XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 19/4 Hôm nay- Thứ Sáu, 20/4
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00112
Power04 17 19 35 49 55 09
T.kê SL trúng giải ngày 19/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus300.000.000.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.032.403.5001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.157
G.baball plusball plusball plus50.00023.632
Kỳ MT#00111
Power02 10 26 27 31 38 39
T.kê SL trúng giải ngày 17/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus300.000.000.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue66.969.623.5001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00024
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.269
G.baball plusball plusball plus50.00027.418
Kỳ MT#00110
Power02 10 14 26 45 54 20
T.kê SL trúng giải ngày 14/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus348.542.745.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue8.393.638.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00030
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.482
G.baball plusball plusball plus50.00028.802
Kỳ MT#00109
Power04 29 35 37 42 54 19
T.kê SL trúng giải ngày 12/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus341.100.719.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.566.746.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00022
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.363
G.baball plusball plusball plus50.00027.060
Kỳ MT#00108
Power01 22 25 31 36 48 41
T.kê SL trúng giải ngày 10/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus333.842.446.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.760.271.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.118
G.baball plusball plusball plus50.00025.787
Kỳ MT#00107
Power12 24 33 34 36 53 05
T.kê SL trúng giải ngày 7/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus324.541.622.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.726.846.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00026
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.511
G.baball plusball plusball plus50.00027.205
Kỳ MT#00106
Power07 09 17 25 31 32 06
T.kê SL trúng giải ngày 5/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus317.878.643.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.986.515.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.365
G.baball plusball plusball plus50.00026.937
Kỳ MT#00105
Power20 21 39 42 51 53 01
T.kê SL trúng giải ngày 3/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus311.346.404.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.260.711.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00021
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.030
G.baball plusball plusball plus50.00022.477
Kỳ MT#00104
Power03 07 31 43 51 53 26
T.kê SL trúng giải ngày 31/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus303.276.464.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.364.051.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00027
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.395
G.baball plusball plusball plus50.00025.725
Kỳ MT#00103
Power05 27 35 39 46 52 31
T.kê SL trúng giải ngày 29/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus300.000.000.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.207.922.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.173
G.baball plusball plusball plus50.00024.297
Kỳ MT#00102
Power09 13 14 15 54 55 22
T.kê SL trúng giải ngày 27/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus300.000.000.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue25.040.212.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00027
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.219
G.baball plusball plusball plus50.00025.937
Kỳ MT#00101
Power01 30 38 45 48 50 12
T.kê SL trúng giải ngày 24/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus311.943.369.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.327.041.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000918
G.baball plusball plusball plus50.00021.031
Kỳ MT#00100
Power01 08 24 33 34 41 20
T.kê SL trúng giải ngày 22/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus304.515.142.9500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.501.682.5500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.030
G.baball plusball plusball plus50.00022.900
Kỳ MT#00099
Power11 40 43 46 49 55 37
T.kê SL trúng giải ngày 20/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus300.000.000.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue18.688.715.0002
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00015
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.000
G.baball plusball plusball plus50.00023.905
Kỳ MT#00098
Power03 14 28 35 50 52 29
T.kê SL trúng giải ngày 17/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus321.738.459.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.415.384.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00035
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.179
G.baball plusball plusball plus50.00026.349
Kỳ MT#00097
Power15 20 23 28 39 49 19
T.kê SL trúng giải ngày 15/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus314.502.409.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.611.378.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.307
G.baball plusball plusball plus50.00027.632
Kỳ MT#00096
Power01 02 17 46 47 49 44
T.kê SL trúng giải ngày 13/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus306.583.901.4000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.731.544.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.221
G.baball plusball plusball plus50.00025.523
Kỳ MT#00095
Power09 20 27 31 48 49 42
T.kê SL trúng giải ngày 10/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus300.000.000.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue70.013.824.5001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00021
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.242
G.baball plusball plusball plus50.00028.284
Kỳ MT#00094
Power14 17 18 23 41 52 40
T.kê SL trúng giải ngày 8/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus350.981.591.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue8.664.621.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00022
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.319
G.baball plusball plusball plus50.00028.814
Kỳ MT#00093
Power02 06 13 22 40 48 12
T.kê SL trúng giải ngày 6/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus342.197.962.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.688.662.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.627
G.baball plusball plusball plus50.00033.439
Kỳ MT#00092
Power04 10 32 37 47 52 49
T.kê SL trúng giải ngày 3/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus332.230.461.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.581.162.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00029
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.182
G.baball plusball plusball plus50.00025.648
Kỳ MT#00091
Power04 05 07 17 20 38 09
T.kê SL trúng giải ngày 1/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus323.797.375.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.644.152.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00033
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.570
G.baball plusball plusball plus50.00032.802
Kỳ MT#00090
Power08 16 23 28 44 49 45
T.kê SL trúng giải ngày 27/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus315.871.733.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.763.525.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00022
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.733
G.baball plusball plusball plus50.00034.747
Kỳ MT#00089
Power05 07 24 32 45 49 01
T.kê SL trúng giải ngày 24/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus305.600.910.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.622.323.4000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00021
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.361
G.baball plusball plusball plus50.00030.270
Kỳ MT#00088
Power11 14 32 36 42 48 20
T.kê SL trúng giải ngày 22/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus300.000.000.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue40.973.178.5001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00021
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.544
G.baball plusball plusball plus50.00030.453
Kỳ MT#00087
Power01 02 21 24 50 52 33
T.kê SL trúng giải ngày 20/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus324.942.454.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.771.383.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.138
G.baball plusball plusball plus50.00025.741
Kỳ MT#00086
Power16 22 28 29 35 43 45
T.kê SL trúng giải ngày 17/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus316.828.524.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.869.836.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00033
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.519
G.baball plusball plusball plus50.00029.772
Kỳ MT#00085
Power09 25 26 30 42 54 19
T.kê SL trúng giải ngày 13/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus307.948.444.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.883.160.5000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00024
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.637
G.baball plusball plusball plus50.00033.896
Kỳ MT#00084
Power08 10 19 25 36 46 07
T.kê SL trúng giải ngày 10/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus300.000.000.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue11.175.315.2502
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.769
G.baball plusball plusball plus50.00037.307
Kỳ MT#00083
Power21 22 29 37 41 50 33
T.kê SL trúng giải ngày 8/2
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus307.756.203.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.861.800.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.364
G.baball plusball plusball plus50.00029.319
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSPOWER 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/