XS Max 4D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 19/4 Hôm nay- Thứ Sáu, 20/4
  Mục lục:
KQXS> XS Max 4D> Max 4D 30 ngày
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7465 Kỳ mở thưởng: #00220
B 9718 G1 4015
C 4459 G2

2839 9718

D 5667 G3

7465 4459 5667

E 4015 KK1

015

G 2839 KK2

15

Thống kê người trúng giải ngày 19/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2166.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1611.000.000*100 lần
Kk2780100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 3706 Kỳ mở thưởng: #00219
B 7809 G1 1122
C 4919 G2

4851 1787

D 1787 G3

3706 7809 4919

E 1122 KK1

122

G 4851 KK2

22

Thống kê người trúng giải ngày 17/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G13015.000.000*1500 lần
G2176.500.000*650 lần
G383.000.000*300 lần
Kk1681.000.000*100 lần
Kk2738100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 6310 Kỳ mở thưởng: #00218
B 2917 G1 1085
C 8060 G2

6310 8060

D 6622 G3

2917 6622 1209

E 1209 KK1

085

G 1085 KK2

85

Thống kê người trúng giải ngày 14/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12515.000.000*1500 lần
G236.500.000*650 lần
G3253.000.000*300 lần
Kk1311.000.000*100 lần
Kk2548100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2188 Kỳ mở thưởng: #00217
B 2127 G1 2127
C 1651 G2

7267 1651

D 5708 G3

2188 5708 3069

E 7267 KK1

127

G 3069 KK2

27

Thống kê người trúng giải ngày 12/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G14115.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3193.000.000*300 lần
Kk11131.000.000*100 lần
Kk21.074100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5805 Kỳ mở thưởng: #00216
B 8049 G1 5384
C 0326 G2

8049 5805

D 5384 G3

0326 6032 1573

E 6032 KK1

384

G 1573 KK2

84

Thống kê người trúng giải ngày 10/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G3413.000.000*300 lần
Kk1361.000.000*100 lần
Kk2559100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0261 Kỳ mở thưởng: #00215
B 0503 G1 4771
C 3856 G2

2261 0503

D 4771 G3

0261 3856 9351

E 9351 KK1

771

G 2261 KK2

71

Thống kê người trúng giải ngày 7/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1715.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1421.000.000*100 lần
Kk2654100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2809 Kỳ mở thưởng: #00214
B 0669 G1 5078
C 5265 G2

0669 8508

D 2853 G3

2809 5265 2853

E 5078 KK1

078

G 8508 KK2

78

Thống kê người trúng giải ngày 5/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G256.500.000*650 lần
G373.000.000*300 lần
Kk1601.000.000*100 lần
Kk2799100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0390 Kỳ mở thưởng: #00213
B 1732 G1 9216
C 8676 G2

1732 8676

D 4631 G3

0390 4631 1293

E 9216 KK1

216

G 1293 KK2

16

Thống kê người trúng giải ngày 3/4
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G2166.500.000*650 lần
G3213.000.000*300 lần
Kk1701.000.000*100 lần
Kk2664100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9286 Kỳ mở thưởng: #00212
B 5822 G1 4085
C 4085 G2

4517 9286

D 4456 G3

5822 4456 6238

E 6238 KK1

085

G 4517 KK2

85

Thống kê người trúng giải ngày 31/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G3233.000.000*300 lần
Kk1251.000.000*100 lần
Kk2760100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2192 Kỳ mở thưởng: #00211
B 7167 G1 6040
C 9960 G2

2192 7078

D 7078 G3

7167 9960 8809

E 8809 KK1

040

G 6040 KK2

40

Thống kê người trúng giải ngày 29/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3193.000.000*300 lần
Kk11311.000.000*100 lần
Kk2529100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8399 Kỳ mở thưởng: #00210
B 5752 G1 5752
C 5267 G2

8752 8716

D 6127 G3

8399 5267 6127

E 8752 KK1

752

G 8716 KK2

52

Thống kê người trúng giải ngày 27/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G2186.500.000*650 lần
G3303.000.000*300 lần
Kk1881.000.000*100 lần
Kk2967100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0600 Kỳ mở thưởng: #00209
B 1122 G1 3252
C 8254 G2

0600 1901

D 1901 G3

1122 8254 4227

E 3252 KK1

252

G 4227 KK2

52

Thống kê người trúng giải ngày 24/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3403.000.000*300 lần
Kk1971.000.000*100 lần
Kk2896100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7156 Kỳ mở thưởng: #00208
B 6593 G1 6699
C 1263 G2

1008 1263

D 6699 G3

7156 6593 0639

E 1008 KK1

699

G 0639 KK2

99

Thống kê người trúng giải ngày 22/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G12115.000.000*1500 lần
G2116.500.000*650 lần
G3293.000.000*300 lần
Kk1581.000.000*100 lần
Kk2666100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2396 Kỳ mở thưởng: #00207
B 2770 G1 9756
C 5006 G2

2770 2396

D 9756 G3

5006 0629 2838

E 0629 KK1

756

G 2838 KK2

56

Thống kê người trúng giải ngày 20/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2176.500.000*650 lần
G3203.000.000*300 lần
Kk1271.000.000*100 lần
Kk2574100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1015 Kỳ mở thưởng: #00206
B 7394 G1 3166
C 8974 G2

1015 7394

D 0307 G3

8974 0307 9801

E 9801 KK1

166

G 3166 KK2

66

Thống kê người trúng giải ngày 17/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11015.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3123.000.000*300 lần
Kk1621.000.000*100 lần
Kk2667100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5854 Kỳ mở thưởng: #00205
B 4172 G1 4172
C 1881 G2

3711 1881

D 4547 G3

5854 4547 7318

E 3711 KK1

172

G 7318 KK2

72

Thống kê người trúng giải ngày 15/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11415.000.000*1500 lần
G2246.500.000*650 lần
G3273.000.000*300 lần
Kk1661.000.000*100 lần
Kk21.006100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 1671 Kỳ mở thưởng: #00204
B 0299 G1 3969
C 2921 G2

1671 2921

D 3969 G3

0299 8550 1768

E 8550 KK1

969

G 1768 KK2

69

Thống kê người trúng giải ngày 13/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11815.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G393.000.000*300 lần
Kk11221.000.000*100 lần
Kk2860100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8441 Kỳ mở thưởng: #00203
B 1199 G1 0553
C 5219 G2

5219 9867

D 9867 G3

8441 1199 4701

E 4701 KK1

553

G 0553 KK2

53

Thống kê người trúng giải ngày 10/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1515.000.000*1500 lần
G2216.500.000*650 lần
G3373.000.000*300 lần
Kk1551.000.000*100 lần
Kk2571100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0130 Kỳ mở thưởng: #00202
B 4897 G1 0430
C 0430 G2

1717 0130

D 1717 G3

4897 4534 5664

E 4534 KK1

430

G 5664 KK2

30

Thống kê người trúng giải ngày 8/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2406.500.000*650 lần
G3103.000.000*300 lần
Kk1501.000.000*100 lần
Kk2689100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4696 Kỳ mở thưởng: #00196
B 6483 G1 4696
C 9236 G2

6763 6483

D 8461 G3

9236 8461 3355

E 3355 KK1

696

G 6763 KK2

96

Thống kê người trúng giải ngày 6/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1915.000.000*1500 lần
G2146.500.000*650 lần
G3223.000.000*300 lần
Kk1731.000.000*100 lần
Kk2513100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7593 Kỳ mở thưởng: #00200
B 7419 G1 6854
C 2110 G2

2110 7593

D 2263 G3

7419 2263 6746

E 6746 KK1

854

G 6854 KK2

54

Thống kê người trúng giải ngày 3/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1015.000.000*1500 lần
G2496.500.000*650 lần
G3223.000.000*300 lần
Kk1471.000.000*100 lần
Kk2684100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2983 Kỳ mở thưởng: #00199
B 3991 G1 2909
C 2909 G2

3931 2983

D 3931 G3

3991 0267 6184

E 0267 KK1

909

G 6184 KK2

09

Thống kê người trúng giải ngày 1/3
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11115.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3293.000.000*300 lần
Kk1861.000.000*100 lần
Kk2759100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2804 Kỳ mở thưởng: #00198
B 0840 G1 4560
C 8136 G2

2804 9426

D 5199 G3

0840 8136 5199

E 4560 KK1

560

G 9426 KK2

60

Thống kê người trúng giải ngày 27/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11215.000.000*1500 lần
G2106.500.000*650 lần
G3253.000.000*300 lần
Kk1711.000.000*100 lần
Kk2682100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 2027 Kỳ mở thưởng: #00197
B 3666 G1 2027
C 3461 G2

3461 3666

D 5962 G3

5962 7037 1374

E 7037 KK1

027

G 1374 KK2

27

Thống kê người trúng giải ngày 24/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1315.000.000*1500 lần
G2136.500.000*650 lần
G3593.000.000*300 lần
Kk1381.000.000*100 lần
Kk2862100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 7055 Kỳ mở thưởng: #00196
B 5130 G1 0968
C 2263 G2

2263 5130

D 5606 G3

7055 5606 1902

E 1902 KK1

968

G 0968 KK2

68

Thống kê người trúng giải ngày 22/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1715.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G3283.000.000*300 lần
Kk11761.000.000*100 lần
Kk21.410100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 9912 Kỳ mở thưởng: #00195
B 3348 G1 1428
C 9552 G2

2182 9912

D 2182 G3

3348 9552 6585

E 1428 KK1

428

G 6585 KK2

28

Thống kê người trúng giải ngày 20/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1915.000.000*1500 lần
G276.500.000*650 lần
G3173.000.000*300 lần
Kk1851.000.000*100 lần
Kk2837100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 8174 Kỳ mở thưởng: #00194
B 0921 G1 7990
C 7088 G2

0921 0255

D 7990 G3

8174 7088 0385

E 0385 KK1

990

G 0255 KK2

90

Thống kê người trúng giải ngày 17/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1215.000.000*1500 lần
G266.500.000*650 lần
G323.000.000*300 lần
Kk11161.000.000*100 lần
Kk2402100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 5453 Kỳ mở thưởng: #00193
B 7332 G1 6807
C 0729 G2

0729 7332

D 3370 G3

5453 3370 2908

E 6807 KK1

807

G 2908 KK2

07

Thống kê người trúng giải ngày 13/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1415.000.000*1500 lần
G286.500.000*650 lần
G3183.000.000*300 lần
Kk1501.000.000*100 lần
Kk21.034100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 4972 Kỳ mở thưởng: #00192
B 4147 G1 4972
C 7617 G2

6265 8674

D 8674 G3

4147 7617 5156

E 5156 KK1

972

G 6265 KK2

72

Thống kê người trúng giải ngày 10/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G11215.000.000*1500 lần
G2306.500.000*650 lần
G3153.000.000*300 lần
Kk11311.000.000*100 lần
Kk2930100.000*10 lần
BỘ SỐ Kết quả XS Max 4D
A 0254 Kỳ mở thưởng: #00191
B 6837 G1 1640
C 2569 G2

7352 0254

D 7689 G3

6837 2569 7689

E 7352 KK1

640

G 1640 KK2

40

Thống kê người trúng giải ngày 8/2
GiảiSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
G1815.000.000*1500 lần
G2126.500.000*650 lần
G3143.000.000*300 lần
Kk1721.000.000*100 lần
Kk21.187100.000*10 lần
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội)
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 Xổ số Max 4D XS Max 4D thứ 3
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 Xổ số Max4D XS Max 4D thứ 5
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 Xs Max 4D XS Max 4D thứ 7
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX4D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Về xổ số Max 4D trực tiếp

XSMAX4D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Max 4D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
XSMAX4D 30 ngày phiên bản AMP
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so, xsmb,

XSMN | XSMB | KQXS | sxmb | Xổ số | Xổ số 3 miền | http://xskt.com.vn/