XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 22/1 Hôm nay- Thứ Ba, 23/1
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8540 Kỳ mở thưởng: #00184
B 9607 G1 3434
C 8132 G2

8132 8540

D 3434 G3

9607 9543 7367

E 9543 KK1

434

G 7367 KK2

34

Thống kê người trúng giải ngày 23/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1761.000.000*100 lần
Kk2513100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8383 Kỳ mở thưởng: #00183
B 6026 G1 8383
C 9828 G2

6026 6840

D 6840 G3

9828 6426 6542

E 6426 KK1

383

G 6542 KK2

83

Thống kê người trúng giải ngày 20/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1861.000.000*100 lần
Kk2590100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8095 Kỳ mở thưởng: #00182
B 2369 G1 6843
C 9715 G2

0967 8095

D 6843 G3

2369 9715 8429

E 8429 KK1

843

G 0967 KK2

43

Thống kê người trúng giải ngày 18/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2156.500.000*650 lần
G3283.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2693100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6289 Kỳ mở thưởng: #00181
B 5565 G1 5565
C 6246 G2

6289 6552

D 7159 G3

6246 7159 6721

E 6721 KK1

565

G 6552 KK2

65

Thống kê người trúng giải ngày 16/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G3193.000.000*300 lần
Kk1751.000.000*100 lần
Kk2880100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3785 Kỳ mở thưởng: #00180
B 4056 G1 4422
C 7986 G2

3688 0220

D 0220 G3

3785 4056 7986

E 3688 KK1

422

G 4422 KK2

22

Thống kê người trúng giải ngày 13/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1571.000.000*100 lần
Kk2750100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8858 Kỳ mở thưởng: #00179
B 8465 G1 8465
C 4368 G2

6824 4368

D 8151 G3

8858 8151 2895

E 2895 KK1

465

G 6824 KK2

65

Thống kê người trúng giải ngày 11/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2876.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1471.000.000*100 lần
Kk2594100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5401 Kỳ mở thưởng: #00178
B 0303 G1 1841
C 3401 G2

5571 9728

D 1841 G3

5401 0303 3401

E 9728 KK1

841

G 5571 KK2

41

Thống kê người trúng giải ngày 9/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11215.000.000*1500 lần
G2176.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1491.000.000*100 lần
Kk2648100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7381 Kỳ mở thưởng: #00177
B 5096 G1 5096
C 8596 G2

4005 8596

D 2446 G3

7381 2446 4796

E 4796 KK1

096

G 4005 KK2

96

Thống kê người trúng giải ngày 6/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3253.000.000*300 lần
Kk1381.000.000*100 lần
Kk2573100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1195 Kỳ mở thưởng: #00176
B 2579 G1 1195
C 1217 G2

1216 2019

D 2019 G3

2579 1217 3813

E 3813 KK1

195

G 1216 KK2

95

Thống kê người trúng giải ngày 4/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2186.500.000*650 lần
G3343.000.000*300 lần
Kk1681.000.000*100 lần
Kk2441100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4109 Kỳ mở thưởng: #00175
B 7315 G1 8104
C 2029 G2

4109 2029

D 1444 G3

7315 1444 1585

E 8104 KK1

104

G 1585 KK2

04

Thống kê người trúng giải ngày 2/1
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2216.500.000*650 lần
G3263.000.000*300 lần
Kk1491.000.000*100 lần
Kk2580100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8136 Kỳ mở thưởng: #00174
B 7267 G1 1690
C 1361 G2

7267 2122

D 3115 G3

8136 1361 3115

E 1690 KK1

690

G 2122 KK2

90

Thống kê người trúng giải ngày 30/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3453.000.000*300 lần
Kk1601.000.000*100 lần
Kk21.010100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4565 Kỳ mở thưởng: #00173
B 0046 G1 6138
C 5920 G2

0046 7830

D 7830 G3

4565 5920 5518

E 6138 KK1

138

G 5518 KK2

38

Thống kê người trúng giải ngày 28/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3453.000.000*300 lần
Kk1601.000.000*100 lần
Kk21.010100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2534 Kỳ mở thưởng: #00172
B 6051 G1 6051
C 2965 G2

2534 0906

D 2150 G3

2965 2150 1254

E 1254 KK1

051

G 0906 KK2

51

Thống kê người trúng giải ngày 26/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2206.500.000*650 lần
G3333.000.000*300 lần
Kk1451.000.000*100 lần
Kk2844100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3044 Kỳ mở thưởng: #00171
B 2101 G1 2101
C 8141 G2

6645 1917

D 6645 G3

3044 8141 5110

E 5110 KK1

101

G 1917 KK2

01

Thống kê người trúng giải ngày 23/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G343.000.000*300 lần
Kk1621.000.000*100 lần
Kk2436100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8531 Kỳ mở thưởng: #00170
B 4302 G1 3279
C 3279 G2

8531 4302

D 5069 G3

5069 5763 5539

E 5763 KK1

279

G 5539 KK2

79

Thống kê người trúng giải ngày 21/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G3463.000.000*300 lần
Kk11121.000.000*100 lần
Kk21.331100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1189 Kỳ mở thưởng: #00169
B 8217 G1 0166
C 3718 G2

1189 3718

D 0166 G3

8217 1537 9539

E 1537 KK1

166

G 9539 KK2

66

Thống kê người trúng giải ngày 19/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12015.000.000*1500 lần
G2156.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1421.000.000*100 lần
Kk2841100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2280 Kỳ mở thưởng: #00168
B 0680 G1 2280
C 9473 G2

5172 2826

D 5172 G3

0680 9473 8703

E 8703 KK1

280

G 2826 KK2

80

Thống kê người trúng giải ngày 16/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2166.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1501.000.000*100 lần
Kk2456100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7735 Kỳ mở thưởng: #00167
B 3455 G1 6557
C 9803 G2

3455 5617

D 0321 G3

7735 9803 0321

E 5617 KK1

557

G 6557 KK2

57

Thống kê người trúng giải ngày 14/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12215.000.000*1500 lần
G2416.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk11881.000.000*100 lần
Kk2878100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6157 Kỳ mở thưởng: #00166
B 4699 G1 8586
C 8586 G2

9971 7689

D 9393 G3

6157 4699 9393

E 9971 KK1

586

G 7689 KK2

86

Thống kê người trúng giải ngày 12/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2276.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1651.000.000*100 lần
Kk2635100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4687 Kỳ mở thưởng: #00165
B 0239 G1 4687
C 5091 G2

5091 4466

D 6514 G3

0239 6514 4450

E 4450 KK1

687

G 4466 KK2

87

Thống kê người trúng giải ngày 9/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2206.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1721.000.000*100 lần
Kk2566100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2926 Kỳ mở thưởng: #00164
B 5380 G1 2926
C 6666 G2

6666 3530

D 3530 G3

5380 0356 8264

E 0356 KK1

926

G 8264 KK2

26

Thống kê người trúng giải ngày 7/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1715.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G3323.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2530100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3095 Kỳ mở thưởng: #00163
B 9081 G1 3095
C 7865 G2

2455 8708

D 9911 G3

9081 7865 9911

E 2455 KK1

095

G 8708 KK2

95

Thống kê người trúng giải ngày 5/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G21156.500.000*650 lần
G3243.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2600100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0009 Kỳ mở thưởng: #00162
B 4738 G1 4738
C 0945 G2

7867 0009

D 7867 G3

0945 3794 3310

E 3794 KK1

738

G 3310 KK2

38

Thống kê người trúng giải ngày 2/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12415.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3253.000.000*300 lần
Kk1721.000.000*100 lần
Kk2812100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2189 Kỳ mở thưởng: #00161
B 1117 G1 7270
C 5742 G2

2189 2697

D 2697 G3

1117 5742 1172

E 7270 KK1

270

G 1172 KK2

70

Thống kê người trúng giải ngày 30/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2156.500.000*650 lần
G3223.000.000*300 lần
Kk1381.000.000*100 lần
Kk2596100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1319 Kỳ mở thưởng: #00160
B 0093 G1 5190
C 6328 G2

1025 6328

D 5190 G3

1319 0093 1585

E 1585 KK1

190

G 1025 KK2

90

Thống kê người trúng giải ngày 28/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1511.000.000*100 lần
Kk21.020100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4466 Kỳ mở thưởng: #00159
B 3277 G1 9356
C 9356 G2

3277 4813

D 5549 G3

4466 5549 6466

E 6466 KK1

356

G 4813 KK2

56

Thống kê người trúng giải ngày 25/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3193.000.000*300 lần
Kk1691.000.000*100 lần
Kk2571100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1947 Kỳ mở thưởng: #00158
B 8676 G1 5591
C 3600 G2

3488 1947

D 5640 G3

8676 3600 5640

E 3488 KK1

591

G 5591 KK2

91

Thống kê người trúng giải ngày 23/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11215.000.000*1500 lần
G2166.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1501.000.000*100 lần
Kk2456100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8186 Kỳ mở thưởng: #00157
B 0897 G1 1692
C 4067 G2

4067 8186

D 1692 G3

0897 6634 0414

E 6634 KK1

692

G 0414 KK2

92

Thống kê người trúng giải ngày 21/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2216.500.000*650 lần
G3233.000.000*300 lần
Kk1261.000.000*100 lần
Kk2557100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1622 Kỳ mở thưởng: #00156
B 5155 G1 3801
C 5573 G2

6392 5573

D 2817 G3

1622 5155 2817

E 6392 KK1

801

G 3801 KK2

01

Thống kê người trúng giải ngày 18/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2176.500.000*650 lần
G3333.000.000*300 lần
Kk13211.000.000*100 lần
Kk2619100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5279 Kỳ mở thưởng: #00155
B 6846 G1 0534
C 0163 G2

6846 5279

D 0534 G3

0163 6173 0605

E 6173 KK1

534

G 0605 KK2

34

Thống kê người trúng giải ngày 16/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3263.000.000*300 lần
Kk11041.000.000*100 lần
Kk2501100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/