XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 22/1 Hôm nay- Thứ Ba, 23/1
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00076
Power03 10 15 23 41 53 35
T.kê SL trúng giải ngày 23/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus271.952.211.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.762.454.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00026
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.542
G.baball plusball plusball plus50.00032.811
Kỳ MT#00075
Power02 07 15 16 41 45 19
T.kê SL trúng giải ngày 20/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus262.085.240.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.666.124.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00032
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.544
G.baball plusball plusball plus50.00033.292
Kỳ MT#00074
Power12 24 28 30 36 39 15
T.kê SL trúng giải ngày 18/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus256.090.121.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.912.489.8501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00028
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.608
G.baball plusball plusball plus50.00033.118
Kỳ MT#00073
Power06 27 33 41 42 49 22
T.kê SL trúng giải ngày 16/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus247.416.944.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.948.803.4500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00024
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.466
G.baball plusball plusball plus50.00032.123
Kỳ MT#00072
Power03 21 25 26 51 55 37
T.kê SL trúng giải ngày 13/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus236.891.603.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.779.321.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00023
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.281
G.baball plusball plusball plus50.00028.542
Kỳ MT#00071
Power04 07 30 35 37 45 01
T.kê SL trúng giải ngày 11/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus229.877.713.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.679.272.9001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00025
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0002.065
G.baball plusball plusball plus50.00035.743
Kỳ MT#00070
Power18 25 28 46 50 51 15
T.kê SL trúng giải ngày 9/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus223.764.257.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue2.409.951.4502
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00030
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.592
G.baball plusball plusball plus50.00032.016
Kỳ MT#00069
Power04 11 24 35 41 45 17
T.kê SL trúng giải ngày 6/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus213.511.359.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.680.692.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.266
G.baball plusball plusball plus50.00028.040
Kỳ MT#00068
Power01 07 31 35 46 55 51
T.kê SL trúng giải ngày 4/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus207.385.131.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue1.541.505.5843
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000965
G.baball plusball plusball plus50.00024.548
Kỳ MT#00067
Power04 07 08 34 37 47 24
T.kê SL trúng giải ngày 2/1
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus198.519.424.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.639.438.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00025
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.487
G.baball plusball plusball plus50.00029.893
Kỳ MT#00066
Power08 09 36 37 39 50 07
T.kê SL trúng giải ngày 30/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus192.764.480.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue2.857.439.7503
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.154
G.baball plusball plusball plus50.00027.118
Kỳ MT#00065
Power07 18 26 29 31 35 34
T.kê SL trúng giải ngày 28/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus185.756.375.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.793.640.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.181
G.baball plusball plusball plus50.00022.730
Kỳ MT#00064
Power07 11 13 18 26 42 49
T.kê SL trúng giải ngày 26/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus179.085.637.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue7.052.447.8000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.164
G.baball plusball plusball plus50.00023.378
Kỳ MT#00063
Power07 08 09 13 28 44 12
T.kê SL trúng giải ngày 23/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus172.865.880.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue6.361.363.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00019
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.240
G.baball plusball plusball plus50.00023.492
Kỳ MT#00062
Power22 23 27 35 37 46 19
T.kê SL trúng giải ngày 21/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus167.473.255.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.762.183.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00014
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000870
G.baball plusball plusball plus50.00018.736
Kỳ MT#00061
Power02 03 20 25 38 44 12
T.kê SL trúng giải ngày 19/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus161.744.780.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue5.125.685.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.069
G.baball plusball plusball plus50.00022.496
Kỳ MT#00060
Power05 23 37 41 43 53 25
T.kê SL trúng giải ngày 16/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus155.267.929.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.406.035.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00024
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000966
G.baball plusball plusball plus50.00019.439
Kỳ MT#00059
Power11 12 22 28 46 50 07
T.kê SL trúng giải ngày 14/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus150.431.996.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.868.709.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000835
G.baball plusball plusball plus50.00017.533
Kỳ MT#00058
Power06 07 08 21 32 39 27
T.kê SL trúng giải ngày 12/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus145.563.767.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.327.795.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000837
G.baball plusball plusball plus50.00018.792
Kỳ MT#00057
Power05 34 35 42 49 52 21
T.kê SL trúng giải ngày 9/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus142.613.607.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.293.227.8501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000689
G.baball plusball plusball plus50.00014.801
Kỳ MT#00056
Power03 14 26 35 44 54 25
T.kê SL trúng giải ngày 7/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus139.974.556.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.751.773.2501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00022
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000942
G.baball plusball plusball plus50.00016.767
Kỳ MT#00055
Power27 38 40 42 46 55 05
T.kê SL trúng giải ngày 5/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus135.897.635.5500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.298.782.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000607
G.baball plusball plusball plus50.00015.054
Kỳ MT#00054
Power09 37 45 50 53 54 40
T.kê SL trúng giải ngày 2/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus130.389.001.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.686.711.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000696
G.baball plusball plusball plus50.00015.271
Kỳ MT#00053
Power05 13 26 37 53 55 28
T.kê SL trúng giải ngày 30/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus126.430.993.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.246.932.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000757
G.baball plusball plusball plus50.00014.706
Kỳ MT#00052
Power02 19 39 49 51 53 20
T.kê SL trúng giải ngày 28/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus124.208.597.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue1.846.275.5002
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000873
G.baball plusball plusball plus50.00016.318
Kỳ MT#00051
Power02 09 16 46 52 55 50
T.kê SL trúng giải ngày 25/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus120.250.718.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.252.786.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000551
G.baball plusball plusball plus50.00013.199
Kỳ MT#00050
Power01 02 03 18 25 50 14
T.kê SL trúng giải ngày 23/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus117.975.638.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.674.925.4001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000609
G.baball plusball plusball plus50.00013.225
Kỳ MT#00049
Power05 08 23 37 38 54 55
T.kê SL trúng giải ngày 21/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus114.313.083.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.267.974.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000727
G.baball plusball plusball plus50.00016.166
Kỳ MT#00048
Power11 12 26 42 50 54 17
T.kê SL trúng giải ngày 18/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus111.901.309.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.621.198.4501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000583
G.baball plusball plusball plus50.00012.638
Kỳ MT#00047
Power01 16 22 25 47 48 21
T.kê SL trúng giải ngày 16/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus108.584.968.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.252.716.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0007
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000497
G.baball plusball plusball plus50.00011.529
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/