XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Ba, 19/6 Hôm nay- Thứ Tư, 20/6
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3141 Kỳ mở thưởng: #00246
B 7790 G1 7058
C 9598 G2

3141 7790

D 7058 G3

9598 8261 3259

E 8261 KK1

058

G 3259 KK2

58

Thống kê người trúng giải ngày 19/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1691.000.000*100 lần
Kk2728100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0266 Kỳ mở thưởng: #00245
B 7223 G1 9640
C 9640 G2

7223 7083

D 7083 G3

0266 9130 3122

E 9130 KK1

640

G 3122 KK2

40

Thống kê người trúng giải ngày 16/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2783100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1095 Kỳ mở thưởng: #00244
B 0434 G1 7155
C 5290 G2

5783 1095

D 7155 G3

0434 5290 8727

E 8727 KK1

155

G 5783 KK2

55

Thống kê người trúng giải ngày 14/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk11281.000.000*100 lần
Kk21.005100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7968 Kỳ mở thưởng: #00242
B 5790 G1 8400
C 6110 G2

6110 6337

D 6337 G3

7968 5790 4143

E 4143 KK1

400

G 8400 KK2

00

Thống kê người trúng giải ngày 12/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3433.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2847100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7207 Kỳ mở thưởng: #00241
B 8056 G1 0260
C 3645 G2

2250 3645

D 2250 G3

7207 8056 5722

E 0260 KK1

260

G 5722 KK2

60

Thống kê người trúng giải ngày 9/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2336.500.000*650 lần
G3473.000.000*300 lần
Kk1191.000.000*100 lần
Kk2511100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4139 Kỳ mở thưởng: #00241
B 6238 G1 6238
C 4619 G2

4619 3132

D 3132 G3

4139 1882 7814

E 1882 KK1

238

G 7814 KK2

38

Thống kê người trúng giải ngày 7/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G296.500.000*650 lần
G363.000.000*300 lần
Kk1501.000.000*100 lần
Kk2814100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0012 Kỳ mở thưởng: #00240
B 5188 G1 4070
C 4070 G2

0203 5188

D 0203 G3

0012 8176 1681

E 8176 KK1

070

G 1681 KK2

70

Thống kê người trúng giải ngày 5/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G15215.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk1701.000.000*100 lần
Kk2517100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1006 Kỳ mở thưởng: #00239
B 9363 G1 1742
C 6936 G2

9363 9525

D 9525 G3

1006 6936 8573

E 1742 KK1

742

G 8573 KK2

42

Thống kê người trúng giải ngày 2/6
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1951.000.000*100 lần
Kk2407100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7373 Kỳ mở thưởng: #00238
B 2853 G1 3100
C 1491 G2

5259 7373

D 6213 G3

2853 1491 6213

E 3100 KK1

100

G 5259 KK2

00

Thống kê người trúng giải ngày 31/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1915.000.000*1500 lần
G2256.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1651.000.000*100 lần
Kk2967100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0066 Kỳ mở thưởng: #00237
B 6318 G1 6074
C 6892 G2

0066 9594

D 0540 G3

6318 6892 0540

E 9594 KK1

074

G 6074 KK2

74

Thống kê người trúng giải ngày 29/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1181.000.000*100 lần
Kk2546100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7904 Kỳ mở thưởng: #00236
B 2828 G1 6654
C 8484 G2

7904 6291

D 6654 G3

2828 8484 6403

E 6403 KK1

654

G 6291 KK2

54

Thống kê người trúng giải ngày 26/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1411.000.000*100 lần
Kk2640100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2158 Kỳ mở thưởng: #00235
B 6978 G1 3694
C 6527 G2

6978 6527

D 6743 G3

2158 6743 5014

E 5014 KK1

694

G 3694 KK2

94

Thống kê người trúng giải ngày 24/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1115.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3163.000.000*300 lần
Kk1111.000.000*100 lần
Kk2577100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1494 Kỳ mở thưởng: #00234
B 8057 G1 1331
C 8466 G2

8466 8057

D 4374 G3

1494 4374 2586

E 2586 KK1

331

G 1331 KK2

31

Thống kê người trúng giải ngày 22/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G14015.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3273.000.000*300 lần
Kk1971.000.000*100 lần
Kk2536100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0911 Kỳ mở thưởng: #00233
B 1733 G1 2142
C 9766 G2

1733 9766

D 0190 G3

0911 0190 3434

E 3434 KK1

142

G 2142 KK2

42

Thống kê người trúng giải ngày 19/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3643.000.000*300 lần
Kk1321.000.000*100 lần
Kk2636100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6872 Kỳ mở thưởng: #00232
B 7452 G1 7452
C 3445 G2

6872 9228

D 9228 G3

3445 5329 7464

E 5329 KK1

452

G 7464 KK2

52

Thống kê người trúng giải ngày 17/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11015.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1611.000.000*100 lần
Kk2977100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3109 Kỳ mở thưởng: #00231
B 4881 G1 2130
C 2130 G2

6300 9201

D 0000 G3

3109 4881 0000

E 6300 KK1

130

G 9201 KK2

30

Thống kê người trúng giải ngày 15/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11515.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3723.000.000*300 lần
Kk11301.000.000*100 lần
Kk2617100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5415 Kỳ mở thưởng: #00230
B 6576 G1 6576
C 9518 G2

9518 7721

D 1096 G3

5415 1096 5137

E 5137 KK1

576

G 7721 KK2

76

Thống kê người trúng giải ngày 12/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G226.500.000*650 lần
G3133.000.000*300 lần
Kk1521.000.000*100 lần
Kk2575100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5179 Kỳ mở thưởng: #00229
B 0781 G1 1526
C 8264 G2

6486 2689

D 1526 G3

5179 0781 8264

E 6486 KK1

526

G 2689 KK2

26

Thống kê người trúng giải ngày 10/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3223.000.000*300 lần
Kk1521.000.000*100 lần
Kk2633100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5406 Kỳ mở thưởng: #00228
B 8489 G1 5406
C 8488 G2

3331 8488

D 3437 G3

8489 3437 2770

E 3331 KK1

406

G 2770 KK2

06

Thống kê người trúng giải ngày 8/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G353.000.000*300 lần
Kk1221.000.000*100 lần
Kk2656100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7868 Kỳ mở thưởng: #00227
B 8792 G1 7443
C 8339 G2

5141 8792

D 5141 G3

7868 8339 4426

E 4426 KK1

443

G 7443 KK2

43

Thống kê người trúng giải ngày 5/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2276.500.000*650 lần
G3113.000.000*300 lần
Kk1431.000.000*100 lần
Kk2542100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0422 Kỳ mở thưởng: #00226
B 0327 G1 4554
C 8418 G2

0327 9402

D 9402 G3

0422 8418 7404

E 4554 KK1

554

G 7404 KK2

54

Thống kê người trúng giải ngày 3/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G13115.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3243.000.000*300 lần
Kk1341.000.000*100 lần
Kk2624100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5931 Kỳ mở thưởng: #00225
B 6382 G1 5849
C 8503 G2

0091 0601

D 5849 G3

5931 6382 8503

E 0601 KK1

849

G 0091 KK2

49

Thống kê người trúng giải ngày 1/5
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk1491.000.000*100 lần
Kk2589100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2498 Kỳ mở thưởng: #00224
B 2086 G1 2498
C 1886 G2

3237 2799

D 1834 G3

2086 1886 1834

E 3237 KK1

498

G 2799 KK2

98

Thống kê người trúng giải ngày 28/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12415.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1291.000.000*100 lần
Kk2411100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6866 Kỳ mở thưởng: #00223
B 7541 G1 7541
C 9622 G2

6866 0293

D 0293 G3

9622 0470 6705

E 0470 KK1

541

G 6705 KK2

41

Thống kê người trúng giải ngày 26/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1615.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2570100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8202 Kỳ mở thưởng: #00222
B 6254 G1 6254
C 6734 G2

6414 8202

D 6319 G3

6734 6319 3929

E 6414 KK1

254

G 3929 KK2

54

Thống kê người trúng giải ngày 24/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12715.000.000*1500 lần
G246.500.000*650 lần
G3383.000.000*300 lần
Kk1521.000.000*100 lần
Kk2658100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3055 Kỳ mở thưởng: #00221
B 2121 G1 9904
C 0399 G2

0399 2626

D 2626 G3

3055 2121 9942

E 9942 KK1

904

G 9904 KK2

04

Thống kê người trúng giải ngày 21/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2226.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1721.000.000*100 lần
Kk2707100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7465 Kỳ mở thưởng: #00220
B 9718 G1 4015
C 4459 G2

2839 9718

D 5667 G3

7465 4459 5667

E 4015 KK1

015

G 2839 KK2

15

Thống kê người trúng giải ngày 19/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2166.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1611.000.000*100 lần
Kk2780100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3706 Kỳ mở thưởng: #00219
B 7809 G1 1122
C 4919 G2

4851 1787

D 1787 G3

3706 7809 4919

E 1122 KK1

122

G 4851 KK2

22

Thống kê người trúng giải ngày 17/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G13015.000.000*1500 lần
G2176.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1681.000.000*100 lần
Kk2738100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6310 Kỳ mở thưởng: #00218
B 2917 G1 1085
C 8060 G2

6310 8060

D 6622 G3

2917 6622 1209

E 1209 KK1

085

G 1085 KK2

85

Thống kê người trúng giải ngày 14/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12515.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3253.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2548100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2188 Kỳ mở thưởng: #00217
B 2127 G1 2127
C 1651 G2

7267 1651

D 5708 G3

2188 5708 3069

E 7267 KK1

127

G 3069 KK2

27

Thống kê người trúng giải ngày 12/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G14115.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3193.000.000*300 lần
Kk11131.000.000*100 lần
Kk21.074100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/