XSGL 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 22/1 Hôm nay- Thứ Ba, 23/1
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSGL> XSGL 30 ngày
Giải 833
Giải 7550
Giải 6942661829659
Giải 52889
Giải 4567274321873173
94632208225505903906
Giải 3 3753900856
Giải 2 32235
Giải 149343
Giải ĐB635919
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 6, 9, 9
1 8, 9 6
2 2, 6, 7 7 3
3 2, 3, 5, 9 8 2, 9
4 3 9
 
 
Giải 865
Giải 7376
Giải 6134658042263
Giải 50340
Giải 4002991524149223
20245844346855272852
Giải 3 5429504593
Giải 2 63141
Giải 151274
Giải ĐB867516
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2, 2
1 6 6 3, 5
2 3 7 4, 6
3 4 8
4 0, 1, 1, 5, 6 9 3, 5, 9
Giải 885
Giải 7894
Giải 6475049892195
Giải 59923
Giải 4866606926015184
14808134795383895507
Giải 3 8048382553
Giải 2 22771
Giải 194693
Giải ĐB582780
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 8 5 0, 3
1 6 0, 0
2 3 7 1, 9
3 8 8 0, 3, 4, 5, 9
4 9 3, 4, 5
Giải 858
Giải 7863
Giải 6524386076672
Giải 57576
Giải 4971705997034504
08589493175272380479
Giải 3 2978359011
Giải 2 60143
Giải 123555
Giải ĐB429411
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 5, 8
1 1, 1, 7 6 3
2 3 7 0, 0, 2, 6, 9
3 8 3, 9
4 3, 3 9
Giải 858
Giải 7670
Giải 6833315477337
Giải 56722
Giải 4773734761090177
90394221365633977098
Giải 3 1004324568
Giải 2 97222
Giải 184920
Giải ĐB602001
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 8
1 0 6 8
2 0, 2, 2 7 0, 3, 7
3 3, 6, 7, 9 8
4 3, 7 9 4, 8
Giải 853
Giải 7630
Giải 6674136002399
Giải 58955
Giải 4003113336967230
10956864452830686250
Giải 3 4625664672
Giải 2 50127
Giải 160731
Giải ĐB505380
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 6 5 0, 3, 5, 6, 6
1 1 6 9
2 7 7 2
3 0, 0, 1 8 0
4 1, 5 9 9
Giải 852
Giải 7279
Giải 6612235872601
Giải 55333
Giải 4185977673970382
07359638490724414732
Giải 3 6668669073
Giải 2 68017
Giải 135475
Giải ĐB757807
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 2, 9
1 7 6
2 2 7 3, 5, 9
3 2, 3, 9 8 2, 6, 7
4 4, 9 9 7
Giải 895
Giải 7027
Giải 6459125955798
Giải 50877
Giải 4503641759774196
78388579238684222392
Giải 3 9114412958
Giải 2 77354
Giải 162063
Giải ĐB721267
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 4, 8
1 6 3, 4, 7
2 3, 7 7 7
3 8 8
4 2, 4 9 1, 2, 5, 5, 6, 7, 8
Giải 898
Giải 7645
Giải 6670468710618
Giải 59344
Giải 4349230972378370
55860730156874342788
Giải 3 4218722517
Giải 2 40977
Giải 198082
Giải ĐB010924
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 5, 7, 8 6 0
2 3, 3, 4 7 0, 1, 7
3 8 2, 7, 8
4 3, 4, 5 9 8
Giải 858
Giải 7361
Giải 6432571901735
Giải 57838
Giải 4455377638310169
18483285704293439755
Giải 3 8982510091
Giải 2 65880
Giải 174557
Giải ĐB640891
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 7, 8
1 6 1, 9
2 5, 5 7 0
3 4, 5, 7, 8 8 0, 3, 3
4 9 0, 1, 1
Giải 853
Giải 7692
Giải 6404341980081
Giải 51124
Giải 4305757971014192
42898920892354358624
Giải 3 1902745263
Giải 2 65705
Giải 119375
Giải ĐB298345
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3
1 0 6 3
2 4, 4, 7 7 5, 5
3 8 1, 9
4 3, 3, 5 9 2, 2, 8, 8
Giải 844
Giải 7019
Giải 6976391152528
Giải 52087
Giải 4504891477484923
51500115828745265429
Giải 3 0391965137
Giải 2 14213
Giải 130148
Giải ĐB162570
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 2
1 3, 5, 9, 9 6 3
2 3, 8, 9 7 0, 4
3 7 8 2, 7, 9
4 4, 8 9
Giải 893
Giải 7114
Giải 6467190292349
Giải 57843
Giải 4379531945011596
40358998310730759030
Giải 3 9165006922
Giải 2 67246
Giải 119077
Giải ĐB681527
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 0, 3, 8
1 4 6
2 2, 7, 9 7 1, 7
3 0, 1 8
4 3, 6, 9 9 3, 6
Giải 871
Giải 7600
Giải 6561506094815
Giải 54170
Giải 4338897584424234
04366581820523327161
Giải 3 7583194058
Giải 2 15176
Giải 102129
Giải ĐB905201
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 9 5 8
1 5, 5 6 1, 6
2 9 7 0, 1, 6
3 1, 3, 4 8 2, 9
4 4 9
Giải 818
Giải 7553
Giải 6777288274040
Giải 55934
Giải 4391146563404344
12906390770106078145
Giải 3 6230129767
Giải 2 62002
Giải 115033
Giải ĐB338435
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 6 5 3
1 4, 8 6 0, 7
2 7 7 2, 7
3 3, 4, 4, 5 8
4 0, 4, 5 9
Giải 863
Giải 7266
Giải 6411016936506
Giải 52905
Giải 4411769478287040
52941777688842988249
Giải 3 0292140417
Giải 2 80483
Giải 134741
Giải ĐB389702
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 6 5
1 0, 7 6 3, 6, 8
2 1, 9 7 6
3 8 2, 3
4 0, 1, 1, 9 9 3
Giải 858
Giải 7784
Giải 6309881331619
Giải 54678
Giải 4146168783701195
20261402901087024596
Giải 3 4574640456
Giải 2 96444
Giải 123048
Giải ĐB789299
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6, 8
1 6, 9 6 1
2 7 0, 8
3 3, 7 8 4
4 4, 6, 8 9 0, 5, 6, 8, 9
Giải 884
Giải 7526
Giải 6409148316655
Giải 55854
Giải 4841651627698642
66665957954580444824
Giải 3 5515326608
Giải 2 02122
Giải 170783
Giải ĐB136737
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 8 5 3, 4, 5
1 6 5, 5
2 2, 4, 6 7 6
3 1, 7 8 3, 4
4 2 9 1, 5
Giải 885
Giải 7026
Giải 6274649551119
Giải 59414
Giải 4223469297080769
61592458749574328120
Giải 3 3041980807
Giải 2 47655
Giải 111039
Giải ĐB711509
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 9 5 5, 5
1 4, 9, 9 6 9
2 0, 6 7 0, 4
3 9 8 5
4 3, 6, 6 9 2
Giải 839
Giải 7292
Giải 6311880342122
Giải 58721
Giải 4215469640577610
22436282347088730051
Giải 3 2161155917
Giải 2 75760
Giải 128612
Giải ĐB623416
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1
1 0, 1, 2, 6, 7, 8 6 0
2 1, 2 7
3 4, 4, 6, 9 8 7
4 6 9 2
Giải 857
Giải 7883
Giải 6274625550695
Giải 54711
Giải 4615258306969159
88261919664554289152
Giải 3 0134911756
Giải 2 94015
Giải 156214
Giải ĐB803529
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 5, 6, 7, 9
1 1, 4, 5 6 1, 6, 9
2 5, 9 7
3 8 3
4 2, 6, 9 9 5
Giải 886
Giải 7144
Giải 6337231122444
Giải 50757
Giải 4090170015263034
64573587386029239335
Giải 3 8381924766
Giải 2 61763
Giải 184326
Giải ĐB302842
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 7
1 2, 7, 9 6 3, 6
2 6 7 2, 3
3 4, 5, 8 8 6
4 2, 4, 4 9 2
Giải 831
Giải 7267
Giải 6054025547119
Giải 52716
Giải 4852188135010551
59913148657153441639
Giải 3 6213910685
Giải 2 58491
Giải 112594
Giải ĐB347808
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 1, 4
1 3, 6, 8, 9 6 5, 7
2 7
3 1, 4, 9, 9 8 5
4 0 9 1, 4
Giải 877
Giải 7277
Giải 6320351300896
Giải 54230
Giải 4805036562129776
93032229589491580976
Giải 3 7713263049
Giải 2 71436
Giải 188942
Giải ĐB753341
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3 5 8
1 5 6
2 1 7 6, 6, 7, 7
3 0, 0, 2, 2, 6 8
4 1, 2, 9 9 6
Giải 801
Giải 7133
Giải 6109101384507
Giải 50652
Giải 4583864372835109
16098234685653513309
Giải 3 2766710622
Giải 2 97365
Giải 197135
Giải ĐB570076
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 9, 9 5 2
1 6 5, 7, 8
2 2, 8 7 6
3 3, 5, 5, 8 8 6
4 9 1, 8
Giải 831
Giải 7334
Giải 6023030364335
Giải 56705
Giải 4071618044899891
71842479619753994877
Giải 3 8921040328
Giải 2 89851
Giải 167161
Giải ĐB933032
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1
1 0 6 1, 1, 1
2 8 7 7
3 0, 1, 2, 4, 5, 6, 9 8
4 2, 8 9 1
Giải 854
Giải 7865
Giải 6795040442047
Giải 59523
Giải 4914528185880340
29161750611833315237
Giải 3 1409651242
Giải 2 10471
Giải 110872
Giải ĐB344474
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 2, 4, 8
1 6 1, 1, 5
2 3 7 1, 2, 4
3 3, 7 8
4 0, 2, 4, 7 9 6
Giải 897
Giải 7824
Giải 6574317002155
Giải 59094
Giải 4606136897257111
57656092090264477082
Giải 3 3295553591
Giải 2 60450
Giải 181430
Giải ĐB877913
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 0, 5, 5, 6
1 1, 3, 3 6
2 4 7 2
3 0 8 2
4 3, 4 9 1, 4, 7
Giải 824
Giải 7286
Giải 6079687383315
Giải 51756
Giải 4307613190986391
93697177501657552583
Giải 3 7766064433
Giải 2 09586
Giải 138515
Giải ĐB503238
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 6
1 5, 5 6 0, 1
2 4 7 5
3 3, 8, 8 8 3, 6, 6
4 9 1, 6, 7
Giải 892
Giải 7854
Giải 6503394612641
Giải 52520
Giải 4923426487066075
45522107084193607144
Giải 3 8217062968
Giải 2 57813
Giải 195840
Giải ĐB767311
Soi cầu Gia Lai
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 4
1 1, 3 6 1, 8
2 0, 2 7 0, 0, 5
3 3, 6 8
4 0, 1, 2, 4 9 2
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSGL theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Gia Lai trực tiếp

XSGL 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Gia Lai có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/