XSDNO 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 22/1 Hôm nay- Thứ Ba, 23/1
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSDNO> XSDNO 30 ngày
Giải 879
Giải 7199
Giải 6120019183118
Giải 51737
Giải 4426182647197991
03623056516210668897
Giải 3 4246676112
Giải 2 46503
Giải 101486
Giải ĐB369692
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 6 5 1
1 2, 8, 8, 8 6 6
2 3 7 1, 9
3 7 8 6
4 9 1, 2, 7, 9
 
 
Giải 826
Giải 7661
Giải 6910361566279
Giải 58400
Giải 4381717844923473
30655472483093836414
Giải 3 5087508047
Giải 2 81474
Giải 197971
Giải ĐB330533
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 5, 6
1 4 6 1
2 6 7 1, 1, 3, 4, 5, 9
3 3, 8 8
4 7, 8, 9 9
Giải 852
Giải 7499
Giải 6159660128524
Giải 58504
Giải 4088391266034433
32957258689818714206
Giải 3 5904996487
Giải 2 84355
Giải 101342
Giải ĐB109803
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6 5 2, 5, 7
1 2 6 0, 8
2 4 7
3 3, 9 8 7, 7
4 2, 9 9 6, 9
Giải 809
Giải 7855
Giải 6473405574480
Giải 58748
Giải 4880389511009298
42173926190253283781
Giải 3 3858708988
Giải 2 53992
Giải 188614
Giải ĐB024926
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5, 7
1 0, 4, 9 6
2 6 7 3
3 2, 4, 8 8 0, 1, 7, 8
4 8 9 2, 8
Giải 858
Giải 7608
Giải 6095207566824
Giải 59839
Giải 4281946065422967
65266657416390450930
Giải 3 1100245001
Giải 2 99047
Giải 143415
Giải ĐB409051
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 8 5 1, 2, 4, 6, 8
1 5 6 6, 7
2 4 7
3 0, 9 8
4 1, 7 9 4
Giải 836
Giải 7215
Giải 6813473486027
Giải 50297
Giải 4943676865511556
94290567387820130731
Giải 3 5692801128
Giải 2 94595
Giải 165176
Giải ĐB059190
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5, 6
1 5 6 7
2 7, 8, 8 7 6
3 1, 4, 6, 8 8
4 8 9 0, 0, 5, 7
Giải 805
Giải 7703
Giải 6702689720749
Giải 53341
Giải 4681219196126760
17864294373086390307
Giải 3 1701010013
Giải 2 21584
Giải 190687
Giải ĐB598689
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 7 5
1 0, 3 6 0, 1, 3, 4
2 1, 6 7 2
3 7 8 4, 7, 9
4 1, 9 9
Giải 834
Giải 7318
Giải 6807745613930
Giải 53333
Giải 4967850041089396
28741672823714921444
Giải 3 1687381621
Giải 2 46194
Giải 191273
Giải ĐB407956
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 0, 8 6 1
2 1 7 3, 3, 7
3 0, 3, 4 8 2, 5
4 1, 4, 9 9 4, 6
Giải 824
Giải 7407
Giải 6652573795495
Giải 58631
Giải 4646512830907550
05659072812720732097
Giải 3 9940666977
Giải 2 05996
Giải 170406
Giải ĐB572949
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6, 7, 7, 9 5 0, 1, 9
1 6
2 4, 5 7 7, 9
3 1 8 1
4 9 9 5, 6, 7
Giải 874
Giải 7055
Giải 6093176318833
Giải 55860
Giải 4159136534538081
33036742218935906176
Giải 3 2774899245
Giải 2 23849
Giải 107326
Giải ĐB231678
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 9
1 3 6 0
2 1, 6 7 4, 6, 8
3 1, 1, 3, 6 8 1
4 5, 5, 8, 9 9
Giải 830
Giải 7432
Giải 6749197653746
Giải 52310
Giải 4234573684392593
48531910742745108897
Giải 3 3198481394
Giải 2 39013
Giải 133742
Giải ĐB548272
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 7
1 0, 3 6 5
2 7 2, 4
3 0, 1, 2 8 4
4 2, 3, 6 9 1, 3, 4, 7
Giải 823
Giải 7906
Giải 6214167010838
Giải 52539
Giải 4480874273869528
66142537406150950319
Giải 3 4158539611
Giải 2 66416
Giải 143492
Giải ĐB746498
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 9 5
1 1, 6, 9 6
2 3, 8 7
3 8, 8, 9 8 5, 7
4 0, 1, 2 9 2, 8
Giải 837
Giải 7213
Giải 6395151156638
Giải 55738
Giải 4450251878772026
40979148026703645510
Giải 3 6718042233
Giải 2 28116
Giải 115457
Giải ĐB259876
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 7
1 0, 3, 5, 6 6
2 5, 6 7 6, 9
3 3, 6, 7, 8, 8 8 0, 7
4 9
Giải 870
Giải 7432
Giải 6038753060345
Giải 51758
Giải 4472994543409450
98614192307962240666
Giải 3 3586322236
Giải 2 39856
Giải 169542
Giải ĐB873712
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 6, 8
1 2, 4 6 3, 6
2 2 7 0
3 0, 2, 4, 6 8 7
4 2, 5 9 9
Giải 863
Giải 7397
Giải 6674089854848
Giải 55741
Giải 4522152755659439
38197915779394806615
Giải 3 2893728702
Giải 2 99817
Giải 184644
Giải ĐB921955
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 5, 6
1 5, 5, 7 6 3
2 7 7
3 7, 9 8 5
4 0, 1, 4, 8, 8 9 7, 7
Giải 800
Giải 7058
Giải 6328442789202
Giải 53510
Giải 4471419791944176
38117759601838326084
Giải 3 1129493649
Giải 2 31225
Giải 178808
Giải ĐB394902
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 8 5 8
1 0, 7, 9 6 0
2 5 7 6, 8
3 8 3, 4, 4
4 1, 9 9 4
Giải 820
Giải 7281
Giải 6462937401747
Giải 50431
Giải 4159655339832283
12133171992597593487
Giải 3 9777818104
Giải 2 41639
Giải 199396
Giải ĐB154042
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 6 5
2 0, 9 7 5, 8
3 1, 3, 9 8 1, 3, 7
4 0, 2, 7 9 6, 8, 9
Giải 812
Giải 7720
Giải 6014675356142
Giải 55194
Giải 4677938802453517
69521816371503649689
Giải 3 2927298637
Giải 2 02733
Giải 125492
Giải ĐB815230
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 2, 7 6
2 0, 1, 4 7 2
3 0, 3, 5, 6, 7, 7 8 9
4 2, 6 9 2, 3, 4
Giải 809
Giải 7904
Giải 6396737575501
Giải 56126
Giải 4231155831189505
16393034965857787937
Giải 3 8465235029
Giải 2 12440
Giải 181314
Giải ĐB604960
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 5, 9 5 2, 7
1 1, 4, 5 6 0, 7
2 6, 9 7 7
3 7 8
4 0 9 3, 6
Giải 806
Giải 7757
Giải 6149870443547
Giải 56741
Giải 4629467381243350
29154475889293307206
Giải 3 0634849946
Giải 2 36195
Giải 103073
Giải ĐB690575
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6 5 0, 4, 7
1 2 6
2 7 3, 5
3 3 8 8
4 1, 4, 6, 6, 7, 8 9 5, 8
Giải 838
Giải 7632
Giải 6276087999188
Giải 51509
Giải 4111644338684222
08519060541656516100
Giải 3 7603613996
Giải 2 66758
Giải 121743
Giải ĐB810274
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 4, 8
1 9 6 0, 4, 5
2 2 7 4
3 2, 6, 8 8 6, 8
4 3 9 6, 9
Giải 894
Giải 7229
Giải 6463709798423
Giải 57383
Giải 4221343865741264
63088007536178384448
Giải 3 2031317004
Giải 2 50765
Giải 192026
Giải ĐB811766
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 3, 7
1 3 6 4, 5, 6
2 3, 6, 9 7 9
3 4, 7 8 3, 3, 8
4 8 9 4
Giải 820
Giải 7692
Giải 6151523750533
Giải 53829
Giải 4358596276666777
85176051628463009335
Giải 3 3940648383
Giải 2 02873
Giải 144987
Giải ĐB437079
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 9
1 5 6 2, 6
2 0, 9 7 3, 5, 6, 7, 9
3 0, 3, 5 8 3, 7
4 9 2
Giải 871
Giải 7743
Giải 6047127209262
Giải 50787
Giải 4371018252411195
77317401410142876593
Giải 3 3590473968
Giải 2 91589
Giải 132438
Giải ĐB390662
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4 5
1 7 6 2, 2, 8
2 0, 4, 8 7 1, 1
3 8 8 7, 9
4 1, 3 9 3, 5
Giải 811
Giải 7054
Giải 6155341422025
Giải 53173
Giải 4173919109890730
78285482287819221858
Giải 3 5287699402
Giải 2 38225
Giải 149349
Giải ĐB142466
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 3, 4, 8
1 1 6 6
2 5, 5, 8 7 3, 6
3 0 8 5
4 2, 9 9 1, 2, 8
Giải 877
Giải 7389
Giải 6479486116505
Giải 58787
Giải 4241887288052500
39564041590562242285
Giải 3 1224820001
Giải 2 39471
Giải 193663
Giải ĐB082160
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 5 5 9
1 1 6 0, 3, 4
2 2 7 1, 7
3 8 0, 5, 7, 8, 9
4 8 9 4
Giải 889
Giải 7233
Giải 6695675696765
Giải 59331
Giải 4529276507828768
63027395159940868185
Giải 3 5349041082
Giải 2 69931
Giải 125351
Giải ĐB164150
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 1, 6
1 5 6 5, 8, 9
2 7, 7 7 8
3 1, 1, 3 8 2, 5, 9
4 9 0
Giải 835
Giải 7253
Giải 6307499651651
Giải 59569
Giải 4800762882768339
06290580403319853121
Giải 3 3481785780
Giải 2 69814
Giải 132965
Giải ĐB310860
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 3
1 4, 7 6 0, 5, 5, 9
2 1, 7 7 4, 6
3 5, 9 8 0
4 0 9 0, 8
Giải 849
Giải 7371
Giải 6356940064687
Giải 57648
Giải 4675127851065947
00101561067963079098
Giải 3 2386260935
Giải 2 85835
Giải 137881
Giải ĐB404867
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 6 5
1 0, 2 6 2, 7, 9
2 7 1
3 0, 5, 5 8 1, 7
4 7, 8, 9 9 8
Giải 826
Giải 7091
Giải 6513751244831
Giải 52994
Giải 4825807169922738
22557802182072496249
Giải 3 5615380530
Giải 2 07699
Giải 198975
Giải ĐB535935
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7
1 8 6
2 4, 4, 6 7 5
3 0, 1, 5, 7, 8 8 0
4 9 9 1, 4, 9, 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSDNO theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Đắc Nông trực tiếp

XSDNO 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Đắc Nông có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/