XSGL 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 18/4 Hôm nay- Thứ Năm, 19/4
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSGL> XSGL 30 ngày
Giải 846
Giải 7112
Giải 6539492400190
Giải 56053
Giải 4955168644286587
78827836504166618083
Giải 3 5777823757
Giải 2 53208
Giải 187164
Giải ĐB996308
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 8 5 0, 3, 7
1 2, 6 6 4, 6
2 7 7 8
3 8 3, 7
4 0, 2, 6 9 0, 4
 
 
Giải 845
Giải 7502
Giải 6469935462427
Giải 54901
Giải 4882498599599933
05662626296385059029
Giải 3 4585584493
Giải 2 53572
Giải 148651
Giải ĐB822017
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 0, 1, 5
1 7 6 2
2 7, 9, 9 7 2
3 3 8
4 5, 6, 9 9 3, 5, 9
Giải 846
Giải 7842
Giải 6536465617073
Giải 57257
Giải 4028516188625311
44678873743654760245
Giải 3 2518061720
Giải 2 30059
Giải 197651
Giải ĐB420318
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 1, 7, 9
1 1, 8 6 1, 4
2 0 7 3, 4, 8
3 8 0, 6
4 2, 5, 6, 7 9
Giải 859
Giải 7668
Giải 6820332816619
Giải 50143
Giải 4598270167507001
89170930992358158110
Giải 3 6991900570
Giải 2 76272
Giải 138855
Giải ĐB380596
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 5, 9
1 0, 9, 9 6 8
2 7 7 0, 0, 2, 5
3 8 1, 1
4 3 9 6, 9
Giải 888
Giải 7180
Giải 6597454569939
Giải 50854
Giải 4263077423518483
61174065257146674151
Giải 3 4619105171
Giải 2 86559
Giải 107035
Giải ĐB204189
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 1, 4, 6, 9
1 6 6
2 5 7 1, 4, 4
3 5, 5, 9 8 0, 3, 8, 9
4 9 1
Giải 804
Giải 7739
Giải 6349222899732
Giải 50179
Giải 4780594488115225
40390326634680608537
Giải 3 5662960837
Giải 2 01364
Giải 143784
Giải ĐB730210
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 9
1 0 6 3, 4
2 5, 9 7 9
3 2, 7, 7, 9 8 1, 4, 9
4 9 0, 2
Giải 832
Giải 7299
Giải 6599989157454
Giải 57562
Giải 4625893732463553
81174328408542562506
Giải 3 8119742180
Giải 2 96561
Giải 122448
Giải ĐB782110
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 3, 4
1 0, 5 6 1, 2
2 4, 5 7 4
3 2 8 0, 9
4 0, 8 9 7, 9, 9
Giải 894
Giải 7642
Giải 6839342938955
Giải 52529
Giải 4920862525774120
40291923495381453407
Giải 3 0162758595
Giải 2 49020
Giải 152781
Giải ĐB414815
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 5, 7
1 4, 5 6
2 0, 0, 7, 9 7
3 8 1, 6
4 2, 9 9 1, 3, 3, 4, 5
Giải 844
Giải 7298
Giải 6053542898667
Giải 57254
Giải 4536295891716614
26298324174062420617
Giải 3 1479589692
Giải 2 13455
Giải 195597
Giải ĐB737179
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 5
1 4, 7, 7, 7 6 7
2 4, 9 7 9
3 5 8 9
4 4 9 2, 5, 7, 8, 8
Giải 845
Giải 7322
Giải 6184014207720
Giải 56168
Giải 4837524428466746
68270628590625696213
Giải 3 7054238673
Giải 2 49382
Giải 136591
Giải ĐB193228
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 6, 9
1 3 6 8
2 0, 0, 2, 8 7 0, 3
3 8 2, 4
4 0, 2, 5, 6 9 1
Giải 855
Giải 7926
Giải 6778484777417
Giải 58123
Giải 4868782759203985
25878525460240995832
Giải 3 6108420574
Giải 2 73796
Giải 128607
Giải ĐB826248
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 5
1 7 6
2 3, 6 7 4, 7, 8, 8
3 2 8 4, 4, 5
4 6, 8 9 2, 6
Giải 873
Giải 7035
Giải 6440502706533
Giải 54691
Giải 4070468708264241
74107494004784181186
Giải 3 8179240542
Giải 2 95299
Giải 159345
Giải ĐB159337
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 7 5
1 6
2 7 0, 3
3 3, 5, 7 8 2, 6
4 1, 1, 2, 5, 6 9 1, 2, 9
Giải 833
Giải 7550
Giải 6942661829659
Giải 52889
Giải 4567274321873173
94632208225505903906
Giải 3 3753900856
Giải 2 32235
Giải 149343
Giải ĐB635919
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 6, 9, 9
1 8, 9 6
2 2, 6, 7 7 3
3 2, 3, 5, 9 8 2, 9
4 3 9
Giải 865
Giải 7376
Giải 6134658042263
Giải 50340
Giải 4002991524149223
20245844346855272852
Giải 3 5429504593
Giải 2 63141
Giải 151274
Giải ĐB867516
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2, 2
1 6 6 3, 5
2 3 7 4, 6
3 4 8
4 0, 1, 1, 5, 6 9 3, 5, 9
Giải 885
Giải 7894
Giải 6475049892195
Giải 59923
Giải 4866606926015184
14808134795383895507
Giải 3 8048382553
Giải 2 22771
Giải 194693
Giải ĐB582780
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 0, 3
1 6 0, 0
2 3 7 1, 9
3 8 8 0, 3, 4, 5, 9
4 9 3, 4, 5
Giải 858
Giải 7863
Giải 6524386076672
Giải 57576
Giải 4971705997034504
08589493175272380479
Giải 3 2978359011
Giải 2 60143
Giải 123555
Giải ĐB429411
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 5, 8
1 1, 1, 7 6 3
2 3 7 0, 0, 2, 6, 9
3 8 3, 9
4 3, 3 9
Giải 858
Giải 7670
Giải 6833315477337
Giải 56722
Giải 4773734761090177
90394221365633977098
Giải 3 1004324568
Giải 2 97222
Giải 184920
Giải ĐB602001
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 8
1 0 6 8
2 0, 2, 2 7 0, 3, 7
3 3, 6, 7, 9 8
4 3, 7 9 4, 8
Giải 853
Giải 7630
Giải 6674136002399
Giải 58955
Giải 4003113336967230
10956864452830686250
Giải 3 4625664672
Giải 2 50127
Giải 160731
Giải ĐB505380
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 0, 3, 5, 6, 6
1 1 6 9
2 7 7 2
3 0, 0, 1 8 0
4 1, 5 9 9
Giải 852
Giải 7279
Giải 6612235872601
Giải 55333
Giải 4185977673970382
07359638490724414732
Giải 3 6668669073
Giải 2 68017
Giải 135475
Giải ĐB757807
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 2, 9
1 7 6
2 2 7 3, 5, 9
3 2, 3, 9 8 2, 6, 7
4 4, 9 9 7
Giải 895
Giải 7027
Giải 6459125955798
Giải 50877
Giải 4503641759774196
78388579238684222392
Giải 3 9114412958
Giải 2 77354
Giải 162063
Giải ĐB721267
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 8
1 6 3, 4, 7
2 3, 7 7 7
3 8 8
4 2, 4 9 1, 2, 5, 5, 6, 7, 8
Giải 898
Giải 7645
Giải 6670468710618
Giải 59344
Giải 4349230972378370
55860730156874342788
Giải 3 4218722517
Giải 2 40977
Giải 198082
Giải ĐB010924
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 5, 7, 8 6 0
2 3, 3, 4 7 0, 1, 7
3 8 2, 7, 8
4 3, 4, 5 9 8
Giải 858
Giải 7361
Giải 6432571901735
Giải 57838
Giải 4455377638310169
18483285704293439755
Giải 3 8982510091
Giải 2 65880
Giải 174557
Giải ĐB640891
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 7, 8
1 6 1, 9
2 5, 5 7 0
3 4, 5, 7, 8 8 0, 3, 3
4 9 0, 1, 1
Giải 853
Giải 7692
Giải 6404341980081
Giải 51124
Giải 4305757971014192
42898920892354358624
Giải 3 1902745263
Giải 2 65705
Giải 119375
Giải ĐB298345
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3
1 0 6 3
2 4, 4, 7 7 5, 5
3 8 1, 9
4 3, 3, 5 9 2, 2, 8, 8
Giải 844
Giải 7019
Giải 6976391152528
Giải 52087
Giải 4504891477484923
51500115828745265429
Giải 3 0391965137
Giải 2 14213
Giải 130148
Giải ĐB162570
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2
1 3, 5, 9, 9 6 3
2 3, 8, 9 7 0, 4
3 7 8 2, 7, 9
4 4, 8 9
Giải 893
Giải 7114
Giải 6467190292349
Giải 57843
Giải 4379531945011596
40358998310730759030
Giải 3 9165006922
Giải 2 67246
Giải 119077
Giải ĐB681527
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 0, 3, 8
1 4 6
2 2, 7, 9 7 1, 7
3 0, 1 8
4 3, 6, 9 9 3, 6
Giải 871
Giải 7600
Giải 6561506094815
Giải 54170
Giải 4338897584424234
04366581820523327161
Giải 3 7583194058
Giải 2 15176
Giải 102129
Giải ĐB905201
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 9 5 8
1 5, 5 6 1, 6
2 9 7 0, 1, 6
3 1, 3, 4 8 2, 9
4 4 9
Giải 818
Giải 7553
Giải 6777288274040
Giải 55934
Giải 4391146563404344
12906390770106078145
Giải 3 6230129767
Giải 2 62002
Giải 115033
Giải ĐB338435
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 6 5 3
1 4, 8 6 0, 7
2 7 7 2, 7
3 3, 4, 4, 5 8
4 0, 4, 5 9
Giải 863
Giải 7266
Giải 6411016936506
Giải 52905
Giải 4411769478287040
52941777688842988249
Giải 3 0292140417
Giải 2 80483
Giải 134741
Giải ĐB389702
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 6 5
1 0, 7 6 3, 6, 8
2 1, 9 7 6
3 8 2, 3
4 0, 1, 1, 9 9 3
Giải 858
Giải 7784
Giải 6309881331619
Giải 54678
Giải 4146168783701195
20261402901087024596
Giải 3 4574640456
Giải 2 96444
Giải 123048
Giải ĐB789299
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 8
1 6, 9 6 1
2 7 0, 8
3 3, 7 8 4
4 4, 6, 8 9 0, 5, 6, 8, 9
Giải 884
Giải 7526
Giải 6409148316655
Giải 55854
Giải 4841651627698642
66665957954580444824
Giải 3 5515326608
Giải 2 02122
Giải 170783
Giải ĐB136737
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 3, 4, 5
1 6 5, 5
2 2, 4, 6 7 6
3 1, 7 8 3, 4
4 2 9 1, 5
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSGL theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Gia Lai trực tiếp

XSGL 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Gia Lai có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSGL 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/