Giải ĐB309143
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 8
1 0, 6 6 5
2 4, 7 7 0
3 2, 3, 3, 7 8 9
4 3, 5, 5, 8 9 4
Giải 857
Giải 7886
Giải 6994373924217
Giải 52281
Giải 4908263130129414
06544504661024789667
Giải 3 0930868005
Giải 2 16270
Giải 174925
Giải ĐB249267
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 8 5 7
1 4, 7 6 6, 7, 7
2 5, 6 7 0
3 8 1, 6
4 3, 4, 7 9 2
Giải 832
Giải 7294
Giải 6270938623502
Giải 52392
Giải 4971486197848061
49981519388319343902
Giải 3 6644935382
Giải 2 29983
Giải 163642
Giải ĐB817145
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 9 5
1 6 1, 2
2 7 8
3 2, 8 8 1, 2, 3
4 2, 5, 8, 9 9 2, 3, 4
Giải 853
Giải 7983
Giải 6613969978968
Giải 54757
Giải 4427043229230451
84110972759153758212
Giải 3 5061056088
Giải 2 16521
Giải 155605
Giải ĐB665102
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 5 5 1, 3, 7
1 0, 0, 2 6 8
2 1 7 5
3 7, 9 8 3, 8
4 9 2, 7
Giải 877
Giải 7240
Giải 6384285580083
Giải 51586
Giải 4842598176341270
46015731233795503219
Giải 3 3803435750
Giải 2 14555
Giải 175109
Giải ĐB795305
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 9 5 0, 5, 5, 8, 9
1 5, 9 6 3
2 3 7 0, 7
3 4 8 3, 6
4 0, 2 9
Giải 819
Giải 7220
Giải 6271800918701
Giải 59628
Giải 4361532252979473
94325104271027599204
Giải 3 9600992732
Giải 2 33633
Giải 154399
Giải ĐB558518
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 9 5 3
1 8, 8, 9 6
2 0, 5, 7, 8, 9 7 3, 5
3 2, 3 8
4 9 1, 9
Giải 860
Giải 7908
Giải 6423323854670
Giải 51889
Giải 4816517045666412
83895560044633192050
Giải 3 1555987726
Giải 2 66724
Giải 176011
Giải ĐB633608
Soi cầu Khánh Hòa
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8, 8 5 0, 1, 6, 9
1 1, 2 6 0
2 4, 6 7 0
3 1, 3 8 5, 9
4 9 5
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSKH theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Khánh Hòa trực tiếp

XSKH 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Khánh Hòa có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSKH 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/