XSDNO 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 18/4 Hôm nay- Thứ Năm, 19/4
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSDNO> XSDNO 30 ngày
Giải 889
Giải 7697
Giải 6913959111291
Giải 57763
Giải 4125780489153015
55124655118797187726
Giải 3 8157018146
Giải 2 90237
Giải 173214
Giải ĐB753586
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 1, 1, 4, 5 6 3
2 4, 6 7 0, 1, 8
3 7, 9 8 6, 9
4 6 9 1, 1, 7
 
 
Giải 822
Giải 7916
Giải 6482188740799
Giải 52344
Giải 4439670503862658
99695441607515063626
Giải 3 6339479824
Giải 2 76825
Giải 171298
Giải ĐB667930
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 8
1 6 6 0, 7
2 1, 2, 4, 5, 6 7 4
3 0, 8 8
4 4 9 4, 5, 8, 9
Giải 839
Giải 7564
Giải 6813641378875
Giải 58025
Giải 4752132309955558
88127980262116746772
Giải 3 3936485988
Giải 2 06090
Giải 120361
Giải ĐB257133
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8
1 3 6 1, 4, 4, 7
2 5, 6, 7 7 2, 5
3 3, 6, 7, 9 8 8
4 9 0, 9
Giải 800
Giải 7522
Giải 6039824099188
Giải 50702
Giải 4580374192333227
49742316652765445234
Giải 3 9080341811
Giải 2 44433
Giải 149432
Giải ĐB723164
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 3, 9 5 4
1 1 6 4, 5
2 2, 3, 7 7
3 2, 3, 4, 7 8 8
4 2 9 8
Giải 802
Giải 7607
Giải 6261878142395
Giải 59930
Giải 4119467020727028
40709428438095530976
Giải 3 5837656912
Giải 2 34805
Giải 169550
Giải ĐB777872
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 7, 7, 9 5 0, 5
1 2, 4, 8 6
2 8 7 2, 6, 6
3 0 8
4 3, 6 9 5
Giải 825
Giải 7907
Giải 6933145959662
Giải 55070
Giải 4165496470431186
72851436274717940442
Giải 3 5541134840
Giải 2 28358
Giải 161657
Giải ĐB762433
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 1, 7, 8
1 1 6 2
2 5, 7 7 0, 9
3 1, 3 8 6
4 0, 2, 9 9 5
Giải 866
Giải 7677
Giải 6623763904053
Giải 50051
Giải 4058595066516527
44442510635603707157
Giải 3 3337421866
Giải 2 57170
Giải 193545
Giải ĐB853253
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 3, 3, 7, 9
1 6 3, 5, 6, 6
2 7 7 0, 4, 7
3 7, 7 8
4 2, 5 9 0
Giải 816
Giải 7109
Giải 6439512503754
Giải 56728
Giải 4419691687707031
10418552390733194385
Giải 3 1661505124
Giải 2 97355
Giải 153008
Giải ĐB857871
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 0, 4, 5
1 5, 6, 8 6 9
2 4, 8 7 1, 7
3 1, 1, 9 8 5
4 9 5
Giải 896
Giải 7671
Giải 6665239802650
Giải 55621
Giải 4074502266765316
57264445156688819265
Giải 3 5271880248
Giải 2 04021
Giải 162379
Giải ĐB620285
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 0, 2
1 5, 6, 8 6 4, 5, 7
2 1, 1 7 1, 9
3 8 0, 5, 8
4 8 9 6
Giải 806
Giải 7408
Giải 6366527280846
Giải 50774
Giải 4966024167554993
33111036321385266972
Giải 3 3963746287
Giải 2 56267
Giải 156838
Giải ĐB371139
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 6, 8 5 2
1 1 6 5, 7
2 8 7 2, 4, 5
3 2, 7, 8, 9 8 7
4 6 9 3
Giải 859
Giải 7259
Giải 6951049103293
Giải 56809
Giải 4961633704021819
76072687006324834239
Giải 3 4528960640
Giải 2 09131
Giải 112764
Giải ĐB647341
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 9, 9
1 0, 0, 9 6 3, 4
2 7 2
3 1, 9 8 9
4 0, 0, 1, 8 9 3
Giải 867
Giải 7485
Giải 6115207971175
Giải 51513
Giải 4800252761196538
78091680258177047686
Giải 3 6961916069
Giải 2 84150
Giải 107596
Giải ĐB962139
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 2
1 1, 3, 9 6 7, 9
2 5, 5 7 0, 5
3 8, 9 8 5, 6
4 9 1, 6, 7
Giải 879
Giải 7199
Giải 6120019183118
Giải 51737
Giải 4426182647197991
03623056516210668897
Giải 3 4246676112
Giải 2 46503
Giải 101486
Giải ĐB369692
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 6 5 1
1 2, 8, 8, 8 6 6
2 3 7 1, 9
3 7 8 6
4 9 1, 2, 7, 9
Giải 826
Giải 7661
Giải 6910361566279
Giải 58400
Giải 4381717844923473
30655472483093836414
Giải 3 5087508047
Giải 2 81474
Giải 197971
Giải ĐB330533
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 5, 6
1 4 6 1
2 6 7 1, 1, 3, 4, 5, 9
3 3, 8 8
4 7, 8, 9 9
Giải 852
Giải 7499
Giải 6159660128524
Giải 58504
Giải 4088391266034433
32957258689818714206
Giải 3 5904996487
Giải 2 84355
Giải 101342
Giải ĐB109803
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 6 5 2, 5, 7
1 2 6 0, 8
2 4 7
3 3, 9 8 7, 7
4 2, 9 9 6, 9
Giải 809
Giải 7855
Giải 6473405574480
Giải 58748
Giải 4880389511009298
42173926190253283781
Giải 3 3858708988
Giải 2 53992
Giải 188614
Giải ĐB024926
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 5, 7
1 0, 4, 9 6
2 6 7 3
3 2, 4, 8 8 0, 1, 7, 8
4 8 9 2, 8
Giải 858
Giải 7608
Giải 6095207566824
Giải 59839
Giải 4281946065422967
65266657416390450930
Giải 3 1100245001
Giải 2 99047
Giải 143415
Giải ĐB409051
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 4, 8 5 1, 2, 4, 6, 8
1 5 6 6, 7
2 4 7
3 0, 9 8
4 1, 7 9 4
Giải 836
Giải 7215
Giải 6813473486027
Giải 50297
Giải 4943676865511556
94290567387820130731
Giải 3 5692801128
Giải 2 94595
Giải 165176
Giải ĐB059190
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5, 6
1 5 6 7
2 7, 8, 8 7 6
3 1, 4, 6, 8 8
4 8 9 0, 0, 5, 7
Giải 805
Giải 7703
Giải 6702689720749
Giải 53341
Giải 4681219196126760
17864294373086390307
Giải 3 1701010013
Giải 2 21584
Giải 190687
Giải ĐB598689
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 7 5
1 0, 3 6 0, 1, 3, 4
2 1, 6 7 2
3 7 8 4, 7, 9
4 1, 9 9
Giải 834
Giải 7318
Giải 6807745613930
Giải 53333
Giải 4967850041089396
28741672823714921444
Giải 3 1687381621
Giải 2 46194
Giải 191273
Giải ĐB407956
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 6
1 0, 8 6 1
2 1 7 3, 3, 7
3 0, 3, 4 8 2, 5
4 1, 4, 9 9 4, 6
Giải 824
Giải 7407
Giải 6652573795495
Giải 58631
Giải 4646512830907550
05659072812720732097
Giải 3 9940666977
Giải 2 05996
Giải 170406
Giải ĐB572949
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 6, 7, 7, 9 5 0, 1, 9
1 6
2 4, 5 7 7, 9
3 1 8 1
4 9 9 5, 6, 7
Giải 874
Giải 7055
Giải 6093176318833
Giải 55860
Giải 4159136534538081
33036742218935906176
Giải 3 2774899245
Giải 2 23849
Giải 107326
Giải ĐB231678
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 9
1 3 6 0
2 1, 6 7 4, 6, 8
3 1, 1, 3, 6 8 1
4 5, 5, 8, 9 9
Giải 830
Giải 7432
Giải 6749197653746
Giải 52310
Giải 4234573684392593
48531910742745108897
Giải 3 3198481394
Giải 2 39013
Giải 133742
Giải ĐB548272
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 7
1 0, 3 6 5
2 7 2, 4
3 0, 1, 2 8 4
4 2, 3, 6 9 1, 3, 4, 7
Giải 823
Giải 7906
Giải 6214167010838
Giải 52539
Giải 4480874273869528
66142537406150950319
Giải 3 4158539611
Giải 2 66416
Giải 143492
Giải ĐB746498
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 6, 9 5
1 1, 6, 9 6
2 3, 8 7
3 8, 8, 9 8 5, 7
4 0, 1, 2 9 2, 8
Giải 837
Giải 7213
Giải 6395151156638
Giải 55738
Giải 4450251878772026
40979148026703645510
Giải 3 6718042233
Giải 2 28116
Giải 115457
Giải ĐB259876
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 1, 7
1 0, 3, 5, 6 6
2 5, 6 7 6, 9
3 3, 6, 7, 8, 8 8 0, 7
4 9
Giải 870
Giải 7432
Giải 6038753060345
Giải 51758
Giải 4472994543409450
98614192307962240666
Giải 3 3586322236
Giải 2 39856
Giải 169542
Giải ĐB873712
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0, 6, 8
1 2, 4 6 3, 6
2 2 7 0
3 0, 2, 4, 6 8 7
4 2, 5 9 9
Giải 863
Giải 7397
Giải 6674089854848
Giải 55741
Giải 4522152755659439
38197915779394806615
Giải 3 2893728702
Giải 2 99817
Giải 184644
Giải ĐB921955
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 5, 6
1 5, 5, 7 6 3
2 7 7
3 7, 9 8 5
4 0, 1, 4, 8, 8 9 7, 7
Giải 800
Giải 7058
Giải 6328442789202
Giải 53510
Giải 4471419791944176
38117759601838326084
Giải 3 1129493649
Giải 2 31225
Giải 178808
Giải ĐB394902
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 2, 8 5 8
1 0, 7, 9 6 0
2 5 7 6, 8
3 8 3, 4, 4
4 1, 9 9 4
Giải 820
Giải 7281
Giải 6462937401747
Giải 50431
Giải 4159655339832283
12133171992597593487
Giải 3 9777818104
Giải 2 41639
Giải 199396
Giải ĐB154042
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5
1 6 5
2 0, 9 7 5, 8
3 1, 3, 9 8 1, 3, 7
4 0, 2, 7 9 6, 8, 9
Giải 812
Giải 7720
Giải 6014675356142
Giải 55194
Giải 4677938802453517
69521816371503649689
Giải 3 2927298637
Giải 2 02733
Giải 125492
Giải ĐB815230
Soi cầu Đắc Nông
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 2, 7 6
2 0, 1, 4 7 2
3 0, 3, 5, 6, 7, 7 8 9
4 2, 6 9 2, 3, 4
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSDNO theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Đắc Nông trực tiếp

XSDNO 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Đắc Nông có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSDNO 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/