XSTV 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 18/4 Hôm nay- Thứ Năm, 19/4
  Mục lục:
KQXS> XSMN> XSTV> XSTV 30 ngày
Giải 826
Giải 7542
Giải 6949782441393
Giải 52403
Giải 4617427627719082
38180332305683153940
Giải 3 8756800914
Giải 2 14906
Giải 106957
Giải ĐB599354
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 4, 7
1 4 6 8
2 6 7 7
3 0, 1 8 0, 2
4 0, 2, 2, 4 9 3, 7
 
 
Giải 849
Giải 7755
Giải 6831169978464
Giải 57569
Giải 4441525395439971
76638405131334478913
Giải 3 3527024478
Giải 2 40529
Giải 154375
Giải ĐB298011
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 2, 4, 5
1 1, 1, 3, 3 6 4, 9
2 9 7 0, 1, 5, 8
3 8 8
4 4, 9 9 7
Giải 837
Giải 7450
Giải 6980864544433
Giải 52094
Giải 4571765654978316
12167430540487010401
Giải 3 8947879685
Giải 2 78718
Giải 140318
Giải ĐB653002
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8 5 0, 4, 4
1 6, 8, 8 6 7
2 7 0, 6, 8
3 3, 7 8 5
4 9 9 4
Giải 881
Giải 7529
Giải 6760847508340
Giải 51999
Giải 4871060136190761
22221035316353484255
Giải 3 1132426754
Giải 2 81377
Giải 168630
Giải ĐB857364
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 0, 4, 5
1 6 1, 1, 4
2 1, 4, 9 7 7
3 0, 1, 4 8 1
4 0 9 9
Giải 805
Giải 7782
Giải 6988131451038
Giải 57234
Giải 4951001290353220
01855803174366348073
Giải 3 8006632238
Giải 2 31488
Giải 128984
Giải ĐB763628
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 5 5 5
1 7 6 3, 6
2 0, 8 7 3
3 4, 8, 8 8 1, 2, 4, 8
4 5 9
Giải 842
Giải 7284
Giải 6639032374327
Giải 52335
Giải 4201446799575027
42571927100330328418
Giải 3 3023460941
Giải 2 75278
Giải 132814
Giải ĐB702647
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5
1 0, 4, 8 6
2 7, 7 7 1, 8
3 4, 5, 7 8 4
4 1, 2, 4, 7 9 0, 5
Giải 815
Giải 7002
Giải 6150796997916
Giải 52272
Giải 4845306629638416
44853951203562736377
Giải 3 9720233966
Giải 2 18553
Giải 153123
Giải ĐB197406
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 6, 7 5 3, 3
1 5, 6, 6 6 6
2 0, 3, 7 7 2, 7
3 0 8
4 9 6, 9
Giải 869
Giải 7442
Giải 6952723868771
Giải 53642
Giải 4660103018249627
12209079762177876173
Giải 3 0906978020
Giải 2 78310
Giải 189510
Giải ĐB191556
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 6
1 0, 0, 0 6 9, 9
2 0, 7, 7 7 1, 3, 6, 8
3 8 2, 6
4 2, 2 9
Giải 855
Giải 7124
Giải 6548515614020
Giải 50605
Giải 4606981470340563
57806180922537278757
Giải 3 8469116686
Giải 2 77461
Giải 143907
Giải ĐB498483
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 5, 6, 7 5 5, 7
1 6 1, 1, 3
2 0, 4 7 2
3 8 3, 5, 6
4 9 1, 2, 8
Giải 823
Giải 7429
Giải 6693122231268
Giải 55927
Giải 4118304206819490
78636445792222549803
Giải 3 3784781446
Giải 2 33154
Giải 103831
Giải ĐB885702
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 3 5 4
1 6 8, 8
2 3, 3, 5, 7, 9 7 9
3 0, 1, 1, 6 8
4 6, 7 9 0
Giải 883
Giải 7918
Giải 6920329211564
Giải 54079
Giải 4113321216925111
56218961254081195880
Giải 3 1157356037
Giải 2 53048
Giải 186007
Giải ĐB089148
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5
1 1, 1, 8, 8 6 4, 9
2 1, 5 7 3, 9
3 2, 7 8 0, 3
4 8, 8 9
Giải 845
Giải 7845
Giải 6068674534884
Giải 58582
Giải 4826608551032160
48292720206156526450
Giải 3 3385724371
Giải 2 73868
Giải 176761
Giải ĐB473768
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 3, 7
1 0 6 0, 0, 1, 5, 8, 8
2 0 7 1
3 8 2, 4, 6
4 5, 5 9 2
Giải 860
Giải 7311
Giải 6988485174080
Giải 58941
Giải 4534194119274889
17307585389469767724
Giải 3 9555398093
Giải 2 59157
Giải 133816
Giải ĐB038801
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 3, 7
1 1, 6, 7, 9 6 0
2 4 7
3 8 8 0, 4, 9
4 1 9 2, 3, 7
Giải 842
Giải 7845
Giải 6421254643142
Giải 58839
Giải 4871993064394629
51720237886243218612
Giải 3 5073825576
Giải 2 74859
Giải 143903
Giải ĐB600886
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 9
1 2, 2 6 4
2 0, 9 7 6
3 2, 8, 9 8 6, 8
4 2, 2, 3, 5 9 9
Giải 854
Giải 7423
Giải 6929944717803
Giải 51149
Giải 4111624878374796
37205729042429645634
Giải 3 0474144936
Giải 2 85668
Giải 196331
Giải ĐB438955
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 5 5 4, 5
1 6 2, 8
2 3 7 1
3 1, 4, 6 8 3
4 1, 9 9 6, 6, 9
Giải 847
Giải 7902
Giải 6377370669080
Giải 55522
Giải 4742595846948301
05659120941555747317
Giải 3 9539661694
Giải 2 82611
Giải 198495
Giải ĐB016413
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 7, 9, 9
1 1, 3, 7 6 6, 9
2 2 7 3
3 8 0
4 7 9 4, 4, 5, 6
Giải 883
Giải 7315
Giải 6248867207733
Giải 51479
Giải 4901322282938800
52602634333499652406
Giải 3 9552759098
Giải 2 88732
Giải 187270
Giải ĐB418153
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 6 5 3
1 5 6
2 0, 7, 9 7 0, 9
3 2, 2, 3, 3 8 3, 8
4 9 6, 8
Giải 801
Giải 7764
Giải 6758719283822
Giải 59552
Giải 4478935718724526
74928615120017653458
Giải 3 6579717996
Giải 2 35677
Giải 199652
Giải ĐB431586
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 2, 2, 8
1 2 6 4
2 2, 6, 8, 8 7 6, 7
3 8 6, 7, 7
4 9 3, 6, 7
Giải 840
Giải 7357
Giải 6652219006596
Giải 58056
Giải 4345069300100987
09190471819682447153
Giải 3 3194926494
Giải 2 65935
Giải 122338
Giải ĐB241971
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 6 5 3, 6, 7
1 6
2 2, 4 7 1
3 5, 8 8 1, 7
4 0, 9 9 0, 4, 6
Giải 869
Giải 7184
Giải 6304471678728
Giải 50078
Giải 4315308827770124
15718063635198363671
Giải 3 3532131155
Giải 2 36485
Giải 169427
Giải ĐB655544
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5
1 8 6 3, 7, 9
2 1, 4, 7, 8 7 1, 7, 8
3 0 8 3, 4, 5
4 4, 4 9
Giải 854
Giải 7127
Giải 6527296234829
Giải 54598
Giải 4118570160404390
71793045072958565070
Giải 3 6096456988
Giải 2 97779
Giải 177551
Giải ĐB930125
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 7 5 1, 4, 7
1 6 4
2 3, 5, 7, 9 7 0, 2, 9
3 8 5, 8
4 9 0, 3, 8
Giải 872
Giải 7438
Giải 6105472548096
Giải 54065
Giải 4907755319818276
98329195607441827707
Giải 3 0963198950
Giải 2 34878
Giải 162673
Giải ĐB943050
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 0, 0, 4, 4
1 8 6 0, 5
2 9 7 2, 3, 5, 6, 8
3 1, 8 8
4 9 6, 8
Giải 873
Giải 7214
Giải 6167249892921
Giải 52644
Giải 4533772471608782
55299098143088693641
Giải 3 7548109989
Giải 2 69424
Giải 168440
Giải ĐB119024
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5
1 4, 4, 6 6
2 1, 4, 4 7 2, 3, 7
3 8 1, 2, 6, 9, 9
4 0, 1, 4 9 9
Giải 856
Giải 7924
Giải 6160166791427
Giải 57678
Giải 4724055098208161
21560288598346474077
Giải 3 1272109862
Giải 2 75276
Giải 140548
Giải ĐB340401
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 1, 5 5 6, 9
1 6 0, 1, 2, 4
2 1, 4, 7 7 6, 7, 8, 9
3 8 2
4 8 9
Giải 873
Giải 7494
Giải 6378333489664
Giải 55207
Giải 4138391690344599
45624464872312930775
Giải 3 1218959925
Giải 2 10293
Giải 110447
Giải ĐB116804
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4, 7 5
1 6 4
2 4, 5, 9 7 3, 5
3 9 8 3, 7, 9
4 7, 8 9 3, 4, 9
Giải 808
Giải 7924
Giải 6924716189627
Giải 55205
Giải 4943388494558646
96453388982196569328
Giải 3 4909742858
Giải 2 11800
Giải 141349
Giải ĐB142177
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 8 5 3, 8
1 8 6 5
2 4, 7, 8 7 7
3 8 8
4 5, 6, 7, 9 9 7, 8
Giải 860
Giải 7605
Giải 6880463733949
Giải 54415
Giải 4703207594660563
41530226177033764667
Giải 3 7538258843
Giải 2 27029
Giải 189092
Giải ĐB051890
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4, 5 5
1 5, 7 6 0, 3, 7
2 0, 9 7 3
3 0, 7 8 2
4 3, 6, 9 9 0, 2
Giải 836
Giải 7604
Giải 6689938046992
Giải 57355
Giải 4083591853311648
92702755615327837891
Giải 3 8562011392
Giải 2 93417
Giải 167869
Giải ĐB728073
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 4, 4 5 5, 9
1 7 6 1, 9
2 0 7 3, 8
3 3, 6 8
4 8 9 1, 2, 2, 9
Giải 828
Giải 7550
Giải 6351948397910
Giải 50402
Giải 4276791158859858
97814394412263520438
Giải 3 7911294035
Giải 2 06132
Giải 146023
Giải ĐB346008
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 8 5 0, 8
1 0, 2, 4, 9 6
2 3, 8 7 9
3 2, 5, 5, 8, 9 8 8
4 1 9
Giải 801
Giải 7836
Giải 6421769250622
Giải 58543
Giải 4069698888228013
60657833653455484773
Giải 3 0622106379
Giải 2 89078
Giải 117840
Giải ĐB872271
Soi cầu Trà Vinh
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 4, 7
1 3, 7 6 5, 9
2 1, 2, 5 7 1, 3, 8, 9
3 6 8 2
4 0, 3 9
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSTV theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Trà Vinh trực tiếp

XSTV 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Trà Vinh có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSTV 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/