XSTV 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 22/1 Hôm nay- Thứ Ba, 23/1
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSTV> XSTV 30 ngày
Giải 860
Giải 7311
Giải 6988485174080
Giải 58941
Giải 4534194119274889
17307585389469767724
Giải 3 9555398093
Giải 2 59157
Giải 133816
Giải ĐB038801
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 3, 7
1 1, 6, 7, 9 6 0
2 4 7
3 8 8 0, 4, 9
4 1 9 2, 3, 7
 
 
Giải 842
Giải 7845
Giải 6421254643142
Giải 58839
Giải 4871993064394629
51720237886243218612
Giải 3 5073825576
Giải 2 74859
Giải 143903
Giải ĐB600886
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 9
1 2, 2 6 4
2 0, 9 7 6
3 2, 8, 9 8 6, 8
4 2, 2, 3, 5 9 9
Giải 854
Giải 7423
Giải 6929944717803
Giải 51149
Giải 4111624878374796
37205729042429645634
Giải 3 0474144936
Giải 2 85668
Giải 196331
Giải ĐB438955
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5 5 4, 5
1 6 2, 8
2 3 7 1
3 1, 4, 6 8 3
4 1, 9 9 6, 6, 9
Giải 847
Giải 7902
Giải 6377370669080
Giải 55522
Giải 4742595846948301
05659120941555747317
Giải 3 9539661694
Giải 2 82611
Giải 198495
Giải ĐB016413
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 7, 9, 9
1 1, 3, 7 6 6, 9
2 2 7 3
3 8 0
4 7 9 4, 4, 5, 6
Giải 883
Giải 7315
Giải 6248867207733
Giải 51479
Giải 4901322282938800
52602634333499652406
Giải 3 9552759098
Giải 2 88732
Giải 187270
Giải ĐB418153
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6 5 3
1 5 6
2 0, 7, 9 7 0, 9
3 2, 2, 3, 3 8 3, 8
4 9 6, 8
Giải 801
Giải 7764
Giải 6758719283822
Giải 59552
Giải 4478935718724526
74928615120017653458
Giải 3 6579717996
Giải 2 35677
Giải 199652
Giải ĐB431586
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 2, 8
1 2 6 4
2 2, 6, 8, 8 7 6, 7
3 8 6, 7, 7
4 9 3, 6, 7
Giải 840
Giải 7357
Giải 6652219006596
Giải 58056
Giải 4345069300100987
09190471819682447153
Giải 3 3194926494
Giải 2 65935
Giải 122338
Giải ĐB241971
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 6 5 3, 6, 7
1 6
2 2, 4 7 1
3 5, 8 8 1, 7
4 0, 9 9 0, 4, 6
Giải 869
Giải 7184
Giải 6304471678728
Giải 50078
Giải 4315308827770124
15718063635198363671
Giải 3 3532131155
Giải 2 36485
Giải 169427
Giải ĐB655544
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 8 6 3, 7, 9
2 1, 4, 7, 8 7 1, 7, 8
3 0 8 3, 4, 5
4 4, 4 9
Giải 854
Giải 7127
Giải 6527296234829
Giải 54598
Giải 4118570160404390
71793045072958565070
Giải 3 6096456988
Giải 2 97779
Giải 177551
Giải ĐB930125
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 1, 4, 7
1 6 4
2 3, 5, 7, 9 7 0, 2, 9
3 8 5, 8
4 9 0, 3, 8
Giải 872
Giải 7438
Giải 6105472548096
Giải 54065
Giải 4907755319818276
98329195607441827707
Giải 3 0963198950
Giải 2 34878
Giải 162673
Giải ĐB943050
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 0, 4, 4
1 8 6 0, 5
2 9 7 2, 3, 5, 6, 8
3 1, 8 8
4 9 6, 8
Giải 873
Giải 7214
Giải 6167249892921
Giải 52644
Giải 4533772471608782
55299098143088693641
Giải 3 7548109989
Giải 2 69424
Giải 168440
Giải ĐB119024
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 4, 4, 6 6
2 1, 4, 4 7 2, 3, 7
3 8 1, 2, 6, 9, 9
4 0, 1, 4 9 9
Giải 856
Giải 7924
Giải 6160166791427
Giải 57678
Giải 4724055098208161
21560288598346474077
Giải 3 1272109862
Giải 2 75276
Giải 140548
Giải ĐB340401
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 5 5 6, 9
1 6 0, 1, 2, 4
2 1, 4, 7 7 6, 7, 8, 9
3 8 2
4 8 9
Giải 873
Giải 7494
Giải 6378333489664
Giải 55207
Giải 4138391690344599
45624464872312930775
Giải 3 1218959925
Giải 2 10293
Giải 110447
Giải ĐB116804
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 7 5
1 6 4
2 4, 5, 9 7 3, 5
3 9 8 3, 7, 9
4 7, 8 9 3, 4, 9
Giải 808
Giải 7924
Giải 6924716189627
Giải 55205
Giải 4943388494558646
96453388982196569328
Giải 3 4909742858
Giải 2 11800
Giải 141349
Giải ĐB142177
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 8 5 3, 8
1 8 6 5
2 4, 7, 8 7 7
3 8 8
4 5, 6, 7, 9 9 7, 8
Giải 860
Giải 7605
Giải 6880463733949
Giải 54415
Giải 4703207594660563
41530226177033764667
Giải 3 7538258843
Giải 2 27029
Giải 189092
Giải ĐB051890
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5
1 5, 7 6 0, 3, 7
2 0, 9 7 3
3 0, 7 8 2
4 3, 6, 9 9 0, 2
Giải 836
Giải 7604
Giải 6689938046992
Giải 57355
Giải 4083591853311648
92702755615327837891
Giải 3 8562011392
Giải 2 93417
Giải 167869
Giải ĐB728073
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 4 5 5, 9
1 7 6 1, 9
2 0 7 3, 8
3 3, 6 8
4 8 9 1, 2, 2, 9
Giải 828
Giải 7550
Giải 6351948397910
Giải 50402
Giải 4276791158859858
97814394412263520438
Giải 3 7911294035
Giải 2 06132
Giải 146023
Giải ĐB346008
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 0, 8
1 0, 2, 4, 9 6
2 3, 8 7 9
3 2, 5, 5, 8, 9 8 8
4 1 9
Giải 801
Giải 7836
Giải 6421769250622
Giải 58543
Giải 4069698888228013
60657833653455484773
Giải 3 0622106379
Giải 2 89078
Giải 117840
Giải ĐB872271
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 7
1 3, 7 6 5, 9
2 1, 2, 5 7 1, 3, 8, 9
3 6 8 2
4 0, 3 9
Giải 899
Giải 7616
Giải 6893545623739
Giải 57150
Giải 4776002598782179
23629619796094646024
Giải 3 4512344904
Giải 2 57039
Giải 146386
Giải ĐB114678
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4 5 0
1 6 6 2
2 3, 4, 9 7 8, 9, 9
3 5, 9, 9 8 6, 7
4 6 9 9
Giải 817
Giải 7842
Giải 6961975394587
Giải 56657
Giải 4981211280738310
33278467172488758811
Giải 3 6807466865
Giải 2 39299
Giải 109475
Giải ĐB190631
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 7
1 0, 1, 7, 7, 9 6 5
2 1 7 4, 5, 8
3 1, 9 8 7, 7
4 2 9 9
Giải 832
Giải 7743
Giải 6074573114880
Giải 54068
Giải 4300462576411288
52130080722916383631
Giải 3 2927565296
Giải 2 09557
Giải 119350
Giải ĐB136740
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 7
1 1 6 3, 4, 8
2 7 2, 5
3 0, 1, 2 8 0, 8
4 0, 3, 5, 6 9 6
Giải 899
Giải 7213
Giải 6232675505364
Giải 52749
Giải 4441256104156455
33771198585391592239
Giải 3 1236304944
Giải 2 80076
Giải 165109
Giải ĐB171717
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 5, 8
1 3, 5, 7 6 3, 4
2 5, 6 7 1, 6
3 9 8
4 1, 4, 9 9 9
Giải 893
Giải 7404
Giải 6142433456506
Giải 57078
Giải 4466344817782740
25793250241799791586
Giải 3 3987001579
Giải 2 51930
Giải 188792
Giải ĐB745751
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 6 5 1
1 6
2 4, 4 7 0, 7, 8, 9
3 0, 4 8 6
4 0, 5 9 2, 3, 3, 7
Giải 836
Giải 7932
Giải 6284877364885
Giải 51626
Giải 4598250683867451
66381226097905677155
Giải 3 9426405263
Giải 2 15508
Giải 191147
Giải ĐB606742
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8, 9 5 1, 5, 6
1 6 3, 4
2 5, 6 7
3 2, 6, 6, 8 8 1, 5
4 2, 7, 8 9
Giải 869
Giải 7765
Giải 6845123862521
Giải 54030
Giải 4897469114918226
31095854677778303853
Giải 3 8696356711
Giải 2 40330
Giải 116951
Giải ĐB401496
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 1, 3
1 1 6 3, 5, 7, 9
2 1, 6 7
3 0, 0 8 3, 6
4 6, 9 9 5, 6
Giải 855
Giải 7680
Giải 6921401043326
Giải 55715
Giải 4704722714637778
38145099818251797514
Giải 3 9875600502
Giải 2 43960
Giải 185773
Giải ĐB156541
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4 5 5, 6
1 4, 4, 5, 7 6 0
2 6 7 2, 3, 8
3 8 0, 1
4 1, 5, 6 9
Giải 814
Giải 7476
Giải 6834698373571
Giải 57659
Giải 4706983684492430
66681286580054654435
Giải 3 3636716151
Giải 2 50773
Giải 137310
Giải ĐB114091
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 1, 8, 9
1 0, 4 6 7
2 7 1, 3, 6
3 0, 5, 7 8 1
4 4, 6, 6 9 1, 8
Giải 816
Giải 7041
Giải 6712929104456
Giải 57982
Giải 4222263873439855
92170918619712383401
Giải 3 3745344919
Giải 2 51054
Giải 177145
Giải ĐB629063
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 3, 4, 5, 6
1 0, 6, 9 6 1, 3
2 3, 6, 9 7 0
3 4 8 2
4 1, 5 9
Giải 826
Giải 7483
Giải 6107602795906
Giải 55191
Giải 4209216109895249
03131499823774029659
Giải 3 6635327477
Giải 2 77833
Giải 172238
Giải ĐB258595
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 3, 9
1 6
2 1, 6 7 6, 7, 9
3 1, 3, 8 8 2, 3
4 0, 9 9 1, 5, 8
Giải 871
Giải 7976
Giải 6553036128071
Giải 54693
Giải 4209380987049444
73521555282480499785
Giải 3 2206450606
Giải 2 67504
Giải 113817
Giải ĐB522149
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 4, 6 5
1 2, 7 6 4
2 1, 8 7 0, 1, 1, 6
3 0, 8 8 5
4 4, 9 9 3
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSTV theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Trà Vinh trực tiếp

XSTV 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Trà Vinh có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/